European Council hälsade drottningen att låta talmannen försöka bilda en samlingsregering som EU kan förhandla med !

Att skicka ett sådant budskap till Storbritannien skulle ha avgjort Brexit på ett tidigt stadium .

EU:s kompromissande med eftergifter till Brexit är att jämföra med att S,C,L och Mp skulle kompromissa med SD.

Storbritannien har 73 mandat i EU , en stor makt som de ändå inte är nöjda med .

Frågan är hur stor makt skall de ha för att bli nöjda ?

Sverige nöjer sig med 20 platser i Europaparlamentet och dessutom betalar Sverige högre medlemsavgift till EU.  Även om Storbritannien lämnar EU och Sverige får ett mandat till , de 21 svenska mandaten gör inte Sverige mäktigare om inte svenska folket ställer stora krav på kunskap och förhör de om vad de kan .

Om inte dubbelröstande upphör . Om Sverige bl a kräver att hälften av EU länderna upphör med att betala dubbelt så mycket till NATO som till EU .

Storbritannien har möjlighet att byta ut de 73 mandat som de inte nöjda med i stället för Brexit. De förlamar hela EU:s övriga arbete, motarbetar flyktingar och bidrar till krig , skapar kaos och förtroendet för demokratin skadas .

Storbritannien som det ser ut nu flyr från ansvaret att ta emot flyktingar , motverkar att överlämna sina krigsförbrytare till eventuellt Tribunalen .

Ett inte omöjligt alternativ är att Storbritannien representeras av ett annat land i EU- parlamentet  . Storbritannien har äve de haft mandat över flera länder .Politik är det möjligas konst

Folkomröstningen var odemokratisk då det deltog medborgare med dubbelt medborgarskap och dubbel rösträtt och dessa kan vara svenskar som stöder SD eller i Finland de som stöder sannfinländarna osv

Dessutom råder det total anarki i deras politik vilket ledde till att parlamenet stängdes. Inte ens under 1700- talet under Möss och Hattpartierna rådde ett sådant kaos. Labor och Tories partierna och det politiska systemet har inte utvecklats nämnvärt.

European Council skulle aldrig tilltåtits att förhandla om Brexit utan en Brittisk samlingsregering . Krav på samlingsregering är oundvikligt vid en sådana kris som Brexit .

EU:s budskap skall utformas på det sättet att man meddelar britterna att hälsa till sin drottning och talman att EU inte förhandlar med en som inte har ett stort stöd av hela Storbritannien på grund av att det kan uppstå många risker som äventyrar EU:s fredsplan mellan Irland och Nordirland, katoliker och protestanter . Återigen, EU har möjlighet att genom en effektiv konfliktlösningsstrategi införa Multireligionvalsystem . En del av EU:s stater har redan kyrkoval medan andra inte har det .

) Nordirland kan genom en folkomröstning lämna Storbritannien och som självständig stat söka medlemsskap i EU på samma sätt som som Irland.

) Krig kan återuppstå då det finns krigshetsare på samma sätt som anhängare till Brexit .

) att avsätta PM , en ny folkomröstning eller ett nytt val kan inte lösa britternas problem utan endast genom att bilda en samlingsregering som de måste lära sig att bilda I sin kris och inte stänga parlamentet .

) Storbritannien stannar kvar I EU

Hämnddemokrati leder alltid till fortsatt krig , kaos , flyktingkris och miljökatastrof

Om Turkiet hotar med att skicka 3,6 miljoner flyktingar till EU om Erdogans krigsplaner kallas för ockupation , som hämnddemokrati hotar kurderna att släppa IS- fångarna fria . Om MP hotar med att spräcka den svenska regeringen om S halverar flyktingmottagandet kan S släppa SD fria. Om Storbritannien inte får som de önskar hotar de med att sabotera EU:s arbete . .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De arbetar för dig !

Det är därför det är svårt för EU att komma överens och fatta ett gemensamt beslut om fördeling av flyktingar.och stoppa krigen som de nya svenska kommissionärerna konstaterade ..

Ett typisk exempel på ohållbar politik är att C som har två mandat , de två som alltid hängt ihop har misslyckats i sitt uppdarg i Irak , kommit tillbaka till Sverige för att här är deras rättigheter garanterade men inte de irakiska flyktingarnas . De har lämnat efter sig krig och miljökatastrof . De misslyckades även i Sverige . Ingen undrade vad de gjorde med de 6 miljardar kronorna . Frågan är vad de två har åstadkommit hitintills med 140.000 kr i månadslön. ? Samma sak gäller för övriga EU-valda.

Det är därför en svensk EU- kandidat skall genomgå flera timmars förhör gällande olika frågor på samma sätt som den svenska kommissionären. Efter det röstar riksdagen om de blir godkända eller ej.

Dubbelt röstande som tidigare påpekats upphävs och det är hemvistprincipen som skall gälla, d v s var man är folkbokförd det år valet genomförs.

EU-parlamentet är icke demokratiskt jämställt med de 751 mandaten fördelade på 28 länder .

Det är en lämplig fördeling om varje EU-land får välja 19 mandat oavsett befolkningsstorlek dvs 513 mandta totalt. Detta blir en minskning med 238 – mandat * 140.000/mån = 33,320.000 kr. Denna summa sparar EU och blir dessutom mer effektivt .

Tyskland får 19 mandat i stället för 96.

Frankrike får 19 mandat i stället för 74.

Italien får 19 mandat i stället för 76.

Polen får 19 mandat i stället för 51.

Spanien får 19 mandat i stället för 54

Storbritannien får 19 mandat i stället för 73 som de ändå inte är nöjda med .

Alla EU-länder ska betala lika mycket i bidrag till EU och se till att de EU-länder som är medlemmar i Nato och betalar dubbelt så mycket i medlemsavgift till Nato än till EU ska överföra den delen till EU. Det är är EU och inte NATO som försöker förbättra EU-ländernas välfärd och miljö.

Dubbel diplomatisk representation upphävs d v s avveckla EU ländernas ambassader i varandras länder eftersom alla politiska och diplomatiska aktiviteter sker i EU . Det är onödigt att Sverige har ambassad t ex I Storbritannien och att Storbritannien har ambassad i Sverige o s v.

Detta innebär att ytterligare enorma resurser sparas .

Tiggeriet kan endast lösas genom att tiggarna får hjälp med att organisera sig och bilda ett organ som kräver självstyre i Rumänien eller Bulgarien.

I-ländernas toppdomän jämställs med U-ländernas toppdomän. Alla EU-ländernas toppdomän

skall fungera lika effektivt som den svenska.se.

 

Multireligionvalsystem garanterar alla trossamfund rösträtt och jämställer religionerna i stället för nuvarande kyrkoval som delar kristna dels de som har rösträtt och andra kristna som saknar rösträtt.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0