Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar

 Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar ,, en ny praxis behövs därför för att kunna utveckla demokratin .

Med stöd av uttalanden av två f d statsministrar och ett statsråd samt försvarsministern, en gris förblir en gris hur man än sminkar den.

Detta sker genom en folkomröstningskampanj som ska sättas i gång under valåret 2022 i syfte att få ja eller nej om att förbjuda främlingsfientliga organisationer och organisationer med rötter i nazismen att verka som politiska partier i Sverige och som behöver nyttja svensk media för sin propoganda.

Genom denna folkomröstning ges förvaltningsdomstolarna en vägledning om vilka kriterier som ska gälla för att kunna besluta om att upphäva en partiorganisation att verka i svensk politik, få trycka sina valsedlar på skattebetalarnas bekostnad och delta i en valrörelse .

Fri partibildning har utnyttjats av element som under demokratins täckmantel oraganiserat sig och fått makt, finansiering och populäritet.

Demokratin utvecklas effektivt genom nyttjande av folkomröstning.

Namninsamlingslistor kommer att upprättas .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Bara STEPHANUS satt som påve i tre dagar och avled utan att ha hunnit krönas .

 Kan det vara talmännens upprepade fel som har orsakat dagens politiska turbulens och som åsamkat svensk demokrati stor skada ..

Svenska väljare skulle ha kunnat undvika dagens politiska kaos om de lyssnat till De Nya Svenskarnas poltiska råd nämligen att bilda en samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med uteslutande av SD och KD.

KD som är ett religiöst parti och motståndare till att Sverige får en kvinnlig statsminister utgör ett onödigt parti i riksdagen och som dessutom utgör en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas i en samlingsregering.

SD har rötter i nazismen och betraktas därför som icke tämjbara som kan vara med i Sveriges riksdag och stifta lagar. Att bara krama ut giftet ur en huggorm räcker inte den kan krama ihjäl sitt byte vid rätt tillfälle.

SD som är motståndare till att Sverige få en kvinnlig statsminister , betraktas som ett onödigt parti i riksdagen och dessutom utgör det en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas också i en samlingsregering.

Även f d statsminister Reinfeldt varnade för SD och att SD därför inte skulle får inflytande i svensk politik.

Båda partierna är dessutom upptagna med sina egna problem som går på skattebetalarnas bekostand.

Ungdomarna kan påverkas negativt av både religiös och hatpropogande Ungdomarna har däremot sex andra partier att välja mellan, de partier med idiologier som ger ungdomarna kunskap vid sidan av skolan eller de som ger okunskap .

Sverige befinner sig i en djup kris, Talmännens demokratiexperiment kan utövas utanför riksdagen och under en pandemifri tid utan flyktingkris. .

Den moderna världen kräver nya reformer och här är de två viktigaste reformerna för att utveckla demokratin

1- De religiösa symbolerna på världens flaggor behöver reformeras så att varje lands flagga bär på nationens egna toppdomän som .SE,.US, .FR , .NO , FI m fl !

2- En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem

En samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med utslutande av SD och KD leds av den första svenska kvinnliga statsministern Magdalena Andersson. M får välja mellan att ingå i den samlingsregeringen eller avstå.

Samlingsregeringen med ett begränsat mandat att arbeta med som pandemin, flyktingar , skottlossning och miljön. Den kan upplösas vid nästa val. Under en samlingsregering upphör oppositionens roll.

 

Under tiden undersöker riksdagen möjligheten att utesluta budgeten som ett instrument att påverka regeringsbildningen. Låt däremot experter i ekonomi och nationalekonomer utforma statens budget och samtidigt starta en demokratikampanj för att utveckla demokratin. Se till att folkomröstning tillämpas oftare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Nu har svenska folket fått tre partiledare med invandrarbakgrund och snart en kvinnlig statsminister

Det är ett stort steg framåt och ännu en framgång om en kvinnlig partiledare väljs till statsminister den 24 Nov 2021. Dock nackdelen med att tidigare finansminister bli statsminister visade sig att när Göran Persson blev statsminister gav han stöd till Bush-Blairs krig .

 

Emellertid, att välja en första kvinnlig statsminister i Sverige stöter på motstånd och inget hopp finns om att få stöd från de kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som Sabuni, Dadgostar och Ebba Busch eller identifies as both Norwegian and Swedish .

Hur kommer det sig då att de tre kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som i grunden är flyktingar inte verkar vilja beröra det väsentliga området inom politiken, nämligen utrikespolitiken ?

Kan det bero på att de saknar kunskap inom det området som KD:s f d ledare Alf Svensson under Vietnamkriget och att styrelsen då valde att avsätta honom innan han blev känd ?

Alf Svensson tog nu avstånd från Ebba Bush:s politik

En huvudregel säger att om en partiledare saknar kunskap inom utrikespolitik skall den personen inte heller väljas till partiledare .

Eller om det fungerar så att utrikesministern sköter all svensk utrikespolitik som under Möss och Hattpartierna under 1700- talet ?.

Varför klappades det häftigt när Sabuni talade under landsmötet ?

Jo det verkar så att de som klappade var en kombination av kändisar,Israel – Nato och SD- anhängare .

Hon nämnde däremot inget om den linje som har en lång historia inom folkpartiet/L , Barbro Westerholm , Westerbergeffekten m m . Sabuni valde att omfamna män på samma sätt som en diktator omfamnar sina klanledare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Staten borde finansiera alla kostander för smartphone och abonnemang till alla medborgare med låg inkomst .

Swisha hit och swisha dit men i NY START FÖR SVERIGE viftas det med 500- lappar och

50 -lappar av styrelsen på landsmötet efter det att vice partiordförande och andra vicepartiordförande för L blivit vald. Den nya L- ledningen stöder SD där en SD-politiker under liberalernas landsmöte på sannolika skäl häktats misstänkt för styckmord, detta enl SVT ,

När staten prioriterar ett kontantlöst samhälle framför ett vapenlöst samhälle mitt under pandemi och politisk kris leder detta till att samhällets problem ökar . På vilket sätt har de ökat , ja, det är en fråga som kan besvaras av allmänna reklamationsnämnden och kommunerna . Den frågan berör

eu- parlamentet där eu-parlamentariker går förbi kvinnor som sitter och tigger trots pandamin , det är en fråga som berör flyktingar .

Kontantlösa samhället har en negtiv konsekvens som har skapat en svart marknad

På bolaget bklocket.se som säljer begagnade skor hittar man vare sig säljarens namn eller telenr . Ett liknande namn med beteckning säljaren :jGHFR . Köparen måste registrera sig för att kunna komma i kontakt med säljaren även om affären inte kommer att genomföras . Hur affären sedan sköts av köparen och säljaren, svart eller vitt, eller om några har ångrat sig är oklart. Det kan handla om en i-phone som kostar flera tusen kronor eller en Qled eller Oled TV apparat eller begagnade träningsskor.

Säljaren av begagnade skor kräver Swish- betalning .

Säljaren har dessutom ytterligare krav att han/hon bara talar svenska och inte vill ha flera kompisar.

 Allt detta kräver att man har en smartphone med internet och bankkoppling för att kunna genomföra betalningen vid någon plats i centrum .

Barnen behöver också handla när de känner sig hungriga , korv, eller köpa en leksak men alla barn har inte råd med smartphone för att kunna kunna ladda ner appar och swisha .

Om barnbidragssystemet reformeras så att möjlighet att samma person kan få två eller tre gånger barnbidrag , en gång vid tidigare äktenskap och en gång vid nästa äktenskap skall förhindras.

Barnbidragsreform som utsluter två problem, barnbidrag till höginkomsttagare och till de som skaffar barn med flera kvinnor genom skilsmässor och likadant med kvinnor som gifter om sig . Detta innebär att barnbidrag ges en gång , Paret som i tidgare äktenskap fått barnbidrag får inte barnbidrag en gång till när de båda gifter om sig .

Paret A och B har fått barnbidrag för sina två barn . Emellertid A och B hamnade i separation och var och en beslutade att gifta om sig, med andra ord blev de två par A och B, C och D.

Mannen A i sin tur gifte sig med C som också är man och beslutade att adoptera ett barn likaså medan B gifte sig med D och skaffade ett barn . Oavsett om adoption ingår flyktingskvoten eller inte har den rätt till barnbidrag.

C och D har redan var sitt barn från tidigare äktenskap likaså hade A och B var sitt barn från tidigare samboförhållande.

Hur många bar har de två paren ?

En del av de 6 barnen ska inte drabbas genom att inte få barnbidrag på grund av att föräldrarna inte kunde komma överens . Det är inte heller hållbart att fortsätta med detta system. Därför ska en som redan har fått barnbidrag i sitt förhållande inte få det igen när han ingår i ett nytt förhållande och skaffar barn.

I fallet C:s och D:s tidigare förhållanden huruvida de hade barn i tidigare förhållande och beviljats barnbidrag ska detta undersökas.

Genom den modellen begränsas avlandet skärskilt under pandemin

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Parisavtalets regelbok och vapen, olja och kolindustiländerna .

Utan tvekan är det de länderna som står bakom alla krig och ockupationer. De deltog i FN:s klimatmöte men har genom krigföring förorenat luften, vattnet, förstört skogen , marken och djurlivet.

 

 

Klimatfinansiering med 100 miljarder dollar per år 2020–2025 som FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow åstadkommit tolkas som om vapenindustriländerna betalar till kol & oljeindustri länderna .

COP26 i Glasgow borde i stället ha krävt att vapen, olje och kol industi länderna ska avveckla sin industri så att målet för en fossilfri värld som leder till att fred och en hållbar utveckling går att uppnå.

Detta innebär att Kina och Indien med sin kolindusti, USA med sin vapenindustri och Saudiarabien och Iran med sin oljeindustri inte ska få diktera några villkor vid något klimatmöte utan överlåta detta till klimatexperter och forskare.

Detta innebär i sin tur att alla länder kan rapportera sina utsläpp på ett likvärdigt sätt enligt regler för handel med utsläppsrätter, regler för transparens och gemensamma tidsramar för rapportering av klimatarbetet .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De religiösa symbolerna på världens flaggor !

 

I dagens fotbollsmatch spelade Sverige mot Georgien, samtliga spelare bar på kors på sina tröjor. På den georgiska flaggan finns fem kors och på den svenska flaggan finns ett kors.

Kan barnen på daghemmen skilja mellan de nordiska likadana religiösa flaggorna ?

Om all personal på daghemmen viftar med var sin flagga och frågar barnen , kan ni para ihop varje flagga till respektive nordiskt land ?

Vad vill de som är ansvariga för barnomsorgen att barnen på daghemmen skall lära sig av de religiösa flaggorna ?

På dagens daghem går även barn till föräldrar som är födda utanför de nordiska och europeiska länderna vilket gör det ännu svårare för dem . Dessutom är det inte lärorikt .

Det som skiljer de nordiska religiösa flaggorna är bara färgen . Den religiösa symbolen , korset, finns fortfarande på alla nordiska flaggor trots att staten och kyrkan är separerade .

Dessutom, de religiösa symbolerna på världens flaggor passar inte in i det moderna samhället, barnen får bara lära sig om färger och korset , likadant med andra länders flaggor .

De Nya Svenskarna menar att i stället för religiösa symboler , kors , svärd eller Gud är stor placeras i stället landets toppdomän. På den svenska flaggan ska till exempel stå .SE , en grön punkt , ett gult S och ett blått E. Vit bakgrund. En flagga som representerar alla. Likaså för EU och övriga länder .

Risken är då att de religiösa symbolerna kan hetsa upp till krig och konflikter, motverka principen om religionsfrihet där demokratin har givit alla trossamfunde frihet och därmed själva demokratin.

Barnen på daghem och grundskolor få lära sig alfabetet, med hjälp av världens flaggor , lätt att lära sig skilja mellan olika flaggor och dessutom ger domänen uppmärksamhet för dess betydelse.

En flagga som representerar alla, oavsett bakgrund, med en viktig symbol nämligen en toppdomän som representerar suveränitet .

Sverige har en väl fungerande internationell toppdomän .SE , Danmark .DK och likaså med Finland .FI. Norge.NO. Island.IS som också har kors på sin flagga Dessa toppdomäner symboliserar ländernas suveränitet. En välfungerande toppdomän bidrar till en meningsfull sysselsättning . Därför är den av stor betydelse för flyktingar och nyanlända eftersom deras länder på grund krig och konflikter inte har en fungerande toppdomän , får de själva sina länders toppdomän deligerat till sig på samma sätt som Sverige driver ett annat lands toppdomän nämligen. NU

EU är indelat i de länder som har en aktiv toppdomän och andra som har en vilande toppdomän

Toppdomäner ger dessutom en meningsfull sysselsättning för flyktingar och nyanlända som leder till arbete . Flyktingar från Syrien , Afghanistan och Somalia bildar var sitt IT-bolag genom att de redan har många olika föreningar och omvandlar en av dessa till en s k ISOC , internet socity. Syftet med det är att delegera toppdomänen till sin socity från länder med ineffektiva toppdomäner och aktivera dessa från b la Sverige på samma sätt som Sverige tog över toppdomänen . NU.

Detta sätt att samarbeta inom IT bland olika flyktinggrupper tillämpas vid återvändandet och återuppbyggandet.

Om EU och FN vill uppnå fred borde de ta emot alla flyktingar, ge dessa en meningsfull sysselsättning enligt ovan som ett fredligt och demokratiskt samarbetsprojekt som kan tillämpas vid återvändandet.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Att skilja statsministerposten från partiledarposten är en viktig demokratisk reform .

De två dolda paragraferna i grundlagen, RF, och riksdagspartiernas stadgar som kan utnyttjas.

Antag att Stefan Löven efter att ha känt av den politiska motreaktionen menade att han bara skulle avgå som partiledare och inte som statsminister. Han menade vidare att en kvinnlig partiledare valdes och som skulle ha förutsättning för att bli statsminister efter valet sep 2022. Han kommer att fortsätta som statsminister fram till nästa val och Magdalena Andersson kommer att leda partiet.

Att skilja statsministerposten från partiledarposten är en viktig demokratisk reform .

Hittintills tillämpas så kallade att läsa mellan raderna och svenska värderingar godtyckligt och utan stöd i någon källa..

För att bibehålla den dolda makten utses en statsminister som är kristen man eller kvinna, protestant . För att bibehålla den dolda makten utser även riksdagspartierna en person som får vara partiledare och att på sikt kunna inneha statsministerposten . Riksdagspartierna motsätter sig detta när de har partikongress så att i stället en enda person styr partiet samtidigt som denna styr landet . Även riksdagens talmän har genom den politiska svenska historien följt de dolda paragraferna .

De avvikande reglerna moverkar målet om jämställdhet och integration då de dels utesluter politiker tillhörande ett annat trossamfund att inneha statsministerposten och att väljas till partiordförande särskilt i de stora partierna som S, M m fl.

Hur stor är sannolikheten att liberalernas eller V:s partiledare bli statsminister ?

Nu till dagens politiska händelse efter S:s partikongress . Det är den framgång som De Nya Svenskarna debatterat och skrivet om i sociala media nämligen en kvinna på statsministerposten.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Frystorkning i stället för kremering och jordbegravning.

Förnybar energi utan radioaktivt avfall och ett stort säkerhetsproblem och frystorkning i stället för kremering och jordbegravning.

En effektiv användning av resurser som skog och mark inom EU och övriga länder , sker genom en sucssiv uppmjukningsproccess.

Varje trossamfund har en eller flera stora begravningsplatser , svenska kyrkan hanterar detta genom b la eget kyrkoval medan andra trossamfund saknar ett sådant styrmedel.

De som är kremerade sprids redan på olika stora begravningsplatser t ex på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Andra har valt att begrava de som har kremerats.

Det tredje alternativet är jordbegravning .

 

Bara i Sverige avled över 15.000 till följd av Corona- pandemin medan tättbefolkade länder som Kina hade 5,696 dödsfall och Indien 459,652 dödsfall . Andra länder som Iran hade 126,763 dödsfall . Egypten hade 18,832 dödsfall. Spanien hade 87,462 dödsfall, Israel hade 8,109 dödsfall . Ungern hade 31,101 dödsfall .USA hade 743,140 dödsfall. Storbritannien hade 141,181 dödsfall.

Länder med pågånde krig och konflikter där människor dör behöver också kistor. Skog och mark utnyttjas vid sidan som virke ,uppvärmning och matlagning m.m.

Bara Skogkyrkogården har 100.000 gravplatser med en yta på 102 ha. En hektar är alltså = 10 000 kvadratmeter m² samanlagt blir det 1,020,000 kvadratmeter m² .

Det är ohållbart att fortsätta att använda skogar till kistor och stora ytor mark medan annan verksamhet sköts på nätet ?

De Nya Svenskarnas lösning på detta är att omvandla alla begravninsplatser som Norra begravningsplatsen och Skogsyrkogården m fl till solcellsparker från vilka vi får förnybar energi som drivs med själva frystorkningsprocessen.

Då sparas den gas som man eldar med under de 80 min som går åt vid varje kremeringstillfälle med fritt utsläpp från skorstenarna .

Vid frystorkning används inte kistor , de avlidna frystorkas direkt .

Alla avlidna frystorkas i stället och används som gödsel .

Betong från begravningsplatser återanvänds som cement under cementkrisen .

Solpanelsparker kan även driva fler serveerhallar som Amazon m fl. Från serverhallarna kommer också värme som också kan användas .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Klimattoppmötet

Döden på grund av krig , pandemi , gamla begravningsplatser och framtida begravningsmetoder som frystorkning .
 De viktiga frågorna som deltagarna i klimattoppmötet bör ägna sig åt efter mötet!

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Vad förväntar man sig av deltagare i partikongress/stämma respktive klimatmötet när världens befolknings frihet begränsas steg för steg ?

Världens befolknings frihet är redan begränsad på grund av krig, kärnvapensområden , restriktionsområden kring militära anläggningar , danger areas på grund av skjutning , bombfällning, sprängning , förbjudna områden , särskilda områden samt farlig verksamhet. Till och med riktiga vapen används vid filminspelningar .

Oljeindustri , vapenindustri , u-båtar och länder som innehar kärnvapen.

Till detta har vi å andra sidan skogs- och fastighetsägare , feodaler, jägare och hundägare som blir fler och fler med ännu farligare hundar .

Vapenlöst samhälle eller kontantlöst samhälle ?

Pågående skottlossning och mord inträffar under partikongresser och stämmor.

Felprioteringen tyder på att den som är folkvald till olika politiska uppdrag inte kan hävda sina grundläggande rättigheter och inte heller hävda någon annan medborgares grundläggande rättigheter, de som röstade på honom /hennes rättigheter. Ett typisk exempel är valet som ägde rum den 19-sep 2021 där alla riksdagspartierna deltog.

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som saknar rösträtt.

När riksdagens talman som är Sveriges riksdags främste representant och som leder riksdagens arbete inte påpekar för riksdagledamöterna att om man innehar multiuppdrag kan det leda till bl a att man inte klarar av något uppdrag och dessutom orsakar frånvaron problem i riksdagen med belastning på budgeten. Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Nedanstående visar varför riksdagsledamöterna inte kan komma på något nytt utan debatterar samma sak om och om igen, som en grammofonskiva.

Medan Lars Adaktusson (KD) har 18 olika uppdrag .

Anne Oskarsson (SD) har 15 olika uppdrag och Kinnunen (SD) har 15 olika uppdrag .

 

 

Hanif Bali (M) har 15 olika uppdrag, Coenraads (M) har 16 olika uppdrag, Arin Karapet (M)

Har 15 olika uppdrag .

Fredrik Malm (L) Med 15 olika uppdrag medan Allan Widman (L) Har 17 olika uppdrag

Martina Johansson (C) med 16 olika uppdrag.

Yasmine Posio (V) med 18 olika uppdrag

Jamal El-Haj (S) med 15 olika uppdrag, Thomas Hammarberg (S) med 16 olika uppdrag .Azadeh Rojhan G (S) med 15 olika uppdrag.

Sibinska (MP) med 19 olika uppdrag

Krig och konflikter , Olje- och vapenindustri, ubåtar och kärnvapen är bland de punkter som måste prioriteras på klimatmötets dagordning och av varje deltagande land .

Frågan till de nordiska länderna som deltar i klimatmötet är hur mycket energi hur och hur stora resurser och utsläpp har varje ambassadbyggnad ? Börja exempelvis med den amerikanska och den italienska i Stockholm?

Politiska flyktingar har enligt flyktingkonventionen samma immunitet som diplomatiska beskickningar har utan krav .Ett adopterat barn är att betrakta som en flykting och skall ingå i flyktingkvoten som alla andra flyktingar.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten

En bristfällig tillämpning av demokratin under lång tid har skapat utrymme för högerextremister /högerpopulister vilket lett till b la Brexit och främlingsfientliga organisationer omvandlade till acceperade partier har fått mandat i EU-parlamentet och inhemska parlament.

Kyrkovalet är ytterligare en faktor , där SD utnyttjar situationen att majoriteten med invandrarbakgrund saknar rösträtt så att en sverigedemokrat , Aron Emilsson, har 17 olika uppdrag, förutom som kyrkomötets gruppledare är han b la ordinarie riksdagsledamot . Nedan ett exampel på SD:s motion som hämtats från kyrkans hemsida.

Svenska kyrkans arbete med asylsökande

SD:s Motion 2021 029 Svenska kyrkans arbete med asylsökande av Petter Nilsson (SD) David Lång (SD) och Fredrik Ottesen (SD) .

Det talas om att Malmö har drabbats av antisemitism, dels genom extremhögerns utspel men dels också utifrån Israel-Palestinakonflikten .

Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten , denna långa konflikt som alla Israels presidenter har upplevt sedan Israel grundades . Den konflikten överlämnades till nästa generation, som Kelber , de som är med i judiska församlingar och även de som forskar om antisemitismen . Denna politik och bristfälliga tillämpning av demokratin är ohållbart .

Om demokratin som har gett alla trossamfund religionsfrihet och jämställt alla religioner genom den principen, hur kommer det sig då att bara den svenska kyrkan har infört demokrati i sitt trossamfund genom kyrkoval medan andra trossamfund, judiska, islamiska, buddistiska, hinduer , kataoliker och ortodoxa motsätter sig den principen.

Hur kommer det sig då att den 16-åring som inte har rösträtt i det allmänna valet , själv kan bestämma vilken riksdagsledamot som ska väljas till kyrkomötet , b la han som har 17 olika uppdrag?.

Andra 16- åringar med en annan religion saknar rösträtt och kan inte utöva demokrati två år innan det allmänna valet..

Fred har därför inte kunnat skapats, demokratin har havererat och därför måste vi arbeta för en hållbar politik genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att demokratin få den grund som saknas på platsen enligt denna princip.

Med detta skapar vi fred samtidigt som vi utvecklar demokratin vilket utgör grund för en hållbar utveckling.

 

 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Från ohållbar politik till en hållbar politik

Det krävs omfattande reformer såväl nationellt som internationellt b la.

Adoption enligt De Nya Svenskarna skall omfattas av FN:s flyktingkonvention, ett adoptivbarn betraktas därför som en flykting som står i kö som alla andra flyktingar . Därför skall samtliga nedanstående som håller på och berör adoption läggas ner.

Adoptionscentrum läggs ner !

Adoptions­bidrag upphävs

De som sysslar med hur det går till att adoptera till Sverige upphävs

De sysslar med Så går det till upphävs

Upphäv lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller

 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller

 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

 • Föräldrabalk (1949:381)

 • Socialtjänstlag (2001:453).

Arbeta för en hållbar utemiljö

För att få svenskarna tillbaka till Rinkeby samtidigt som man uppmuntrar att fler svenskar ska flytta till denna stadsdel

krävs det att Rinkeby gamla stadsdelsnämnd , SDN återställs på sin tidigare plats det nuvarande fula polishuset. En SDN skall vara attraktiv !.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT

 

Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT att Isak den enda son till Ibraham och Sara .

Kunde Postkodmiljonären inte formulerat frågan på ett annat sätt t ex att Ibraham med sina två fruar avlade flera barn vad heter barnet som han avlade med Sara ? Anders, Napoleon , Isak eller Trump

Eller att Ismael och Isak är halvbröder och söner till Ibraham som avlades av två olika fruar , vilken son avlade han med Sara och och vilken avlade han med Hadjer . Alternativ fråga kan vara Ibraham hade två söner en Jude som heter Isak och Ismael som är Muslim .

Postkodmilonären har inte nämnt någon religion i sin fråga men frågan ställdes från Gamla testamentet som saknar vetenskapligt stöd. TV 4 har inte heller belägg för att det under Abrahams tid utövades någon religion, varken Judendom , Kristendom eller Islam för cirka 3500 år före vår tidräkning.

Däremot Gamla testamentet kan vara en kopia från Hammurabis lagar .

Därför måste religionskunskapsundevisningen i skolorna baseras på vetenskap och kyrkovalet ändras till ett Multireligionvalsystem så att demokratin utvecklas och fred uppnås , från en hållbar politik till en hållbar utveckling .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Frågor till de tyska väljarna i deras val den 26 sep 2021, för ett modernt Tyskland.

Tyskland är bland de länder inom EU som inte har infört demokrati i sina trossamfund

utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

Sverige , Danmark och Finland som är med i EU har följt den principen , även Norge som står utanför EU följer den principen genom att ha kyrkoval.

För att de nya tyskarna med invandrarbakgrund skall bli jämställda med infödda tyskar och för att Tyskland ska bli ett jämställt land krävs det att

 • Tyskland inför ett likadant val så att förutom att de nya tyskarna som har rösträtt i det tyska valet även får rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Tyskland skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

 • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet och Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

 • Att kämpa för att ändra den tyska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Tyskland .

 • The flags of the world are in need of a new modern design instead of religious symbols such as Star of David, Cross, God is great or sword. A new representative flag that represents all citizens of a country regardless of religion and that can be hoisted by all.

T ex korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med landets toppdomän .

Endast en suvärenitet, en flagga där landets toppdomän trycks eller broderas i stället för dubbel suveränitet , en flagga och en topdomän .

Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet. Den tyska flaggan har .DE.

Australien , Nya Zeeland som har korset i sina flaggor har många suveräniteter ,flagga, ccTLDs och Storbritannien har i sin tur ännu fler suveräniteter .

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

På det sättet bidrar EU till fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 

Lycka till i valet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


De 10 demokratiska buden

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som inte ha rösträtt och inte kan avstå från att rösta .

Vi ställer frågorna nedan, utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

1) Varför har Sverige, Danmark och Finland kyrkoval . De andra EU -ländena har inte det ,

Norge som inte är med i EU har kyrkoval , medan andra länder som även de står utanför EU inte har kyrkoval .

2) Anledningen till att riksdagspartierna som deltar i kyrkovalet låter den svenska kyrkan, trots separation från staten, få behålla den enorma förmögenhet på 18 miljarder kronor utan att tvingas betala förmögenhetsskatt för det , kanske likadant vad gäller övriga EU- ländernas kyrkor .

De som inte har rösträtt i kyrkovaletet bryr sig inte om detta , varför ?

I SVT;s debatt om kyrkovalet visade det sig att SD har två uppdrag, sitter på två stolar samtidigt dels som riksdagsledamot och dels i kyrkomötet. Frågan är hur hinner hon med de båda arbetena?

3) Har sveska EU-parlamentariker med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och hur kommer det sig att de inte kan hävda sig ?

4) Har svenska riksdagsledamöter med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till sin tro eller religion , och anledning till att de inte arbetar för jämställdhet och rättigheter inom det området ?

5) Har svenska statsråd med invandrarbakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och varför vill de överlämna de olösta frågorna till nästa generation bl a sina barn ?

6) Anledning till att majoriteten av de 16-åringar som har en annan religion inte har rösträtt , inte får vara med och välja vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet trots att de tillhör riksdagspartiernas ungdomsförbund som utgör del av riksdagspartierna .

Om svaret är ja, är det då inte en sak för riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande att kräva jämlikhet och jämställdhet . Är de inte intresserade av att deras 16-åriga medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

7) Har svenska journalister som jobbar inom massmedia och med invandrarbakgrund rösrätt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion och varför kan de inte ta upp denna fråga till diskussion då det är deras huvudsakliga uppgift att arbeta inom svensk, norsk, dansk och finsk media ?

8) Har andra trossamfunds medlemmar rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras 16-åriga barn få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

9) Har riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

10) De kristna 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet. Trots att andra 16 åringar som har en annan religion och är medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund inte får vara med och välja och därför inte har samma rättigheter .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vilken princip skall följas

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
eller de svenska värderingarna  

Menar de som deltog i tv-programmet
Sverige möts att :

1) Kyrkans angelägenhet och framtid avgörs av 16-åringar som har rösträtt i kyrkovalet .
2) 16 -åringar avgör vilka som sitter i kyrkomötet .
3) 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val som väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
 

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symbole

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd .

En ny representativ flagga som representerar alla medborgare i ett land oavsett religion och som kan hissas av alla . En ny design med varje lands specifika toppdomän, ccTLDs, en lärorik design.

De tre olika nationernas flaggor symboliserar kristendom, islam och andra mer svårtolkade symboler

De kristna länderna som Storbritannien , Australien, Skottland, Dominikanska republiken, Malta, Grekland, Slovakien, Tonga , Schweiz, England, de nordiska ländernas flaggor som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island ser likadana ut samtliga flaggor har en gemensam symbol nämligen korset.

Medan det på flaggor i islamska länder, som på den afghanska flaggan där står det, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. På den irakiska flaggan står det Gud är stor . På den iranska flaggan står det Gud är större 22 gånger och på Saudiarabiens flagga, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.

Den tredje kategorin av nationernas flaggor är de med svårtolkade symboler inom EU kan nämnas Portugal och Spanien .

Dubbel suveränitet

Varje självständig stat i världen har en egen flagga, nationsflagga , vissa länder har egna regler som att det är ett lagbrott att vanvårda dess nationsflagga å andra sidan tillåts vid demonstrationer att bränna eller trampa på en flagga för att visa sin ilska mot den anfallande nationen t ex i krig eller vid ockupation.

Som symbol för suveränitet har varje självständig stat också en Internet top-level domain , ccTLD liksom .se.

Vad är ccTLD , varför är den mycket viktig och anledning till dubbel suveränitet?

Enligt definitionen är a country code top-level domain (ccTLD) is an Internet top-level domain generally used or reserved for a country, sovereign state, or dependent territory identified with a country code. All ASCII ccTLD identifiers are two letters long, and all two-letter top-level domains are ccTLDs.

The Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) is the association of European Internet country code top-level domain registries, such as .se for Sweden.

Men inom EU finns fortfarande länder som inte har en fungerande toppdomän, ccTLDs . Det betyder att dessa har en suveränitet medan andra har dubbel suveränitet.

Det är därför nationernas flaggor är i stort behov av en modernisering, en förändring, som visar fredsvilja, jämlikhet och kunskap samtidigt som de ger en meningsfull sysselsättning.

Okunskap om betydelse av ländernas toppdomäner, ccTLDs under olika krig b la i mellanöstern , arabiska våren och i vissa afrikanska länder leder ofta till att trots att de får bistånd är det omöjligt att få en hållbar återuppbyggnad .

Industriländeras toppdomäner och de fattiga ländernas toppdomäner .

Industiländerna använder sina toppdomäner effektivt som US, UK, FR och SE medan fattiga länder har inaktiva toppdomäner.

För att jämställa fattiga länder med rika länder krävs det dels en ny flaggdesign med ccTLDs som placeras på nationernas flaggor i stället för religiösa och svårtolkade symboler . Dels att de fattiga ländernas toppdomäner aktiveras utifrån av flyktingarna själva.

Genom att flyktingarna i Sverige och inom det övriga EU får kunskap om toppdomänen och dess betydelse via arbetsförmedlingar, SIDA och socialkontor i landet så ges det möjlighet för en grupp flyktingar från Afghanistan starta ett eget IT-bolag här i Sverige med syfte att utifrån aktivera den afghanska toppdomänen. Detta sker i samarbeta med SIDA , socialtjänsten , IT- stiftelsen i samråd med UD . Detta projekt för återuppbyggnad ger en meningsfull sysselsätting för afghanska flyktingar och kan samtidigt utnyttjas vid återvändandet och återuppbyggandet Genom aktiv användning av toppdomänen skapas många arbetstillfällen . Detta gäller även flyktingar från andra länder.

Det betyder att under krig aktiveras toppdomänen av flyktingarna själva som i sin tur skapar arbetstillfällen för sig själva och även för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

Först bildar de en s k den afghanska internet socity, som en förening för samarbete.

När det fattiga ländernas toppdomäner ligger vilande , inaktiva eller har begränsningar kan biståndet gå till de vinstdrivande utländska it-bolagen som utnyttjar situationen . De som inte har råd och de som har råd med det , samtidigt som internet finns tillgängligt i ett begränsat område..

Många flyktingar saknar kunskap om sina egna länders toppdomän och dess betydelse, samma sak vad gäller de som undervisar i svenska för invandrare , arbetsförmedlingar , socialtjänst och även biståndsorganistationer som SIDA .

CcTLDs är en enorm resurs som inte uppmärksammas eller används . ccTLDs är nämligen viktigare än själva flaggan därför är det viktigt att de placeras på flaggorna.

En prototyp av en sådan flagga har skapats och finns på nätet och sociala medier.

Biståndsorganisationer, okunskap om sambandet mellan toppdomän och arbetslöshet har gjort att länder som tar emot bistånd inte prioriterar toppdomänen som landets IT- infrastruktur vilar på och som är en symbol för suveränitet.

Som vi nämnde tidigare så vajar ländernas flaggor överallt med religiösa symboler eller symboler som är svåra att identifiera, skilja mellan eller att tolka . Hade länderna ersatt sina symboler med sitt eget lands internationella symbol hade det blivit lite enklare,

Vid internationella tävlingar eller cermonier är det svårt att skilja mellan de olika flaggorna . Barnen har svårt med detta , eleverna i skolan har svårighet med detta och flyktingar har också svårt med detta.

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar en suveränitet och alla medborgare oavsett religion har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

En prototyp finns b la här och på sociala media .

På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Råd till de norska väljarna i deras val den 13 sep 2021

Norge har liksom Sverige ett kyrkoval . För att de nya norrmännen skall bli jämställda med infödda norrmän och att Norge blir ett jämställt land krävs det att

 • förutom att de nya norrmännen har rösträtt i det norska allmänna valet även har rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

  Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Norge skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

 • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

  I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till stortingets partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet

  Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

   
 • Kämpa för att ändra den norska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Norge. Korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med den norska toppdomänen .NO.

  Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet.

  Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

  På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 Lycka till i valet

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Du som har rösträtt i kyrkovalet se till att andra som har en annan religion också får det !

Myndigheten för stöd till trossamund fördelar årligen statsbidrag med 90 miljoner kronor till trossamfund enligt följande .
- Organisationsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Projektbidrag
 
Utan att följa principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Afghanistan drabbades inte av en naturkatstrof för att starta en insamlingskampanj .

Landet missköttes totalt av den f d regeringen och parlamentet samt biståndsorganisationerna , den Svenska Afghanistankommittén och IDEA .

 Hur kommer det sig att varken det afghanska parlamentets medlemmar eller den afghanska regeringen som har ådragit sig ett stort nederlag och försvunnit med den afghanska statskassan har utalat sig .

 Anledningen till varför ingen från b la svensk massmedia har sökt dem med förfrågningar m.m .

 Vad har det afghanska folket för ansvar .

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Tidigare inlägg
RSS 2.0