Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande

Vi väljer EU-parlamentariker som redan är valda.

 

Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande.

Nyligen har en ny ung okänd kandidat för vänsterpartiet redan fördömt EU som odemokratiskt. Frågan är hur det kommer sig att de tjugo svenska EU-parlamentariker vilka en del har suttit under två mandatperioder har arbetat odemokratiskt . Under nitton år har svenska EU-parlamentariker arbetat och accepterat en sådan byråkratisk miljö

Om hon/han byter parti kommer hon/han att kandidera till EU-parlamentet av det andra partiet.

En kandidat har har en så bristfällig information så att hon inte vet när hon blev medlem i sitt parti, det står bara att det har teologisk utbildning och religion som huvudämne och bekämpar kvinnostympning . Den andra kandidaten var socialdemokrat men övergick till ett annat parti strax innan EU -valet .

Förutom det har en journalist utsetts till kandidat , han kom in via en gräddfil till sin kandidatur vilket är orättvist mot andra som har tjänat sitt parti under en lång tid.

Att en 75 år gammal politisk kandidat får fortsätta arbeta medan en vanlig tjänsteman inte får det är inte det ålderdiskriminering?

Svenska folket och media måste ställa hårda krav på kandidaterna ,

I en ishockeymatch byter man kedjor under matchens gång. I en internationell tävling som t ex OS har de som spelar i de olika kedjorna valts ut efter sin spelskicklighet och sammansatts så att de kompletterar varandra. Man byter kedja flera gånger under en period. Spelarna i de olika kedjorna är redan sammansatta innan matchen och det är oftast samma spelare i många matcher. De flesta av spelarna är kända internationellt.

EU-parlamentet med 766 ledamöter med många olika språk, fattiga och rika, men hur mycket vet vi egentligen om kandidaternas kunskap och vad har de åstadkommit ?

Vi ska inte bidra till ett odemokratiskt EU-parlament , spridning av rasistiska partier och försvagning av FN .

Det räcker som i ishockeymatchen att bara byta ut de svenska parlamentarikerna utan val och att partiet redan ska ha ett mandat i Sveriges riksdag när EU-valet äger rum.

Under tiden värderar man de svenska EU-parlamentarikernas erfarenhet mellan 1995-2014, nackdelar och fördelar för att ta upp frågan huruvida det finns demokratiska vägar till att svenskar med invandrarbakgrund kan utses till kandidater.

De Nya Svenskarna föreslår därför att man slopar EU-valet och i stället väljer bland redan valda riksdagsmän. Riksdagen är folkets representant och lagstiftande församling . Riksdagsmännen har redan erfarenhet och är dessutom bekanta för det svenska folket. Staten sparar och kostnaderna kan överföras till skola, vård och omsorg.

 

Man ska inte ge nobelpris i ekonomi till den som har skapat Euron samtidigt som man i en folkomröstning röstar mot införandet av densamma . Kanske beror det på bristfällig information och det odemokratiska parlamentet.

 

 

 Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och milön

De Nya Svenskarn

 


En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder inklusive Sverige .

 

För att du skall vara med och bli vald , krävs det att du är folkbokförd i den stadsdelen , kunna förklara muntligt om bl a vad är FDU är , om Sverige och allmänt om EU . Maktdelning , grundlagarna , Riksdagen, regeringen och om din stadsdel.

 

A: Hur upplöstes unionen med Norge

B: Hur uppfattar du demokratin, rösträtt , allmänna val

C: Den svenska modellen

D: De svenska fredsavtalen med andra nationer och

     konfliktlösning

E: Svenska regenter och regeringar

F: De viktigaste perioderna i den svenska politiska historien

G: Miljö och hållbar utveckling

H: Integration och flyktingar

I: Mänskliga rättigheter

 

Vi lägger stor vikt vid din kunskap och ej på svenska språket eller din bakgrund , att du motarbetar våld, diskriminering och mobbning och verkar för jämställdhet mellan olika folkgrupper.

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

Detta får ske endast enligt kommunallagen och KF:s riktlinje.

Mål & Syfte

Är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

1) Fredsfaktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

2) Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

3) Lära sig hur man styr en kommun, stadsdel, budgetförhandling, försörjning,

äldrevård, dagis och skolor, arbetsförmedling, miljö, idrott , kultur m.m

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, SD, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana

sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där

 

Maila gärna med att svara: ja eller nej på de flesta

 

Intresserad:

Namn …....

Mobil:............

Mail:.............

Stadsdel..............

Ditt ursprung , land …............

Svenskt medborgarskap ….j

Om nej , permanent uppehållstillstånd ….ja

 

 SOLIDARITET

De Nya Svenskarna

 

_______________________________________________________________

fRED            DEMOKRATI                       HÅLLBAR UTVECKLING


RSS 2.0