Vi tillsammans genom solidaritet kan genomföra en politik som gynnar alla.

 

Var med oss så att vi tillsammans genom solidaritet kan genomföra vår politik, detta gynnar alla.

 

Från fattiga pensionärer till glada och rika svenska pensionärer

En del har inte råd att bo kvar i sina lägenheter och tvingas att flytta från sin bostad , en del blir avhysta.

Det är orättvist att man tvingas att lämna sin bostad när man har redan betalat mera än 800 000 till fastighetsägaren .

 

Bostadspolitiken

Den borgerliga regeringen och oppositionen som regerade tidigare har tillsammans med Fastighetsägareföreningen och Hyresgästföreningen orsakat att bostadspolitiken drabbar hyresgästerna . Hyresgästföreningen springer Fastighetsägareföreningens ärenden och regeringen och försäkringskassan betalar ut bostadsbidrag . Fastighetsägareföreningen höjer trots vinsten hyrorna.

 

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en motion med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 40 år under förutsättning att hyresgästen har bott hos samma fastighetsägare.

 

För att förenkla det hela låt oss anta att en person har fått sitt första hyres kontrakt vid 25 års ålder , efter 40 boende år hos samma fastighetsägare i genomsnitt har med förändringen av penningvärdet har betalat 1,440, 000 kr till sin fastighetsägare.3000 * 480 .

Personen blir 65 år gammal vilket är rätt tidpunkt för en fattig pensionär. Han har redan betalat lägenhetens värde.

Personen får inte flytta till en större lägenhet under de begränsningar som står i motionen och en del står i Jordabalken.

Från fattiga pensionärer till glada och rika svenska pensionärer

En annan person har redan betalat omkring 800.000 kr till sin fastighetsägare under en lång tidsperiod betalat hyra då han hade ett arbete och hade råd att betala sin hyra. Men efter stambyte går fastighetsägaren och höjer hyran mitt under den ekonomiska krisen , nu har personen A.kassa så han har inte ha råd att bo kvar i sin bostad. . Regeringens beslut att minska A-kasseersättningen har också drabbat personen i fråga. . Följden blev att han antingen blir avhyst med skulder eller blir bostadslös om han inte lyckas byta till en mindre lägenhet med lägre hyra,

Hans starka argument blir enligt vår bostadspolitik att övertala banken resp. staten att den period som han har bott hos samma fastighetsägare och redan har betalat cirka 800.000 kr i hyror kan berättiga honom till snabb lösning och på det sättet behålla sin bostad tills han uppfyllt villkoren för äganderätten,.

Hade de två personerna investerat de pengarna hade de säkert fått en viss förmögenhet , fonder eller liknande .

 

Finansiering av denna åtgärd, motion.

När de pensionärer som omfattas av denna åtgärd inte få bostadsbidrag eller bostadstillägg , sparar staten motsvarande den summa som varje månad utbetalas av försäkringskassan.

Denna summa går i stället till utjämning som subvention till de som drabbas av åtgärder.

Överskottet från bostadsbidrag/tillägg går till finansiering av detta

 

Den som har folkpension har minimum 6000 kr i månad som ska räcka till försörjning

såsom mat, el, tandvård och andra förnödenheter.

De Nya Svenskarna har vår egen motion när det gäller tandreformen, vi kommer till det senare.

Efter det att personen har fått äganderätten kan lägenheten belånas för höjning av standard eller reparationer . Finns det utrymme kan staten genom en fond från bostadsbidrag underhålla fastigheten / bostaden i fråga under förutsättningen allt sker på ett miljövänligt sätt.

Överlåtelse av ägande rätten går endast till sociala myndigheten under förutsättning att bostaden användes som flyktingbostad för att lösa bostadsbristen för flyktingar.

 

Byggnadssektor , miljön och urbanisering

Åtgärder gör att man bygger färre bostäder och i stället arbetar med reparationer och underhåller fastigheter under förutsättning att återställandet av lägenheter såsom stambyten mm sker med en miljövänlig teknik, byggnadsarbetare kan bli arbetslösa eller drabbas av åtgärder men dessa kan gå över till underhåll av fastigheter och miljöarbete .

Överskott på bostäder gynnar studenter med vår bostadspolitik och folk stannar i sina kommuner i stället för att flytta dvs undvika belastning med flyttning till city och därmed minska efterfrågan på bostäder där.

Priserna på bostäder sjunker men efterfrågan förblir oförändrad ,byggnadssektorn reagerar positivt .

Subventionering beviljas endast till de som tillverkar miljövänliga byggmaterial .


Almedalsveckan

Hinder för demokratin

 

Valfusk i bl a Rinkeby och Spånga , varför just i invandrartäta kommuner

 

  • Avhopp mellan olika partier under mandatperioden och ändå får de behålla riksdagslönen och sin plats i Riksdagen,

  • Privata bolag såsom ett skivbolag med en känd artists bidrag med en miljon kronor till ett nytt parti vars ledare Gudrun Schyman brände upp 100.000 kr av dessa under 2010 års valrörelse, under Almedalsveckan

  • Att en ledande inom centerpartiet utnyttjade Amnesty i sin valrörelse samtidigt som han klappade Gudrun Schyman som tröst när hon hade bränt upp hundra tusen kronor under valrörelsen , Sc.hyman har begått en oförsvarlig handling. Ett brott mot Linné?

Svenska politikers misstag eller uttnyttjande bl a av svaga och invandrare som är analfabeter påverkar starkt andra invandrare som ännu inte tror på demokratin.

Den skådspelerska, och tillika centerpartistisk riksdagsman, Solveig Ternrström, har genom att bryta sitt uppdrag som riksdagskvinna begått avtalsbrott. Hon har svikit sina väljare vilka har givit henne fullmakt , uppdrag, att företräda dem under mandatperiodens fyra år. Bortsett från att hon företrädde hela folket under namnet Centerpartiet.

 

Frågan är huruvida Tjernrström borde lämna sin plats i riksdagen och blir arbetslös utan lön och få söka jobb som alla andra , dessutom borde hon betala tillbaka den lön och de förmåner som hon har fått efter att hon avbrutit sitt uppdrag .

Socialdemokratin välkomnar Tjernrström som en ledare för socialdemokratin under valrörelsen 2010 och har genom sitt agerande uppmuntrat till hinder för demokratin. Socialdemokratin har liksom Moderaterna fuskat i valet. Frågan är varför just i invandrartäta områden.

Oavsett om Centerpartiet tvingat henne att lämna riksdagsplatsen eller talmannens bristande demokratiutbildning för riksdagsmännen eller att han saknar en politisk praxis i det , föreslår De Nya Svenskarna att talmannen tittar närmare på regeringsformen som betonar att demokratin skall vara ledande inom alla samhällsområden.

Tidigare har G Schyman avbrutit sitt uppdrag som riksdagsman under en mandatperiod, detta har försvagat demokratin , före henne gjorde Sten Andersson , riksdagsman för moderaterna likadant han var också med och startade ett integrationsprojekt men hoppade själv av och blev Sverigedemokrat.

 

Oaktat det finns det en del invandrare som betraktar demokratin som att svenska människor är snälla och att man har tillgång till nästan allting. De flesta invandrare har kommit som flyktingar och har aldrig utövat demokrati i sina tidigare hemländer. Dessa utgör hinder för demokratin om de inte får kontinuerlig och intensiv utbildning i demokrati , Vad gör demokratiakademin och Internatioell demokrati , IDEA för nytta .

 

Från svensk sida förstår ungdomarna demokratin , såsom att man har rösträtt , tillgång till Internet, ansluta sig till en organisation och lämna en organisation, läsa vilken tidning som helst ansluta sig till fackförening och har rätt till arbete , bostad och demokrati i skolan . Ungdomarna har ärvt demokratin , de behöver inte engagera sig i att stärka och utveckla den. Detta är ett annat hinder för demokratin.

 

Demokratin i fara !

 

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och problemet har vi analyserat på ett annat språk nämligen arabiska , se nedan.


RSS 2.0