DPNS skuggbudget, ett alternativ till den dolda samlingsregeringens virituella ekonomiska vårproposition 2020

De Nya Svenskarna,DPNS, menar att nuvarande styre är en samlingsregering , dvs övergång från Januaripartiern a och den tandlösa oppositionen till en dold samlingsregering.

De döda oppositionspartierna har presenterat var sin virituell skuggbudget som alternativ till den dolda samlingsregeringens som de i själva verket utgör en del av .

Den dolda samlingsregeringens partier talar till folket i form av miljarader svenska kronor , medan vi DPNSare talar till folket i form av effektiva reformer och åtgärder.

Reformer som har stor betydelse i den internationella och nationella politiken.

Bland det de fattiga ländernas internationella topdomänen, ccTLDs, d v s att flyktingars och de nyanländas arbetslöshet löses genom att de får en meningsfull sysselsättning.

De arbetslösa, även de med låg utbildning måste börja lära sig att samarbeta för att få igång sina länder ccTLds. I stället för att biståndpengarna från SIDA skickas till deras länder skall en del stanna kvar för att finansiera detta investeringsprojekt. Mozambique, .mz registration prices from kr 3267 for 1 year.

De kan inte fortsätta med att inte fritt få registera en domän för sitt eget parti, tiding eller företag under sitt land ccTLds även när de är i exilländerna .

DPNS har sedan länge presenterat denna modell. Återanvändning av resurserna .

Detta investeringsprojekt. kan jämföras med ett investeringsstöd genom programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig s k SSIK

Antje Jackelén, som inte tror att vi är riktigt så sekulariserade som vi själva vill tro.

Andra effektiva reformer och åtgärder är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att bidrag från anonyma religiösa sekter eller länder och bidrag från skattarna gynnar alla . Genom Multireligionstödet vilket är motsavarande till partistödet motverkas de anonyma religiösa sekter eller länder som styr dessa trossamfund. Vi uppnår med detta även fred .

Det är lämpligt att i samband med firandet av den svenska flaggans dag , att den svenska flaggan vajar med .se i stället för korset.

Finansiering av någonting som inte används.

Lägg ner försvaret och överför resurserna till hälso- och sjukvården , skolan, företagande och beredskap i framtiden.

Med internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet har Sverige inte lyckats med att skapa fred och det blir ännu svårare under pågående krig, flyktingskris utan åtgärd och rasismen vid sidan av Coronaepidemin.

Hur kommer det sig då att ett parti som ägnar sig åt miljö och klimat satsar mer på försvaret än fred och hållbar utveckling ?

MP som ingår i den dolda samlingsregeringen godkänner fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Behov av ändring av finansiering av en enorm sektor EU-diplomatiska förbindelser .

EU- diplomatisk representation begränsas från 27 * 27 till endast 27 ambassader.

En hållbarhetsmodell för hyresvärdarna /fastighetsägarna och hyresgästerna

Solenergi /solpaneler

I en fastighet med 25 lägenheteter kan hyresgästerna ta ett eget initiativ till insamling för solpaneler

Om var och en betalar 5000 kr , summan blir det en kvarts miljon kr, med ROT blir det förmånligt för alla.

Förbruknings kostnaden för en hyreslägenhet per månad

En hyresgäst betalar 63,58 öre för eldelen inklusive moms per kWh

elnätet 49,5 öre per kWh , energi skatten med 44,10 öre per kWh.

Summan blir 1,57 öre per kWh =152, 29

Förbruknings kostnaden för en lägenhet med familj per månad.

för 111 kWh per månad betalar elkunden = 174,27 kr.

Om det i huset finns 10 lägenheter med familj förbrukar de dubbelt så mycket dvs 222 kWh/t . Månadskostnaden för varje familj blir 348.54

15 lägenheter, kostnad per månad = 2284:-kr

10 lägenheter med familj, kostnad per månad = 3485 :-kr

Summan för alla lägenheter blir 5769:-kr

Det betyder att elkostnader för samtliga som bor i fastigheten är 69232:-kr per år

278000:-kr betalar hyresgästerna till elbolaget varje tre -årsperiod i elkostnader

Om varje hyresgäst samlar in 5000 som engångs belopp får de in 125000:-kr med ROT får den fastigheten drivas med solenergi .

Att förhandla med olika elbolag för en ytterligare förmåner kan fördelarna bli stora för både hyresvärden och hyresgästerna.. Att sälja tillbaka elöverskott till elbolaget kan diskuteras efter alla kalkyler beräknas och hanteras separat.

De som arbetar hemifrån under Coronaepidemin en del hyresgäster förbrukar mer än andra , andra har en egen firma eller driver egen verksamhet , nya apparater drar mycket mera ström som man inte tänke på särskilt ungdomar , förbrukningen ökar när en stor del av de boende jobbar hemifrån.

Hyresvärden har misslyckats med hållbar utveckling vad gäller solenergi och installation av solpaneler m.m.

Den omfattande solidariteten med hyresgästerna som skall visas av hyresvärderna under Covid-19 borde vara åtminstone en fri månads hyra för alla

Fatighetsägare i egenskap av Hyresvärd har misslyckats med integrationen vid val av hyresgäster.

Hyresvärderna i egenskap av arbetsgivare har misslyckags med integration vid anställning av arbetstagare

Hyresvärden har misslyckats med att få ordning på sina hyesgästers namnskyltning .

Detta kan vara en av orsakerna till ökad skjutning i olika kommuner. .

Hyresvärden motsätter sig den reform som innebär att en hyresgäst som som har bott i sin lägenhet och hos samma hyresvärd i mist 35 år vilket motsvarar flera miljoner är redan gått in på fastighetsägarens konto . Den hyresgästen föreslår vi De Nya Svenskarna få automatisk äganderätt till sin lägenhet .

Den åtgärd som håller hyresgästerna kvar i sin kommun samtidigt som andra uppmuntras till

att fortsätta bo kvar i sina lägenheter som investeringsmål. Den också minska efterfrågan på bostäder i hela landet .

Hyresvärdarna får på det sättet flera skötsamma hyresgäster .

Återinföra

  • Hund/katt-och även orm-vilskatt dvs skatt på vilda djur. djur kan utgöra risk för spridning av smitta .borde avlägsnas till en special plats som kennelklubb, eller på Skansen . En solidaritet med andra som allergiker med flera borde visas av hundsägare .Alla hundägare

- Fastighetesskatt,

De Nya Svenskarna rekommenderas slutligen att följa svenska myndigheternas råd om Covid-19

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


Giljotin & Korset som ett avrättningsverktyg

Giljotin som avrättningsverktyg användes senare d v s , efter Jesus, vid avvrättning av den franske kungen Ludvig XVI och andra politiker vilket ledde till att dödsstraffmotståndare började organisera sig bl a i Amnesty International , AI, vilket ledde till reformer som avvecklade giljotin som man kan hitta rester av på museum , och upphävandet av dödsstraffet. Avrättningsverktyg som fortfarande används bl a i form av giftinjektioner, engagerar fortfarande AI-medlemmar med både kristna och icke kristna mot dödsstraff . Röda Korset , RK och kristna politiker i EU- parlamentet är också motståndare till dödsstraffet.

 

 Tidigare vid avrättningen av Jesus, som även kallas för Issa i andra religioner, genomfördes dödsstraff i form av korsfästning och då användes korset som avrättningsverktyg .

Frågan är hur det kommer sig att korset omvandlats från ett avrättningsverktyg till ett humant vektyg som både religiösa kristna , AI, som kristna politiker är stolta över och att det till och med är den statens symbol som pryder den vajande svenska flaggan och övriga nordiska länders flaggor.

Nordiska ländernas intresse för Jerusalem

Det som underlättade för svenskarna och norrmännen att ingå i korståget var att de var duktiga båtbyggare och därför mobliserade de sig och anslöt sig till sina fiender romarna i krig mot Jerusalem . Efter att de begått blodbad placerade de korset där blodbadet begåtts och avslutade med att ett ett minnesmonument gjordes till minnet av Astrids man som deltog i striden, där skrev de med runskrift.

Multireligionvalsystemet är en revolution mot religionerna .

En sådan jämförelse av avrättningsverktyg kanske kan ogillas av de kristna dödsstraffmotståndarna som är medlemmar i AI, kristna som arbetar i Röda Korset samt kristna politiker i EU- parlamentet.

Länderna är i praktiken välrustade för krig men inte mot Coronaepidemin som dödat hundraåttatusen människor och cirka 900 bara i Sverige..

Lika bra att avveckla NATO i sin helhet om den organisationen inte kan stå emot , göra motstånd mot Coronaepidemin och försvara oss så att de enorma resurser som NATO förfogar över överförs till hälsovård och utrustning för sjukvården.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Varför har Gud övergivit mig ? Varför har Gud övergivit oss ?

Det hörs ritualer från kyrkor, moskéer synagogor och templel, Gud förlåter oss för våra synder , Gud övger oss inte !

Påven , ärkebiskopar, imamer, buddister och rabiner avråder troende och andera som har förlorat en anhörig eller befinner sig I kris att komma I närheten av dem då de själva är rädda för att bli smittade.

 

Politikerna i karantän med flaggan med korset fastsatta på sina ksvajer som skydd mot det onda , undergång , Gud gör det inte möjligt !

Riksdagen som folkets företrädare och lagstiftare får begränsad närvaro medan regeringen tilldelas större befogenheter .Det har hänt motsvarande i två fall , när det efter valet 2014 träffades en s k D-överenskommelse och senare efter nästa val ingick J-överenskommelsen . Regeringchefen grips plötsligt av storhetsvansinne som andra presidenter vilka Sverige kritiserar. , Han börjar framträda ensam och hålla tal till nationen med flaggan fastsatt på sin kavaj. Andra vill skydda hela ansiktet som att införa Niqab . Protesten mot slöjförbudet har tystnat.

Hjälp oss, hjälp oss !

Lagrådet hinner inte med de av regeringen hastigt framtagna lagförslag från Gymnasielagen till Coronalagen , Hammurabis lagar som blev en del av GT , från öga för öga och tand för tand som både judar och muslimer följer och tillämpar. Flyktingar som har flytt från diktaturer och lämnat sina länder lämnas bortglömda under den rådande coronaepidemin , diktatoriska fasoner börjar tillämpas i smyg , statsråden och oppositionen omvandlas till lydsvenar , det råder totalt tyshet . Parlamenten i Eu-länderna börjar ge ifrån sig delar av sin makt till sina regeringar Diktaturer kan återuppstå , GUD GÖR DET INTE MÖJLIGT

Den ena partiledaren efter den andra framträder plötsligt i SVT och erbjuder miljoner eller miljarder kronor för sitt egna lösningsförslag men de vill inte vara med och ta ansvar för Sverige, de har valt att stå utanför regeringen liknande fladdermöss som bara hör rösterna .

Alla världens regeringar borde ha bildat var sin tillfällig samlingsregering under rådande coronaepidemi som kan drabba vem som helst , flyktingar och icke flyktingar och sluta med informastionkrig !

Under rådande Coronaepidemi har en del från Sverige klagat på bristande på information trots att Sverige har väl fungerande topdomän och ett väl fungerande internet där man hittar massvis med information . Frågan är hur upplever flyktingar och de fattiga befolkningar den hjälp och stöd de får när det gäller tillgång till rent vatten medicinsk utrustning och informationsflöde i länder med icke fungerande topdomän, ccTLDs

Samlingsregeringar , en fungerande topdomän som ersätter de symboler de har på sina flaggor och och införande av ett multireligionvalsystem och att dela upp de stora länderna med mycket stor befolkning i små suveräna stater utgör lösningen på alla problem.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


RSS 2.0