Mot ert argument , svenska kyrkan är ännu inte separerad från staten

Låt oss utgå från svenska domstolars argument när de fattar ett viktigt beslut eller avkunnar en dom mot enskilda , nämligen s.k presumtion och anta vidare att några svenska politiker som sitter i riksdagen vill lämna svenska kyrkan pga någon eller några av följande anledningar:

Att Sverigedemokraterna, Felix Lindau , Bengt Lindahl , Dick Johansson  sitter i kyrkofullmäktige , de är förtroendevalda kyrkofullmäktige under mandatperioden 2014-2017 och.att genom Svenska kyrkan sprida sitt hat och sin främlingsfientlighet vilket inte är acceptabelt.

Samt att skattemyndigheten fortfarande sköter svenska kyrkans angelägenheter såsom betalningar dvs Skattemyndigheten drar automatiskt från medborgarnas lön i stället för att Svenska kyrkan själv skickar inbetalningskort till sina medlemmar och därmed befriar skattemyndigheten från denna uppgift, Jämför med Radiotjänsts räkningar .Genom att skattemyndigheten befrias från denna uppgift sparas tid och pengar då köerna till Skattemyndigheten och väntetiden är långa.

Skattemyndigheten ska inte agera som Kronofogdemyndighet för Svenska Kyrkan och på det sättet binda folk till Svenska Kyrkan och även göra det svårare för de med andra religioner och som blivit automatiskt tvingade till medlemskap i den svenska kyrkan att lämna densamma .

Krfm vid skuldsanering kan å andra sidan överföra medlemsavgifterna från skattemyndigheten till borgenärerna och tillämpa detta på samma sätt som vid villkoren för försörjningsstöd. Kyrkans medlemskapsavgift , andra samfund, alla föreningar i Sverige inklusiv partiorganisationer som får partistöd beaktas vid ansökan om skuldsanering, då alla har egna medlemsregister och medlemmarna betalar medlemsavgift . Alternativt gör medlemskap avgiftsfria I föreningar inklusive idrottsföreningar då de får föreningsbidrag.

Den reform som presenteras av De Nya Svenskarna är att man ska ersätta kyrkoval med Multireligionval.vilket är nödvändigt att genomföra med början här i Sverige och på detta sätt utveckla detta så att det blir möjligt att tillämpa i övriga nordiska länder. Sytftet är att dels lösa inre och yttre religionskonflikter , öka valdeltagandet med utökad demokrati och dessutom vet man vem som representerar en viss religion och som kan yttra sig om ett visst område. Samtidigt isolerar man fanatiker från att dominera. Det motverkar även rasismen och den hysteri som nu råder i b la Borlänge om byggandet av en moské som religionfriheten ger människor rätt till att bygga.

Multireligionval bidrar till ett lugnare klimat i stadesdelarna. Invandrarriksförbunden , föreningar för de samfunden , kristendom, islam, judendom, buddismen , hinduism m fl som får bidrag får engagera sig och arbeta aktivt för demokrati inom sin religion.

De nyanlända får direkt kunskap om multireligionval vilket bidrar till samförstånd även i flyktingförläggningar.

Donald Trump , SD,, Marine Le Pen Nigel Farage , Geert Wilders m fl får lära sig något vettigt att syssla med .

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Ståthållarsytem eller segregation

Råd till allianspartiernas partisekreterare,

 Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området, pakt och murar mot flyktingar . Visa solidaritet med flyktingar och inte tvärtom ?

 Upprepa inte samma politiska misstag tre gånger och under tre mandatperioder!

 Undvik att er partihistoria och ideologi får koppling till SD som nyligen inte var välkomna av Nobelkommitten vilket tolkas som att SD inte följer de svenska värderingarna . Som alla känner till har SD:s medlemmar begått fler brott i förhållande till sitt antal än övriga riksdagspartiers medlemmar. Nu senast var det justitieministerkandidaten som blev misstänkt för brott . Den personen kvitterar ut 60.000 kr per månad i lön medan en flykting /invandrare förlorar sitt försörjningsstöd pga arbetsförmedlingens krav på ifyllda excellark och blanketter som visar att man har sökt jobb. De som grundade SD är högerextrema , rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt , BSS.

SD har inte åstadkommit någonting under de två mandatperioder de suttit i Riksdagen och de har inte lyckats med att hävda sin politik och inte fått något parti att samarbeta med dem eller visat någon skicklighet i politiken. Frågan är vad planerar ni inom Alliansen att genomföra tillsammans med SD under nästa mandatperiod ?

 

Era två upprepade misstag, ståthållaresystem, har lett till ett uppblomstrande av främlingfientlighet, ökad rasism , svaga regeringar, slöseri med resurser , splittring och dessutom hindrande av genomförande av åtgärder som svenska folket har väntat på och planerat för under lång tid och som gäller allt från stabilitet till ökad välfärd . Sven Hedins varningsord som uppmanade till satsing på försvaret och att glömma den svenska bonden påminner om dagens politik .

 

  1. Mandaterioden 1991-1994

vid bildandet av er borgerliga fyrpartiregering bestående av tidigare partiledare Carl Bildt som Statsminister, moderat,

Folkpartiet med Bengt Westerberg som socialminister, KD med Alf Svensson som biståndsminister,

Centerpartiet med Olof Johansson som Miljöminister blomstrade främlingsfientligheten dels genom lasermannens härjningar och uppkomsten av Ny Demokrati med krav på kraftigt minskad invandring. till främlingsfientlig retorik . Under den perioden är det bara DO och polisen som kan redovisa de anmälningar som gjordes av de med invandrarbakgrund som utsattes för hatbrott m.m .

 Under den andra mandatperioden med Alliansregeringen , Reinfeldt mellan 2006–2014 ersattes Ny Demokrati med Sverigedemokraterna, SD .

 2) Som borgerlig koalitionsregering 2006–2014 bestående Moderata med Reinfeldt som statsminister , Centerpartiet med Maud Olofsson som näringsminister , Folkpartiet med Jan Björklund som Högskole & forskningsminister , Kristdemokraterna med Göran Hägglund som socialminister , sk Alliansen för Sverige blev SD vald av en del av svenska folket som en av de som styr den svenska kyrkan med Antje Jackelén som ärkebiskop .

Den svenska ärkebiskopen delar ut stipendium till enbart kristna flyktingar i mellanöstern . Att en stor del av amerikanska folket valt Trump

visar att även demokratin har brister vilket är em upprepning av detta faktum att en stor del av det svenska folket röstade på SD. I vissa kommuner utanför Stockholm samarbetar en del av allians partierna och även regeringspartierna i smyg med SD .

 Ert tredje misstag var upphävandet av D-överenskommelsen som innebar att svenska folket tappade förtroendet för er som Allians för Sverige och att ni ska kunna komma överens om hur landet skall styras och ingå en hållbar överenskommelse. Er politik tillsammans med regeringspartierna har lett till ett Ståthållarsystem i de invandrartäta stadsdelarna, dvs invandrarna administrerar sina stadsdelar medan svenskarna styr politiskt.

För att rätta till D_Ö misstag krävs av er att att ni arbetar hårt för en demokratisk utveckling. Dessutom skall ni starkt poängtera och understryka att ni inte ska samarbeta med främlingsfientliga partier och icke tolerera främlingfientlighet i synnerhet när man t ex sätter eld på flyktingförläggningar .

 Vad gäller Ståthållarsystem krävs av er som partiledare att uppmana era partimedlemmar att flytta till invandrartäta stadsdelar så att mångfalden får styra och för en grön och hållbar stadsdel .

Ståthållarsystem har redan utvecklats i industriländer som USA , Storbritannien, Tyskland och i Norden med fl.

 Även regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får markera för Försäkringskassan att det det är inte är acceptabelt och strider mot folkrätten att skicka förmåner och pensioner till de svenskar som bosatt sig i de av Israel ockuperade områden som FN har fördömt Israel för.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/


RSS 2.0