Medborgarna kan tvinga fram en samlingsregering i stället för att gå och rösta i valet 2018.

Det är därför De Nya Svenskarna inte har beställt valsedlar 2018 !

Först vill vi, De Nya Svenskarna , rekommendera den Ungerska utrikesminstern att införa Multireligionvalsystem att tillämpas av det ungerska folket . Den ungerska regeringen måste också lära sig att det är demokratin och inte den kristna religionen som utrikesministern hänvisar till som har givit religionsfrihet för alla trossamfund.

Många ungrare och polacker har själva varit flyktingar i bl a Sverige och många av dem är fortfarande bosatta i Sverige . Båda länderna fungerar bäst med att styaras av var sin samlingsregering .

Samlingsregeringar har bildats tidigare i Sverige bl a i samband med andra världskriget ,Regeringen Hansson III från 13 december1939 till 31 juli1945.

Enligt källorna medgav Hansson i sin dagbok, på regeringssammanträden och i riksdagen att Sverige gav upp sin neutralitet, men han beslutade att inte informera folket om det. Eftergifter till Nazityskland, kom Sverige att delta passivt i kriget på Tysklands sida. Detta kan jämföras med nuvarande stödet till NATO. Svenska folket kan ta avstånd från detta och inte samarbeta med främlingfientliga och nazistiska organsisationer genom att uppmana till bildandet av en samlingsregering 2018.

I Hanssons samlingsregering ingick Christian Günther som utrikesminister trots att han inte tillhörde något parti. Dessutom ingick tre jurister som också var partilösa och detta kan också tillämpas i en kommande samlingsregering.

Även under unionskrisen med Norge1905 bildades en samlingsregering under ledning av protektionistiska partiledaren Christian Lundebergmellan 1900–1908 med tullvänlighet . Makten fördelades då mellan Protektionistiska partiet , Lantmannapartiet och Liberala samlingspartiet . Krigsminister Lars Tingsten ett partilöst statsråd . Utrikesminister Fredrik Wachtmeister tillhörde Protektionistiska partiet.

Trots att kommunisterna , VPK, APK, i princip var lika gamla som S och liberalerna uteslöts de från att delta i de båda samlingsregeringarna.

Syftet med att bilda en samlingsregering nu 2018 är att dels undvika hotet om omval och att undvika en ny decemberöverenskommelse samtidigt som SD inte får en vågmästarroll .

I stället för att gå och rösta den 9 sep 2018 tala om för politikerna att de måste agera tillsammans och på ett effektivt sätt och med bred majoritet hitta lösningar på problem som flyktingskrisen och krig . Lösningen på problemen kan endast nås genom att bilda en regering som har stort stöd av majoriteten i riksdagen .

Detta innebär att bildandet av svaga regeringar begränsas. Vid nästkommande val får DÖ eller liknande övenskommelser inte förekomma .

 En svag Allians eller röd-gröna minoritetsregeringar kan kan inte lösa

1) Hotet om handelskrig

2) När EU- länderna inte är kapabla att skapa fred uppstår en flyktingskris som de inte kan lösa. EU är lika svagt som de svaga regeringar som ingår i EU . Orsaken till den svagheteten och att det är svårt att styra landet är att rasistiska och nazistiska organisationer fått rätt att härja fritt .

3) Din röst kan nonchaleras på samma sätt som i valet 2015 genom en ny Decemberöverenskommelse.

4) En av Riksdagens talmän kränker vissa minoriteters rättigheter .

5) I lördagsintervjun framkom att ett främmande land kommer att blanda sig i och försöka med att påverka valet . Hoten mot valet 2018 ger bara det en anledning till att bilda en samlingsregering jmf med valet av Trump.

6) Tilltron till demokratin och politiker försvagas samtidigt som det i Sverige redan finns en del som inte röstar eller som röstar blankt .

7) Den svenska regeringen varnar för krig, den har delat ut broschyrer till alla hushåll med rubriken: Om krisen eller kriget kommer .

8) IT- skandalen: ingen av de som drabbats har erhållit någon kompensation

  1. Försäkringsskassans negativa behandling av sjuka personer och de med funktionshinder och förvaltingsdomstolarnas roll vid överklaganden. Regeringen har också indirekt påverkat förvaltningsdomstolarna. Försäkringskassan har inte återkallat de ärenden som ligger hos förvaltningsdomstolen efter det att GD fick sparken.

  2. Det har visat sig att en svag regering inte kan skydda sina egna medborgare trots att den nuvarande regeringen har utfärdat många lagar och förordningar , skärpt straffen som inte någon annan regering har gjort, dock utan resultat. Kraven på de som söker till polisutbildningen har sänkts samtidigt som anslagen till polisen har ökat och polisens löner har höjts, dock utan resultat . Dessutom kritiseras polisen för långsamhet .

  3. När försvaret inte klarar av exempelvis skogsbränder så vänder man sig till Italien för att få hjälp.

En samlingsregering utan SD får styra landet för tillfället , under en begränsad period, och genom att använda den tiden effektivt lösa de hinder och problem som finns, som att t ex förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna .

Kostnaderna för valet sep 2018 kan frysas under samlingsregeringen .

Ta under Almedalsveckan upp bildandet av en samlingsregering 2018 i stället att för hålla val.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Järvaveckan, demokratin kräver att den politiska beroendeställningen bryts.

Staten och kyrkans beroendeställning bröts år 2000 men inte S beroendeställning till LO där LO:s ordförande utlovade flera miljoner kr i stöd till S. Frågan är från vilken budget han tar pengarna när A-kasseersättningen ständigt är föremål för kritik .

Statsministerposten och funktionen som partiledare bör också brytas vilket De Nya Svenskarna i olika inlägg har tagit upp så att en rättvis maktdelning inom partiet uppnås samtidigt som andra får möjlighet att nå dessa poster . Att statsministerposten är öronmärkt för partiledaren borde också brytas så att någon annnan än partiledaren kan bli statsminister. Detta har ägt rum bara en gång i den svenska politiska historien, efter Brantings död 1925, då makten fördelades mellan Per Albin Hansson som partiledare och Rickard Sandler som då utsågs till statsminister 24 januari 1925 . Riksdagspartiernas beroende av invandrarföreningar , klumpröstningröstning har i flera fall inträffat där, särskilt när någon med invandrarbakgrund med politiskt uppdrag tvingats att lämna sitt politiska uppdrag eller sitt parti orsakat av att väljarstödet för det partiet minskat dramatiskt och som har inträffat inom S och Mp .

Enligt vår analys har SD inte fått sitt väljarstöd vare sig från S eller Mp .

KD- röster gick till SD, se sambandet

Analysen tyder på att KD:s röster gick till SD , KD förlorade 2,9.

KD hade i valet 2014 4,57 % - 2,9 = 118.000 röster som gick SD. Detta innebär, om siffrorna står sig, att KD kommer att förlora alla sina 16 mandat och Ebba Bush får lämna sin plats i riksdagen . Detta innebär att väljarna föredrar SD i stället för KD. Orsaken kan vara att KD ger politiska uppdrag till kändisar som inte är medlemmar i partiet i stället för till KD:s medlemmar vilket betraktas som orättvist. Dessutom har det visat sig att värvningen av kändisar inte har lett till att höja partiets väljarstöd. KD har nazistiska skelett i garderoben, KDS grundare Birger Ekstedt visste om före dettanazist var på riksdagslista . Därför ska de som lämnat KD återvända till sitt tidigare hem KD.

KD skulle ha bytt ut sin ledare .

 

S röster gick till V

Vad gäller S som hade 31,0 % vid valet 2014 har enligt opinionsundersökningen gått ner till 23,8 = 3,8 % vilket utgör 240.000 röster . Dessa har gått till Vänsterpartiet

V hade 5,7 % i valet 2014 .. Enligt staistiken får V 9,1 % = 3,4 vilket betyder att 210000 S röster har gått till V, S och V är i grunden systerpartier .

 

MP -röster gick till C

Vid valet 2014 hade MP 6,89 % av rösterna men enligt nuvarande opinionssiffror får partiet 4,5 % = 2,39

MP och Centerpartiet konkurerar med varandra när det gäller miljön , sannolikheten att MP röster har gått till Centern är stor.

Centerpartiet hade 6,1 % av rösterna vid valet 2014 enligt statistiken får partiet 8,9 % = 2,8 av MP

 

L röster gick till M

L fick 5,42 % vid valet 2014 och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 4,6 = 0,82 %

Moderaterna hade 21,1 % vid förra valet och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 21,51 % , ökningen beror på att de tagit väljare från liberalerna.

M skulle inte ha bytt ledare men däremot L .

Förutsättningar för att bilda en fungerande regering och samtidigt se till att det fortfarande finns en stark opposition är viktig så att att D-Ö inte upprepas .

  1. Att S väljer rätt parti med en politik som inte strider mot V:s och Mp:s politik som parterna byggt upp under lång tid, det gäller bl a neutralitet , Nato , klimat och vinster i välfärden

  2. Att Alliansen inte spricker , den bildar en stark opposition .

  3. Isolera SD och avfärda kraftigt att den regering som ska bildas blir beroende av SD. Förbjud under tiden de rasistiska och nazistiska organisationer som motverkar demokratins målsättning.

Ingenting kommer att fungera förutom en samlingsregering utan SD . Som statsminister förslås Margot Wallström och som utrikesminister Elisabeth Svantesson, med upprättande av ett fredsdepartement under ledning av förslagsvis miljöpartiets Jabar Amin.

De som röstar på SD inbillar sig fortfarande att SD är lösningen på problemet trots att de suttit i riksdagen under 8 år , men SD:s dröm kan bli som de amerikanska parens dröm .

Två amerikanska par seglade vilse i havet som var fullt av hajar , efter flera dager hade de brist på mat, färskvatten och cigaretter och då drabbades en av dem av hallucinationer och under natten i mörkret sade han till de andra i sällskapet att han skulle gå och handla cigaretter och plötsligt hoppade han i havet och hamnade i hajens mage innan han kom till affären. Ungefär så hallucinerar Jimmy Åkesson om att nå statsministerposten .

Varför kritiserar man Trump om man röstar på SD ?

Svensk massmedia måste hitta metoder som gör att partiledare kan tänka på andra saker än skola, vård, omsorg och integration. . Annars fastnar de i denna cirkel och det blir svårt för dem att komma på något nytt eller lösa andra problem .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/kd-har-nazistiska-skelett-i-garderoben-1.4748140RSS 2.0