statliga myndigheter är sämst på att följa och tillämpa lagarna

Uppdrag gransking visar att  statliga myndigheter är sämst på att följa och tillämpa lagarna i synnerhet  poliser och åklagare, där övervåld, djup kränkning och maktmissbruk dominerar .

Polis eller åklagare Riksenheten för polismål kan besluta att en förundersökning ska läggas ner , Det är ohållbart och någonting måste göras.

Att utse ett oberoende politiskt organ som  granskar  beslutet innan åklagare och polisens ansvarsnämnd lägger ner fallet samtidigt skall man reformera justitieutskottet.

 Att yrka på misstroendeförklaring mot justitieministern så att samhället  visar att kränkning inte  tolereras. Samhället kräver också  nolloltolerans.  

Att göra  det lättare att väcka enskilt åtal mot tjänstemän hos allmänna domstolar och ge möjlighet för advokater att driva sådana mål.

 
De Nya Svenskarna

RSS 2.0