Valrörelsen är död , oppositionen saknas och Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Valrörelsen är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Se med din röst till att inget parti gynnas av kriser under valet 2018 , en minoritetsregering kan inte lösa någon kris och valet kommer att gynna de främlingsfientliga partierna .

Under valet diskuterar flyktingar och invandrare utrikespolitik, krig,fred ,diktaturer och vad som pågår i deras hemländer från vilka de har flytt medan svenskarna diskuterar sina mantra , skolan, vård , miljö och integration som de är vana vid .

Vid valet 2014 räknades inte din röst, i och med Decemberöverenskommelsen bilda riksdagspartierna samlingsregering med uteslutande av SD samtidigt som opposition kvävdes d v s oppositionen omvandlades till stödben som samlingsregeringen vilade på .

Valrörelsen är död , oppositionen saknas , frågan är vilken roll har väljarna, demokratiminister och #IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Stockholm , Strömsborg, ?

Flera har innehaft posterna som Sveriges demokratiminister Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet men valdeltagandet har minskat, svårigheter med att bilda stabila regeringar , Främlingsfientliga partier får vågmästarställning , valmyndigheten slarvar med valsedlar , riksdagspartiernas valberedningar sammansättning och aktiviteter har brister , svensk massmedia , regeringspartierna och Alliansen är tysta om D-överenskommelsen, otrygghet i utsatta områden , svenskarna vill inte bosätta sig i utsatta områden m.m .

Därför se vid valet 2018 till att inget parti gynnas av de pågående kriserna som världen står inför , kriser kan inte hanteras av en minoritetsregering eller svaga regeringar , det talar för en samlingsregering .

Under andra världskriget bildades en samlingsregering för att hålla Sverige utanför kriget och som betonade vikten av neutralitet och att Sverige och svenska folket stod eniga bakom detta .

#Per-Albin Hansson ordförande för SAP som fick flest röster fortsatte som statsminister med sju socialdemokratiska statsråd .

#GöstaBagge ordförande för Högerpartiet tackade jag till posten som ecklesiastikminister och fick fyra statsrådsposter som nu Ulf Kristersson kan acceptera eller motsvarande post i den nya samlingsregering som bildas 2018.

#AxelPehrsson-Bramstorp partiledare för Bondeförbundet blev jordbruksminister i samlingsregeringen med två statsrådsposter som Annie Lööf kan tilldelas i den nya samlingsregeringen .

#GustafAndersson i Rasjön partiledare för Folkpartiet kommunikationsminister och fick tre statsrådsposter som nu Jan Björklund kan tilldelas eller motsvarande post.

Man bestämde att utrikesministern skulle vara en partilös och den tilldelades Christian Günther.

Vidare kom de överens om att Sveriges kommunistiska parti med Sven Linderot som partiledare skulle uteslutas från samlingsregeringen som nu 2018 kan tillämpas mot SD som hämnddemokrati. Från den svenska politiska historien .SD och deras anhängare få inte utnyttja kriser .och gynnas av det.

I tidigare inlägg har De Nya Svenskarna uppmanat alla partiledare utom SD att bilda en samlingsregering. Anledningen är att inget parti får utnyttja den svaga demokratin och den djupa flyktingkris kan gynnas av detta.

Kriser kan bara lösas på ett effektivt sätt genom att bilda en samlingsregering . Den svenska politiska historien har visat att kriser kan lösas på ett effektivt och fredligt sätt som unionen mellan Sverige och Norge .Då var det inte krig utan en samlingsregering bildades för att upplösa unionen på ett fredligt sätt som gynnat båda länderna och deras befolkning. Var sin gräns, egen flagga, egen kung och egen regering .

#DeNya Svenskarnas har historisk ansvar och utifrån kritik och självkritik lämnar väljare följande konkreta åtgärder .

Din röst kan även vid valet 2018 nonchaleras på samma sätt som vid förra valet 2014 då Decemberöverenskommelsen så småningom ingicks mellan S, Mp, V å den ena sidan och Alliansen å den andra sidan . Decemberöverenskommelsen är i sig att betrakta som en samlingsregering med uteslutande av SD.

Därför är det en demokratisk rättighet att inte gå och rösta under kriser eller när väljarna kan anta att en likadan överenskommelse kan bildas på nytt på grund av det blir svårt att bilda en ny stabil regering och att SD får en vågmästarställning på grund av flyktingkrisen m m.

Bråket mellan de politiker med argument som bidrag till elcyklar och andra politiker som vill ge ekonomiskt stöd till de som vill installera larm. #Harman råd att köpa en villa har man råd installera larm.

Krig , vapen , våld , högerextremisterna , klimatet , demokratin , gymnasielagen och mandatperioden för en samlingsregering är bland de viktigaste frågorna för en samlingsregering.

Det kan få förödande konsekvenser att skjuta upp eller nonchalera en reform eller åtgärd .

Här är de åtgärder som borde genomföras

- Nobelpriset delas inte ut och krisen inom akademien m fl kan lösas med hjälp av Kungen och samlingsregeringen .

- Upphäv dubbel representation som Sverige har med EU och EU:s medlemsländer dvs minska från 729 beskickningar till endast 27 koncentrerade till Bryssel. Resurserna överförs till det nya Fredsdepartementet som öppnas av samlingsregeringen.

- Flytta IDEA , International Institute for Democracy and Electoral Assistance från Strömsborg, i Stockholm till Akalla , Husby eller Rinkeby

- Återinföra fastighetsskatten

- Flygskatten skall fyrdubblas, för de som reser ofta diplomater och deras familjer och personal.

- Ta bort skatten för pension upp till 20.000 kr per månad

- Flytta alla fackförbunds högkvarter från Stockholms innerstad och fördela dessa på olika län , helst där det bor många invandrare .

- Flytta SIDA till Alby eller Norsborg

- De bolag som ägs av riksdagspartierna avregistreras och resurserna återgår till välfärden

- Statsrådspension på 20 086 kronor i månaden samtidigt som man tjänar 957 920 kronor per år skall omedelbart stoppas .

- Riksdagspartierna medlemmar uppmanas att flytta till invandrartäta - stadsdelar , så att deras barn går i samma skola , mångfald

- Ett riksdagsparti som går ut med utfästelser innan valet borde finansiera sina löften från sin egen budget , det egna partistödet.

Att en minoritetsregering eller ett riksdagsparti en månad före valet går ut och lovar pengar till att vidta olika åtgärder

att locka väljarna med pengar betraktas som en icke demokratisk åtgärd , korruption, och det borde förbjudas .

- Skrota alla vapen , dessa vapen är en bidragande orsak till otryggheten

- Engagera invandrarnas olika riksförbund och trossamfund i problemen

- I en rättspraxis förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna . Skattemyndigheten måste se över de regler som gäller för registrering av föreningar och partier så att de följer de demokratiska reglerna och att stadgarna måste ha en demokratisk utformning

- I stället för att bygga en stor polisstation i en liten stadsdel som ersättning för stadsdelsnämnden återställa den gamla stadsdelen så att boende utan hinder kan besöka politikerna och uträtta sina ärenden .

- Återinföra hundskatt så att hundarna inte utnyttjas i olagliga affärer

- Avveckla dubbel representation i EU , Sverige behöver inte ha 27 ambassadörer i EU -länderna , det räcker med en i Bryssel och avveckla alla de andra .

-Ersätta #kyrkovaletmed #multireligionvaloch behålla rösträtt för alla som fyllt 16 år att ha rätt att rösta i multireligionvalet, låt kyrkobyggnaderna med en liten ändring bli en plats för alla religioner.och de dolda bidrag som finansierar trossamfunden ersätts med ett multireligionstöd som motsvarar partistödet.

Samlingsregeringens uppgift är att utvärdera och analysera så att flyktingar och invandrare kan få hjälp med att hitta lösningen till fred i stället för krig . Hur länge ska en konflikt och ett krig få fortsätta , hur mycket av landets infrastruktur ska raseras, hur många människor ska dödas innan det sätts stopp .

En långvarig vapen kamp mot en diktator utan tydlig strategi , värdering , brett folkligt stöd inifrån och utifrån landet har förlängt folkets lidande och en nation har hamnat i exil.. Däremot har det gynnat diktaturer och högerextremister.i exilländerna.

Vad kan en flykting lära sig av svenskarna , hur bli värvad av svenskarna till politiska partier, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen när svenskarna även under valrörelsen är tysta , inte vill ha kontakt med andra som om de saknar yttrandefrihet och är belagda med tystnadsplikt , munkavle. Inga kontakter med invandrare och flyktingar för att få de delta i valrörelse , vara delaktiga . Hur ska det då gå till om man vill ha fler invandrare och flyktingar att engagera sig?

Hur värvar svenskarna medlemmar till sina respektive partier, vilken typ av rörelse skall de visa för en flykting så att de kan få en politisk kontakt , var träffas de , öppen eller sluten samling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Nya Svenskarna arbetar för dig , skrota all vapen,

Med Hultqvists affär att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot med skattemedel för över 10 miljarder svenska kronar kan inte förhindra torkan , böndernas missnöje , djurens lidande som tvingar böndena att slakta sina svältande kreatur. Det kan inte släcka bränder eller förhindra översvämningar .Det går inte ens att utföra operationer vid de svenska sjukhusen vid 30 graders värme och man kan inte äta upp Patriot vid svält .

Väderprognosen tyder på att temperaturen kommer att stiga med över 20 grader i Spanien, södra Frankrike och Potugal där det kan komma att bli upp till 50 grader varmt .

Krig , översvämningar och bränder är klimatförändringar , ett hot mot miljö , djur och människor . De utgör en provokation

Lyssna gärna på sommarprataren ordförande för ICAN i 101 länder som driver kampanjen att kärnvapen ska förbjudas . ICAN lyckades den 7 juli 2017 med att det antogs en sådan konvention i Förenta nationerna . Den svenska delegationen för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihets delegatationen leddes av Anna Kleman som arbetade för Kvinnlig rösträtt och fredsarbete under första världskriget , hon satt i Rädda barnens styrelse . Det internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har en rådgivande roll till FN som NGO . Syfte var att uppmana neutrala länder till medlingspositioner och krigförande länder till dialog samt att skapa opinion för fredliga lösningar.

Den andra organisation inom ICAN är Svenska Läkare mot Kärnvapen

målet är att undanröja risken för kärnvapenkrig genom att avskaffa kärnvapnen och genom att sprida saklig och medicinskt-vetenskapligt grundad information om de medicinska effekterna av kärnvapen. ICAN fick Nobels fredspris 2017 .

Generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons , ICAN , svenskan Beatrice Fihn som i sitt program som sommarpratare skickade en viktig signal till flyktingar och invandrare nämligen att du som enskild medborgare kan göra något , inte vara passiv utan ta initiativ eller börja med något 

Förbud avseende tillverkning och spridning av kärnvapen började som en liten grupp vars kontinueliga kampanj ledde till att många länder skrev under avtalet med undantag för Sverige som vägrade att godkänna det att jämföra med de länder som inte skrev under klimatavtalet. År det inte mot svenska folkets vilja ?

Att förbjuda rökning på restauranger, kaféer och arbetsplatser var inte möjligt särskilt när man brottades med tobaksindustrin och odlare av tobak.. Det blev möjligt genom kamp. Nu är det dags att stoppa vapentillvekning och vapen idustri, Nej till vapen .

Det handlar om skicklighet som t ex ett litet parti med väljarstöd på 5 % lyckades med att få fyra statsrådsposter I den svenska regeringen att jämföra med SD med 16 % av väljarstödet som misslyckades med att få åtminstone en statsrådspost under två mandatperioder.

Skrota alla vapen för att skapa fred, rädda klimatet , satsa på forskning och utbildning samt en demokratisk utveckling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0