Oslo avtalet , pågående krig , bistånd och fredsprisutdelning

Gör uppehåll i fredsprisutdelningen och undertiden granska avtalen


När hela världen engagerar sig , tre fredspristagare blev mördade och dödade, Anwar El Sadat, efter Camp David avtalet , Isac Rabin och Yaser Arafat efter Oslo avtalet, och oskyldiga dör som flugor under ett kriget som har pågått under 60 år och fortfarande pågår . Glöm inte att världen förlorade fd FN:s GS Dag Hammarskjöld pga kriget.

Fredspristagarna har inte åstadkommit mycket , de måste göra mera , kraven måste höjas , utdelning behöver därför inte ske varje år.


1) Biståndet ska gynna både länderna, mottagaren och dess flyktingar inklusive de i exil och biståndslandet. Den del av biståndet som går till korruption bör investeras i projekt för flyktingar som befinnar sig i biståndslandet. Vi hänvisar till följande demokratiseringsprojekt:


Ni svenska judar ska lätta på hindren mot Oslo-avtalet

1) Tre riksdagspartier, fp,m och kd f d partiledaren Alf Svensson, Per Ahlmark och Ulf Adelsohn gav   stöd för Israels politik.

2) Judiska församlingen och dess försvar av Israels politik

3) Dagens Nyheter är språkrör för motivering av israeliska angrepp.

Det ligger i judarnas intresse att solidariskt gå ut och ta avstånd från det israeliska våldet. Detta kan bidra till att även palestinierna tar avstånd från våld.

Sådana hinder mot Osloavtalet kan finnas i våra grannländer, Norge, Danmark och Finland.

 

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna

D.P.N.s


Oslo avtalet är icke dödfött

Först vill vi börja med att gratulera världens kvinnor i allmänhet och svenska kvinnor i synnerhet på den 8:e mars 2010, den internationella kvinnodagen.


Var solidarisk , fredlig och engagerad för fred och en bättre miljö i Mellanöstern.


Vår skyldighet såsom muslimer, judar, kristna och buddister , araber , amerikaner, inklusive flyktingar och folken i Norden är att blåsa liv i ett viktigt fredsdokument .

Tillämpning och att avtalet följs kräver solidaritet från andra . Nämligen vi vanliga människor, föreningar och organisationer, journalister och fredspristagare.

Vi måste uppmuntra och uppskatta vad viktiga personer såsom USA:s f d president Bill Clinton, Shimon Peres, Yassir Arafat och Yitzhak Rabin kom fram till , nämligen en tvåstatslösning en israelisk och en palestinsk stat.

Vi måste agera skyndsamt och nu , vi har bara två viktiga personer av parterna kvar. Tidigare fredsinitiativet Camp David ledde till mordet på den f d egyptiske presidenten Sadat och senare Yitzhak Rabin och efter det avled Yassir Arafat. . Vi kan kalla dem för fredens offer. De erhöll Nobelpriset för fred.

I fråga om resurserna skall dessa delas rättvist och Ålandsmodellen kan tillämpas i både Israel och Palestina om man finner det lämpligt.

Fred i mellan Israel och Palestina leder till fred i hela Mellanöstern.

Mejla till solidaritet@spray.se

RSS 2.0