Här är de kraftfulla verktyg som JK , SVT och representanter för de religiösa samfunden kan åberopa.

1)JK borde ställa hela SD:s styrelse till svars för hets mot folkgrupp

Representanter för alla religiösa samfund i Sverige fördömer i starka ordalag SD direkt och öppet detta som hets mot folkgrupp . Att å ena sidan kontinuerligt försvara sin religion av olika skäl och å andra sidan hävda att ens egna religion är bättre än andras är inte hållbart men en sådan utveckling kan förhindras genom övergång till ett Multireligionvalsystem och att representanter för olika religioner arbetar för detta.

  1. kan jämföras med att SD hela tiden ägnar sin politik åt att försvara sig . Detta är inte en hållbar politik, detta skapar kaos i riksdagen , splittrar Sverige och dessutom kan inga beslut fattas. Sverige fortsätter att styras med svaga minoritetsregeringar .

3) SVT får inte utnyttjas för att sprida sådant hat . Detta strider mot bl a yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen .

4) Svenska folket, väljarna , borde starkt markera att ta avstånd från de sk politiska vildarna då de politiska vildarna har ökat I antal I riksdagen, i det här fallet SD.

 

Varför JK inte agerat

Europadomstolen har i NJA 2006 s. 467 understrukit att den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen har ansvar och skyldigheter. Bland dessa ingår en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor

Då många muslimer känner sig djupt kränkta och sådana kränkningar upprepas hela tiden dock utan att några rättsliga åtgärder vidtas. I riksdagen finns valda representanter som är muslimer, i regeringen finns statsråd som är muslimer och i statliga myndigheter som polismyndigheten och domstolar tjänstgör muslimer.

Inte heller SVT har agerat kraftfullt tex genom att omedelbart avbryta sändningen .

Svenska folket, väljarnas, krav måste vara att den som utesluts av sina egna riksdagspartier inte får väljas till att agera som politiska vildar då detta saknar demokratiskt och folkligt stöd .Det parti som utsluter en riksdagsledamot får förlora det mandatet, i det här fallet förlorar SD fyra mandat , fyra riksdagslöner * 12 och dessutom förlorar de en del av partistödet för de fyra mandaten. Detta ska tillämpas också på övriga riksdagspartier som har sk politiska vildar som Mp..

I fotboll får en spelare som fått rött kort omedelbart lämna fotbollplanen . Fotbollen är det bästa sättet att utöva demokrati. Detta bör också tillämpas på politikerna , inga politiska vildar ska få finnas I riksdagen och ingen annan ska få inta deras plats.

 Det är därför det krävs det en ny lag som reglerar de partipoltiska organisationerna.

  1. att upphäva en politisk organisation som motarbetar demokratin och grundlagsutredningens uppgift. Huruvida det är demokratisk att främlingfientliga får vara med och stifta lagar och som hela svenska folket skall följa.

  2. Plötsligt avhoppande av mandat under mandatperioden sk politiska vildar ska förlora detta mandat med finansiering av dessa uppdrag.

  3. Klumpröstning på grund av brist på kunskap av demokrati eller analfabetism , utnyttjande på grund av beroendeställning såsom medlemskap i en förening eller ett religiöst samfund skall vara straffbart .

  4. Fackförbundens automatiska anslutning till ett visst parti är straffbart

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0