Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG inte stoppat verkställandet av utvisningen .

Utan tvekan är kyrkornas behov av att få fler medlemmar mycket stort . Kyrkorna har därför riktat sin kampanj särskilt till de svaga, nyanlända flyktingarna . Majoriteten av dessa flyktingar är muslimer och de pågående konflikterna finns i de muslimska länderna bl a Afghanistan . De som är unga flyktingar vet inte vad konvertering innebär och inte heller följden av denna vid utvisning till sitt land Afghanistan.

Enligt 12 kap 1 § Avvisning och utvisning av en utlänning , får den aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning föreligger därför.

Anta dock att de unga flyktingarna inte har lämnat sitt land Afghanistan på grund av sin tro utan krig eller något annat skäl .I dessa fall skapar kyrkorna själva en egen praxis som ska inrymmas 12 kap samma lagrum .

Vad hade kunnat hända med dessa flyktingar om Migrationsverket (MIG) inte hade stoppat utvisningen Sådana straff kan dessa flyktingar få. Kyrkorna kan i sådana fall inte rädda dessa flyktingar.

Afghanistan tar inte emot flyktingar och det finns flera sådana länder en muslimsk flykting kan fly till. Afghanistan tar inte emot kristna flyktingar heller . Detta innebär att om MIG verkställer utvisningsbeslut av de nya till kristendom konverterade och kyrkorna inte kan hjälpa de annat än genom kristendom , kan leda till stora konsekvenser för dessa flyktingar .

De unga flyktingar av vilka de flesta killar kanske inte förstår vad konverteringsprocessen innebär och inte heller fått information om risken efter konverteringen varken från deras trossamfund, kyrkorna eller MIG eller Svenska Afghanistankommittén ,SAK . Den afghanska ambassaden svarar inte heller på en sådan fråga och tar heller inte emot de som kristna och menar att det skulle ha varit lättare om de inte blivit konverterade.

Frågan är hur många av de afghanska flyktingarna som har blivit konverterade från Islam till Kristendom ?

Talibanernas argument för deras krigsföring är också känd , att de amerikanska trupperna lämnar Afghanistan. Nu har det skett . Trots detta fortsätter talibanerna sin krigsföring .

Talibanstyre, Ayatullastyre eller påvestyre eller annat trossamfundstyre är inte hållbart och kan ändras endast genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

De nordiska länderna som har kyrkoval ger de som fyllt 16 år rösträtt men inte andra 16- åringar med annan religion och dessutom deltar alla riksdagspartierna i det valet , länderna ifråga har även skyldighet att hjälpa till med denna övergång för att kunna lösa de komplexa religiösa frågor och på det sättet bidrar vi allihop till fred och demokratins utveckling.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte . De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Flyktingarna & Demokratin

Riksdagspartierna ska ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

Demokrati

Hållbar politik

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnader.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0