Här finns det stora resurser att återföra till EU:s medborgare

Eu-initiativ …Onödig dubbelrepresentation.

Har ett Eu-land inte råd att betala EUavgift har landet i fråga inte heller råd med att betala till Nato. Dessutom är det en onödig dubbelrepresentation det är bara slöseri med folkets resurser. Det är inte alla eu:s medlemsstater var för sig som har kallat in den ryska ambassadören för konsultationer.

Därför är en begränsning av antalet ambassader hos varandra i EU- länderna från tjugosju till en nödvändig . Onödig dubbelrepresentation.Genom att reformera asylrätten kan flyktingarna söka asyl direkt i EU eftersom resurserna finns där. Skyddsbehövande som kommer till ett EU- land skickas till Bryssel där kvotfördelning sker med ett mottagningscenter. Biståndet från SIDA och de 6.17% som skall täcka kostnader för medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa kan användas. Där har då eu-parlamentariker möjlighet att möta flyktingarna och lära sig om krig och miljöförstöring samt få tips om krigsförbrytare . Detta kan få fart på tribunalen.

                                 ----------------------------------------

Det här är vårt land, Sverige .SE

EU:s budget  på 135 miljarder euro kan minimeras så att andra euländer kan utveckla sin ekonomi med en bra välfärd vilande på en grön infrastruktur.

Sverige betalar mellan 30 och 40 miljarder kronor om året i EU-avgift. Sverige får tillbaka 12 miljarder kronor om året. Fördelning sker på följande sätt.

61.59% Jordbruk

9.54% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder.

20.34% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

2.36% Administration

6.17% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Frågan är hur mycket svenska folket har fått njuta av frihet, säkerhet och rättvisa av det 6.17%

dvs cirka 2 miljarder kronor . Hur många medborgarskap har Sverige beviljat flyktingar och hur många har utfärdats till övriga ?

Det som ofta diskuteras av eu-paralamentariker är jordbruk och samtidigt utvecklas ett feodalt samhälle då Centerpartiet betraktas som ett parti för bönderna , partiet som utmålar EU som en välfärdsunion utan fattigdom och tiggeri .

Vid sidan av det byggs en ny sektor för tillverking av betonglejon som bara behöver målas gröna av Daniel Helldén, mp .

Övervakning i form av kameror placeras på gator och torg , vaktbolagens verksamhet blomstrar och parkeringsvakterna går tre och tre. Poliserna rymmer fältet eftersom inte de inte har samma erfarenhet som italienska poliser och åklagare , även svenska domstolar har brist på domare .I vissa skolor råder kaos, en del sparkar och slåss även lärare och rektorer samtidigt som fighting och boxningsklubbar blomstrar . Beskatta dessa klubbar mycket högt.

Vad är det för demokrati som EU har utvecklat !

Eu- politiker representerar inte hela sin befolkning med alla religioner .

Romernas självstyre i Bulgarien och Rumänien får inte utropas. Katalonien med 7,5 miljoner invånare som har rätt att bestämma vilket statskick de vill ha en republik som de utropade den 27 oktober 2017, den oavhängiga Katalanska republiken, utvecklades till en konstitutionell spansk kris. Att en enda person leder en befolkning på 46 miljoner människor, har, oavsett statskick, stora brister. Vad är det för demokrati Spanien har utvecklat sedan tiden som satans mördare .

                                -------------------------------------------------

Det här är ditt land

Spanien. .ES

Spanien betalar till EU 8,772.5 M€ men får tillbaka 13,695.7 M€ fördelat enligt följande

49.39% Jordbruk

39.85% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder)

8.91% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.70% Administration

8.91% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi harSverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyrpunktsprogram.

De fyra punkterna:

  1. Satsa på .ES ccTLDs och demokratisera det spanska internet så att det blir tillgängligt för alla spanjorer.

  2. Konflikten huruvida Katalonien ska tillhöra Spanien eller ej försökte de lösa enligt demokratiska regler nämligen genom att utlysa en folkomröstning . Spanien har inte råd med konflikter vid sidan av de ekonomiska problemen .

  3. Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Spanien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Spanien saknar behov av ambassad i ett annat eu-land . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU. Detta betyder att Spanien bara har en ambassad i hela EU .

I stället för att jaga och efterlysa politiker som kämpar för sitt folks rättigheter borde krigsförbrytare gripas och ställas inför tribunalen i stället

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU

Dessa resurser förs tillbaka till det spanska folket och låt folket i Katalonien få bestämma själva och också följa 4-punktsprogrammet. .

Se till att alla EU medlemsstater har en fri, fungerande Top domän liksom .SE,

                                -------------------------------------

Det här är ditt land Rumänien .RO

Rumänien betalar 1,319.4 M€ men får 6,538.0 M€ fördelats på följande sätt

  • 45.70%   Jordbruk

51.89% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

1.18% Forskning och utveckling

0.45% Åtgärder och program utanför EU

0.29% Administration

0.36% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

De Nya Svenskarna ställer samma fråga som i fallet Sverige .

Rumänien skulle kunna lösa sina problem genom att vidtaga fyra åtgärder .

  1. Satsa på .RO ccTLDs och demokratisera det rumänska internet så att det bli tillgängligt för alla rumäner.

  2. Att tillåta tiggeri strider mot de mänskliga rättigheterna och även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind. En del tiggare utsätts även för förolämpningar . Lösningen är att genom information om deras rättigheter och även skyldigheter att de med hjälp av föreningsfrihet kan organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

  3. Begränsa de diplomatiska beskickningarna genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU . Detta innebär att Rumänien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader . Rumänien saknar behov av ambassad i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Rumänien bara har en ambassad i EU, i hela EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det rumänska folket och låt även romerna följa 4-punktsprogrammet.

                                    --------------------------------------

Det här är ditt land Bulgarien .BG

Bulgarien: betalar 424.1 M€ i avgift till EU men Bulgarien får tillbaka 2,729.5 M€ fördelas på följande sätt

  • 40.70% Jordbruk

52.10% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

4.40% Forskning och utveckling

1.10% Åtgärder och program utanför EU

0.60% Administration

1.10% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi har Sverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .BG ccTLDs och demokratisera det bulgariska internet så att det bli tillgängligt för alla bulgarer .

2) Att tillåta tiggeri strider mot den mänskliga rättigheterna även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind , en del tiggare utsätts även för förolämpningar. Lösningen är att genom information om sina rättigheter och även skyldigheter att med hjälp av föreningsfriheten organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Bulgarien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader. Bulgarien saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Bulgarien bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det bulgariska folket .

                        -----------------------------------

Det här är ditt land, Grekland .GR

Grekland

Är det nödvändigt för grekerna att vara medlem i NATO och betala medlemsavgift när landet tyngs av stora skulder och dålig ekonomi

Grekland: betalar till EU 1,205.6 M€ men får tillbaka 6,209.7 M€ fördels på följande område

  • 44.68% Jordbruk

49.40% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder

4.10% Forskning och utveckling  

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.47% Administration

 1.03% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

 Med Sverige som utgångspunkt i vår analys föreslår vi fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .GR ccTLDs och demokratisera det grekiska internet så att det blir tillgängligt för alla greker .

2) Det är inte staten Makedonien utan den grekiska provinsen som har rätt till namnet, så startar ledare för extremhögern, den hårdare linjen inom prästerskapet samt grekiska grupper bosatta utomlands en storprotest. Låt Makedonien ansluta sig till EU men inte till Nato vilket skulle kunna uppfattas som en provokation och därför måste undvikas och dessutom har Makedonien inte råd att betala båda till EU och Nato. Folket behöver de resurserna

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU alltså Bryssel. Detta innebär att Grekland som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Grekland saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Grekland bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det grekiska folket .

Alla Eu- länder måste få ordning på medborgarnas initiativ så att man kan följa dessa och övriga intresserade , diarieföra och ta upp dessa i tex stadsdelsnämndenarnas dagordning när de har möten , Samma ska gälla EU-initiativ.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0