Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande

Vi väljer EU-parlamentariker som redan är valda.

 

Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande.

Nyligen har en ny ung okänd kandidat för vänsterpartiet redan fördömt EU som odemokratiskt. Frågan är hur det kommer sig att de tjugo svenska EU-parlamentariker vilka en del har suttit under två mandatperioder har arbetat odemokratiskt . Under nitton år har svenska EU-parlamentariker arbetat och accepterat en sådan byråkratisk miljö

Om hon/han byter parti kommer hon/han att kandidera till EU-parlamentet av det andra partiet.

En kandidat har har en så bristfällig information så att hon inte vet när hon blev medlem i sitt parti, det står bara att det har teologisk utbildning och religion som huvudämne och bekämpar kvinnostympning . Den andra kandidaten var socialdemokrat men övergick till ett annat parti strax innan EU -valet .

Förutom det har en journalist utsetts till kandidat , han kom in via en gräddfil till sin kandidatur vilket är orättvist mot andra som har tjänat sitt parti under en lång tid.

Att en 75 år gammal politisk kandidat får fortsätta arbeta medan en vanlig tjänsteman inte får det är inte det ålderdiskriminering?

Svenska folket och media måste ställa hårda krav på kandidaterna ,

I en ishockeymatch byter man kedjor under matchens gång. I en internationell tävling som t ex OS har de som spelar i de olika kedjorna valts ut efter sin spelskicklighet och sammansatts så att de kompletterar varandra. Man byter kedja flera gånger under en period. Spelarna i de olika kedjorna är redan sammansatta innan matchen och det är oftast samma spelare i många matcher. De flesta av spelarna är kända internationellt.

EU-parlamentet med 766 ledamöter med många olika språk, fattiga och rika, men hur mycket vet vi egentligen om kandidaternas kunskap och vad har de åstadkommit ?

Vi ska inte bidra till ett odemokratiskt EU-parlament , spridning av rasistiska partier och försvagning av FN .

Det räcker som i ishockeymatchen att bara byta ut de svenska parlamentarikerna utan val och att partiet redan ska ha ett mandat i Sveriges riksdag när EU-valet äger rum.

Under tiden värderar man de svenska EU-parlamentarikernas erfarenhet mellan 1995-2014, nackdelar och fördelar för att ta upp frågan huruvida det finns demokratiska vägar till att svenskar med invandrarbakgrund kan utses till kandidater.

De Nya Svenskarna föreslår därför att man slopar EU-valet och i stället väljer bland redan valda riksdagsmän. Riksdagen är folkets representant och lagstiftande församling . Riksdagsmännen har redan erfarenhet och är dessutom bekanta för det svenska folket. Staten sparar och kostnaderna kan överföras till skola, vård och omsorg.

 

Man ska inte ge nobelpris i ekonomi till den som har skapat Euron samtidigt som man i en folkomröstning röstar mot införandet av densamma . Kanske beror det på bristfällig information och det odemokratiska parlamentet.

 

 

 Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och milön

De Nya Svenskarn

 


En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder inklusive Sverige .

 

För att du skall vara med och bli vald , krävs det att du är folkbokförd i den stadsdelen , kunna förklara muntligt om bl a vad är FDU är , om Sverige och allmänt om EU . Maktdelning , grundlagarna , Riksdagen, regeringen och om din stadsdel.

 

A: Hur upplöstes unionen med Norge

B: Hur uppfattar du demokratin, rösträtt , allmänna val

C: Den svenska modellen

D: De svenska fredsavtalen med andra nationer och

     konfliktlösning

E: Svenska regenter och regeringar

F: De viktigaste perioderna i den svenska politiska historien

G: Miljö och hållbar utveckling

H: Integration och flyktingar

I: Mänskliga rättigheter

 

Vi lägger stor vikt vid din kunskap och ej på svenska språket eller din bakgrund , att du motarbetar våld, diskriminering och mobbning och verkar för jämställdhet mellan olika folkgrupper.

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

Detta får ske endast enligt kommunallagen och KF:s riktlinje.

Mål & Syfte

Är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

1) Fredsfaktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

2) Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

3) Lära sig hur man styr en kommun, stadsdel, budgetförhandling, försörjning,

äldrevård, dagis och skolor, arbetsförmedling, miljö, idrott , kultur m.m

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, SD, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana

sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där

 

Maila gärna med att svara: ja eller nej på de flesta

 

Intresserad:

Namn …....

Mobil:............

Mail:.............

Stadsdel..............

Ditt ursprung , land …............

Svenskt medborgarskap ….j

Om nej , permanent uppehållstillstånd ….ja

 

 SOLIDARITET

De Nya Svenskarna

 

_______________________________________________________________

fRED            DEMOKRATI                       HÅLLBAR UTVECKLING


Skolpolitik

Skolpolitik

 

För gröna och hälsosamma svenska skolor

 

Kungsholmsbunkern är olämpligt och miljöfarligt placerad mitt i stan , verksamheten bör flyttas i närheten av SKL så att polisen kan arbeta och utreda och lösa brotten på ett snabbt och effektiv sätt.

Det går åt enorma resurser och utgör en miljöskadlig verksamhet.

 

Topzning

Blodprov

Knark

Tortyr

Blod

Pistolskytte

Sopor

Många polisbilar

Upptar en stor del av Kungsholmen

Häkte

 

Vad gör polisen med blod, topzning, nålar, knark och andra rester från häktet där många invandrare sitterm  . Var förvaras deras miljöfarliga avfall

 

Det går åt enorma resurser till Kungsholmsbunkern , den tar stor plats på Kungsholmen och är inte heller bra för miljön.

 

Det finns all anledning att flytta verksamheten till antigen Norra Stationsområdet bakom KS eller till Norrköping.

 

När två mord varav ett på en svensk statsminister och ett på en svensk utrikesminister inte kunde undvikas trots att de skedde i närheten av Kungsholmsbunkern frågar man sig varför man ska ha verksamheten kvar där. De nya svenskarna föreslår därför att man omvandlar Kungsholmsbunkern till en grön och hälsosam skola.

 

 

 


Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel

som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby, ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

 

Mål & Syfte

är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

-Freds faktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

-Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

Selma som kommer från ett av den arabiska vårens länder är folkbokförd i Rinkeby och hon har rösträtt till allmänna val och EU-valet.

Selma kan pga att hon är folkbokförd i sin stadsdel ta sin identitetshandling tillsammans med röstkortet och avge sin röst i den vallokal som står på röstkortet.

Selma tillhör inte något av de åtta riksdagspartierna och kan därför rösta på vilket parti som helst. Men Selma ser inte någon infödd svensk som bor i Rinkeby och har därför bestämt sig att inte rösta på något svenskt parti. Hon fördrar en modell för självstyre.

Selma vänder sig nu till De Nya Svenskarna som är en partipolitisk organisation liksom andra riksdagspartierna, och när hon får röstkorten röstar hon på De Nya Svenskarna.

I Rinkeby bor 14 000 invånare och cirka 9 000 har rösträtt .

Pga att endast ett fåtal infödda svenska r finns i Rinkeby kan de flesta av de 9 000 rösterna gå till De Nya Svenskarna.

Den som bor i Solna och tillhör Moderaterna får inte rösta i Rinkeby. Han/hennes parti, M, strävar däremot att få många röster från Rinkeby.

 

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, Sd, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där.

Detta bidrar till att infödda svenskar flyttar ditt, en effektiv migrations- och asylpolitik

som begränsar de odemokratiska krafternas framfart

 

 

 

 

fb/denyasvenskarna            @DPNS              denyasvenskarna@gmail.com

 

 

 


FDU- modellen


Självstyre, Multireligionval, Pensionsfond och U-ländernas ccTLD topdomainen är en del av FDU (Fred - Demokrati och hållbar utveckling) som tillämpas vid återuppbyggnad även när det gäler integrationspolitik och Svenskt bistånd

1) Självstyre : Invandrare / flyktingar får lära sig om hur man styr sig själva
Tillämpas med fördel även vid återvändande och återuppbyggnad ...
Lära sig hur man styr en stadsdel.  Syftet med den här modellen  är att invandrare och flyktingar får    Praktiserar politiskt samarbete och kompromissa  mellan olika folkgrupper.

2) Multireligionval i stället för Kyrkoval

3) Pensionsfond , kompensera  fattiga pensionäre Anta att S har 121 mandat i Riksdagen .
Från en S-riksdagsman drar partiet S 17700 * 12
 
121 *17700 *12 = 25700400, Slutsumman som S överföres till S pensionsfond varje år .
 
En fattig pensionär som är medlem i S ,  betalar medlemsavgift och som  dessutom sliter  under valrörelsen, och konferenser mm skall ha rätt till en del av partiets egendom , partistöd, bidrag mm

4) U-ländernas ccTLD topdomainen , få igång de fattiga ländernas topdomain liksom .se , .us. .uk
 
 
 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 De Nya Svenskarna

Studie över folkets dynamiska motion, fördelningspolitik

 

Vid införande av den modellen kan du som pensionär förlora din en del om du ansluter dig till ett ohållbart parti som SD jmf med Ny demokrati

Svenska folket valde 349 riksdagsledamöter under perioden 2010-2014 och dessutom valde folket EU-parlamentariker för perioden 2009-2014. Var och en av dessa får en lön uppgående till minst

59 800 kronor i månaden med hög tjänstepension.

De politikerna har bidragit till uppkomsten av en klass av fattiga pensionärer . En del har suttit i Riksdagen sedan Hedenhös och en del sitter fortfarande i EU-parlamentet medan andra är tvungna att gå i pension med fattigdom.

De här politikerna bor antingen i bostadsrätt , radhus eller villa långt från allmänheten och väljarkåren. Dessutom har deras politiska prestation kritiserats, frånvaro kvittningssystem, FRA, resor och sprit till Nato , övergav neutralitet på samma sätt som riksdagspartierna övergav sina ideologier

i frånvaro av oppositionen och ökat våld och rasistiska partier i Europa..

För att kommunernas skatteutjämningssystem, där de rika kommunerna betalar till de fattigare, solidaritet, ska vara rättvist bör även riksdagsledamöterna överföra 30 % av sin månadslön till en pensionsfond som senare fördelas på partiets pensionärsmedlemmar /väljare.

Anta att S har 121 mandat i Riksdagen .

Från en S-riksdagsman drar partiet S 17700 * 12

121 *17700 *12 = 25700400, Slutsumman som S överföres till S pensionsfond varje år .

En fattig pensionär som är medlem i S , betalar medlemsavgift och som dessutom sliter under valrörelsen, och konferenser mm skall ha rätt till en del av partiets egendom , partistöd, bidrag mm .

På samma sätt gör man med övriga riksdagspartier.

Detta förutom solidaritet med fattiga pensionärer får flera att gå till vallokalen, ökar valdeltagandet.

I det fall en pensionär blir gynnad när han/hon ansluter sig till ett stort parti kan man göra jämförelse med hur mycket en pensionär får som är med i ett parti med många mandat än med ett ett litet parti som SD som har en osäker framtid.

 

Solidaritet

De Ny Svenskarna

 


Din röst kan bli värdelös i nästa val !

 

Din röst kan bli världslös om S & M bildar regering efter valet 2014

Om du tillhör något av partierna fp, sd, c, kds,v eller mp , måste du kräva svar av din partiledare om kommande regeringsbildning. Om du är organiserad eller sympatiserar med något partierna måste du kräva svar redan under valrörelsen, innan du lägga din röst.

Din röst kan var värdelös om de två största partierna, S och M bildar regeringen.

 

Moderaterna betonar att de är ett arbetarparti liksom socialdemokraterna vilket

tolkas så att de båda ämnar bilda regering i syfte att utesluta SD och att kravet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ministerposter blir verkningslöst.

C och Kd kan förlora valet och lämna riksdagen . Detta gynnar SD .

Tänk på att eftersom SD är ett litet parti och utgör en vågmästarroll , vill inget parti samarbeta med det och därför utgör partiet ett hinder mot demokratin .Demokratin behöver alltid utvecklas och skyddas. Det innebär att om mer än

90 % av de röstberättigade går till vallokalerna då har vi skyddat demokratin .

Ett historiskt val i den svenska demokratin

 

 

 

 

Valet år MCMLXXXII var ett historik i den svenska demokratin

För att utveckla demokratin måste vi se till att invandrare och flyktingar som kommer från diktaturstater deltar i valet. Detta kan uppnås genom att partiet, De Nya svenskarna också få samma möjlighet till uppmärksamhet som FI , SD, Junilistan och Piratpartiet. Svensk massmedia har den uppgiften.

Sveriges riksdag blir om De Nya Svenskarna får mandat mera jämlikt då folk från olika länder väljs till riksdagen. Politiken blir intressantare, flera kan engagera sig och valdeltagandet ökar som på bilden nedan . Detta stärker demokratin och bidrar till fred .

De flesta svenskar kan mycket om miljö och hållbar utveckling , satsning på förnybar energi och går på kurser och utbildar sig hela tiden medan de flesta invandrare saknar den möjligheten. Men om De Nya Svenskarna få mandat kan vi komma till samma nivå, vi får en kunskapsbalans .

Detta bidrar till bildandet av en stark regering som kan genomföra åtgärder och som kan tala med omvärlden.

Detta sticker hål på SD bubblan och hindrar att två partier kan bilda regering 2-partisystem vilket tillämpas i USA , Storbritannien och Frankrike och som under 1700-talet med Möss & Hattpartierna i Sverige.

 

Detta kan genomföras genom att (c,fp,sd,v,mp och kds) skänker sina röster till antigen M eller S.

Säg att S & M tillsammans får 230 mandat av 349 , 30% var , medan övriga partier delar på 119 mandat. OBS bandet mellan S & M blir starkare i och med att de båda kallar sig för arbetarpartier innebär det ideologiernas undergång, medan de övriga 6 saknar detta samband.

 

 

Solidaritet
De Nya Svenskarna

 

 

 

 


Pressmeddelande

 

Promemoria: Omval gällande kyrkoval

-för fred, demokrati och hållbar utveckling (FDU)

De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till Multireligionval

MJBH-valet som omfattar alla religioner ska äga rum i samband med EU-valet

Om statsrådsberedningen ger ut denna promemoria och regeringskansliet skyndsamt skickar förslaget på remiss får vi ändring av kyrkovalet och ett genomförande av  MULTIRELIGIONVALET .

De som inte får rösta och de som har rätt att rösta

Svenska kyrkan arbetar tillsammans med organisationer för en rättvist värld utan hunger , fattigdom och förtryck. Kyrkans personal finns med som stöd vid olyckor, kriser och katastrofer både utomlands och inom landet.

De som får röstar deltar i tre val , kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Kostnad = 150 miljoner kronor.

Det handlar om förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren gällande verksamheten där vi bor oavsett våra olika religioner men vissa får ändå inte rösta jmf med fackföreningar som LO, Unionen eller ST

Verksamhet för barn och unga och skolavslutningar i kyrkan. Man renoverar kyrkor men inte moskéer, synagogor eller tempel.

Kyrkomötet som består av 251 ledamöter behandlar också klimatfrågan men ändå saknas solceller i kyrkorna.

Det handlar om ekonomi och fastigheter, ändå har vi många uteliggare och bostadsbrist.

Det står bl a att svenska kyrkor som är 3400 st till antalet är öppna och där alla ska få plats .

 

Man röstar på nomineringsgrupper = riksdagspartierna

dop, vigsel, konfirmation och begravning är de viktigaste uppgifterna för kyrkan

Under den sk tyska perioden 1538-1543 hade Sverige kyrkominister en tysk präst med namnet Georg Norman., detta har samband med den så kallade Grevefejden och Dackefejden.

Vid kyrkomötet i Uppsala den 25 mars 1593 tvingades Sigismund Vasa att avstå från katolicismen och övergå till den protestantiska lutherska kyrkan. Detta ställdes som villkor om han skulle utses till svensk kung.

Detta orsakade Linköpings blodbad som utspelade sig 25 sep 1598 det största justitiemordet i Sveriges historia följt av det 30 åriga kriget där vår kung stupade och att, senare hans dotter drottning Kristina sökte asyl hos påven i Rom samtidigt som hon avsade sig sin protestantiska tro.Slutade med religionsfredsavtal år 1555.

Antalet deltagare i kyrkovalet minskar dramatisk , dessutom utesluter man flera religioner från att delta i den demokratiska processen. Detta är från FDU:s synvinkel inte rättvist att få representanter från en enda religion får bestämma över angelägenheter rörande stadsdelar där även medborgare som har annan religionsuppfattning bor.

De Nya Svenskarna som får stöd av andra religioner vill reformera kyrkovalet så att den omfattar även andra religioner. Kyrkovalet ändras till Multireligionvalet och den förkortningen

syftar på religionerna kristna, muslimer, judar, buddister, hinduer

 

 

De Nya Svenskarna 

Fred – Demokrati – Hållbar utveckling


Folkomröstning om självstyre i Alby


Invandrare / flyktingar får lära sig om hur man styr sig själva

Tillämpas vid återuppbyggnad och återvändande ...


För att få igång en folkomröstning krävs att 10% av Albys röstberättigade invånare vill vara med. Upprätta listor med namn , adress , telefonnummer och e.mail till dessa.

  1. Invånare i Alby får delta i folkomröstningen oavsett vilket parti de tillhör.

  2. Initiativet till denna modell har tagits av ett annat parti , De Nya Svenskarna.

  3. De Nya Svenskarna bildades år 1998 och vilar på tre grundpelarna, Fred - Demokrati - Hållbar utveckling. .....)

I valsedlarna anges tre alternativ

1) för självstyre i Alby
2) mot förslaget om självstyre i Alby
3) Avstår

Efter folkomröstningen väljer man en tillfällig politisk nämnd där majoriteten utgörs av invandrare. Nämnden styr stadsdelen under mandatperioden.

Eftersom de infödda svenskarna flyr från den stadsdelen får vi hoppas det fåtal svenskar som finns kvar i stadsdelen deltar och respekterar folkomröstningens resultat.

Vi hoppas också att Riksdagen ger sitt stöd tilll folkomröstningen

Anledningen till folkomröstningen är att invandrare och flyktingar får lära sig hur man styr en stadsdel. De får också lära sig politiskt samarbete mellan olika folkgrupper. De får lära sig att kompromissa och hur en demokrati fungerar och detta under fredliga former.

De få svenskarna som vi antar tillhör riksdagspartierna får fungera som medlare och politiska rådgivare

Vi upplever nu under den arabiska våren att de som har återvänt inte har bidragit till stabilitet, fred eller demokrati. Även biståndet för återuppbyggnad har man i vissa fall inte kunnat redovisa.

  1. Genom att invandrare visar att de kan styra sig själva med stöd av svenskarna kan de få det fåtal infödda svenskar som finns i området att stanna kvar. De kan leva i samförstånd med de nya svenskarna.

Ifall folkomrösntingen vinner stöd hos majoriteten och lyckas kan den också tillämpas i andra stadsdelar där invandrare är i majoritet._________________________________________________________________________________
facebook.com/denyasvenskarna          @DPNS              denyasvenskarna@gamil.com


MULTIRELIGIONVAL

Ett alternativ är att ersätta kyrkovalet med ett val som omfattar alla religioner.

 Syftet är att välja ett organ som väljs av människor som tillhör olika religioner så att många deltar i valet vilket gör att detta alternativ till kyrkovalet blir mer demokratiskt.

Till detta demokratiska religiösa organe väljs en präst, en imam, en rabbin, en buddist, en hindu m fl. 

  1. Ta bort ämnet religion från skolschemat och ersätt den med ämnet forskning och innovation så att barnen får lära sig från början att forska . Detta med tanke på att Sverige stöder forskning och vetenskap genom att dela ut nobelpris.

Eleverna blir indoktrinerade när de läser ett så komplicerat ämne som religion därför att det ofta saknar faktiska bevis som kan påverka barnen negativt. Detta kan framkalla onödiga konflikter. 

Vill man bli katolsk präst ska man åka till Rom och utbilda sig där. Vill man bli imam får man åka till Saudiarabien eller Iran och utbilda sig där och på samma sätt vad gäller andra religioner.

 

  1. Ta bort korset från flaggan och ersätt det med landet Sveriges internationella symbol,

          ccTLD, Landets toppdmän.SE

Samtliga nordiska länders som tar emot flyktingar och även Grekland har kors i sina flaggor.

Ponera att en muslimsk idrottsman/kvinna vinner guldmedalj i VM eller OS då är det inte lämpligt att han/hon går med en flagga med korset som symboliserar kristendomen .

Vad gäller färger gult och blått så kan S och E vara till hälften blått och till hälften gult.

Syftet är också att uppmana u-länderna att utnyttja sina toppdomäner effektivt och en demokratisering av internet,

Vi befinner oss inte i ett krig som ägde rum för 2 000 år sedan.

Varför valet att placera toppdomänen som den svenska flaggans symbol? Jo, för att .SE användes mer och är mera känd än flaggan. Den användes av riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, föreningar , universitet, skolor, sjukvården, industrin, ambassader, http://www.val.se/, m fl.

Hela IT-infrastrukturen vilar på .SE, den sysselsätter många människor och fyller på statens kassakista

Denna modell som representeras av De Nya Svenskarna gynnar integrationen och kan bidra till hållbar fred.

Kyrkovalet och flaggan utnyttjas aktivt av de rasistiska organisationerna.

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna 

 


Från den svenska politiska historien

Påvens inblandning i nordens konflikter och inbördeskrig är av samma slag som diktatorn i Iran tillämpar.

Tre nordiska länder bröt genom nästa generations kungar och prinsar Fredskullaavtalet mellan de tre kungarna , Inge den äldre , Magnus Barfot och Erik Ejegod , trekungamötet i Kungahälla mellan 1100 – 1101.

 Inblandning av påvar som var i konflikt sinsemellan , hämnd , kungar, månggifte med olika kvinnor som födde många prinsar och halvsyskon vilka stred om kronan samt korstågen som ledde till inbördeskrig i Norge och Danmark.

Norden upplevde inte fred förrän vid nästa trekungamöte 1905 alltså efter föregående trekungamötet och upplösningen av Kalmarunionen. Då nästa generation nordiska länders medborgare kunde andas ut och uppleva fred , fredsavtalet hölls i Norden. Enligt det latinska uttrycket Avtalet skall hållas” Pacta sunt servanda enligt internationell rätt.

Svensk , norsk och dansk historia bör läsas av varenda flykting som söker skydd i de här länderna. Ett obligatoriskt ämne bl a i SFI och vid

flyktingförläggningar, Röda Korset i Mellanösten ska i sina lokaler och flyktingförläggningar, IDEA, undervisa i detta ämne även SIDA måste bidra men utan att ösa in pengar i u-länderna. Man måste undvika ett sådant biståndsprojekt som drivs av riksdagspartierna såsom Centerpartiets hemliga organisation ,CIS.

Nordens politiker har nämligen skyldighet att bida med konfliktlösning så att flyktingar utan att att man betalar för dyrbara konsulter och höga konsultarvoden kan lära sig att kompromissa. Dock inte av Jan Eliasson som det första han gjorde var att arrangera ett möte med sudanesiska stamledare och av dessa fick en nervös get som present och detta kunde ha orsakat en flygkatastrof.

Glöm stamledare och vänd er i stället direkt till flyktingar i era länder och börja i Södertälje, Malmö och Gottsunda.

När ni beviljar ett biståndsprojekt se till att majoriteten får kännedom om detta. Inga hemliga projekt får förekomma dessa bara gynnar korruption och bråk om resurser. En stam får det bättre medan andra får det sämre.

Slutligen ett råd till svenska partiledare , locka inte folk med pengar som diktatorn gör när han befinner sig i kris eller känner hot om att han är på väg att störtas. En metod som är icke demokratisk och flyktingarna skall inte lära sig den.

Prioritera en lösning av Israel-Palestina konflikten. Svenska kulturministern måste göra det möjligt att starta en diskussion kring denna fråga i en TV- debatt.

Vittnen om en epok , en intervju med andra ledare som har varit inblandade i olika konflikter.

Engagera alla fredspristagare som fortfarande är i livet.

Engagera minoriteter som kurder , kopter, syrianer m fl

Alliansfria länder och ta lärodom från Costa Rica.

 

Läs boken , de svenska partiernas rötter , när den är klar, den går också att beställa den hos De Nya Svenskarna.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 


En påve på flykt orsaken till dagens krig

En påve och två kejsare hindrade inte en påve på flykt , Urban II , och en kejsare som bannlysts från att stoppa de åtta korstågen mot Jerusalem

Ta bort religionsundervisningen och ersätt den med två ämnen nämligen forskning och konfliktlösning, så att eleverna få lära sig detta från början i stället för att lära ut den osäkra och tvistiga historiebeskrivning som drabbade ett helt folk och är orsaken till dagens krig.

 

 

 

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 

 

statliga myndigheter är sämst på att följa och tillämpa lagarna

Uppdrag gransking visar att  statliga myndigheter är sämst på att följa och tillämpa lagarna i synnerhet  poliser och åklagare, där övervåld, djup kränkning och maktmissbruk dominerar .

Polis eller åklagare Riksenheten för polismål kan besluta att en förundersökning ska läggas ner , Det är ohållbart och någonting måste göras.

Att utse ett oberoende politiskt organ som  granskar  beslutet innan åklagare och polisens ansvarsnämnd lägger ner fallet samtidigt skall man reformera justitieutskottet.

 Att yrka på misstroendeförklaring mot justitieministern så att samhället  visar att kränkning inte  tolereras. Samhället kräver också  nolloltolerans.  

Att göra  det lättare att väcka enskilt åtal mot tjänstemän hos allmänna domstolar och ge möjlighet för advokater att driva sådana mål.

 
De Nya Svenskarna

Vittne om en epok

Ett nödvändigt tv program  som min sanning av Petter Ljunggren förslår  De Nya Svenskarna kompletteras av ytterligare ett tv program med rubriken Vittne om en epok leds som förslag av Tomas Ramberg.

Fd c-ledare Thorbjörn Fälldin

Fd fp-ledare Maria Leissne och Per Ahlmark  

Fd KD-ledare Alf SVENSSON

Fd M-ledare Ulf Adelsohn

Om deras roll  i återuppbyggnaden , mötet med diktatorer , hemliga brev och IsraelPalestina-konflikten

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

 

 


Den svenska försvarspolitiken

Lägga ner försvaret på samma sätt som man avskaffade värnplikten

 

Nej till Sveriges medlemskap i Nato , avskaffa försvaret , markera Sveriges neutralitet och alliansfrihet och att Sverige är en Nobelstat samtidigt som svenska regeringen sparar 40 miljarder per år .

 

Vilka faktorer som påverkar Sveriges säkerhets och försvarspolitik enligt de som skrev , Årets Rikskonferensprogram , jmf med C-ideprogrammet

 

Den rika kusten är lamdet Costa Rica eller República de Costa Rica som är inte är en Nobelstat och trots att det gränsar till två oroliga stater nämligen Nicaragua och Panama var det första landet i världen att författningsenligt avskaffa sin armé samtidigt som åtnjutit långvarig fred och större politisk stabilitet och och vill bli det första koldioxidneutrala landet i världen !

 

Är den Den rika kusten inte rädd för terrorismen eller hotet om den !

 

Är det inte rimligt att inleda år 2013 med fred och forskning i och med att Sverige är en Noblestat , granne till tre länder med stabila politiska system inte nog med det har de 27 EU-länderna lovat att ställa upp för varandra genom en sk solidaritetsklausul i Lissabonfördraget , Då kommer hotet genom ett ultimatum som Sveriges överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson går ut med. Han hotar med att skära ned på antingen marinen, flygvapnet eller armén, om inte anslaget till försvaret höjs. Han framhåller även att att Gåsöfjärddramat är utagerat och att Ryssland inte är Sovjetunionen. Därför anser De Nya Svenskarna att det är läge att lägga ner försvaret på samma sätt som man avskaffade värnplikten.

 

De demokratiska , fredliga och miljökämparna: Säg ifrån: Nej till Nato och att Sverige förblir ett icke-Natoland !

 

De som förespråkar ett starkt försvar och att man ska slösa 40 miljarder per år ” som i stället borde gå till sjukvård, skolor, miljö och forskning” får läsa Sven Hedins ” varningsord ” och att inte glömma att lära sig den svenska politiska historien bl a om Karl Stafs kamp !

Kom ihåg att utbildningsministern är folkpartiledare och i grunden militär och det är därför inte konstigt att regeringen som han tillhör förespråkar anslutning till Nato och är för ett starkt försvar . Det är heller inte konstigt att Jan Björklund satsar mer på försvaret än på forskning !

 

Motiveringen att landet har ringa förmåga att på egen hand försvara sig ger inte heller anledning till rädsla !

 

  • de svenska partiernas rötter

  • från den svenska politiska historien

  • Den svenska politiska historienSolidaritet

De Nya Svenskarna