MULTIRELIGIONVAL

Ett alternativ är att ersätta kyrkovalet med ett val som omfattar alla religioner.

 Syftet är att välja ett organ som väljs av människor som tillhör olika religioner så att många deltar i valet vilket gör att detta alternativ till kyrkovalet blir mer demokratiskt.

Till detta demokratiska religiösa organe väljs en präst, en imam, en rabbin, en buddist, en hindu m fl. 

  1. Ta bort ämnet religion från skolschemat och ersätt den med ämnet forskning och innovation så att barnen får lära sig från början att forska . Detta med tanke på att Sverige stöder forskning och vetenskap genom att dela ut nobelpris.

Eleverna blir indoktrinerade när de läser ett så komplicerat ämne som religion därför att det ofta saknar faktiska bevis som kan påverka barnen negativt. Detta kan framkalla onödiga konflikter. 

Vill man bli katolsk präst ska man åka till Rom och utbilda sig där. Vill man bli imam får man åka till Saudiarabien eller Iran och utbilda sig där och på samma sätt vad gäller andra religioner.

 

  1. Ta bort korset från flaggan och ersätt det med landet Sveriges internationella symbol,

          ccTLD, Landets toppdmän.SE

Samtliga nordiska länders som tar emot flyktingar och även Grekland har kors i sina flaggor.

Ponera att en muslimsk idrottsman/kvinna vinner guldmedalj i VM eller OS då är det inte lämpligt att han/hon går med en flagga med korset som symboliserar kristendomen .

Vad gäller färger gult och blått så kan S och E vara till hälften blått och till hälften gult.

Syftet är också att uppmana u-länderna att utnyttja sina toppdomäner effektivt och en demokratisering av internet,

Vi befinner oss inte i ett krig som ägde rum för 2 000 år sedan.

Varför valet att placera toppdomänen som den svenska flaggans symbol? Jo, för att .SE användes mer och är mera känd än flaggan. Den användes av riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, föreningar , universitet, skolor, sjukvården, industrin, ambassader, http://www.val.se/, m fl.

Hela IT-infrastrukturen vilar på .SE, den sysselsätter många människor och fyller på statens kassakista

Denna modell som representeras av De Nya Svenskarna gynnar integrationen och kan bidra till hållbar fred.

Kyrkovalet och flaggan utnyttjas aktivt av de rasistiska organisationerna.

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna 

 


Från den svenska politiska historien

Påvens inblandning i nordens konflikter och inbördeskrig är av samma slag som diktatorn i Iran tillämpar.

Tre nordiska länder bröt genom nästa generations kungar och prinsar Fredskullaavtalet mellan de tre kungarna , Inge den äldre , Magnus Barfot och Erik Ejegod , trekungamötet i Kungahälla mellan 1100 – 1101.

 Inblandning av påvar som var i konflikt sinsemellan , hämnd , kungar, månggifte med olika kvinnor som födde många prinsar och halvsyskon vilka stred om kronan samt korstågen som ledde till inbördeskrig i Norge och Danmark.

Norden upplevde inte fred förrän vid nästa trekungamöte 1905 alltså efter föregående trekungamötet och upplösningen av Kalmarunionen. Då nästa generation nordiska länders medborgare kunde andas ut och uppleva fred , fredsavtalet hölls i Norden. Enligt det latinska uttrycket Avtalet skall hållas” Pacta sunt servanda enligt internationell rätt.

Svensk , norsk och dansk historia bör läsas av varenda flykting som söker skydd i de här länderna. Ett obligatoriskt ämne bl a i SFI och vid

flyktingförläggningar, Röda Korset i Mellanösten ska i sina lokaler och flyktingförläggningar, IDEA, undervisa i detta ämne även SIDA måste bidra men utan att ösa in pengar i u-länderna. Man måste undvika ett sådant biståndsprojekt som drivs av riksdagspartierna såsom Centerpartiets hemliga organisation ,CIS.

Nordens politiker har nämligen skyldighet att bida med konfliktlösning så att flyktingar utan att att man betalar för dyrbara konsulter och höga konsultarvoden kan lära sig att kompromissa. Dock inte av Jan Eliasson som det första han gjorde var att arrangera ett möte med sudanesiska stamledare och av dessa fick en nervös get som present och detta kunde ha orsakat en flygkatastrof.

Glöm stamledare och vänd er i stället direkt till flyktingar i era länder och börja i Södertälje, Malmö och Gottsunda.

När ni beviljar ett biståndsprojekt se till att majoriteten får kännedom om detta. Inga hemliga projekt får förekomma dessa bara gynnar korruption och bråk om resurser. En stam får det bättre medan andra får det sämre.

Slutligen ett råd till svenska partiledare , locka inte folk med pengar som diktatorn gör när han befinner sig i kris eller känner hot om att han är på väg att störtas. En metod som är icke demokratisk och flyktingarna skall inte lära sig den.

Prioritera en lösning av Israel-Palestina konflikten. Svenska kulturministern måste göra det möjligt att starta en diskussion kring denna fråga i en TV- debatt.

Vittnen om en epok , en intervju med andra ledare som har varit inblandade i olika konflikter.

Engagera alla fredspristagare som fortfarande är i livet.

Engagera minoriteter som kurder , kopter, syrianer m fl

Alliansfria länder och ta lärodom från Costa Rica.

 

Läs boken , de svenska partiernas rötter , när den är klar, den går också att beställa den hos De Nya Svenskarna.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 


En påve på flykt orsaken till dagens krig

En påve och två kejsare hindrade inte en påve på flykt , Urban II , och en kejsare som bannlysts från att stoppa de åtta korstågen mot Jerusalem

Ta bort religionsundervisningen och ersätt den med två ämnen nämligen forskning och konfliktlösning, så att eleverna få lära sig detta från början i stället för att lära ut den osäkra och tvistiga historiebeskrivning som drabbade ett helt folk och är orsaken till dagens krig.

 

 

 

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

RSS 2.0