De Nya Svenskarna · Multireligionval
solidarity.webblogg.se

Är vår statsminister i husarrest , folk undrar ?

Europa är omringat av NATO

Här är en lista på de av EU:s medlemsländer som samtidigt är medlemmar i NATO och det är20 länder av 27.

 

Belgien ,  Bulgarien ,  Danmark ,  Estland ,  Frankrike,  Grekland ,  Italien

 Kroatien ,  Lettland ,  Litauen , Tjeckien ,  Tyskland ,  Ungern , Albanien

Bulgarien , Estland , Kroatien , Lettland , Litauen , Montenegro , Nordmakedonien

 Nederländerna ,  Polen ,  Portugal ,  Rumänien ,  Slovakien ,  Slovenien och  Spanien

Här är en lista på de av EU:s medlemsländer som inte är medlemmar i NATO

Sverige , Finland , Cypern ,  Luxemburg ,  Malta ,  Irland och   Österrike

Frågan är vilka som utgör en allvarlig kränkning och fara för säkerhet , miljö och människor. En fråga för riksdagen ?

Den drönare som flög över kärnkraftverket Forsmark i Sverige jämfört med bombning av två irakiska kärnkraftverk, genomförda av Israel 1981, med F15 plan?

 Att flera ukrainska regerings- och myndighetssajter släcktes ned i en storskalig it-attack jämfört med vapenstölden från regeringskansliet ?

Är det inte en självklarhet att om hälften av EU:s medlemsstater är medlemmar i det militära samarbetet NATO att SIFO:s mätning då visar att 35 % säger JA, Det är dessa NATO- anhängare som tolkar om säkerhetsläget har försämrats .

Vad säger folket i de nordiska länderna om att Norge är medlem i NATO men inte i EU? Den f d norske statsministern uppmanar tillsammans med sin landskvinna, KD:s ledare, till NATO- medlemskap för Sverige och därmed gör de inte bra reklam för sitt land vilket har till uppgift att dela ut Nobels fredspris.

 

Den militära aktiviteten i norden är skadlig för miljön !

Som ett EU-medborgarinitiativ föreslås att lägga ned försvaret och NATO och att skrota alla vapen.

Satsa i stället på FN:s fredsbevarande styrkor.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


En reformering av partistödet och barnbidraget gynnar pensionärer, studenter och fattiga

En reformering av partistödet och barnbidraget gynnar pensionärer, studenter och fattiga som är beroende av socialbidrag.

Riksdagen ska inte skapa ytterligare problem genom att hetsa upp för krig utan lösa redan befintliga och se till att demokratin utvecklas och skapa fred .

Reformen som vi här kallar för Resursfördelingsmodellen innebär är att alla har rätt till barnbidrag, rika som fattiga föräldrar med barn , lika med partistödet vilket ges till alla partier oavsett förmögenhet som kommer in i riksdagen dvs får 4% av väljarnas röster .Barnen växer upp och utvecklas hemma medan riksdagspartierna utvecklas i riksdagen .

Barnbidrag i omgångar

Vid det första äktenskapet har två par skaffat tre barn , de får barnbidrag för sina tre barn tills de blir myndiga . Emellertid, paret skiljer sig och efter ett tag träffar de var sin ny partner och bestämmer sig för att skaffa sig två nya barn som har rätt till barnbidrag . Detta innebär att de har rätt till ytterligare barnbidrag . Är de unga kan det bli flera omgångar, Andra som tidigare haft barn och fått barnbidrag går i stället och adopterar barn utomlands som också har rätt till barnbidrag .

Detta är ohållbart och därför har vi lagt fram en reform enligt nedanstående bild .

Det preventiva syftet.

I stället för att barnbidrag beviljas till både fattiga och rika , beviljas det bara en gång till ett par som skaffar sig barn oavsett rikedom . Rätten till barnbidrag däremot förverkas om föräldrarna skiljer sig och gifter om sig eller skaffar sig nya partner och sedan skaffar sig nya barn eller adopterar .

Det kan vara orättvist om den andra partnern som inte har några barn alls och vill skaffa sig ett barn med den som redan har barn och fått barnbidrag . Upplysningsplikt att informera om tidigare barn kan vara viktig om man kan avstå från att skaffa barn med den eller acceptera att de inte kommer att få något barnbidrag.

Denna reform minskar risken för separation inom barnfamiljer, minskar befolkningsökningen, fattigdom och konflikter om arvet.

Överskottet som reformen medför överförs till staten , skatterna som i sin tur gynnar pensionärer, studenter och socialbidragsberoende.

Partistödsreformen innebär att alla riksdagspartiernas samtlig resurser + partistödet = hur mycket ett parti kan få i partistöd. Partibidragsnämnden avvecklas och Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden, Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier samt Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer upphävs .

Detta att jämföras med de fattiga medborgarna eller fattigpensionärer som får bidrag med villkor att redovisa sin egendom .Detta krav kan ställas även på riksdagspartierna som själva kan besluta om dessa reformer.

Skattemyndigheten som har underlag vad gäller förmögenhet kan ombesörja partistödet och befria riksdagen från detta arbete.

 

Bilden nedan beskriver hur går det till vad gäller statsbidrag som ges från skatterna till alla trossamfund oavsett förmögenhet och anonyma bidragsgivare som kan påverka deras verksamhet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Ukraina och Israel bör hanteras på samma sätt som Åland , fri från alla militära manövrar

Ukraina och Israel bör hanteras på samma sätt som Åland , fri från alla militära manövrar , territorier för turismen.

Huvudregeln säger är att det är en ohållbar politik att överlämna gamla konflikter till nästa generation !

Du som har rösträtt och firar 100 år av demokrati i år kanske har undrat , dels varför du fick ärva två gamla konflikter , den israeliska-palestinska konflikten och Ukrainakonflikten . Ja, två komflikter till vilka omfattande resurser har gått , många människor har dött , ländernas infrastrakurer forstörts och med bistånd har de byggts upp om och om igen, miljön har drabbats.

Dels vilka åtgärder som har vitagits sedan posten som demokratiminister infördes i Sverige för att utveckla demokratin då riksdagspartierna tillsammans med den svenska kyrkan gick till val sep 2021 medan många med invandrarbakgrund saknade kunskap om detta val vilket deras partier som de brukar rösta på inte informerade dem om ?

För det tredje , folkomröstning har inte använts särskilt mycket under de 100 åren, folkomröstning tillämpas om ett land vill ansluta sig till någon union som Sverige till EU och som när

Storbritannien lämnade EU , Brexit . Likaså vad gäller medlemskap i NATO också det kräver folkomröstning. Att Sverige ska överge sin alliansfrihet som svenska folket har kämpat för sedan mitten på 1800-talet måste kräva en folkomröstning .

Försvarsministern är väl medveten om att inom EU, som hans land tillhör, finns länder som betalar större avgift till NATO samtidigt som de klagar på att de inte har råd att betala sin medlemsavgift till EU och som vill att Sverige skall betala mer .

Försvarsministern kan tala om för Stoltenberg att hans NATO- medlemmar som visar sig ha råd att betala NATOs medlemskaps avgift men klagar på att de inte ha råd att betala medlemsavgiften till EU att göra rätt för sig.

Det verkar som om USA talar om för försvarsministern att öka anslaget från 1,5 till 2 % av Sveriges budget, mer än vad Sverige ger i bistånd till fattiga länder.

Här är en fråga till er; hur skulle en fredsöverenskommelse mellan Sverige-Ryssland tolkas ?

Enligt Freden i Nystad, Finland , 30 augusti 1721 som avslutade det stora nordiska kriget, fick Ryssland rätt att blanda sig i/intervinera i Sveriges inre angelägenheter efter Poltava och mordet på Karl XII .

Karl XII hade inga barn som kunde ta över kronan efter honom . Hans syster U Eleonora hade ett kärleksförhållande med tysken Fredrik av Hessen och detta kunde hindra henne att bli vald till drottning. Han kunde inte accepteras som kung dels på grund av härkomsten och dels att han misstänktes för mordet på Karl den tolfte,

U Elenora hade som sin bror inte heller några barn som kunde ärva kronan efter henne .

Mösspartiledaren , Arvid Horn, den finske aristokraten, var Sveriges statsminister, s k kanslipresident 1710–1719 och 1720–1738 eller Hattpartiledaren , Carl Gyllenborg som detltog i övernskommelsen .

De ryska tsaren, Peter den store, regerade mellan 1682–1725 och var omyndig .

Med den här röran kan ingen grantera att ett sådant avtal kan hålla i längden , likaså med övriga övrenskommelser som ingåtts efter andra världskriget gällande Palestina-Israel .

Nu utgår vi från att demokratin fungerat bristfälligt, utan utveckling, men många har fått rösträtt vilket betyder att kunskapen och medvetenheten har ökat inom de flesta områden. Trots detta finns det en handfull figurer som hetsar upp sig och andra för krig och krigföring och som har fått en stor makt , omfattande resurser och stöd och propaganda till sitt förfogande. Detta skapar ytterligare problem och konflikter i stället för att bidra till fred.

Parallellt med detta kommer vi att ta upp varför bönderna ansåg att de blev lurade av sina representanter i parlamentet om att de var för krig som ledde till en katastrof för landet.

 

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 


Här är årets löfte för 2022 och till nästa val som du kan arbeta för och se till att det genomförs .

Det starka skälet är att demokratin har tillämpats felaktigt inte bara i ditt parti som du ger stöd till eller röstar på utan i hela världen, EU som FN, mot principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet .

Genom att införa ett Multireligionvalsystem i de länder som saknar kyrkoval och att övergå från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem i de länder som redan har kyrkoval.

Med ett Multireligionvalstystem täpper vi till de kryphål som demokratin har utsatts för eller att den har utnyttjats .

Att ta bort alla religioner innebär att man tar bort religionsfriheten som är grundbulten i demokratin .Valet är solklart.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Därför är en ändring av Jul vid övergång från kyrkoval till ett

Därför är en ändring av Jul vid övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem nödvändig.

Argument ett , staten drar automatiskt TV-avgift från alla , buddister, muslimer , hiduer m fl förutom judar och kristna . Men nuvarande TV- sändning domineras av kristna ritualer som helgmålsringning , gudtjänst som sänds flera gånger i veckan och Julvärd eller hallåman och midnattmässan sänder från Peterskyrkan där Påven, kardinaler och höga präster alla män medverkar . Ingen annan religion nämns.

Ett rimligt krav som då är att ställa på SVT är att ge utrymme för andra religioner så att sändningstiden fördelas rättvist mellan alla trossamfund. Alternativet är att ta bort alla sändningar som har att göra med något trossamfund, katoliker eller protestanter.

Motiveringen är när ett trossamfund hävdar genom SVT-sändning till allmänheten att deras profet kommer att dyka upp när som helst för att rädda mänskligheten . Med mänskligheten menas alla människor , buddister, hinduer , muslimer m fl.

Om det är så borde SVT , pressombudsmannen , jämställdhetsministern och demokratiministern visa opartiskhet och komma med en reform som innebär att julfirande ändras till något mer balanserat namn som omfattar alla trossamfund så att de får komma till tals. .En helg för alla . Barn som är födda i Sverige och vars föräldrar har en annan religion blir inte lika uppmärksammade vid firandet och julklappsutdelningen. En del gör det individuellt. Om fyra barn med olika religioner är klasskamrater och ett av barnen är kristet och som visar sina klasskamrater att han eller hon har fått massor med presenter måste det kännas orättvist .

De skriver att framtidens julbord – innovationerna som förändrar julklassikerna , det innebär att svenska folket vill reformera julen. Även när SVT skriver “ därför granskar SVT Nyheter skyddet av hedersutsatta flickor”. SVI vill reformera men vet inte hur därför rekommenderar De Nya Svenskarna SVT att arbeta för ändring av kyrkovalet så att svenska folket får en neutral plattform för en sådan dialog. En sådan kan inte tas upp av kristna , offer och få andra .

En rondell som Roslagstull har fyra portar och vid varje post vaktar en profet, Mot Värtahamnen vaktar Mohammed , mot Stockholms universitet vaktar Jesus , mot Karoliniska vaktar Budda och mot Tekniska högskolan vaktar Shiva. En sådan tavla kan inte betraktas som nedsättande.

 

 

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
Vårdcentralen ger ingen tredje vaccindos att de uppger att de inte

Vårdcentralen ger ingen tredje vaccindos att de uppger att de inte har tillgång till något vaccin och man får inte ställa sig i kö

Vårdcentralen hänvisar till utsatta områden för vaccinering samtidigt som flera tusen vaccindoser slängs .

De som har blivit smittade och ligger för intensivvård kan ha hamnat där beroende på att vårdcentralen som de tillhör inte har tillgång till vaccin . Är det politikernas fel, vårdcentralens fel eller brist på pengar ???

Smittan kan man också få när man är på väg till avlägsna områden , dit man blivit hänvisad av vårdcentralen.

Smittan kan man få redan när man står i vaccinkön utomhus och en s k mobil läkare meddelar att vaccinet tagit slut innan kl 20.00 . De har inte flera doser att erbjuda.

Allt handlar om prioritering , Mobil läkare skulle i stället för köpriotering där unga och friska står i kö tillsammans med de äldre prioritera de äldre .De äldre var inte särskilt många .

Förr i tiden utan appar och swish kunde man vaccinera folk utan problem. Det som inträffat i Kalix bör vara en signal till andra kommuner att lära sig om digitalisering och bank-ID .

Det finns två olika slag av vårdcentraler, de som erbjuder vaccin till vissa utvalda personer och vårdcentaler som säger att de har inte har vaccin och att det inte heller finns vaccin att få ta tag på .

Vid Medborgarplatsen, på torget i kylan stod folk i kö framför en lastbil som liknar en sådan bil som grönsakshandlare har fast skyltad med mobil läkare . Två äldre män bar väst med texten KÖVÄRD,

Folk stod i kö och stampade i kylan , nervösa och undrade om de skulle komma att få något vaccin den här gången innan de stänger kl 20.00. En finsktalande dam kom fram och sa att , det är kört , hon hade stått i flera timmar utan att få vaccin . Flera människor gick fram till den som det stod KÖVÄRD på och frågade. Denne gick runt och räknade om , på samma sätt som samerna räknar sina renar. Han gjorde om räkningen flera gånger om det eventuellt skulle se ljusare ut.

Efter tre kvart räknade han om igen och sade att det var tveksamt om vaccinet skulle räcka. Mot 20:20 räknade denne KÖVÄRD om ytterligare en gång och sade att det dessväre såg mörkt ut. Panik uppstod bland de som inte fått vaccin och de fick åka hem igen.. Ni får komma tillbaka imorgon det ska bli varmare sade mannen märkt KÖVÄRD.

Det här liknar en flyktingförläggning mellan Polen och Vitryssland.

Varför fanns inte flera som kunde ge vaccin , är det brist på vårdpersonal?

Frågan är vilka arbetsuppgifter har vårdcentralerna och varför saknar de resurser ?

Intensivvården borde fråga patienterna om de har stått i kö för vaccin och om de har varit i kontakt med sin vårdcentral . Vaccinbevis är inte heller lätt att få om man inte har bank-id säger vissa som har blivit fullvaccinerade . De som skickat in blanketten till e-hälsomyndigheten har efter dryga tre veckor efter postandet av denna blankett ännu icke erhållit något vaccinbevis från denna myndighet, Otroligt illa skött.

Lägg ner sk mobila läkare och omorganisera vårdcentralen så att svenska folket kan vaccinera sig utan krångel och rent av helt i onödan hamna på våra intensivvårdsavdelningar  

 
 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Ett barn vars föräldrar kom till Sverige som flyktingar under krig blev kung i Sverige,

Två avgörande perioder i den svenska historien .

 1. I samband med utslocknandet av Vasaätten och att en barnlös drottning Kristina gick i exil

 1. I samband med 1809 års kupp mot kung Gustav IV Adolf och ändring av grundlagen som berövade hans avkomling från att ärva den svenska kronan .

Här berövades ett barn sina rättigheter.medan Kristina fick sina rättigheter

Efter det trettioåriga kriget mellan protestanter och katoliker där kung Gustav II Adolf stupade , utsågs hans dotter Kristina till drottning . Emellertid abdikerade hon 1654 och genom hämnddemokrati konverterade hon till katolicismen . När Kristina hamnade i exil hos påven uppstod det en kris i Sverige , Frågan om vilka som har rätt till den svenska kronan efter den barnlösa drottningen kan antingen leda till krig , konflikter eller tillfällig tysthet .

Orsaken tll drottningens agerande kan vara den franske filosofen René Descartes religion-filosofiska indoktrinering .

På grund av den 30 åriga kriget flydde pfalzgrevinnan Katarina som var ett av barnen till den flera gånger gifta Karl IX till Sverige . Katarina var gift med en av de som tillhör den tyska klanen pfalz. De kom till Sverige som flyktingar och i Sverige fick de ett barn som blev kung över Sverige med namnet Karl X.

Hur skulle då svenskarna agerat om drottningen Kristina hade skaffat barn senare i exil och hennes barn gjort anspråk på den svenska kronan med hänvisning till att mamman tillhör Vasaätten och att den polsk-svenska Sigismund som var sonson till Gustav Vasa och som stred om kronan mot sin kusin hertig Karl , Karl IX som ledde till slaget vid Stångebro , Linköpings blodbad .

Hertig Karl som sammankallade en riksdag i Söderköping 1595 och 1599 hölls riksdag i Jönköping där man beslöt att uppmana Sigismund att återvända till Sverige och anta den protestantiska religionen .

Sigismund var liksom sin mor katolik och motsatte sig konvertering till protestantism medan Kristina liksom sin far var protestant men konverterade till katolisismen .En inveklad utveckling som borde ha lett till en effektiv konfliktlösning .

Hur skulle svenskarna agerat i andra prioden av den svenska historien om då barn eller barnbarn till den abdikerade kung Gustav IV Adolf vid kuppen 1809 stridit om rätten till den svenska kronan efter sin far mot den franske J.P Bernadotte och hans anhängare ?

Att hantera sådan kriser under olika perioder borde ha ökat kunskapen om konfliktlösning och på så sätt kunnat lösa konflikter och skapat fred. Trots att fredspriset delas ut ett efter ett , ökar antalet konflikter och en del av dem som har fått Nobels fredspriset har själva hamnat i krig eller bidragit till krigsföring som exempelvis USA, Burma och Etiopien.

Oavsett vilken analytisk metod som tillämpas militär , diplomatisk eller politisk, den redan svaga demokratin utnyttjas av högerextremister , krigsanhängare och att NATO- medlemmen, tillika utdelaren av Nobels fredspris, ensamt får bestämma vem som ska få fredspriset trots pågånde krig och trots att fred inte har skapats. Dessutom har inte flyktingarna lärt sig hur konfliktlösning som leder till fred ska gå till.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De två bokstäverna SE assocera till Soler Energi.

De religiösa symbolerna på världens flaggor

Korset är utan tvekan att betrakta som en religiös symbol. Religiösa symboler finns i dag förutom i hela norden ,på många länders flaggor med olika variationer.

Den passar inte i dagens moderna samhälle .

 

En ny FlaggDesign


Att ersätta alla symbolar i världens flaggor med sina egna ccTLDs, topdomän .

Den svenska flagga kommer att se ut som på bilden där korser ersättas med .se . Med bibehållen två färgarna gult och blått.


 • Punkten föreslå att vara grön i alla flaggor som symblocera miljön

 • de två bokstäverna SE assocera till Soler Energi.

 • Barbados med domänen .bb assoceras till Big Bang

Costa Rica med .cr assoceras till till CERES

Estonia med domainen .ee med energy efficiency

Georgia som har domain .ge till greenhouse effect

Guernsey med domain .gg till greenhouse gases

Gambia med domin .gm till glacial melt

Guinea-Bissau med domain .gw till global warming

Jordan med domain .jo till JORDEN

Japan med domain .jp till JUPITER

Mauritania med domain .mr till MERKURIUS

Malawi med domain .mw till Milky Way

Sudan med domain .sd till Sustainable Development

Inläringssyfte, att lära sig alfabetet och miljö från världens fölaggor

Ge meningsfull sysselsättning för invandrare och nyanlända flyktingar samt upmärksamma den viktiga symbolen ccTLDs.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Sveriges roll under OSSE-konferensen är att ta upp kärnvapenfrågan och inte

Sveriges roll under OSSE-konferensen är att ta upp kärnvapenfrågan och inte koncentrera sig på enskilt tvistiga frågan som Ukraina.

Hotet mot klimatet och mänskligheten kommer från deras farliga vapensarsenal snarare än konflikten mellan Nato och Ryssland.

Den andra frågan är huruvida Norge som är Nato-medlem och förespråkare genom sin norrman som är GS är lämplig att dela ut Nobels fredspris. Dessutom har Norge isolerat sig från EU- gemenskapen.

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar

 Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar ,, en ny praxis behövs därför för att kunna utveckla demokratin .

Med stöd av uttalanden av två f d statsministrar och ett statsråd samt försvarsministern, en gris förblir en gris hur man än sminkar den.

Detta sker genom en folkomröstningskampanj som ska sättas i gång under valåret 2022 i syfte att få ja eller nej om att förbjuda främlingsfientliga organisationer och organisationer med rötter i nazismen att verka som politiska partier i Sverige och som behöver nyttja svensk media för sin propoganda.

Genom denna folkomröstning ges förvaltningsdomstolarna en vägledning om vilka kriterier som ska gälla för att kunna besluta om att upphäva en partiorganisation att verka i svensk politik, få trycka sina valsedlar på skattebetalarnas bekostnad och delta i en valrörelse .

Fri partibildning har utnyttjats av element som under demokratins täckmantel oraganiserat sig och fått makt, finansiering och populäritet.

Demokratin utvecklas effektivt genom nyttjande av folkomröstning.

Namninsamlingslistor kommer att upprättas .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Bara STEPHANUS satt som påve i tre dagar och avled utan att ha hunnit krönas .

 Kan det vara talmännens upprepade fel som har orsakat dagens politiska turbulens och som åsamkat svensk demokrati stor skada ..

Svenska väljare skulle ha kunnat undvika dagens politiska kaos om de lyssnat till De Nya Svenskarnas poltiska råd nämligen att bilda en samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med uteslutande av SD och KD.

KD som är ett religiöst parti och motståndare till att Sverige får en kvinnlig statsminister utgör ett onödigt parti i riksdagen och som dessutom utgör en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas i en samlingsregering.

SD har rötter i nazismen och betraktas därför som icke tämjbara som kan vara med i Sveriges riksdag och stifta lagar. Att bara krama ut giftet ur en huggorm räcker inte den kan krama ihjäl sitt byte vid rätt tillfälle.

SD som är motståndare till att Sverige få en kvinnlig statsminister , betraktas som ett onödigt parti i riksdagen och dessutom utgör det en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas också i en samlingsregering.

Även f d statsminister Reinfeldt varnade för SD och att SD därför inte skulle får inflytande i svensk politik.

Båda partierna är dessutom upptagna med sina egna problem som går på skattebetalarnas bekostand.

Ungdomarna kan påverkas negativt av både religiös och hatpropogande Ungdomarna har däremot sex andra partier att välja mellan, de partier med idiologier som ger ungdomarna kunskap vid sidan av skolan eller de som ger okunskap .

Sverige befinner sig i en djup kris, Talmännens demokratiexperiment kan utövas utanför riksdagen och under en pandemifri tid utan flyktingkris. .

Den moderna världen kräver nya reformer och här är de två viktigaste reformerna för att utveckla demokratin

1- De religiösa symbolerna på världens flaggor behöver reformeras så att varje lands flagga bär på nationens egna toppdomän som .SE,.US, .FR , .NO , FI m fl !

2- En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem

En samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med utslutande av SD och KD leds av den första svenska kvinnliga statsministern Magdalena Andersson. M får välja mellan att ingå i den samlingsregeringen eller avstå.

Samlingsregeringen med ett begränsat mandat att arbeta med som pandemin, flyktingar , skottlossning och miljön. Den kan upplösas vid nästa val. Under en samlingsregering upphör oppositionens roll.

 

Under tiden undersöker riksdagen möjligheten att utesluta budgeten som ett instrument att påverka regeringsbildningen. Låt däremot experter i ekonomi och nationalekonomer utforma statens budget och samtidigt starta en demokratikampanj för att utveckla demokratin. Se till att folkomröstning tillämpas oftare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Nu har svenska folket fått tre partiledare med invandrarbakgrund och snart en kvinnlig statsminister

Det är ett stort steg framåt och ännu en framgång om en kvinnlig partiledare väljs till statsminister den 24 Nov 2021. Dock nackdelen med att tidigare finansminister bli statsminister visade sig att när Göran Persson blev statsminister gav han stöd till Bush-Blairs krig .

 

Emellertid, att välja en första kvinnlig statsminister i Sverige stöter på motstånd och inget hopp finns om att få stöd från de kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som Sabuni, Dadgostar och Ebba Busch eller identifies as both Norwegian and Swedish .

Hur kommer det sig då att de tre kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som i grunden är flyktingar inte verkar vilja beröra det väsentliga området inom politiken, nämligen utrikespolitiken ?

Kan det bero på att de saknar kunskap inom det området som KD:s f d ledare Alf Svensson under Vietnamkriget och att styrelsen då valde att avsätta honom innan han blev känd ?

Alf Svensson tog nu avstånd från Ebba Bush:s politik

En huvudregel säger att om en partiledare saknar kunskap inom utrikespolitik skall den personen inte heller väljas till partiledare .

Eller om det fungerar så att utrikesministern sköter all svensk utrikespolitik som under Möss och Hattpartierna under 1700- talet ?.

Varför klappades det häftigt när Sabuni talade under landsmötet ?

Jo det verkar så att de som klappade var en kombination av kändisar,Israel – Nato och SD- anhängare .

Hon nämnde däremot inget om den linje som har en lång historia inom folkpartiet/L , Barbro Westerholm , Westerbergeffekten m m . Sabuni valde att omfamna män på samma sätt som en diktator omfamnar sina klanledare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Staten borde finansiera alla kostander för smartphone och abonnemang till alla medborgare med låg inkomst .

Swisha hit och swisha dit men i NY START FÖR SVERIGE viftas det med 500- lappar och

50 -lappar av styrelsen på landsmötet efter det att vice partiordförande och andra vicepartiordförande för L blivit vald. Den nya L- ledningen stöder SD där en SD-politiker under liberalernas landsmöte på sannolika skäl häktats misstänkt för styckmord, detta enl SVT ,

När staten prioriterar ett kontantlöst samhälle framför ett vapenlöst samhälle mitt under pandemi och politisk kris leder detta till att samhällets problem ökar . På vilket sätt har de ökat , ja, det är en fråga som kan besvaras av allmänna reklamationsnämnden och kommunerna . Den frågan berör

eu- parlamentet där eu-parlamentariker går förbi kvinnor som sitter och tigger trots pandamin , det är en fråga som berör flyktingar .

Kontantlösa samhället har en negtiv konsekvens som har skapat en svart marknad

På bolaget bklocket.se som säljer begagnade skor hittar man vare sig säljarens namn eller telenr . Ett liknande namn med beteckning säljaren :jGHFR . Köparen måste registrera sig för att kunna komma i kontakt med säljaren även om affären inte kommer att genomföras . Hur affären sedan sköts av köparen och säljaren, svart eller vitt, eller om några har ångrat sig är oklart. Det kan handla om en i-phone som kostar flera tusen kronor eller en Qled eller Oled TV apparat eller begagnade träningsskor.

Säljaren av begagnade skor kräver Swish- betalning .

Säljaren har dessutom ytterligare krav att han/hon bara talar svenska och inte vill ha flera kompisar.

 Allt detta kräver att man har en smartphone med internet och bankkoppling för att kunna genomföra betalningen vid någon plats i centrum .

Barnen behöver också handla när de känner sig hungriga , korv, eller köpa en leksak men alla barn har inte råd med smartphone för att kunna kunna ladda ner appar och swisha .

Om barnbidragssystemet reformeras så att möjlighet att samma person kan få två eller tre gånger barnbidrag , en gång vid tidigare äktenskap och en gång vid nästa äktenskap skall förhindras.

Barnbidragsreform som utsluter två problem, barnbidrag till höginkomsttagare och till de som skaffar barn med flera kvinnor genom skilsmässor och likadant med kvinnor som gifter om sig . Detta innebär att barnbidrag ges en gång , Paret som i tidgare äktenskap fått barnbidrag får inte barnbidrag en gång till när de båda gifter om sig .

Paret A och B har fått barnbidrag för sina två barn . Emellertid A och B hamnade i separation och var och en beslutade att gifta om sig, med andra ord blev de två par A och B, C och D.

Mannen A i sin tur gifte sig med C som också är man och beslutade att adoptera ett barn likaså medan B gifte sig med D och skaffade ett barn . Oavsett om adoption ingår flyktingskvoten eller inte har den rätt till barnbidrag.

C och D har redan var sitt barn från tidigare äktenskap likaså hade A och B var sitt barn från tidigare samboförhållande.

Hur många bar har de två paren ?

En del av de 6 barnen ska inte drabbas genom att inte få barnbidrag på grund av att föräldrarna inte kunde komma överens . Det är inte heller hållbart att fortsätta med detta system. Därför ska en som redan har fått barnbidrag i sitt förhållande inte få det igen när han ingår i ett nytt förhållande och skaffar barn.

I fallet C:s och D:s tidigare förhållanden huruvida de hade barn i tidigare förhållande och beviljats barnbidrag ska detta undersökas.

Genom den modellen begränsas avlandet skärskilt under pandemin

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Parisavtalets regelbok och vapen, olja och kolindustiländerna .

Utan tvekan är det de länderna som står bakom alla krig och ockupationer. De deltog i FN:s klimatmöte men har genom krigföring förorenat luften, vattnet, förstört skogen , marken och djurlivet.

 

 

Klimatfinansiering med 100 miljarder dollar per år 2020–2025 som FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow åstadkommit tolkas som om vapenindustriländerna betalar till kol & oljeindustri länderna .

COP26 i Glasgow borde i stället ha krävt att vapen, olje och kol industi länderna ska avveckla sin industri så att målet för en fossilfri värld som leder till att fred och en hållbar utveckling går att uppnå.

Detta innebär att Kina och Indien med sin kolindusti, USA med sin vapenindustri och Saudiarabien och Iran med sin oljeindustri inte ska få diktera några villkor vid något klimatmöte utan överlåta detta till klimatexperter och forskare.

Detta innebär i sin tur att alla länder kan rapportera sina utsläpp på ett likvärdigt sätt enligt regler för handel med utsläppsrätter, regler för transparens och gemensamma tidsramar för rapportering av klimatarbetet .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De religiösa symbolerna på världens flaggor !

 

I dagens fotbollsmatch spelade Sverige mot Georgien, samtliga spelare bar på kors på sina tröjor. På den georgiska flaggan finns fem kors och på den svenska flaggan finns ett kors.

Kan barnen på daghemmen skilja mellan de nordiska likadana religiösa flaggorna ?

Om all personal på daghemmen viftar med var sin flagga och frågar barnen , kan ni para ihop varje flagga till respektive nordiskt land ?

Vad vill de som är ansvariga för barnomsorgen att barnen på daghemmen skall lära sig av de religiösa flaggorna ?

På dagens daghem går även barn till föräldrar som är födda utanför de nordiska och europeiska länderna vilket gör det ännu svårare för dem . Dessutom är det inte lärorikt .

Det som skiljer de nordiska religiösa flaggorna är bara färgen . Den religiösa symbolen , korset, finns fortfarande på alla nordiska flaggor trots att staten och kyrkan är separerade .

Dessutom, de religiösa symbolerna på världens flaggor passar inte in i det moderna samhället, barnen får bara lära sig om färger och korset , likadant med andra länders flaggor .

De Nya Svenskarna menar att i stället för religiösa symboler , kors , svärd eller Gud är stor placeras i stället landets toppdomän. På den svenska flaggan ska till exempel stå .SE , en grön punkt , ett gult S och ett blått E. Vit bakgrund. En flagga som representerar alla. Likaså för EU och övriga länder .

Risken är då att de religiösa symbolerna kan hetsa upp till krig och konflikter, motverka principen om religionsfrihet där demokratin har givit alla trossamfunde frihet och därmed själva demokratin.

Barnen på daghem och grundskolor få lära sig alfabetet, med hjälp av världens flaggor , lätt att lära sig skilja mellan olika flaggor och dessutom ger domänen uppmärksamhet för dess betydelse.

En flagga som representerar alla, oavsett bakgrund, med en viktig symbol nämligen en toppdomän som representerar suveränitet .

Sverige har en väl fungerande internationell toppdomän .SE , Danmark .DK och likaså med Finland .FI. Norge.NO. Island.IS som också har kors på sin flagga Dessa toppdomäner symboliserar ländernas suveränitet. En välfungerande toppdomän bidrar till en meningsfull sysselsättning . Därför är den av stor betydelse för flyktingar och nyanlända eftersom deras länder på grund krig och konflikter inte har en fungerande toppdomän , får de själva sina länders toppdomän deligerat till sig på samma sätt som Sverige driver ett annat lands toppdomän nämligen. NU

EU är indelat i de länder som har en aktiv toppdomän och andra som har en vilande toppdomän

Toppdomäner ger dessutom en meningsfull sysselsättning för flyktingar och nyanlända som leder till arbete . Flyktingar från Syrien , Afghanistan och Somalia bildar var sitt IT-bolag genom att de redan har många olika föreningar och omvandlar en av dessa till en s k ISOC , internet socity. Syftet med det är att delegera toppdomänen till sin socity från länder med ineffektiva toppdomäner och aktivera dessa från b la Sverige på samma sätt som Sverige tog över toppdomänen . NU.

Detta sätt att samarbeta inom IT bland olika flyktinggrupper tillämpas vid återvändandet och återuppbyggandet.

Om EU och FN vill uppnå fred borde de ta emot alla flyktingar, ge dessa en meningsfull sysselsättning enligt ovan som ett fredligt och demokratiskt samarbetsprojekt som kan tillämpas vid återvändandet.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling https://multireligionvalsystem.ml/ denyasvenskarna@gmail.com