Befria samhället från vapen eller befria det från kontanter, fråga till den tänkta samlingsregeringen ?

Vi börja med att ställa frågan , är avsättning av statministern och svårighet med att bilda regering och skjutningar och dessutom hotet om ett extra val inte en kris som kräver en samlingsregering ?

År det rimligt att regeringen prioriterar ett kontantfritt samhälle och inte ett vapenfritt samhälle ?

Är det rätt at de valda EU- parlamentarikerna sysslar med att prioritera plast ?

F d statsministern och moderatledaren Arvid Lindman som bar sin 102 åriga mamma till

vallokalen för att rösta , utmanade hela sitt parti genom att våga utesluta halva moderaternas ungdomsförund p g a att de sympatiserade med nazisterna och facisterna, den stora nazistiska rensningen 1930 . Han var Sjöförsvarsminister i samlingsregeringen vid unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 . Fick titeln hedersdoktor tre gånger och ledde två regeringar. Socialdemokratin hade inga mandat under unionskrisupplösningen. Den nuvarande socialdemokratiska ledningen vill inte erkänna att Sverige befinner sig i en djup kris , de talar om beredskapsbudget andra tolkar det som att ha en budget i beredskap .

Vad är en beredskap och vad är en en kris?

Avsättning av en statsminister och svårighet med att bilda regering , härjning av främlingfientliga och nazistiska element och dessutom skjutningar utgör en allvarlig kris som kräver bildande av en kraftfull regering, en samlingsregering utan SD . Man kan även utesluta KD. Det har publicerats och avslöjats på Internet hur ledande representanter för KD poserar med israeliska vapen såsom Skyttedal vid ett stridsfordon, hon som också ställde till med att Decemberöverenskommelsen upphävdes , Skyttedal och likaså Ebba Bush Thor.

https://imgur.com/724UMm2

Detta agerande motarbetar fred och det skapar ytterligare kris . Eftersom KD bildades av en pastor utifrån religiöst kristna värderingar , och nuvarande partiledaren uppfostrats av Livets Ord , är det inte lämpligt att ha dem i riksdagen och de kan inte jämföras med den tyska Kristdemokratiska unionen ,CDU . CDU, i motsats till KD, söker hitta lösningar på flyktingskrisen och medla i mellanösterns konflikt och dessutom bekämpa nazisterna och de främlingfientliga krafterna. CDU leds av en kvinna som regeringschef vilket Sverige aldrig har haft trots att svenska kvinnor är kända för sin kamp för jämställdhet.

Sverige och övriga EU- länder lider av en allvarlig demokratisk kris , så även USA , Brasilien , Storbritannien mfl

Två problem kan uppstå om talmannen och partiledarna misslyckas med att lindra konsekvenserna av en kris.

1) Allmänheten kan förlora förtroendet för regering , myndigheter och politiker

  1. Det kan hota demokratin. att väljarna får säga ifrån genom att inte delta i ett eventuellt extraval.

De har hänt i den svenska politiska historien

Det som tvingade fram en samlingsregering var en kris , därför kallas den för Unionskrisen med Norge 1905 . Samlingsregeringen bildades i princip av fem representanter för svenska folket , Lantmannapartiet , Protektionistiska partiet , Liberala samlingspartiet och två partilösa statsråd .

 Den tilltänkta samlingsregeringen som leds av en kvinnlig statsminister kommer att fungera väl utan SD och KD.

Samlingsregeringens uppgift

Skrota alla vapen , vapen innehåller ett mycket farligt gift , svenska poliser avrättade en pojke som led av Downs syndrom med 25 skott och de kan komma att gå fria , jämför det med att de amerikanska poliser som nyligen dödade en amerikansk medborgare fick handfängsel och riskerar fängelse i över 50 år. I Sverige fortsätter skottlossningarna och nyligen dödades en ung oskyldig medborgare . Även svenskaa jägare som har skottlossning som hobby måste inse att ammunition projektiler, patroner, drivämnen krut, tändmedel, sprängämnen, minor, bomber, robotar, raketer innehåller farligt gift både för människor, djur och natur.

Dessa innehåller ett giftigt kemiskt medel. Bly har negativ miljö- och hälsopåverkan. Detta tillsammans med den sk Nordiska motståndsrörelsen som tillverkar egna vapen och som utgör ett hot och kan skapa en kris är en uppgift som en samlingsregering kan ta itu med..

En samlingsregering som leds av en kvinna utan SD och KD har till uppgift att förutom att skrota alla vapen även ändra vapenlagen ,upphäva att utfärda vapenlicenser .

En samlingsregering har även andra uppgifter som att upphäva dubbelt röstande som eu -medborgare med dubbelt medborgarskap har ,

Den samlingsregering som bildades 1905 varade bara några månader . Den tilltänkta samlingsregeringen kan fortsätta att regera till EU valet 2019, d v s slå ihop alla val , EU-val och allmänna val även i fortsättningen.

Under tiden krävs en omfattande demokratikampanj i Sverige och hela EU ….

så att flyktingar från t ex Eritrea, Syrien, Somalia Afghanistan och från Jemen kan tillämpa demokrati i sina respektiva hemländer

För att få fred och minska religionskonflikter är det utomordentligt viktigt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem

Det brasilianske kandidaten, tyskfödde Jair Bolsonaro som beskrivs som högerextrem utnyttjar religionen i sin propagandakampanj medan frikyrkorna i Sverige bedriver egna kristna kampanjer med högtalare och ofta med förespråkare med invandrarbakgrund.

Även attacken mot oskyldiga människor i synagogan i USA har ett religiöst motiv och fördöms i hårda ordalag

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Stefan Löfven och Kristersson måste släppa fram en kvinna som ledare, en samlingsregering utan SD

Kompromissvilja och jämställdhet då alla nordiska länder utom Sverige har haft en kvinna som statsminister vilket kan jämföras med Syrien, Lybien, Afghanistan, Jemen., Egypten , staten Palestina och Irak.

Stefan Löfven och Kristersson borde läsa boken “ Maktens kvinnor” om de 73 kvinnor som har valts till statsministrar eller presidenter .

Misstagen har blivit så många att de inte längre tolereras av de svenska väljarna vilka kommer att mosätta sig ett extraval.. Klanröstning, felaktig rösträkning , valobservatörer som om svenska folket aldrig har röstat tidigare och inte vet hur man tillämpar demokrati..En plan liknande 1809 års kupp började med att man utsåg en talman som skyndsamt räknade rösterna och med sin kraftfulla klubba konstaterade att Stefan Löfven blivit avsatt . Detta till stöd för en hämnddemokrati där Alliansen vänder sig till SD i syfte att fälla den röd-gröna regeringen och på det sättet tar Kristersson över makten .

Det hade naturligtvis varit bäst att unvika detta genom att Stefan Löfven självmant hade avgått och entledigats av talmannen.

Ovanstående händer trots att Sverige har en demokratiminister och ett demokraticentrum för att sprida demokrati i hela världen och det ligger i hjärtat av Stockholm, International IDEA, https://www.idea.int/about-us. som finansieras av skattebetalarna . SKL lyxhuset , LO och IDEA ska flyttas ut till förorterna.

Nu kommer de röda-gröna att med hämnddemokrati på hög nivå att skyndsamt avsätta en Alliansregering.

Nu är det kris och en samlingsregering som gäller. Annie Lööf kan få stöd av majoriteten av svenska folket som ledare för en sådan samlingsregering med uteslutande av SD . Hon besitter juridisk kunskap som andra partiledare saknar och detta finner De Nya svenskarna är av vikt vid förhandling av frågor av nationell och internationell karaktär.

Om detta inte skulle gå att genomföra får man utse en ämbetsmannaregering med en hovrättspresident som statsminister .

De Nya Svenskarnas tre råd till den nya regeringen

  1. Upphäva kyrkovalet och ersätta det med ett Multireligionvalsystem.

    Www.multireligionval.info

  2. Dubbelt EU- medborgarskap med dubbel rösträtt bidrar till en ökning av Gruppen Europeiska konservativa och reformister , ECR.

    I den gruppen ingår , tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna. brittiska Ulster Unionist Party, lettiska Nationella alliansen och nederländska ChristenUnie.

    A som är flykting från Polen är numera en svensk medborgare och uppbär dubbelt medborgarskap med dubbel rösträtt. I det polska valet röstar A på Lag och rättvisa och i svenska valet röstar A på SD . Likadant vad gäller de övriga med dubbla medborgarskap med dubbel rösträtt . Ungrare , finländare , tjecker , letter , danskar, norrmän m fl . De eu- medborgare med dubbla medborgarskap och dubbel rösträtt har bidragit till att Gruppen Europeiska konservativa och reformister fått mer makt och spridning och orsakat att britterna smet från sitt ansvar vilket ledde till att Brexit vann folkomröstningen .

3) Adoption, insemination Nu är det kris och en samlingsregering som gäller. Annie Lööf kan få stöd av majoriteten av svenska folket som ledare för en sådan samlingsregering med uteslutande av SD . Hon besitter juridisk kunskap som andra partiledare saknar och detta finner De Nya svenskarna är av vikt vid förhandling av frågor av nationell och internationell karaktär., konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå i och omfattas av flyktingkvot och gälla vid stram flyktingpolitik .

Vid adoption träder FN , UNICEF in . United Nations Children's Fund, FN:s barnfond som är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. och lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Nationella organisationer som Forum Syd och Internationella organisationer Som UNICEF och ICSW

Det tas inte hänsyn till de som ska ta emot barnen oavsett metod av avlande utan till den situation som barnen befann sig i innan överlämnandet till de nya föräldrarna. Skälen kan variera , det kan vara på grund av fattigdom, ensamhet på grund av krig eller naturkatastrof och det kan som Ebba Bush uttryckte i direkt -TV partiledardebatten bli ett “ utnyttjande” av fattiga kvinnor.

Även termen ensamkommande barn kan tillämpas i sådana fall . Dessa barn får socialbidrag och ej barnbidrag som vilken flyktingfamilj som helst beroende av inkomst.

Den nya flyktingkvoten som nämnts ovan kommer att kräva uthållighet och förmåga att fatta svåra beslut som Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal till nationen. Sveriges flyktingpolitik, betonade han, måste därför vara både klok och stram under lång tid framöver

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0