Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

 EU:s medlemsländer ägnar mycket tid för ömsesidig kritik EU-länderna emellan.

Ditt lands :medlemsavgift till NATO , den enormt lyxiga ambassadsyggnaden , ditt lands ccTLDs.och dubbelröstandet.

Majoriteten av EU- länderna är medlemmar i NATO , de betalar hellre mer i avgift till NATO än till EU.

Är det rimigt?, därför skall medborgare ställa hårda krav vad gäller prioriteringen.

Onödigt med dubbel diplomatisk representation mellan EU:s medlemsländer , Italien skall inte ha ambassad i Sverige, den enorma, lyxiga italienska ambassaden på Djurgården borde avvecklas och i stället bara ha en i Bryssel. , likadant vad gäller Sverige som inte skall ha någon ambassad i Italien.utan bara i Bryssel. Samma sak gäller övriga EU:s medlemsstater.

Dubbelt röstande i EU-valet upphävs d v s en italienare som bor i Sverige skall inte få rösta både i Sverige och Italien.

Topdomänen, ccTLDs effektiviseras hos EU:s samtliga medlemsstater med övervakningsstrategi . Information i samband med Coronapandemin, bekämpning av arbetslösheten och 5G nätet. Genom att brodera domänen i själva flaggan i stället för symboler som Drakula och avrättningsverktyg. Med stöd av Multireligionvalsystemet skapar vi fred , skydda demokratin och utvecklas den.

Det är demokratiministerns uppgift.

Det här är De Nya Svenskarna EU-politik

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 

 

 

.


Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan

Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan är vad händer bortom Coronapandemin , handelskrig och depression ?

Kanaans land översvämmas av mjölk och honung medan Frankrike lider av att vara tättbefolkat och är drabbat av missväxt. Det finns ingen annan väg att gå än att använda svärdet i Guds tjänst. Låt tjuvar bli riddare så deklarerade påven Urban II, franskfödd och påve från den 12 mars 1088 till sin död, 29 juli 1099.

Urban II:s härstamning , retorik, där han prioriterade sitt lands intresse före Gud och de påvar som var före honom var svaga och analfabetismen gjorde att han ville lyckas.

Den syriskfödde, syrianen Johannes V, var påve från den 23 juli 685 till sin död drygt ett år senare, 2 augusti 686. Han var mest sjuk under sin korta tid som påve.

Även den andre syriskfödde och syrianska påven som inte ens kunde äta själv, Sisinnius, var påve från den 15 januari 708 till sin död, 4 februari 708., bara några veckor som påve.

Även den syriskfödde och syrianen Gregorius III, var påve från den 18 mars 731 till sin död tio år senare 28 november 741

Tre av påvarna var födda i Syrien, dessa var alltså syrianer, som också hamnade i konflikt med andra påvar vilket ledde till att deras period som påvar varade i högst några månader.

Den gregorianska påvemakten stärktes genom att kyrkorna uppmanades till mobilisering för korståg, helgonförklaring av svenskarna som Helen av Skövde och Ingrid av Skänninge där det påstås att mirakel hade inträffat. Den tyska ordern fick en politisk självständig roll.

Genom den katolska kyrkan blev Sverige en del av Europa då kungen Sverker den äldre tog emot den påvliga delegationen, bland dessa var Nikolaus sedemera påven Hadrianus IV. Sverker den äldre tog emot danska oppositionen under deras inbördeskrig och dessa flyktingar gjorde anspråk på den danska kronan vilket ledde till krig mellan Sverige och Danmark. Den konflikten avstår vi att gå in på då den var mycket komplicerad. Den svenske kungen fick kyrklig legitimitet och Sverige fick olika stift m m.

Trekungamötet, ett fredstraktat, mellan de tre nordiska länderna, Sverige, Danmark och Norge, ägde rum i Kungälv. Barfot, Inge den äldre och Ejegod med Margareta som symbol för den freden, hon kallades för Fredkulle och ingick äktenskap med Inge den äldre. Efter 370 år av krig, sedan Ansgars besök i Birka fick de äntligen fred. Efter Clemens III:s död flyttades den kristna religionens högkvarter från Hamburg-Bremen till Lund i Sverige.

Påvar i konflikt, påvar i exil.

Den franske kungen Ludvig VII införde samtidigt ett skattesystem i Europa som påven tvingades till att tillämpa. Den kungen bar själv på korset och deltog i korståget.

Påven Urban II, här kallad Den Onde, höll ett tal, synod 1095, som låg bakom alla korståg där han uppmanar till sabbat och pengar samtidigt som han uttalade en fatwa innehållande uteslutning av påven Clemens III och hans följare från kyrkan. Han nöjde sig inte med detta utan gick vidare och fördömde även Filip I av Frankrike på grund av äktenskapsbrott. För att motivera allt detta delade han ut informationsblad/ propaganda från Frankrike där han uppmande till krig, korståg, medan den andre påven Clemens III höll motsvarande synod på samma sätt. Genom detta abdikerade Urban som påve.

Därför kyrkan i Lund, Dalby kyrka, den äldsta kyrkan i Norden och S:t Clemens kyrka i Roskilde i Danmark, där ringer klockorna som förberedelse till omfattande korståg mot hedningarna.

De startade i Finland, bar på kläder med korssymbol som broderats i röd färg på bröst och rygg. Därifrån seglade de mot Miklagård, det namn som vikingarna benämnde Konstatinopel. År 1135 tvingades Finland, Estland och Småland till att blir kristna. Plundring i Småland, barbarisk tortyr, tjuveri och beslagtagning av andras egendom går parallellt med korstgågen.

Under det norska inbördeskriget mellan 1130 och 1240 delades Norge i två delar, en del styrdes av Krokrygg och den andra delen Inge I Haroldsson mellan 1136 och 1161. Kyrkorna i hela Sverige organiserades och kyrkomöte hölls i Skänninge.

Mobilisering av korståg mot Jerusalem ledde till mord på 70.000 muslimer, judar och kristna. De kunde inte skilja på vilka som var kristna eller inte.

Hade korsfararna haft tillgång till dagens vapen hade säkert flera miljoner dödats. Nu har vi Coronaepidemin vid sidan av bortglömda krig och fattigdom . Den ohållbara politik som gör det möjligt att tillverka vapen för att döda , vapenförsäljare , vapenlobbyister och vapenexport får ske i stället för att förbjudas. Det har även hänt att vapnet från regeringskansliet blivit stulet . Frågan är vad hände med det vapnet ?

Freden blir ohållbar och krigen fortsätter eller startar på nytt då det är vapnen som får tala.

Om det här är våra religioner och man ändå pryder sina kavajer med korset och svärdet som är avrättningsverktyg då har människor varken förstått sin egen religion eller historia.

För att vända på bladet så är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem mycket nödvändigt samtidigt som man ersätter alla symboler i världens flaggor med sina egna topdomän så att blir det lättare att veta vilket land och flagga det är som vi ser i OS. VM och andra sammanhang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grön topdomän i stället för massor med  stjärnor !

Det är demokratiministerns uppgift.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


RSS 2.0