Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Hur kommer det sig att presidenter och statsministrar en efter en går igenom samma krig eller ärver tidigare krigsföring eller var med och startade krig utan åtgärd , jämför det med en statsbudget med stort underskott att ärvas av den nyvalda regeringen .Dessutom härjar krigsförbrytare fritt och EU inför nya övervakningsregler som begränsar folks rörelsefrihet bl a genom att bygga murar.Samtidigt för Sveriges EU-kommissionär enskilda förhandlingar som påminner oss om andra världkriget .

De startar krig eller ger stöd till det samtidigt som de rentvår sig och inte tar sitt ansvar i flyktingsfrågan.

Sedan 1948 har många statsministrar och presidenter varit involverade i Israel-Palestinakonflikten men ingen av de har lyckats , ockupation, bosättningar och förtryck av de mänskliga rättigheterna fortsätter och under tiden byggs murar samtidigt som krigsförbrytare är på fri fot. Hur många politiker och partier, presidenter och statsministrar var det inte som kritiserade den tyska muren och krävde att den skulle rivas. Nu sjunger vi Sven Ingvars melodi , Börja om från början , börja om på nytt ….......

Hur många presidenter i utomeuropeiska länder är fortfarande vid liv, en del har fått mandat av sitt folk att styra på livstid , en del har störtats eller bytts ut och många nya har kommit utan att kunna lösa denna konflikt .

Franklin D. Roosevelt , Harry S. Truman , Dwight D. Eisenhower , John F. Kennedy , Lyndon B. Johnson ; Richard Nixon , Gerald Ford , Jimmy Carter , Ronald Reagan , George H.W. Bush ,Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump .

Hur många svenska statsministrar har inte engagerat sig i konflikten utan att på ett kraftfullt sätt lyckats med att lösa den. Både kvinnor och män som statsministrar och presidenter i nordiska länder har totalt misslyckats med att knäcka denna fråga.

Svenska folket som inte väljer sina politiska företrädare på livstid förväntar sig av politiker med så många uppdrag och höga löner att de ska kunna komma med en kraftfull markering och inte lyfta på hatten och buga för någon som själv upphöjt sig till kejsare .

Dessutom hände det på Interationella kvinnodagen den 8 mars då Donald Trump verkställde beslutet att USA kommer att införa importtullar på stål med 25 %. och aluminium med 10 % på alla produkter från alla länder .# Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, fick, med svansen mellan benen , underkasta sig Donald Trump och be om att få ett nationellt undantag för #USA:s tullar . I stället skulle denna Sveriges EU-kommissionär ställa hårda krav på presidenter med hänvisning till de krig och elände som USA och dess allierade ställt till med .

Dessutom belönades en del av dem med Nobels fredspris trots att de misslyckats med att uppnå fred , Jimmy Carter fick priset för sitt Camp David-avtal men han lyckades inte med att hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten då de båda huvudpersonerna blev mördade.

Henry Kissinger som själv är jude , utrikesminister, fick Nobels fredspris för utarbetande av fredsplanen i Vietnam men som inte lyckades hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten .

Barack Obama som inte visste varför han fick Nobels fredspris misslyckades med att hitta en varaktigt lösning på Palestina-Israel konflikten

I stället ska EU ställa hårda krav på USA och UK att dels ta emot flyktingar och dels betala skadestånd till alla människor och länder som har drabbats av krigen . Inte underkasta sig USA.

Du är kanske medveten om att kristna religiösa grupper redan har byggt upp områden i det ockuperade palestinska området där det hörs amerikanska dialekter och utförs ritualer samtidigt som de predikar för en enstatslösning .

Det kristna Centret i det ockuperade området upphävde Oslo-avtalet och satte freden ur spel . Hela världen engagerade sig i freden . Det gjorde också det kristna demokratiska , KD , i Sverige när det ensidigt upphävde D-övenskommelsen och satte demokratin ur spel.

Till de ställer vi följande frågor

1) Vad skall man kalla den nya staten , bara tvist om namnet kan skapa ytterligare decennier med stridigheter, republik eller kungarike..

 2) Vilka ska väljas till president eller kung i den nya staten .

3)Vilka ska ha rösträtt i den nya staten, alla judar i hela världen jämte alla muslimer i hela världen. Vilka ska upprätta statistik så att vi med säkerhet kan skilja mellan israeler och judar, då är det lättare för judar i hela världen att plötsligt hävda sin israeliska tillhörighet och få rösträtt medan det är svårare för muslimer med olika nationaliteter.

 Du som har fått mandat att företräda svenska folket som ledamot av #Europaparlamentet , #EU-minister och numera Sveriges #EU-kommissionär

Du borda ha lärt dig att förhandla med skicklighet och inte med underkastelse i synnerhet när motparten är svag och att det amerikanska folket plötsligt kan kräva hans avsättning.

 

Det håller på utvecklas en hög nivå av Apartheidsystemet med hänvisning till religion, fröken Cecilia Malmström . !

 

Det religiösa inflytandet kan begränsas i och med införande av ett Multireligionvalsystem och genom att upphäva kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. Målet med Multireligionvalsystemet är att det är en mycket effektiv konfliktlösningsmetod, dels att alla 16-åringar från alla trossamfund och med

invandrarbakgrund får delta i Multireligionvalet som gör att de bli likställda med infödda svenska ungdomar vad gäller att tidigt tillämpa och praktisera demokrati . Att förstå varandas religioner och välja en rätt religiös ledare för varje samfund som skall vara fredligt, demokratiskt och på det sättet uppnår vi fred.

Rohingya folket kan lösas genom ett självstyre på samma sätt som Åland och Samerna , detta gäller även romerna.i

Du som tillhör något svenskt parti ska ställa krav på din partiledare under valrörelsen att som villkor för att fortsätta att vara medlem i partiet att priotera Palestina-Israelfrågan.

Det gäller särskilt vid bildandet av en ny regering.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0