Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen

Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen.

De svenska kapitalistiska partierna

I jämförelse med pensionshöjningen höjs partistödet stegvis och under förra året steg bidraget med 28 procent till 15 miljoner kronor. Antalet fattiga pensionärar har däremot ökat särskilt bland svenskar med invandrarbakgrund.

I jämförelse med målet med partistödet så har riksdagspartierna inte utvecklat demokratin och stärkt den . Partistödet uppfyller inte sitt syfte. Partierna har blivit rikare och rikare , de svenska kapitalistiska partierna. Dessutom en partiledare, numera FI rådgivare, eldade upp 100.000 kr .

Ett riksdagsparti håller på med vilken barnvagn som svenska barnfamiljer ska ha , ett annat parti håller på med om böneutrop skall tillåtas eller inte.

Detta är slöseri med resurserna , likaså när övriga riksdagspartier kör med samma symfoni om vård, skola och omsörg .Trots att den formella utbildningen började på grundnivå i Sverige redan på 1200-talet och gymnasienivå sedan 1600-talet och vid Uppsala universitet sedan det grundades 1477 , pågår fortfarande debatten om skolan inom riksdagspartierna. Frågan är om riksdagspartierna saknar politiska ämnen att ta upp till diskussion. Lösningen är enkel nämligen att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta med sina barn till de invandartäta stadsdelarna för att gå i samma skola , tala med varandra, lära av varandra, äta samma mat, leka tillsammans och åka samma buss. De kommer ändå att behöva deras röster i valet. Tillsammans med införande av ett Multireligionvalsystem i stället för kyrkoval bidrar vi till att alla de som fyllt 16 år såväl infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får utöva demokrati och tillsammans bli jämställda , utöva två år med praktisk demokrati innan det allmänna valet äger rum och dessutom utveckla demokratin med tryggare stadsdelar m.m.

Värderingar , svenska eller allmänna är att lära sig umgås , bo tillsammans i samma område , att lära sig av varandras kulturer, sedvanor och religioner och dessutom att ska de kunna åtminstone vilka böcker de svenska nobelpristagarna i litteratur har skrivit, som t ex Selma Lagerlöf .

I och med att riksdagspartierna inte har uträttat mycket med sina politiska vildar och att de får så mycket pengar är obegripligt särskilt för de som bor i de utsatta områdena. och sällan får besök av någon partiledare inte heller bor de tillsammans med deras medlemmar .

Frågan är vad riksdagspartierna har uträttat med 171 miljoner kronor från skattebetalarna som harbbetalas ut till partierna sk partistödet ,

Regeringspartierna S får 45 313 650 kr och MP får 14 544 450 kr och V som stödparti får 12 979 500 tillsammans får de 72,837,600 kr.

Oppositionspartierna , M får 39 841 200 kr. , L får 13 597 500 , C får 12 979 500 , KD får 12, 191,400,

SD får 18 659 400 kr och FI får närmare en miljon kr.

Dessutom får riksdagspartierna miljontals kr som medlemsavgifter , anta att varje parti har en miljon medlemar * 200 kr = 200 miljoner svenska kr. , räknar man inte det som tillgångar.

Och förresten vad gör en medicine i doktor i riksdagen när det behöves duktig personal i vården .Klarar den personen inte sitt jobb inom medicin så kan den inte heller klara riksdagsarbet och dessutom de äldre riksdagsledamöterna glömmer bort pensionärerna , så att vi i Sverige talar om fattigpensionärer.

Maktkoncentrationen

I mordutredningen gällande Palmemordet såg vi i UG hur en enskild polis fick härja fritt och göra husrannsakningar m.m , det finns många sådana.

Attentat mot flyktingläger , attentat mot syndikalister, och fallet Säpo, åklagaren och nazisternas det s k äggklockefallet där spanaren “1676” är en typisk terrorhandling, nazisterna blev frikända.

Frågan är om det som inträffade i Österrike är någonting för Sverige för att kväva nazismen och kunna hitta den som mördade Palme. Den som misstänktes vara Olof Palmes mördare blev frikänd och fick ett stort skadestånd av skattebetalarna på grund av Polisens/Säpos klantighet, frågan är vem som är mördaren ?

Inom politiken utgör maktkoncentrationen ett hinder mot andra att få möjlighet till samma post . Att statsministern innehar två maktpositioner dels som partiordförande och dels som statsminster är en typisk maktkoncentration i de länder som betraktar sig som demokratiska .Verkligheten är denna att någon annan än en partiordförande saknar möljighet att få stöd att bli statsminister bland annat i Sverige . Maktkoncentrationen hos statsministern måste därför brytas så att även av någon med invandrarbakgrund får möjlighet att bli statsminister , en hållbar politik. Från den svenska politiska historien kan nämnas detta särskilt inom socialdemokratin när statsministern och partiledaren Hjalmar Branting dog den 24 februari 1925 uppstod ett vakum som skapade konflikt och oenighet inom partiet med två falanger , den ena leddes av Per Albin Hansson mer åt höger och Rickard Sandler som lutade mer mot vänster . I en uppgörelse inom S fördelades makten mellan Rickard Sandler som statsminister den 24 januari1925 och Per Albin Hansson som partiledare i februari 1925

Efter Sandler fortsatte maktkoncentrationen hos Per Albin Hansson , Tage Erlander och sedan Olof Palme . S:s valberedning visade sig inte vara särskilt uppmärksam på maktkoncentrationen inom S utan fortsatte med odemokratiska och diktatoriska fasoner och efter 1986 års attentat mot statsminister och tillika partiordförande Olof Palme, när Ingvar Carlsson senare blev vald, kom valberedningen med samma trams .

Politiker med invandrarbakgrund inom S är inte heller särskilt intresserade av valberedningens arbete. Det är samma sak i de övriga riksdagspartierna . Detta gör att ingen politiker med invandrarbakgrund kan komma på tal vad gäller statsministerposten i Sverige om inte De Nya Svenskarna får mandat vid nästa val .

I det fall De Nya Svenskarna får mandat innebär det att tre partier, FI, SD och KD blir mycket svagare och kan komma att försvinna som gamla NYD , Junilistan och Piratpartiet. De Nya Svenskarna bidrar till bildandet av en starkare regering , att alla från höger till vänster visar vilja till att samarbeta med oss då vårt politiska mål är mycket tydligt för fred, demokrati och hållbar utveckling och detta vilar på Multireligionvalsystemet.

De Nya Svenskarna är ett parti för alla oavsett religion, nationalitet och bakgrund .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Hur kommer det sig att presidenter och statsministrar en efter en går igenom samma krig eller ärver tidigare krigsföring eller var med och startade krig utan åtgärd , jämför det med en statsbudget med stort underskott att ärvas av den nyvalda regeringen .Dessutom härjar krigsförbrytare fritt och EU inför nya övervakningsregler som begränsar folks rörelsefrihet bl a genom att bygga murar.Samtidigt för Sveriges EU-kommissionär enskilda förhandlingar som påminner oss om andra världkriget .

De startar krig eller ger stöd till det samtidigt som de rentvår sig och inte tar sitt ansvar i flyktingsfrågan.

Sedan 1948 har många statsministrar och presidenter varit involverade i Israel-Palestinakonflikten men ingen av de har lyckats , ockupation, bosättningar och förtryck av de mänskliga rättigheterna fortsätter och under tiden byggs murar samtidigt som krigsförbrytare är på fri fot. Hur många politiker och partier, presidenter och statsministrar var det inte som kritiserade den tyska muren och krävde att den skulle rivas. Nu sjunger vi Sven Ingvars melodi , Börja om från början , börja om på nytt ….......

Hur många presidenter i utomeuropeiska länder är fortfarande vid liv, en del har fått mandat av sitt folk att styra på livstid , en del har störtats eller bytts ut och många nya har kommit utan att kunna lösa denna konflikt .

Franklin D. Roosevelt , Harry S. Truman , Dwight D. Eisenhower , John F. Kennedy , Lyndon B. Johnson ; Richard Nixon , Gerald Ford , Jimmy Carter , Ronald Reagan , George H.W. Bush ,Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump .

Hur många svenska statsministrar har inte engagerat sig i konflikten utan att på ett kraftfullt sätt lyckats med att lösa den. Både kvinnor och män som statsministrar och presidenter i nordiska länder har totalt misslyckats med att knäcka denna fråga.

Svenska folket som inte väljer sina politiska företrädare på livstid förväntar sig av politiker med så många uppdrag och höga löner att de ska kunna komma med en kraftfull markering och inte lyfta på hatten och buga för någon som själv upphöjt sig till kejsare .

Dessutom hände det på Interationella kvinnodagen den 8 mars då Donald Trump verkställde beslutet att USA kommer att införa importtullar på stål med 25 %. och aluminium med 10 % på alla produkter från alla länder .# Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, fick, med svansen mellan benen , underkasta sig Donald Trump och be om att få ett nationellt undantag för #USA:s tullar . I stället skulle denna Sveriges EU-kommissionär ställa hårda krav på presidenter med hänvisning till de krig och elände som USA och dess allierade ställt till med .

Dessutom belönades en del av dem med Nobels fredspris trots att de misslyckats med att uppnå fred , Jimmy Carter fick priset för sitt Camp David-avtal men han lyckades inte med att hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten då de båda huvudpersonerna blev mördade.

Henry Kissinger som själv är jude , utrikesminister, fick Nobels fredspris för utarbetande av fredsplanen i Vietnam men som inte lyckades hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten .

Barack Obama som inte visste varför han fick Nobels fredspris misslyckades med att hitta en varaktigt lösning på Palestina-Israel konflikten

I stället ska EU ställa hårda krav på USA och UK att dels ta emot flyktingar och dels betala skadestånd till alla människor och länder som har drabbats av krigen . Inte underkasta sig USA.

Du är kanske medveten om att kristna religiösa grupper redan har byggt upp områden i det ockuperade palestinska området där det hörs amerikanska dialekter och utförs ritualer samtidigt som de predikar för en enstatslösning .

Det kristna Centret i det ockuperade området upphävde Oslo-avtalet och satte freden ur spel . Hela världen engagerade sig i freden . Det gjorde också det kristna demokratiska , KD , i Sverige när det ensidigt upphävde D-övenskommelsen och satte demokratin ur spel.

Till de ställer vi följande frågor

1) Vad skall man kalla den nya staten , bara tvist om namnet kan skapa ytterligare decennier med stridigheter, republik eller kungarike..

 2) Vilka ska väljas till president eller kung i den nya staten .

3)Vilka ska ha rösträtt i den nya staten, alla judar i hela världen jämte alla muslimer i hela världen. Vilka ska upprätta statistik så att vi med säkerhet kan skilja mellan israeler och judar, då är det lättare för judar i hela världen att plötsligt hävda sin israeliska tillhörighet och få rösträtt medan det är svårare för muslimer med olika nationaliteter.

 Du som har fått mandat att företräda svenska folket som ledamot av #Europaparlamentet , #EU-minister och numera Sveriges #EU-kommissionär

Du borda ha lärt dig att förhandla med skicklighet och inte med underkastelse i synnerhet när motparten är svag och att det amerikanska folket plötsligt kan kräva hans avsättning.

 

Det håller på utvecklas en hög nivå av Apartheidsystemet med hänvisning till religion, fröken Cecilia Malmström . !

 

Det religiösa inflytandet kan begränsas i och med införande av ett Multireligionvalsystem och genom att upphäva kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. Målet med Multireligionvalsystemet är att det är en mycket effektiv konfliktlösningsmetod, dels att alla 16-åringar från alla trossamfund och med

invandrarbakgrund får delta i Multireligionvalet som gör att de bli likställda med infödda svenska ungdomar vad gäller att tidigt tillämpa och praktisera demokrati . Att förstå varandas religioner och välja en rätt religiös ledare för varje samfund som skall vara fredligt, demokratiskt och på det sättet uppnår vi fred.

Rohingya folket kan lösas genom ett självstyre på samma sätt som Åland och Samerna , detta gäller även romerna.i

Du som tillhör något svenskt parti ska ställa krav på din partiledare under valrörelsen att som villkor för att fortsätta att vara medlem i partiet att priotera Palestina-Israelfrågan.

Det gäller särskilt vid bildandet av en ny regering.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 


Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

 Vi är halvvägs på väg mot rösträtt för alla kvinnor men orättvisa och ojämställdhet finns och kvinnor som är på flykt från krig och andra kvinnor på flykt runt om I världen som ingen vill ta emot.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

Val strategi , lag & ordning kontra kändisarnas påverkan vid det svenska valet

Det är näst intill omöjligt att en medborgare som tror på demokrati att när denna får sitt valkuvert ska kunna bli påverkad av ett främmande land .Oavsett främmande länders metoder, hänger detta naturligtvis på hur folket uppfattar demokratin och om de vill utveckla och skydda den . Trots att vi här i Sverige har en en demokratiministeroch och stor organisation IDEA som bara ägnar sig åt demokrati har demokratin inte utvecklats samtidigt som valdeltagande ligger lågt och det finns andra som inte tror på demokrati vilket försvagar demokratin som i sin tur möjliggör för att andra kan påverka valet och att det kan uppstå valfusk . Detta möjliggör även för rasister, nazister och den s k nordiska motståndrörelsen att kunna utnyttja den svaga demokratin och få stöd av andra att säga att det är demokrati och att alla har rätt till att demonstrera, organisera sig och få mandat och vara med att stifta lagar. I Sverige finns SD som har 49 mandat i riksdagen

och de har utnyttjat den svaga och stagnerade demokratin. Avhopp av politiker och politiska vildar i riksdagen har ökat vid sidan av främlingsfientligheten så att man hittar element som lagstiftare vilka är eller har varit misstänkta för brott . Vid det senaste kyrkovalet som De Nya Svenskarna nämnde var det 86 % av de röstberättigade som inte röstade. Kvinnorna har bildat ett eget parti genom att utnyttja den svaga demokratin och tidigare positionen och fick plötsligt mandat i Eu-parlamentet .


Medborgarförslag , EU-initiativ försvinner mellan olika medborgarkontor och stadsdelsnämnder .

Inte heller journalister , massmedia eller invandrarriksförbunden har visat något intresse för medborgarförslag eller EU-initiativ.

Fyller demokratiministern och IDEA sin funktion

Det står så här att International IDEA, Supporting Democracy Worldwide ?

Hur mycket demokrati har den anonyma IDEA med engelsk text bidragit med och utvecklat . IDEA som har sitt säte i centrala Stockholm och förfogar över enorma resurser med många anställda som är likställda med diplomater med immunitet för sina familjer. De Nya Svenskarna har tidigare riktat kritik mot denna organisation och efterlyst en organisation med flera språk då IDEA är att betrakta som en internationell organisation . IDEA bedriver verksamhet i länder där många är analfabeter.

I detta nuvarande outvecklade demokratiska systeme har kändisarna roll blivit större.

Kandidaterna i svensk politik plockas ur kändiskretsar som saknar förankring i det politiska systemet eller nyförvärv av medlemmar i ett parti som förlorat sitt stöd bland folket .

Plötsligt börjar massmedia att skriva och visa bilder på de genier som ska lyfta upp partierna .

Upphöjelser av dessa kandidater till olika högre politiska uppdrag har visat sig vara ett stort misslyckande

Det är även partiernas valberedningars odemokratiska metoder som gynnar kändisarna och det är framför allt orättvist mot de medlemmar som tjänat sina partier under många år och som borde ha företräde.

Valerfarenheten har visat att partiernas val av kändisar totalt har misslyckats med att öka stödet för partierna som antingen backat eller stannat och har lett till avhopp från partierna .Valet av advokaten Peter Althin , prästen Cecilia Wikström , journalisten Lars Adaktusson , författarinnan Marit Paulsen visar på detta.

Nu ger sig Bert Karlsson fd ledare för NyD plötsligt ut på turné för kristdemokraterna vilket kan jämföras med Gudrun Schyman f d ledare för Vänsterpartiet och som bildade feministiskt initiativ-

Behövs det verkligen ett kristet religiöst parti i en demokratisk lagstiftande församling.

Att bara lägga till bokstaven D som KD och SD räcker inte för att ett parti ska betraktas som demokratiskt ?

Den nuvarande splittrade och ojämställda riksdagen håller på att drunkna i sina lagparagrafer och införande av nya regler vid sidan av EU och FN så att de inte ens själva som lagstiftande församling eller svenska folket hänger med.

För att nyanlända och invandrare ska få tillit till den svenska demokratin och öka sitt valdeltagande genom att vi tillsammans utvecklar demokratin och skyddar den samtidigt som den svenska kyrkan öppnar sig för övergång till ett Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför redovisas inte detta ?

Hur finansierar svenska kyrkan kyrkovalet ?

Den 17:e sep 2017 gick endast svenska kristna till valet , de som fyllt 16 år och uppåt . Men att hålla ett valresultat hemligt i fem månader händer bara i auktoritära diktaturer.

Kan det bero på att SD fick 2 mandat i kyrkovalet .

Kan det bero på att 86% av de kristna röstberättigade inte deltog i valet .

Kan det bero på att det fanns många ogiltiga röster .

Kan det bero på att endast 16 % gick till valet.

Kan det bero på att det inte finns något journalistiskt intresse .

Kan det bero på att svenska folket är nöjt med detta gamla system , kyrkovalet.

Kan det bero på att demokratiministern betraktar kyrkovalet som att det ligger utanför det demokratiska systemet .

Kan det bero på att andra trossamfund saknar kunskap om kyrkovalet.

Kan det bero på att svenska kyrkan inte vill dela med sig av resurserna.

Kan det bero på att svenska kyrkan behåller ett visst intresse gemom att anordna konserter, orgelmusik och att späka sig under fasteperioden m.m

Även om det är kyrkans inre angelägenhet , är det viktigt för andra att få veta hur svenska kyrkan finansierar kyrkovalet . Kan Svenska kyrkan omfamna andra trossamfund genom att övergå till ett Multireligionvalsystem så att trossamfunden också kan utöva demokrati i sin religion så att vi tillsammans kan uppnå fred och tryggare stadsdelar.

De Nya Svenskarna arbetar med konfliktlösning genom tillämpning av en enkel, billig och effektivt modell nämligen tillämpning av ett #Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 

 

 

 

 

 


Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Det är riksdagens uppgift att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik och inte ett enskilt parti eller politiker som Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm vilken ska efterträda henne. Wallström:s utrikesdeklaration 2018 där utrikespolitiken dominerades av att hylla Birgitta Ohlsson.

Att hylla en av de I fyrklövern som är känd för sin Israelvänliga politik . Ska riksdagen behöva anställa gråterskor räcker det inte med att bjuda henne på tårta efter debatten ? Det låter som om riksdagen behöver anställa flera gråterskor när hon lämnar riksdagen..

Hon är den tredje i fyrklövern som har spelat en stor roll i svensk politik och delvis inom EU. Efter hennes nederlag i striden om posten som partiledare valde hon att lämna politiken .

Birgitta Ohlsson är född samma år som den förste i fyrklövern valdes till partiledare vid Folkpartiets landsmöte 1975 och som är känd för att under sin karriär försvara den israeliska politiken och som har en mycket stark kärlek till Israel där han har fått omfattande hyllning , utmärkelse , medlalj och utsetts till hedersdoktor vid ett israeliskt universitet. Han övergav kristendomen och konverteade till judendomen .

Birgitta Ohlsson sitter i utrikesutskottet och är också jämnårig med den fjärde i fyrklövern Fredrik Malm som är på väg att ersätta den tredje i fyrklövern och han har lika starkt influerats av Israel.

Det är bara 3 med invandrarbakgrund av de 47 som sitter i utrikesutskottet.

Den andra I fyrklöven är försvarsutskottets Ordförande Allan Widman som också är känd för sin israelvänliga politik

 KD och Ebba Bush utgör ett stöd för fyrklöven i sitt stöd av Israels politik .

För Israel är det tur att de har denna lyckoklöver medan den palestinske presidenten nyligen har uttalat sig om att han förväntar sig en lösning från Europa .

Är ovanstående förenat med den svenska utrikes och säkerhetspolitiken som riksdagen och regeringen har utformat?

Även svenska kyrkan är passiv i sin ställning till konflikten och därför är det utomordentligt viktigt med en övergång till ett Multireligionvasystem

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

 Demokratiministern behöver lära sig demokrati och Eu-parlamentarikerna behöver lära sig om de mänskliga rättigheterna.

Tiggeriet och Eu- initiativ

 De Nya Svenskarna förslår att de 751 ledamöterna i Europaparlamentet underl ledning av Soraya Post och den svenska riksdagens 349 ledamöter under ledning av talmannen Björn Söder går ut och sätter sig på tiggarnas platser så att de får känna hur det känns att sitta ute i kylan och tigga en hel dag , så att de kan lära sig om de mänskliga rättigheterna .

De svenska 16-åringarna får praktisera och tillämpa demokrati tidigt alltså två år innan det allmänna valet medan 16-åringar med invandrarbakgrund berövas den möjligheten och rättigheten, Varför ?

Den frågan ställer vi till alla nordiska länder som tillämpar kyrkoval och även till alla de som innehar posten som demokratiminister.

Hämnddemokrati

EU driver en hämnddemokrati bl a genom att ta bort de demokratiska och fredliga projekten om både romernas självstyre och Multireligionvalsystemet, Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativetsom De Nya Svenskarna skickade till Interreg Europe och som togs bort av EU Secretariatet , se länken nedan

https://www.interregeurope.eu/project-idea-detail/1026/multireligionvalsystem-i-staellet-foer-kyrkoval-fredsplanen-medborgar-eu-initiativ/

Vad är det för fel att omvandla tiggeriet till självstyre och få romerna att engagera sig politiskt och på så sätt få ett drägligare liv. Att de som aldrig tidigare utövat demokrati får möjlighet att göra det. Konflikt lösning och lugnare stadsdelar .

Kan romerna och Soraya Post lära sig av samernas självstyre? Vi De Nya Svenskarna gratulerar dem på deras nationaldag den 5:e feb 2018.

Så här står det på Soraya Posts hemsida och sociala media “har drivit MR-frågan på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Euroernapa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya har stort förtroende bland romer och är deras språkrör såväl nationellt som internationellt, 

@DPNS stödjer naturligtvis romernas rätt till självbestämmande på samma sätt som samerna och ålänningarna och att vi förhoppningsvis tillsammans kan tillämpa Multireligionvalsystemet, så att vi kan uppnå fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

 Att lyfta döda till andra planeter virtuellt.

 De döda behöver en värdig begravning.

Folk dör varje dag mest av krig i Syrien, Afghanistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia mfl.beroende på religion kremeras en del och andra begravs utan kremering .

 En del döda får både en stor bit mark och en gravsten, andra hittar man inte .

 Om FN och EU inte kan sätta stopp för de oändliga krigen kommer varken marken eller skog för att tillverka kistor att räcka till .Därför bör en värdig begravning för alla döda ske virtuellt. Jämställ alla döda så att alla får en likvärdig begravning.

 En del gravar glöms bort, får inte besök , en del saknar släkt , en del har inte råd att begrava

sina döda anhöriga, en del efterlevande lever som flyktingar och har inte möjlighet att besöka sina anhörigas gravar, krigsoffer som inte hittas och krigsfångar som bara försvann.

 Genom ett Multireligionvalsystem kan trossamfunden enas om ett internationellt begravningssätt

 Härfåg

 

elen från paradiset som sitter på axeln är Noahs duvas vän

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

Demokratin bör införas och utvecklas inom alla trossamfund .

 

Motivering

 • att få alla som fyllt 16 år inom alla trossamfund, se nedan, att delta i valet som nedan kallas Multireligionval i stället föt kyrkoval. Flera generationer får så tidigt som möjligt utöva demokrati som i sin tur kan få dessa att delta i allmänna val efter två år när de har fyllt 18 år.

 • När andra vuxna från andra trossamfund deltar i multireligionvalet får vi tryggare stadsdelar och flera invandrare kommer att delta aktivt i valrörelsen både inom Multireligionvalsystemet och i samband med allmänna val . Med detta skapar vi fred och lär oss att begripa varandras religioner.

  - Kyrkan som har utövat demokrati under en lång tid kan hjälpa andra trossamfund om hur de ska tillämpa demokrati och hur det hela ska finansieras .

-Olika sätt att begrava är en internationell angelägenhet som måste tas på allvar på samma sätt som klimatet då många dör i olika krig bl a i Afghanistan . Kremering, frystorkning eller virituella begravningsplatser .

 Det har konstaterats att kyroval inte har skapat vare sig fred eller tryggare stadsdelar. Kyrkan och andra kristna trossamfund motsätter sig en övergång till Multireligionvalsystem med motivering att kyrkan har ett eget val, kyrkoval, och alla andra trossamfund har möjlighet att starta egna val. Det har också konstaterats att 86 % av väljarna inte röstade vid det senaste kyrkovalet.

Menar de att alla trossamfund nedan får starta egna val och valrörelser som ska bekostas av skattebetalarna ?

- Räcker statens ekonomiska bidrag från SST till att finansiera alla trossamfunds  valrörelser . Denna fråga kommer De Nya Svenskarna att skicka till SST.

Kyrkan får ett särskilt bidrag som kommer från anonyma källor . Det är därför viktigt att ersätta kyrkovalet med ett multireligionvalsystem och införa ett multireligionstöd

 

Kristna i Sverige

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

 

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS)

139 759

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet,[4] bildades 2014 och blev registrerat som trossamfund 2016.[5] Uppgav sig ha 500 medlemmar år 2016.[6]

Sveriges Asatrosamfund bildades 1994 och blev registrerat som trossamfund 2007. Bytte 2010 namn till Samfundet Forn Sed Sverige.

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan finns, utöver ovan nämnda inomkyrkliga trossamfund EFS och ELM-BV, även följande väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Kan Donald Trump och Bibi Netanyahu lära sig av WEF historia .

 Bibi vänta lite med dina bosättningar sade Trump till den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu medan han klappade honom på axleln . I samma veva deklarerade Trump att han flyttar sin ambassad till Jerusalem

Anledningen till att Europeiska Management Forum bytt namn till World Economic Forum är att lösa internationella konflikter inte för att skydda jobb och handel som nu flera politiker vid WEF:s konferens gör.

För 24 år sedan skakade Shimon Peres och Yasser Arafat hand vid WEF konferens vilket ledde till Nobels fredspris 1994 under Clintons medverkan .

Emellertid, den norska medling som startade i början av 1990 som en fredsprocess med Israel och Palestina och som ledde till att Arafat slöt avtal med den israeliska regeringen 1993 i Washington. Under internationella observatörer valdes Arafat 1996 med 83 % av rösterna till president .

Sedan 1988 har 130 stater erkänt staten Palestina som en självständig stat och under 2017 erkände Sverige . Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet

Sveriges regering har 2014 erkänt Staten Palestina och anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina är uppfyllda. Alltså Sverige erkänner Palestina och ökar biståndet.

USA och Israel som förfogar över kärnvapen motverkar vad tidigare generationer har åsatdkommt t ex i januari 1992 skakade de Klerk och Nelson Mandela hand i World Economic Forum som ledde till Nobels fredspris 1993. , för fred och nedrustning till satsning på klimat och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.. Hittintills har världsamfundet totalt misslyckats med att avväpna de stater som förfogar över kärnvapen och verkligen utgör fara för mänsklighet och miljö.

Varje avvikande steg från fredinsatster kan drabba flera generationer vilket redan har börjat ske , ockupationer , bosättningar, förtryck och kränkning av de mänskliga rättigheterna .

De Nya Svenskarna är övertygade om att införande av multireligionval i stället för kyrkoval i Norden är ett mycket viktigt verktyg för konfliktlösning och för att åstadkomma fred , slut på feltolkningar och tillämpning av de heliga skrifterna och den religiösa historien och genom multireligionvalstödet blir de religiösa samfunden oberoende samtidigt som vi får lugnare stadsdelar och eftersom man I multireligionvalet precis som I kyrkovalet får rösta från det man är 16 år får vi möjlighet att sprida kunskap om demokratiska val långt ner I åldrarna och på det sättet utveckla demokratin vilket är forumets mål.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


De revolterande kvinnorna som löper amok i svensk politik i syfte att uppnå statsministerposten

En kvinnlig politiker med invandrabakgrund till statsministerposten eller en manlig politiker med invandrarbakgrund ? Kan S och M i sina valberedningar med stöd av övriga medlemmar föreslå en politiker med invandrarbakgrund till statsministerposten ?
 
 
I och med valet 2018 har striden om en kvinnlig svensk statsminister trappats upp . Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister men däremot drottningar. Trots en kontinuelig och hetsig debatt om jämställdhet prioriterades en helt annan fråga nämligen det s k tredje könet som kan leda till bildandet av ett nytt parti med namnet Tredje könspartiet som kan ersätta Feministiskt Initiativ.
 
. Nalin Pekgul som var  ordförande för  Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 2003–2011. Med sitt rabblande att profeten Muhammed skulle ha varit feminist och socialdemokrat om han hade levt i dag. Hon skapade en konflikt som ledde till att hon rymde från sin stadsdel Tensta i stället borde hon ha stannat kvar för att få invandrare omkring sig som en omtyckt och populär politiker . Hon gav sig även på Mehmet Kaplan som var miljöpartistisk riksdagsledamot och som har varit ordförande i Sveriges unga muslimer och presstalesman för Islamiska förbundet Nalin Pekgul menar å ena sidan väl , hon är själv muslim och har kämpat hårt både inom yrkeslivet och politiken inte minst för kurderna. Å andra sidan har hon inte tagit upp kampen för rättvisa och jämställdhet mellan invandrare och svenskar och heller inte kämpat själv för att bli utsedd till partiordförande och på sikt erhålla posten som statsminister, som kvinna med invandrar bakgrund. Hon eller någon annan kvinna.
 
Birgitta Ohlsson, som utmanade Jan Björklund som liberalernas partiledare , valde att lämna politiken efter att ha förlorat striden mot Jan Björklund..Jan Björklund beklagade att partiet plötsligt hamnat i en ledarskapskris. Jan Björklund som av Jonas Sjöstdet beskrevs som “skjutglad “ valde att stanna kvar som partiordförande genom att strida mot henne. Han motverkade att en kvinna skulle få möjlighet att utses till statsminister. Striden mellan kvinnor och män om partiordförandeskapet inom liberalerna är en gammal tradition från Folkpartiets tid . Birgitta Ohlsson har utraderat möjligheterna för andra kvinnor inom L att bli kvinnlig statsminister och en kvinnlig   premiärminister för EU  , Europeiska kommissionens ordförande där nuvarande svenska Libralerna ingår i Folkpartiet EPP
 
Alice Bah Kuhnke från att slicka kuvert, och sätta upp affischer på stan tilll miljöpartistisk kulturminister och demokratiminister  med omfattande titlar , Civila samhället, Demokrati och mänskliga rättigheter, Kultur, Medier , Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör  KULTUR, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet Enligt henne , så arbetade hon för att få fler människor att känna igen varumärket Rättvisemärkt, få fler att handla rättvist och öppna fler arenor för opinionsbildning., och att ha kontakt med andra ideella organisationer och kyrkor Alice Bah Kuhnke som har gambiansk bakgrund med Muslimer ,95,7% Sluta upp att sponsra religioner, Bah Kuhnke, så uppmanades hon I en debattartiklel . När De Nya Svenskarna skickade Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik till henne som demokratiminister svarade hon inte. När De Nya Svenskarna mailade henne Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ samt övergång från kyrkoval till multireligionvalsystem svarade hon inte heller. Jämställdhet och mångfald vid hennes departement och utskott är mycket dåligt, av 42 medlemmar finns bara två med invandrarbakgrund .se länken nedan, s3 länken nedan
Trots skandalen inom Svenska Akademien har hon liksom andra politiker med invandrarbakgrund kämpat både inom sitt tidigare yrke och inom politiken. Alice Bah Kuhnke vill blir MP:s nya språkrör som eventuellt kan leda till Statsministerposten men detta har redan uppfattats som negativt vilket kan orsaka att även den möjlighten blivit utraderad .
En av Ring P1:s inringare med invandrarbakgrund talade öppet om diskriminering och om att han efter att ha bott I Sverige I 35 år aldrig har fått rätt någonstans i allmänna o förvaltnings- domstolar eller andra myndigheter , hans anmälningar läggs ner av polisen och han befarade till sist att.det kan bli inbördeskrig p g a skottlossning och handgranatsexplosioner I utsatta stadesdelar. Två andra inringare också med invandrarbakgrund utryckte sig dock positivt om Sverige , en av dessa som verkade hacka lök under hela samtalet var väldigt nöjd och tyckte att den första talaren hade fel. Hyckleri eller inte, de tidigare nämnda högt uppsatta politikerna saknar förmåga att förbättra situationen för många av våra invandrare I stället hackar de på dessa vid sidan av SD:s hackande. Det har funnits flera politiker med invandrarbakgrund som har varit statsråd och med goda förutsättningar att blir statsminister men som har fått sparken medan SD löper amok i riksdagen ?
 
I den fredplan som De Nya Svenskarna har lämnat till regeringen , riksdagen och EU påpekas särskilt att politiker med invandrarbakgrund i vart och ett av riksdagspartierna har svårt att samarbeta både politiskt och religiöst och hur man förebygger detta så att inte nya flyktingar drabbas, en hållbar flyktingpolitik.
Nu är frågan om de revolterande kvinnorna har något gemensamt ?
 
 
Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .
 

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

Lägg ned försvaret , underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen samt avveckla NATO .

 Överför alla dessa resurser till det föreslagna fredsdepartementet och FN:s fredsbevarande styrkor .

Enligt statsminster S.Löfven föreligger inte något konkret hot mot Sverige . Även MSB:s chef Henrik Larsson betonar att det inte har förekommit något hot- och att det därför sedan 1990-talet inte byggts nya skyddsrum med undantag för år 2002, detta berodde naturligtvis på att Bush-Blair förebredde kriget mot Irak .

Även utrikesminister Margot Wallström anser att försvarsberedningens slutsats inte bygger på någon analys.

Dessutom bekräftar den svenske överbefälhavaren, Micael Bydén att det är osannolikt att Sverige dras in I en militär konflikt .

Fd statsminister Göran Persson vill halvera försvaret och lägga ned försvarsutskottet .

Försvarsutskottet vilket leds av socialdemokraten Björn Von Sydow påminner om  Karl XIII som mitt under regeringssammanträdena somnade och förblev sovande under resten av mötet och heller inte alltid var medveten om vad han godkände eller avslog utan lät sig lätt påverkas av andra regeringsmedlemmar.

Frankrike  drog sig  ur Natos gemensamma militärkommando på grund av att Frankrikes president Charles de Gaulle  ansåg att det gemensamma militärkommandot i för hög grad främjade USA:s intressen och hämmade Frankrike från att främja sina egna nationella intressen

Både Nato och vissa länders försvar och kärnvapen utgör i sig en provokation som kan leda till krig eller hot om krig och ockupation , organisationer med motivation att de måste ha egna miliser. Deras beolkning lider av fattigdom, korruption, miljöförstörelse och fortsatta uppror som orsakar att infrastrukturen blir förstörd . Frågan är hur lång tid det tar att återställa de här ländernas infrastraktur och till vilket pris. Flyktingar tvingas gå 340 mil med handikappade,krigsskadade och äldre

Är medborgarna i Norge inklusive Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare beredda att återställa dessa länders infrastruktur? Är det förenligt med Nobels testamente som ansåg att Norge var mer fredligt än Sverige att Norge delar ut Nobels fredspris samtidigt som de är med I Nato?

Vid miljökatastrofer och bränder kan inte försvaret användas .Försvaret används inte heller vid flyktingskatastrofer som orsakats av krig, det handlar dessutom om miljontals flyktingar.

De som förespråkar att försvaret ska stärkas finns ofta bland vissa politiska element och militärer som putsar sina stjärnor och som försvarar ockupation, kolionalism och bosättningar .

Därför är det nödvändigt att upplösa Nato och införliva Nato I FN:s fredsbevarande styrkor, det är även nödvändigt med en nedrustning av det svenska försvaret och de övriga nordiska ländernas försvar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 


Staten är skild från kyrkan men staten är inte skild från öriga svenska trossamfund

Bara inom en cirka kilometers omkrets finns det i Stockholm Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, Filadelfiakyrkan, Gustav Vasa kyrka, Kungsholmens kyrka, Matteus kyrka, Östermalmskyrkan, Grekiska kyrkan m fl.

Demokratin måste utvecklas för bl a tryggare stadsdelar

Kan staten som ger ekonomiska bidrag till trossamfund  göra samma sak när det gäller kyrkovalet (Multireligionvalsystemet )

Ett av den ekonomiska politikens mål är att åstadkomma en effektiv användning av de ekonomiska resurserna gällande bl a kapital och förbättra förutsättningarna för långsiktigt hållbar tillväxt.

De Nya Svenskarna föreslår regeringen och riksdagen att statens ekonomiska bidrag till trossamfund  ändras till Multireligionstöd.

Multireligionstödetges bara till de trossamfund  som deltar i den demokratiska processen , multireligionvalsystemet, för att finansiera deras valrörelse i multireligionvalet och även översättning till olika språk .

Nuvarande Statens ekonomiska bidrag till trossamfund  uppfyller inte sitt syfte.

Vad är särskilt statsbidrag och vad är bidrag från SST

Svenska kyrkan får särskilt statsbidrag medan de inomkyrkliga rörelser får bidrag från SST,

SST , Myndigheten för stöd till trossamfund  ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag  till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Frågetecken kring finansieringen .

Kristna i Sverige som får bidrag från staten trots att

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) (39 413)

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) (2 578)

Ortodoxa och österländska kristna samfund inom Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska råd:

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien (25 034)

Grekisk-ortodoxa kyrkan (metropolitdömet) (24 000)

Serbiska ortodoxa kyrkan (22 156)

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (20 965)

Österns assyriska kyrka (7 399)

Rumänsk-ortodoxa kyrkan (6 889)

Makedoniska ortodoxa kyrkan (6 761)

Eritreansk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (6 386)

Armeniska apostoliska kyrkan (4 407)

Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel (3 460)

Koptisk-ortodoxa kyrkan (3 105)

Etiopisk-ortodoxa kyrkan (Tewahdo) (3 080)

Svenska ortodoxa prosteriet (2 116)

Equmeniakyrkan 125 610

Romersk-katolska kyrkan i Sverige 113 053

Pingströrelsen 106 819

Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 132

Svenska Alliansmissionen 20 294

Frälsningsarmén 9 987

Jehovas vittnen i Sverige

Jesu Kristi Kyrka i Sverige

Nordiska Asa-samfundet registrerat som trossamfund 

Sveriges Asatrosamfund bildades registrerat som trossamfund ( Samfundet Forn Sed Sverige.)

Kopimistsamfundet

Inom Svenska kyrkan väckelserörelser:

Læstadianism (1800-talet-)

Schartauanism (1800-talet-)

Societas Sanctæ Birgittæ (1920-)

Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro (1923-)

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (1958-)

Svenska kyrkans fria synod (1983-)

Oasrörelsen (1983-)

                                            ******************

Rysk-ortodoxa kyrkan av Moskva (2 048)

Antiokiska ortodoxa kyrkan (1 006)

Finska ortodoxa församlingen i Sverige (663)

Bulgariska ortodoxa kyrkan (800) 140 275

Mandeiska Sabeiska Samfundet 6 979

Ungerska Protestantiska kyrkan 5 022

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 486

Alevitiska Riksförbundet 4 191

Sjundedags Adventistsamfundet 3 522

Anglikanska kyrkan 3 426

Norska kyrkan i Sverige 2 018

Synkretiska Samfundet för Technu 2 016

Lettlands evangelisk-lutherska kyrka i Sverige 1 210

Danska kyrkan i Sverige 280

Isländska kyrkan i Sverige

                                                              **************

Islam i Sverige,

Islamiska samarbetsrådet (ISR):

Sunniislam: (108 645)

Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS)

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)

Svenska islamiska församlingarna (SIF)

Sveriges muslimska förbund (SMF)

Shiaislam: (31 114)

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) 139 759

                                                                           ********************

Judiska centralrådet 8 302

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 7 901

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 


Politik är inte att skriva en uppsats utan att söka identifiera samhällsproblemen och att hitta lösningar på dessa .

Riksdagsledamöterna och Eu-parlamentarikerna fick mandat av folket för en mandatperiod på fyra respektive fem år i syfte att identifiera problemen och att lösa dessa på ett snabbt, billigt och effektivt sätt och inte beskriva problemen som om de skulle ha skrivit en uppsats.

Att som politiker hela tiden älta samma sak har bidragit till att andra problem har dykt upp . Man ska inte skapa problem som inte finns !

Ta tag I de frågor som är mest komplexa och lös dessa först och prioritera sedan de andra problemen I tur och ordning utifrån hur viktiga dessa är. Vare sig riksdagledamöterna, unga som äldre, eller Eu-parlamentarikerna, präster som journalister, är kababla att lösa interna eller externa problem nationellt eller globalt.

Hade politikerna fullföljt sina uppdrag enligt vad folket hade förväntat sig hade t ex klimatavtalet inte ensidigt upphävts av den amerikanske presidenten. Hade riksdagledamöterna fullföljt sitt uppdrag hade #D-överenskommelsen inte upphävts ensidigt av #KD. Hade Eu-parlamentarikerna fullföljt det uppdrag som de fick av folket hade inte en enda flykting behövt dö och flyktingkatastrofen hade kunnat undvikas. Även Brexit och tiggeriet hade gått att undvika.

Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig. Kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i #EU och förfogar över enorma resurser. När det blir kris och flyktingkatastrof väljer de att fly från ansvaret som i fallet #Brexit.

Den franske presidenten, Macron höll ett viktigt tal till nationen om att han vill skydda demokratin.

Frågan är vilken demokrati Macron syftar på. Har Macron utvecklat den franska demokratin?

Det är fortfarande ett land bestående av ett tvåpartisystem som Sverige hade unde 1700 talet, mösspartiet och hattpartiet.

Macron bör i första hand utveckla sin demokrati och sedan arbeta för att skydda den . Utan att utveckla demokratin kan vad som helst hända , nasismen, rasismen , anarki och oroliga stadsdelar..

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religiösa samfunden i den utvecklade demokratiska processen , detta kan uppnås genom övergång till ett Multireligionvalsystem.

#Macron, #Trump , #Angela Merkel och #Theresa May bör överge sina tvåpartisystem som funnits sedan den franske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus tid. Samtidigt rekommenderas dessa att införa eller övergå till "Multireligionvalsystemet . För fred och lugnare stadsdelar.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Tiggeri som befrielserörelse med Soraya POST som strategiker , här är lösningen

2010 lämnade delegationen för romska frågor ett betänkande till svenska regeringen med följande rubrik #Romernas situation är ovärdig ett demokratiskt välfärdssamhälle som vårt och det finns inga genvägar till jämlika villkor för romer. Situationen kräver en långsiktig, uthållig och målmedveten politik - en nationell strategi för romer baserat på romers rätt kan uppnås inom 20 år  #Soraya POST som själv är rom lämnade in detta betänkande 4 år innan hon 2014 utsågs till första kandidat på Feministiskt initiativs lista för Europaparlamentsvalet i Sverige 2014. Det är första gången en rom toppar en partivalsedel i Sverige . Alltså, hon besitter den högsta makten i Europa som Eu-parlamantiker sedan 2014 . Emellertid, tiggeriet har ökat markant under Soraya POSTs tid, särskilt under 2017 . Soraya POST representerar I själva verket alla de kvinnor hon själv snubblar över varje morgon och kväll alltså de kvinnliga tiggarna men hon blundar och går förbi. Soraya POST engagerar sig inte heller när kvinnliga flyktingars lik flyter I havet och att kvinnornas rättigheter I mellanöstern och Burma kränks Soraya POST är medveten om att vi är på väg mot det kontantlösa samhället . Frågan är om Soraya POST kan betala till tiggarna med sitt kort ? Tiggarna blir besvikna när folk har inte några kontanter på sig. Romernas tiggeri under det romska Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, där Soraya POST är med genom sitt parti Fi, har inte lyckats motverka förtrycket av romer och fattigdomen har snarare ökat , en del utnyttjar de som tigger . Frågan är behöver de europeiska folken ett kvinnligt parti om det inte fyller sin funktion ? De Nya Svenskarnas strategi för romer är rätt till eget självstyre , Romani som ett självstyre med egen flagga. Detta kan jämföras med samerna I de nordiska länderna som har eget parlament och egen flagga, självständiga sameting, ett parlament där samer har rösträtt och som har inrättats av och erkänts av landets regering finns i Norge sedan 1989, Sverige sedan 1993 och Finland . Både Bulgarien och Rumänien är medlemmar i EU . Rumänien har 621 573 romer och Bulgarien har 325 000. Tillsammans är vi starka är mottot för det bulgariska ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket inleds 2018 . Detta bidrar till att både samhället och demokratin utvecklas. De Nya Svenskarnas strategi för Rohingya är densamma, Rohingya med eget självstyre i  burmesiska delstaten Rakhin Det har dikuterats om att även flyktingar som har bott länge utan tillstånd ska få amnesti . Tänk på vad kolonialmakterna har lämnat efter sig och som har fått till följd att folk inte kan försörja sig på grund av krig , kolonialmakterna sitter nu själva både i FN:s säkerhetsråd och i EU och förfogar över enorma resurser. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com