Vad sysslar FN egentligen med och vad gör ambassadörerna för något ?

FN ägnar sig åt bojkott och samlar in pengar för att finansiera begravningar av människor som har dött under olika krig och de flyktingar som dör på sin väg över havet samtidigt som ambassadörerna förmedlar bistånd som går till att finansiera miliser i sina egna länder.

Representanter i både FN , EU och diplomater och deras beskickningar flyger dygnet runt och påverkar med sina resor miljön negativt samtidigt som den svenska regeringen sänkte kommande flygskatt mot att få alliansen att avstå från misstroendevotum .

I ett land som Sverige låter man omyndiga 16 åringar avgöra det svenska valet , sk Kyrkovalet i syfte att öka antalet valdeltagare och där sitter den socialdemokratiska och fd LO ordföranden Wanja Lundby-Wedin på en hög post, högre än ärkebiskopen.

Oaktat att den svenska kyrkan spelar en viktigt internatioell roll är den ändå tyst vad gäller förföljelse av muslimerna i Burma . Hade svenska kyrkan tillämpat ett MULTIRELIGIONVAL I stället för kyrkoval hade vi kunnat minimera dödandet och förföljelserna. Svenska kyrkans pengar går till att finansiera begravningar i Melleanöstern .

FN har visserligen fördömt och riktat hård kritik mot Burma och Aung San Suu Kyi som regeringschef och Statskansler motsvarande statsministerpost efter president Htin Kyaw men kritiken är inte tillräcklig . Även FN:s f.d. generalsekreterare Kufi Annan har brustit i sitt ämbete då man under hans tid inte kunnat lösa denna fråga.

De som motiverar Aung San Suu Kyis slapphet, nonchalans och förnekande när det gäller folkmord och förföljelse av

Rohingya som enligt FN är en av världens mest diskriminerade minoriteter med att hon styrs av militärerna har i sak fel, ingen kan tvinga Aung San Suu Kyi att vara statsminister om hon inte vill . Hon kan lämna landet eller sitta kvar i husarrest och starta ett uppror mot juntan som hon betjänar och markera att brott mot MR har utövats mot henne tidigare

När hon under sin asyltid inte ägnade sig åt demokrati, mänskliga rättigheter eller hur man skulle förebygga konflikter gällande minoriteter , kan hon nu lämna juntan och med sitt parti gå i exil igen och lära sig demokratiska grundregler för att inte begå stora misstag igen och skada Fredspriset.

Läget, som det ser ut just nu, är mycket allvarligare än tidigare särskilt i händele av att ett tredje världskrig utbryter då Nordkorea förfogar över kärnvapen liksom Israel och flera andra länder i ett läge när världen saknar handlingkraftiga ledare såsom vid Jaltakonferensen där ett politiskt toppmöte representerades av Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill och Josef Stalin som satte stopp för nazismen och fasismen .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Valrörelsen som är på semester

17 september är det kyrkoval utan valrörelse , vad säger du som är demokratiminister

Det är tyst om #Kyrkovalet. Kyrkovalet i nuvarande skick är odemokratiskt och bör ändras .

Kyrkovalet tillämpas som om det vore ett val till riksdagen och om man inte vore medlem i ett av riksdagpartierna skulle man förlora sin rösträtt,

Svenska kyrkan kräver bland annat medlemskap i svenska kyrkan för att man ska ha rösträtt vid kyrkorvalet annars förlorar du din rösträtt. Skulle man tillämpa samma princip avseende partierna när det gäller val till riksdagen, om du inte är medlem i ett av riksdagpartierna förlora r du din rösträtt, förlorar demokratin sin roll och funktion . ..

Tänk om varje religiöst samfund, t ex buddisterna skulle kontakta Valmyndigheten och beställa valsedlar och driva sin egen valrörelse med kandidater från #riksdagen. .

Riksdagspartierna får partistöd för att vara oberoende av stöd från anonyma källor , medan Kyrkovalet , enligt Svenska Kyrkan, finansieras av medlemmarna ?

Om buddisterna ämnar införa demokrati i sin religion som de har lärt sig av Svenska kyrkan och startar en egen buddistisk valrörelse som religion behöver de resurser då partistöd ges till ett parti som har 4 % av väljarna .

Genom att införa att religionsstödet motsvarar partistödet och genom att införa multireligionval får vi alla religösa samfund i Sverige att utöva demokrati . Kandidaterna tillhör ändå något av riksdagspartierna.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Hela regeringen måste avbryta sin semester med restrektion att hålla sig inom landet och en Interimsregering tillsättas

Flera tjänstemän och politiker på hög nivå måste omedelbart skiljas från sina tjänster , politiska och andra uppdrag . Riksåklagaren och kontrollmakten ska sättas på prov . Eftersom det råder sådana extraordinära förhållanden är det anmärkningsvärt om kontrollmakten inte agerar kraftfullt . Detta är värre än Wennerström- affären och Ebba Karlsson-affären. Det gäller inte heller något enkelt mål med några dagsböter .

Innan Konstitutionsutskottet börjar sin granskning bör man se till att regeringsmedlemmarna inte lämnar landet.

Tillsättande av interimsregering med legitimitet sker parallellt med Kontrollmaketns procedur.

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet

Riksdagens ombudsmän

6 § ombudsmän ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Riksrevisionen

7 § Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Misstroendeförklaring, entledigande av statsministern och övriga statsråd

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende,

entledigade talmannen övriga statsråd i enlighet med regeringsformens bestämmelser.

Vid anställning hos staten skall var och en skriva under ett intyg att han eller hon inte bryter mot reglerna gällande sekretess .

Bildande av en tillfällig regering som inte kommer att hålla på med stora reformarbeten utan i stället låta hjulen rulla och se till att Sverige fungerar fram till nästa val.

Oppositionen M,C,L och särskilt KD får tillfälle att tillsammans regera landet fram till dess det allmänna valet hålls i sep 2018.

Frågan är vilken roll de 20 svenska EU- parlamentarikerna spelat. Detta får Kontrollmakten passa på att granska.

Brott mot Personsuppgiftslagen hanteras även det av Riksåklagaren , JK ska hantera frågan om de krav på skadestånd som eventuellt kan ställas av de medborgare som har drabbats.För att statsfinanserna inte ska drabbas så hårt borde JK så tidigt som möjligt ta itu med den frågan .

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-fick-information-om-myndighetens-lagbrott-men-reagerade-inte/

 


Almedalsveckan finansieras med bidrag, partistöd, statsbudgeten och av skattebetalarna,

Enligt finansministern ska man rätta mun efter massäcken.

Deltagare med invandrarbakgrund är ett fåtal och även under Järva- politikernas vecka var närvaron av infödda svenskar fler än invandrare vilket visar demokratins brister. Förutom slöseri med skattemedel visar detta också att bara de som är rika har råd att deltaga.

Det är bra att Allianspartierna har tagit avstånd från SD men problemet kvarstår dock, nämligen att alla riksdagspartierna tillsammans med SD stiftar våra lagar som svenska folket ska följa .

Ett rasistiskt, ett feodalistiskt och ett religiöst parti borde samtliga avlägsnas från sina roller som lagstiftare

 Det går inte att förbereda flyktingar på att kunna bygga upp sitt land endast genom att bedriva sexualundervisning bland dessa och ej heller genom att låta dem valla getter.

Vi De Nya Svenskarna föreslår därför att flyktingarna ska få utbildning I fred och konfliktlösning, demokrati och hållbar utveckling. Med ett anslag som räcker för återanpassning I sitt eget land är det enda sättet att lösa flyktingproblemet på.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

http://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/


Det är därför som varje hyresgäst som har bott i sin lägenhet i 40 år ska ha rätt att överta äganderätten till lägenheten.

Birgit som har bott i Östersund hos samma hyresvärd under 40 år har i genomsnitt betalat en hyra på 4000:- /m * 12 * 40 vilket motsvarar en miljon niohundratjugotusen kronor till samma

fastighetsägare, Svenska Bostäder .

I den fastigheten bor naturligtvis inte bara Birgit utan 25 st, 5 våningar * 5 lägenheter på varje våning.

Svenska Bostäder har under 40 års tid fått 48 miljoner kr vilket motsvarar köp av två fastigheter. Svenska Bostäder äger flera fastigheter . Genom att Svenska Bostäder höjer hyreskostnaderna kan Birgit tvingas att att flytta från sin bostad .

- Minska inflyttningen till stora städer

 • Uppmuntra invånare att bo kvar i sin kommun då de som redan har bott länge hos samma fastighetsägare kan förvänta sig ett övertagande av hyresrätten.

 • Minska korruptionen då den på senare tid har ökat , skandal efter skandal.

- Då hyresgästen har varit skötsam har hon redan gynnat fastighetsägaren. Det uppmuntrar fler till att vara skötsamma..

Genom att staten går in och subventionerar denna åtgärd kan fastighetsägaren antingen acceptera den lösningen eller sänka hyran med 70% . Bostadsbidrag /tillägg tas bort . FK får mera resurser till höjning av pensionen, barnbidraget mm.

Det kan bli så att Bosse som har bott i Tensta i 10 år hos samma hyresvärd och sedan flyttat till stan och efter det att han har fått höra talas om åtgärden tar kontakt med sin tidigare hyresvärd I Tensta med önskan om att fortsätta hyra av samma hyresvärd

Denna modell ingår i De Nya Svenskarnas bostadspolitik

Slutligen borde man fälla varje regering där SD ingår eller de som erbjuder dem en statsrådspost.

 


Det är dags för en ny folkomröstning om EURO och införande av hundskatt i hela EU området.

Som DPNS tidigare påpekat att ge nobelpriset till en upptäckt samtidigt som majoriteten av befolkningen ansåg att denna upptäckt missgynnar den svenska ekonomin , frågan är om denna upptäckt är en medicin !

Många hävdar att samarbete utgör en viktig del i den europeiska integrationen och gynnar den europeiska ekonomin genom ökad handel. 1999 gav Sverige nobelpriset till den kanadensiske nationalekonomen Robert Mundell på grund av hans bidrag till skapandet av euron. Mundell fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

I EMU- folkomröstningen 2003 deltog mer än 82 % av de röstberättigade och reslutatet blev 55 % mot och 42 % för . Folkomröstningen var tvingande jmf med folkomröstning om högertrafik . Alltså Sverige röstade mot.

Nu har det gått 14 år sedan vi folkomröstade om #EMU och 23 år efter folkomröstningen om Eu medlemskap

Det är nu dags att i samband med valet 2018 att på nytt folkomrösta om EMU. Här vill vi understryka att det finns länder som genom monetära avtal med unionen fått rätt att prägla euromynt .

Ett ja till #EMU kan gynna EU- samarbetet , det kan få få flera länder att ansöka om medlemskap och samtidigt ge en signal till andra Eu- länder att stanna kvar och dessutom vara ett tecken på att Sverige ämnar utveckla EU- samarbetet mot fred , demokrati och hållbar utveckling, solidaritet med djur, natur och människor.

#Brexit innebär att fly från ansvar genom att inte ta emot flyktingar i samband med flyktingskrisen. , tillsammans med en ökning av de främlingsfientliga organisationer som har fått större makt i EU och avsaknaden av handlingkraftiga politiska ledare som kan skapa fred vilket I sin tur gör flyktingpolitiken .och integrationspolitiken ohållbar.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik , den tidigare generationens flyktingar fick sina rättigheter utan kamp såsom t ex rösträtt. Trots det har de indirekt bidragit till en ohållbar flykting och integrationspolitik genom det som har hänt bl a i Södertälje och Sigtuna. Invandrarriksförbunden i allmänhet saknar en historisk roll I utveckling av demokrati och fred trots att de utgör majoriteten i de stadsdelar från vilka svenskarna har flytt.

 Påvar, kejsare , diktatorer, oppositionsledare hamnade i exil.

Bruno Kreisky Österrikes förbundskansler 1970–1983. var i exil I Sverige 1939–1946 , Willy Brandt, Västtysklands förbundskansler 19691974. var I exil I Norge fick nobelpris för fred 1971 ..

En hållbar flyktingpolitik är att flyktingarna i exil måste lära sig samarbeta oavsett bakgrund och , kompromissa så att inte nästa generations flyktingar skadas . En hållbar flyktingpolitik förutsätter att nästa generation flyktingar/invandrare visar ,solidaritet med nästa generations flyktingar som

också behöver skydd så länge krig pågår och ockupation och tortyr förekommer .

 Integrationspolitik kan bara få effekt genom att riksdagspartierna först uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta stadsdelarna så att deras barn går i samma skola, umgås , åka samma buss och tunnelbana , gå tillsammans på torget, handla i samma affärer t o m tillsammans planera och förbättra

sin stadsdel så att den bli attraktiv i enlighet med kommunlagen som betonar att en stadsdel skall vara attraktiv och på det sättet få tillbaka svenskarna som tidigare flytt därifrån.

 För att få lugnare stadsdelar i hela #EU bör detta kompletteras med införande av hundskatt I hela Eu- området .dvs varje hund får ett EU-märke som knyts till hundägaren på samma sätt som bilregistret .

 Från hundskatt undantas endast ägare som har hund av medicinska skäl som exempelvis synskadade .

Kommunal skatt för för varje hund oavsett ålder ålägges varje ägare , renskötseln , försöksdjur, försvarsmakten,, polisväsendet , kennelklubbar och jägare som har hund .Räddningstjänsten , tullverket och ledarhund av synskadad eller medicinska skäl undantas dock från detta..

 Sannolikheten att många av de 349 #riksdagsmän äger en hund är stor , sannolikheten är även stor att majoriteten av dessa har egna fastigheter , det är inte rimligt att de som tjänar mer än 60.000 kr i månaden undantas från både fastighetsskatt och hundskatt . De Nya Svenskarna vill därför återinföra fastighetsskatten och hundskatten tillsammans med andra åtgärder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 


Den osynlige generalsekreteraren vid FN:, den dolda makthavaren

Medan media oavbrutet skriver och rapporterar om Trump har den nye FN:s generalsekreterare António Guterres varit osynlig som en dold makthavare sedan han tillträdde sin tjänst den 1 januari 2017 .

António Manuel de Oliveira Guterres med följande meriter bl a som portugisisk politiker och diplomat. Portugals premiärminister , ledare för Socialistinternationalen , kommissarie för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och nu som FN:s generalsekreterare borde använda sig av dessa meriter.

Från Freden i Sèvres misslyckande till Lausannefreden

Sju länders överenskommelse med ett enda land, Turkiet, är orsaken till dagens konflikter som varit pågående sedan 1923.

 

Folk lider av krig, svält , vattenbrist och markkonflikter

Folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljöfaktorer..

Olja, gas , luft , mark och vatten är enligt De Nya Svenskarna att betrakta som allmän egendom dvs folkets resurser och FN bör verka för gemensamma bestämmelser för de 190 medlemsländerna att fördela dessa resurser rättvist. Ren luft åstadkommes genom olika klimatmål som tex den svenska regeringens beslut att införa flygskatt och en höjning av bilskatten även på tunga lastbilar samt begränsa utsläpp från industrin, , biltvättar , nagel-hårsalonger, kemtvätt, däckfirmor och verkstäder..

Om maktdelningsprincipen är grundpelare i en demokrati , borde resursfördelning såsom markfördelning vara en lika viktig fråga för Sverige att ta upp i FN så att marken fördelas rättvist eftersom folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljökatastrofer...

Frågan är om det är lämpligt ur demokratisk, fredlig och rättvis synvinkel att en enda man styr så så många människor som 322 miljoner med en enorm yta på 9 834 000 km² 10 gånger större än Frankrike Och med bara två partier ...

Frågan är om det är rimligt att ett enda land som Kanada med en Yta: 9 985 000 km² och en befolkning på 35,16 miljoner och USA med lika stor yta med 50 delstater med över 322 miljoner invånare,

bara New York har över 18 miljoner invånare, motsvarande, Finland, Danmark, Norge och en del av Sveriges befolkning.

 

Den skottska försteministern , Nicola Sturgeon har genom hämnddemokrati deklarerat SkExit från Storbritannien . Detta är en signal till andra att vidta likadana åtgärder . Jämför med den kvinnliga svenska politikern och partiledaren Anna Kinberg Batra som I sitt möte I Karlstad gav signal om hopp för SD att ingå I en regering så länge hon kvarstår som partiledare.

 

Exit II är mer nödvändig än Exit I

Exit I, Brexit är exit eller fly från ansvar att ta emot flyktingar som som flytt från kriget som i princip orsakats av USA och Storbritannien.

Storbritannien med Yta: 243 610 km² och befolkning på 64,1 miljoner

När Skottland röstade om självständighet från Storbritannien 2014 blev resultatet nej. Men en stor majoritet av skottarna röstade sedan för att stanna i EU , detta har hänt I historien tidigare då Åland gick med I EU och sedan följde Finland efter.,

Folkomröstningar måste tillämpas så att de gynnar hela befolkningen och inte bara de främlingsfientliga krafterna .

 

Exit II är en rättvisefråga .

UsExit & UkExit , FrExit , ItExit mfl stora länder är en demokratisk ,rättvis och fredlig fråga som kan lösa flyktingskrisen

Frankrike med 66,03 miljoner och en yta på 643 801 km² styrs också av en enda man

och två partier . Bara Paris motsvarar Finland och Norge och en del av Sverige

Tyskland med en Yta: på 357 376 km² , befolkning: 80,62 miljoner styrs av en enda person och motsvarar hela Norden med Yta: 357 376 km²

Det är mycket invecklat när ett land lämnar EU-unionen medan det är lättare att frigöra sig som självständig stat som I fallet Skottland..

Att frigöra sig från stormakterna genom demokratiska och fredliga medel är en lösning på dagens konflikter , resurserfördelning och markfördelning. Små självständiga stater klarar sig bättre när ,de frigör sig.

Folket kan leva i välfärd med bra pension och klara miljön bättre

De som hävdar att det är inhumant att ta emot många flyktingar som bara får vänta , är det humant att få se tiggarna I de nordiska länderna som sitter och sover på gatorna när det är minusgrader och där de utsätts för kränkningar och folk ibland låter hundarna nosa på dem.Inför därför hundskatt i hela EU och  de fredsbevarande styrkorna ska bestå endast av kvinnor

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Mot ert argument , svenska kyrkan är ännu inte separerad från staten

Låt oss utgå från svenska domstolars argument när de fattar ett viktigt beslut eller avkunnar en dom mot enskilda , nämligen s.k presumtion och anta vidare att några svenska politiker som sitter i riksdagen vill lämna svenska kyrkan pga någon eller några av följande anledningar:

Att Sverigedemokraterna, Felix Lindau , Bengt Lindahl , Dick Johansson  sitter i kyrkofullmäktige , de är förtroendevalda kyrkofullmäktige under mandatperioden 2014-2017 och.att genom Svenska kyrkan sprida sitt hat och sin främlingsfientlighet vilket inte är acceptabelt.

Samt att skattemyndigheten fortfarande sköter svenska kyrkans angelägenheter såsom betalningar dvs Skattemyndigheten drar automatiskt från medborgarnas lön i stället för att Svenska kyrkan själv skickar inbetalningskort till sina medlemmar och därmed befriar skattemyndigheten från denna uppgift, Jämför med Radiotjänsts räkningar .Genom att skattemyndigheten befrias från denna uppgift sparas tid och pengar då köerna till Skattemyndigheten och väntetiden är långa.

Skattemyndigheten ska inte agera som Kronofogdemyndighet för Svenska Kyrkan och på det sättet binda folk till Svenska Kyrkan och även göra det svårare för de med andra religioner och som blivit automatiskt tvingade till medlemskap i den svenska kyrkan att lämna densamma .

Krfm vid skuldsanering kan å andra sidan överföra medlemsavgifterna från skattemyndigheten till borgenärerna och tillämpa detta på samma sätt som vid villkoren för försörjningsstöd. Kyrkans medlemskapsavgift , andra samfund, alla föreningar i Sverige inklusiv partiorganisationer som får partistöd beaktas vid ansökan om skuldsanering, då alla har egna medlemsregister och medlemmarna betalar medlemsavgift . Alternativt gör medlemskap avgiftsfria I föreningar inklusive idrottsföreningar då de får föreningsbidrag.

Den reform som presenteras av De Nya Svenskarna är att man ska ersätta kyrkoval med Multireligionval.vilket är nödvändigt att genomföra med början här i Sverige och på detta sätt utveckla detta så att det blir möjligt att tillämpa i övriga nordiska länder. Sytftet är att dels lösa inre och yttre religionskonflikter , öka valdeltagandet med utökad demokrati och dessutom vet man vem som representerar en viss religion och som kan yttra sig om ett visst område. Samtidigt isolerar man fanatiker från att dominera. Det motverkar även rasismen och den hysteri som nu råder i b la Borlänge om byggandet av en moské som religionfriheten ger människor rätt till att bygga.

Multireligionval bidrar till ett lugnare klimat i stadesdelarna. Invandrarriksförbunden , föreningar för de samfunden , kristendom, islam, judendom, buddismen , hinduism m fl som får bidrag får engagera sig och arbeta aktivt för demokrati inom sin religion.

De nyanlända får direkt kunskap om multireligionval vilket bidrar till samförstånd även i flyktingförläggningar.

Donald Trump , SD,, Marine Le Pen Nigel Farage , Geert Wilders m fl får lära sig något vettigt att syssla med .

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Ståthållarsytem eller segregation

Råd till allianspartiernas partisekreterare,

 Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området, pakt och murar mot flyktingar . Visa solidaritet med flyktingar och inte tvärtom ?

 Upprepa inte samma politiska misstag tre gånger och under tre mandatperioder!

 Undvik att er partihistoria och ideologi får koppling till SD som nyligen inte var välkomna av Nobelkommitten vilket tolkas som att SD inte följer de svenska värderingarna . Som alla känner till har SD:s medlemmar begått fler brott i förhållande till sitt antal än övriga riksdagspartiers medlemmar. Nu senast var det justitieministerkandidaten som blev misstänkt för brott . Den personen kvitterar ut 60.000 kr per månad i lön medan en flykting /invandrare förlorar sitt försörjningsstöd pga arbetsförmedlingens krav på ifyllda excellark och blanketter som visar att man har sökt jobb. De som grundade SD är högerextrema , rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt , BSS.

SD har inte åstadkommit någonting under de två mandatperioder de suttit i Riksdagen och de har inte lyckats med att hävda sin politik och inte fått något parti att samarbeta med dem eller visat någon skicklighet i politiken. Frågan är vad planerar ni inom Alliansen att genomföra tillsammans med SD under nästa mandatperiod ?

 

Era två upprepade misstag, ståthållaresystem, har lett till ett uppblomstrande av främlingfientlighet, ökad rasism , svaga regeringar, slöseri med resurser , splittring och dessutom hindrande av genomförande av åtgärder som svenska folket har väntat på och planerat för under lång tid och som gäller allt från stabilitet till ökad välfärd . Sven Hedins varningsord som uppmanade till satsing på försvaret och att glömma den svenska bonden påminner om dagens politik .

 

 1. Mandaterioden 1991-1994

vid bildandet av er borgerliga fyrpartiregering bestående av tidigare partiledare Carl Bildt som Statsminister, moderat,

Folkpartiet med Bengt Westerberg som socialminister, KD med Alf Svensson som biståndsminister,

Centerpartiet med Olof Johansson som Miljöminister blomstrade främlingsfientligheten dels genom lasermannens härjningar och uppkomsten av Ny Demokrati med krav på kraftigt minskad invandring. till främlingsfientlig retorik . Under den perioden är det bara DO och polisen som kan redovisa de anmälningar som gjordes av de med invandrarbakgrund som utsattes för hatbrott m.m .

 Under den andra mandatperioden med Alliansregeringen , Reinfeldt mellan 2006–2014 ersattes Ny Demokrati med Sverigedemokraterna, SD .

 2) Som borgerlig koalitionsregering 2006–2014 bestående Moderata med Reinfeldt som statsminister , Centerpartiet med Maud Olofsson som näringsminister , Folkpartiet med Jan Björklund som Högskole & forskningsminister , Kristdemokraterna med Göran Hägglund som socialminister , sk Alliansen för Sverige blev SD vald av en del av svenska folket som en av de som styr den svenska kyrkan med Antje Jackelén som ärkebiskop .

Den svenska ärkebiskopen delar ut stipendium till enbart kristna flyktingar i mellanöstern . Att en stor del av amerikanska folket valt Trump

visar att även demokratin har brister vilket är em upprepning av detta faktum att en stor del av det svenska folket röstade på SD. I vissa kommuner utanför Stockholm samarbetar en del av allians partierna och även regeringspartierna i smyg med SD .

 Ert tredje misstag var upphävandet av D-överenskommelsen som innebar att svenska folket tappade förtroendet för er som Allians för Sverige och att ni ska kunna komma överens om hur landet skall styras och ingå en hållbar överenskommelse. Er politik tillsammans med regeringspartierna har lett till ett Ståthållarsystem i de invandrartäta stadsdelarna, dvs invandrarna administrerar sina stadsdelar medan svenskarna styr politiskt.

För att rätta till D_Ö misstag krävs av er att att ni arbetar hårt för en demokratisk utveckling. Dessutom skall ni starkt poängtera och understryka att ni inte ska samarbeta med främlingsfientliga partier och icke tolerera främlingfientlighet i synnerhet när man t ex sätter eld på flyktingförläggningar .

 Vad gäller Ståthållarsystem krävs av er som partiledare att uppmana era partimedlemmar att flytta till invandrartäta stadsdelar så att mångfalden får styra och för en grön och hållbar stadsdel .

Ståthållarsystem har redan utvecklats i industriländer som USA , Storbritannien, Tyskland och i Norden med fl.

 Även regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får markera för Försäkringskassan att det det är inte är acceptabelt och strider mot folkrätten att skicka förmåner och pensioner till de svenskar som bosatt sig i de av Israel ockuperade områden som FN har fördömt Israel för.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/


Demokrati eller patriotism, råd till de amerikanska politiska rådgivarna

Ur det amerikanska valet har det uppstått en ny demokratisk företeelse nämligen när flera ledande politiker inom republikanerna under avgörande valet uppmanar sina medlemmar att rösta på en politisk motståndare, Demokraterna, och icke på sin partikamrat vilket ställer de amerikanska väljarna inför ett demokratiskt dilemma , either patriotism eller demokrati .

 Bruket av patriotism utgör hinder för fred och däremed försvagar demokratin , de amerikaner som motsätter sig krig och deltagande i detta och de patriotiker som vill offra sina egna och sina barns liv för fosterlandet vilket av krigshistorien får stöd av majoriteten .

 Patriotism med krigspropaganda skapar hjältar för fosterlandet andra kallar det för Jihad .

 Demokratins avvikelser kallar vi, De Nya Svenskarna, för hämnddemokrati. dvs när en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator, EU:s flyktingavtal med Turkiet och hotet om att upphäva detta eller en far som tidigare varit president och som har utnyttjat sin ställning och sina resurser för att se till att sonen också blev president viket har orsakat att halva världen fortfarande brinner , eller en make som tidigare varit president ser till att hans hustru också ska bli president , varför inte ?

 Jo, detta förekom på 1300- talet , då Birger Jarl som inte härstammade från någon kunglig familj såg till att hans söner också fick ärva den svenska kronan. Detta resulterade i krig inte bara i Sverige utan det spred sig även till Norge och Danmark .

 I den amerikanska politiska traditionen har andra partier som Green Party med Jill Stein, och Libertarian Party med Gary Johnson

inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans sedan Whigpartiet , Whig Party som existerade mellan 18341860 under den svenska migrationen till USA då Millard Fillmore var president mellan 1850-1853.

alltså sedan Louis De Geers tid som justitiestatsminister mellan 1858–1870

 Rådet till de amerikanska politiska rådgivarna är följande nämligen att få igång en diskussion huruvida det är möjligt att bilda en koalitionsregering eller en samligsregering med Libertarian Party och Green Party , under tiden bearbetar det amerikanska folket sin demokrati och utvecklar den så att nya och gamla flyktingar kan bidra med demokratiska ideer och arbeta för dessa vid återvändandet och återuppbyggandet av de länder som de har flytt ifrån.

 Vidare, gör vapen sällsynta och icke så lätt tillgängliga, de ska endast gå att titta på på museer , inga vapen ska säljas på den öppna marknaden .

 Vidare, locka inte med pengar, det gäller även den svenska regeringen och SIDA, utan bidra med fredliga och demokratiska medel redan i exil..

 Genom en tillfällig koalitionsregering uppnår man reslutat såsom i Sverige , t ex Saltsjöbadsavtalet vilket genomfördes av koalitionsregeringen Hansson Branstorp 1936. Ålandsfrågan löstes genom koalitionsregeringen Erlander-Hedlund 1951 , Åland var nämligen involverat i Krimkriget .

 Efter 44 år tvingades S lämna ifrån sig makten, i USA däremot har man inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans.

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Almedalsveckan borde ägnas åt att presentera konfliktlösning , fredsplan och invandrarriksförbundens roll

 

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Från svenka riksdagspartiernas sida

- att riksdagspartierna som plikt uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta områdena

- att svenskarna gå tillbaka till sitt ursprung att arbeta med städning, taxikörning och i tobaksaffärer samt restauranger så att mångfald blir verklighet att både invandrare och svenskar tar initiativ till att anställa varandra i olika företag.

- Avveckla 26 svenska ambassader från de länder som är medlemstater i EU, likadant gör de övriga 26 EU-länderna , allting koncentreras i EU, där de träffas varja dag .De Nya Svenskarna har tidigare presenterat den modellen i detalj .

 

Från invandrarriksorganisationernas sida

Att skapa politisk praxis i exil som vägledning för alla flyktingar vid återuppbyggandet och återvändandet och även vid avslag på uppehålltillstånd .

Att varje invandrarförening som ingår i riksförbunden har en hemsida på sitt eget språk under en svensk topdomän .SE. Informationsplikt En tydligt mailadress under topdomain @syriskariksforbundet.se och ej hotmail .

 

Revolution, val eller internationell fredskonfrens om Irak

 

Det är ostridigt att Sverige genom fd statsminister Göran Persson 1996-2006 , gav stöd till George Bush och Tony Blair till det pågående kriget ., Nu ålägger det Göran Persson att träda fram och förklara sig .

Systemet med vetorätt , FN som har misslyckats med att lösa konflikter och skapa fred samt skydda människor från att utsättas för övergrepp. Franska soldater under FN-flagg misstänks för att ha begått de mest avskyvärda brott och detta under Jan Eliasson som FN vice GS .

 

Flyktingkatastrof pågår och ett svagt EU arbetar under Cecilia Malmström som Sveriges EU-kommissionär , en av unionens mäktigaste institutioner, Ökat antal främlingsfientliga partier I EU som ledde till mordet på den brittiska politiker som hade samma rätt som motståndarna till EU I sitt argument under valrörelsen . Det är inte helt fel att hävda att de som röstade för utträde indirekt gav stöd till mordet på en politiker som valts av det brittiska folket .

 

EU och FN har dessutom misslyckats med att få flera länder i Mellanöstern, Afrika och även i Asien t ex grannen till FN:s generalsekreterare att gå över till demokrati ,

Valet av personer som inte är politiker eller med liten politisk erfarenhet till EU- paramentet har lett till ett ännu svagare EU . Dessutom finns det fortfarande länder inom EU vilka saknar Top Domän vilket är avgörande för ländernas utveckling , bekämpande av arbetslöshet och till ökad produktivitet. Det är också avgörande för ländernas infrastuktur och utveckling .

 

Sverige är redan innan valet till den tillfälliga platsen i FN:s säkerhetsråd ett mäktigt land i världen , SIDA med sitt bistånd och utdelning av 5 olika Nobepris gör Sverige ännu mäktigare i världen.

 

De Nya Svenskarna uppmanar till att använda dessa positiva faktorer effektivt för att förändra världen med fred – demokrati och hållbar utveckling

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23126138.ab

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen

 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978–1979.

 I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande:

Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna.

Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978

 Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val.

När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning till svenska kyrkan av muslimer alltså en konvertering till kristendom i smyg. Detta kan endast upptäckas på deklarationsblanketten då de får betala skatt till svenska kyrkan, alltså inte endast den begravningsavgift som alla får betala, utan de har ovetandes blivit påtvingade ett medlemskap I den svenska kyrkan vilket verkar helt rättsvidrigt.

För det tredje, invandrarnas riksförbunds roll I demokratin och den roll som de eventuellt spelat när det gäller det kaos som nu uppstått I regeringen. Demokratin och religionsfriheten måste hela tiden diskuteras.

Uteslutning I regeringssamarbete av SD bl a pga sin historiska bakgrund, rasism och främlingsfientlighet, vilket de inte tagit avstånd ifrån. Likaså om L och KD inte avstår från att försvara Israels politik men däremot är det självklart att de ska försvara det judiska folket på samma sätt som det palestinska folket.

Trots detta betraktas den nuvarande regeringen, S och MP, som den mest jämställda regeringen då den består av hälften kvinnor och flera med olika invandrarbakgrunder som statsråd. En regering med sådan mångfald ska uppmuntras även i fortsättningen.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685811.ab

 


Startskottet för Europeiska våren

I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur , lyckades det modiga isländska folket genom solidaritet med ICIJ starta en europeisk vår . Det har på ett fredligt snabbt och effektivt sätt och utan offer uppnått sitt mål .

Emellertid, kan ett yrkande på misstroendevotum mot statsministern leda till hela regeringens avgång . Detta har större effekt än att bara byta ut honom mot någon annan som inte är vald.

Som jämförelse: Dåvarande svenska oppositionen, nuvarande alliansen, agerade vid fd statsminster Göran Perssons besök i Kina genom att yrka på misstroendeförklaring mot honom . Alliansen, speciellt KD:s brott mot D-överenskommelsen och försvarandet av Israels politik när vår utrikesminister representerar hela svenska folket är allvarligare än Panamaskandalen. Detta minskar även flyktingarnas /invandrarnas tron på demokrati.

När man nu har visat att svenska banker och direktörer och kanske politiker kan dyka upp i det sk Panamadokumentet , brevlådeföretagen , borde svenska folket kunna tillämpa den sk Tre radikaliteters åtgärder .

Tr e radikaliteters åtgärder omfattar

 1. Det isländska folkets agerande i form av uppror

 2. Alltingets agerande som stöd till folket , oppositionen i form av yrkande på misstroende mot statsministern

 3. Överföra den gömda förmögenheten till folket att finansiera välfärden med.

Den internationella organisationen för grävande journalister, ICIJ:s avslöjande och det isländska folkets uppror är ett startskott för den europeiska våren

Det självstyre som Island har, deras parlament betraktas som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet Alltinget har sina rötter i det ting som hölls år 930 i Tingvalla. Emellertid, det finns fortfarande folk som kämpar för sin rätt att existera som t ex romer och folket i Västsahara . Det ena folket tillhör ett EU- land som redan har demokrati medan det andra tillhör u-länderna .

Det senare folket har aldrig smakat på demokratin. Kan romer ta lärodom av den samiska, åländska och isländska modellen av självstyre; och vad kan Västsharara lära sig av det kurdiska självstyret?

Europiska våren kan vända på utvecklingen så att det blir lättare att lösa konflikterna och garantera andra minoriteters rättigheter.,

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arga-kunder-lamnar-nordea

 

 

 


Politiken & demokratin är i ständigt behov av utveckling, del I I

Självstyrelsesystem , Romernas självstyre

Liksom ålänningar, samer och kurder dvs Kurdistan behöver även romerna stöd för sin självständighet .

#Rom / roma kommer från ordet dom och betyder 'en människa', och mänskliga rättigheter gäller även dem.

Hela världspressen ägnar sig åt att bevaka en massmördare , landsförrädare och terrorist som gör anspråk på sina rättigheter samtidigt som flyktingarna behöver deras stöd och bevakning av deras #mänskliga rättigheter jämför med fångarna i #Guantanamo fängelset. . Även andras rättigheter såsom romernas har glömts.

Romerna har genomlidit och utsatts för tre förföljelser faser

Religionen var en av de största orsakerna till utvandring av romer mellan 1001-1027 från Rajasthan en delstat i nordvästra Indien. enligt överenskommelse mellan den turkiska sultanen Mahmud av Ghazni och Kara-Khanid Khanate .

Romernas situation i Sverige

I Sverige finns mellan 10-100000 romer med en historia av förföljelse, trakasserier och diskriminering

#Romerna under andra världskriget.

Under Förintelsen i Nazityskland hörde romerna (och sinti), vid sidan av judarna, till de hårdast drabbade. Romer förföljdes och dödades urskiljningslöst av tyska Einsatzgruppen på östfronten och hundratusentals romer från det av Tyskland ockuperade Europa fördes till arbets- och utrotningsläger. En romsk benämning för nazisternas folkmord är Porajmos, en romsk motsvarighet till judarnas Shoah. Omkring en miljon romer och sinti dog under Förintelsen. FN löste judarnas problem genom bildandet av Israel som inte tar emot några flyktingar medan romerna ännu ej erhållit något stöd

Romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse eller diskriminering och utvisning som splittrar dessa och att de hamnar i olika länder som flyktingar utan stöd med tiggeri som ett sätt att överleva.

#Självstyre /Autonomi innebär självbestämmanderätt, oberoende av territorium, politik . Ordet autonomi kommer av grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag).

Romerna är en minoritet antalet registrerade romer uågår till 621 573. Vissa romer väljer att kalla sig själva rumäner eller ungrare. Övriga inkluderar mindre grupper folk med ursprung från grannländerna, runt tusentalet polacker i Suceava.

Romerna behöver stöd och uppmuntran för sin bestämmanderätt , ett självstyre inom det territorium som de har rätt till

Nu när #Rumänien är medlem av militäralliansen Nato och #Europeiska unionen skulle detta kunna underlätta för romerna att organisera sig och välja ett politiskt organ som ska erkännas som representant för alla romer .

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Internationella kvinnodagen 8:e Mars 2016

De Nya Svenskarna gratulerar världens kvinnor på den dagen samtidigt som vi understryker betydelsen av flyktingkvinnors kamp i exil

 Vi firar den internationella kvinnodagen för att hedra kvinnorörelsen . År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp och på grund av detta avstod många män från att rösta. Emellertid, invandrarkvinnor i exil fick sina rättigheter i Sverige utan kamp bl a rösträtt liksom invandrarmän,

 Det är därför De Nya Svenskarna understryker betydelsen av solidaritet med andra kvinnor som befinner sig under krig, ockupation , kränkning , brist på mänskliga rättigheter och ha rätt att få skydd i EU länderna.

Invandrarnas kamp skall inte upphöra vid EU ländernas gränser då flyktingkvinnorna som söker skydd och de som redan har fått skydd utsätts för rasism och diskriminering.

 Invandrarkvinnor i exil i Sverige är ännu inte jämställda med infödda svenskor

ej heller har de rätt att inneha statsministerposten, då den är reserverad för partiledaren .

 .FN:s generalförsamling resolution från 1977 och erkännande av internationella kvinnodagen den 8 mars

 1978 bör kompletteras med “ de kvinnor som redan har fått sina rättigheter i exil genom solidaritet med andra flyktingar som också har rätt till skydd inte drabbas då varje misstag kan utnyttjas av rasistiska organisationer vilket kan drabba andra flyktingar vilket är en ohållbar flyktingpolitik

 Invandrarkvinnor solidaritet i exil i Kampen för Fred -Demokrati och Hållbar utveckling , FDU, förena människor bl a i Sverige och de som ska återvända .

EU skall inte missa den unika möjligheten att passa på att utrusta flyktingar med FDU så att de kan tillämpas vid återvändande och återuppbyggande.

Det är en exilpraxis som skapas så att nästa generations flyktingar lyckas med återvändande och återuppbyggnad.

 Emellertid kvinno kampen i exil måste belysas så att solidaritet med andra kvinnor som befinner sig

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.svd.se/familjehem-lockar-nyanlanda-barn-med-pengar/om/barn-under-samhallets-vard

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com