MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och att utveckla demokrati .

Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre

angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara

statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt

eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet.

Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att

fördelas av ”Nämnden för statligt stöd ”, till trossamfund .

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en

gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i

samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

lagen 198:1591 om svenska kyrkan

Av lagen framgår att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en

öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och som bedriver en rikstäckande

verksamhet. Vidare reglerar lagen kyrkans organisatoriska uppbyggnad bl.a. med

församlingarna som lokala enheter och stiften som regionala enheter.

 

Kyrkovalet finansieras ändå av skattebetalarna trots att inte alla får delta

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0