Delstat med egen lag (1998:1591), egen budget och eget val , inom Sveriges territorium.

Svenska kyrkan som också är ett trossamfund har en egen lag Lagen (1998:1591) om svenska kyrkan medan andra trossamfund som buddister, judar, muslimer m fl tillsammans regleras i motsvarande lag (1998:1593) om trossamfund.

Två olika lagar som reglerar trossamfund . Lagen (1998:1593) om trossamfund d v s andra trossamfund än svenska kyrkan , och den som gäller svenska kyrkan som trossamfund lagen (1998:1591) med särskild ställning som skyddar nedanstående tillgångar .

Kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder.. Totalt förvaltas 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett finansiellt kapital på 3,5 miljarder kronor. Mark- och skogsfastigheterna till ungefär 500 000 hektar. Svenska kyrkan har andra stora tillgångar som aktier och obligationer , kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser . Samt intäkten från kyrkoavgiften som 2019 uppgick till 14,9 miljarder kronor.

Resultatet 2019 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1582 miljoner kronor

I Kyrklig egendom enligt § 9 av samma lag står det b la prästlönefastigheter och prästlönefonder

d v s prästlönetillgångar har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för svenska kyrkans förkunnelse , prästernas predikande .

Vid kyrkans och statens skilsmässa år 2000 beslutades i,den lag (1998:1591) som trädde i kraft jan 2000 att prästtillgångarna skulle fortsätta att förvaltas av kyrkan. Kyrkan fick behålla alla sina tillgångar .

Frågan är,av vilken anledning överlät staten dessa enorma tillgångar till kyrkan ?

Varför har bodelning ännu inte ägt rum trots att stat och kyrka separerades för 21 år sedan ?

Hur förvaltas dessa enorma tillgångar av Svenska kyrkan ?

Anledningen till att riksdagspartierna, vars medlemmar är kristna, är intresserade av och deltar i kyrkovalet .

Anledningen till att riksdagspartierna ,vars medlemmar icke är kristna, inte är intresserade av dessa enorma tillgångar och hur egendomen fördelats.

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar icke är kristna inte är intresserade av att införa likadana val i sina trossamfund.

I propositionen lämnas förslag till en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan

Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar är ateister inte är intresserade av att införa ett likadant val för sina föräldrar som är medlemmar i olika trossamfund. då det är demokratin som har givit oss religionsfrihet.

Hur kommer det sig att Svenska kyrkan inte vill fördela sin förmögenheten rättvist så att andra trossamfund blir fria från SST dvs skattefinansiering .

Enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar skall kyrkans kapitalförvaltning följa en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt och att de företag som ägnar sig åt vapen och tobak och med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor ska väljas bort, frågan är; Hur kapitalförvaltar andra trossamfund där de flesta har flytt från krig och förtryck ?

Finansiering dominerar nästan hela den svenska debatten även här vad gäller Liberalernas berondeförhandling med SD i riksdagens finansutskott .

De Nya Svenskarna anser därför att det är nödvändigt att återinföra både fastighetsskatt och

förmögenhetsskatt innan b la Kyrkans egendom , folkets egendom, säljs ,Kyrkor till salu under olika rubriker .

     

 

                            -------------------------------------------------

Kyrka från 1200-talet är till salu

Svenska kyrkan har avkristnat Tösse gamla kyrka i Åmål – och nu har församling lagt ut den till försäljning. Den 800 år gamla kyrkan har stigit till 225 000 kronor.

Fastigheter till salu - Växjö stift - Svenska kyrkan

Fastigheter till salu.

Fastigheter till salu - Linköpings stift - Svenska kyrkan

Fastigheter, arrenden och jakträtter - Lunds stift - Svenska ...

fastigheter till salu och lediga arrenden ..

Svenska kyrkan säljer – över 100 affärer gjorda - Fastighetsnytt

Svenska kyrkans fastigheter ägs lokalt i församlingar och pastorat, och totalt består kyrkan av runt 600 ekonomiska enheter. ...

Kyrkor och prästgårdar: 12 gudomliga hus till...

12 gamla kyrkor och prästgårdar som är till salu. ... av Svenska kyrkan och är hela 476 kvadratmeter fördelat på tolv rum. ... På senare år har kyrkan stått tom och nu är den till salu för 1 250 000 kronor.

Kyrkor till salu på Hemnet – 6 himmelska hus

Vallstakyrkan i Bollnäs – med 7 meter högt i tak. I lilla Vallsta står den ståtliga, vita, över 100 år gamla kyrkan och väntar på att bli omhändertagen.

Fastigheter | Kyrkans Tidning

Örkelljunga pastorat säljer friluftsskog till kommunen. Fastigheten har tillhört Svenska kyrkan i hundratals

Kyrkobyggnader till salu

Svenska kyrkan förvaltar idag ca 3400 kyrkor runt om i Sverige. ... församlingar kommer tvingas sälja sina fastigheter. För att säkra ...

Försäljningar kan vänta Svenska kyrkan

11.000 fastigheter. Svenska kyrkans församlingar bör sälja en del av sina fastigheter för att spara pengar, detta enligt en utredning …

Svenska kyrkan Malmö säljer Södra Sallerups prästgård ...

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
De vill förändra världen men de vågar inte själva göra en förändring i sitt eget land.

Ojämställdhet bland de 16- åringar med olika tro som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden, SSU, MUF m fl , gällande rösträtt ?

De ungdomar som fyllt 16 år och som bär på någon annan tro än kristendom har inte rösträtt i årets val , de är därför inte jämställda trots att de är politiskt intresserade och bär på moderpartiets ideologi och kan vara barn till föräldrar som var flyktingar.

Om de inte känner till denna rättighet och moderpartiet inte upplyser dem om denna på grund av att partiledaren själv också saknar rösträtt i årets val eller att partiledaren själv är kristen eller föräldrarna motsätter sig denna p g a att trossamfundet inte accepterar denna eller att samhället i övrigt inte är intresserat då kyrkan har fördelar och är nöjd med sin nuvarande dominanta ställning.

Om Sverige är ett av världens mest jämställda länder hur kommer det sig då att politiska ungdomsförbund b la är indelade mellan de som har röst rätt och andra är berövade denna rättighet i årets val som riksdagspartierna deltar i ?

Ungdomar som har fått rösträtt men kan avstå från att uttnyttja denna , andra ungdomar saknar den möjligheten och därför inte har denna valmöjlighet.Hur många av de i socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, med cirka 3 400 medlemmar med olika tro har rösträtt i årets val ?

Har Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund med olika tro rösträtt i årets val, sep 2021?

Du som har fyllt 16 år framför att de som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden ska känna till sina rättigheter .

1) Den f d moderate parti1edaren och statsministern Arvid Lindman vågade utesluta nästan halva sitt parti på grund av samarbetet med Sveriges Nationella Ungdomsförbund efter SNU:s dragning mot nazismen. MUF bildades sedan under namnet Ungsvenskarna. SD har för närvarande

Sverigedemokratisk Ungdom SDU . Kan det vara den likheten som gjorde att Kristersson nyligen har ändrat sin syn på SD så att den skiljer sig från fd moderatledarens, Reinfeldt .

  1. Bidraget ges till din organisation i syfte att

    främja barns och ungdomars demokratiska fostran

främja jämställdheten mellan könen

främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper

SD gynnas av årets val då många med invandrarbakgrund med olika religioner saknar rösträtt i det val.

 kräv därför ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Har Sverige ett hemligt val som riksdagspartierna deltar i sep 2021 men SVT & SR inte rapporterar om ?

SD deltar i kyrkovalet , sitter i kyrkomötet samtidigt som de förolämpar andra religioner .

Är det kyrkans fel eller de som har rösträtt i kyrkovalet ?

Borde inte SD uteslutas från kyrkomötet ?.

Gudtjänst i TV som sänder predikan eller upplysning om valet i sep 2021 ?

Kampen för lika rösträtt , demokrati utveckling och jämställdhet sätts på prov vid valet av Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni som är både kvinnor, partiledare och med invandrarbakgrund , flyktingar som har flytt från diktatorer , krig, förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna .

L och V:s medlemmar har nu en gemensam sak att kämpa för, nämligen rösträtt för sina partiledare.

Båda partiledarna, den ena är riksdagsledamot men inte den andra, saknar rösträtt i årets val, sep 2021. Detta gynnar SD och KD.

Alla andra partiledare har rösträtt i årets val men kan avstå från denna , valet mellan att rösta eller inte d vs valmöjlighet har alla partiledare utom V:s ledare Nooshi Dadgostar och L:s ledara Nyamko Sabuni .

Däremot har L och V som organisationer, riksdagspartier rösträtt i detta val . De båda partierna deltar i valet i sep 2021 men utesluter hälften av sina medlemmar, som bär på en annan tro än kristendomen, från att delta. Det kan handla om flera riksdagsledamöter eller ett statsråd som har en annan tro än kristendom.

Detta tyder på att ingen partiledare med annan tro än kristendom inte heller kan bli statsminster i de nordiska länderna som har kyrkoval.

Frågan är om riksdagspartierna i sig betraktas som kristna och utgår i sin ideologi från kristna värderingar och att det därför nödvändigt för dessa att vara medlemmar i den svenska kyrkan under beteckningen kyrkoval .

Men från vilken ideologi utgår andra grupper av riksdagsledamöter som har annan tro än kristendom och varför vill de inte ha jämställdhet i denna viktiga fråga?

Valmöjligheten

Andra partiledare har rösträtt men kan avstå från denna valmöjlighet, medan Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni i detta fall saknar den möjligheten eftersom de har inte den rättigheten , rösträtt i årets val i sep 2021.

Varför intresserar sig riksdagspartierna för kyrkovalet och deltar aktivt i detta.

Här kommer SST och Kammarkollegium in i bilden , fördelning av statsbidrag, förmögenhet orättvis fördelning . Svenska kyrkans totala egendom, denna enorma förmögenhet som riksdagspartierna å ena sidan vill skydda och dessa olika bidrags storlek som fördelas till olika trossamfund s k statsbidrag och konflikter om rättigheter till dessa bidrag.

Det är inte Kyrkans egendom som förvärvats av kyrkan ensam utan den är en del av statens egendom under tiden innan separation stat-kyrka år 2000. Vi kallar det för folkets egendom .Därför bör kyrkan förstå det , dela med sig och medverka till en lösning .

Ett trossamfund i Sverige betalade 350.000 kr till ett ombud och detta kan ha varit finansierat med statsbidrag eller på annat sätt i strid med svenska staten alltså genom skatteverket . Denna summa kan komma att öka under processen . Rimlighet , interna konflikter , förolämpling av andra religioner och tvist om bidragens storlek , avslag på bidrag , krav på återbetalning och ointresse att slå ihop samtliga religionernas egendom i en fond som motsvarar partistödet.

Konflikter mellan religionerna tillsammans med de externa konflikter som tex det 10- åriga kriget i Syrien gör att folk flyr från sina hemländer kräver ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 


Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?

Scanias inblandning i Irak i olja mot mat programmet , nu Scania-affären i Indien och tidigare Bofors- affären även den i Indien. Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?
 
I Scania olja mot mat programmet utbetalades från svenska statens budget 2,541 600 till advokat L.G samt 2,837 250 kr ersättning till advokat H.S. Och ytterligare till en tredje advokat J.K ersättning med en miljon 479 135 kr . Kanske är det på det sättet statskassan töms på sin tillgångar så att tusentals blivit av med sin sjukpenning under Coronatiden .
 
Åtalet mot Scania ogillades då en ensam stackars statsåklagare N-E .S fick brottas mot tre erfarna advokater i det brottsmålet och misslyckades med att övertyga rätten . Irak som efter diktatorns fall är beroende av bistånd från bl a Sverige nämns inte vad gäller ersättningsskyldighet. Irak fick 6 miljarder i bistånd från Sverige under 2003-2004. Frågan är vart tog all den förmögenheten vägen ?
 
Det har nu i mars 2021 under Corornapandemin visat sig att medborgarna i Irak lider brist på vaccin och anklagar det irakiska styret för bl a korruption . FN:s sanktionsbeslut 661 har lett till en stor humanitär hälsokatastrof i Irak . FN har erkänt misstaget och rättat till det genom en ny resolution nr 986 s.k olja mot mat-programmet, den justeras med s.k MOU, Memorandum of Understanding , Irak fick exportera olja och med denna ikomst köpa mat och medicin. MOU förenades dock med villkor att inte användas för inköp av vapen eller produkter som kunde användas till militära ändamål. För att hindra regimen från att få tillgång till utländsk valuta öppnades ett konto som kontrollerades av FN.
Sanktionerna hävdes dock ett par månader efter Bush - Blair- kriget vilket ledde till att regimen störtades i mars 2003 och att införande av demokrati misslyckades totalt. Det här är vad FN åstadkommit i den delen och Volckerrapporten. Avslöjande och åtal för grovt sanktionsbrott väcktes i svensk allmän domstol i slutet av 2012 .
 
Frågan är vilket ansvar har bl a de svensk-irakiska politiker från de svenska riksdagspartierna och som deltagit i återubyggandet och som strax innan och efter diktatorns fall tog över regeringsmakten.
Anledningar till att prioritera inköp av vapen som har lett till den nuvarande anarkin i Irak. Som bekant i Södertälje där Scania har sitt säte bor och jobbar många irakier . En del av dessa var anhängre till diktatorn i Irak . Kanske det har bidragit till bildandet av traderbolag som i sin tur sålt Scandiafordon till dåvarade irakiska regimen och på så sätt gick pengarna till Irak s.k uppblåsta kontrakt. 
 
Diktatorn fick en och en halv miljard dollar i strid med FN:s resolotioner. Brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, brottsligheten var att bedöma som grov.
 
Frågan är kunde en svensk minoritetsregering som S under Göran Persson som var statsminister 1996–2006 ge stöd till Bush och Blair att starta krig och orsakade den första flyktingskatastrofen som gav SD stort stöd vilket ledde till att de senare fick mandat vid riksdagsvalet 2010.
 
 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt i årets val 2021 trots en kvinnlig demokratiminister.

För att få en kvinnlig statsminister förverkligad till nästa val 2022 ,krävs det att statsministerposten sepereras från partiledare rollen.
från partiledarrollen och att L, KD och M statsar på en kvinna och inte fortsätter i samma stil genom att välja Ulf Kristerssons .

De kvinnor som saknar rösträtt i årets val sep 2021 kan få sin rösträtt förverkligad genom övergång från kyrkoval  till ett Multireligionvalsystem.
 


Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Påven börjar i fel ände. Påven åberopar samma misstag som tidigare påvar !

Påven fick ärva en sjuttio år gammal konflikt mellan Israel och Palestina , hitintills under hans ämbete  har han inte lyckats med att lösa  konflikten så att permanent fred och stabilitet i området kunnat uppnås. Med stor sannolikhet kommer nuvarande påve  att överlämna samma konflikt till nästa påve.

Det snart 10- åriga kriget i Syrien varifrån många syrianer tvingats att fly har påven också fått ärva . Syrianerna i Italien , USA och de nordiska länderna har sitt säte i Södertälje och därifrån styr  kyrkan  andra syrianer. Södertälje betraktas som deras  huvudstad . Den delen skulle Lövén och de andra partiledarna kunna lösa , Påven kan vända sig till syrianerna i Italien och syrianerna i USA till J Biden . Om syrianerna via sina politiska företrädare i kommunen  Södertälje , inte vill att någon muslim ska flytta dit , kanske inte heller  en muslim vill  ha syrianer i de muslimska länderna som Syrien och Irak och på samma sätt som judarna inte vill ha muslimer som grannar. Detta är ett stort bekymmer och därför kan problemet, konflikten, bara lösas utifrån och inifrån samtidigt.

Den inifrån och utifrån parallella lösningen kan stärkas genom tillämpning av ett demokratiskt styrmedel, nämligen religionsfriheten, där står bl a att det är demokratin som har givit oss den rättigheten därför är det  ett måste att införa demokrati i alla trossamfund utifrån parallella lösningar . Eftersom de nordiska länderna, där alla trossamfund fått sin religiosnfrihet, och har  kyrkoval blir det då möjligt att inkludera andra trossamfund genom att övergå till ett multireligionvalsystem, där alla religioner och människor får lika rättigheter b la får de som fyllt 16 år rösträtt .   

Den  ångerfulle pilgrimen med en vädjan om förlåtelse och försoning är knappast lösningen  på de stora och invecklade konflikter där påven själv går omkring med ett stort kors på bröstet som påminner muslimer om de åtta korstågen och och västerlandets kolonialisering . Påven är kanske inte medveten om att  korset betraktas som ett avrättningsverktyg liksom svärdet och därför  inte bör bäras vid  internationella cermonier eller finnas som symbol på flaggor. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna som många offrat sina liv för i sin kamp för att uppnå  bl a religionsfriheten .

Påven är väl medveten om den hämnd som står i de heliga skrifterna  nämligen , öga för öga och tand för tand , likaså med  religion skolundervisning och religiösa organisationer  .

Påven är av stor betydelse för religioner medan  judarna inte visar några tecken på solidaritet genom att gå ut gemensamt och begära fred .  

Att ta bort alla religioner är svårt under det att en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är det enda möjliga alternativet till en konfliktlösningsmodell som leder till fred.

 

Integrationspolitik internationellt .

Upp till varje land och politiska ledare att agera

Här är De Nya Svenskarnas lösningar som ni  fritt kan tillämpa  .

Att varje partiledare kallar in alla syrianer av olika etnititer som medlemmar eller som sympatisörer  till ett konfliktlösningsmöte . Partiledarna kan uppnå varierande lösningar , lösningen värderas och presenteras.

Varje partiledare kan i nästa steg eller parallellt med detta kalla in alla afghaner  av olika etnitieter som medlemmar I sitt parti till ett konfliktlösningsmöte på samma sätt som ovan. Den lösningen värderas och presenteas så att andra partier får tillgång till den .

På samma sätt kallas  t ex lybier, yamniter, nigerianer, kongoleser och ugander m fl flyktingar.

Lösningar utbyts mellan de olika partiledarna som i  ett gemensamt  möte  diskuterar konfliktlösning. Detta lyfts av #SVT i en  partiledardebatt och under valrörelsen då förhoppningsvis en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalstystem bli verklighet och en ny  demokratisk valrörelse föds.

De flyktingar som får avslag eller utvisningsbeslut erbjuds en kurs i fred, demokrati och hållbar utveckling under  tre  månader. Under tiden får de information om återvändande och deltagande I återuppbyggnad av sina länder och återanpassningsmedel som är rimligt, 100-150.000 kr.

Återvändandet för de som fått utvisningsbeslut blir frivilligt d v s valet mellan piska och morot. 

De Nya Svenskarna fördömer starkt attacken mot oskyldiga i Vetlanda.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


RSS 2.0