Den svenska försvarspolitiken

Lägga ner försvaret på samma sätt som man avskaffade värnplikten

 

Nej till Sveriges medlemskap i Nato , avskaffa försvaret , markera Sveriges neutralitet och alliansfrihet och att Sverige är en Nobelstat samtidigt som svenska regeringen sparar 40 miljarder per år .

 

Vilka faktorer som påverkar Sveriges säkerhets och försvarspolitik enligt de som skrev , Årets Rikskonferensprogram , jmf med C-ideprogrammet

 

Den rika kusten är lamdet Costa Rica eller República de Costa Rica som är inte är en Nobelstat och trots att det gränsar till två oroliga stater nämligen Nicaragua och Panama var det första landet i världen att författningsenligt avskaffa sin armé samtidigt som åtnjutit långvarig fred och större politisk stabilitet och och vill bli det första koldioxidneutrala landet i världen !

 

Är den Den rika kusten inte rädd för terrorismen eller hotet om den !

 

Är det inte rimligt att inleda år 2013 med fred och forskning i och med att Sverige är en Noblestat , granne till tre länder med stabila politiska system inte nog med det har de 27 EU-länderna lovat att ställa upp för varandra genom en sk solidaritetsklausul i Lissabonfördraget , Då kommer hotet genom ett ultimatum som Sveriges överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson går ut med. Han hotar med att skära ned på antingen marinen, flygvapnet eller armén, om inte anslaget till försvaret höjs. Han framhåller även att att Gåsöfjärddramat är utagerat och att Ryssland inte är Sovjetunionen. Därför anser De Nya Svenskarna att det är läge att lägga ner försvaret på samma sätt som man avskaffade värnplikten.

 

De demokratiska , fredliga och miljökämparna: Säg ifrån: Nej till Nato och att Sverige förblir ett icke-Natoland !

 

De som förespråkar ett starkt försvar och att man ska slösa 40 miljarder per år ” som i stället borde gå till sjukvård, skolor, miljö och forskning” får läsa Sven Hedins ” varningsord ” och att inte glömma att lära sig den svenska politiska historien bl a om Karl Stafs kamp !

Kom ihåg att utbildningsministern är folkpartiledare och i grunden militär och det är därför inte konstigt att regeringen som han tillhör förespråkar anslutning till Nato och är för ett starkt försvar . Det är heller inte konstigt att Jan Björklund satsar mer på försvaret än på forskning !

 

Motiveringen att landet har ringa förmåga att på egen hand försvara sig ger inte heller anledning till rädsla !

 

  • de svenska partiernas rötter

  • från den svenska politiska historien

  • Den svenska politiska historienSolidaritet

De Nya Svenskarna


RSS 2.0