Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar

 Folkomröstning ska inte bara utnyttjas av främlingsfientliga som lyckas att arrangera den mot flyktingar ,, en ny praxis behövs därför för att kunna utveckla demokratin .

Med stöd av uttalanden av två f d statsministrar och ett statsråd samt försvarsministern, en gris förblir en gris hur man än sminkar den.

Detta sker genom en folkomröstningskampanj som ska sättas i gång under valåret 2022 i syfte att få ja eller nej om att förbjuda främlingsfientliga organisationer och organisationer med rötter i nazismen att verka som politiska partier i Sverige och som behöver nyttja svensk media för sin propoganda.

Genom denna folkomröstning ges förvaltningsdomstolarna en vägledning om vilka kriterier som ska gälla för att kunna besluta om att upphäva en partiorganisation att verka i svensk politik, få trycka sina valsedlar på skattebetalarnas bekostnad och delta i en valrörelse .

Fri partibildning har utnyttjats av element som under demokratins täckmantel oraganiserat sig och fått makt, finansiering och populäritet.

Demokratin utvecklas effektivt genom nyttjande av folkomröstning.

Namninsamlingslistor kommer att upprättas .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Bara STEPHANUS satt som påve i tre dagar och avled utan att ha hunnit krönas .

 Kan det vara talmännens upprepade fel som har orsakat dagens politiska turbulens och som åsamkat svensk demokrati stor skada ..

Svenska väljare skulle ha kunnat undvika dagens politiska kaos om de lyssnat till De Nya Svenskarnas poltiska råd nämligen att bilda en samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med uteslutande av SD och KD.

KD som är ett religiöst parti och motståndare till att Sverige får en kvinnlig statsminister utgör ett onödigt parti i riksdagen och som dessutom utgör en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas i en samlingsregering.

SD har rötter i nazismen och betraktas därför som icke tämjbara som kan vara med i Sveriges riksdag och stifta lagar. Att bara krama ut giftet ur en huggorm räcker inte den kan krama ihjäl sitt byte vid rätt tillfälle.

SD som är motståndare till att Sverige få en kvinnlig statsminister , betraktas som ett onödigt parti i riksdagen och dessutom utgör det en belastning för riksdagen, demokratin och jämställdheten .Det är anledningen till varför det ska uteslutas också i en samlingsregering.

Även f d statsminister Reinfeldt varnade för SD och att SD därför inte skulle får inflytande i svensk politik.

Båda partierna är dessutom upptagna med sina egna problem som går på skattebetalarnas bekostand.

Ungdomarna kan påverkas negativt av både religiös och hatpropogande Ungdomarna har däremot sex andra partier att välja mellan, de partier med idiologier som ger ungdomarna kunskap vid sidan av skolan eller de som ger okunskap .

Sverige befinner sig i en djup kris, Talmännens demokratiexperiment kan utövas utanför riksdagen och under en pandemifri tid utan flyktingkris. .

Den moderna världen kräver nya reformer och här är de två viktigaste reformerna för att utveckla demokratin

1- De religiösa symbolerna på världens flaggor behöver reformeras så att varje lands flagga bär på nationens egna toppdomän som .SE,.US, .FR , .NO , FI m fl !

2- En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem

En samlingsregering bestånde av S, V, MP, C,L, M med utslutande av SD och KD leds av den första svenska kvinnliga statsministern Magdalena Andersson. M får välja mellan att ingå i den samlingsregeringen eller avstå.

Samlingsregeringen med ett begränsat mandat att arbeta med som pandemin, flyktingar , skottlossning och miljön. Den kan upplösas vid nästa val. Under en samlingsregering upphör oppositionens roll.

 

Under tiden undersöker riksdagen möjligheten att utesluta budgeten som ett instrument att påverka regeringsbildningen. Låt däremot experter i ekonomi och nationalekonomer utforma statens budget och samtidigt starta en demokratikampanj för att utveckla demokratin. Se till att folkomröstning tillämpas oftare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Nu har svenska folket fått tre partiledare med invandrarbakgrund och snart en kvinnlig statsminister

Det är ett stort steg framåt och ännu en framgång om en kvinnlig partiledare väljs till statsminister den 24 Nov 2021. Dock nackdelen med att tidigare finansminister bli statsminister visade sig att när Göran Persson blev statsminister gav han stöd till Bush-Blairs krig .

 

Emellertid, att välja en första kvinnlig statsminister i Sverige stöter på motstånd och inget hopp finns om att få stöd från de kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som Sabuni, Dadgostar och Ebba Busch eller identifies as both Norwegian and Swedish .

Hur kommer det sig då att de tre kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som i grunden är flyktingar inte verkar vilja beröra det väsentliga området inom politiken, nämligen utrikespolitiken ?

Kan det bero på att de saknar kunskap inom det området som KD:s f d ledare Alf Svensson under Vietnamkriget och att styrelsen då valde att avsätta honom innan han blev känd ?

Alf Svensson tog nu avstånd från Ebba Bush:s politik

En huvudregel säger att om en partiledare saknar kunskap inom utrikespolitik skall den personen inte heller väljas till partiledare .

Eller om det fungerar så att utrikesministern sköter all svensk utrikespolitik som under Möss och Hattpartierna under 1700- talet ?.

Varför klappades det häftigt när Sabuni talade under landsmötet ?

Jo det verkar så att de som klappade var en kombination av kändisar,Israel – Nato och SD- anhängare .

Hon nämnde däremot inget om den linje som har en lång historia inom folkpartiet/L , Barbro Westerholm , Westerbergeffekten m m . Sabuni valde att omfamna män på samma sätt som en diktator omfamnar sina klanledare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Staten borde finansiera alla kostander för smartphone och abonnemang till alla medborgare med låg inkomst .

Swisha hit och swisha dit men i NY START FÖR SVERIGE viftas det med 500- lappar och

50 -lappar av styrelsen på landsmötet efter det att vice partiordförande och andra vicepartiordförande för L blivit vald. Den nya L- ledningen stöder SD där en SD-politiker under liberalernas landsmöte på sannolika skäl häktats misstänkt för styckmord, detta enl SVT ,

När staten prioriterar ett kontantlöst samhälle framför ett vapenlöst samhälle mitt under pandemi och politisk kris leder detta till att samhällets problem ökar . På vilket sätt har de ökat , ja, det är en fråga som kan besvaras av allmänna reklamationsnämnden och kommunerna . Den frågan berör

eu- parlamentet där eu-parlamentariker går förbi kvinnor som sitter och tigger trots pandamin , det är en fråga som berör flyktingar .

Kontantlösa samhället har en negtiv konsekvens som har skapat en svart marknad

På bolaget bklocket.se som säljer begagnade skor hittar man vare sig säljarens namn eller telenr . Ett liknande namn med beteckning säljaren :jGHFR . Köparen måste registrera sig för att kunna komma i kontakt med säljaren även om affären inte kommer att genomföras . Hur affären sedan sköts av köparen och säljaren, svart eller vitt, eller om några har ångrat sig är oklart. Det kan handla om en i-phone som kostar flera tusen kronor eller en Qled eller Oled TV apparat eller begagnade träningsskor.

Säljaren av begagnade skor kräver Swish- betalning .

Säljaren har dessutom ytterligare krav att han/hon bara talar svenska och inte vill ha flera kompisar.

 Allt detta kräver att man har en smartphone med internet och bankkoppling för att kunna genomföra betalningen vid någon plats i centrum .

Barnen behöver också handla när de känner sig hungriga , korv, eller köpa en leksak men alla barn har inte råd med smartphone för att kunna kunna ladda ner appar och swisha .

Om barnbidragssystemet reformeras så att möjlighet att samma person kan få två eller tre gånger barnbidrag , en gång vid tidigare äktenskap och en gång vid nästa äktenskap skall förhindras.

Barnbidragsreform som utsluter två problem, barnbidrag till höginkomsttagare och till de som skaffar barn med flera kvinnor genom skilsmässor och likadant med kvinnor som gifter om sig . Detta innebär att barnbidrag ges en gång , Paret som i tidgare äktenskap fått barnbidrag får inte barnbidrag en gång till när de båda gifter om sig .

Paret A och B har fått barnbidrag för sina två barn . Emellertid A och B hamnade i separation och var och en beslutade att gifta om sig, med andra ord blev de två par A och B, C och D.

Mannen A i sin tur gifte sig med C som också är man och beslutade att adoptera ett barn likaså medan B gifte sig med D och skaffade ett barn . Oavsett om adoption ingår flyktingskvoten eller inte har den rätt till barnbidrag.

C och D har redan var sitt barn från tidigare äktenskap likaså hade A och B var sitt barn från tidigare samboförhållande.

Hur många bar har de två paren ?

En del av de 6 barnen ska inte drabbas genom att inte få barnbidrag på grund av att föräldrarna inte kunde komma överens . Det är inte heller hållbart att fortsätta med detta system. Därför ska en som redan har fått barnbidrag i sitt förhållande inte få det igen när han ingår i ett nytt förhållande och skaffar barn.

I fallet C:s och D:s tidigare förhållanden huruvida de hade barn i tidigare förhållande och beviljats barnbidrag ska detta undersökas.

Genom den modellen begränsas avlandet skärskilt under pandemin

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Parisavtalets regelbok och vapen, olja och kolindustiländerna .

Utan tvekan är det de länderna som står bakom alla krig och ockupationer. De deltog i FN:s klimatmöte men har genom krigföring förorenat luften, vattnet, förstört skogen , marken och djurlivet.

 

 

Klimatfinansiering med 100 miljarder dollar per år 2020–2025 som FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow åstadkommit tolkas som om vapenindustriländerna betalar till kol & oljeindustri länderna .

COP26 i Glasgow borde i stället ha krävt att vapen, olje och kol industi länderna ska avveckla sin industri så att målet för en fossilfri värld som leder till att fred och en hållbar utveckling går att uppnå.

Detta innebär att Kina och Indien med sin kolindusti, USA med sin vapenindustri och Saudiarabien och Iran med sin oljeindustri inte ska få diktera några villkor vid något klimatmöte utan överlåta detta till klimatexperter och forskare.

Detta innebär i sin tur att alla länder kan rapportera sina utsläpp på ett likvärdigt sätt enligt regler för handel med utsläppsrätter, regler för transparens och gemensamma tidsramar för rapportering av klimatarbetet .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De religiösa symbolerna på världens flaggor !

 

I dagens fotbollsmatch spelade Sverige mot Georgien, samtliga spelare bar på kors på sina tröjor. På den georgiska flaggan finns fem kors och på den svenska flaggan finns ett kors.

Kan barnen på daghemmen skilja mellan de nordiska likadana religiösa flaggorna ?

Om all personal på daghemmen viftar med var sin flagga och frågar barnen , kan ni para ihop varje flagga till respektive nordiskt land ?

Vad vill de som är ansvariga för barnomsorgen att barnen på daghemmen skall lära sig av de religiösa flaggorna ?

På dagens daghem går även barn till föräldrar som är födda utanför de nordiska och europeiska länderna vilket gör det ännu svårare för dem . Dessutom är det inte lärorikt .

Det som skiljer de nordiska religiösa flaggorna är bara färgen . Den religiösa symbolen , korset, finns fortfarande på alla nordiska flaggor trots att staten och kyrkan är separerade .

Dessutom, de religiösa symbolerna på världens flaggor passar inte in i det moderna samhället, barnen får bara lära sig om färger och korset , likadant med andra länders flaggor .

De Nya Svenskarna menar att i stället för religiösa symboler , kors , svärd eller Gud är stor placeras i stället landets toppdomän. På den svenska flaggan ska till exempel stå .SE , en grön punkt , ett gult S och ett blått E. Vit bakgrund. En flagga som representerar alla. Likaså för EU och övriga länder .

Risken är då att de religiösa symbolerna kan hetsa upp till krig och konflikter, motverka principen om religionsfrihet där demokratin har givit alla trossamfunde frihet och därmed själva demokratin.

Barnen på daghem och grundskolor få lära sig alfabetet, med hjälp av världens flaggor , lätt att lära sig skilja mellan olika flaggor och dessutom ger domänen uppmärksamhet för dess betydelse.

En flagga som representerar alla, oavsett bakgrund, med en viktig symbol nämligen en toppdomän som representerar suveränitet .

Sverige har en väl fungerande internationell toppdomän .SE , Danmark .DK och likaså med Finland .FI. Norge.NO. Island.IS som också har kors på sin flagga Dessa toppdomäner symboliserar ländernas suveränitet. En välfungerande toppdomän bidrar till en meningsfull sysselsättning . Därför är den av stor betydelse för flyktingar och nyanlända eftersom deras länder på grund krig och konflikter inte har en fungerande toppdomän , får de själva sina länders toppdomän deligerat till sig på samma sätt som Sverige driver ett annat lands toppdomän nämligen. NU

EU är indelat i de länder som har en aktiv toppdomän och andra som har en vilande toppdomän

Toppdomäner ger dessutom en meningsfull sysselsättning för flyktingar och nyanlända som leder till arbete . Flyktingar från Syrien , Afghanistan och Somalia bildar var sitt IT-bolag genom att de redan har många olika föreningar och omvandlar en av dessa till en s k ISOC , internet socity. Syftet med det är att delegera toppdomänen till sin socity från länder med ineffektiva toppdomäner och aktivera dessa från b la Sverige på samma sätt som Sverige tog över toppdomänen . NU.

Detta sätt att samarbeta inom IT bland olika flyktinggrupper tillämpas vid återvändandet och återuppbyggandet.

Om EU och FN vill uppnå fred borde de ta emot alla flyktingar, ge dessa en meningsfull sysselsättning enligt ovan som ett fredligt och demokratiskt samarbetsprojekt som kan tillämpas vid återvändandet.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Att skilja statsministerposten från partiledarposten är en viktig demokratisk reform .

De två dolda paragraferna i grundlagen, RF, och riksdagspartiernas stadgar som kan utnyttjas.

Antag att Stefan Löven efter att ha känt av den politiska motreaktionen menade att han bara skulle avgå som partiledare och inte som statsminister. Han menade vidare att en kvinnlig partiledare valdes och som skulle ha förutsättning för att bli statsminister efter valet sep 2022. Han kommer att fortsätta som statsminister fram till nästa val och Magdalena Andersson kommer att leda partiet.

Att skilja statsministerposten från partiledarposten är en viktig demokratisk reform .

Hittintills tillämpas så kallade att läsa mellan raderna och svenska värderingar godtyckligt och utan stöd i någon källa..

För att bibehålla den dolda makten utses en statsminister som är kristen man eller kvinna, protestant . För att bibehålla den dolda makten utser även riksdagspartierna en person som får vara partiledare och att på sikt kunna inneha statsministerposten . Riksdagspartierna motsätter sig detta när de har partikongress så att i stället en enda person styr partiet samtidigt som denna styr landet . Även riksdagens talmän har genom den politiska svenska historien följt de dolda paragraferna .

De avvikande reglerna moverkar målet om jämställdhet och integration då de dels utesluter politiker tillhörande ett annat trossamfund att inneha statsministerposten och att väljas till partiordförande särskilt i de stora partierna som S, M m fl.

Hur stor är sannolikheten att liberalernas eller V:s partiledare bli statsminister ?

Nu till dagens politiska händelse efter S:s partikongress . Det är den framgång som De Nya Svenskarna debatterat och skrivet om i sociala media nämligen en kvinna på statsministerposten.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Frystorkning i stället för kremering och jordbegravning.

Förnybar energi utan radioaktivt avfall och ett stort säkerhetsproblem och frystorkning i stället för kremering och jordbegravning.

En effektiv användning av resurser som skog och mark inom EU och övriga länder , sker genom en sucssiv uppmjukningsproccess.

Varje trossamfund har en eller flera stora begravningsplatser , svenska kyrkan hanterar detta genom b la eget kyrkoval medan andra trossamfund saknar ett sådant styrmedel.

De som är kremerade sprids redan på olika stora begravningsplatser t ex på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Andra har valt att begrava de som har kremerats.

Det tredje alternativet är jordbegravning .

 

Bara i Sverige avled över 15.000 till följd av Corona- pandemin medan tättbefolkade länder som Kina hade 5,696 dödsfall och Indien 459,652 dödsfall . Andra länder som Iran hade 126,763 dödsfall . Egypten hade 18,832 dödsfall. Spanien hade 87,462 dödsfall, Israel hade 8,109 dödsfall . Ungern hade 31,101 dödsfall .USA hade 743,140 dödsfall. Storbritannien hade 141,181 dödsfall.

Länder med pågånde krig och konflikter där människor dör behöver också kistor. Skog och mark utnyttjas vid sidan som virke ,uppvärmning och matlagning m.m.

Bara Skogkyrkogården har 100.000 gravplatser med en yta på 102 ha. En hektar är alltså = 10 000 kvadratmeter m² samanlagt blir det 1,020,000 kvadratmeter m² .

Det är ohållbart att fortsätta att använda skogar till kistor och stora ytor mark medan annan verksamhet sköts på nätet ?

De Nya Svenskarnas lösning på detta är att omvandla alla begravninsplatser som Norra begravningsplatsen och Skogsyrkogården m fl till solcellsparker från vilka vi får förnybar energi som drivs med själva frystorkningsprocessen.

Då sparas den gas som man eldar med under de 80 min som går åt vid varje kremeringstillfälle med fritt utsläpp från skorstenarna .

Vid frystorkning används inte kistor , de avlidna frystorkas direkt .

Alla avlidna frystorkas i stället och används som gödsel .

Betong från begravningsplatser återanvänds som cement under cementkrisen .

Solpanelsparker kan även driva fler serveerhallar som Amazon m fl. Från serverhallarna kommer också värme som också kan användas .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Klimattoppmötet

Döden på grund av krig , pandemi , gamla begravningsplatser och framtida begravningsmetoder som frystorkning .
 De viktiga frågorna som deltagarna i klimattoppmötet bör ägna sig åt efter mötet!

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0