Ge inte din röst till politiska analfabeter i EU-valet !

EU som ska vara ett fredsprojekt fick av de politiska analfabeterna och deras dåliga rådgivare omvandlat till stöd för krigföring , massakrer mot civila och tortyr och detta i denna moderna tid. Stödet till Israel och USA ges också av dessa politiska analfabeter.

Skattebetalana står återigen för återuppyggnandet på grund av av de politiska analfabeternas val. Är Israel ett industriland ? Varifrån får Israel sina resurser ? Hur har Israel haft råd med att kriga i mer än 60 år ? Bosättningar? Ockupationen av Golanhöjderna?

Balfour Declaration 2 November 1917 är olaglig och omoralisk och bör därför upphävas.

 - Amrikanerna och Is raelerna har nämligen av de politiska analfabeterna erhållit immunitet mot ett överlämnande till tribunalen . De här båda länderna tillåts kriga och härja hur de vill och de är orsaken till kriget i Irak, Palestina och Afghanistan. Allt ifrån att begå massakrer mot civila och utöva tortyr till att orsaka miljökatastrof och ändå går de fria. Abu Ghraibfängelset , Guantanamofängelset och israeliska fängelser är några exempel som vittnar om detta.

 De här två länderna får av de politiska analfabeterna behålla sina kärnvapenanläggningar trots att de befinner sig i krig vilket i sin tur leder till att Indien och Pakistan också får behålla sina kärnvapen trots att de också befinner sig i krig pga av att de driver en USAvänlig politik. De politiska analfabeterna som sitter i EUparlamentet har inte ens kallat sina israeliska ambassadörer till sina respektive UD.
massakrer mot civila och tortyr

 Dessa politiska analfabeter behöver därför lära sig sin läxa i politisk historia.

Vi rekommenderar att de börjar med att läsa om vad de nya svenskarna skrev om den svenska flyktingen. Sedan rekommenderas de att gå igenom anledningen till svenskarnas krig mot Polen och Danmark, orsak och bakgrund, antal offer och stöd från andra länder. Nordiska sjuårskriget 1563-1570, befrielsekriget 1521-1523, Brunkeberg 1471, Sigismund mot Karl IX, Stångebro 1598, Linköpings blodbad, Engelbrektsfejden 1434, Köpplingemordet 1395.Hundraårskriget 1337- 1453. Håtunaleken 1317.Stockholms blodbad , Krigen mellan de olika svenska ätterna.

Ett minne från Solferino.
     av
Henry Dunant
.

Domstolar , åklagare , polis prioriterar trafikmål före våldtäkt , rån och mord .

Polisen har ljugit för kontrollmakten .


För ett par veckor sedan var polisen snabb på att rapportera till åklagare och åklagaren var ännu snabbare på att lämna in stämningsansökan och Stockholms Tingsätt utfärdade kallelse till rättegång utan dröjsmål.

Skatten var betald och lyset fungrade , bilen har godkända

allrounddäck och körkortet är giltigt och han är svensk medborgare sedan 1986. Det var ingen poliskontroll och dessutom var det mörkt vid 19:40 på torsdagskvällen den 27 november, föraren var muslim och nykter.

Polisbefälet vägrade att lämna sitt namn och ville heller inte tala om för föraren vad var som var fel. En annan polis säger att han sitter i polisbilen och håller på att ta reda på vad det var för fel.

En häftig diskussion utbröt i trafikvimlet nära korsningen Lidingövägen-Vallhallavägen.


Inte nog med det den svenska kvinnliga passageraren fick inte gå utan stoppadeas och polisen frågade efter hennes namn noch personnummer .

- Vad hetar du

- vad har du för personnummer

- de sade " vi trodde att det var din man

Frågan är huruvida svenska poliser lågutbildade och ociviliserade och behövs extra insats i form av utbildning m.m .

En strategi som den svenska polisen använder sig av är att placera en polis med invandrarbakgrund i förgrunden och låta denne förtrycka andra invandrare .


Föraren JO-anmälde polismännen men JO konstaerade att den polisansvarige inte hittat någon polisrapport. Men polisen har ljuget för kontollmakten , JO.

Den 18 dec fick föraren en kallelse med stämning från åklagaren "trafik föeseelse " ?

Dessutom blev den kvinnliga medpassageraren upprörd på grund av att hon ska vittna .

Vad ska hon vittna om ?

Hon har nästan aldrig varit borta från sitt jobb under 18 år mer än när hon bröt armen och axeln för ett och ett halvt år sedan och hon är ännu inte helt återställd. Hon var värd att bli skjutsad. Den dagen jobbade hon sent och föraren åkte samma väg och passade på att hämta henne.

Ovan är ett typiskt sätt att förtrycka medborgare på , sk dolt förtryck , ett annat sätt är att låta en invandrare hängs kvar medan polisen fotograferar honom tills han dör. Upplopp i Rosengård,

bråken mellan ungdomar och polis, ungdomar bränner släpvagnar, attackerar polisen och byggnader med slangbomber och gatsten ?

Se Hämnd demokrati


RSS 2.0