Inför påvens besök och möte med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i Sverige


De Nya Svenskarna föreslår en fredsplan  mellan religionerna

Utan tvekan är det påven som är  överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som kommer att ta upp konflikten mellan judar och muslimer , kristna i mellanöstern och problemet i Södertälje där syrianer omfamnar sin kyrka  vid sidan om flyktingkatastrofen. Den fredliga dialogen , den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén   har ett gyllene tillfälle att ta upp frågan om införande av MULTIRELIGIONVAL i de länder som påven kan påverka.
Den fredliga dialogen är bäst genomförbar och kan endast få effekt med  en dagordning innehållande ett huvudämne nämligen MULTIRELIGIONVAL där Sverige tillämpar kyrkoval som inte förekommer i de romersk-katolska  länderna.
Mot denna bakgrund föreslår DPNS inför påvebesöket att antingen införa kyrkoval även i de områden som omfattas av dem romersk-katolska tron eller att den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén upphäver kyrkovalet och ersätter det med MULTIRELIGIONVAL. MULTIRELIGIONVAL  går nämligen att genomföra i många länder , Sverige kan vara förebild när det gäller den fredliga dialogen mellan religionerna .
Det är inte lämpligt att bara riksdagspartierna som har minst  4%  får delta i ytterligare  ett val  förutom  allmänna val  nämligen kyrkoval medan andra inte får delta . Detta är inte ett eu val. Inte heller muslimer, buddister eller hinduer får delta .
 Är det förenat med kyrkans tradition att ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen
 har mandat bland kyrkomötets ledamöter 2014-2017?  Sverigedemokraterna (SD)  har 13 mandat

 Genom införande av MULTIRELIGIONVAL kan man utesluta SD:s roll i  kyrkomötet
 Religion är ett opium för folket  enligy Marx  som vänstern    med sina  6 mandat förknippas med.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


RSS 2.0