Handledning för flyktingar & invandrare i exil

 

Exil är en tillfällig station för förberedelse som vid rätt tillfälle skall omsättas i praktiken.

 

Demokratin

demokratin från teori till praktik

Hinder mot demokratin

hämnddemokrati

IDEA

maktdelningsprincip

MR

Valsystemet,Vallagen, valberedningens roll

folkomröstning

praktiska erfarenheter från exillandet

 

Konstitutionen

Grundlagarna och praktisk erfarenhet från exillandet

 

Fred

krigslagar

konfliktlösning

kompromisser

självständighet för minioriteter

praktisk erfarenhet från exillandet, Ålandsmodellen som exempel

resursfördelning

 

Miljö

en grön infrastruktur

internationella miljöavtal

miljölagen

praktisk erfarenhet från exillandet

 

 

Röda Korset, Amnesty, Rädda Barnen, SIDA, kan anlitas

och boken De svenska partiernas rötter kan användas som stöd

 


Solidaritet

De Nya Svenskarna

 

 


RSS 2.0