Fred före miljö eller ska båda drivas samtidigt.

De som representerade staten under sin mandatperiod överlämnade olösta konflikter och problem som efterföljande generationer har fått ärva , ohållbar utveckling .

De valda har överlämnat krig, ockupationer , miljöförstörelse, härjande av krigsförbrytare tillsammans med skulder, fattigdom och tiggeri och klara och bristfälliga överenskommelser till kommande generationer samtidigt som de talar om hållbar utveckling .

De fredliga och demokratiska staterna inom EU och FN måste starta en fredskampanj motsvarande kampanjen mot terrorismen . Staterna står för tillverkning av vapen och försäljning av dessa medan de privata bolagen står för tillverkning och försäljning av tobak. I det senare fallet lyckades man knyta rökning till miljön och på det sättet tvingade miljörörelsen stater att sluta eller begränsa användning och tillverkning av tobak och att det blev dyrare för människor att ägna sig åt det hälsovådliga bruket av tobak, även sjukvården påverkas av ökade kostnader. Frågan är hur kan det komma sig att staterna inte har vidtagit motsvarande åtgärder vad gäller vapen och fred.

Om vi fortsätter med en sådan världsordning som att en ensam man själv kan bestämma vilket land Golanhöjderna tillhör och att ett enda land som Storbritannien ensamt kan förhala 27 EU- länders samarbete . Folkomröstningen om Brexit kan vara rådgivande om hur den brittiska regeringen och parlamentet ska agera i framtiden , lyssna på folket. Utträdet ur EU avgörs av en brittisk samlingsregering som de skulle ha bildat efter folkomröstningen . I och med att Storbritannien lämnar EU-samarbetet tar britterna död på sitt eget språk, det engelska språket . Hur många

EU -länder har engelska språket som modersmål . Engelska språket får däremed inte vara det dominerande språket och därför minskar britternas dominanta ställning att styra och ställa.

SVERIGE STYRS GENOM OLIKA ÖVERENSKOMMELSER DEMOKRATIN HAR HAVERERAT .

Blockpolitik eller D-överenskommelsen som försvann

I samband med byte av partiledare passade den nya partiledaren på att genom sitt ungdomsförbund upphäva D-överenskommelsen.

Risken finns att i samband med att L byter partiledare kan den nyvalda partiledaren arbeta för att även Januriöverenskommelsen upphävs .

För att motverka en sådan utveckling kan en samlingsregering ersätta en sådan överenskommelse och undvika att överenskommelsen upphävs .

Ett enda parti bland de 8 riksdagspartierna genom sitt ungdomsförbund

Blockpolitiken eller decemberövrenskommelsen som försvann

Anta att en överenskommelse träffas mellan svenska folket, de som är myndiga, om att bilda två bolag , det ena har sitt säte i Stockholm med namnet RIKSDAGEN med 349 anställda och det andra i Bryssel under beteckning SEU med 21 anställda och 90.000 kr i månadslön . De myndiga beslutade att de riksdagsanställda får en månadslön på 60.000 kr var .

Vidare har en överenskommelse tecknats att de 349 inte behöver inte prestera någonting utan det viktiga är krav på närvaro och att snacka . Snacket ska printas och delas ut i form av en massa papper , häften, böcker och i form av prop och motioner , en massa bläck, el och papper förbrukas varje dag året om , till dessa behöver man anställda med en månadslön. Diskussion om miljnö och ett papperlöst samhälle och att samhället ska ersättas med ett kontantlöst samhälle.

Vi vill ha handlingkraftiga kunniga politikervalda representater både i riksdagen och EU och inte bovar och bedragare eller modell .

Du som är en myndig svensk man eller kvinna du ska ta ställning till en fråga nämligen om du är redo att ingå en såda överenskommelse och anställa folk med sådana villkor att det är ok med att betala så höga löner utan att de behöver åstadkomma någonting . Det handlar om en perioder på 4-5 år i taget .

Du ska nämligen anställa 22 inom Sverige md beteckning KD med en lönekostnad

på en miljontrehundratjugo kr per månad att betalas av skattebetalarna och ytterligare 1 utomlands med 90.000 kr per månad .

Du ska även anställa 62 i en grupp under beteckningen SD med tremiljonersjuhundra kr per månad att finansieras av skattebetalarna . Du ska godkänna att tre SD få anställning utomlands med 270.000 kr per månad .

KD och SD har ett D gemensamt , beteckning som om de vore demokratiska partier .

Trots att hon har norska rötter och trots att Norge var ockuperat av nazisterna och trots att Breivik begick massmord hamnade KD och Ebba Bush Thor i nazismens famn .

MP arbetar för att skydda klimatet och skydda planeten den som KD säger att Gud har skapat . MP är närmare till Gud än troende på jorden . KD och Ebba Bush Thor skulle ha närmat sig Miljöpartiet i stället för SD.

Om det uppstår en kris i ett land så kan krisen enligt De Nya Svenskarna bara lösas genom bildande av samlingregeringar annars utnyttjas den uppkomna krisen av högerextremister och invandrarfientliga element .

Vad gäller fred i allmänhet kan enligt De Nya Svenskarna en sådan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem som ersätter kyrkovalet och som införs i hela EU- området och såsmåningom i övriga delar av världen .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS 2.0