Överideologi

image5

 

image6

 


Internationellt: reformering av FN är nödvädigt !

1) Att säerhetsrådet endast ska bestå av läder som har lång erfarenhet vad gäler

demokrati, fred, respekt för mäskliga rätigheter , god miljö. En föebild för andra stater

2) Att utlandsskulder endast avskrives mot utbyte mot garantier såom god miljöoch hålbar utveckling.
Hur mycket koldioxid som släpps ut i olika länder
Bistådsorganisationer t ex SIDA , reformeras med effektivt kontroll och ska
redovisa sina resultat, så att bistådet inte gynnar diktatorer.

3) Att upphöa vetoräten

4) Internationella sanktioner som bestraffningsåtgärder har inte vissat någon effekt.
Olja
mot matprogram som innebär att Irak under FN:s övervakning tillåts sälja olja för att köpa mat, mediciner och andra förnödenheter , "besudlat" av en del länder som själva deltagit i FN-beslutet. Olja mot mat-programmet lanserades för att minska vanliga irakiers lidande, under de FN-sanktioner .Hämnd demokrati

Den nyttigaste läxa livet har lärt mig är att idioterna många gånger har rätt.
Winston Churchill (1874-1965)


Han fick uppdrag av Gud att befria Irak !
Av alla 200 miljoner amerikaner valde de just sonen Bush , det kan inte vara en ren tillfällighet.

Demokratin under befrielsekampen.
Demokratin under ockupationen

Om demokratin inte skapar hämnd så skulle de amerikanska misstagen inte omvandlats till ett hat mot Eder !
Ni lovade, innan er militära invasion och efter det att ni tagit kontroll över Irak, genom alla era tal av fd utrikesminister Collin Powell, er fd försvarsminister Rumsfield samt uttalanden från de högsta militära ledarna i Irak och även uttalanden av Senaten och Representanthuset som tillsammans med tjänstemännen i Vita Huset och Pentagon, betonat att mitt Irak och mitt folk, irakierna, skulle gå in i en ny period av förändring och välfärd, i en miljö av fred och demokrati med social rättvisa , jämställdhet och framgång.
Bagdad , där poesin, konsten, kärleken och civilisationen möttes har omvandlats till en spökstad. En förtvivlad fyraårig pojke, satt bredvid sin mammans kropp som saknade huvud efter en explosion. Ockupationen och terrorn har medfört att de amerikanska misstagen har omvandlats till ett hat mot Eder !

Läs vidare om GRISKRIGET.:::::


Partier är et nödvändigt ont i en demokrati, Tocqueville

Välkommen att göra din röst hörd hos De Nya Svenskarn! Här finns vårt debattforum och gästbok. De Nya Svenskarna (DPNS,svarar på medborgarnas frågor

Räfstetingsstadgar , heter boken som en gång skrevs av uninonskungen Erik av Pommern , innehållande svar på medborgarnas frågor som tyder på hans öppenhet och demokratiska sinne. Han präglade kopparmynt
och utgav år 1422 en skattebok som uppmärksammades av forskarna.
Här skall vi vara lika öppna som unionskungen i våra svar men utifrån kritik och självkritik, skyldigheter och rättigheter
Läs mer....

Det glömda lagrumet

Det glömda lagrumet i grundlagen
1 kp 9 § RF
Förskrivs att förvaltningsmyndighet, domstolar och andra som fullgör uppgiften inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Åsidosätter någon
läs mer....


19 - frågor till svenska folket !

Så talar diktaturen kreatur
image4

Har Nobels fredspristagare verkligen ingenting att säga om de pågående krigen , när människor dör som flugor´och Amerikanerna har ingen fredsrörelse

Snart när Nobels fredspristagare bjuds in till Norge för att hämta fredspriset uppmärksammas denna cermoni i hela världen ,

Världen skulle ha prioriterat en fredskonferens i stället för en miljökonferens. Tibets ledare, Dalai Lama, som ofta reser och missionerar bör ta initiativ till en fredskonferens och bjuda in alla de tidigare fredspristagare som fortfarande är i livet.

Läs mer....


RSS 2.0