De revolterande kvinnorna som löper amok i svensk politik i syfte att uppnå statsministerposten

En kvinnlig politiker med invandrabakgrund till statsministerposten eller en manlig politiker med invandrarbakgrund ? Kan S och M i sina valberedningar med stöd av övriga medlemmar föreslå en politiker med invandrarbakgrund till statsministerposten ?
 
 
I och med valet 2018 har striden om en kvinnlig svensk statsminister trappats upp . Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister men däremot drottningar. Trots en kontinuelig och hetsig debatt om jämställdhet prioriterades en helt annan fråga nämligen det s k tredje könet som kan leda till bildandet av ett nytt parti med namnet Tredje könspartiet som kan ersätta Feministiskt Initiativ.
 
. Nalin Pekgul som var  ordförande för  Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 2003–2011. Med sitt rabblande att profeten Muhammed skulle ha varit feminist och socialdemokrat om han hade levt i dag. Hon skapade en konflikt som ledde till att hon rymde från sin stadsdel Tensta i stället borde hon ha stannat kvar för att få invandrare omkring sig som en omtyckt och populär politiker . Hon gav sig även på Mehmet Kaplan som var miljöpartistisk riksdagsledamot och som har varit ordförande i Sveriges unga muslimer och presstalesman för Islamiska förbundet Nalin Pekgul menar å ena sidan väl , hon är själv muslim och har kämpat hårt både inom yrkeslivet och politiken inte minst för kurderna. Å andra sidan har hon inte tagit upp kampen för rättvisa och jämställdhet mellan invandrare och svenskar och heller inte kämpat själv för att bli utsedd till partiordförande och på sikt erhålla posten som statsminister, som kvinna med invandrar bakgrund. Hon eller någon annan kvinna.
 
Birgitta Ohlsson, som utmanade Jan Björklund som liberalernas partiledare , valde att lämna politiken efter att ha förlorat striden mot Jan Björklund..Jan Björklund beklagade att partiet plötsligt hamnat i en ledarskapskris. Jan Björklund som av Jonas Sjöstdet beskrevs som “skjutglad “ valde att stanna kvar som partiordförande genom att strida mot henne. Han motverkade att en kvinna skulle få möjlighet att utses till statsminister. Striden mellan kvinnor och män om partiordförandeskapet inom liberalerna är en gammal tradition från Folkpartiets tid . Birgitta Ohlsson har utraderat möjligheterna för andra kvinnor inom L att bli kvinnlig statsminister och en kvinnlig   premiärminister för EU  , Europeiska kommissionens ordförande där nuvarande svenska Libralerna ingår i Folkpartiet EPP
 
Alice Bah Kuhnke från att slicka kuvert, och sätta upp affischer på stan tilll miljöpartistisk kulturminister och demokratiminister  med omfattande titlar , Civila samhället, Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur, Medier , Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör  KULTUR, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet Enligt henne , så arbetade hon för att få fler människor att känna igen varumärket Rättvisemärkt, få fler att handla rättvist och öppna fler arenor för opinionsbildning., och att ha kontakt med andra ideella organisationer och kyrkor Alice Bah Kuhnke som har gambiansk bakgrund med Muslimer ,95,7% Sluta upp att sponsra religioner, Bah Kuhnke, så uppmanades hon I en debattartiklel . När De Nya Svenskarna skickade Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik till henne som demokratiminister svarade hon inte. När De Nya Svenskarna mailade henne Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ samt övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem svarade hon inte heller. Jämställdhet och mångfald vid hennes departement och utskott är mycket dåligt, av 42 medlemmar finns bara två med invandrarbakgrund .se länken nedan, s3 länken nedan
Trots skandalen inom Svenska Akademien har hon liksom andra politiker med invandrarbakgrund kämpat både inom sitt tidigare yrke och inom politiken. Alice Bah Kuhnke vill blir MP:s nya språkrör som eventuellt kan leda till Statsministerposten men detta har redan uppfattats som negativt vilket kan orsaka att även den möjlighten blivit utraderad .
En av Ring P1:s inringare med invandrarbakgrund talade öppet om diskriminering och om att han efter att ha bott I Sverige I 35 år aldrig har fått rätt någonstans i allmänna o förvaltnings- domstolar eller andra myndigheter , hans anmälningar läggs ner av polisen och han befarade till sist att.det kan bli inbördeskrig p g a skottlossning och handgranatsexplosioner I utsatta stadesdelar. Två andra inringare också med invandrarbakgrund utryckte sig dock positivt om Sverige , en av dessa som verkade hacka lök under hela samtalet var väldigt nöjd och tyckte att den första talaren hade fel. Hyckleri eller inte, de tidigare nämnda högt uppsatta politikerna saknar förmåga att förbättra situationen för många av våra invandrare I stället hackar de på dessa vid sidan av SD:s hackande. Det har funnits flera politiker med invandrarbakgrund som har varit statsråd och med goda förutsättningar att blir statsminister men som har fått sparken medan SD löper amok i riksdagen ?
 
I den fredplan som De Nya Svenskarna har lämnat till regeringen , riksdagen och EU påpekas särskilt att politiker med invandrarbakgrund i vart och ett av riksdagspartierna har svårt att samarbeta både politiskt och religiöst och hur man förebygger detta så att inte nya flyktingar drabbas, en hållbar flyktingpolitik.
Nu är frågan om de revolterande kvinnorna har något gemensamt ?
 
 
Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .
 

PARTILEDARDEBATT

Föreställ er en partiledare med invandrarbakgrund som medverkar i en partiledardebatt.

 

OM DE NY SVENSKARNA FÅR MANDAT I RIKSDAGEN

Det kommer att gynna både infödda svenskar och invandrare.

Om DU röstar på De Nya Svenskarna vid nästa val och vi får fyra procent av rösterna får vi minst sjutton mandat d v s sjutton flyktingar/invandrare från sjutton olika länder som representerar ett enda parti nämligen De Nya Svenskarna. I motsats till den nuvarande sammansättningen i Riksdagen där åtta riksdagspartier har få flyktingar/invandrare ofta från samma land som t ex en kurd eller en syrian. De Nya Svenskarnas modell som här presenteras visar att den svenska riksdagen som består av 349 mandat kan bli en förebild internationellt när det gäller jämställdhet-

Tänk er modell av en same, en rom, en kongoles, en somalier, en egyptier, en syrier, en sudanes, en iranier, en afghan och en palestinier m fl, som tillhör ett enda parti som verkar aktivt för FRED, DEMOKRATI och EN HÅLLBAR UTVECKLING. Politiskt samarbete utanför gränserna och utanför olika föreningar och religiösa samfund .som judar, muslimer , buddister m fl.

Det har visat sig att syrier i Sverige såsom druser, kurder araber och syrianer inte har kunnat samarbeta inom riksdagspartierna vilket gör att deras land har ännu svårare att komma överens om att avsluta krig och få ordning på landet. Frågan är om riksdagspartierna inte har kännedom eller struntar i hur samarbetet går mellan syrier i sitt eget parti och att syrier som själva inte kan samarbeta eller är kapabla att göra det i en demokratisk stat ska kunna samarbeta i sitt eget land under krig och komma överens och kunna bilda en gemensam regering

Det som vi behöver i Sverige är en stark opposition och en handlingskraftig regering.

Åtta riksdagspartier: M,FP,C,KD

                                   SD

                              S,V,MP

När SD fick mandat 2010 orsakade det obalans i riksdagen. Inget riksdagsparti vare sig från Alliansen eller oppositionen vill samarbeta med SD vilket fått till följd att det bildades en fungerande regering. Däremot om De Nya Svenskarna får mandat kommer både Alliansen och oppositionen att samarbeta med dem. Även SD kommer att försöka att söka samarbete med De Nya Svenskarna. På det sättet kan vi bilda en stark regering.

SVERIGES RIKSDAG ÄR INTE JÄMSTÄLLD NÄR DET GÄLLER REPRESENTATION AV SVENSKA FOLKET

Det är därför vi uppmanar de röstberättigade att lära sig mera om De Nya Svenskarna, söka kontakt och medlemskap. Vi bryr oss inte om din bakgrund utan fäster stor vikt vid ditt engagemang för fred, demokrati och hållbar utveckling-

Vi understryker att vid val av kandidat ska vi skilja oss från de nuvarande riksdagspartierna genom att:

Den medlem som har varit längst i partiet och engagerat sig för fred, demokrati och hållbar utveckling kommer vi att satsa på i motsats till en del av riksdagspartierna vars riksdagskandidater väljs in efter endast en kort tid vilket kan kännas diskriminerande för den med lång erfarenhet och som har tjänat partiet under lång tid.

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna


RSS 2.0