De Nya Svenskarna föreslår att nästa Internationella kvinnodag den 8 Mars firas med en kvinnlig statsminister som leder en samlingsregering .

Trots att jämställdhetsministern är en kvinna , Lena Hallengren vilken utsågs på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2018 saknas det debatt om varför den svenska kvinnan inte är jämställd på denna post ,

Jämfört med talmansämbetet, Sverige övergick från att ha dominerats av manliga talmän till en kvinnlig talman i Sveriges Riksdag. Detta hände efter 364 år då den första kvinnliga talmannen , moderaten Ingegerd Troedsson under Carl Bildts regeringen mellan 1991-1994 valdes till talman. Hon var alltså den första kvinnan att inneha talmansämbetet. Hon var förste vice talman mellan 1979–1991 , alltså under jämställdhetsminister Birgit Friggebo .

Dock lämnade Ingegerd Troedsson Moderata samlingspartiet och agerade som allmänborgerlig eller politisk vilde som senare utnyttjats av andra i riksdagen . Oordning i riksdagen i strid mot gällande riksdagsordning , RO.

En omfattande granskning och kunskapstester av riksdagsledamöter och EU-parlamentariker är därför nödvändig . Partiernas som driver egna affärsrörelser i form av egn a bolag som de ägnar tid åt och investerar i måste avvecklas och i stället investera i partierna i att utbilda egna medlemmar i form av politiska cirklar. Sverige som fortfarande är utan regering.

https://www.metro.se/artikel/partierna-ger-sig-sj%C3%A4lva-miljoner-i-skattepengar-xr

Driva bolag som bisysslor gör att journalisterna måste ändra sitt sätt att rapportera och inte rapportera knapphändigt eller ägna sig mera åt det amerikanska valet än det svenska valkaoset och inte få klarhet om DÖ.

Just nu luktar det decemberöverenskommelse .

I lördagsintervjun togs Sverige i kris upp med den första kvinnliga Riksåklagaren . Alltså en kvinna som RÅ men inte en kvinna som statsminister. Riksåklagaren driver det s k synagogafallet till HD men frågan är om det är ett prioriterat fall med tanke på andra grövre fall , skottlossning m m .

Det är lämpligt att omplacera ordningsvakterna till olika stadsdelar så att stadsdelarna blir tryggare, annars tar de polisens resurser och arbete och ersätter dessa .

De Nya Svenskarna rekommenderar RÅ och hennes kollegor , domstolsväsendet , polismyndigheten, kyrkan, trossamfund, kommunerna, ST och partistödsnämnden att undersöka på vilket sätt Svenska folket kan ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem så att vi kan få fred och tryggare stadsdelar samtidigt som demokratin utvecklas och skyddas.

Att skrota alla vapen och ett införande av ett Multireligionvalsystem kan genoföras av en samlingsregering ledd av en kvinnlig statsminister en kvinnlig statsminister som svenska folket har väntat länge på ?

När jämställdhetsministerposten infördes 1954 och en kvinna, Ulla Lindström, utsågs till den första jämställdhetsministern trots att den nya jämställdhetsministern, Lena Hallengren, utsågs på den Internationella kvinnodagen saknas det debatt om varför den svenska kvinnan och politiker med invandrarbakgrund inte är jämställd på denna post .

Sveriges manliga regeringenchefer genom tiderna från 1714 kanslipresedent Arvid Horn till 2018 statsminister Stefan Löfvén . Sverige utan kvinnlig statsminister under 300 år ?

En kvinnlig jämställdhetsminister och kvinnlig talman infördes under den borgerliga regeringen , kanske det är dags för de röd-gröna att ta initiativ till val av den första kvinnliga statsministern .

Vad gäller FN:s globala ramverk för migration Global compact for safe, orderly and regular migration ,

så har den 3 positiva regler

 1. att ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas, att man ska stoppa allt offentligt stöd till ”medier som systematiskt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter, med full respekt för mediernas frihet

2) Förbättra säkra, ordnade och reguljära migrationsvägar,

 1. Bekämpa människosmuggling och människohandel,

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Det ser ut som samtidigt som man anordnar en fredsmanifestation till 100-årsminnet av krigsslutet 1918 rekonstruerar man främlings/invandrarfientliga regeringar

I stället för att KD , Ebba Thor-Busch stöder en kvinnlig statsministerkandidat som hon är i allians med vänder hon sig i stället till en manlig kandidat och stöder den manliga dominansen som regeringsbildare . Detta beteende är är ett hårt slag mot kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet . För att undvika en främlings/invandrarfientlig regering har M möjlighet att skyndsamt byta till en kvinnlig partiledare vilket skulle underlätta processen att bilda regering. M hade möjlighet att välja en annan kvinnlig partiledare än Batra. M:s val av Kristersson gav stöd till en manlig dominans av partiledare tillika statsministerkandidat. Notera att Kristersson, i motsatts till Löfen, aldrig tidigare har varit statsminister och därför äventyrar han omröstningen i riksdagen . Denna onsdag kommer den mest meningslösa omröstningen att äga rum.

Det är likadant vad gäller S, då de har möjlighet att byta partiledare mot en kvinna så blir det lätt för henne att bli statsministerkandidat . De Nya Svenskarna rekommenderar att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister. I detta läge innehar S . Löfen båda posterna och när han blev avsatt blev det ännu mer komplicerat än om de hade haft en alternativ kandidat.

Denna process att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister kan underlätta för både kvinnor och de med invandrarbakgrund att bli statsministerkandidat.

Talmannens första alternativ av fyra var att bilda en samlingsregering utan SD, och den skulle antagligen ledas av en kvinna. Jämställdhet.

I den eventuella samlingsregering som leds av en kvinna föreslår De Nya Svenskarna att alla f d statsministrar, alla f d finansminstrar , alla f d justisministrar, alla f d utrikesministrar och alla f d skolministrar/utbildningsministrar samt samtliga f d miljöminstrar som fortfarande är vid liv och vill skall ingå.

Denna lösning har flera fördelar, förutom varierande politiska erfarenheter inom alla samhällsområden får vi en kraftull samlingsregering som kan lösa den omfattande kris med bl a skjutandet i olika stadsdelar .

 • Eliminera SD:s vågmästarroll och planerna på att bilda regering med högerkrafter som lutar åt bildande av en främlings/invandrarfientlig regering, koalitionen M , SD och KD . Då 2018 års valrörelse var en markering att svenska folket utgör en enhetlig kraft mot nazismen, rasismen , facismen och högerextrimismen Denna kampanj fortsätter även under EU-valet 2019 .

 • samlingsregeringen skall upphäva att eu- medborgare får dubbel rösträtt både i Sverige och i sitt hemland och det skall endast vara hemvisten som gäller .

 • Undvika omval eller extraval .

 • Utesluta planer på att åberopa Decemberövernskommelsen genom att byta tjänst och gentjänst som innebär att det nu är Alliansen som får styra landet med S- budgeten .

De två misslyckade sonderingsuppdragen är i sig att betrakta som talmannens första försök , d v s motsvarande omröstningen i riksdagen. I det fallet förlorade både S.Löfen och Kristersson omröstningen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Befria samhället från vapen eller befria det från kontanter, fråga till den tänkta samlingsregeringen ?

Vi börja med att ställa frågan , är avsättning av statministern och svårighet med att bilda regering och skjutningar och dessutom hotet om ett extra val inte en kris som kräver en samlingsregering ?

År det rimligt att regeringen prioriterar ett kontantfritt samhälle och inte ett vapenfritt samhälle ?

Är det rätt at de valda EU- parlamentarikerna sysslar med att prioritera plast ?

F d statsministern och moderatledaren Arvid Lindman som bar sin 102 åriga mamma till

vallokalen för att rösta , utmanade hela sitt parti genom att våga utesluta halva moderaternas ungdomsförund p g a att de sympatiserade med nazisterna och facisterna, den stora nazistiska rensningen 1930 . Han var Sjöförsvarsminister i samlingsregeringen vid unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 . Fick titeln hedersdoktor tre gånger och ledde två regeringar. Socialdemokratin hade inga mandat under unionskrisupplösningen. Den nuvarande socialdemokratiska ledningen vill inte erkänna att Sverige befinner sig i en djup kris , de talar om beredskapsbudget andra tolkar det som att ha en budget i beredskap .

Vad är en beredskap och vad är en en kris?

Avsättning av en statsminister och svårighet med att bilda regering , härjning av främlingfientliga och nazistiska element och dessutom skjutningar utgör en allvarlig kris som kräver bildande av en kraftfull regering, en samlingsregering utan SD . Man kan även utesluta KD. Det har publicerats och avslöjats på Internet hur ledande representanter för KD poserar med israeliska vapen såsom Skyttedal vid ett stridsfordon, hon som också ställde till med att Decemberöverenskommelsen upphävdes , Skyttedal och likaså Ebba Bush Thor.

https://imgur.com/724UMm2

Detta agerande motarbetar fred och det skapar ytterligare kris . Eftersom KD bildades av en pastor utifrån religiöst kristna värderingar , och nuvarande partiledaren uppfostrats av Livets Ord , är det inte lämpligt att ha dem i riksdagen och de kan inte jämföras med den tyska Kristdemokratiska unionen ,CDU . CDU, i motsats till KD, söker hitta lösningar på flyktingskrisen och medla i mellanösterns konflikt och dessutom bekämpa nazisterna och de främlingfientliga krafterna. CDU leds av en kvinna som regeringschef vilket Sverige aldrig har haft trots att svenska kvinnor är kända för sin kamp för jämställdhet.

Sverige och övriga EU- länder lider av en allvarlig demokratisk kris , så även USA , Brasilien , Storbritannien mfl

Två problem kan uppstå om talmannen och partiledarna misslyckas med att lindra konsekvenserna av en kris.

1) Allmänheten kan förlora förtroendet för regering , myndigheter och politiker

 1. Det kan hota demokratin. att väljarna får säga ifrån genom att inte delta i ett eventuellt extraval.

De har hänt i den svenska politiska historien

Det som tvingade fram en samlingsregering var en kris , därför kallas den för Unionskrisen med Norge 1905 . Samlingsregeringen bildades i princip av fem representanter för svenska folket , Lantmannapartiet , Protektionistiska partiet , Liberala samlingspartiet och två partilösa statsråd .

 Den tilltänkta samlingsregeringen som leds av en kvinnlig statsminister kommer att fungera väl utan SD och KD.

Samlingsregeringens uppgift

Skrota alla vapen , vapen innehåller ett mycket farligt gift , svenska poliser avrättade en pojke som led av Downs syndrom med 25 skott och de kan komma att gå fria , jämför det med att de amerikanska poliser som nyligen dödade en amerikansk medborgare fick handfängsel och riskerar fängelse i över 50 år. I Sverige fortsätter skottlossningarna och nyligen dödades en ung oskyldig medborgare . Även svenskaa jägare som har skottlossning som hobby måste inse att ammunition projektiler, patroner, drivämnen krut, tändmedel, sprängämnen, minor, bomber, robotar, raketer innehåller farligt gift både för människor, djur och natur.

Dessa innehåller ett giftigt kemiskt medel. Bly har negativ miljö- och hälsopåverkan. Detta tillsammans med den sk Nordiska motståndsrörelsen som tillverkar egna vapen och som utgör ett hot och kan skapa en kris är en uppgift som en samlingsregering kan ta itu med..

En samlingsregering som leds av en kvinna utan SD och KD har till uppgift att förutom att skrota alla vapen även ändra vapenlagen ,upphäva att utfärda vapenlicenser .

En samlingsregering har även andra uppgifter som att upphäva dubbelt röstande som eu -medborgare med dubbelt medborgarskap har ,

Den samlingsregering som bildades 1905 varade bara några månader . Den tilltänkta samlingsregeringen kan fortsätta att regera till EU valet 2019, d v s slå ihop alla val , EU-val och allmänna val även i fortsättningen.

Under tiden krävs en omfattande demokratikampanj i Sverige och hela EU ….

så att flyktingar från t ex Eritrea, Syrien, Somalia Afghanistan och från Jemen kan tillämpa demokrati i sina respektiva hemländer

För att få fred och minska religionskonflikter är det utomordentligt viktigt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem

Det brasilianske kandidaten, tyskfödde Jair Bolsonaro som beskrivs som högerextrem utnyttjar religionen i sin propagandakampanj medan frikyrkorna i Sverige bedriver egna kristna kampanjer med högtalare och ofta med förespråkare med invandrarbakgrund.

Även attacken mot oskyldiga människor i synagogan i USA har ett religiöst motiv och fördöms i hårda ordalag

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Stefan Löfven och Kristersson måste släppa fram en kvinna som ledare, en samlingsregering utan SD

Kompromissvilja och jämställdhet då alla nordiska länder utom Sverige har haft en kvinna som statsminister vilket kan jämföras med Syrien, Lybien, Afghanistan, Jemen., Egypten , staten Palestina och Irak.

Stefan Löfven och Kristersson borde läsa boken “ Maktens kvinnor” om de 73 kvinnor som har valts till statsministrar eller presidenter .

Misstagen har blivit så många att de inte längre tolereras av de svenska väljarna vilka kommer att mosätta sig ett extraval.. Klanröstning, felaktig rösträkning , valobservatörer som om svenska folket aldrig har röstat tidigare och inte vet hur man tillämpar demokrati..En plan liknande 1809 års kupp började med att man utsåg en talman som skyndsamt räknade rösterna och med sin kraftfulla klubba konstaterade att Stefan Löfven blivit avsatt . Detta till stöd för en hämnddemokrati där Alliansen vänder sig till SD i syfte att fälla den röd-gröna regeringen och på det sättet tar Kristersson över makten .

Det hade naturligtvis varit bäst att unvika detta genom att Stefan Löfven självmant hade avgått och entledigats av talmannen.

Ovanstående händer trots att Sverige har en demokratiminister och ett demokraticentrum för att sprida demokrati i hela världen och det ligger i hjärtat av Stockholm, International IDEA, https://www.idea.int/about-us. som finansieras av skattebetalarna . SKL lyxhuset , LO och IDEA ska flyttas ut till förorterna.

Nu kommer de röda-gröna att med hämnddemokrati på hög nivå att skyndsamt avsätta en Alliansregering.

Nu är det kris och en samlingsregering som gäller. Annie Lööf kan få stöd av majoriteten av svenska folket som ledare för en sådan samlingsregering med uteslutande av SD . Hon besitter juridisk kunskap som andra partiledare saknar och detta finner De Nya svenskarna är av vikt vid förhandling av frågor av nationell och internationell karaktär.

Om detta inte skulle gå att genomföra får man utse en ämbetsmannaregering med en hovrättspresident som statsminister .

De Nya Svenskarnas tre råd till den nya regeringen

 1. Upphäva kyrkovalet och ersätta det med ett Multireligionvalsystem.

  Www.multireligionval.info

 2. Dubbelt EU- medborgarskap med dubbel rösträtt bidrar till en ökning av Gruppen Europeiska konservativa och reformister , ECR.

  I den gruppen ingår , tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna. brittiska Ulster Unionist Party, lettiska Nationella alliansen och nederländska ChristenUnie.

  A som är flykting från Polen är numera en svensk medborgare och uppbär dubbelt medborgarskap med dubbel rösträtt. I det polska valet röstar A på Lag och rättvisa och i svenska valet röstar A på SD . Likadant vad gäller de övriga med dubbla medborgarskap med dubbel rösträtt . Ungrare , finländare , tjecker , letter , danskar, norrmän m fl . De eu- medborgare med dubbla medborgarskap och dubbel rösträtt har bidragit till att Gruppen Europeiska konservativa och reformister fått mer makt och spridning och orsakat att britterna smet från sitt ansvar vilket ledde till att Brexit vann folkomröstningen .

3) Adoption, insemination Nu är det kris och en samlingsregering som gäller. Annie Lööf kan få stöd av majoriteten av svenska folket som ledare för en sådan samlingsregering med uteslutande av SD . Hon besitter juridisk kunskap som andra partiledare saknar och detta finner De Nya svenskarna är av vikt vid förhandling av frågor av nationell och internationell karaktär., konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå i och omfattas av flyktingkvot och gälla vid stram flyktingpolitik .

Vid adoption träder FN , UNICEF in . United Nations Children's Fund, FN:s barnfond som är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. och lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Nationella organisationer som Forum Syd och Internationella organisationer Som UNICEF och ICSW

Det tas inte hänsyn till de som ska ta emot barnen oavsett metod av avlande utan till den situation som barnen befann sig i innan överlämnandet till de nya föräldrarna. Skälen kan variera , det kan vara på grund av fattigdom, ensamhet på grund av krig eller naturkatastrof och det kan som Ebba Bush uttryckte i direkt -TV partiledardebatten bli ett “ utnyttjande” av fattiga kvinnor.

Även termen ensamkommande barn kan tillämpas i sådana fall . Dessa barn får socialbidrag och ej barnbidrag som vilken flyktingfamilj som helst beroende av inkomst.

Den nya flyktingkvoten som nämnts ovan kommer att kräva uthållighet och förmåga att fatta svåra beslut som Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal till nationen. Sveriges flyktingpolitik, betonade han, måste därför vara både klok och stram under lång tid framöver

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Dubbelt EU- medborgarskap med dubbel rösträtt bidrar till en ökning av Gruppen Europeiska konservativa och reformister , ECR.

I den gruppen ingår , tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna. brittiska Ulster Unionist Party, lettiska Nationella alliansen och nederländska ChristenUnie.

A som är flykting från Polen är numera en svensk medborgare och uppbär dubbelt medborgarskap med dubbel rösträtt. I det polska valet röstar A på Lag och rättvisa och i svenska valet röstar A på SD . Likadant vad gäller de övriga med dubbla medborgarskap med dubbel rösträtt . Ungrare , finländare , tjecker , letter , danskar, norrmän m fl . De eu- medborgare med dubbla medborgarskap och dubbel rösträtt har bidragit till att Gruppen Europeiska konservativa och reformister fått mer makt och spridning och orsakat att britterna smet från sitt ansvar vilket ledde till att Brexit vann folkomröstningen .

Nu är det upp till den nya svenska samlingsregeringen, utan SD, som bildas efter valet 2018 att som De Nya Svenskarna föreslå att dubbelt Eu-medborgarskap ska behållas men att man ska förlora rösträtten i det ursprungliga landet, d v s A ska bara få rösta i det land där A har sin hemvist .Vill A behålla sin rösträtt I sitt tidigare land får han säga upp sitt medborgarskap i Sverige. Det här valet handlar om ta avstånd från högerextremister, nazister och främlingsfientlighet. .

Andra med dubbla medborgarskap och med dubbel rösträtt utanför EU -området undantas från detta

Oavsett vad politiska kommentatorer, experter och rådgivare säger är det ohållbart att bilda en regering med stöd av det ena eller det andra partiet. -Löfvens misstag var att V inte fick någon statsrådspost i hans regering trots att han fick deras stöd vilket gav Alliansen ett argument . Alliansen menar att Mp och S utgör en minoritet .V- partiet har alltid tillhört vänsterblocket , vänsterblocket förknippas med V annars betraktas de som socialister .

V var också passivt när det gällde krav på att få en ministerpost . Detta tillsammans med att Ny Demokrati fick stöd av väljarna under Carl Bildts regering, och under Reinfeldts regering växte SD.

Samlingsregering, utan SD, tillsammans med upphävande av dubbel rösträtt isolerar Gruppen Europeiska konservativa och reformister .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni har glömt det berömda agerandet från en feminist, riksdagsledamot, när hon gjorde ett historiskt skarpt uttalande till SD:s talman, Björn Söder, att han inte var hennes talman

De som inte har röstat , stöder en samlingsregering utan SD

Det kommer att bli ett val mellan bildande av en samlingsregering utan SD eller en ämbetsmannaregering dvs en regering utan politiker alternativt ett nytt val .

En svag regering eller en minoritetsregering, en klipp och klistraregering, kan inte lösa nuvarande kris I vilken vi alla befinner oss.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Vid adoption träder FN , UNICEF in . United Nations Children's Fund, FN:s barnfond som är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. och lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Nationella organisationer som Forum Syd och Internationella organisationer Som UNICEF och ICSW  är involverade.

Hänsyn talar inte till de som ska ta emot barnen oavsett metod av avlande utan till den situation som barnen befann sig i innan överlämnandet till de nya föräldrarna. Skälen kan variera , det kan vara på grund av fattigdom, ensamhet på grund av krig eller naturkatastrof och det kan som Ebba Bush uttryckte i direkt -TV partiledardebatten bli ett “ utnyttjande” av fattiga kvinnor.

Även termen ensamkommande barn kan tillämpas i sådana fall . Dessa barn får socialbidrag och ej barnbidrag som vilken flyktingfamilj som helst beroende av inkomst.

Den nya flyktingkvoten som nämnts ovan kommer att kräva uthållighet och förmåga att fatta svåra beslut som Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal till nationen. Sveriges flyktingpolitik, betonade han, måste därför vara både klok och stram under lång tid framöver. Detta gäller bildande av en samlingsregering utan SD

De Nya Svenskarna konstaterar att Decemberövernskommelsen är att betrakta som en samlingsregering utan SD . Frågan är vad det är för mening med att gå till valet om DÖ gäller till 2024.

De Nya Svenskarna rekommenderar varmt att partiledarna öppnar för att bilda en samlingsregering utan SD.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Valrörelsen är död , oppositionen saknas och Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Valrörelsen är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Se med din röst till att inget parti gynnas av kriser under valet 2018 , en minoritetsregering kan inte lösa någon kris och valet kommer att gynna de främlingsfientliga partierna .

Under valet diskuterar flyktingar och invandrare utrikespolitik, krig,fred ,diktaturer och vad som pågår i deras hemländer från vilka de har flytt medan svenskarna diskuterar sina mantra , skolan, vård , miljö och integration som de är vana vid .

Vid valet 2014 räknades inte din röst, i och med Decemberöverenskommelsen bilda riksdagspartierna samlingsregering med uteslutande av SD samtidigt som opposition kvävdes d v s oppositionen omvandlades till stödben som samlingsregeringen vilade på .

Valrörelsen är död , oppositionen saknas , frågan är vilken roll har väljarna, demokratiminister och #IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Stockholm , Strömsborg, ?

Flera har innehaft posterna som Sveriges demokratiminister Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet men valdeltagandet har minskat, svårigheter med att bilda stabila regeringar , Främlingsfientliga partier får vågmästarställning , valmyndigheten slarvar med valsedlar , riksdagspartiernas valberedningar sammansättning och aktiviteter har brister , svensk massmedia , regeringspartierna och Alliansen är tysta om D-överenskommelsen, otrygghet i utsatta områden , svenskarna vill inte bosätta sig i utsatta områden m.m .

Därför se vid valet 2018 till att inget parti gynnas av de pågående kriserna som världen står inför , kriser kan inte hanteras av en minoritetsregering eller svaga regeringar , det talar för en samlingsregering .

Under andra världskriget bildades en samlingsregering för att hålla Sverige utanför kriget och som betonade vikten av neutralitet och att Sverige och svenska folket stod eniga bakom detta .

#Per-Albin Hansson ordförande för SAP som fick flest röster fortsatte som statsminister med sju socialdemokratiska statsråd .

#GöstaBagge ordförande för Högerpartiet tackade jag till posten som ecklesiastikminister och fick fyra statsrådsposter som nu Ulf Kristersson kan acceptera eller motsvarande post i den nya samlingsregering som bildas 2018.

#AxelPehrsson-Bramstorp partiledare för Bondeförbundet blev jordbruksminister i samlingsregeringen med två statsrådsposter som Annie Lööf kan tilldelas i den nya samlingsregeringen .

#GustafAndersson i Rasjön partiledare för Folkpartiet kommunikationsminister och fick tre statsrådsposter som nu Jan Björklund kan tilldelas eller motsvarande post.

Man bestämde att utrikesministern skulle vara en partilös och den tilldelades Christian Günther.

Vidare kom de överens om att Sveriges kommunistiska parti med Sven Linderot som partiledare skulle uteslutas från samlingsregeringen som nu 2018 kan tillämpas mot SD som hämnddemokrati. Från den svenska politiska historien .SD och deras anhängare få inte utnyttja kriser .och gynnas av det.

I tidigare inlägg har De Nya Svenskarna uppmanat alla partiledare utom SD att bilda en samlingsregering. Anledningen är att inget parti får utnyttja den svaga demokratin och den djupa flyktingkris kan gynnas av detta.

Kriser kan bara lösas på ett effektivt sätt genom att bilda en samlingsregering . Den svenska politiska historien har visat att kriser kan lösas på ett effektivt och fredligt sätt som unionen mellan Sverige och Norge .Då var det inte krig utan en samlingsregering bildades för att upplösa unionen på ett fredligt sätt som gynnat båda länderna och deras befolkning. Var sin gräns, egen flagga, egen kung och egen regering .

#DeNya Svenskarnas har historisk ansvar och utifrån kritik och självkritik lämnar väljare följande konkreta åtgärder .

Din röst kan även vid valet 2018 nonchaleras på samma sätt som vid förra valet 2014 då Decemberöverenskommelsen så småningom ingicks mellan S, Mp, V å den ena sidan och Alliansen å den andra sidan . Decemberöverenskommelsen är i sig att betrakta som en samlingsregering med uteslutande av SD.

Därför är det en demokratisk rättighet att inte gå och rösta under kriser eller när väljarna kan anta att en likadan överenskommelse kan bildas på nytt på grund av det blir svårt att bilda en ny stabil regering och att SD får en vågmästarställning på grund av flyktingkrisen m m.

Bråket mellan de politiker med argument som bidrag till elcyklar och andra politiker som vill ge ekonomiskt stöd till de som vill installera larm. #Harman råd att köpa en villa har man råd installera larm.

Krig , vapen , våld , högerextremisterna , klimatet , demokratin , gymnasielagen och mandatperioden för en samlingsregering är bland de viktigaste frågorna för en samlingsregering.

Det kan få förödande konsekvenser att skjuta upp eller nonchalera en reform eller åtgärd .

Här är de åtgärder som borde genomföras

- Nobelpriset delas inte ut och krisen inom akademien m fl kan lösas med hjälp av Kungen och samlingsregeringen .

- Upphäv dubbel representation som Sverige har med EU och EU:s medlemsländer dvs minska från 729 beskickningar till endast 27 koncentrerade till Bryssel. Resurserna överförs till det nya Fredsdepartementet som öppnas av samlingsregeringen.

- Flytta IDEA , International Institute for Democracy and Electoral Assistance från Strömsborg, i Stockholm till Akalla , Husby eller Rinkeby

- Återinföra fastighetsskatten

- Flygskatten skall fyrdubblas, för de som reser ofta diplomater och deras familjer och personal.

- Ta bort skatten för pension upp till 20.000 kr per månad

- Flytta alla fackförbunds högkvarter från Stockholms innerstad och fördela dessa på olika län , helst där det bor många invandrare .

- Flytta SIDA till Alby eller Norsborg

- De bolag som ägs av riksdagspartierna avregistreras och resurserna återgår till välfärden

- Statsrådspension på 20 086 kronor i månaden samtidigt som man tjänar 957 920 kronor per år skall omedelbart stoppas .

- Riksdagspartierna medlemmar uppmanas att flytta till invandrartäta - stadsdelar , så att deras barn går i samma skola , mångfald

- Ett riksdagsparti som går ut med utfästelser innan valet borde finansiera sina löften från sin egen budget , det egna partistödet.

Att en minoritetsregering eller ett riksdagsparti en månad före valet går ut och lovar pengar till att vidta olika åtgärder

att locka väljarna med pengar betraktas som en icke demokratisk åtgärd , korruption, och det borde förbjudas .

- Skrota alla vapen , dessa vapen är en bidragande orsak till otryggheten

- Engagera invandrarnas olika riksförbund och trossamfund i problemen

- I en rättspraxis förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna . Skattemyndigheten måste se över de regler som gäller för registrering av föreningar och partier så att de följer de demokratiska reglerna och att stadgarna måste ha en demokratisk utformning

- I stället för att bygga en stor polisstation i en liten stadsdel som ersättning för stadsdelsnämnden återställa den gamla stadsdelen så att boende utan hinder kan besöka politikerna och uträtta sina ärenden .

- Återinföra hundskatt så att hundarna inte utnyttjas i olagliga affärer

- Avveckla dubbel representation i EU , Sverige behöver inte ha 27 ambassadörer i EU -länderna , det räcker med en i Bryssel och avveckla alla de andra .

-Ersätta #kyrkovaletmed #multireligionvaloch behålla rösträtt för alla som fyllt 16 år att ha rätt att rösta i multireligionvalet, låt kyrkobyggnaderna med en liten ändring bli en plats för alla religioner.och de dolda bidrag som finansierar trossamfunden ersätts med ett multireligionstöd som motsvarar partistödet.

Samlingsregeringens uppgift är att utvärdera och analysera så att flyktingar och invandrare kan få hjälp med att hitta lösningen till fred i stället för krig . Hur länge ska en konflikt och ett krig få fortsätta , hur mycket av landets infrastruktur ska raseras, hur många människor ska dödas innan det sätts stopp .

En långvarig vapen kamp mot en diktator utan tydlig strategi , värdering , brett folkligt stöd inifrån och utifrån landet har förlängt folkets lidande och en nation har hamnat i exil.. Däremot har det gynnat diktaturer och högerextremister.i exilländerna.

Vad kan en flykting lära sig av svenskarna , hur bli värvad av svenskarna till politiska partier, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen när svenskarna även under valrörelsen är tysta , inte vill ha kontakt med andra som om de saknar yttrandefrihet och är belagda med tystnadsplikt , munkavle. Inga kontakter med invandrare och flyktingar för att få de delta i valrörelse , vara delaktiga . Hur ska det då gå till om man vill ha fler invandrare och flyktingar att engagera sig?

Hur värvar svenskarna medlemmar till sina respektive partier, vilken typ av rörelse skall de visa för en flykting så att de kan få en politisk kontakt , var träffas de , öppen eller sluten samling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Nya Svenskarna arbetar för dig , skrota all vapen,

Med Hultqvists affär att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot med skattemedel för över 10 miljarder svenska kronar kan inte förhindra torkan , böndernas missnöje , djurens lidande som tvingar böndena att slakta sina svältande kreatur. Det kan inte släcka bränder eller förhindra översvämningar .Det går inte ens att utföra operationer vid de svenska sjukhusen vid 30 graders värme och man kan inte äta upp Patriot vid svält .

Väderprognosen tyder på att temperaturen kommer att stiga med över 20 grader i Spanien, södra Frankrike och Potugal där det kan komma att bli upp till 50 grader varmt .

Krig , översvämningar och bränder är klimatförändringar , ett hot mot miljö , djur och människor . De utgör en provokation

Lyssna gärna på sommarprataren ordförande för ICAN i 101 länder som driver kampanjen att kärnvapen ska förbjudas . ICAN lyckades den 7 juli 2017 med att det antogs en sådan konvention i Förenta nationerna . Den svenska delegationen för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihets delegatationen leddes av Anna Kleman som arbetade för Kvinnlig rösträtt och fredsarbete under första världskriget , hon satt i Rädda barnens styrelse . Det internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har en rådgivande roll till FN som NGO . Syfte var att uppmana neutrala länder till medlingspositioner och krigförande länder till dialog samt att skapa opinion för fredliga lösningar.

Den andra organisation inom ICAN är Svenska Läkare mot Kärnvapen

målet är att undanröja risken för kärnvapenkrig genom att avskaffa kärnvapnen och genom att sprida saklig och medicinskt-vetenskapligt grundad information om de medicinska effekterna av kärnvapen. ICAN fick Nobels fredspris 2017 .

Generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons , ICAN , svenskan Beatrice Fihn som i sitt program som sommarpratare skickade en viktig signal till flyktingar och invandrare nämligen att du som enskild medborgare kan göra något , inte vara passiv utan ta initiativ eller börja med något 

Förbud avseende tillverkning och spridning av kärnvapen började som en liten grupp vars kontinueliga kampanj ledde till att många länder skrev under avtalet med undantag för Sverige som vägrade att godkänna det att jämföra med de länder som inte skrev under klimatavtalet. År det inte mot svenska folkets vilja ?

Att förbjuda rökning på restauranger, kaféer och arbetsplatser var inte möjligt särskilt när man brottades med tobaksindustrin och odlare av tobak.. Det blev möjligt genom kamp. Nu är det dags att stoppa vapentillvekning och vapen idustri, Nej till vapen .

Det handlar om skicklighet som t ex ett litet parti med väljarstöd på 5 % lyckades med att få fyra statsrådsposter I den svenska regeringen att jämföra med SD med 16 % av väljarstödet som misslyckades med att få åtminstone en statsrådspost under två mandatperioder.

Skrota alla vapen för att skapa fred, rädda klimatet , satsa på forskning och utbildning samt en demokratisk utveckling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Politiska praxis i exil .

Exil är en tillfällig station där flyktingar i exillandet får skydd på grund av förföljelse som tvingats

lämna sina hemländer till följd av diktatur, tortyr, förtryck , kränkning av de mänskliga rättigheterna , politisk uppfattining och krig .

Asylsökande med en gemensam sak som flyktingar som drivits i exil för samma kamp för fred och demokrati och hållbar utveckling som kan tillämpas i återuppbyggandet efter diktaturens fall . Så att den kan levereras till nästa generations flyktingar .

När en sådana politisk praxis saknas som vägledning , blir kampen långvarig och diktaturen får skäl och argument att använda mot oppositionen och omvärlden som Syrien , Jemen, Irak, Afghanistan,Somalia , Libyen.

Nelson Mandela hade inte samma möjlighet och frihet till att samarbeta och driva sin kamp i frihet som många av de flyktingar och invandrare som har fått asyl i demokratiska och rättstater då han berövades sin frihet genom att sitta 27-år i fängelse b la i Robben Island. Inte som Bruno Kreisky som politisk flykting i Sverige mellan 1939–1946 och inte som Willy Brandt som under 1930-talet gick i landsflykt till Norge när nazisterna tog makten.Inte som Andreas Papandreou som efter militärkuppen 1967 gick i landsflykt och levde i exil i Sverige där han ledde befrielserörelsen PAK, Panhellenska Befrielsefronten.

I avsaknad av politisk praxis i exil motverkas hållbar integration och flyktingpolitik det syfte som regeringen och riksdagen har satt upp som mål.

Genom att skapa politisk praxis i exil och  tillämpa detta undviker andra generationens flyktingar att drabbas genom att ingen vill ta emot dem eller mista sitt liv så att liken flyter i havet samtidigt som vi motverkar flyktingsmuggling .Politisk praxis i exil skapar också en hållbar biståndspolitik

Då nuvarande flyktingarna i exil har brustit i samarbete , omdöme och inte visat solidaritet med andra flyktingar som också har rätt att fly samtidigt som kampen omvandlas till passivitet ,

anarki och skapande av nya konflikter i stadsdelarna , svenskarna flyr från flyktingar och invandrare, ökat stöd till rasistiska element vilket motverkar andra flyktingar negativt

och inga länder vill ta emot flyktingar vilket har skapat en flyktingskris och skapandet av Brexit dvs flykt från ansvar att ta emot flyktingar som skall skyddas enligt

FN:s flyktingkonvention , Genèvekonventionen dvs 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Storbritannien som är medlem i FN:s säkerhetsråd trotsar Genèvekonventionen.

Med dessa politiska praxis i exil  vilar ett säkert och stabilt återuppbyggande

av ett land efter diktaturens fall . För att uppnå en hållbar fred krävs det att länderna inför demokrati i varje trossamfund precis som Svenska Kyrkan genom kyrkovalet men det skall tillämpas

genom ett Multireligionvalsystem , Multireligionval och Multireligionstöd , tre delar. Det starka filosofiska sambandet

Om du inte kan släcka bränder , förhindra översvämingar och skapa fred , se till att din stadsdel blir trygg och attraktiv , en stadsdel för mångfald.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

Frågor och svar !

Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

 • Ta bort alla religioner, svarade några

Kommentar: Eftersom majoriteten av världens befolkning är fästa vid sina traditioner såsom begravningscermonier, konfirmation, religiösa platser som kyrkor, tempel, moskéer, synagogor m m, äktenskap, heliga skrifter , religion som undervisningsämne , konvertering, så blir det mycket svårt att ta bort alla religioner .

Eftersom det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati , är det enklast att införa demokratin inom alla trossamfund genom att ändra kyrkovalet till Multireligionvalsystem..

Genom att införa Multireligionval och jämställa alla religioner och även jämställa de 16-åringar med invandrarbakgrund med infödda svenskar och ge dessa rösträtt. I kyrkovalet har infödda svenskar som fyllt 16 år rösträtt . Att ge dem som fyllt 16 år rösträtt inom religionen innebär också att ungdomarna får praktisera demokrati som ger god praktik och förbredelse till allmänna val två år senare.

Med ett multireligionvalsystem löses stora konflikter och det bidrar till tryggare stadsdelar .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Att bilda en samlingsregering i stället för att gå till val 2018 är också att rädda KD , Rädda alliansen till nästa val , utesluta taktikröstning, behålla Eu-medlemskap och dessutom isolera SD ..

En partiledare skall komma in I riksdagen för sitt parti av sin egna politiska kraft och inte genom taktikröstning

Sverige kan inte fortsätta styras av klistra och klippa regeringar, minoritetsregeringar som dessutom fungerar med stöd av oppositionen sk D-överenskommelsen under perioder av svåra kriser. Därför bör bildande av en minoritetsregering uteslutas .

Ullsten som bildade en ren folkpartiregering fick styra landet mellan 18 oktober197812 oktober1979 , ett år . Ullsten fick 1978 hantera en svår politisk kris på grund av oenigheten inom regeringen om laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3

Även en lösning med ett parti ett system utan opposition kan också uteslutas . Demokratin kräver att det skall finns en stark opposition.

Blocköverskridande regeringar med val av lämpliga partier bland åtta partier är mycket invecklat och även den lösningen kräver en D-övernskommelse eller liknande . Väljarna vill inte att partiledare ska hålla på med att leka , experimentera och testa . Även den lösningen måste uteslutas .

Att kringgå fyraprocentsspärren grnom att stödrösta eller taktikrösta på KD med målet att få ihop ett dugligt regeringsalternativ kan jämföras med en minoritetsregering och kräver kompromisser . Liknar D-överenskommelsen . Som om KD ensidigt upphävde och förlorade sin trovärdighet .

Taktikröstning har fått en sådan etikett.

- Broder fyra procent , de som taktikröstat på Kristdemokraterna

Tack varar Centerpartiet som fick in Alf Svensson i riksdagen 1985 då hade Kristen demokratisk samling KDS en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.

En sådan samverkan kritiserades inte av socialdemokratin trots att den var odemokratisk och bidrog till politiska svårigheter .

En socialdemokrat taktikröstar på MP för att det enligt den personen är det enda partiet som slåss mot SD om tredjeplatsen i svensk politik. Jag kan inte låta ett rasistiskt parti få välja en vice talman och få vara tredje kraften i alla debatter.

 • Kamrat fyra procent när Socialdemokratiska sympatisörer taktikröstade på Vänsterpartiet kommunisterna

Det kan tolkas som om partiet har tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till andra partiet i form av nya röster.

 

En valteknisk samverkan mellan KD och SD

I en radiointervju deklarerade en talesperson för KD att han vill ge mer makt till SD , detta kan ske genom att SD i en valteknisk samverkan kan bli räddningen för KD . KD som enligt olika opinionsundersökningar ligger långt under 4% spärren och kan förlora alla sina mandat och tvingas att lämna riksdagen

KD med sina kristna värderingar kan endast räddas genom bildande av en samlingsregering innan partiet hamnar i nazisternas famn .

Samlingsregering kan bildas i två fall

 • Under krig

 • Krissituation som unionsupplösningen med Norge 1905

Den schweiziska modellen och efarenheter av samlingsregeringar som bildas efter valet som äger rum varje 4:e år under lång tid fungerar tillsammans med folkomröstningar .

Nackdelen med denna ovanstående konstruktion med ett land som hela tidens styrs av samlingsregeringar är att landet blir utan opposition vilket demokratin kräver.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en svensk samlingsregering bildas i stället för att gå och rösta men den skall vara tillfällig, helst på ett år och sedan får allmänna val äga rum i samband med EU-valet 2019 .Samlingsregeringen ska även debattera huruvida det är möjligt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem, förbjuda nazistiska och rasistiska partier, föreningar och organisationer .

Inför en flygskatt på 50 % på grund av att många reser fram och tillbaka hela tiden och en del säger att de inte bryr sig om vad som händer i Sverige vilket påverkar andra , en del har bott i Sverige i 40 år och aldrig röstat och inte deltagit i något val . Från svenskarnas sida finns de som flyger runt bl a till USA , Spanien och Grekland , en del äger fastigheter i andra länder .

Därför är det en uppgift för en samlingsregering att införa en rejäl höjning av flygskatten till 50 % en nödvändighet även för att rädda klimatet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Medborgarna kan tvinga fram en samlingsregering i stället för att gå och rösta i valet 2018.

Det är därför De Nya Svenskarna inte har beställt valsedlar 2018 !

Först vill vi, De Nya Svenskarna , rekommendera den Ungerska utrikesminstern att införa Multireligionvalsystem att tillämpas av det ungerska folket . Den ungerska regeringen måste också lära sig att det är demokratin och inte den kristna religionen som utrikesministern hänvisar till som har givit religionsfrihet för alla trossamfund.

Många ungrare och polacker har själva varit flyktingar i bl a Sverige och många av dem är fortfarande bosatta i Sverige . Båda länderna fungerar bäst med att styaras av var sin samlingsregering .

Samlingsregeringar har bildats tidigare i Sverige bl a i samband med andra världskriget ,Regeringen Hansson III från 13 december1939 till 31 juli1945.

Enligt källorna medgav Hansson i sin dagbok, på regeringssammanträden och i riksdagen att Sverige gav upp sin neutralitet, men han beslutade att inte informera folket om det. Eftergifter till Nazityskland, kom Sverige att delta passivt i kriget på Tysklands sida. Detta kan jämföras med nuvarande stödet till NATO. Svenska folket kan ta avstånd från detta och inte samarbeta med främlingfientliga och nazistiska organsisationer genom att uppmana till bildandet av en samlingsregering 2018.

I Hanssons samlingsregering ingick Christian Günther som utrikesminister trots att han inte tillhörde något parti. Dessutom ingick tre jurister som också var partilösa och detta kan också tillämpas i en kommande samlingsregering.

Även under unionskrisen med Norge1905 bildades en samlingsregering under ledning av protektionistiska partiledaren Christian Lundebergmellan 1900–1908 med tullvänlighet . Makten fördelades då mellan Protektionistiska partiet , Lantmannapartiet och Liberala samlingspartiet . Krigsminister Lars Tingsten ett partilöst statsråd . Utrikesminister Fredrik Wachtmeister tillhörde Protektionistiska partiet.

Trots att kommunisterna , VPK, APK, i princip var lika gamla som S och liberalerna uteslöts de från att delta i de båda samlingsregeringarna.

Syftet med att bilda en samlingsregering nu 2018 är att dels undvika hotet om omval och att undvika en ny decemberöverenskommelse samtidigt som SD inte får en vågmästarroll .

I stället för att gå och rösta den 9 sep 2018 tala om för politikerna att de måste agera tillsammans och på ett effektivt sätt och med bred majoritet hitta lösningar på problem som flyktingskrisen och krig . Lösningen på problemen kan endast nås genom att bilda en regering som har stort stöd av majoriteten i riksdagen .

Detta innebär att bildandet av svaga regeringar begränsas. Vid nästkommande val får DÖ eller liknande övenskommelser inte förekomma .

 En svag Allians eller röd-gröna minoritetsregeringar kan kan inte lösa

1) Hotet om handelskrig

2) När EU- länderna inte är kapabla att skapa fred uppstår en flyktingskris som de inte kan lösa. EU är lika svagt som de svaga regeringar som ingår i EU . Orsaken till den svagheteten och att det är svårt att styra landet är att rasistiska och nazistiska organisationer fått rätt att härja fritt .

3) Din röst kan nonchaleras på samma sätt som i valet 2015 genom en ny Decemberöverenskommelse.

4) En av Riksdagens talmän kränker vissa minoriteters rättigheter .

5) I lördagsintervjun framkom att ett främmande land kommer att blanda sig i och försöka med att påverka valet . Hoten mot valet 2018 ger bara det en anledning till att bilda en samlingsregering jmf med valet av Trump.

6) Tilltron till demokratin och politiker försvagas samtidigt som det i Sverige redan finns en del som inte röstar eller som röstar blankt .

7) Den svenska regeringen varnar för krig, den har delat ut broschyrer till alla hushåll med rubriken: Om krisen eller kriget kommer .

8) IT- skandalen: ingen av de som drabbats har erhållit någon kompensation

 1. Försäkringsskassans negativa behandling av sjuka personer och de med funktionshinder och förvaltingsdomstolarnas roll vid överklaganden. Regeringen har också indirekt påverkat förvaltningsdomstolarna. Försäkringskassan har inte återkallat de ärenden som ligger hos förvaltningsdomstolen efter det att GD fick sparken.

 2. Det har visat sig att en svag regering inte kan skydda sina egna medborgare trots att den nuvarande regeringen har utfärdat många lagar och förordningar , skärpt straffen som inte någon annan regering har gjort, dock utan resultat. Kraven på de som söker till polisutbildningen har sänkts samtidigt som anslagen till polisen har ökat och polisens löner har höjts, dock utan resultat . Dessutom kritiseras polisen för långsamhet .

 3. När försvaret inte klarar av exempelvis skogsbränder så vänder man sig till Italien för att få hjälp.

En samlingsregering utan SD får styra landet för tillfället , under en begränsad period, och genom att använda den tiden effektivt lösa de hinder och problem som finns, som att t ex förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna .

Kostnaderna för valet sep 2018 kan frysas under samlingsregeringen .

Ta under Almedalsveckan upp bildandet av en samlingsregering 2018 i stället att för hålla val.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Järvaveckan, demokratin kräver att den politiska beroendeställningen bryts.

Staten och kyrkans beroendeställning bröts år 2000 men inte S beroendeställning till LO där LO:s ordförande utlovade flera miljoner kr i stöd till S. Frågan är från vilken budget han tar pengarna när A-kasseersättningen ständigt är föremål för kritik .

Statsministerposten och funktionen som partiledare bör också brytas vilket De Nya Svenskarna i olika inlägg har tagit upp så att en rättvis maktdelning inom partiet uppnås samtidigt som andra får möjlighet att nå dessa poster . Att statsministerposten är öronmärkt för partiledaren borde också brytas så att någon annnan än partiledaren kan bli statsminister. Detta har ägt rum bara en gång i den svenska politiska historien, efter Brantings död 1925, då makten fördelades mellan Per Albin Hansson som partiledare och Rickard Sandler som då utsågs till statsminister 24 januari 1925 . Riksdagspartiernas beroende av invandrarföreningar , klumpröstningröstning har i flera fall inträffat där, särskilt när någon med invandrarbakgrund med politiskt uppdrag tvingats att lämna sitt politiska uppdrag eller sitt parti orsakat av att väljarstödet för det partiet minskat dramatiskt och som har inträffat inom S och Mp .

Enligt vår analys har SD inte fått sitt väljarstöd vare sig från S eller Mp .

KD- röster gick till SD, se sambandet

Analysen tyder på att KD:s röster gick till SD , KD förlorade 2,9.

KD hade i valet 2014 4,57 % - 2,9 = 118.000 röster som gick SD. Detta innebär, om siffrorna står sig, att KD kommer att förlora alla sina 16 mandat och Ebba Bush får lämna sin plats i riksdagen . Detta innebär att väljarna föredrar SD i stället för KD. Orsaken kan vara att KD ger politiska uppdrag till kändisar som inte är medlemmar i partiet i stället för till KD:s medlemmar vilket betraktas som orättvist. Dessutom har det visat sig att värvningen av kändisar inte har lett till att höja partiets väljarstöd. KD har nazistiska skelett i garderoben, KDS grundare Birger Ekstedt visste om före dettanazist var på riksdagslista . Därför ska de som lämnat KD återvända till sitt tidigare hem KD.

KD skulle ha bytt ut sin ledare .

 

S röster gick till V

Vad gäller S som hade 31,0 % vid valet 2014 har enligt opinionsundersökningen gått ner till 23,8 = 3,8 % vilket utgör 240.000 röster . Dessa har gått till Vänsterpartiet

V hade 5,7 % i valet 2014 .. Enligt staistiken får V 9,1 % = 3,4 vilket betyder att 210000 S röster har gått till V, S och V är i grunden systerpartier .

 

MP -röster gick till C

Vid valet 2014 hade MP 6,89 % av rösterna men enligt nuvarande opinionssiffror får partiet 4,5 % = 2,39

MP och Centerpartiet konkurerar med varandra när det gäller miljön , sannolikheten att MP röster har gått till Centern är stor.

Centerpartiet hade 6,1 % av rösterna vid valet 2014 enligt statistiken får partiet 8,9 % = 2,8 av MP

 

L röster gick till M

L fick 5,42 % vid valet 2014 och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 4,6 = 0,82 %

Moderaterna hade 21,1 % vid förra valet och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 21,51 % , ökningen beror på att de tagit väljare från liberalerna.

M skulle inte ha bytt ledare men däremot L .

Förutsättningar för att bilda en fungerande regering och samtidigt se till att det fortfarande finns en stark opposition är viktig så att att D-Ö inte upprepas .

 1. Att S väljer rätt parti med en politik som inte strider mot V:s och Mp:s politik som parterna byggt upp under lång tid, det gäller bl a neutralitet , Nato , klimat och vinster i välfärden

 2. Att Alliansen inte spricker , den bildar en stark opposition .

 3. Isolera SD och avfärda kraftigt att den regering som ska bildas blir beroende av SD. Förbjud under tiden de rasistiska och nazistiska organisationer som motverkar demokratins målsättning.

Ingenting kommer att fungera förutom en samlingsregering utan SD . Som statsminister förslås Margot Wallström och som utrikesminister Elisabeth Svantesson, med upprättande av ett fredsdepartement under ledning av förslagsvis miljöpartiets Jabar Amin.

De som röstar på SD inbillar sig fortfarande att SD är lösningen på problemet trots att de suttit i riksdagen under 8 år , men SD:s dröm kan bli som de amerikanska parens dröm .

Två amerikanska par seglade vilse i havet som var fullt av hajar , efter flera dager hade de brist på mat, färskvatten och cigaretter och då drabbades en av dem av hallucinationer och under natten i mörkret sade han till de andra i sällskapet att han skulle gå och handla cigaretter och plötsligt hoppade han i havet och hamnade i hajens mage innan han kom till affären. Ungefär så hallucinerar Jimmy Åkesson om att nå statsministerposten .

Varför kritiserar man Trump om man röstar på SD ?

Svensk massmedia måste hitta metoder som gör att partiledare kan tänka på andra saker än skola, vård, omsorg och integration. . Annars fastnar de i denna cirkel och det blir svårt för dem att komma på något nytt eller lösa andra problem .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/kd-har-nazistiska-skelett-i-garderoben-1.4748140De Nya Svenskarnas reflektioner om partiledarnas tal till nationen

Som ni förstår är samhällets viktigaste frågor krig, ockupation, demokrati och fattigdom det är därför folk flyr från sina hemländer .

Demokratin

I partiledaredebatten tolkas decemberöverenskommelsen som att den kommer att fortsätta , DÖ-II dvs en ny regeringskris . DÖ är, trots att den formellt har upplösts, fortsatt ändå i praktiken gällande vilket har gynnat SD. SD har skapat en politisk anarki och med sina politiska vildar kan de åsamka demokratin stor skada.

Hämnddemokratin

SD kommer att falla på eget grepp .

SD har deklarerat att de kommer att försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring .

Vänsterblocket med Alliansen kommer att deklarera att de genom hämnddemokrati kommer att fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för främlingsfientlighet och rasism.

Både den svenska budgeten och valet 2018 bygger på prognoser.

Om vi antar att v-blocket får följande röster , S 20%, V 10 % och MP får 5% vilket gör att de tillsammans får 35% av rösterna .

Allinansen där M får 20%, C får 10 %, L får 6 % och Kd får 4 % gör att Alliansen tillsammans får 40 % resten går till SD.

 Vem som helst kan begripa att även om SD får resten dvs 25 % av rösterna , vilket är osannolikt , kommer de inte att få en enda statsrådspost .

SD har 49 ledamöter i riksdagen och de har suttit i riksdagen 8 år med en månadslön på 60.000 kr var vilket gör 35,5 miljoner varje år. Dessutom får de partistöd med lika mycket som finansieras av skattebetalarna . De här pengarna skulle i stället ha gått till de svenska fattigpensionärerna .

SD vill inget annat riksdagsparti samarbeta med.

SD följer inte de svenska värderingarna, det är därför de inte är välkomna vid Nobelprisets utdelning och fest. SD är att betrakta som en belastning för demokratin.

Det enda som SD har lyckats med är att få partiledarna från höger till vänster att stå bredvid Jimmy Åkersom och debattera vilket inte skedde med NYD .

Du som väljare ska inte kasta bort din röst utan utveckla och skydda demokratin !

 D-överenskommelsen har i sig skapats av partiledarna själva och att stå sida vid sida med SD är ett problem som också har skapats av partiledarna vilket förvirrar väljarna . Både vänsterblocket och Alliansen motarbetatar möjligheten för en kvinna att bli statsminister som i fallet med Batra och Mona Sahlin .

FRED

Kan Sverige med övriga nordiska länder och EU inte skapa fred och lösa Palestinafrågan skall de här länderna tvingas att ta emot flyktingar det är därför 9000 afgahner fått ny möjlighet att stanna i Sverige för att studera . En oreda vilken också skapades av partiledarna.

EU kan utvecklas oavsett Brexit genom att utveckla demokratin i Polen, Ungern m fl.

Svenska partiledare ger stöd till Israel

Både Liberealerna genom vissa politiker och KD genom Adaktusson har blivit språkrör för Israel , försvarar ockupation, krig , kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt miljöförstöring i området, frihet och den israeliska muren.

Svenska massmedia borde under hela valrörelsen och vid intervjuer av partiledarna inte ta upp ämnen som vård, skola och omsorg detta har diskuterats under hela förra seklet och under nuvarande sekel vilket gör att väljarna har tröttnat .Ta i stället upp ämnet fred. Försvarsministern ska inte tala om hur svenska folket ska agera under krig utan i stället arbeta för hur man ska uppnå fred , hur man skapar eller bidrar till fred och konfliktlösning i stället för att rusta upp för krig .

En viktigt upgift för svensk media är att gå runt i invandrartäta områden och besöka invandrarnas riksförbund , skolor och rapportera om miljön .

BSS, Bevara Sverige svenskt härjar i invandrartäta stadsdelar där de med svart färg sprejar BSS på både på hissar och byggnader. Där brinner det i hyresfastigheter och bilar . De Nya Svenskarna hänvisar till bl a HSB , Brandstationer , saneringsfirmor och poliser.

Det är därför lag och ordning skall tas bort som en viktig samhällsfråga.

Även ämnen som invandring och integration skall slutas diskuteras och tas bort som viktiga samhällsfrågor

Visa solidaritet

Integrationsproblem som moralpoliser kan endast lösas genom tre åtgärder nämligen:

1)att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta till de segregerade områdena .Vill du ha min röst vid valet 2018 skall du välja att flytta till min stadsdel. Man skall även flytta tillbaka SDN till sina respektive stadsdelar så att det blir lättare att få kontakt med de lokala politikerna. Bygg inte det planerade polishuset.

2) Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem så att även de 16- åringar med invandrarbakgrund får utöva demokrati två år innan allmänna val vilket är en förberedelse i praktisk demokrati, detta skapar tryggare stadsdelar .

 1. Sysselsättningsproblem löses genom att delegera ccTLDs , topdomän till invandrare genom att bilda ett IT-bolag för varje land som befinner sig i krig eller är en diktatur . Syriska flyktingar bildar ett syriskt IT-bolag så att .SY flyttar och utvecklas utifrån likaså med Jemen, Libyen , Somalia m fl länder.

.Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


SVT och SR journalisternas roll under 2018 års valrörelse , här är de viktigaste frågorna:

Svenska folket behöver faktiskt veta om D-övenskommelsens framtid, är den död eller en politisk praxis som kan tillämpas i framtida val , är det någon mening med att svenska folket går till valet.

Israel-Palestinakonflikten har pågått i över 65 år , hur många år till behöver politikerna ha på sig för att agera kraftfullt för att lösa den konflikten .

 • Kan FN:s säkerhetråds medlemmar där majoriteten är kristna utgöra ett hinder för fred .

 • Hinder för fred är de svenskar som tjänstgör hos Israels militär , även andra nordiska länder måste hålla reda på sina medborgare som tjänstgör där.

 • Bistånd och fred är två områden som hänger ihop

#De Nya Svenskarna förseslår och arbetar för en övergång till Multireligionvalsystemet som den bästa lösningen för att uppnå en varaktig fred och valet kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Demokratin måste utvecklas och skyddas och valberedningen inom varje parti måste utvecklas så att det blir möjligt att ha en partiordförande med invandrarbakgrund i riksdagen som öppnar möjlighet för att utse en statsminister med invandrarbakgrund.

Genom att skilja statsministerposten från partiledarposten blir det möjligt för andra medlemmar att väljas till dessa poster. Statsministern hinner nämligen inte med att inneha två poster, att samtidigt styra landet och partiet. Det kan jämföras med Louis De Geers tid i mitten på 1800-talet då han innehade två poster samtigt som justitieminister och statsminister.

Bygg inte flera bostäder som skymmer solen i hela stan .

Genom att återinföra fastighetsskatten löser man många bostadsproblem .

Fastighetsägare som har en hyresgäst vilken har bott där cirka 40 år 480 * 3500 genomsnitt i hyra

vilket motsvara 1, 680.000 svenska kronor. Detta motsvarar äganderätten till sin egen bostad.

En fastighet består av 26 lägenheter * 1,680.000 . vilket motsvarar över 43 miljoner kr.

Staten kan med hjälp av fastighetsskatten och den kalkylen träda in och subventionera detta.

Alternativt att hyresvärden med tanke på kalkylen sänker hyran med minst 50% .

Detta kan uppmuntra folk att bo kvar i sina repektive städer med minskad utflyttning till stora städer samtidigt som vi får flera lediga lägenheter .

Polisen och försvaret behöver minskade resurser , för även om polismyndigheten får hela EU- budgeten kommer de inte att klara av att lösa flera brott . FBI- gubben som söker efter spår på en kolonilott och G. W Persson med sitt grisexperiment har inte bidragit till att polisen har blivit klokare .

Slå ihop Lidingö och Östermalmpolisen med Kungsholmens polisstation och flytta det hela från Kungsholmen till Norrastationsområdet bakom Karolinska sjukhuset nära motorvägen, då blir det lättare att köra mot Arlanda, Norrtälje och Södertälje samtidigt som man är i centum. På Kungsholmen kan man omvandla häktet till bostäder eller annat som det gamla Långholmens fängelse.

På samma sätt som före detta Långholmens fängelse är polishuset på Kungsholmen med många häktningsceller , sprutor, knark och oljud störande för de boende där och det är inte heller bra för miljön. De muskulösa och omlindade vakterna gör polisarbetet ännu svårare ,

Försvaret där resurserna bara ligger och ruttnar bör också få minskade resurser. Resurserna från försvaret och polisen bör överföras till vården och skolan.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Första Maj firas i frånvaro av fred och solidaritet med arbetarklassen som utnyttjas i krig och inrikes genom SD:s framgångar bland medlemmarna i LO. Under s- regeringen .

I nuvarande skick saknar LO möjlighet att genom en socialdemokratisk valseger skapa ett tryggare, mer jämlikt och framgångsrikt Sverige. Varken genom LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice ordförande Therese Guovelin, andre vice ordförande Berit Müllerström eller avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

När såg regeringens medlemmar, alliansen och LO:s ansvariga en svensk när de handlade , åkte taxi och när såg de en svensk som städar? När besökte de senast ett segregerat område? Hur många svenska arbetare jobbar där ? Vart tog de svenskar vägen som arbetade inom områden som taxi, Pressbyrån, städning,, flyttfirmor, byggen, livsmedel och inom SL vägen?

De Nya Svenskarna rekommenderar att #LO:s högkvarter flyttas till en invandrartät stadsdel så att de får bättre kontakt med verkligheten samtidigt som de kan få flera att engagera sig fackligt och förstå fackföreningarnas roll och på det sättet isolera SD.

Regeringen talar ofta om mångfald men hur fungerar den inom bostad och arbetsmarknaden .

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer bör tillsammans med fastighetsägarna starta en dialog om mångfald vid anställning och boende . Även arbetsgivare med invandrarbakgrund bör bjudas in till en dialog . De Nya Svenskarna har lagt märke till att det nästan bara är personer med invandrarbakgrund som jobbar hos arbetsgivare med invandrarbakgrund.

#De Nya Svenskarna föreslår vidare att socialministern återkallar alla mål hos förvaltningsdomstolarna till följd av skandalen inom försäkringkassan och avsättandet av generaldirektören.

Ta inte upp integrationen utan att ta upp freden

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

https://www.st.nu/opinion/debatt/sd-s-framfart-bland-medlemmarna-ar-ett-misslyckande-for-hela-lo

 

 


En dialog med Immanuelskyrkan

Vid besökt hos Immanuelskyrkan hade vi liten dialog med en trevlig receptionist och av honom fick jag ett häfte om onsdagens ämne “ att inte ta demokratin för given “. Samtalet leds av Höj Rösten Politikerskola.

Vi arbetat för en övergång från Kyrkoval till ett Multireligionvalsystem , www.multireligionval.info.

Här finner ni även en översikt över modellen , https://canvanizer.com/canvas/wE5JLBHTa9wxv

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati .

Frågan är hur det kommer sig att det bara är svenska kyrkan som har infört demokrati i sitt protestantiska trossamfund genom kyrkoval där 16- åringarna har rösträtt. Inga andra religiösa samfund har infört detta, man undrar varför

#Svenska kyrkan får ett s k särskildsbidrag dvs från anonyma källor medan andra trossamfund finansieras genom stiftelsen SST , #Myndigheten för stöd till trossamfund d v s via skatterna .

Kostnaderna som svenska kyrkan förfogar över förutom ovan är

 1. Begravningsavgift uppskattningsvis 6 miljoner * 120 kr/år = 750,000,000 miljoner kr .

 2. Kyrkoavgift som lägst 500/år = Svenska kyrkan har 6 miljoner medlemmar. enligt kyrkans hemsida vilket är 3 miljarder kr (3,000,000,000) .

Tillsammans med det särskilda bidraget får svenska kyrkan cirka 4 miljarder svenska kr varje år.

Genom att både infödda svenskar och de med invandrarbakgrund och som har fyllt 16 år får delta i multireligionvalsystemet blir de jämställda både vad gäller religion och rättighet att kunna rösta vilket ökar valdeltagandet både i allmänna val , EU-val och multireligionval vilket innebär en utveckling av den svenska demokratin.

Nu är det många flyktingar som tillhör olika religioner och trossamfund som kommer till Sverige och som inte känner till andra religioner utan bara det som de har läst i skolan om sin egen religion. Med ett Multireligionvalsystem kommer vi att lära oss om varandras religioner och traditioner .

Rättvis fördelning av de resurserna är en viktigt fråga vid en övergång , det otydliga bidraget från SST och det s k särskilda bidraget ska ersättas med ett multireligionstöd ungefär liknande partistödet.

Politiken ska hållas utanför multireligionvalsystemet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Det är därför FN:s säkerhetsråd inte fungerar och FN:s sändebud i Syrien inte har uppnåt sitt mål

Det är därför FN:s säkerhetsråd inte fungerar och FN:s sändebud i Syrien inte har uppnåt sitt mål

Om FN:s säkerhetsråds medlemmar är upptagna med med sina egna konflikter hur ska de då kunna lyckas med att lösa andra länders problem och konflikter

 1. Vetorätten

 2. FN- högvarteret är felplacerat

 3. Fredsbevarande styrkor

 4. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

 5. Ockupationer och kränkningar av de mänskliga rättigheterna

FN:s säkerhetsråd måste vara en förebild för andra nationer och därför ska kravet på medlemskap vara mycket strängt , hårdare än kravet när det gäller på EU- medlemskap. Dessutom ska medlemmarna som väljs in i säkerhetsrådet vara neutrala .

För att främja neutraliteten och rättvisan måste de sex FN:s huvudorgan fördelas på andra länder som kan hantera ett sådant ansvar och som kan fungera som förebild i detta som te x ekonomiska och sociala rådet.

Genom att upphäva vetorätten och flytta FN:s högkvarter till ett neutralt land som Sverige där de flesta Nobelpris delas ut, Nobel har sin grav vid det kända Karolinska Institutet, FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade även sitt hem här dessutom trivdes deltagarna med FN:s generalsekreterare António Guterres i spetsen I Dag Hammarskjölds gamla hus på Österlen. För att Sverige ska kunna vara värd för Förenta nationerna måste Sverige sluta med provokationer och vapenhantering och I stället utveckla sin egen välfärd

FN:s fredsbevarande styrkor bildades 1956 av FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld med anledning av Suezkrisen där Israel och även Storbritannien och Frankrike, båda medlemmar i FN:s säkerhetsråd, anföll Egypten .Kriget öppnade vägen för flera militärkupper i Syrien då Baathpartiet kom till makten 1966 . Kriget och ockupationen har fortsatt under alla FN:s generalsekreterare och deras politiska rådgivares mandat . Utnyttjandet av barn sexuellt som avslöjades av Anders Kompass visar hur illa FN fungerar.

För att FN:s fredsbevarande styrkor och den som får FN:s uppdrag att medla i konflikter ska kunna fungera krävs ett upprättande av ett fredsdepartement FD hos alla som sitter i säkerhetsrådet.

Med hjälp av ett FD kan flera grupper av flyktingar få utbildning i fred, demokrati och hållbar utveckling . Detta sker tillsammans med SIDA .

Detta kompletteras med att tillämpa mutireligionvalsystemet som ska ersätta det gamla kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. .

En bra styrelseform som passar i Syrien kan vara att återställa monarkin från 1920 , då var det Frankrike och Storbritannien konstruerade denna lösning genom att utse Faisal den första King of the Arab Kingdom of Syria 1920 som sedemera utsågs till kung av Irak mellan 1921-1933 .En kung vinner nämligen större respekt hos den arabiska befolkningen än den som är president . Saudiarabien, Jordanien och Marocko är bra exampel på det . Efter en tid med denna modell får folket i varje land genom folkomröstning avgöra statskicket, republik eller konstitutionell monarki.

FN:s sändebud i Syrien, Staffan de Mistura måste utgå från ovanstående vid sin medling , detta har betydelse även för irakiernas stabilitetet och kan även knäcka Israel-Palestina frågan.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Upplös de sammanslutningar i Sverige och Norge som utser nobelpristagare och bilda nya sammanslutningar som har internationell prägel

Man lyckades ju med att upplösa unionen 1905 så varför skulle man då inte kunna lyckas med att upplösa de svenska och norska sammanslutningar som utser nobelpristagare och bilda nya i stället .

Sedan 60-talet har Svenska Akademien fått utstå stark kritik och därför avstod t ex 1964 den franske författaren, intellektuelle och filosofen Jean-Paul Sartre från att ta emot Nobelpriset.

Skandalerna i de sammanslutningar som utser nobelpristagare och Norges anslutning till den militära alliansen NATO är tillräckliga skäl för att fundera över en upplösning av både de svenska och norska sammanslutningar som utser nobelpristagare och bilda nya. Hemlighetsmakeriet, vilket har pågått i Svenska Akademien i över 200, år är ett annat skäl.

Genom att bilda nya för Sverige och Norge gemensamma sammanslutningar med internationell prägel där även de med invandrarbakgrund med olika modersmål kan väljas framstår som den bästa lösningen.

Det är inte förenligt med Nobels intention att det land som delar ut fredspriset ingår i en militär pakt . Det var under unionen mellan länderna.som Nobel ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige.

Med nya sammanslutningar sparar Nobelstiftelserna stora resurser , det blir mindre komplicerat och minskar byråkratin och skapar mer aktiva sammanslutningar . Själva cermonierna som är svåra att följa av folket i de båda länderna skulle man kunna förlägga gemensamt, vartannat år i Sverige och vartannat år i Norge.

Svenska och Norska politiker måste arbeta effektivt för fred och konfliktlösning och använda sin politiska skicklighet till att lösa konflikter samt främja fred, demokrati och hållbar utveckling och undvika att blanda sig i, provocera och ej heller ta parti för någon sida vid en konflikt .

Politikerna måste också fråga sig om det är rätt att polisen lockar volontärer från Amnesty och Röda korset och att EU prioriterar diplomatiska krig i stället för att samla alla krafter på att stoppa de pågående blodiga krigen .

Är det rätt att en svensk journalist öppet utsätts för förolämpningar, kränkning och hets mot folkgrupp av nazisterna när han i sitt uppdrag tar upp ett viktigt ämne, nämligen demokratin . Detta är ett av de bästa program som SVT hitintills har sänt och poliserna står som åhörare utan att ingripa när lagbrott begås . JK måste ha sett programmet eller fått en anmälan. Polisens agerande bör därför granskas precis som i Österrike där en razzia mot nazister och de tjänstemän och politiker som sympatiserar med dessa ägde rum.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Tidigare inlägg
RSS 2.0