De afghanska tolkarnas ärende borde vara föremål för granskning av KU !

KU:s granskning skall gå ut på, för det första, huruvida svenska soldater i Afghanistan agerat som arbetsgivare på uppdrag av försvars och utrikes departementen .

För det andra få svar på varför det är den afghanska regeringen och dess utländska allierade NATO-trupper som ligger bakom en fjärdedel av alla civila offer

För det tredje hur situationen är för de 4 265 afghanska medborgare från EU som återvände från EU år 2017

Normalt behövde de svenska soldaterna tolkar som kunde både svenska och språken pashto och dari och det finns många sådana t ex bland de ovan nämnda som har återvänt. Dessa tolkar får uppdrag av NATO och inte av en enskild soldat . Eftersom ett sådant uppdrag alltid är förenat med stora risker och i händelse av att dessa tolkar dödas av Talibanerna , regeringen eller NATO:s styrkor kan det bli komplicerat att få klarhet i vad som hänt, t om svårt för deras anhöriga att reda ut och få kompensation från någon av sidorna .

Den svenska styrkan utgör en mycket liten del. De har inte varit i behov av att anlita tolkar som inte kan svenska och landets officiella språk som uppdragsgivaren förstår.

KU:s granskning kan bestå i att fråga huruvida de berörda tolkarna är auktoriserade tolkar som motsvarar de krav som Kammarkollegiet ställer här i landet.

Som jämförelse hänvisas till Blair-Bush kriget det s k skokriget , då en irakisk journalist kastade sin sko mot George Bush medan han höll tal i Bagdad, en irakisk medborgare riskerade sitt liv för att försvara den svenska ambassaden i Bagdad med sin Kalashnikov , många krävde att han skulle få skydd i Sverige men vidare information om honom saknas.

Under kriget och brist på arbete kan också inträffa konstiga saker som t ex att det är lätt att värva människor till spionageverksamhet till någon av sidorna. När t o m SD har ändrat sin hjärtefråga och vill ha större invandring genom att de vill att tolkarna ska få komma till Sverige . Det kan tolkas som om konvertering till annan religion i syfte att få skydd har skett och att de på sikt ska få dem att rösta på SD som har mandat i kyrkomötet.

Om tillfälligt uppehållstillstånd enligt de nya reglerna beviljas är detta inte rättvist mot de flyktingar som länge har väntat på besked om de får stanna eller inte.

                                                      ------------

De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte

Riksdagspartierna ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0