Multireligionvalsystem : Del V Hinduismen

Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar och hur allt detta finansieras därför är en övergång från kyrkoval till ett #multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Detta handlar om konfliktlösning på en hög nivå Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga skrifter ökar. Kyrkor sätts i brand, hinduiska attacker mot kristna i östra delstaten Orissa , konflikten mellan hinduismen och islam, häxjakt på muslimer, blodiga motsättningar i delstaten Assam samt krig mellan hinduism och buddhism . Vidare är Kashmirkonflikten den mest komplicerade av internationella frågor, och flera brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts . Ett centrum för buddhism och hinduism och de flesta i Kashmirdalen är muslimer. Omkring 1339 styrdes Kashmir av en muslimisk sultan , Meer . I Sverige bor cirka 8 000 hinduer och vad gäller andra länder, se tabelen nedan. Nation hinduer Nepal  23 300 000 Indien  1 010 000 000 Mauritius  620 000 Fiji  85 000 Guyana  240 000 Surinam  120 000 Trinidad och Tobago  237 000 Sri Lanka  2 800 000 Bangladesh  16 500 000 Malaysia  1 630 000 Pakistan  7 500 000 Sydafrika  959 000 Storbritannien  832 000 Indonesien  4 700 000 Kanada  497 000 USA  1 200 000 På Sri Lanka är hinduismen den största religionen bland tamilerna, muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna och sikher, Kastsystemet grundar sig på Manus lag i Veda-skrifterna . Fyra huvudgrupper 1) Brahmaner – de styrande, t.ex präster, ministrar, astrologer och lärare, 2) Kshatriyas – de krigande, t.ex militär och polis, 3) Vaishyas – de närande, som ansvarar för ekonomi, jordbruk, handel och bankväsende 4) Shudras – de tjänande, alltså servicefolket, som mekaniker, städare, vårdare, byggare, artister och konstnärer. Dessa fyra huvudgrupper har undergrupper – så kallade jatis. Man talar alltså om att man tillhör en speciell jati. De har fyra läroriktningar, sampradayas, dominerande, : Vishnuism Shivaism Shaktism Smartism, Kshatriyas – de krigande, militär och polis, Hinduismen och demokratin Eftersom det är demokratin som garanterat oss religionsfrihet i detta fall det hinduiska templen i Mariestad, Jönköping, Stockholm, Borås och Trollhättan och de får också som trossamfund bidrag. Då templen inte används dagligen, bara några få timmar med få besökande blir det ohållbart att driva templen ekonomiskt , kostnaderna för hyror och el ökar varje år och dessutom har de inte bidragit till fred och lugnare stadsdelar . Därför är det bäst att driva templen med solceller , solpaneler och att tillämpa multireligionvalsystem med ett multireligionstöd motsvarande partistöd samtidigt som man upphör med att ge bidrag till trossamfunden. Om Hinduismen ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen Hinduismen valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna . Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna. Det är demokratin som har givit alla trossamfund #religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionval innebär försoning och lugnare stadsdelar . Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred. Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra . Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en hindu till en rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Vid tillämpning av multireligionvalensystemet får politiker inte ställa upp som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en hindu, en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på. En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten , kremering, frystorkning i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål. En grön helig plats De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av tempel, kyrkor, synagogor och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler . Hur hinduiska templel och församlingar i Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem. Tillämpning Vi har två hinduiska kandidater , frågan är vilka av dessa som kommer att representera hinduerna i de nordiska länderna, dessa ska väljas utifrån fred och demokratiskt engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De ska väljas av av hinduer i det här fallet i Sverige Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex centerpartiet och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber, buddister och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till flyktingar som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa och den rösträtten fick de utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig, ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande . Det är tre pågående krig, den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina som nu på grund av Trumps ensidiga och ogenomtänkta utspel att Jerusalem är Israels huvudstad. De Nya Svenskarna rekommenderar Trump att tillämpa multireligionvalsystemer och det gäller även Putin. Det ena kriget påverkar det andra . Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN. Vi har två hinduiska kandidater En hindu som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla hinduer i Sverige . Den andra en hindu som representerar andra icke reformatiker går också ut och presenterar sig öppet för alla hinduer i Sverige . Oavsett riktningar inom hinduismen får båda dessa kandidater gå runt till olika tempel där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där hinduismen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom hinduismens olika riktningar . Från interna diskussioner i templen till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas. Nästa steg blir att välja en av de två kandidaterna att representera alla hinduer i Sverige och sedan i hela EU . De Nya Svenskarna föreslår att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet. Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många hinduer inte kan behärska svenska . Information till röstberättigade hinduer skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige . Hinduer begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de två kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger. Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns röstberättigade hinduer och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen. Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad hindu röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv. Den hindu som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga hinduiska angelägenheter. hinduer , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd . Vinnaren bildar då ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften hinduer från den ena gruppen och hälften från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat. Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0