Frågor till de tyska väljarna i deras val den 26 sep 2021, för ett modernt Tyskland.

Tyskland är bland de länder inom EU som inte har infört demokrati i sina trossamfund

utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

Sverige , Danmark och Finland som är med i EU har följt den principen , även Norge som står utanför EU följer den principen genom att ha kyrkoval.

För att de nya tyskarna med invandrarbakgrund skall bli jämställda med infödda tyskar och för att Tyskland ska bli ett jämställt land krävs det att

  • Tyskland inför ett likadant val så att förutom att de nya tyskarna som har rösträtt i det tyska valet även får rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Tyskland skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

  • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet och Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

  • Att kämpa för att ändra den tyska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Tyskland .

  • The flags of the world are in need of a new modern design instead of religious symbols such as Star of David, Cross, God is great or sword. A new representative flag that represents all citizens of a country regardless of religion and that can be hoisted by all.

T ex korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med landets toppdomän .

Endast en suvärenitet, en flagga där landets toppdomän trycks eller broderas i stället för dubbel suveränitet , en flagga och en topdomän .

Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet. Den tyska flaggan har .DE.

Australien , Nya Zeeland som har korset i sina flaggor har många suveräniteter ,flagga, ccTLDs och Storbritannien har i sin tur ännu fler suveräniteter .

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

På det sättet bidrar EU till fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 

Lycka till i valet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


De 10 demokratiska buden

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som inte ha rösträtt och inte kan avstå från att rösta .

Vi ställer frågorna nedan, utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

1) Varför har Sverige, Danmark och Finland kyrkoval . De andra EU -ländena har inte det ,

Norge som inte är med i EU har kyrkoval , medan andra länder som även de står utanför EU inte har kyrkoval .

2) Anledningen till att riksdagspartierna som deltar i kyrkovalet låter den svenska kyrkan, trots separation från staten, få behålla den enorma förmögenhet på 18 miljarder kronor utan att tvingas betala förmögenhetsskatt för det , kanske likadant vad gäller övriga EU- ländernas kyrkor .

De som inte har rösträtt i kyrkovaletet bryr sig inte om detta , varför ?

I SVT;s debatt om kyrkovalet visade det sig att SD har två uppdrag, sitter på två stolar samtidigt dels som riksdagsledamot och dels i kyrkomötet. Frågan är hur hinner hon med de båda arbetena?

3) Har sveska EU-parlamentariker med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och hur kommer det sig att de inte kan hävda sig ?

4) Har svenska riksdagsledamöter med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till sin tro eller religion , och anledning till att de inte arbetar för jämställdhet och rättigheter inom det området ?

5) Har svenska statsråd med invandrarbakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och varför vill de överlämna de olösta frågorna till nästa generation bl a sina barn ?

6) Anledning till att majoriteten av de 16-åringar som har en annan religion inte har rösträtt , inte får vara med och välja vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet trots att de tillhör riksdagspartiernas ungdomsförbund som utgör del av riksdagspartierna .

Om svaret är ja, är det då inte en sak för riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande att kräva jämlikhet och jämställdhet . Är de inte intresserade av att deras 16-åriga medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

7) Har svenska journalister som jobbar inom massmedia och med invandrarbakgrund rösrätt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion och varför kan de inte ta upp denna fråga till diskussion då det är deras huvudsakliga uppgift att arbeta inom svensk, norsk, dansk och finsk media ?

8) Har andra trossamfunds medlemmar rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras 16-åriga barn få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

9) Har riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

10) De kristna 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet. Trots att andra 16 åringar som har en annan religion och är medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund inte får vara med och välja och därför inte har samma rättigheter .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vilken princip skall följas

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
eller de svenska värderingarna  

Menar de som deltog i tv-programmet
Sverige möts att :

1) Kyrkans angelägenhet och framtid avgörs av 16-åringar som har rösträtt i kyrkovalet .
2) 16 -åringar avgör vilka som sitter i kyrkomötet .
3) 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val som väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
 

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symbole

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd .

En ny representativ flagga som representerar alla medborgare i ett land oavsett religion och som kan hissas av alla . En ny design med varje lands specifika toppdomän, ccTLDs, en lärorik design.

De tre olika nationernas flaggor symboliserar kristendom, islam och andra mer svårtolkade symboler

De kristna länderna som Storbritannien , Australien, Skottland, Dominikanska republiken, Malta, Grekland, Slovakien, Tonga , Schweiz, England, de nordiska ländernas flaggor som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island ser likadana ut samtliga flaggor har en gemensam symbol nämligen korset.

Medan det på flaggor i islamska länder, som på den afghanska flaggan där står det, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. På den irakiska flaggan står det Gud är stor . På den iranska flaggan står det Gud är större 22 gånger och på Saudiarabiens flagga, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.

Den tredje kategorin av nationernas flaggor är de med svårtolkade symboler inom EU kan nämnas Portugal och Spanien .

Dubbel suveränitet

Varje självständig stat i världen har en egen flagga, nationsflagga , vissa länder har egna regler som att det är ett lagbrott att vanvårda dess nationsflagga å andra sidan tillåts vid demonstrationer att bränna eller trampa på en flagga för att visa sin ilska mot den anfallande nationen t ex i krig eller vid ockupation.

Som symbol för suveränitet har varje självständig stat också en Internet top-level domain , ccTLD liksom .se.

Vad är ccTLD , varför är den mycket viktig och anledning till dubbel suveränitet?

Enligt definitionen är a country code top-level domain (ccTLD) is an Internet top-level domain generally used or reserved for a country, sovereign state, or dependent territory identified with a country code. All ASCII ccTLD identifiers are two letters long, and all two-letter top-level domains are ccTLDs.

The Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) is the association of European Internet country code top-level domain registries, such as .se for Sweden.

Men inom EU finns fortfarande länder som inte har en fungerande toppdomän, ccTLDs . Det betyder att dessa har en suveränitet medan andra har dubbel suveränitet.

Det är därför nationernas flaggor är i stort behov av en modernisering, en förändring, som visar fredsvilja, jämlikhet och kunskap samtidigt som de ger en meningsfull sysselsättning.

Okunskap om betydelse av ländernas toppdomäner, ccTLDs under olika krig b la i mellanöstern , arabiska våren och i vissa afrikanska länder leder ofta till att trots att de får bistånd är det omöjligt att få en hållbar återuppbyggnad .

Industriländeras toppdomäner och de fattiga ländernas toppdomäner .

Industiländerna använder sina toppdomäner effektivt som US, UK, FR och SE medan fattiga länder har inaktiva toppdomäner.

För att jämställa fattiga länder med rika länder krävs det dels en ny flaggdesign med ccTLDs som placeras på nationernas flaggor i stället för religiösa och svårtolkade symboler . Dels att de fattiga ländernas toppdomäner aktiveras utifrån av flyktingarna själva.

Genom att flyktingarna i Sverige och inom det övriga EU får kunskap om toppdomänen och dess betydelse via arbetsförmedlingar, SIDA och socialkontor i landet så ges det möjlighet för en grupp flyktingar från Afghanistan starta ett eget IT-bolag här i Sverige med syfte att utifrån aktivera den afghanska toppdomänen. Detta sker i samarbeta med SIDA , socialtjänsten , IT- stiftelsen i samråd med UD . Detta projekt för återuppbyggnad ger en meningsfull sysselsätting för afghanska flyktingar och kan samtidigt utnyttjas vid återvändandet och återuppbyggandet Genom aktiv användning av toppdomänen skapas många arbetstillfällen . Detta gäller även flyktingar från andra länder.

Det betyder att under krig aktiveras toppdomänen av flyktingarna själva som i sin tur skapar arbetstillfällen för sig själva och även för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

Först bildar de en s k den afghanska internet socity, som en förening för samarbete.

När det fattiga ländernas toppdomäner ligger vilande , inaktiva eller har begränsningar kan biståndet gå till de vinstdrivande utländska it-bolagen som utnyttjar situationen . De som inte har råd och de som har råd med det , samtidigt som internet finns tillgängligt i ett begränsat område..

Många flyktingar saknar kunskap om sina egna länders toppdomän och dess betydelse, samma sak vad gäller de som undervisar i svenska för invandrare , arbetsförmedlingar , socialtjänst och även biståndsorganistationer som SIDA .

CcTLDs är en enorm resurs som inte uppmärksammas eller används . ccTLDs är nämligen viktigare än själva flaggan därför är det viktigt att de placeras på flaggorna.

En prototyp av en sådan flagga har skapats och finns på nätet och sociala medier.

Biståndsorganisationer, okunskap om sambandet mellan toppdomän och arbetslöshet har gjort att länder som tar emot bistånd inte prioriterar toppdomänen som landets IT- infrastruktur vilar på och som är en symbol för suveränitet.

Som vi nämnde tidigare så vajar ländernas flaggor överallt med religiösa symboler eller symboler som är svåra att identifiera, skilja mellan eller att tolka . Hade länderna ersatt sina symboler med sitt eget lands internationella symbol hade det blivit lite enklare,

Vid internationella tävlingar eller cermonier är det svårt att skilja mellan de olika flaggorna . Barnen har svårt med detta , eleverna i skolan har svårighet med detta och flyktingar har också svårt med detta.

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar en suveränitet och alla medborgare oavsett religion har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

En prototyp finns b la här och på sociala media .

På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Råd till de norska väljarna i deras val den 13 sep 2021

Norge har liksom Sverige ett kyrkoval . För att de nya norrmännen skall bli jämställda med infödda norrmän och att Norge blir ett jämställt land krävs det att

  • förutom att de nya norrmännen har rösträtt i det norska allmänna valet även har rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

    Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Norge skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

  • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

    I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till stortingets partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet

    Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

     
  • Kämpa för att ändra den norska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Norge. Korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med den norska toppdomänen .NO.

    Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet.

    Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

    På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 Lycka till i valet

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Du som har rösträtt i kyrkovalet se till att andra som har en annan religion också får det !

Myndigheten för stöd till trossamund fördelar årligen statsbidrag med 90 miljoner kronor till trossamfund enligt följande .
- Organisationsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Projektbidrag
 
Utan att följa principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Afghanistan drabbades inte av en naturkatstrof för att starta en insamlingskampanj .

Landet missköttes totalt av den f d regeringen och parlamentet samt biståndsorganisationerna , den Svenska Afghanistankommittén och IDEA .

 Hur kommer det sig att varken det afghanska parlamentets medlemmar eller den afghanska regeringen som har ådragit sig ett stort nederlag och försvunnit med den afghanska statskassan har utalat sig .

 Anledningen till varför ingen från b la svensk massmedia har sökt dem med förfrågningar m.m .

 Vad har det afghanska folket för ansvar .

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0