Fråga till EU- parlamentet , väljarna vill veta !


På uppdrag av  EU-ländernas väljare skickades två burkar innehållande två kemiska ämnen till två EU-länder, Frankrike och Storbritannien för  analys .  Det gällde att få fram huruvida de giftiga ämnena orsakade att  två  personer från länder vilka inte tillhörde EU dog . Den ene var politiker, president och fredspristagare som om han hade fått leva vidare hade  kunnat undvika den politiska anarkin , nämligen Yaser Arafat .
Frankrike kom efter analysen fram till  att Arafat blev förgiftad genom att israeliska soldater placerat gift i hans mat , giftet smygplacerades i hans mat medan han satt i husarrest och enbart israelisk militär hade kontroll över området.
Den andre en rysk oppositionspolitiker blev förgiftad.
Storbritannien konstaterade att hans död orsakades av ett gift och att ryska staten stod bakom hans död.
Det sista fallet blev mer uppmärksammat som en tydlig och säker förgiftning, medan man i det första fallet har lagt locket på .
Frågan gäller Frankrikes och Storbritanniens trovärdighet och politikernas och  journalisternas mod.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H


För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen
 betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.

Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .

Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt.

 Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .
Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har råd med och de kan därför inte bo kvar i sina lägenheter som de har bott i under många år och tvingas flytta ,en del blir avhysta från sin bostad
trots att de batalat mellan en och två miljoner till samma hyresvärd. Fastighetsägarens vinstmaximering bör inkluderas i termen vinst i välfärdens minimering .Fastighetens läge, skolor, affärer,
daghem, nära till idrottsanlägningar, bad och kommunikationer har betydelse vad gäller hyran , den ökade standarden höjer hyran.

Fasighetsägare skall inte  från en fastighet eller flera förfoga över ett kapital som stiger tre gångar fastighetens värde på banken. Staten kan t.ex
genom subventioner  jämka förlusten och i gengäld underlätta för staten genom att bostadsbidraget slopas för dessa som är inkluderade i den modellen .

Motverka urbanisering dvs folkförflyttning från landsbygd till stadsområden då en hyresgäst som har bott utanför storstaden många år hos samma fastighetsägare eller på gräns 30 år
kan tillgodoräkna sig  denna fördel. Ingen vill missa det tillfället om den modellen blir godkänd i riksdagen.

Den hyresgäst som skött sitt åtagande/förpliktelse gentemot hyresvärden under många år och har tex genomsnittligt betalat 6000 * 12 * 30 , 75 000 /år  har gett fastighetsägaren två o en kvarts miljoner kr.
om fastigheten har 5 våningar och varje våning består av 5 *25 lägenheter * två och en kvart miljon vilket ger fastighetsägaren närmare 60 miljoner under den perioden ,
 varje månad ökar fastighetsägarens kapital med 25* 6000

Jämkning av hyror /storleken på en lägenhet  innebär att en fastighet som har 5 våningar med 5 lägenhet i varje våningar med olika storlek och hyror räknas som genomsnitt 6000 kr i hyra  

Modellen strider inte varken mot JB , regeringen och försäkringskassan kan överföra bostadsbidrag och tillägg som varje månad utbetalas till de som omfatter av modellen
till annan verksahet som i relation till tex fastighetens underhåll enligt BIM modellen från energieffektivisering till en grön utemiljö .

Att bygga flera bostäder skymmer staden och den öppna miljön , det blir ännu trängre att gå, brist på  plats för gående, äldre , barnfamiljer, handikappade ,  lekplatser för barnen.
 
De som omfattas av den modellen kan öka sin välfärd och får mer i plånboken utan att behöva rösta på de som under valrörelsen lovar mer pengar I plånboken , den modellen har även en demokratisk
effekt .Den i sin tur kan öka välfärden även för hyresgästerna som inte omfattas av modellen
 
 De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en bostadspolitiken  har sina brister och fel b.la är det  svårt för invandrare att få hyreskotrakt i innerstan

och att en del utnyttjar sin ställning och på det sättet får en lägenhet ,  varför bostadspolitiken kompletteras eller reformeras   enligt model H, med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 30 år. Det är också nödvändigt att flytta förbunden som Kommunal, LO. TCO till förorter som Alby, Rinkeby eller Fittja vilket underlättar för anställda att söka bostad i de områden som integrerar sig med invandrare
 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten
 
 


Jihadiska konflikter & rabinernas konflikter

Måtte år 2016 bli ett fredens år, slut på ockupation, bosättningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Flyktingar som räddas, torka och  hunger förknippas alltid med profeten Mose som både judar , kristna och muslimer hänvisar till . Mänskligheten räddades även undan översvämning med hjälp av profeten  Noa och hans  ark.
Mose sade till Aron att ta sin stav och slå på Nilens vatten och förvandla det till blod. .
I vers 4 Mos 17:2     : Säg till israeliterna att varje stamöverhuvud skall ge dig en stav, en för varje stam, sammanlagt tolv stycken. På varje stav skall  stammens namn skrivas. I  Jos vers 4:23 står skrivet  : i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut framför eder, till dess I hade gått över den, likasom HERREN, eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför oss, till dess vi hade gått över det.
 
De som tror på miraklet skulle inte förvänta sig att Israel som själv inte tar emot flyktingar ,skall lämna från sig Moses stav , så att  man kan rädda flyktingarna från att drunkna i havet.  Översvämningskatastrofen i Kina 1931 dödade mellan 800 000 - 4 000 000 människor och  1928-30 dog  över 3 miljoner människor av svält också det i Kina. De som tror på på Noa och hans ark skulle inte förvänta sig att FN  kan skapa en sådan ark som kan rädda människor från översvämninger. USA har i Haiti  tusentals odetonerade bomber i havet , provskjutningar , orsakat slaveri med handel med barn  och cancersjukdomar . Jordbävningen i Haiti 2010 krävde        200 000 människors liv . Trots att 10.000 hjälporganisationer varit  involverade, bara Sverige skänkte 50 miljoner kronor  till jordbävningsoffren i Haiti,  men fortfarande säljs barn som slavar, svälter med restavek systemet.
 
Den Amerikanska ockupationen orsakade konflikt mellan  Haiti och Dominikanska republikens diktator Rafael Trujillo , Persiljemassakern , då 20.000 haitier slaktades och mördades och utvecklade en för Dominikanska republiken unik politik av rasdiskriminering, antihaitianismen, riktad mot de svarta i grannlandet.
En sådan naturkatastrof sker under s k utomobligatoriska förhållanden dvs att människor  inte har kontroll över det. Medan att gasa ihjäl människor , starta krig eller uppmana till det skapar dominoeffekt , flyktingkatastrof  då flyktingarnas lik flyter i havet . Tidigare tilldelades två gånger Nobels fredspris Förenta Nationernas flyktingkommissariat  1954 och 1981.  1963 gick det till Internationella rödakorskommittén och 1965 till FN:s barnfonds Biståndsorganisation. De som har fått Nobelpris bör påminnas om vilken roll de har. FN, Kofi Annan  från Ghana fick Nobels fredspris 2001   och medlade senare i konflikten i Syrien.

De  flyktingar som klarade sig har skapat  arbetstillfällen åt EU-länderna så att  pensionerade poliser kallats in medan det finns hundratals arbetslösa ungdomar . Dessutom  har invandrare som själva varit flyktingar utnyjttjats i byggandet av stängsel mot flyktingarna. Svenska budgeten skall inte användas  till sådant förtryck och slöseri. Byt därför stängslen mot fiberbredband  . Stängsel påminner hela tiden om den israeliska  muren som en symbol för förtryck  och frihetsbegränsning..!
Utrycket Exodus  användes för ett fartyg med judiska flyktingar och med det avses resa till Brittiska Palestina. 

Den United Nations Special Committee on Palestine sk FN:s Palestinakommissionen, som leddes av den svenska juristen och ordförande för Internationella Röda Korset 1947 tillika ledamot av FN:s kommission för folkrätten, International Law Commission ,Sandström, som fick i uppdrag av FN att dela in området i en judisk och en palestinsk stat .
Här användes  uttrycket en arabisk  i stället för muslimisk stat och en judisk stat i stället för israelisk.
 När engelsmännen som kolonialmakt i området  under  premiärministrarna  Clement Attlee  och  Winston Churchill misslyckades med att hitta lösning och senare  USAs president  Harry S. Truman  motsatte sig  delning  överlämnades saken till FN.  Sverige  hade roll som ordförande för det internationella Röda Korset och Sandström var domare vid den permanenta skiljedomstolen i Haag.
Under   68 år av konflikt och lidande tilldelades  så många  Nobelpris för fred   USA har fått det elva gånger, bl a två presidenter.
( 1947 -Friends Service Council, American Friends Service Committee )
(1953 - George C. Marshall  USA, )
(1950 - Ralph Bunche     Medling i Palestina, 1948 USA,)
 (1962 -Linus Pauling  USA, 1964 Martin Luther King  USA,  )
(1970 - Norman Borlaug  USA, 1973     Henry Kissinger,
Le Duc Tho      USA med  Vietnam)
( 1986     Elie Wiesel          USA, )
(2002 - Jimmy Carter      USA  president)
(2007     -Al Gore, IPCC     USA, )
(2009 - Barack Obama     USA  president)
För fred med Israel fick  Egyptens  Anwar al-Sadat och Israels Menachem Begin  Nobels pris för fred  1978 och 1994 fick , Israels Shimon Peres och Yitzhak Rabin samt Palestinas Yassir Arafat Nobels fredspris. Två av dessa blev mördade.
 

Fördöm de som inte fördömer ockupation, bosättningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


RSS 2.0