Dubbelt EU- medborgarskap med dubbel rösträtt bidrar till en ökning av Gruppen Europeiska konservativa och reformister , ECR.

I den gruppen ingår , tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna. brittiska Ulster Unionist Party, lettiska Nationella alliansen och nederländska ChristenUnie.

A som är flykting från Polen är numera en svensk medborgare och uppbär dubbelt medborgarskap med dubbel rösträtt. I det polska valet röstar A på Lag och rättvisa och i svenska valet röstar A på SD . Likadant vad gäller de övriga med dubbla medborgarskap med dubbel rösträtt . Ungrare , finländare , tjecker , letter , danskar, norrmän m fl . De eu- medborgare med dubbla medborgarskap och dubbel rösträtt har bidragit till att Gruppen Europeiska konservativa och reformister fått mer makt och spridning och orsakat att britterna smet från sitt ansvar vilket ledde till att Brexit vann folkomröstningen .

Nu är det upp till den nya svenska samlingsregeringen, utan SD, som bildas efter valet 2018 att som De Nya Svenskarna föreslå att dubbelt Eu-medborgarskap ska behållas men att man ska förlora rösträtten i det ursprungliga landet, d v s A ska bara få rösta i det land där A har sin hemvist .Vill A behålla sin rösträtt I sitt tidigare land får han säga upp sitt medborgarskap i Sverige. Det här valet handlar om ta avstånd från högerextremister, nazister och främlingsfientlighet. .

Andra med dubbla medborgarskap och med dubbel rösträtt utanför EU -området undantas från detta

Oavsett vad politiska kommentatorer, experter och rådgivare säger är det ohållbart att bilda en regering med stöd av det ena eller det andra partiet. -Löfvens misstag var att V inte fick någon statsrådspost i hans regering trots att han fick deras stöd vilket gav Alliansen ett argument . Alliansen menar att Mp och S utgör en minoritet .V- partiet har alltid tillhört vänsterblocket , vänsterblocket förknippas med V annars betraktas de som socialister .

V var också passivt när det gällde krav på att få en ministerpost . Detta tillsammans med att Ny Demokrati fick stöd av väljarna under Carl Bildts regering, och under Reinfeldts regering växte SD.

Samlingsregering, utan SD, tillsammans med upphävande av dubbel rösträtt isolerar Gruppen Europeiska konservativa och reformister .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni har glömt det berömda agerandet från en feminist, riksdagsledamot, när hon gjorde ett historiskt skarpt uttalande till SD:s talman, Björn Söder, att han inte var hennes talman

De som inte har röstat , stöder en samlingsregering utan SD

Det kommer att bli ett val mellan bildande av en samlingsregering utan SD eller en ämbetsmannaregering dvs en regering utan politiker alternativt ett nytt val .

En svag regering eller en minoritetsregering, en klipp och klistraregering, kan inte lösa nuvarande kris I vilken vi alla befinner oss.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Vid adoption träder FN , UNICEF in . United Nations Children's Fund, FN:s barnfond som är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. och lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Nationella organisationer som Forum Syd och Internationella organisationer Som UNICEF och ICSW  är involverade.

Hänsyn talar inte till de som ska ta emot barnen oavsett metod av avlande utan till den situation som barnen befann sig i innan överlämnandet till de nya föräldrarna. Skälen kan variera , det kan vara på grund av fattigdom, ensamhet på grund av krig eller naturkatastrof och det kan som Ebba Bush uttryckte i direkt -TV partiledardebatten bli ett “ utnyttjande” av fattiga kvinnor.

Även termen ensamkommande barn kan tillämpas i sådana fall . Dessa barn får socialbidrag och ej barnbidrag som vilken flyktingfamilj som helst beroende av inkomst.

Den nya flyktingkvoten som nämnts ovan kommer att kräva uthållighet och förmåga att fatta svåra beslut som Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal till nationen. Sveriges flyktingpolitik, betonade han, måste därför vara både klok och stram under lång tid framöver. Detta gäller bildande av en samlingsregering utan SD

De Nya Svenskarna konstaterar att Decemberövernskommelsen är att betrakta som en samlingsregering utan SD . Frågan är vad det är för mening med att gå till valet om DÖ gäller till 2024.

De Nya Svenskarna rekommenderar varmt att partiledarna öppnar för att bilda en samlingsregering utan SD.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Valrörelsen är död , oppositionen saknas och Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Valrörelsen är död , oppositionen saknas och #Decemberöverenskommelse betraktas som en samlingsregering.

Se med din röst till att inget parti gynnas av kriser under valet 2018 , en minoritetsregering kan inte lösa någon kris och valet kommer att gynna de främlingsfientliga partierna .

Under valet diskuterar flyktingar och invandrare utrikespolitik, krig,fred ,diktaturer och vad som pågår i deras hemländer från vilka de har flytt medan svenskarna diskuterar sina mantra , skolan, vård , miljö och integration som de är vana vid .

Vid valet 2014 räknades inte din röst, i och med Decemberöverenskommelsen bilda riksdagspartierna samlingsregering med uteslutande av SD samtidigt som opposition kvävdes d v s oppositionen omvandlades till stödben som samlingsregeringen vilade på .

Valrörelsen är död , oppositionen saknas , frågan är vilken roll har väljarna, demokratiminister och #IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistance i Stockholm , Strömsborg, ?

Flera har innehaft posterna som Sveriges demokratiminister Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet men valdeltagandet har minskat, svårigheter med att bilda stabila regeringar , Främlingsfientliga partier får vågmästarställning , valmyndigheten slarvar med valsedlar , riksdagspartiernas valberedningar sammansättning och aktiviteter har brister , svensk massmedia , regeringspartierna och Alliansen är tysta om D-överenskommelsen, otrygghet i utsatta områden , svenskarna vill inte bosätta sig i utsatta områden m.m .

Därför se vid valet 2018 till att inget parti gynnas av de pågående kriserna som världen står inför , kriser kan inte hanteras av en minoritetsregering eller svaga regeringar , det talar för en samlingsregering .

Under andra världskriget bildades en samlingsregering för att hålla Sverige utanför kriget och som betonade vikten av neutralitet och att Sverige och svenska folket stod eniga bakom detta .

#Per-Albin Hansson ordförande för SAP som fick flest röster fortsatte som statsminister med sju socialdemokratiska statsråd .

#GöstaBagge ordförande för Högerpartiet tackade jag till posten som ecklesiastikminister och fick fyra statsrådsposter som nu Ulf Kristersson kan acceptera eller motsvarande post i den nya samlingsregering som bildas 2018.

#AxelPehrsson-Bramstorp partiledare för Bondeförbundet blev jordbruksminister i samlingsregeringen med två statsrådsposter som Annie Lööf kan tilldelas i den nya samlingsregeringen .

#GustafAndersson i Rasjön partiledare för Folkpartiet kommunikationsminister och fick tre statsrådsposter som nu Jan Björklund kan tilldelas eller motsvarande post.

Man bestämde att utrikesministern skulle vara en partilös och den tilldelades Christian Günther.

Vidare kom de överens om att Sveriges kommunistiska parti med Sven Linderot som partiledare skulle uteslutas från samlingsregeringen som nu 2018 kan tillämpas mot SD som hämnddemokrati. Från den svenska politiska historien .SD och deras anhängare få inte utnyttja kriser .och gynnas av det.

I tidigare inlägg har De Nya Svenskarna uppmanat alla partiledare utom SD att bilda en samlingsregering. Anledningen är att inget parti får utnyttja den svaga demokratin och den djupa flyktingkris kan gynnas av detta.

Kriser kan bara lösas på ett effektivt sätt genom att bilda en samlingsregering . Den svenska politiska historien har visat att kriser kan lösas på ett effektivt och fredligt sätt som unionen mellan Sverige och Norge .Då var det inte krig utan en samlingsregering bildades för att upplösa unionen på ett fredligt sätt som gynnat båda länderna och deras befolkning. Var sin gräns, egen flagga, egen kung och egen regering .

#DeNya Svenskarnas har historisk ansvar och utifrån kritik och självkritik lämnar väljare följande konkreta åtgärder .

Din röst kan även vid valet 2018 nonchaleras på samma sätt som vid förra valet 2014 då Decemberöverenskommelsen så småningom ingicks mellan S, Mp, V å den ena sidan och Alliansen å den andra sidan . Decemberöverenskommelsen är i sig att betrakta som en samlingsregering med uteslutande av SD.

Därför är det en demokratisk rättighet att inte gå och rösta under kriser eller när väljarna kan anta att en likadan överenskommelse kan bildas på nytt på grund av det blir svårt att bilda en ny stabil regering och att SD får en vågmästarställning på grund av flyktingkrisen m m.

Bråket mellan de politiker med argument som bidrag till elcyklar och andra politiker som vill ge ekonomiskt stöd till de som vill installera larm. #Harman råd att köpa en villa har man råd installera larm.

Krig , vapen , våld , högerextremisterna , klimatet , demokratin , gymnasielagen och mandatperioden för en samlingsregering är bland de viktigaste frågorna för en samlingsregering.

Det kan få förödande konsekvenser att skjuta upp eller nonchalera en reform eller åtgärd .

Här är de åtgärder som borde genomföras

- Nobelpriset delas inte ut och krisen inom akademien m fl kan lösas med hjälp av Kungen och samlingsregeringen .

- Upphäv dubbel representation som Sverige har med EU och EU:s medlemsländer dvs minska från 729 beskickningar till endast 27 koncentrerade till Bryssel. Resurserna överförs till det nya Fredsdepartementet som öppnas av samlingsregeringen.

- Flytta IDEA , International Institute for Democracy and Electoral Assistance från Strömsborg, i Stockholm till Akalla , Husby eller Rinkeby

- Återinföra fastighetsskatten

- Flygskatten skall fyrdubblas, för de som reser ofta diplomater och deras familjer och personal.

- Ta bort skatten för pension upp till 20.000 kr per månad

- Flytta alla fackförbunds högkvarter från Stockholms innerstad och fördela dessa på olika län , helst där det bor många invandrare .

- Flytta SIDA till Alby eller Norsborg

- De bolag som ägs av riksdagspartierna avregistreras och resurserna återgår till välfärden

- Statsrådspension på 20 086 kronor i månaden samtidigt som man tjänar 957 920 kronor per år skall omedelbart stoppas .

- Riksdagspartierna medlemmar uppmanas att flytta till invandrartäta - stadsdelar , så att deras barn går i samma skola , mångfald

- Ett riksdagsparti som går ut med utfästelser innan valet borde finansiera sina löften från sin egen budget , det egna partistödet.

Att en minoritetsregering eller ett riksdagsparti en månad före valet går ut och lovar pengar till att vidta olika åtgärder

att locka väljarna med pengar betraktas som en icke demokratisk åtgärd , korruption, och det borde förbjudas .

- Skrota alla vapen , dessa vapen är en bidragande orsak till otryggheten

- Engagera invandrarnas olika riksförbund och trossamfund i problemen

- I en rättspraxis förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna . Skattemyndigheten måste se över de regler som gäller för registrering av föreningar och partier så att de följer de demokratiska reglerna och att stadgarna måste ha en demokratisk utformning

- I stället för att bygga en stor polisstation i en liten stadsdel som ersättning för stadsdelsnämnden återställa den gamla stadsdelen så att boende utan hinder kan besöka politikerna och uträtta sina ärenden .

- Återinföra hundskatt så att hundarna inte utnyttjas i olagliga affärer

- Avveckla dubbel representation i EU , Sverige behöver inte ha 27 ambassadörer i EU -länderna , det räcker med en i Bryssel och avveckla alla de andra .

-Ersätta #kyrkovaletmed #multireligionvaloch behålla rösträtt för alla som fyllt 16 år att ha rätt att rösta i multireligionvalet, låt kyrkobyggnaderna med en liten ändring bli en plats för alla religioner.och de dolda bidrag som finansierar trossamfunden ersätts med ett multireligionstöd som motsvarar partistödet.

Samlingsregeringens uppgift är att utvärdera och analysera så att flyktingar och invandrare kan få hjälp med att hitta lösningen till fred i stället för krig . Hur länge ska en konflikt och ett krig få fortsätta , hur mycket av landets infrastruktur ska raseras, hur många människor ska dödas innan det sätts stopp .

En långvarig vapen kamp mot en diktator utan tydlig strategi , värdering , brett folkligt stöd inifrån och utifrån landet har förlängt folkets lidande och en nation har hamnat i exil.. Däremot har det gynnat diktaturer och högerextremister.i exilländerna.

Vad kan en flykting lära sig av svenskarna , hur bli värvad av svenskarna till politiska partier, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen när svenskarna även under valrörelsen är tysta , inte vill ha kontakt med andra som om de saknar yttrandefrihet och är belagda med tystnadsplikt , munkavle. Inga kontakter med invandrare och flyktingar för att få de delta i valrörelse , vara delaktiga . Hur ska det då gå till om man vill ha fler invandrare och flyktingar att engagera sig?

Hur värvar svenskarna medlemmar till sina respektive partier, vilken typ av rörelse skall de visa för en flykting så att de kan få en politisk kontakt , var träffas de , öppen eller sluten samling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Nya Svenskarna arbetar för dig , skrota all vapen,

Med Hultqvists affär att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot med skattemedel för över 10 miljarder svenska kronar kan inte förhindra torkan , böndernas missnöje , djurens lidande som tvingar böndena att slakta sina svältande kreatur. Det kan inte släcka bränder eller förhindra översvämningar .Det går inte ens att utföra operationer vid de svenska sjukhusen vid 30 graders värme och man kan inte äta upp Patriot vid svält .

Väderprognosen tyder på att temperaturen kommer att stiga med över 20 grader i Spanien, södra Frankrike och Potugal där det kan komma att bli upp till 50 grader varmt .

Krig , översvämningar och bränder är klimatförändringar , ett hot mot miljö , djur och människor . De utgör en provokation

Lyssna gärna på sommarprataren ordförande för ICAN i 101 länder som driver kampanjen att kärnvapen ska förbjudas . ICAN lyckades den 7 juli 2017 med att det antogs en sådan konvention i Förenta nationerna . Den svenska delegationen för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihets delegatationen leddes av Anna Kleman som arbetade för Kvinnlig rösträtt och fredsarbete under första världskriget , hon satt i Rädda barnens styrelse . Det internationella kvinnoförbundet för fred och frihet har en rådgivande roll till FN som NGO . Syfte var att uppmana neutrala länder till medlingspositioner och krigförande länder till dialog samt att skapa opinion för fredliga lösningar.

Den andra organisation inom ICAN är Svenska Läkare mot Kärnvapen

målet är att undanröja risken för kärnvapenkrig genom att avskaffa kärnvapnen och genom att sprida saklig och medicinskt-vetenskapligt grundad information om de medicinska effekterna av kärnvapen. ICAN fick Nobels fredspris 2017 .

Generalsekreterare för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons , ICAN , svenskan Beatrice Fihn som i sitt program som sommarpratare skickade en viktig signal till flyktingar och invandrare nämligen att du som enskild medborgare kan göra något , inte vara passiv utan ta initiativ eller börja med något 

Förbud avseende tillverkning och spridning av kärnvapen började som en liten grupp vars kontinueliga kampanj ledde till att många länder skrev under avtalet med undantag för Sverige som vägrade att godkänna det att jämföra med de länder som inte skrev under klimatavtalet. År det inte mot svenska folkets vilja ?

Att förbjuda rökning på restauranger, kaféer och arbetsplatser var inte möjligt särskilt när man brottades med tobaksindustrin och odlare av tobak.. Det blev möjligt genom kamp. Nu är det dags att stoppa vapentillvekning och vapen idustri, Nej till vapen .

Det handlar om skicklighet som t ex ett litet parti med väljarstöd på 5 % lyckades med att få fyra statsrådsposter I den svenska regeringen att jämföra med SD med 16 % av väljarstödet som misslyckades med att få åtminstone en statsrådspost under två mandatperioder.

Skrota alla vapen för att skapa fred, rädda klimatet , satsa på forskning och utbildning samt en demokratisk utveckling

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Politiska praxis i exil .

Exil är en tillfällig station där flyktingar i exillandet får skydd på grund av förföljelse som tvingats

lämna sina hemländer till följd av diktatur, tortyr, förtryck , kränkning av de mänskliga rättigheterna , politisk uppfattining och krig .

Asylsökande med en gemensam sak som flyktingar som drivits i exil för samma kamp för fred och demokrati och hållbar utveckling som kan tillämpas i återuppbyggandet efter diktaturens fall . Så att den kan levereras till nästa generations flyktingar .

När en sådana politisk praxis saknas som vägledning , blir kampen långvarig och diktaturen får skäl och argument att använda mot oppositionen och omvärlden som Syrien , Jemen, Irak, Afghanistan,Somalia , Libyen.

Nelson Mandela hade inte samma möjlighet och frihet till att samarbeta och driva sin kamp i frihet som många av de flyktingar och invandrare som har fått asyl i demokratiska och rättstater då han berövades sin frihet genom att sitta 27-år i fängelse b la i Robben Island. Inte som Bruno Kreisky som politisk flykting i Sverige mellan 1939–1946 och inte som Willy Brandt som under 1930-talet gick i landsflykt till Norge när nazisterna tog makten.Inte som Andreas Papandreou som efter militärkuppen 1967 gick i landsflykt och levde i exil i Sverige där han ledde befrielserörelsen PAK, Panhellenska Befrielsefronten.

I avsaknad av politisk praxis i exil motverkas hållbar integration och flyktingpolitik det syfte som regeringen och riksdagen har satt upp som mål.

Genom att skapa politisk praxis i exil och  tillämpa detta undviker andra generationens flyktingar att drabbas genom att ingen vill ta emot dem eller mista sitt liv så att liken flyter i havet samtidigt som vi motverkar flyktingsmuggling .Politisk praxis i exil skapar också en hållbar biståndspolitik

Då nuvarande flyktingarna i exil har brustit i samarbete , omdöme och inte visat solidaritet med andra flyktingar som också har rätt att fly samtidigt som kampen omvandlas till passivitet ,

anarki och skapande av nya konflikter i stadsdelarna , svenskarna flyr från flyktingar och invandrare, ökat stöd till rasistiska element vilket motverkar andra flyktingar negativt

och inga länder vill ta emot flyktingar vilket har skapat en flyktingskris och skapandet av Brexit dvs flykt från ansvar att ta emot flyktingar som skall skyddas enligt

FN:s flyktingkonvention , Genèvekonventionen dvs 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Storbritannien som är medlem i FN:s säkerhetsråd trotsar Genèvekonventionen.

Med dessa politiska praxis i exil  vilar ett säkert och stabilt återuppbyggande

av ett land efter diktaturens fall . För att uppnå en hållbar fred krävs det att länderna inför demokrati i varje trossamfund precis som Svenska Kyrkan genom kyrkovalet men det skall tillämpas

genom ett Multireligionvalsystem , Multireligionval och Multireligionstöd , tre delar. Det starka filosofiska sambandet

Om du inte kan släcka bränder , förhindra översvämingar och skapa fred , se till att din stadsdel blir trygg och attraktiv , en stadsdel för mångfald.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

Frågor och svar !

Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

 • Ta bort alla religioner, svarade några

Kommentar: Eftersom majoriteten av världens befolkning är fästa vid sina traditioner såsom begravningscermonier, konfirmation, religiösa platser som kyrkor, tempel, moskéer, synagogor m m, äktenskap, heliga skrifter , religion som undervisningsämne , konvertering, så blir det mycket svårt att ta bort alla religioner .

Eftersom det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati , är det enklast att införa demokratin inom alla trossamfund genom att ändra kyrkovalet till Multireligionvalsystem..

Genom att införa Multireligionval och jämställa alla religioner och även jämställa de 16-åringar med invandrarbakgrund med infödda svenskar och ge dessa rösträtt. I kyrkovalet har infödda svenskar som fyllt 16 år rösträtt . Att ge dem som fyllt 16 år rösträtt inom religionen innebär också att ungdomarna får praktisera demokrati som ger god praktik och förbredelse till allmänna val två år senare.

Med ett multireligionvalsystem löses stora konflikter och det bidrar till tryggare stadsdelar .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Att bilda en samlingsregering i stället för att gå till val 2018 är också att rädda KD , Rädda alliansen till nästa val , utesluta taktikröstning, behålla Eu-medlemskap och dessutom isolera SD ..

En partiledare skall komma in I riksdagen för sitt parti av sin egna politiska kraft och inte genom taktikröstning

Sverige kan inte fortsätta styras av klistra och klippa regeringar, minoritetsregeringar som dessutom fungerar med stöd av oppositionen sk D-överenskommelsen under perioder av svåra kriser. Därför bör bildande av en minoritetsregering uteslutas .

Ullsten som bildade en ren folkpartiregering fick styra landet mellan 18 oktober197812 oktober1979 , ett år . Ullsten fick 1978 hantera en svår politisk kris på grund av oenigheten inom regeringen om laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3

Även en lösning med ett parti ett system utan opposition kan också uteslutas . Demokratin kräver att det skall finns en stark opposition.

Blocköverskridande regeringar med val av lämpliga partier bland åtta partier är mycket invecklat och även den lösningen kräver en D-övernskommelse eller liknande . Väljarna vill inte att partiledare ska hålla på med att leka , experimentera och testa . Även den lösningen måste uteslutas .

Att kringgå fyraprocentsspärren grnom att stödrösta eller taktikrösta på KD med målet att få ihop ett dugligt regeringsalternativ kan jämföras med en minoritetsregering och kräver kompromisser . Liknar D-överenskommelsen . Som om KD ensidigt upphävde och förlorade sin trovärdighet .

Taktikröstning har fått en sådan etikett.

- Broder fyra procent , de som taktikröstat på Kristdemokraterna

Tack varar Centerpartiet som fick in Alf Svensson i riksdagen 1985 då hade Kristen demokratisk samling KDS en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.

En sådan samverkan kritiserades inte av socialdemokratin trots att den var odemokratisk och bidrog till politiska svårigheter .

En socialdemokrat taktikröstar på MP för att det enligt den personen är det enda partiet som slåss mot SD om tredjeplatsen i svensk politik. Jag kan inte låta ett rasistiskt parti få välja en vice talman och få vara tredje kraften i alla debatter.

 • Kamrat fyra procent när Socialdemokratiska sympatisörer taktikröstade på Vänsterpartiet kommunisterna

Det kan tolkas som om partiet har tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till andra partiet i form av nya röster.

 

En valteknisk samverkan mellan KD och SD

I en radiointervju deklarerade en talesperson för KD att han vill ge mer makt till SD , detta kan ske genom att SD i en valteknisk samverkan kan bli räddningen för KD . KD som enligt olika opinionsundersökningar ligger långt under 4% spärren och kan förlora alla sina mandat och tvingas att lämna riksdagen

KD med sina kristna värderingar kan endast räddas genom bildande av en samlingsregering innan partiet hamnar i nazisternas famn .

Samlingsregering kan bildas i två fall

 • Under krig

 • Krissituation som unionsupplösningen med Norge 1905

Den schweiziska modellen och efarenheter av samlingsregeringar som bildas efter valet som äger rum varje 4:e år under lång tid fungerar tillsammans med folkomröstningar .

Nackdelen med denna ovanstående konstruktion med ett land som hela tidens styrs av samlingsregeringar är att landet blir utan opposition vilket demokratin kräver.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en svensk samlingsregering bildas i stället för att gå och rösta men den skall vara tillfällig, helst på ett år och sedan får allmänna val äga rum i samband med EU-valet 2019 .Samlingsregeringen ska även debattera huruvida det är möjligt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem, förbjuda nazistiska och rasistiska partier, föreningar och organisationer .

Inför en flygskatt på 50 % på grund av att många reser fram och tillbaka hela tiden och en del säger att de inte bryr sig om vad som händer i Sverige vilket påverkar andra , en del har bott i Sverige i 40 år och aldrig röstat och inte deltagit i något val . Från svenskarnas sida finns de som flyger runt bl a till USA , Spanien och Grekland , en del äger fastigheter i andra länder .

Därför är det en uppgift för en samlingsregering att införa en rejäl höjning av flygskatten till 50 % en nödvändighet även för att rädda klimatet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Medborgarna kan tvinga fram en samlingsregering i stället för att gå och rösta i valet 2018.

Det är därför De Nya Svenskarna inte har beställt valsedlar 2018 !

Först vill vi, De Nya Svenskarna , rekommendera den Ungerska utrikesminstern att införa Multireligionvalsystem att tillämpas av det ungerska folket . Den ungerska regeringen måste också lära sig att det är demokratin och inte den kristna religionen som utrikesministern hänvisar till som har givit religionsfrihet för alla trossamfund.

Många ungrare och polacker har själva varit flyktingar i bl a Sverige och många av dem är fortfarande bosatta i Sverige . Båda länderna fungerar bäst med att styaras av var sin samlingsregering .

Samlingsregeringar har bildats tidigare i Sverige bl a i samband med andra världskriget ,Regeringen Hansson III från 13 december1939 till 31 juli1945.

Enligt källorna medgav Hansson i sin dagbok, på regeringssammanträden och i riksdagen att Sverige gav upp sin neutralitet, men han beslutade att inte informera folket om det. Eftergifter till Nazityskland, kom Sverige att delta passivt i kriget på Tysklands sida. Detta kan jämföras med nuvarande stödet till NATO. Svenska folket kan ta avstånd från detta och inte samarbeta med främlingfientliga och nazistiska organsisationer genom att uppmana till bildandet av en samlingsregering 2018.

I Hanssons samlingsregering ingick Christian Günther som utrikesminister trots att han inte tillhörde något parti. Dessutom ingick tre jurister som också var partilösa och detta kan också tillämpas i en kommande samlingsregering.

Även under unionskrisen med Norge1905 bildades en samlingsregering under ledning av protektionistiska partiledaren Christian Lundebergmellan 1900–1908 med tullvänlighet . Makten fördelades då mellan Protektionistiska partiet , Lantmannapartiet och Liberala samlingspartiet . Krigsminister Lars Tingsten ett partilöst statsråd . Utrikesminister Fredrik Wachtmeister tillhörde Protektionistiska partiet.

Trots att kommunisterna , VPK, APK, i princip var lika gamla som S och liberalerna uteslöts de från att delta i de båda samlingsregeringarna.

Syftet med att bilda en samlingsregering nu 2018 är att dels undvika hotet om omval och att undvika en ny decemberöverenskommelse samtidigt som SD inte får en vågmästarroll .

I stället för att gå och rösta den 9 sep 2018 tala om för politikerna att de måste agera tillsammans och på ett effektivt sätt och med bred majoritet hitta lösningar på problem som flyktingskrisen och krig . Lösningen på problemen kan endast nås genom att bilda en regering som har stort stöd av majoriteten i riksdagen .

Detta innebär att bildandet av svaga regeringar begränsas. Vid nästkommande val får DÖ eller liknande övenskommelser inte förekomma .

 En svag Allians eller röd-gröna minoritetsregeringar kan kan inte lösa

1) Hotet om handelskrig

2) När EU- länderna inte är kapabla att skapa fred uppstår en flyktingskris som de inte kan lösa. EU är lika svagt som de svaga regeringar som ingår i EU . Orsaken till den svagheteten och att det är svårt att styra landet är att rasistiska och nazistiska organisationer fått rätt att härja fritt .

3) Din röst kan nonchaleras på samma sätt som i valet 2015 genom en ny Decemberöverenskommelse.

4) En av Riksdagens talmän kränker vissa minoriteters rättigheter .

5) I lördagsintervjun framkom att ett främmande land kommer att blanda sig i och försöka med att påverka valet . Hoten mot valet 2018 ger bara det en anledning till att bilda en samlingsregering jmf med valet av Trump.

6) Tilltron till demokratin och politiker försvagas samtidigt som det i Sverige redan finns en del som inte röstar eller som röstar blankt .

7) Den svenska regeringen varnar för krig, den har delat ut broschyrer till alla hushåll med rubriken: Om krisen eller kriget kommer .

8) IT- skandalen: ingen av de som drabbats har erhållit någon kompensation

 1. Försäkringsskassans negativa behandling av sjuka personer och de med funktionshinder och förvaltingsdomstolarnas roll vid överklaganden. Regeringen har också indirekt påverkat förvaltningsdomstolarna. Försäkringskassan har inte återkallat de ärenden som ligger hos förvaltningsdomstolen efter det att GD fick sparken.

 2. Det har visat sig att en svag regering inte kan skydda sina egna medborgare trots att den nuvarande regeringen har utfärdat många lagar och förordningar , skärpt straffen som inte någon annan regering har gjort, dock utan resultat. Kraven på de som söker till polisutbildningen har sänkts samtidigt som anslagen till polisen har ökat och polisens löner har höjts, dock utan resultat . Dessutom kritiseras polisen för långsamhet .

 3. När försvaret inte klarar av exempelvis skogsbränder så vänder man sig till Italien för att få hjälp.

En samlingsregering utan SD får styra landet för tillfället , under en begränsad period, och genom att använda den tiden effektivt lösa de hinder och problem som finns, som att t ex förbjuda de nazistiska och främlingsfientliga organisationerna .

Kostnaderna för valet sep 2018 kan frysas under samlingsregeringen .

Ta under Almedalsveckan upp bildandet av en samlingsregering 2018 i stället att för hålla val.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Järvaveckan, demokratin kräver att den politiska beroendeställningen bryts.

Staten och kyrkans beroendeställning bröts år 2000 men inte S beroendeställning till LO där LO:s ordförande utlovade flera miljoner kr i stöd till S. Frågan är från vilken budget han tar pengarna när A-kasseersättningen ständigt är föremål för kritik .

Statsministerposten och funktionen som partiledare bör också brytas vilket De Nya Svenskarna i olika inlägg har tagit upp så att en rättvis maktdelning inom partiet uppnås samtidigt som andra får möjlighet att nå dessa poster . Att statsministerposten är öronmärkt för partiledaren borde också brytas så att någon annnan än partiledaren kan bli statsminister. Detta har ägt rum bara en gång i den svenska politiska historien, efter Brantings död 1925, då makten fördelades mellan Per Albin Hansson som partiledare och Rickard Sandler som då utsågs till statsminister 24 januari 1925 . Riksdagspartiernas beroende av invandrarföreningar , klumpröstningröstning har i flera fall inträffat där, särskilt när någon med invandrarbakgrund med politiskt uppdrag tvingats att lämna sitt politiska uppdrag eller sitt parti orsakat av att väljarstödet för det partiet minskat dramatiskt och som har inträffat inom S och Mp .

Enligt vår analys har SD inte fått sitt väljarstöd vare sig från S eller Mp .

KD- röster gick till SD, se sambandet

Analysen tyder på att KD:s röster gick till SD , KD förlorade 2,9.

KD hade i valet 2014 4,57 % - 2,9 = 118.000 röster som gick SD. Detta innebär, om siffrorna står sig, att KD kommer att förlora alla sina 16 mandat och Ebba Bush får lämna sin plats i riksdagen . Detta innebär att väljarna föredrar SD i stället för KD. Orsaken kan vara att KD ger politiska uppdrag till kändisar som inte är medlemmar i partiet i stället för till KD:s medlemmar vilket betraktas som orättvist. Dessutom har det visat sig att värvningen av kändisar inte har lett till att höja partiets väljarstöd. KD har nazistiska skelett i garderoben, KDS grundare Birger Ekstedt visste om före dettanazist var på riksdagslista . Därför ska de som lämnat KD återvända till sitt tidigare hem KD.

KD skulle ha bytt ut sin ledare .

 

S röster gick till V

Vad gäller S som hade 31,0 % vid valet 2014 har enligt opinionsundersökningen gått ner till 23,8 = 3,8 % vilket utgör 240.000 röster . Dessa har gått till Vänsterpartiet

V hade 5,7 % i valet 2014 .. Enligt staistiken får V 9,1 % = 3,4 vilket betyder att 210000 S röster har gått till V, S och V är i grunden systerpartier .

 

MP -röster gick till C

Vid valet 2014 hade MP 6,89 % av rösterna men enligt nuvarande opinionssiffror får partiet 4,5 % = 2,39

MP och Centerpartiet konkurerar med varandra när det gäller miljön , sannolikheten att MP röster har gått till Centern är stor.

Centerpartiet hade 6,1 % av rösterna vid valet 2014 enligt statistiken får partiet 8,9 % = 2,8 av MP

 

L röster gick till M

L fick 5,42 % vid valet 2014 och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 4,6 = 0,82 %

Moderaterna hade 21,1 % vid förra valet och enligt nuvarande väljarbarometer får partiet 21,51 % , ökningen beror på att de tagit väljare från liberalerna.

M skulle inte ha bytt ledare men däremot L .

Förutsättningar för att bilda en fungerande regering och samtidigt se till att det fortfarande finns en stark opposition är viktig så att att D-Ö inte upprepas .

 1. Att S väljer rätt parti med en politik som inte strider mot V:s och Mp:s politik som parterna byggt upp under lång tid, det gäller bl a neutralitet , Nato , klimat och vinster i välfärden

 2. Att Alliansen inte spricker , den bildar en stark opposition .

 3. Isolera SD och avfärda kraftigt att den regering som ska bildas blir beroende av SD. Förbjud under tiden de rasistiska och nazistiska organisationer som motverkar demokratins målsättning.

Ingenting kommer att fungera förutom en samlingsregering utan SD . Som statsminister förslås Margot Wallström och som utrikesminister Elisabeth Svantesson, med upprättande av ett fredsdepartement under ledning av förslagsvis miljöpartiets Jabar Amin.

De som röstar på SD inbillar sig fortfarande att SD är lösningen på problemet trots att de suttit i riksdagen under 8 år , men SD:s dröm kan bli som de amerikanska parens dröm .

Två amerikanska par seglade vilse i havet som var fullt av hajar , efter flera dager hade de brist på mat, färskvatten och cigaretter och då drabbades en av dem av hallucinationer och under natten i mörkret sade han till de andra i sällskapet att han skulle gå och handla cigaretter och plötsligt hoppade han i havet och hamnade i hajens mage innan han kom till affären. Ungefär så hallucinerar Jimmy Åkesson om att nå statsministerposten .

Varför kritiserar man Trump om man röstar på SD ?

Svensk massmedia måste hitta metoder som gör att partiledare kan tänka på andra saker än skola, vård, omsorg och integration. . Annars fastnar de i denna cirkel och det blir svårt för dem att komma på något nytt eller lösa andra problem .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/kd-har-nazistiska-skelett-i-garderoben-1.4748140De Nya Svenskarnas reflektioner om partiledarnas tal till nationen

Som ni förstår är samhällets viktigaste frågor krig, ockupation, demokrati och fattigdom det är därför folk flyr från sina hemländer .

Demokratin

I partiledaredebatten tolkas decemberöverenskommelsen som att den kommer att fortsätta , DÖ-II dvs en ny regeringskris . DÖ är, trots att den formellt har upplösts, fortsatt ändå i praktiken gällande vilket har gynnat SD. SD har skapat en politisk anarki och med sina politiska vildar kan de åsamka demokratin stor skada.

Hämnddemokratin

SD kommer att falla på eget grepp .

SD har deklarerat att de kommer att försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring .

Vänsterblocket med Alliansen kommer att deklarera att de genom hämnddemokrati kommer att fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för främlingsfientlighet och rasism.

Både den svenska budgeten och valet 2018 bygger på prognoser.

Om vi antar att v-blocket får följande röster , S 20%, V 10 % och MP får 5% vilket gör att de tillsammans får 35% av rösterna .

Allinansen där M får 20%, C får 10 %, L får 6 % och Kd får 4 % gör att Alliansen tillsammans får 40 % resten går till SD.

 Vem som helst kan begripa att även om SD får resten dvs 25 % av rösterna , vilket är osannolikt , kommer de inte att få en enda statsrådspost .

SD har 49 ledamöter i riksdagen och de har suttit i riksdagen 8 år med en månadslön på 60.000 kr var vilket gör 35,5 miljoner varje år. Dessutom får de partistöd med lika mycket som finansieras av skattebetalarna . De här pengarna skulle i stället ha gått till de svenska fattigpensionärerna .

SD vill inget annat riksdagsparti samarbeta med.

SD följer inte de svenska värderingarna, det är därför de inte är välkomna vid Nobelprisets utdelning och fest. SD är att betrakta som en belastning för demokratin.

Det enda som SD har lyckats med är att få partiledarna från höger till vänster att stå bredvid Jimmy Åkersom och debattera vilket inte skedde med NYD .

Du som väljare ska inte kasta bort din röst utan utveckla och skydda demokratin !

 D-överenskommelsen har i sig skapats av partiledarna själva och att stå sida vid sida med SD är ett problem som också har skapats av partiledarna vilket förvirrar väljarna . Både vänsterblocket och Alliansen motarbetatar möjligheten för en kvinna att bli statsminister som i fallet med Batra och Mona Sahlin .

FRED

Kan Sverige med övriga nordiska länder och EU inte skapa fred och lösa Palestinafrågan skall de här länderna tvingas att ta emot flyktingar det är därför 9000 afgahner fått ny möjlighet att stanna i Sverige för att studera . En oreda vilken också skapades av partiledarna.

EU kan utvecklas oavsett Brexit genom att utveckla demokratin i Polen, Ungern m fl.

Svenska partiledare ger stöd till Israel

Både Liberealerna genom vissa politiker och KD genom Adaktusson har blivit språkrör för Israel , försvarar ockupation, krig , kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt miljöförstöring i området, frihet och den israeliska muren.

Svenska massmedia borde under hela valrörelsen och vid intervjuer av partiledarna inte ta upp ämnen som vård, skola och omsorg detta har diskuterats under hela förra seklet och under nuvarande sekel vilket gör att väljarna har tröttnat .Ta i stället upp ämnet fred. Försvarsministern ska inte tala om hur svenska folket ska agera under krig utan i stället arbeta för hur man ska uppnå fred , hur man skapar eller bidrar till fred och konfliktlösning i stället för att rusta upp för krig .

En viktigt upgift för svensk media är att gå runt i invandrartäta områden och besöka invandrarnas riksförbund , skolor och rapportera om miljön .

BSS, Bevara Sverige svenskt härjar i invandrartäta stadsdelar där de med svart färg sprejar BSS på både på hissar och byggnader. Där brinner det i hyresfastigheter och bilar . De Nya Svenskarna hänvisar till bl a HSB , Brandstationer , saneringsfirmor och poliser.

Det är därför lag och ordning skall tas bort som en viktig samhällsfråga.

Även ämnen som invandring och integration skall slutas diskuteras och tas bort som viktiga samhällsfrågor

Visa solidaritet

Integrationsproblem som moralpoliser kan endast lösas genom tre åtgärder nämligen:

1)att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta till de segregerade områdena .Vill du ha min röst vid valet 2018 skall du välja att flytta till min stadsdel. Man skall även flytta tillbaka SDN till sina respektive stadsdelar så att det blir lättare att få kontakt med de lokala politikerna. Bygg inte det planerade polishuset.

2) Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem så att även de 16- åringar med invandrarbakgrund får utöva demokrati två år innan allmänna val vilket är en förberedelse i praktisk demokrati, detta skapar tryggare stadsdelar .

 1. Sysselsättningsproblem löses genom att delegera ccTLDs , topdomän till invandrare genom att bilda ett IT-bolag för varje land som befinner sig i krig eller är en diktatur . Syriska flyktingar bildar ett syriskt IT-bolag så att .SY flyttar och utvecklas utifrån likaså med Jemen, Libyen , Somalia m fl länder.

.Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


SVT och SR journalisternas roll under 2018 års valrörelse , här är de viktigaste frågorna:

Svenska folket behöver faktiskt veta om D-övenskommelsens framtid, är den död eller en politisk praxis som kan tillämpas i framtida val , är det någon mening med att svenska folket går till valet.

Israel-Palestinakonflikten har pågått i över 65 år , hur många år till behöver politikerna ha på sig för att agera kraftfullt för att lösa den konflikten .

 • Kan FN:s säkerhetråds medlemmar där majoriteten är kristna utgöra ett hinder för fred .

 • Hinder för fred är de svenskar som tjänstgör hos Israels militär , även andra nordiska länder måste hålla reda på sina medborgare som tjänstgör där.

 • Bistånd och fred är två områden som hänger ihop

#De Nya Svenskarna förseslår och arbetar för en övergång till Multireligionvalsystemet som den bästa lösningen för att uppnå en varaktig fred och valet kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Demokratin måste utvecklas och skyddas och valberedningen inom varje parti måste utvecklas så att det blir möjligt att ha en partiordförande med invandrarbakgrund i riksdagen som öppnar möjlighet för att utse en statsminister med invandrarbakgrund.

Genom att skilja statsministerposten från partiledarposten blir det möjligt för andra medlemmar att väljas till dessa poster. Statsministern hinner nämligen inte med att inneha två poster, att samtidigt styra landet och partiet. Det kan jämföras med Louis De Geers tid i mitten på 1800-talet då han innehade två poster samtigt som justitieminister och statsminister.

Bygg inte flera bostäder som skymmer solen i hela stan .

Genom att återinföra fastighetsskatten löser man många bostadsproblem .

Fastighetsägare som har en hyresgäst vilken har bott där cirka 40 år 480 * 3500 genomsnitt i hyra

vilket motsvara 1, 680.000 svenska kronor. Detta motsvarar äganderätten till sin egen bostad.

En fastighet består av 26 lägenheter * 1,680.000 . vilket motsvarar över 43 miljoner kr.

Staten kan med hjälp av fastighetsskatten och den kalkylen träda in och subventionera detta.

Alternativt att hyresvärden med tanke på kalkylen sänker hyran med minst 50% .

Detta kan uppmuntra folk att bo kvar i sina repektive städer med minskad utflyttning till stora städer samtidigt som vi får flera lediga lägenheter .

Polisen och försvaret behöver minskade resurser , för även om polismyndigheten får hela EU- budgeten kommer de inte att klara av att lösa flera brott . FBI- gubben som söker efter spår på en kolonilott och G. W Persson med sitt grisexperiment har inte bidragit till att polisen har blivit klokare .

Slå ihop Lidingö och Östermalmpolisen med Kungsholmens polisstation och flytta det hela från Kungsholmen till Norrastationsområdet bakom Karolinska sjukhuset nära motorvägen, då blir det lättare att köra mot Arlanda, Norrtälje och Södertälje samtidigt som man är i centum. På Kungsholmen kan man omvandla häktet till bostäder eller annat som det gamla Långholmens fängelse.

På samma sätt som före detta Långholmens fängelse är polishuset på Kungsholmen med många häktningsceller , sprutor, knark och oljud störande för de boende där och det är inte heller bra för miljön. De muskulösa och omlindade vakterna gör polisarbetet ännu svårare ,

Försvaret där resurserna bara ligger och ruttnar bör också få minskade resurser. Resurserna från försvaret och polisen bör överföras till vården och skolan.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Första Maj firas i frånvaro av fred och solidaritet med arbetarklassen som utnyttjas i krig och inrikes genom SD:s framgångar bland medlemmarna i LO. Under s- regeringen .

I nuvarande skick saknar LO möjlighet att genom en socialdemokratisk valseger skapa ett tryggare, mer jämlikt och framgångsrikt Sverige. Varken genom LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice ordförande Therese Guovelin, andre vice ordförande Berit Müllerström eller avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

När såg regeringens medlemmar, alliansen och LO:s ansvariga en svensk när de handlade , åkte taxi och när såg de en svensk som städar? När besökte de senast ett segregerat område? Hur många svenska arbetare jobbar där ? Vart tog de svenskar vägen som arbetade inom områden som taxi, Pressbyrån, städning,, flyttfirmor, byggen, livsmedel och inom SL vägen?

De Nya Svenskarna rekommenderar att #LO:s högkvarter flyttas till en invandrartät stadsdel så att de får bättre kontakt med verkligheten samtidigt som de kan få flera att engagera sig fackligt och förstå fackföreningarnas roll och på det sättet isolera SD.

Regeringen talar ofta om mångfald men hur fungerar den inom bostad och arbetsmarknaden .

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer bör tillsammans med fastighetsägarna starta en dialog om mångfald vid anställning och boende . Även arbetsgivare med invandrarbakgrund bör bjudas in till en dialog . De Nya Svenskarna har lagt märke till att det nästan bara är personer med invandrarbakgrund som jobbar hos arbetsgivare med invandrarbakgrund.

#De Nya Svenskarna föreslår vidare att socialministern återkallar alla mål hos förvaltningsdomstolarna till följd av skandalen inom försäkringkassan och avsättandet av generaldirektören.

Ta inte upp integrationen utan att ta upp freden

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

https://www.st.nu/opinion/debatt/sd-s-framfart-bland-medlemmarna-ar-ett-misslyckande-for-hela-lo

 

 


En dialog med Immanuelskyrkan

Vid besökt hos Immanuelskyrkan hade vi liten dialog med en trevlig receptionist och av honom fick jag ett häfte om onsdagens ämne “ att inte ta demokratin för given “. Samtalet leds av Höj Rösten Politikerskola.

Vi arbetat för en övergång från Kyrkoval till ett Multireligionvalsystem , www.multireligionval.info.

Här finner ni även en översikt över modellen , https://canvanizer.com/canvas/wE5JLBHTa9wxv

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati .

Frågan är hur det kommer sig att det bara är svenska kyrkan som har infört demokrati i sitt protestantiska trossamfund genom kyrkoval där 16- åringarna har rösträtt. Inga andra religiösa samfund har infört detta, man undrar varför

#Svenska kyrkan får ett s k särskildsbidrag dvs från anonyma källor medan andra trossamfund finansieras genom stiftelsen SST , #Myndigheten för stöd till trossamfund d v s via skatterna .

Kostnaderna som svenska kyrkan förfogar över förutom ovan är

 1. Begravningsavgift uppskattningsvis 6 miljoner * 120 kr/år = 750,000,000 miljoner kr .

 2. Kyrkoavgift som lägst 500/år = Svenska kyrkan har 6 miljoner medlemmar. enligt kyrkans hemsida vilket är 3 miljarder kr (3,000,000,000) .

Tillsammans med det särskilda bidraget får svenska kyrkan cirka 4 miljarder svenska kr varje år.

Genom att både infödda svenskar och de med invandrarbakgrund och som har fyllt 16 år får delta i multireligionvalsystemet blir de jämställda både vad gäller religion och rättighet att kunna rösta vilket ökar valdeltagandet både i allmänna val , EU-val och multireligionval vilket innebär en utveckling av den svenska demokratin.

Nu är det många flyktingar som tillhör olika religioner och trossamfund som kommer till Sverige och som inte känner till andra religioner utan bara det som de har läst i skolan om sin egen religion. Med ett Multireligionvalsystem kommer vi att lära oss om varandras religioner och traditioner .

Rättvis fördelning av de resurserna är en viktigt fråga vid en övergång , det otydliga bidraget från SST och det s k särskilda bidraget ska ersättas med ett multireligionstöd ungefär liknande partistödet.

Politiken ska hållas utanför multireligionvalsystemet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Det är därför FN:s säkerhetsråd inte fungerar och FN:s sändebud i Syrien inte har uppnåt sitt mål

Det är därför FN:s säkerhetsråd inte fungerar och FN:s sändebud i Syrien inte har uppnåt sitt mål

Om FN:s säkerhetsråds medlemmar är upptagna med med sina egna konflikter hur ska de då kunna lyckas med att lösa andra länders problem och konflikter

 1. Vetorätten

 2. FN- högvarteret är felplacerat

 3. Fredsbevarande styrkor

 4. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

 5. Ockupationer och kränkningar av de mänskliga rättigheterna

FN:s säkerhetsråd måste vara en förebild för andra nationer och därför ska kravet på medlemskap vara mycket strängt , hårdare än kravet när det gäller på EU- medlemskap. Dessutom ska medlemmarna som väljs in i säkerhetsrådet vara neutrala .

För att främja neutraliteten och rättvisan måste de sex FN:s huvudorgan fördelas på andra länder som kan hantera ett sådant ansvar och som kan fungera som förebild i detta som te x ekonomiska och sociala rådet.

Genom att upphäva vetorätten och flytta FN:s högkvarter till ett neutralt land som Sverige där de flesta Nobelpris delas ut, Nobel har sin grav vid det kända Karolinska Institutet, FN:s tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade även sitt hem här dessutom trivdes deltagarna med FN:s generalsekreterare António Guterres i spetsen I Dag Hammarskjölds gamla hus på Österlen. För att Sverige ska kunna vara värd för Förenta nationerna måste Sverige sluta med provokationer och vapenhantering och I stället utveckla sin egen välfärd

FN:s fredsbevarande styrkor bildades 1956 av FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld med anledning av Suezkrisen där Israel och även Storbritannien och Frankrike, båda medlemmar i FN:s säkerhetsråd, anföll Egypten .Kriget öppnade vägen för flera militärkupper i Syrien då Baathpartiet kom till makten 1966 . Kriget och ockupationen har fortsatt under alla FN:s generalsekreterare och deras politiska rådgivares mandat . Utnyttjandet av barn sexuellt som avslöjades av Anders Kompass visar hur illa FN fungerar.

För att FN:s fredsbevarande styrkor och den som får FN:s uppdrag att medla i konflikter ska kunna fungera krävs ett upprättande av ett fredsdepartement FD hos alla som sitter i säkerhetsrådet.

Med hjälp av ett FD kan flera grupper av flyktingar få utbildning i fred, demokrati och hållbar utveckling . Detta sker tillsammans med SIDA .

Detta kompletteras med att tillämpa mutireligionvalsystemet som ska ersätta det gamla kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. .

En bra styrelseform som passar i Syrien kan vara att återställa monarkin från 1920 , då var det Frankrike och Storbritannien konstruerade denna lösning genom att utse Faisal den första King of the Arab Kingdom of Syria 1920 som sedemera utsågs till kung av Irak mellan 1921-1933 .En kung vinner nämligen större respekt hos den arabiska befolkningen än den som är president . Saudiarabien, Jordanien och Marocko är bra exampel på det . Efter en tid med denna modell får folket i varje land genom folkomröstning avgöra statskicket, republik eller konstitutionell monarki.

FN:s sändebud i Syrien, Staffan de Mistura måste utgå från ovanstående vid sin medling , detta har betydelse även för irakiernas stabilitetet och kan även knäcka Israel-Palestina frågan.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Upplös de sammanslutningar i Sverige och Norge som utser nobelpristagare och bilda nya sammanslutningar som har internationell prägel

Man lyckades ju med att upplösa unionen 1905 så varför skulle man då inte kunna lyckas med att upplösa de svenska och norska sammanslutningar som utser nobelpristagare och bilda nya i stället .

Sedan 60-talet har Svenska Akademien fått utstå stark kritik och därför avstod t ex 1964 den franske författaren, intellektuelle och filosofen Jean-Paul Sartre från att ta emot Nobelpriset.

Skandalerna i de sammanslutningar som utser nobelpristagare och Norges anslutning till den militära alliansen NATO är tillräckliga skäl för att fundera över en upplösning av både de svenska och norska sammanslutningar som utser nobelpristagare och bilda nya. Hemlighetsmakeriet, vilket har pågått i Svenska Akademien i över 200, år är ett annat skäl.

Genom att bilda nya för Sverige och Norge gemensamma sammanslutningar med internationell prägel där även de med invandrarbakgrund med olika modersmål kan väljas framstår som den bästa lösningen.

Det är inte förenligt med Nobels intention att det land som delar ut fredspriset ingår i en militär pakt . Det var under unionen mellan länderna.som Nobel ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige.

Med nya sammanslutningar sparar Nobelstiftelserna stora resurser , det blir mindre komplicerat och minskar byråkratin och skapar mer aktiva sammanslutningar . Själva cermonierna som är svåra att följa av folket i de båda länderna skulle man kunna förlägga gemensamt, vartannat år i Sverige och vartannat år i Norge.

Svenska och Norska politiker måste arbeta effektivt för fred och konfliktlösning och använda sin politiska skicklighet till att lösa konflikter samt främja fred, demokrati och hållbar utveckling och undvika att blanda sig i, provocera och ej heller ta parti för någon sida vid en konflikt .

Politikerna måste också fråga sig om det är rätt att polisen lockar volontärer från Amnesty och Röda korset och att EU prioriterar diplomatiska krig i stället för att samla alla krafter på att stoppa de pågående blodiga krigen .

Är det rätt att en svensk journalist öppet utsätts för förolämpningar, kränkning och hets mot folkgrupp av nazisterna när han i sitt uppdrag tar upp ett viktigt ämne, nämligen demokratin . Detta är ett av de bästa program som SVT hitintills har sänt och poliserna står som åhörare utan att ingripa när lagbrott begås . JK måste ha sett programmet eller fått en anmälan. Polisens agerande bör därför granskas precis som i Österrike där en razzia mot nazister och de tjänstemän och politiker som sympatiserar med dessa ägde rum.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


De Nya Svenskarna föreslår att vallagen , SFS 2005:837 bör ändras i och med införande av Multireligionvalsystemet .

De Nya Svenskarna föreslår att vallagen , SFS 2005:837 bör ändras i och med införande av Multireligionvalsystemet .

#Multireligionvalsystemet har, förutom mångfald i och med att andra trossamfund tillsammans är flera än kristna trossamfund, många andra fördelar i jämförelse med kyrkoval.

Genom att andra trossamfund deltar i Multireligionvalsystemet stället för kyrkovalet uppnår vi flera mål .

- Kostnadseffektivt; i stället för att kyrkan får ett s k särskildsbidrag dvs från anonyma källor medan andra trossamfund finansieras genom stiftelsen SST d v s skatterna . I multireligionvalsystemet samlas alla resurser i ett multireligionstöd . Multireligionstödet ges bara till trossamfund som inför demokrati i sin religion och deltar i multireligionvalet.

Jmf med partistöd till riksdagspartierna.

 • Genom att både infödda svenskar de med invandrarbakgrund och som har fyllt 16 år får delta i multireligionvalet blir de jämställda både vad gäller religion och rättighet att kunna rösta vilket ökar valdeltagandet både i allmänna val och multireligionval vilket innebär en utveckling av demokratin.

 • Vi bidrar till tryggare stadsdelar

 • Vi lär oss om varandras religioner och traditioner

 • Multireligionvalsystemet är en konfliktlösningsmodell som i övrigt kan leda till fred

 • Smartare utnyttjande av religiösa platser och begravningsplatser då det dör många människor varje dag p g a krig , som kyrkor, moskéer , synagogor m.m med möjlighet till underhåll av byggnader och användning av solceller. Dessutom får man fler besökare.

 • Möjlighet för andra att rösta på ett annat trossamfund än sitt eget vilket minskar problemen vid konvertering till andra religioner

 • Skydd för homosexuella och att flera kvinnor accepteras som präster, imamer, rabbiner eller lama m.m

 • Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en övergång till multireligionvalsystem ?

 • Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första multireligionvalet som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Vidare måste vi konstatera att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihetoch inte religionen som har givit oss demokrati . Det är därför absolut nödvändigt med att införa demokrati i alla trossamfund i hela EU . Detta sker stegvis genom en övergång från kyrkovalet till Multireligionvalsystemet .

Religionsfriheten sorterar nämligen under grundlagarna, svenska statsskickets grunder, där det står att all offentlig makt i Sverige utgår från folket..

Där betonas också att det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

Grundlagen 2 kap 1§ av regeringsformen, RF, betonar att varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrat att religionfriheten är frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion .med stöd av punkt 6 i samma lagrum .

Varje människa har rätt att uttrycka sin tro, mötas eller samlas kring sin tro. Dessa rättigheter skyddas genom en lagstadgad tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Svensk författningssamling 1951:680 Om religionsfrihet

1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

3 § För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

Trots att trossamfund och de demokratiska och mänskliga rättigheterna är tydligt uttryckta i det viktigasta dokumentet , Europakonventionen, och grundlagen varken kristna eller andra trossamfund har bidragit till en demokratisk utveckling och inte heller aktivt bidragit till fred och tryggare stadsdelar . Å andra sidan har protestantiska samfundet inom den svenska kyrkan lyckats införa demokrati genom att låta de kristna medlemmarna fritt välja sina företrädare till kyrkofullmäktige genom kyrkovalet vilket i och för sig kan betraktas som ett demokratiskt och fredligt initiativ. I kyrkovalet som ägde rum 2017 deltog inte 82 % dvs det var bara 18% som deltog och andra trossamfund var uteslutna från den processen . Detta initiativ måste dock utvecklas till att inkludera alla andra trossamfund bl a buddism, hinduism, islam och judendom . Detta uppnås genom tillämpning av Multireligionvalsystemet så att andra trossamfund tillsammans med kristna samfund deltar i ett multireligionval med multireligionvalsystemet som regelverk. Detta regleras genom vallagen. Mot denna bakgrund föreslår De Nya Svenskarna små justeringar av vallagen enligt följande :

Äldre bestämmelsen 1 kap. 1 § i denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

De Nya Svenskarna föreslår en ändring till 1 § i denna lag finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet och Multireligionvalsystem.

Under särskilda bestämmelser om val till Europaparlamentet

I 3 § av samma lag föreslår De Nya Svenskarna att Val till Europaparlamentet och Multireligionval ska hållas i juni vart femte år.

Varje religion har en egen symbol som beteckning

10 § En anmälan av kandidater skall avse
4. för val till Multireligionval : hela landet

För val till Europaparlamentet och i Multireligionvalet utgör landet en enda valkrets.

Att få alla andra vuxna att samarbeta på ett demokratiskt och religiöst plan vid tillämpning av Multireligionvalsystemet ger positiva signaler till 16-åringar från olika trossamfund att samarbeta demokratiskt vid samtliga val, EU, allmänna val och multireligionval.

Detta bidrar naturligtvis till ökat valdeltagande vilket är en demokratisk utveckling .

När Svenska kyrkan har lyckats med det genom kyrkoval och att ge de svenska 16 -åriga röstberättigade att få utöva demokrati två år innan allmänna val då de fyller 18 år innebär detta pratisk demokrati som ger färdighet och förberedelse till det allmänna valet två år senare. Detta kan kanske vara en bidragande orsak till att de svenska ungdomarna är lugnare i skolorna . Frågan är varför inte andra 16-åringar av vilka många är födda i Sverige får samma möjligheter .

När både 16-åriga infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får samma rättigheter oavsett religion då utbildas flera i samma ålder med olika trossamfund i praktisk demokrati. Den demokratiska teorin som eleverna får i skolan är nämligen inte lika effektiv som den praktiska , från att få valkuvert med information om multireligionval hemskickat till sin adress , valsedelar , går de till vallokalen och bildar sig en uppfattning om kristendom och andra religioner , de valda .trossamfundfullmäktige m.m.

När många flyktingar som tillhör olika religioner och trossamfund kommer till Sverige känner de inte till andra religioner bara det som de har läst i skolan om sin egen religion. Kristendom som påsk och julfirande som är helger som pågår i flera dagar är diffusa för dem . Även de som tillhör andra trossamfund tar även de ledigt vid de kristna högtiderna trots att de inte firar dessa. Andra trossamfund har egna helger . Ska arbetsgivarna ta hänsyn till alla trossamfund eller skall de jobba under påsk och jul .

Multireligionvalsystemet börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

Konfliktlösning som vilar på Multireligionvalsystemet leder till försoning och lugnare stadsdelar som i sin tur leder till fred där påven och ärkebiskopen har en ledande roll då de är utanför konfliktområdena.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Här finns det stora resurser att återföra till EU:s medborgare

Eu-initiativ …Onödig dubbelrepresentation.

Har ett Eu-land inte råd att betala EUavgift har landet i fråga inte heller råd med att betala till Nato. Dessutom är det en onödig dubbelrepresentation det är bara slöseri med folkets resurser. Det är inte alla eu:s medlemsstater var för sig som har kallat in den ryska ambassadören för konsultationer.

Därför är en begränsning av antalet ambassader hos varandra i EU- länderna från tjugosju till en nödvändig . Onödig dubbelrepresentation.Genom att reformera asylrätten kan flyktingarna söka asyl direkt i EU eftersom resurserna finns där. Skyddsbehövande som kommer till ett EU- land skickas till Bryssel där kvotfördelning sker med ett mottagningscenter. Biståndet från SIDA och de 6.17% som skall täcka kostnader för medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa kan användas. Där har då eu-parlamentariker möjlighet att möta flyktingarna och lära sig om krig och miljöförstöring samt få tips om krigsförbrytare . Detta kan få fart på tribunalen.

                                 ----------------------------------------

Det här är vårt land, Sverige .SE

EU:s budget  på 135 miljarder euro kan minimeras så att andra euländer kan utveckla sin ekonomi med en bra välfärd vilande på en grön infrastruktur.

Sverige betalar mellan 30 och 40 miljarder kronor om året i EU-avgift. Sverige får tillbaka 12 miljarder kronor om året. Fördelning sker på följande sätt.

61.59% Jordbruk

9.54% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder.

20.34% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

2.36% Administration

6.17% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Frågan är hur mycket svenska folket har fått njuta av frihet, säkerhet och rättvisa av det 6.17%

dvs cirka 2 miljarder kronor . Hur många medborgarskap har Sverige beviljat flyktingar och hur många har utfärdats till övriga ?

Det som ofta diskuteras av eu-paralamentariker är jordbruk och samtidigt utvecklas ett feodalt samhälle då Centerpartiet betraktas som ett parti för bönderna , partiet som utmålar EU som en välfärdsunion utan fattigdom och tiggeri .

Vid sidan av det byggs en ny sektor för tillverking av betonglejon som bara behöver målas gröna av Daniel Helldén, mp .

Övervakning i form av kameror placeras på gator och torg , vaktbolagens verksamhet blomstrar och parkeringsvakterna går tre och tre. Poliserna rymmer fältet eftersom inte de inte har samma erfarenhet som italienska poliser och åklagare , även svenska domstolar har brist på domare .I vissa skolor råder kaos, en del sparkar och slåss även lärare och rektorer samtidigt som fighting och boxningsklubbar blomstrar . Beskatta dessa klubbar mycket högt.

Vad är det för demokrati som EU har utvecklat !

Eu- politiker representerar inte hela sin befolkning med alla religioner .

Romernas självstyre i Bulgarien och Rumänien får inte utropas. Katalonien med 7,5 miljoner invånare som har rätt att bestämma vilket statskick de vill ha en republik som de utropade den 27 oktober 2017, den oavhängiga Katalanska republiken, utvecklades till en konstitutionell spansk kris. Att en enda person leder en befolkning på 46 miljoner människor, har, oavsett statskick, stora brister. Vad är det för demokrati Spanien har utvecklat sedan tiden som satans mördare .

                                -------------------------------------------------

Det här är ditt land

Spanien. .ES

Spanien betalar till EU 8,772.5 M€ men får tillbaka 13,695.7 M€ fördelat enligt följande

49.39% Jordbruk

39.85% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder)

8.91% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.70% Administration

8.91% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi harSverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyrpunktsprogram.

De fyra punkterna:

 1. Satsa på .ES ccTLDs och demokratisera det spanska internet så att det blir tillgängligt för alla spanjorer.

 2. Konflikten huruvida Katalonien ska tillhöra Spanien eller ej försökte de lösa enligt demokratiska regler nämligen genom att utlysa en folkomröstning . Spanien har inte råd med konflikter vid sidan av de ekonomiska problemen .

 3. Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Spanien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Spanien saknar behov av ambassad i ett annat eu-land . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU. Detta betyder att Spanien bara har en ambassad i hela EU .

I stället för att jaga och efterlysa politiker som kämpar för sitt folks rättigheter borde krigsförbrytare gripas och ställas inför tribunalen i stället

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU

Dessa resurser förs tillbaka till det spanska folket och låt folket i Katalonien få bestämma själva och också följa 4-punktsprogrammet. .

Se till att alla EU medlemsstater har en fri, fungerande Top domän liksom .SE,

                                -------------------------------------

Det här är ditt land Rumänien .RO

Rumänien betalar 1,319.4 M€ men får 6,538.0 M€ fördelats på följande sätt

 • 45.70%   Jordbruk

51.89% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

1.18% Forskning och utveckling

0.45% Åtgärder och program utanför EU

0.29% Administration

0.36% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

De Nya Svenskarna ställer samma fråga som i fallet Sverige .

Rumänien skulle kunna lösa sina problem genom att vidtaga fyra åtgärder .

 1. Satsa på .RO ccTLDs och demokratisera det rumänska internet så att det bli tillgängligt för alla rumäner.

 2. Att tillåta tiggeri strider mot de mänskliga rättigheterna och även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind. En del tiggare utsätts även för förolämpningar . Lösningen är att genom information om deras rättigheter och även skyldigheter att de med hjälp av föreningsfrihet kan organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

 3. Begränsa de diplomatiska beskickningarna genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU . Detta innebär att Rumänien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader . Rumänien saknar behov av ambassad i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Rumänien bara har en ambassad i EU, i hela EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det rumänska folket och låt även romerna följa 4-punktsprogrammet.

                                    --------------------------------------

Det här är ditt land Bulgarien .BG

Bulgarien: betalar 424.1 M€ i avgift till EU men Bulgarien får tillbaka 2,729.5 M€ fördelas på följande sätt

 • 40.70% Jordbruk

52.10% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

4.40% Forskning och utveckling

1.10% Åtgärder och program utanför EU

0.60% Administration

1.10% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi har Sverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .BG ccTLDs och demokratisera det bulgariska internet så att det bli tillgängligt för alla bulgarer .

2) Att tillåta tiggeri strider mot den mänskliga rättigheterna även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind , en del tiggare utsätts även för förolämpningar. Lösningen är att genom information om sina rättigheter och även skyldigheter att med hjälp av föreningsfriheten organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Bulgarien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader. Bulgarien saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Bulgarien bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det bulgariska folket .

                        -----------------------------------

Det här är ditt land, Grekland .GR

Grekland

Är det nödvändigt för grekerna att vara medlem i NATO och betala medlemsavgift när landet tyngs av stora skulder och dålig ekonomi

Grekland: betalar till EU 1,205.6 M€ men får tillbaka 6,209.7 M€ fördels på följande område

 • 44.68% Jordbruk

49.40% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder

4.10% Forskning och utveckling  

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.47% Administration

 1.03% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

 Med Sverige som utgångspunkt i vår analys föreslår vi fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .GR ccTLDs och demokratisera det grekiska internet så att det blir tillgängligt för alla greker .

2) Det är inte staten Makedonien utan den grekiska provinsen som har rätt till namnet, så startar ledare för extremhögern, den hårdare linjen inom prästerskapet samt grekiska grupper bosatta utomlands en storprotest. Låt Makedonien ansluta sig till EU men inte till Nato vilket skulle kunna uppfattas som en provokation och därför måste undvikas och dessutom har Makedonien inte råd att betala båda till EU och Nato. Folket behöver de resurserna

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU alltså Bryssel. Detta innebär att Grekland som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Grekland saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Grekland bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det grekiska folket .

Alla Eu- länder måste få ordning på medborgarnas initiativ så att man kan följa dessa och övriga intresserade , diarieföra och ta upp dessa i tex stadsdelsnämndenarnas dagordning när de har möten , Samma ska gälla EU-initiativ.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen

Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen.

De svenska kapitalistiska partierna

I jämförelse med pensionshöjningen höjs partistödet stegvis och under förra året steg bidraget med 28 procent till 15 miljoner kronor. Antalet fattiga pensionärar har däremot ökat särskilt bland svenskar med invandrarbakgrund.

I jämförelse med målet med partistödet så har riksdagspartierna inte utvecklat demokratin och stärkt den . Partistödet uppfyller inte sitt syfte. Partierna har blivit rikare och rikare , de svenska kapitalistiska partierna. Dessutom en partiledare, numera FI rådgivare, eldade upp 100.000 kr .

Ett riksdagsparti håller på med vilken barnvagn som svenska barnfamiljer ska ha , ett annat parti håller på med om böneutrop skall tillåtas eller inte.

Detta är slöseri med resurserna , likaså när övriga riksdagspartier kör med samma symfoni om vård, skola och omsörg .Trots att den formella utbildningen började på grundnivå i Sverige redan på 1200-talet och gymnasienivå sedan 1600-talet och vid Uppsala universitet sedan det grundades 1477 , pågår fortfarande debatten om skolan inom riksdagspartierna. Frågan är om riksdagspartierna saknar politiska ämnen att ta upp till diskussion. Lösningen är enkel nämligen att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta med sina barn till de invandartäta stadsdelarna för att gå i samma skola , tala med varandra, lära av varandra, äta samma mat, leka tillsammans och åka samma buss. De kommer ändå att behöva deras röster i valet. Tillsammans med införande av ett Multireligionvalsystem i stället för kyrkoval bidrar vi till att alla de som fyllt 16 år såväl infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får utöva demokrati och tillsammans bli jämställda , utöva två år med praktisk demokrati innan det allmänna valet äger rum och dessutom utveckla demokratin med tryggare stadsdelar m.m.

Värderingar , svenska eller allmänna är att lära sig umgås , bo tillsammans i samma område , att lära sig av varandras kulturer, sedvanor och religioner och dessutom att ska de kunna åtminstone vilka böcker de svenska nobelpristagarna i litteratur har skrivit, som t ex Selma Lagerlöf .

I och med att riksdagspartierna inte har uträttat mycket med sina politiska vildar och att de får så mycket pengar är obegripligt särskilt för de som bor i de utsatta områdena. och sällan får besök av någon partiledare inte heller bor de tillsammans med deras medlemmar .

Frågan är vad riksdagspartierna har uträttat med 171 miljoner kronor från skattebetalarna som harbbetalas ut till partierna sk partistödet ,

Regeringspartierna S får 45 313 650 kr och MP får 14 544 450 kr och V som stödparti får 12 979 500 tillsammans får de 72,837,600 kr.

Oppositionspartierna , M får 39 841 200 kr. , L får 13 597 500 , C får 12 979 500 , KD får 12, 191,400,

SD får 18 659 400 kr och FI får närmare en miljon kr.

Dessutom får riksdagspartierna miljontals kr som medlemsavgifter , anta att varje parti har en miljon medlemar * 200 kr = 200 miljoner svenska kr. , räknar man inte det som tillgångar.

Och förresten vad gör en medicine i doktor i riksdagen när det behöves duktig personal i vården .Klarar den personen inte sitt jobb inom medicin så kan den inte heller klara riksdagsarbet och dessutom de äldre riksdagsledamöterna glömmer bort pensionärerna , så att vi i Sverige talar om fattigpensionärer.

Maktkoncentrationen

I mordutredningen gällande Palmemordet såg vi i UG hur en enskild polis fick härja fritt och göra husrannsakningar m.m , det finns många sådana.

Attentat mot flyktingläger , attentat mot syndikalister, och fallet Säpo, åklagaren och nazisternas det s k äggklockefallet där spanaren “1676” är en typisk terrorhandling, nazisterna blev frikända.

Frågan är om det som inträffade i Österrike är någonting för Sverige för att kväva nazismen och kunna hitta den som mördade Palme. Den som misstänktes vara Olof Palmes mördare blev frikänd och fick ett stort skadestånd av skattebetalarna på grund av Polisens/Säpos klantighet, frågan är vem som är mördaren ?

Inom politiken utgör maktkoncentrationen ett hinder mot andra att få möjlighet till samma post . Att statsministern innehar två maktpositioner dels som partiordförande och dels som statsminster är en typisk maktkoncentration i de länder som betraktar sig som demokratiska .Verkligheten är denna att någon annan än en partiordförande saknar möljighet att få stöd att bli statsminister bland annat i Sverige . Maktkoncentrationen hos statsministern måste därför brytas så att även av någon med invandrarbakgrund får möjlighet att bli statsminister , en hållbar politik. Från den svenska politiska historien kan nämnas detta särskilt inom socialdemokratin när statsministern och partiledaren Hjalmar Branting dog den 24 februari 1925 uppstod ett vakum som skapade konflikt och oenighet inom partiet med två falanger , den ena leddes av Per Albin Hansson mer åt höger och Rickard Sandler som lutade mer mot vänster . I en uppgörelse inom S fördelades makten mellan Rickard Sandler som statsminister den 24 januari1925 och Per Albin Hansson som partiledare i februari 1925

Efter Sandler fortsatte maktkoncentrationen hos Per Albin Hansson , Tage Erlander och sedan Olof Palme . S:s valberedning visade sig inte vara särskilt uppmärksam på maktkoncentrationen inom S utan fortsatte med odemokratiska och diktatoriska fasoner och efter 1986 års attentat mot statsminister och tillika partiordförande Olof Palme, när Ingvar Carlsson senare blev vald, kom valberedningen med samma trams .

Politiker med invandrarbakgrund inom S är inte heller särskilt intresserade av valberedningens arbete. Det är samma sak i de övriga riksdagspartierna . Detta gör att ingen politiker med invandrarbakgrund kan komma på tal vad gäller statsministerposten i Sverige om inte De Nya Svenskarna får mandat vid nästa val .

I det fall De Nya Svenskarna får mandat innebär det att tre partier, FI, SD och KD blir mycket svagare och kan komma att försvinna som gamla NYD , Junilistan och Piratpartiet. De Nya Svenskarna bidrar till bildandet av en starkare regering , att alla från höger till vänster visar vilja till att samarbeta med oss då vårt politiska mål är mycket tydligt för fred, demokrati och hållbar utveckling och detta vilar på Multireligionvalsystemet.

De Nya Svenskarna är ett parti för alla oavsett religion, nationalitet och bakgrund .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Hur kommer det sig att presidenter och statsministrar en efter en går igenom samma krig eller ärver tidigare krigsföring eller var med och startade krig utan åtgärd , jämför det med en statsbudget med stort underskott att ärvas av den nyvalda regeringen .Dessutom härjar krigsförbrytare fritt och EU inför nya övervakningsregler som begränsar folks rörelsefrihet bl a genom att bygga murar.Samtidigt för Sveriges EU-kommissionär enskilda förhandlingar som påminner oss om andra världkriget .

De startar krig eller ger stöd till det samtidigt som de rentvår sig och inte tar sitt ansvar i flyktingsfrågan.

Sedan 1948 har många statsministrar och presidenter varit involverade i Israel-Palestinakonflikten men ingen av de har lyckats , ockupation, bosättningar och förtryck av de mänskliga rättigheterna fortsätter och under tiden byggs murar samtidigt som krigsförbrytare är på fri fot. Hur många politiker och partier, presidenter och statsministrar var det inte som kritiserade den tyska muren och krävde att den skulle rivas. Nu sjunger vi Sven Ingvars melodi , Börja om från början , börja om på nytt ….......

Hur många presidenter i utomeuropeiska länder är fortfarande vid liv, en del har fått mandat av sitt folk att styra på livstid , en del har störtats eller bytts ut och många nya har kommit utan att kunna lösa denna konflikt .

Franklin D. Roosevelt , Harry S. Truman , Dwight D. Eisenhower , John F. Kennedy , Lyndon B. Johnson ; Richard Nixon , Gerald Ford , Jimmy Carter , Ronald Reagan , George H.W. Bush ,Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump .

Hur många svenska statsministrar har inte engagerat sig i konflikten utan att på ett kraftfullt sätt lyckats med att lösa den. Både kvinnor och män som statsministrar och presidenter i nordiska länder har totalt misslyckats med att knäcka denna fråga.

Svenska folket som inte väljer sina politiska företrädare på livstid förväntar sig av politiker med så många uppdrag och höga löner att de ska kunna komma med en kraftfull markering och inte lyfta på hatten och buga för någon som själv upphöjt sig till kejsare .

Dessutom hände det på Interationella kvinnodagen den 8 mars då Donald Trump verkställde beslutet att USA kommer att införa importtullar på stål med 25 %. och aluminium med 10 % på alla produkter från alla länder .# Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, fick, med svansen mellan benen , underkasta sig Donald Trump och be om att få ett nationellt undantag för #USA:s tullar . I stället skulle denna Sveriges EU-kommissionär ställa hårda krav på presidenter med hänvisning till de krig och elände som USA och dess allierade ställt till med .

Dessutom belönades en del av dem med Nobels fredspris trots att de misslyckats med att uppnå fred , Jimmy Carter fick priset för sitt Camp David-avtal men han lyckades inte med att hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten då de båda huvudpersonerna blev mördade.

Henry Kissinger som själv är jude , utrikesminister, fick Nobels fredspris för utarbetande av fredsplanen i Vietnam men som inte lyckades hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten .

Barack Obama som inte visste varför han fick Nobels fredspris misslyckades med att hitta en varaktigt lösning på Palestina-Israel konflikten

I stället ska EU ställa hårda krav på USA och UK att dels ta emot flyktingar och dels betala skadestånd till alla människor och länder som har drabbats av krigen . Inte underkasta sig USA.

Du är kanske medveten om att kristna religiösa grupper redan har byggt upp områden i det ockuperade palestinska området där det hörs amerikanska dialekter och utförs ritualer samtidigt som de predikar för en enstatslösning .

Det kristna Centret i det ockuperade området upphävde Oslo-avtalet och satte freden ur spel . Hela världen engagerade sig i freden . Det gjorde också det kristna demokratiska , KD , i Sverige när det ensidigt upphävde D-övenskommelsen och satte demokratin ur spel.

Till de ställer vi följande frågor

1) Vad skall man kalla den nya staten , bara tvist om namnet kan skapa ytterligare decennier med stridigheter, republik eller kungarike..

 2) Vilka ska väljas till president eller kung i den nya staten .

3)Vilka ska ha rösträtt i den nya staten, alla judar i hela världen jämte alla muslimer i hela världen. Vilka ska upprätta statistik så att vi med säkerhet kan skilja mellan israeler och judar, då är det lättare för judar i hela världen att plötsligt hävda sin israeliska tillhörighet och få rösträtt medan det är svårare för muslimer med olika nationaliteter.

 Du som har fått mandat att företräda svenska folket som ledamot av #Europaparlamentet , #EU-minister och numera Sveriges #EU-kommissionär

Du borda ha lärt dig att förhandla med skicklighet och inte med underkastelse i synnerhet när motparten är svag och att det amerikanska folket plötsligt kan kräva hans avsättning.

 

Det håller på utvecklas en hög nivå av Apartheidsystemet med hänvisning till religion, fröken Cecilia Malmström . !

 

Det religiösa inflytandet kan begränsas i och med införande av ett Multireligionvalsystem och genom att upphäva kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. Målet med Multireligionvalsystemet är att det är en mycket effektiv konfliktlösningsmetod, dels att alla 16-åringar från alla trossamfund och med

invandrarbakgrund får delta i Multireligionvalet som gör att de bli likställda med infödda svenska ungdomar vad gäller att tidigt tillämpa och praktisera demokrati . Att förstå varandas religioner och välja en rätt religiös ledare för varje samfund som skall vara fredligt, demokratiskt och på det sättet uppnår vi fred.

Rohingya folket kan lösas genom ett självstyre på samma sätt som Åland och Samerna , detta gäller även romerna.i

Du som tillhör något svenskt parti ska ställa krav på din partiledare under valrörelsen att som villkor för att fortsätta att vara medlem i partiet att priotera Palestina-Israelfrågan.

Det gäller särskilt vid bildandet av en ny regering.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 


Tidigare inlägg
RSS 2.0