PARTILEDARDEBATT

Föreställ er en partiledare med invandrarbakgrund som medverkar i en partiledardebatt.

 

OM DE NY SVENSKARNA FÅR MANDAT I RIKSDAGEN

Det kommer att gynna både infödda svenskar och invandrare.

Om DU röstar på De Nya Svenskarna vid nästa val och vi får fyra procent av rösterna får vi minst sjutton mandat d v s sjutton flyktingar/invandrare från sjutton olika länder som representerar ett enda parti nämligen De Nya Svenskarna. I motsats till den nuvarande sammansättningen i Riksdagen där åtta riksdagspartier har få flyktingar/invandrare ofta från samma land som t ex en kurd eller en syrian. De Nya Svenskarnas modell som här presenteras visar att den svenska riksdagen som består av 349 mandat kan bli en förebild internationellt när det gäller jämställdhet-

Tänk er modell av en same, en rom, en kongoles, en somalier, en egyptier, en syrier, en sudanes, en iranier, en afghan och en palestinier m fl, som tillhör ett enda parti som verkar aktivt för FRED, DEMOKRATI och EN HÅLLBAR UTVECKLING. Politiskt samarbete utanför gränserna och utanför olika föreningar och religiösa samfund .som judar, muslimer , buddister m fl.

Det har visat sig att syrier i Sverige såsom druser, kurder araber och syrianer inte har kunnat samarbeta inom riksdagspartierna vilket gör att deras land har ännu svårare att komma överens om att avsluta krig och få ordning på landet. Frågan är om riksdagspartierna inte har kännedom eller struntar i hur samarbetet går mellan syrier i sitt eget parti och att syrier som själva inte kan samarbeta eller är kapabla att göra det i en demokratisk stat ska kunna samarbeta i sitt eget land under krig och komma överens och kunna bilda en gemensam regering

Det som vi behöver i Sverige är en stark opposition och en handlingskraftig regering.

Åtta riksdagspartier: M,FP,C,KD

                                   SD

                              S,V,MP

När SD fick mandat 2010 orsakade det obalans i riksdagen. Inget riksdagsparti vare sig från Alliansen eller oppositionen vill samarbeta med SD vilket fått till följd att det bildades en fungerande regering. Däremot om De Nya Svenskarna får mandat kommer både Alliansen och oppositionen att samarbeta med dem. Även SD kommer att försöka att söka samarbete med De Nya Svenskarna. På det sättet kan vi bilda en stark regering.

SVERIGES RIKSDAG ÄR INTE JÄMSTÄLLD NÄR DET GÄLLER REPRESENTATION AV SVENSKA FOLKET

Det är därför vi uppmanar de röstberättigade att lära sig mera om De Nya Svenskarna, söka kontakt och medlemskap. Vi bryr oss inte om din bakgrund utan fäster stor vikt vid ditt engagemang för fred, demokrati och hållbar utveckling-

Vi understryker att vid val av kandidat ska vi skilja oss från de nuvarande riksdagspartierna genom att:

Den medlem som har varit längst i partiet och engagerat sig för fred, demokrati och hållbar utveckling kommer vi att satsa på i motsats till en del av riksdagspartierna vars riksdagskandidater väljs in efter endast en kort tid vilket kan kännas diskriminerande för den med lång erfarenhet och som har tjänat partiet under lång tid.

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna


Överideologi

image5

 

image6

 


Internationellt: reformering av FN är nödvädigt !

1) Att säerhetsrådet endast ska bestå av läder som har lång erfarenhet vad gäler

demokrati, fred, respekt för mäskliga rätigheter , god miljö. En föebild för andra stater

2) Att utlandsskulder endast avskrives mot utbyte mot garantier såom god miljöoch hålbar utveckling.
Hur mycket koldioxid som släpps ut i olika länder
Bistådsorganisationer t ex SIDA , reformeras med effektivt kontroll och ska
redovisa sina resultat, så att bistådet inte gynnar diktatorer.

3) Att upphöa vetoräten

4) Internationella sanktioner som bestraffningsåtgärder har inte vissat någon effekt.
Olja
mot matprogram som innebär att Irak under FN:s övervakning tillåts sälja olja för att köpa mat, mediciner och andra förnödenheter , "besudlat" av en del länder som själva deltagit i FN-beslutet. Olja mot mat-programmet lanserades för att minska vanliga irakiers lidande, under de FN-sanktioner .Partier är et nödvändigt ont i en demokrati, Tocqueville

Välkommen att göra din röst hörd hos De Nya Svenskarn! Här finns vårt debattforum och gästbok. De Nya Svenskarna (DPNS,svarar på medborgarnas frågor

Räfstetingsstadgar , heter boken som en gång skrevs av uninonskungen Erik av Pommern , innehållande svar på medborgarnas frågor som tyder på hans öppenhet och demokratiska sinne. Han präglade kopparmynt
och utgav år 1422 en skattebok som uppmärksammades av forskarna.
Här skall vi vara lika öppna som unionskungen i våra svar men utifrån kritik och självkritik, skyldigheter och rättigheter
Läs mer....

RSS 2.0