Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen

Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen.

De svenska kapitalistiska partierna

I jämförelse med pensionshöjningen höjs partistödet stegvis och under förra året steg bidraget med 28 procent till 15 miljoner kronor. Antalet fattiga pensionärar har däremot ökat särskilt bland svenskar med invandrarbakgrund.

I jämförelse med målet med partistödet så har riksdagspartierna inte utvecklat demokratin och stärkt den . Partistödet uppfyller inte sitt syfte. Partierna har blivit rikare och rikare , de svenska kapitalistiska partierna. Dessutom en partiledare, numera FI rådgivare, eldade upp 100.000 kr .

Ett riksdagsparti håller på med vilken barnvagn som svenska barnfamiljer ska ha , ett annat parti håller på med om böneutrop skall tillåtas eller inte.

Detta är slöseri med resurserna , likaså när övriga riksdagspartier kör med samma symfoni om vård, skola och omsörg .Trots att den formella utbildningen började på grundnivå i Sverige redan på 1200-talet och gymnasienivå sedan 1600-talet och vid Uppsala universitet sedan det grundades 1477 , pågår fortfarande debatten om skolan inom riksdagspartierna. Frågan är om riksdagspartierna saknar politiska ämnen att ta upp till diskussion. Lösningen är enkel nämligen att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta med sina barn till de invandartäta stadsdelarna för att gå i samma skola , tala med varandra, lära av varandra, äta samma mat, leka tillsammans och åka samma buss. De kommer ändå att behöva deras röster i valet. Tillsammans med införande av ett Multireligionvalsystem i stället för kyrkoval bidrar vi till att alla de som fyllt 16 år såväl infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får utöva demokrati och tillsammans bli jämställda , utöva två år med praktisk demokrati innan det allmänna valet äger rum och dessutom utveckla demokratin med tryggare stadsdelar m.m.

Värderingar , svenska eller allmänna är att lära sig umgås , bo tillsammans i samma område , att lära sig av varandras kulturer, sedvanor och religioner och dessutom att ska de kunna åtminstone vilka böcker de svenska nobelpristagarna i litteratur har skrivit, som t ex Selma Lagerlöf .

I och med att riksdagspartierna inte har uträttat mycket med sina politiska vildar och att de får så mycket pengar är obegripligt särskilt för de som bor i de utsatta områdena. och sällan får besök av någon partiledare inte heller bor de tillsammans med deras medlemmar .

Frågan är vad riksdagspartierna har uträttat med 171 miljoner kronor från skattebetalarna som harbbetalas ut till partierna sk partistödet ,

Regeringspartierna S får 45 313 650 kr och MP får 14 544 450 kr och V som stödparti får 12 979 500 tillsammans får de 72,837,600 kr.

Oppositionspartierna , M får 39 841 200 kr. , L får 13 597 500 , C får 12 979 500 , KD får 12, 191,400,

SD får 18 659 400 kr och FI får närmare en miljon kr.

Dessutom får riksdagspartierna miljontals kr som medlemsavgifter , anta att varje parti har en miljon medlemar * 200 kr = 200 miljoner svenska kr. , räknar man inte det som tillgångar.

Och förresten vad gör en medicine i doktor i riksdagen när det behöves duktig personal i vården .Klarar den personen inte sitt jobb inom medicin så kan den inte heller klara riksdagsarbet och dessutom de äldre riksdagsledamöterna glömmer bort pensionärerna , så att vi i Sverige talar om fattigpensionärer.

Maktkoncentrationen

I mordutredningen gällande Palmemordet såg vi i UG hur en enskild polis fick härja fritt och göra husrannsakningar m.m , det finns många sådana.

Attentat mot flyktingläger , attentat mot syndikalister, och fallet Säpo, åklagaren och nazisternas det s k äggklockefallet där spanaren “1676” är en typisk terrorhandling, nazisterna blev frikända.

Frågan är om det som inträffade i Österrike är någonting för Sverige för att kväva nazismen och kunna hitta den som mördade Palme. Den som misstänktes vara Olof Palmes mördare blev frikänd och fick ett stort skadestånd av skattebetalarna på grund av Polisens/Säpos klantighet, frågan är vem som är mördaren ?

Inom politiken utgör maktkoncentrationen ett hinder mot andra att få möjlighet till samma post . Att statsministern innehar två maktpositioner dels som partiordförande och dels som statsminster är en typisk maktkoncentration i de länder som betraktar sig som demokratiska .Verkligheten är denna att någon annan än en partiordförande saknar möljighet att få stöd att bli statsminister bland annat i Sverige . Maktkoncentrationen hos statsministern måste därför brytas så att även av någon med invandrarbakgrund får möjlighet att bli statsminister , en hållbar politik. Från den svenska politiska historien kan nämnas detta särskilt inom socialdemokratin när statsministern och partiledaren Hjalmar Branting dog den 24 februari 1925 uppstod ett vakum som skapade konflikt och oenighet inom partiet med två falanger , den ena leddes av Per Albin Hansson mer åt höger och Rickard Sandler som lutade mer mot vänster . I en uppgörelse inom S fördelades makten mellan Rickard Sandler som statsminister den 24 januari1925 och Per Albin Hansson som partiledare i februari 1925

Efter Sandler fortsatte maktkoncentrationen hos Per Albin Hansson , Tage Erlander och sedan Olof Palme . S:s valberedning visade sig inte vara särskilt uppmärksam på maktkoncentrationen inom S utan fortsatte med odemokratiska och diktatoriska fasoner och efter 1986 års attentat mot statsminister och tillika partiordförande Olof Palme, när Ingvar Carlsson senare blev vald, kom valberedningen med samma trams .

Politiker med invandrarbakgrund inom S är inte heller särskilt intresserade av valberedningens arbete. Det är samma sak i de övriga riksdagspartierna . Detta gör att ingen politiker med invandrarbakgrund kan komma på tal vad gäller statsministerposten i Sverige om inte De Nya Svenskarna får mandat vid nästa val .

I det fall De Nya Svenskarna får mandat innebär det att tre partier, FI, SD och KD blir mycket svagare och kan komma att försvinna som gamla NYD , Junilistan och Piratpartiet. De Nya Svenskarna bidrar till bildandet av en starkare regering , att alla från höger till vänster visar vilja till att samarbeta med oss då vårt politiska mål är mycket tydligt för fred, demokrati och hållbar utveckling och detta vilar på Multireligionvalsystemet.

De Nya Svenskarna är ett parti för alla oavsett religion, nationalitet och bakgrund .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Hur kommer det sig att presidenter och statsministrar en efter en går igenom samma krig eller ärver tidigare krigsföring eller var med och startade krig utan åtgärd , jämför det med en statsbudget med stort underskott att ärvas av den nyvalda regeringen .Dessutom härjar krigsförbrytare fritt och EU inför nya övervakningsregler som begränsar folks rörelsefrihet bl a genom att bygga murar.Samtidigt för Sveriges EU-kommissionär enskilda förhandlingar som påminner oss om andra världkriget .

De startar krig eller ger stöd till det samtidigt som de rentvår sig och inte tar sitt ansvar i flyktingsfrågan.

Sedan 1948 har många statsministrar och presidenter varit involverade i Israel-Palestinakonflikten men ingen av de har lyckats , ockupation, bosättningar och förtryck av de mänskliga rättigheterna fortsätter och under tiden byggs murar samtidigt som krigsförbrytare är på fri fot. Hur många politiker och partier, presidenter och statsministrar var det inte som kritiserade den tyska muren och krävde att den skulle rivas. Nu sjunger vi Sven Ingvars melodi , Börja om från början , börja om på nytt ….......

Hur många presidenter i utomeuropeiska länder är fortfarande vid liv, en del har fått mandat av sitt folk att styra på livstid , en del har störtats eller bytts ut och många nya har kommit utan att kunna lösa denna konflikt .

Franklin D. Roosevelt , Harry S. Truman , Dwight D. Eisenhower , John F. Kennedy , Lyndon B. Johnson ; Richard Nixon , Gerald Ford , Jimmy Carter , Ronald Reagan , George H.W. Bush ,Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump .

Hur många svenska statsministrar har inte engagerat sig i konflikten utan att på ett kraftfullt sätt lyckats med att lösa den. Både kvinnor och män som statsministrar och presidenter i nordiska länder har totalt misslyckats med att knäcka denna fråga.

Svenska folket som inte väljer sina politiska företrädare på livstid förväntar sig av politiker med så många uppdrag och höga löner att de ska kunna komma med en kraftfull markering och inte lyfta på hatten och buga för någon som själv upphöjt sig till kejsare .

Dessutom hände det på Interationella kvinnodagen den 8 mars då Donald Trump verkställde beslutet att USA kommer att införa importtullar på stål med 25 %. och aluminium med 10 % på alla produkter från alla länder .# Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, fick, med svansen mellan benen , underkasta sig Donald Trump och be om att få ett nationellt undantag för #USA:s tullar . I stället skulle denna Sveriges EU-kommissionär ställa hårda krav på presidenter med hänvisning till de krig och elände som USA och dess allierade ställt till med .

Dessutom belönades en del av dem med Nobels fredspris trots att de misslyckats med att uppnå fred , Jimmy Carter fick priset för sitt Camp David-avtal men han lyckades inte med att hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten då de båda huvudpersonerna blev mördade.

Henry Kissinger som själv är jude , utrikesminister, fick Nobels fredspris för utarbetande av fredsplanen i Vietnam men som inte lyckades hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten .

Barack Obama som inte visste varför han fick Nobels fredspris misslyckades med att hitta en varaktigt lösning på Palestina-Israel konflikten

I stället ska EU ställa hårda krav på USA och UK att dels ta emot flyktingar och dels betala skadestånd till alla människor och länder som har drabbats av krigen . Inte underkasta sig USA.

Du är kanske medveten om att kristna religiösa grupper redan har byggt upp områden i det ockuperade palestinska området där det hörs amerikanska dialekter och utförs ritualer samtidigt som de predikar för en enstatslösning .

Det kristna Centret i det ockuperade området upphävde Oslo-avtalet och satte freden ur spel . Hela världen engagerade sig i freden . Det gjorde också det kristna demokratiska , KD , i Sverige när det ensidigt upphävde D-övenskommelsen och satte demokratin ur spel.

Till de ställer vi följande frågor

1) Vad skall man kalla den nya staten , bara tvist om namnet kan skapa ytterligare decennier med stridigheter, republik eller kungarike..

 2) Vilka ska väljas till president eller kung i den nya staten .

3)Vilka ska ha rösträtt i den nya staten, alla judar i hela världen jämte alla muslimer i hela världen. Vilka ska upprätta statistik så att vi med säkerhet kan skilja mellan israeler och judar, då är det lättare för judar i hela världen att plötsligt hävda sin israeliska tillhörighet och få rösträtt medan det är svårare för muslimer med olika nationaliteter.

 Du som har fått mandat att företräda svenska folket som ledamot av #Europaparlamentet , #EU-minister och numera Sveriges #EU-kommissionär

Du borda ha lärt dig att förhandla med skicklighet och inte med underkastelse i synnerhet när motparten är svag och att det amerikanska folket plötsligt kan kräva hans avsättning.

 

Det håller på utvecklas en hög nivå av Apartheidsystemet med hänvisning till religion, fröken Cecilia Malmström . !

 

Det religiösa inflytandet kan begränsas i och med införande av ett Multireligionvalsystem och genom att upphäva kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. Målet med Multireligionvalsystemet är att det är en mycket effektiv konfliktlösningsmetod, dels att alla 16-åringar från alla trossamfund och med

invandrarbakgrund får delta i Multireligionvalet som gör att de bli likställda med infödda svenska ungdomar vad gäller att tidigt tillämpa och praktisera demokrati . Att förstå varandas religioner och välja en rätt religiös ledare för varje samfund som skall vara fredligt, demokratiskt och på det sättet uppnår vi fred.

Rohingya folket kan lösas genom ett självstyre på samma sätt som Åland och Samerna , detta gäller även romerna.i

Du som tillhör något svenskt parti ska ställa krav på din partiledare under valrörelsen att som villkor för att fortsätta att vara medlem i partiet att priotera Palestina-Israelfrågan.

Det gäller särskilt vid bildandet av en ny regering.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 


Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

 Vi är halvvägs på väg mot rösträtt för alla kvinnor men orättvisa och ojämställdhet finns och kvinnor som är på flykt från krig och andra kvinnor på flykt runt om I världen som ingen vill ta emot.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

Val strategi , lag & ordning kontra kändisarnas påverkan vid det svenska valet

Det är näst intill omöjligt att en medborgare som tror på demokrati att när denna får sitt valkuvert ska kunna bli påverkad av ett främmande land .Oavsett främmande länders metoder, hänger detta naturligtvis på hur folket uppfattar demokratin och om de vill utveckla och skydda den . Trots att vi här i Sverige har en en demokratiministeroch och stor organisation IDEA som bara ägnar sig åt demokrati har demokratin inte utvecklats samtidigt som valdeltagande ligger lågt och det finns andra som inte tror på demokrati vilket försvagar demokratin som i sin tur möjliggör för att andra kan påverka valet och att det kan uppstå valfusk . Detta möjliggör även för rasister, nazister och den s k nordiska motståndrörelsen att kunna utnyttja den svaga demokratin och få stöd av andra att säga att det är demokrati och att alla har rätt till att demonstrera, organisera sig och få mandat och vara med att stifta lagar. I Sverige finns SD som har 49 mandat i riksdagen

och de har utnyttjat den svaga och stagnerade demokratin. Avhopp av politiker och politiska vildar i riksdagen har ökat vid sidan av främlingsfientligheten så att man hittar element som lagstiftare vilka är eller har varit misstänkta för brott . Vid det senaste kyrkovalet som De Nya Svenskarna nämnde var det 86 % av de röstberättigade som inte röstade. Kvinnorna har bildat ett eget parti genom att utnyttja den svaga demokratin och tidigare positionen och fick plötsligt mandat i Eu-parlamentet .


Medborgarförslag , EU-initiativ försvinner mellan olika medborgarkontor och stadsdelsnämnder .

Inte heller journalister , massmedia eller invandrarriksförbunden har visat något intresse för medborgarförslag eller EU-initiativ.

Fyller demokratiministern och IDEA sin funktion

Det står så här att International IDEA, Supporting Democracy Worldwide ?

Hur mycket demokrati har den anonyma IDEA med engelsk text bidragit med och utvecklat . IDEA som har sitt säte i centrala Stockholm och förfogar över enorma resurser med många anställda som är likställda med diplomater med immunitet för sina familjer. De Nya Svenskarna har tidigare riktat kritik mot denna organisation och efterlyst en organisation med flera språk då IDEA är att betrakta som en internationell organisation . IDEA bedriver verksamhet i länder där många är analfabeter.

I detta nuvarande outvecklade demokratiska systeme har kändisarna roll blivit större.

Kandidaterna i svensk politik plockas ur kändiskretsar som saknar förankring i det politiska systemet eller nyförvärv av medlemmar i ett parti som förlorat sitt stöd bland folket .

Plötsligt börjar massmedia att skriva och visa bilder på de genier som ska lyfta upp partierna .

Upphöjelser av dessa kandidater till olika högre politiska uppdrag har visat sig vara ett stort misslyckande

Det är även partiernas valberedningars odemokratiska metoder som gynnar kändisarna och det är framför allt orättvist mot de medlemmar som tjänat sina partier under många år och som borde ha företräde.

Valerfarenheten har visat att partiernas val av kändisar totalt har misslyckats med att öka stödet för partierna som antingen backat eller stannat och har lett till avhopp från partierna .Valet av advokaten Peter Althin , prästen Cecilia Wikström , journalisten Lars Adaktusson , författarinnan Marit Paulsen visar på detta.

Nu ger sig Bert Karlsson fd ledare för NyD plötsligt ut på turné för kristdemokraterna vilket kan jämföras med Gudrun Schyman f d ledare för Vänsterpartiet och som bildade feministiskt initiativ-

Behövs det verkligen ett kristet religiöst parti i en demokratisk lagstiftande församling.

Att bara lägga till bokstaven D som KD och SD räcker inte för att ett parti ska betraktas som demokratiskt ?

Den nuvarande splittrade och ojämställda riksdagen håller på att drunkna i sina lagparagrafer och införande av nya regler vid sidan av EU och FN så att de inte ens själva som lagstiftande församling eller svenska folket hänger med.

För att nyanlända och invandrare ska få tillit till den svenska demokratin och öka sitt valdeltagande genom att vi tillsammans utvecklar demokratin och skyddar den samtidigt som den svenska kyrkan öppnar sig för övergång till ett Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför redovisas inte detta ?

Hur finansierar svenska kyrkan kyrkovalet ?

Den 17:e sep 2017 gick endast svenska kristna till valet , de som fyllt 16 år och uppåt . Men att hålla ett valresultat hemligt i fem månader händer bara i auktoritära diktaturer.

Kan det bero på att SD fick 2 mandat i kyrkovalet .

Kan det bero på att 86% av de kristna röstberättigade inte deltog i valet .

Kan det bero på att det fanns många ogiltiga röster .

Kan det bero på att endast 16 % gick till valet.

Kan det bero på att det inte finns något journalistiskt intresse .

Kan det bero på att svenska folket är nöjt med detta gamla system , kyrkovalet.

Kan det bero på att demokratiministern betraktar kyrkovalet som att det ligger utanför det demokratiska systemet .

Kan det bero på att andra trossamfund saknar kunskap om kyrkovalet.

Kan det bero på att svenska kyrkan inte vill dela med sig av resurserna.

Kan det bero på att svenska kyrkan behåller ett visst intresse gemom att anordna konserter, orgelmusik och att späka sig under fasteperioden m.m

Även om det är kyrkans inre angelägenhet , är det viktigt för andra att få veta hur svenska kyrkan finansierar kyrkovalet . Kan Svenska kyrkan omfamna andra trossamfund genom att övergå till ett Multireligionvalsystem så att trossamfunden också kan utöva demokrati i sin religion så att vi tillsammans kan uppnå fred och tryggare stadsdelar.

De Nya Svenskarna arbetar med konfliktlösning genom tillämpning av en enkel, billig och effektivt modell nämligen tillämpning av ett #Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 

 

 

 

 

 


Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Det är riksdagens uppgift att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik och inte ett enskilt parti eller politiker som Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm vilken ska efterträda henne. Wallström:s utrikesdeklaration 2018 där utrikespolitiken dominerades av att hylla Birgitta Ohlsson.

Att hylla en av de I fyrklövern som är känd för sin Israelvänliga politik . Ska riksdagen behöva anställa gråterskor räcker det inte med att bjuda henne på tårta efter debatten ? Det låter som om riksdagen behöver anställa flera gråterskor när hon lämnar riksdagen..

Hon är den tredje i fyrklövern som har spelat en stor roll i svensk politik och delvis inom EU. Efter hennes nederlag i striden om posten som partiledare valde hon att lämna politiken .

Birgitta Ohlsson är född samma år som den förste i fyrklövern valdes till partiledare vid Folkpartiets landsmöte 1975 och som är känd för att under sin karriär försvara den israeliska politiken och som har en mycket stark kärlek till Israel där han har fått omfattande hyllning , utmärkelse , medlalj och utsetts till hedersdoktor vid ett israeliskt universitet. Han övergav kristendomen och konverteade till judendomen .

Birgitta Ohlsson sitter i utrikesutskottet och är också jämnårig med den fjärde i fyrklövern Fredrik Malm som är på väg att ersätta den tredje i fyrklövern och han har lika starkt influerats av Israel.

Det är bara 3 med invandrarbakgrund av de 47 som sitter i utrikesutskottet.

Den andra I fyrklöven är försvarsutskottets Ordförande Allan Widman som också är känd för sin israelvänliga politik

 KD och Ebba Bush utgör ett stöd för fyrklöven i sitt stöd av Israels politik .

För Israel är det tur att de har denna lyckoklöver medan den palestinske presidenten nyligen har uttalat sig om att han förväntar sig en lösning från Europa .

Är ovanstående förenat med den svenska utrikes och säkerhetspolitiken som riksdagen och regeringen har utformat?

Även svenska kyrkan är passiv i sin ställning till konflikten och därför är det utomordentligt viktigt med en övergång till ett Multireligionvasystem

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

 Demokratiministern behöver lära sig demokrati och Eu-parlamentarikerna behöver lära sig om de mänskliga rättigheterna.

Tiggeriet och Eu- initiativ

 De Nya Svenskarna förslår att de 751 ledamöterna i Europaparlamentet underl ledning av Soraya Post och den svenska riksdagens 349 ledamöter under ledning av talmannen Björn Söder går ut och sätter sig på tiggarnas platser så att de får känna hur det känns att sitta ute i kylan och tigga en hel dag , så att de kan lära sig om de mänskliga rättigheterna .

De svenska 16-åringarna får praktisera och tillämpa demokrati tidigt alltså två år innan det allmänna valet medan 16-åringar med invandrarbakgrund berövas den möjligheten och rättigheten, Varför ?

Den frågan ställer vi till alla nordiska länder som tillämpar kyrkoval och även till alla de som innehar posten som demokratiminister.

Hämnddemokrati

EU driver en hämnddemokrati bl a genom att ta bort de demokratiska och fredliga projekten om både romernas självstyre och Multireligionvalsystemet, Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativetsom De Nya Svenskarna skickade till Interreg Europe och som togs bort av EU Secretariatet , se länken nedan

https://www.interregeurope.eu/project-idea-detail/1026/multireligionvalsystem-i-staellet-foer-kyrkoval-fredsplanen-medborgar-eu-initiativ/

Vad är det för fel att omvandla tiggeriet till självstyre och få romerna att engagera sig politiskt och på så sätt få ett drägligare liv. Att de som aldrig tidigare utövat demokrati får möjlighet att göra det. Konflikt lösning och lugnare stadsdelar .

Kan romerna och Soraya Post lära sig av samernas självstyre? Vi De Nya Svenskarna gratulerar dem på deras nationaldag den 5:e feb 2018.

Så här står det på Soraya Posts hemsida och sociala media “har drivit MR-frågan på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Euroernapa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya har stort förtroende bland romer och är deras språkrör såväl nationellt som internationellt, 

@DPNS stödjer naturligtvis romernas rätt till självbestämmande på samma sätt som samerna och ålänningarna och att vi förhoppningsvis tillsammans kan tillämpa Multireligionvalsystemet, så att vi kan uppnå fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

 Att lyfta döda till andra planeter virtuellt.

 De döda behöver en värdig begravning.

Folk dör varje dag mest av krig i Syrien, Afghanistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia mfl.beroende på religion kremeras en del och andra begravs utan kremering .

 En del döda får både en stor bit mark och en gravsten, andra hittar man inte .

 Om FN och EU inte kan sätta stopp för de oändliga krigen kommer varken marken eller skog för att tillverka kistor att räcka till .Därför bör en värdig begravning för alla döda ske virtuellt. Jämställ alla döda så att alla får en likvärdig begravning.

 En del gravar glöms bort, får inte besök , en del saknar släkt , en del har inte råd att begrava

sina döda anhöriga, en del efterlevande lever som flyktingar och har inte möjlighet att besöka sina anhörigas gravar, krigsoffer som inte hittas och krigsfångar som bara försvann.

 Genom ett Multireligionvalsystem kan trossamfunden enas om ett internationellt begravningssätt

 Härfåg

 

elen från paradiset som sitter på axeln är Noahs duvas vän

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

 

Motivering

 • att få alla som fyllt 16 år inom alla trossamfund, se nedan, att delta i valet som nedan kallas Multireligionval i stället föt kyrkoval. Flera generationer får så tidigt som möjligt utöva demokrati som i sin tur kan få dessa att delta i allmänna val efter två år när de har fyllt 18 år.

 • När andra vuxna från andra trossamfund deltar i multireligionvalet får vi tryggare stadsdelar och flera invandrare kommer att delta aktivt i valrörelsen både inom Multireligionvalsystemet och i samband med allmänna val . Med detta skapar vi fred och lär oss att begripa varandras religioner.

  - Kyrkan som har utövat demokrati under en lång tid kan hjälpa andra trossamfund om hur de ska tillämpa demokrati och hur det hela ska finansieras .

-Olika sätt att begrava är en internationell angelägenhet som måste tas på allvar på samma sätt som klimatet då många dör i olika krig bl a i Afghanistan . Kremering, frystorkning eller virituella begravningsplatser .

 Det har konstaterats att kyroval inte har skapat vare sig fred eller tryggare stadsdelar. Kyrkan och andra kristna trossamfund motsätter sig en övergång till Multireligionvalsystem med motivering att kyrkan har ett eget val, kyrkoval, och alla andra trossamfund har möjlighet att starta egna val. Det har också konstaterats att 86 % av väljarna inte röstade vid det senaste kyrkovalet.

Menar de att alla trossamfund nedan får starta egna val och valrörelser som ska bekostas av skattebetalarna ?

- Räcker statens ekonomiska bidrag från SST till att finansiera alla trossamfunds  valrörelser . Denna fråga kommer De Nya Svenskarna att skicka till SST.

Kyrkan får ett särskilt bidrag som kommer från anonyma källor . Det är därför viktigt att ersätta kyrkovalet med ett multireligionvalsystem och införa ett multireligionstöd

 

Kristna i Sverige

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

 

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)

139 759

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet,[4] bildades 2014 och blev registrerat som trossamfund 2016.[5] Uppgav sig ha 500 medlemmar år 2016.[6]

Sveriges Asatrosamfund bildades 1994 och blev registrerat som trossamfund 2007. Bytte 2010 namn till Samfundet Forn Sed Sverige.

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Kan Donald Trump och Bibi Netanyahu lära sig av WEF historia .

 Bibi vänta lite med dina bosättningar sade Trump till den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu medan han klappade honom på axleln . I samma veva deklarerade Trump att han flyttar sin ambassad till Jerusalem

Anledningen till att Europeiska Management Forum bytt namn till World Economic Forum är att lösa internationella konflikter inte för att skydda jobb och handel som nu flera politiker vid WEF:s konferens gör.

För 24 år sedan skakade Shimon Peres och Yasser Arafat hand vid WEF konferens vilket ledde till Nobels fredspris 1994 under Clintons medverkan .

Emellertid, den norska medling som startade i början av 1990 som en fredsprocess med Israel och Palestina och som ledde till att Arafat slöt avtal med den israeliska regeringen 1993 i Washington. Under internationella observatörer valdes Arafat 1996 med 83 % av rösterna till president .

Sedan 1988 har 130 stater erkänt staten Palestina som en självständig stat och under 2017 erkände Sverige . Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet

Sveriges regering har 2014 erkänt Staten Palestina och anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina är uppfyllda. Alltså Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet.

USA och Israel som förfogar över kärnvapen motverkar vad tidigare generationer har åsatdkommt t ex i januari 1992 skakade de Klerk och Nelson Mandela hand i World Economic Forum som ledde till Nobels fredspris 1993. , för fred och nedrustning till satsning på klimat och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.. Hittintills har världsamfundet totalt misslyckats med att avväpna de stater som förfogar över kärnvapen och verkligen utgör fara för mänsklighet och miljö.

Varje avvikande steg från fredinsatster kan drabba flera generationer vilket redan har börjat ske , ockupationer , bosättningar, förtryck och kränkning av de mänskliga rättigheterna .

De Nya Svenskarna är övertygade om att införande av multireligionval i stället för kyrkoval i Norden är ett mycket viktigt verktyg för konfliktlösning och för att åstadkomma fred , slut på feltolkningar och tillämpning av de heliga skrifterna och den religiösa historien och genom multireligionvalstödet blir de religiösa samfunden oberoende samtidigt som vi får lugnare stadsdelar och eftersom man I multireligionvalet precis som I kyrkovalet får rösta från det man är 16 år får vi möjlighet att sprida kunskap om demokratiska val långt ner I åldrarna och på det sättet utveckla demokratin vilket är forumets mål.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

 Överför alla dessa resurser till det föreslagna fredsdepartementet och FN:s fredsbevarande styrkor .

Enligt statsminster S.Löfven föreligger inte något konkret hot mot Sverige . Även MSB:s chef Henrik Larsson betonar att det inte har förekommit något hot- och att det därför sedan 1990-talet inte byggts nya skyddsrum med undantag för år 2002, detta berodde naturligtvis på att Bush-Blair förebredde kriget mot Irak .

Även utrikesminister Margot Wallström anser att försvarsberedningens slutsats inte bygger på någon analys.

Dessutom bekräftar den svenske överbefälhavaren, Micael Bydén att det är osannolikt att Sverige dras in I en militär konflikt .

Fd statsminister Göran Persson vill halvera försvaret och lägga ned försvarsutskottet .

Försvarsutskottet vilket leds av socialdemokraten Björn Von Sydow påminner om  Karl XIII som mitt under regeringssammanträdena somnade och förblev sovande under resten av mötet och heller inte alltid var medveten om vad han godkände eller avslog utan lät sig lätt påverkas av andra regeringsmedlemmar.

Frankrike  drog sig  ur Natos gemensamma militärkommando på grund av att Frankrikes president Charles de Gaulle  ansåg att det gemensamma militärkommandot i för hög grad främjade USA:s intressen och hämmade Frankrike från att främja sina egna nationella intressen

Både Nato och vissa länders försvar och kärnvapen utgör i sig en provokation som kan leda till krig eller hot om krig och ockupation , organisationer med motivation att de måste ha egna miliser. Deras beolkning lider av fattigdom, korruption, miljöförstörelse och fortsatta uppror som orsakar att infrastrukturen blir förstörd . Frågan är hur lång tid det tar att återställa de här ländernas infrastraktur och till vilket pris. Flyktingar tvingas gå 340 mil med handikappade,krigsskadade och äldre

Är medborgarna i Norge inklusive Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare beredda att återställa dessa länders infrastruktur? Är det förenligt med Nobels testamente som ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige att Norge delar ut Nobels fredspris samtidigt som de är med I Nato?

Vid miljökatastrofer och bränder kan inte försvaret användas .Försvaret används inte heller vid flyktingskatastrofer som orsakats av krig, det handlar dessutom om miljontals flyktingar.

De som förespråkar att försvaret ska stärkas finns ofta bland vissa politiska element och militärer som putsar sina stjärnor och som försvarar ockupation, kolionalism och bosättningar .

Därför är det nödvändigt att upplösa Nato och införliva Nato I FN:s fredsbevarande styrkor, det är även nödvändigt med en nedrustning av det svenska försvaret och de övriga nordiska ländernas försvar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Staten är skild från kyrkan men staten är inte skild från öriga svenska trossamfund

Bara inom en cirka kilometers omkrets finns det i Stockholm Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, Filadelfiakyrkan, Gustav Vasa kyrka, Kungsholmens kyrka, Matteus kyrka, Östermalmskyrkan, Grekiska kyrkan m fl.

Demokratin måste utvecklas för bl a tryggare stadsdelar

Kan staten som ger ekonomiska bidrag till trossamfund  göra samma sak när det gäller kyrkovalet (Multireligionvalsystemet )

Ett av den ekonomiska politikens mål är att åstadkomma en effektiv användning av de ekonomiska resurserna gällande bl a kapital och förbättra förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt.

De Nya Svenskarna föreslår regeringen och riksdagen att statens ekonomiska bidrag till trossamfund  ändras till Multireligionstöd.

Multireligionstödetges bara till de trossamfund  som deltar i den demokratiska processen , multireligionvalsystemet, för att finansiera deras valrörelse i multireligionvalet och även översättning till olika språk .

Nuvarande Statens ekonomiska bidrag till trossamfund  uppfyller inte sitt syfte.

Vad är särskilt statsbidrag och vad är bidrag från SST

Svenska kyrkan får särskilt statsbidrag medan de inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST,

SST , Myndigheten för stöd till trossamfund  ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag  till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Frågetecken kring finansieringen .

Kristna i Sverige som får bidrag från staten trots att

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet registrerat som trossamfund 

Sveriges Asatrosamfund bildades registrerat som trossamfund ( Samfundet Forn Sed Sverige.)

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

                                            ******************

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

                                                              **************

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) 139 759

                                                                           ********************

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 


Politik är inte att skriva en uppsats utan att söka identifiera samhällsproblemen och att hitta lösningar på dessa .

Riksdagsledamöterna och Eu-parlamentarikerna fick mandat av folket för en mandatperiod på fyra respektive fem år i syfte att identifiera problemen och att lösa dessa på ett snabbt, billigt och effektivt sätt och inte beskriva problemen som om de skulle ha skrivit en uppsats.

Att som politiker hela tiden älta samma sak har bidragit till att andra problem har dykt upp . Man ska inte skapa problem som inte finns !

Ta tag I de frågor som är mest komplexa och lös dessa först och prioritera sedan de andra problemen I tur och ordning utifrån hur viktiga dessa är. Vare sig riksdagledamöterna, unga som äldre, eller Eu-parlamentarikerna, präster som journalister, är kababla att lösa interna eller externa problem nationellt eller globalt.

Hade politikerna fullföljt sina uppdrag enligt vad folket hade förväntat sig hade t ex klimatavtalet inte ensidigt upphävts av den amerikanske presidenten. Hade riksdagledamöterna fullföljt sitt uppdrag hade #D-överenskommelsen inte upphävts ensidigt av #KD. Hade Eu-parlamentarikerna fullföljt det uppdrag som de fick av folket hade inte en enda flykting behövt dö och flyktingkatastrofen hade kunnat undvikas. Även Brexit och tiggeriet hade gått att undvika.

Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig. Kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i #EU och förfogar över enorma resurser. När det blir kris och flyktingkatastrof väljer de att fly från ansvaret som i fallet #Brexit.

Den franske presidenten, Macron höll ett viktigt tal till nationen om att han vill skydda demokratin.

Frågan är vilken demokrati Macron syftar på. Har Macron utvecklat den franska demokratin?

Det är fortfarande ett land bestående av ett tvåpartisystem som Sverige hade unde 1700 talet, mösspartiet och hattpartiet.

Macron bör i första hand utveckla sin demokrati och sedan arbeta för att skydda den . Utan att utveckla demokratin kan vad som helst hända , nasismen, rasismen , anarki och oroliga stadsdelar..

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religiösa samfunden i den utvecklade demokratiska processen , detta kan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem.

#Macron, #Trump , #Angela Merkel och #Theresa May bör överge sina tvåpartisystem som funnits sedan den franske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus tid. Samtidigt rekommenderas dessa att införa eller övergå till "Multireligionvalsystemet . För fred och lugnare stadsdelar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Tiggeri som befrielserörelse med Soraya POST som strategiker , här är lösningen

2010 lämnade delegationen för romska frågor ett betänkande till svenska regeringen med följande rubrik #Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik - en nationell strategi för romer baserat på romers rätt kan uppnås inom 20 år  #Soraya POST som själv är rom lämnade in detta betänkande 4 år innan hon 2014 utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014. Det är första gången en rom toppar en partivalsedel i Sverige . Alltså, hon besitter den högsta makten i Europa som Eu-parlamantiker sedan 2014 . Emellertid, tiggeriet har ökat markant under Soraya POSTs tid, särskilt under 2017 . Soraya POST representerar I själva verket alla de kvinnor hon själv snubblar över varje morgon och kväll alltså de kvinnliga tiggarna men hon blundar och går förbi. Soraya POST engagerar sig inte heller när kvinnliga flyktingars lik flyter I havet och att kvinnornas rättigheter I mellanöstern och Burma kränks Soraya POST är medveten om att vi är på väg mot det kontantlösa samhället . Frågan är om Soraya POST kan betala till tiggarna med sitt kort ? Tiggarna blir besvikna när folk har inte några kontanter på sig. Romernas tiggeri under det romska Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, där Soraya POST är med genom sitt parti Fi, har inte lyckats motverka förtrycket av romer och fattigdomen har snarare ökat , en del utnyttjar de som tigger . Frågan är behöver de europeiska folken ett kvinnligt parti om det inte fyller sin funktion ? De Nya Svenskarnas strategi för romer är rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga. Detta kan jämföras med samerna I de nordiska länderna som har eget parlament och egen flagga, självständiga sameting, ett parlament där samer har rösträtt och som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland . Både Bulgarien och Rumänien är medlemmar i EU . Rumänien har 621 573 romer och Bulgarien har 325 000. Tillsammans är vi starka är mottot för det bulgariska ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket inleds 2018 . Detta bidrar till att både samhället och demokratin utvecklas. De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är densamma, Rohingya med eget självstyre i  burmesiska delstaten Rakhin Det har dikuterats om att även flyktingar som har bott länge utan tillstånd ska få amnesti . Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig , kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i EU och förfogar över enorma resurser. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Svenskarna måste vara bäst i världen i tillämpning av demokrati

Tre skäl till att Sverige kan utmärka sig I en omfattande tillämpning av demokrati och att utveckla den.

 1. Demokratiminister : den rollen är nästan glömd och används bara som en fin titel med bra lön . Det behövs större engagemang från ministern när det gäller ogiltiga röster, de som röstar blankt och soffliggare.

 2. Nobelpriset: Sverige är det enda land i världen som delar ut fem olika nobelpris då människor från nästan hela världen den 10:e december varje år besöker Sverige.

 3. Multireligionvalsystemet: genom att Sverige går över från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och med religionfrihet I grunden öppnar sig möjligheten att reformera konfliktlösningar så att man på ett effektiv sätt kan uppnå fred och skydda människor från angrepp utanför sina länder, dvs i exil.

  Andra länder som inte delar ut nobelpris kan genom tillämpning av ett #Multireligionvalsystem på sitt eget sätt utveckla demokratin och kan då komma till samma nivå som de bästa länderna I att tillämpa och utveckla demokratin . En metod som De Nya Svenskarna rekommenderar är att få soffliggarna att delta I den demokratiska processen och att hitta metoder som visar hur de som röstar blankt kan utnyttja sin rösträtt på ett annat sätt.

Multireligionvalsystemet är nämligen en viktig del av religionsvetenskap och teologi. i undervisningen i religionskunskap ska ingå upplysning om multireligionvalsystemet vilket gör att det blir intressant för eleverna att studera detta ämne. Det blir lättare att kompromissa.

 

Vi ska inte kasta bort så många % av rösterna , ogiltiga röster, blankröster och soffliggarna.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Multireligionvalsystem : Del V Hinduismen

Det är sålunda inte lätt för någon annan inom ett annat trossamfund att förstå sig på hinduismen och skillja mellan olika grenar och hur allt detta finansieras därför är en övergång från kyrkoval till ett #multireligionvalsystem och införande av demokrati och transparans med multireligionstöd är nödvändigt. Detta handlar om konfliktlösning på en hög nivå Konflikterna på grund av olika tolkningar av gamla heliga skrifter ökar. Kyrkor sätts i brand, hinduiska attacker mot kristna i östra delstaten Orissa , konflikten mellan hinduismen och islam, häxjakt på muslimer, blodiga motsättningar i delstaten Assam samt krig mellan hinduism och buddhism . Vidare är Kashmirkonflikten den mest komplicerade av internationella frågor, och flera brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts . Ett centrum för buddhism och hinduism och de flesta i Kashmirdalen är muslimer. Omkring 1339 styrdes Kashmir av en muslimisk sultan , Meer . I Sverige bor cirka 8 000 hinduer och vad gäller andra länder, se tabelen nedan. Nation hinduer Nepal  23 300 000 Indien  1 010 000 000 Mauritius  620 000 Fiji  85 000 Guyana  240 000 Surinam  120 000 Trinidad och Tobago  237 000 Sri Lanka  2 800 000 Bangladesh  16 500 000 Malaysia  1 630 000 Pakistan  7 500 000 Sydafrika  959 000 Storbritannien  832 000 Indonesien  4 700 000 Kanada  497 000 USA  1 200 000 På Sri Lanka är hinduismen den största religionen bland tamilerna, muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna och sikher, Kastsystemet grundar sig på Manus lag i Veda-skrifterna . Fyra huvudgrupper 1) Brahmaner – de styrande, t.ex präster, ministrar, astrologer och lärare, 2) Kshatriyas – de krigande, t.ex militär och polis, 3) Vaishyas – de närande, som ansvarar för ekonomi, jordbruk, handel och bankväsende 4) Shudras – de tjänande, alltså servicefolket, som mekaniker, städare, vårdare, byggare, artister och konstnärer. Dessa fyra huvudgrupper har undergrupper – så kallade jatis. Man talar alltså om att man tillhör en speciell jati. De har fyra läroriktningar, sampradayas, dominerande, : Vishnuism Shivaism Shaktism Smartism, Kshatriyas – de krigande, militär och polis, Hinduismen och demokratin Eftersom det är demokratin som garanterat oss religionsfrihet i detta fall det hinduiska templen i Mariestad, Jönköping, Stockholm, Borås och Trollhättan och de får också som trossamfund bidrag. Då templen inte används dagligen, bara några få timmar med få besökande blir det ohållbart att driva templen ekonomiskt , kostnaderna för hyror och el ökar varje år och dessutom har de inte bidragit till fred och lugnare stadsdelar . Därför är det bäst att driva templen med solceller , solpaneler och att tillämpa multireligionvalsystem med ett multireligionstöd motsvarande partistöd samtidigt som man upphör med att ge bidrag till trossamfunden. Om Hinduismen ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen Hinduismen valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna . Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna. Det är demokratin som har givit alla trossamfund #religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionval innebär försoning och lugnare stadsdelar . Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred. Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra . Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en hindu till en rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Vid tillämpning av multireligionvalensystemet får politiker inte ställa upp som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en hindu, en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på. En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten , kremering, frystorkning i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål. En grön helig plats De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av tempel, kyrkor, synagogor och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler . Hur hinduiska templel och församlingar i Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem. Tillämpning Vi har två hinduiska kandidater , frågan är vilka av dessa som kommer att representera hinduerna i de nordiska länderna, dessa ska väljas utifrån fred och demokratiskt engagemang och ej pga att han /hon är mäktig. De ska väljas av av hinduer i det här fallet i Sverige Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex centerpartiet och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber, buddister och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till flyktingar som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa och den rösträtten fick de utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig, ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande . Det är tre pågående krig, den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina som nu på grund av Trumps ensidiga och ogenomtänkta utspel att Jerusalem är Israels huvudstad. De Nya Svenskarna rekommenderar Trump att tillämpa multireligionvalsystemer och det gäller även Putin. Det ena kriget påverkar det andra . Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN. Vi har två hinduiska kandidater En hindu som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla hinduer i Sverige . Den andra en hindu som representerar andra icke reformatiker går också ut och presenterar sig öppet för alla hinduer i Sverige . Oavsett riktningar inom hinduismen får båda dessa kandidater gå runt till olika tempel där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där hinduismen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom hinduismens olika riktningar . Från interna diskussioner i templen till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas. Nästa steg blir att välja en av de två kandidaterna att representera alla hinduer i Sverige och sedan i hela EU . De Nya Svenskarna föreslår att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet. Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många hinduer inte kan behärska svenska . Information till röstberättigade hinduer skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige . Hinduer begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de två kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger. Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns röstberättigade hinduer och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen. Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad hindu röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv. Den hindu som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga hinduiska angelägenheter. hinduer , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd . Vinnaren bildar då ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften hinduer från den ena gruppen och hälften från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat. Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Multireligionvalsystem, Del IV, Kristendom

Det är demokratin som gav alla trossamfund #religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till #Multireligionvalsystem innebär försoning .

Med Multireligionval kommer vi att förstå varandras religion och tradition samtidigt som vi uppnår fred.

 

 

Den som tror på andra religioner än kristendom har mycket svårt att skilja mellan protestanter, romersk- katolska och grekisk- ortodoxa , lutheraner och calvenister och att begripa sig på de olika kristna trossamfunden med rötter i engelskspråkiga reformerta eller baptister eller Jehovas vittnen i USA och tolkning av heliga skrift bokstavliga eller andliga , oenighet om sakramenten eller sakramentalier sk sista smörjelsen , Epifania, julen, påsken, pingsten och advent,och vem som förde kristendom till Armenien , Armeiska apostaliska kyrkan där söndag är dagen för gemensamt firande .

Vidare har tvångsmedel genom korsfararnas åtta krig bl a genom att använda barn i krigets barnkorståg och korståg mot en kvinna som har ägt rum i vår historia. Kejsaren Theodosius den store som själv var kristen avskaffade religionsfriheten och införde kristendomen som enda statsreligion.

Nu pågår julfirande och det kommer att fortsätta med Jesus firande som kommer att pågå under drygt en månad , både SR och SVT ägnar sina sändningar åt detta medan andra religioner knappt nämns eller ens får 15 minuters tid trots att TV-avgiften betalas av alla.

TV- avgift betalas av alla men sändningstiden och innehållet fördelas ojämnt.

Övergång till ett Multireligionvalsystem innebär inte att den enskildes rätt till religionsfrihet inskränks, snarare utvidgas den rättigheten jämfört med kyrkoval så att vi kan uppnå fred . Religionsfrihetens ändamål är.inte att betona skillnader mellan olika religioner, att den ena religionen ska anses vara bättre än de andra och att den ena profeten är mer värd än den andra .

Alla får en god inblick över andra religioner. Till och med en som inte är kristen kan rösta på en kristen präst och tvärtom kan t ex en kristen rösta på en imam, samma gäller för alla religioner.. Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en präst till rabbin eller en Lama till kristendomen utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Politiker får inte ställa upp vid multireligionvalen som de tidigare gjort vid kyrkovalen. Efter det att multireligionvalet är genomfört och rösträkningen slutförd bildas en internationell religiös samling bestådende av de valda , t ex en imam, en präst, en rabbin o s v. Syftet är att lösa konflikter som freden kan byggas vidare på.

En annan viktig fråga att lösa är begravningssätten där många kristna begraver i stället för att kremera i en värld av krig samtidigt som man vill uppnå högt ställda miljömål.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler 

Hur kristna församlingari Sverige finansierar sin verksamhet , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet. Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem.

Tillämpning

Vi har tre kristna präster som kandidater , frågan är vilka av de tre kristna som representerar kristna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av kristna i det här fallet i Sverige

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en kristen , buddist, hindu och muslim som alla är medlemmar i samma politiska parti t ex liberalerna och samtliga har mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och buddister från Burma och Tibet och hinduer . Majoriteten av de är flyktingar i de nordiska länderna eller var flyktingar eller barn till en flykting som har varit utsatta för förföljelse i sina tidigare hemländer men nu har de rösträtt i Europa som de fick utan kamp . De är mera medvetna om innebörden av krig ockupation, förtryck,, bosättningar och dödande .

Kristna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Freden kräver ansträngningar utifrån och inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

Vi har tre kristna kandidater

En präst , biskop eller ärkebiskop som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den andra en präst som representerar protestanter går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige .

Den tredje en katolsk präst som representerar katoliker går också ut och presenterar sig öppet för alla kristna i Sverige

Oavsett riktningar inom kristendom får alla de tre kandidater gå runt till olika kyrkor där de får presentera sig för de olika riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där kristendom utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika uppfattningar och inom kristendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i kyrkorna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de tre kandidaterna att representera alla kristna i Sverige och sedan i hela EU . Att som De Nya Svenskarna förslå att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet då får det en spridning med stor effekt. Genom att få alla 16-åringar att delta som vid kyrkovalet har vi uppnått målet.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många kristna inte kan behärska svenska .

Information till röstberättigade kristna skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

 

Kristna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de tre kandidaterna på tre olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns kristna röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten .En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en kristen och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en hindu eller att en buddist röstar på en jude osv.

Den kristen som i slutänden vinner skall ha rätt att uttala sig officiellt gällande viktiga kristna angelägenheter. Kristna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne och ge råd .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften protestanter från den ena gruppen och hälften katoliker från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Här är de kraftfulla verktyg som JK , SVT och representanter för de religiösa samfunden kan åberopa.

1)JK borde ställa hela SD:s styrelse till svars för hets mot folkgrupp

Representanter för alla religiösa samfund i Sverige fördömer i starka ordalag SD direkt och öppet detta som hets mot folkgrupp . Att å ena sidan kontinuerligt försvara sin religion av olika skäl och å andra sidan hävda att ens egna religion är bättre än andras är inte hållbart men en sådan utveckling kan förhindras genom övergång till ett Multireligionvalsystem och att representanter för olika religioner arbetar för detta.

 1. kan jämföras med att SD hela tiden ägnar sin politik åt att försvara sig . Detta är inte en hållbar politik, detta skapar kaos i riksdagen , splittrar Sverige och dessutom kan inga beslut fattas. Sverige fortsätter att styras med svaga minoritetsregeringar .

3) SVT får inte utnyttjas för att sprida sådant hat . Detta strider mot bl a yttrandefriheten enligt artikel 10 i Europakonventionen .

4) Svenska folket, väljarna , borde starkt markera att ta avstånd från de sk politiska vildarna då de politiska vildarna har ökat I antal I riksdagen, i det här fallet SD.

 

Varför JK inte agerat

Europadomstolen har i NJA 2006 s. 467 understrukit att den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen har ansvar och skyldigheter. Bland dessa ingår en plikt att så långt möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och sålunda utgör angrepp på deras rättigheter och därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor

Då många muslimer känner sig djupt kränkta och sådana kränkningar upprepas hela tiden dock utan att några rättsliga åtgärder vidtas. I riksdagen finns valda representanter som är muslimer, i regeringen finns statsråd som är muslimer och i statliga myndigheter som polismyndigheten och domstolar tjänstgör muslimer.

Inte heller SVT har agerat kraftfullt tex genom att omedelbart avbryta sändningen .

Svenska folket, väljarnas, krav måste vara att den som utesluts av sina egna riksdagspartier inte får väljas till att agera som politiska vildar då detta saknar demokratiskt och folkligt stöd .Det parti som utsluter en riksdagsledamot får förlora det mandatet, i det här fallet förlorar SD fyra mandat , fyra riksdagslöner * 12 och dessutom förlorar de en del av partistödet för de fyra mandaten. Detta ska tillämpas också på övriga riksdagspartier som har sk politiska vildar som Mp..

I fotboll får en spelare som fått rött kort omedelbart lämna fotbollplanen . Fotbollen är det bästa sättet att utöva demokrati. Detta bör också tillämpas på politikerna , inga politiska vildar ska få finnas I riksdagen och ingen annan ska få inta deras plats.

 Det är därför det krävs det en ny lag som reglerar de partipoltiska organisationerna.

 1. att upphäva en politisk organisation som motarbetar demokratin och grundlagsutredningens uppgift. Huruvida det är demokratisk att främlingfientliga får vara med och stifta lagar och som hela svenska folket skall följa.

 2. Plötsligt avhoppande av mandat under mandatperioden sk politiska vildar ska förlora detta mandat med finansiering av dessa uppdrag.

 3. Klumpröstning på grund av brist på kunskap av demokrati eller analfabetism , utnyttjande på grund av beroendeställning såsom medlemskap i en förening eller ett religiöst samfund skall vara straffbart .

 4. Fackförbundens automatiska anslutning till ett visst parti är straffbart

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Reformera Nobelkommitten både i Sverige och Norge genom en upplösning som påminner om 1905 års unionsupplösning .

Ska våra skattepengar gå till det skandalomsusade Svenska Akademien, , finansminister Magdalena Andersson !?!

Varenda krona ska räknas

Låt de nya Nobelkomitterna få en internationell prägel, slå helst ihop de båda till en Nobelkomitte och inget pris får utdelas under 2017 till dess saken har utretts ordentligt som fd utrikesminister Sten Anderson sade när det gällde Bofors -affären, Tvätta hela byken, ett löfte som dock aldrig blev uppfyllt.

Så här står det :

Känner sig inte helt bekväm som ”utlänning”:
Citat JCA:
– Som utlänning är jag fortfarande en sekunda medborgare. Genom Forum har jag fått tillit hos skapande människor och myndigheter, det ger mig ett likvärdigt medborgarskap.

 

Jean Claude Arnault fick Nordstjärneorden 2015 av Alice Bah Kuhnke

Maja Lundgrens bok handlar också om den italienska maffian. Med tanke på hur insyltade akademiens ledamöter nu verkar vara i Forums sexualövergreppskultur undrar jag om vi inte också kan tala om en svensk huvudstadsmaffia på litteraturens område? 

Källorna :

https://parnassen.wordpress.com/2017/11/23/kulturprofilen-jean-claude-arnault-portas-fran-nobelmiddagen-satan-city-levererar/

 

http://nydahlsoccident.blogspot.se/2017/11/jean-claude-utan-nad-om-klubbens.html

 

 

 

 

 

 

 


Multireligionvalsystemet

#Multireligionvalsystemet

 Vad är grundlagsutredningens uppgift ?

En av de främsta uppgifterna är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Genom införande av ett multireligionvalsystem i stället för kyrkoval får 16- åringarna behålla sin rösträtt . Kyrkan hävdar att det finns 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige inklusive 16- åriga kristna men 82 % deltog inte i kyrkovalet 2017.

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts?

När alla 16- åringar som tillhör något annat religiöst samfund också får rösträtt kan vi genom ett multireligionvalsystem uppfylla grundlagsutredningens uppgift nämligen att höja valdeltagandet.

Detta har betydelse när de så småningom deltar i allmänna val då de tidigare har deltagit i den demokratiska processen och har förståelse för demokratin .

Detta motverkar att ungdomarna hamnar eller utnyttjas i krig eller annan otillåten verksamhet eller att de hotar så kallade vår demokrati eller blir extremister.

Detta uppfyller också utredningens övergripande mål nämligen att arbeta med att stärka och fördjupa det svenska folkstyret, Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, samt lämnar förslag på områden eller frågeställningar som bör bli föremål för fördjupade studier och analyser . I händelse av ett starkt motstånd mot övergång från kyrkoval till multireligionval får folket avgöra denna fråga genom en folkomröstning.

Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en sådan gällande övergång till multireligionval?

Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första #multireligionval som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Multireligionvalsystem börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Tidigare inlägg
RSS 2.0