PARTILEDARDEBATT

Föreställ er en partiledare med invandrarbakgrund som medverkar i en partiledardebatt.

 

OM DE NY SVENSKARNA FÅR MANDAT I RIKSDAGEN

Det kommer att gynna både infödda svenskar och invandrare.

Om DU röstar på De Nya Svenskarna vid nästa val och vi får fyra procent av rösterna får vi minst sjutton mandat d v s sjutton flyktingar/invandrare från sjutton olika länder som representerar ett enda parti nämligen De Nya Svenskarna. I motsats till den nuvarande sammansättningen i Riksdagen där åtta riksdagspartier har få flyktingar/invandrare ofta från samma land som t ex en kurd eller en syrian. De Nya Svenskarnas modell som här presenteras visar att den svenska riksdagen som består av 349 mandat kan bli en förebild internationellt när det gäller jämställdhet-

Tänk er modell av en same, en rom, en kongoles, en somalier, en egyptier, en syrier, en sudanes, en iranier, en afghan och en palestinier m fl, som tillhör ett enda parti som verkar aktivt för FRED, DEMOKRATI och EN HÅLLBAR UTVECKLING. Politiskt samarbete utanför gränserna och utanför olika föreningar och religiösa samfund .som judar, muslimer , buddister m fl.

Det har visat sig att syrier i Sverige såsom druser, kurder araber och syrianer inte har kunnat samarbeta inom riksdagspartierna vilket gör att deras land har ännu svårare att komma överens om att avsluta krig och få ordning på landet. Frågan är om riksdagspartierna inte har kännedom eller struntar i hur samarbetet går mellan syrier i sitt eget parti och att syrier som själva inte kan samarbeta eller är kapabla att göra det i en demokratisk stat ska kunna samarbeta i sitt eget land under krig och komma överens och kunna bilda en gemensam regering

Det som vi behöver i Sverige är en stark opposition och en handlingskraftig regering.

Åtta riksdagspartier: M,FP,C,KD

                                   SD

                              S,V,MP

När SD fick mandat 2010 orsakade det obalans i riksdagen. Inget riksdagsparti vare sig från Alliansen eller oppositionen vill samarbeta med SD vilket fått till följd att det bildades en fungerande regering. Däremot om De Nya Svenskarna får mandat kommer både Alliansen och oppositionen att samarbeta med dem. Även SD kommer att försöka att söka samarbete med De Nya Svenskarna. På det sättet kan vi bilda en stark regering.

SVERIGES RIKSDAG ÄR INTE JÄMSTÄLLD NÄR DET GÄLLER REPRESENTATION AV SVENSKA FOLKET

Det är därför vi uppmanar de röstberättigade att lära sig mera om De Nya Svenskarna, söka kontakt och medlemskap. Vi bryr oss inte om din bakgrund utan fäster stor vikt vid ditt engagemang för fred, demokrati och hållbar utveckling-

Vi understryker att vid val av kandidat ska vi skilja oss från de nuvarande riksdagspartierna genom att:

Den medlem som har varit längst i partiet och engagerat sig för fred, demokrati och hållbar utveckling kommer vi att satsa på i motsats till en del av riksdagspartierna vars riksdagskandidater väljs in efter endast en kort tid vilket kan kännas diskriminerande för den med lång erfarenhet och som har tjänat partiet under lång tid.

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna


We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race. (K. Annan)

email: solidaritet@spray.se
10735-3

 De Nya Svenskarna, är en demokratisk partiorganisation som välkomnar både
 infödda svenskar och invandrare som medlemmar .
 Vi deltog i valen, 1998,2002,2006 och vi kommer att delta i nästa val 2010 och även i valet till EU-parlamentet
De Nya Svenskarna utgår i sin politik från Kritik och självkritik.


De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia om oss  i detta land. Denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Solidaritet med nästa invandrargeneration.

Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med flyktingar.


1) Vi vill ha folkomröstning i de kommuner där politiker hoppar  mellan olika partier under mandatperioden.    Så som det skedde i Sundbybergs kommun.

2)Likaså fråga folket i de kommuner där Sverigedemokraterna fick många röster men där man saknar politiker att kandidera med och där de får partistöd för lediga platser men  ingenting har att tillföra vara sig demokratiskt, politiskt, ekonomiskt,  socialt eller historiskt.

Integrationsinfrastraktur omfattar tre delar vilka ingår i vår Integrationspolitik
I ) Demokrati, från teori till praktik
II ) Svensk historia, de svenska partiernas rötter
III ) Miljömedvetenhet


Hur kommer det sig att invandrare praktiserar demokrati bara med infödda svenskar men inte sinsemellan
se vidare " integrationsinfrastruktur" ....

Rådet

Rådets medlemmar som kommer från olika länder väljs av kongressen enligt stadgarna 3:4 Kongressen äger rum ett år innan det allmänna valet. Styrelsen för de nya svenskarna skall bestå av råden.

Råden eller styrelsen för de nya svenskarna skall i sitt politiska arbete förutom stadgarna utgå ifrån riktlinjerna enligt integrationspolitiken den s k " Integrationsinfrastrukturen".

Den iranske styrelsemedlem som har varit i Sverige en längre tid och utövat sina demokratiska rätigheter i Sverige och följer stadgarna och riktlinjen för de nya svenskarna skall få det lättare att föra dialog med sina landsmän som bor i Sverige och på det sättet bildar man iranska rådet. På samma sätt bildar man irakiska och somaliska råd.

Detta demokratiska och avancerade arbetet sätt bidrar till att kurder frän Irak , Iran, Syrien och Turkiet som har en gemensam kamp och ett gemensamt språk och som dessutom alla är flyktingar i Sverige kan nå sina mål mycket snabbare och effektivare. De kan också bilda ett kurdiskt råd . Detta förutsätter dock att dom uppfyller ovanstående kriterier. Detta gäller naturligtvis andra minioriteter.
Det ålägges råden att översätta till sitt eget språk för att underlätta för medlemmar i andra föreningar och riksförbund utanför de nya svenskarna .

Det ålägges även medlemmarna att lyfta fram den positiva utvecklingen i Sverige och vice versa.

RSS 2.0