De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen

 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978–1979.

 I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande:

Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna.

Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978

 Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val.

När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning till svenska kyrkan av muslimer alltså en konvertering till kristendom i smyg. Detta kan endast upptäckas på deklarationsblanketten då de får betala skatt till svenska kyrkan, alltså inte endast den begravningsavgift som alla får betala, utan de har ovetandes blivit påtvingade ett medlemskap I den svenska kyrkan vilket verkar helt rättsvidrigt.

För det tredje, invandrarnas riksförbunds roll I demokratin och den roll som de eventuellt spelat när det gäller det kaos som nu uppstått I regeringen. Demokratin och religionsfriheten måste hela tiden diskuteras.

Uteslutning I regeringssamarbete av SD bl a pga sin historiska bakgrund, rasism och främlingsfientlighet, vilket de inte tagit avstånd ifrån. Likaså om L och KD inte avstår från att försvara Israels politik men däremot är det självklart att de ska försvara det judiska folket på samma sätt som det palestinska folket.

Trots detta betraktas den nuvarande regeringen, S och MP, som den mest jämställda regeringen då den består av hälften kvinnor och flera med olika invandrarbakgrunder som statsråd. En regering med sådan mångfald ska uppmuntras även i fortsättningen.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685811.ab

 


Startskottet för Europeiska våren

I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur , lyckades det modiga isländska folket genom solidaritet med ICIJ starta en europeisk vår . Det har på ett fredligt snabbt och effektivt sätt och utan offer uppnått sitt mål .

Emellertid, kan ett yrkande på misstroendevotum mot statsministern leda till hela regeringens avgång . Detta har större effekt än att bara byta ut honom mot någon annan som inte är vald.

Som jämförelse: Dåvarande svenska oppositionen, nuvarande alliansen, agerade vid fd statsminster Göran Perssons besök i Kina genom att yrka på misstroendeförklaring mot honom . Alliansen, speciellt KD:s brott mot D-överenskommelsen och försvarandet av Israels politik när vår utrikesminister representerar hela svenska folket är allvarligare än Panamaskandalen. Detta minskar även flyktingarnas /invandrarnas tron på demokrati.

När man nu har visat att svenska banker och direktörer och kanske politiker kan dyka upp i det sk Panamadokumentet , brevlådeföretagen , borde svenska folket kunna tillämpa den sk Tre radikaliteters åtgärder .

Tr e radikaliteters åtgärder omfattar

  1. Det isländska folkets agerande i form av uppror

  2. Alltingets agerande som stöd till folket , oppositionen i form av yrkande på misstroende mot statsministern

  3. Överföra den gömda förmögenheten till folket att finansiera välfärden med.

Den internationella organisationen för grävande journalister, ICIJ:s avslöjande och det isländska folkets uppror är ett startskott för den europeiska våren

Det självstyre som Island har, deras parlament betraktas som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet Alltinget har sina rötter i det ting som hölls år 930 i Tingvalla. Emellertid, det finns fortfarande folk som kämpar för sin rätt att existera som t ex romer och folket i Västsahara . Det ena folket tillhör ett EU- land som redan har demokrati medan det andra tillhör u-länderna .

Det senare folket har aldrig smakat på demokratin. Kan romer ta lärodom av den samiska, åländska och isländska modellen av självstyre; och vad kan Västsharara lära sig av det kurdiska självstyret?

Europiska våren kan vända på utvecklingen så att det blir lättare att lösa konflikterna och garantera andra minoriteters rättigheter.,

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arga-kunder-lamnar-nordea

 

 

 


RSS 2.0