Den svenska demokratins stora brister ,personvalsproblem och frikyrkopredikanter i politiken .

 

1) Det anonyma finansiella stödet och partistödet

I förra valet tog sig åtta personer in i riksdagen genom lyckade personvalskampanjer

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/02/personroster.html

 

2) Det moraliska stödet

Tyvärr verkar kombinationen sex och politik vara det enda som funkar säger den feministiska , partiledarenoch statsministerkandidaten , Kinberg Batra.

Den andra feminstenCecilia Wikström som var präst i Svenska kyrkanblev vald genom personval och genomatt överge prästerskapet och Gud och bli politiker tolkas som om hon tror mer på politik än religion .

 

kritisk till Lars Adaktussons personvalskampanj inför EU-valet.

Adaktusson uppträder under falsk flagg

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norm-b-adaktusson-upptrader-under-falsk-flagg_3585830.svd

Var och en har en massa uppdrag

- Ledamot i utrikesutskottet

- Ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter

- Ersättare i transportutskottet

- Medlem i delegationerna för relationer med Afghanistan och Bosnien3) Orsak samband

 

Vad har detta förfarande för effekt på flyktingar ?

 

Flyktingar & demokratin

Exil är enligt vi, De Nya Svenskarna, en tillfälligt station där flyktingen förebereder sig för åtevändande och för att delta i återuppbyggandet och att tillsammans med andra exilmän som kommer från samma land utveckla landet.

 

Den arabiska vårens misslyckande har visat att de flyktingar som kommer från dessa länder inte har lärt sig något om demokrati och hur man styr en stadsdel och att fördela budgeten rättvist och ej j heller lärt sig att samarbeta med andra minoriteter från samma land vilket har förlängt lidandet vid genomförandet av den arabiska våren.

 

Det har visat att en flykting kan betala hur mycket som helst till smugglare

Anta att Mohammad Ali är beredd att betala 10 tusen Euro motsvarande hundratusen kronor. Sannolikheten är att en av 20 dessa flyktingar är ingenjör eller läkare .

I stället för att han betalar till smugglaren och uppmuntrar till en sådan blomstrande marknad som har lett till massdöd skulle han i stället vända sig till Sveriges ambassad i det land han befinner sig och ansöka om att studera, forska ,arbeta , besöka en anhörig , visum för att starta eget eller studera Sveriges statsskick, valsystem , väfärd , hållbar utveckling m.m . Som krav från svenska Migrationsverket kan vedebörande sätta in detta belopp på Migrationsverkets konto som garanti för sin försörjning under hela perioden. Då lever han inte på bidrag !

Pengarna räcker för hans försörjning I låt oss säga 10 månader, en del har familj och släkt vilket gör att pengarna kan räcka ännu längre . Under tiden kan han söka skydd i Sverige.

Det ankommer på Migrationsverket , Länsrätten och kammarätten som avgör hans fall att arbeta enligt principen effektivitet, snabbhet och billighet.

 

Invandrare som har kapital måste visa solidaritet med flyktingar I nöd.

Under tiden uppmuntar de med invandrarbakgrund som har kapital att investera i deras kunskap som arbetskraft genom att vända sig till dessa och alla som går på SFI Sverige och varför inte hålla föredrag på deras eget språk. De ska även besöka flyktingförläggningrna.

 

För att undvika främlingsfientlighet är det inte lämpligt att Migrationsverken är placerade i små kommuner , att placera en sådan myndighet i en liten kommun där det bor många pensionärer, som bara ser att många invandrare går runt utan sysselsättning gynnar SD .

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Varför fick två turkar ministerposter i Löfven- Romson regeringen när det finns 120 länder .

I fall Löfven saknar ministerkandidater utanför Turkiet kan han låta De Nya Svenskarna få veta det så att vi kan skicka flera kandidater till honom.

Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ibrahim Baylan , energiminister

 Den ene håller igång brasan och den andre släcker !

 
 
Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.
 
KUS
De Nya Svenskarnas ungdomsförbund

Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

Det är du som i första hand skall samarbeta med dina landsmän här i Sverige och inte med svenskarna så att ni vid återvändandet och återuppbyggandet är beredda att samarbeta även där och detta skall prioriteras , Samarbetet med svenskarna sker i andra hand pga av det inte är svenskarna som skall åka dit .

Det finns ett filosofiskt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

 

Flyktingar & demokratin

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.

 

De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia i detta land , denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss inte drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med nästa generation invandrare & flyktingar och med folket i asyllandet.

 

Frågan är hur fungerar demokratin och hur tillämpas den hos invandrarföreningar och organisationer i Sverige och vad ger de för demokratistöd till respektive hemländer, särskilt vid förberedelse till och under systemskifte till demokrati med hjälp av främmande makt ? Och slutligen, hur ser samarbetet ut mellan kristna och muslimer som lever som flyktingar samt minoriteternas anspråk på självständighet?

 

FRED

Exilländerna och dess partiers roll Majoriteten av Invandrare har en gemensam nämnare ; de är flyktingar

Som oppositionsrörelse , hur många medborgare får de offra och hur mycket av

landets infrastruktur ska de förstöra för att få bort diktatorn och skapa demokrati

?

Fredskretslopp

 

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och en hållbar utveckling.
I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig pågår eller där oroligheter eller konflikter med  grannländer eller minoritetsgrupper pågår.

Partiordföranden för Moderaterna börjar med att kalla endast de syriska flyktingar vilka är bosatta i Sverige och  som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

 

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i M och övriga partier.fredskretslopp

 

1) Flyktingar:
Syrier, Egyptier,Somalier, sudaneser, , salvadorianer , Afghaner,kongoleser, Jemeniter,Irakier,yazider eriterianer,iranier, palestinier , judar, nigerianer, tibetaner 

2) Riksdagspartier:
M,Fp,C ,Kd ,SD , S , V ochMp.

 

Riksdagspartiernas , SIDA , IDEA och hjälporganisationens roll

 

Innan tillämpningen ställer vi nämligen en fråga till Riksdagspartierna , i vår del fråga utgår vi från att 
samarbetet mellan svenskar och invandrare i
Riksdagspartierna fungerar någorlunda bra ,
men huvudfrågan är hur samarbetet mellan olika invandrare minoriteter och religioner som är medlemmar
i
Riksdagspartierna ser ut

 

Tillämpning

De syriska flyktingar i Sverige som tillhör Moderaterna, M , är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. 
Vi utgår därför ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar att tillämpa politiska kompromisser när det gäller att lösa konflikter
verka för demokrati och arbeta med miljöfrågor och inte bara delar ut valsedlar och värvar medlemmar pga stamtillhörighet då det
är ohållbart
och endast får till följd att rasism och flyktingfientlighet ökar inte bara i Sverige utan i hela EU.
Rundabordskonferens gällande syriska flyktingar i M
 

I fall Moderata samlingspartiet ,M, misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan M arbeta vidare med dessa parallellt med andra grupper av flyktingar och minoriteter såson sudanier och försöka igen , fredskretslopp ,
Stödet till de redan självstyrande regionerna  i form av Fred – Demokrati – Hållbar utveckling är viktigt.

Parallellt med det håller riksdagspartiet KD en Rundabordskonferens gällande d
e palestinska flyktingarna .
 
 I fall KD misslyckas går partiet till andra såsom judarna , som är medlemmar hos KD. KD fortsätter sedan med andra minoriteter såsom assyrier, buddister och hinduer . KD får samtidigt undersöka möjligheten till införande av MULTIRELIGIONVAL.

 

Parallellt med det håller partiet S en Rundabordskonferens gällande de afghanskaflykt

 

 Till sin hjälp kan S involvera den svensk-afghanska vänskapsföreningen

 

Parallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.
 Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna

Parallellt med det håller partiet C en Rundabordskonferens gällande de flyktingar från Eritrea.

 

Parallellt med det håller partiet V en Rundabordskonferens gällande de kongolesiska flyktingarna.

 

arallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.

 

Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna


Varje riksdagsparti tar samma initiativ med varje flyktinggrupp från ett land i taget .fredskretslopp.
 

För varför flyr folk från sina länder kan ni läsa här .

 

http://refugee.wordpress.com/

 

De Nya Svenskarna som är initiativtagare till modellen gällande fredskretsloppet har redan börjat att tillämpa modellen.

Trots uppmaning till riksdagspartierna att tillämpa modellen har vi inte sett något tecken på intresse. Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

 

 

De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Två svenska utrikesministrar som utmanat världen

Den svenska regeringen med Olof Palme som statsminister och Torsten Nilsson som utrikesminister erkände staten Nordvietnam och Ho Chi Minh premiärminister 1954 och president i 1954-1969.
 

Den svenske utrikesministern i Olof Palmes regering ,Sten Andersson , gick till amerikanska ambassaden bärande på sina axlar en säck innehållande svenska folkets protester mot Vietnamkriget för att överlämna säcken till ambassadören.

 
Hur mycket vågar utrikesminister Carl Bildt göra när det gäller Palestina

 

En statsminister , Olof Palme , gav stöd till befrielserörelserna i två länder Nordvietnam och Grekland .

 

Efter militärkuppen i Grekland 1967 flydde kung Konstantin med sin familj , politiker som Papandreous arresterades och statsminister Papandreous och Giorgios

Mikis Theodorakis sattes i husarrest och samtidigt fanns risk för inbördeskrig , Grekland blev republik utan folkomrösting och mot grekiska folkets vilja .

 

 Vilken är den grekiska invandrarens roll i Sverige ?

 

Hur mycket vågar statsministern göra när det gäller Palestina

 

 Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drängen som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall

Drängen  som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall och symbolen för 1920-talets

vågmästarpolitik

Han fällde regeringen  Branting 1923 , Han fällde regeringen Sandler 1926 

 Dessutom fällde han högerregeringen Lindman 1930  

 Han var en drivande kraft bakom Liberala samlingspartiets sprängning 1923  

 

 De Nya Svenskarna

En politisk hållbar utveckling

Om vi inte får ett parti bland de åtta svenska riksdagspartierna som leds av människor med invandrarbakgrund, kommer vi att beröva nästa generation av invandrare möjlighet att bli statsminister .

 

Vad är det för fel att vi får ett parti bland de övriga riksdagspartierna , där majoriteten utgörs av invandrare ?

Vad är det för fel att ha en partiledare med invandrarbakgrund bland de åtta nuvarande riksdagspartiernas ledare ?

Solidaritet . Jämställdhet och rättvisa kräver en sådan politisk hållbar utveckling

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Hala EU-ländernas flaggor på halv stång och starta en omfattande demokratikampanj.

Hala EU-ländernas flaggor på halv stång och starta en omfattande demokratikampanj.

Rasismens frammarsch och omfattande valfusk i samband med EU-valet tvingar fram en omvärdering av demokratin , vilka kriterier som rättsstaterna ska räkna med vad gäller tillämpning av demokrati

Man måste komma överens om de kriterier som demokratin omfattar såsom

1) allmänna och fria val

2) maktdelningsprincip, parlamentet som lagstiftare, regeringen som verkställande och domstolarna     som dömande

3) fri partibildning med partistöd så att partierna inte blir beroende av stöd från anonyma givare som      kan påverka deras politik.

4) fri press med presstöd så att de inte finansieras av anonyma givare vilket kan påverka innehållet i      tidningarna.

5) religionsfrihet grundas på multireligionval i stället för kyrkoval.

6) yttrandefrihet och tryckfrihet.

 

Dessa kriterier ska finnas i respektive lands grundlag och i EU-fördraget.

Flyktingar måste få undervisning hur en demokrati fungerar

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Mot ert argument

 

 Fyra skäl att rösta blankt i valet till EU parlamentet

Eftersom EU -parlamentet bojkottar ett land som sitter säkerhetsrådet innebär det att EU har större makt och befogenhet än FN

 

De som sitter i EU -parlamentet är f d kolonialmakter som Storbritannien som ockuperade nästan hela Mellanöstern som Palestina , Frankrike som härskade i bl a Nordafrika och Italien som ockuperade länder i Afrika bl a Libyen .

De lämnade efter sig länder i misär, diktaturer, krig och miljöförstörelse och flyktingkatastrofer. Inte nog med det de tar inte emot flyktingar från de länder som de tidigare haft ockuperade. Dessutom har deras politik bidragit till att rasistiska partier fått mandat i deras parlament och nu även i EU- parlamentet. Dessa länder ingår även i Nato .

Ingen med invandrarbakgrund som kommer från något av dessa tidigare ockuperade länder och som nu bor i Sverige har utsetts till kandidater till EU- parlamentet. Frågan är vilka

I EU -parlamentet skall inte finnas någon opposition , alla 751 kandidater och 28 länder skall arbeta tillsammans för Fred – Rättssäkerhet och MR.

Oppositionen skall finns i dessa länders parlament men inte i EU- parlamentet.

FI är i realiteten en klyfta av Vänsterpartiet, V. Nuvarande regeringen består av 13 kvinnliga statsråd och 11 manliga . Hvad vill FI? 

SD är i realiteten den gamla Ny demokrati.

 

 Kriget utgör ett hot mot miljö & mänskligheten


Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande

Vi väljer EU-parlamentariker som redan är valda.

 

Ett onödigt EU-val som är dyrt med ett odemokratiskt parlament och med ett lågt valdeltagande.

Nyligen har en ny ung okänd kandidat för vänsterpartiet redan fördömt EU som odemokratiskt. Frågan är hur det kommer sig att de tjugo svenska EU-parlamentariker vilka en del har suttit under två mandatperioder har arbetat odemokratiskt . Under nitton år har svenska EU-parlamentariker arbetat och accepterat en sådan byråkratisk miljö

Om hon/han byter parti kommer hon/han att kandidera till EU-parlamentet av det andra partiet.

En kandidat har har en så bristfällig information så att hon inte vet när hon blev medlem i sitt parti, det står bara att det har teologisk utbildning och religion som huvudämne och bekämpar kvinnostympning . Den andra kandidaten var socialdemokrat men övergick till ett annat parti strax innan EU -valet .

Förutom det har en journalist utsetts till kandidat , han kom in via en gräddfil till sin kandidatur vilket är orättvist mot andra som har tjänat sitt parti under en lång tid.

Att en 75 år gammal politisk kandidat får fortsätta arbeta medan en vanlig tjänsteman inte får det är inte det ålderdiskriminering?

Svenska folket och media måste ställa hårda krav på kandidaterna ,

I en ishockeymatch byter man kedjor under matchens gång. I en internationell tävling som t ex OS har de som spelar i de olika kedjorna valts ut efter sin spelskicklighet och sammansatts så att de kompletterar varandra. Man byter kedja flera gånger under en period. Spelarna i de olika kedjorna är redan sammansatta innan matchen och det är oftast samma spelare i många matcher. De flesta av spelarna är kända internationellt.

EU-parlamentet med 766 ledamöter med många olika språk, fattiga och rika, men hur mycket vet vi egentligen om kandidaternas kunskap och vad har de åstadkommit ?

Vi ska inte bidra till ett odemokratiskt EU-parlament , spridning av rasistiska partier och försvagning av FN .

Det räcker som i ishockeymatchen att bara byta ut de svenska parlamentarikerna utan val och att partiet redan ska ha ett mandat i Sveriges riksdag när EU-valet äger rum.

Under tiden värderar man de svenska EU-parlamentarikernas erfarenhet mellan 1995-2014, nackdelar och fördelar för att ta upp frågan huruvida det finns demokratiska vägar till att svenskar med invandrarbakgrund kan utses till kandidater.

De Nya Svenskarna föreslår därför att man slopar EU-valet och i stället väljer bland redan valda riksdagsmän. Riksdagen är folkets representant och lagstiftande församling . Riksdagsmännen har redan erfarenhet och är dessutom bekanta för det svenska folket. Staten sparar och kostnaderna kan överföras till skola, vård och omsorg.

 

Man ska inte ge nobelpris i ekonomi till den som har skapat Euron samtidigt som man i en folkomröstning röstar mot införandet av densamma . Kanske beror det på bristfällig information och det odemokratiska parlamentet.

 

 

 Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och milön

De Nya Svenskarn

 


En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

En grön stadsdel styrs av politiker från alla länder inklusive Sverige .

 

För att du skall vara med och bli vald , krävs det att du är folkbokförd i den stadsdelen , kunna förklara muntligt om bl a vad är FDU är , om Sverige och allmänt om EU . Maktdelning , grundlagarna , Riksdagen, regeringen och om din stadsdel.

 

A: Hur upplöstes unionen med Norge

B: Hur uppfattar du demokratin, rösträtt , allmänna val

C: Den svenska modellen

D: De svenska fredsavtalen med andra nationer och

     konfliktlösning

E: Svenska regenter och regeringar

F: De viktigaste perioderna i den svenska politiska historien

G: Miljö och hållbar utveckling

H: Integration och flyktingar

I: Mänskliga rättigheter

 

Vi lägger stor vikt vid din kunskap och ej på svenska språket eller din bakgrund , att du motarbetar våld, diskriminering och mobbning och verkar för jämställdhet mellan olika folkgrupper.

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

Detta får ske endast enligt kommunallagen och KF:s riktlinje.

Mål & Syfte

Är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

1) Fredsfaktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

2) Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

3) Lära sig hur man styr en kommun, stadsdel, budgetförhandling, försörjning,

äldrevård, dagis och skolor, arbetsförmedling, miljö, idrott , kultur m.m

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, SD, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana

sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där

 

Maila gärna med att svara: ja eller nej på de flesta

 

Intresserad:

Namn …....

Mobil:............

Mail:.............

Stadsdel..............

Ditt ursprung , land …............

Svenskt medborgarskap ….j

Om nej , permanent uppehållstillstånd ….ja

 

 SOLIDARITET

De Nya Svenskarna

 

_______________________________________________________________

fRED            DEMOKRATI                       HÅLLBAR UTVECKLING


Skolpolitik

Skolpolitik

 

För gröna och hälsosamma svenska skolor

 

Kungsholmsbunkern är olämpligt och miljöfarligt placerad mitt i stan , verksamheten bör flyttas i närheten av SKL så att polisen kan arbeta och utreda och lösa brotten på ett snabbt och effektiv sätt.

Det går åt enorma resurser och utgör en miljöskadlig verksamhet.

 

Topzning

Blodprov

Knark

Tortyr

Blod

Pistolskytte

Sopor

Många polisbilar

Upptar en stor del av Kungsholmen

Häkte

 

Vad gör polisen med blod, topzning, nålar, knark och andra rester från häktet där många invandrare sitterm  . Var förvaras deras miljöfarliga avfall

 

Det går åt enorma resurser till Kungsholmsbunkern , den tar stor plats på Kungsholmen och är inte heller bra för miljön.

 

Det finns all anledning att flytta verksamheten till antigen Norra Stationsområdet bakom KS eller till Norrköping.

 

När två mord varav ett på en svensk statsminister och ett på en svensk utrikesminister inte kunde undvikas trots att de skedde i närheten av Kungsholmsbunkern frågar man sig varför man ska ha verksamheten kvar där. De nya svenskarna föreslår därför att man omvandlar Kungsholmsbunkern till en grön och hälsosam skola.

 

 

 


Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel

som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby, ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

 

Mål & Syfte

är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

-Freds faktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

-Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

Selma som kommer från ett av den arabiska vårens länder är folkbokförd i Rinkeby och hon har rösträtt till allmänna val och EU-valet.

Selma kan pga att hon är folkbokförd i sin stadsdel ta sin identitetshandling tillsammans med röstkortet och avge sin röst i den vallokal som står på röstkortet.

Selma tillhör inte något av de åtta riksdagspartierna och kan därför rösta på vilket parti som helst. Men Selma ser inte någon infödd svensk som bor i Rinkeby och har därför bestämt sig att inte rösta på något svenskt parti. Hon fördrar en modell för självstyre.

Selma vänder sig nu till De Nya Svenskarna som är en partipolitisk organisation liksom andra riksdagspartierna, och när hon får röstkorten röstar hon på De Nya Svenskarna.

I Rinkeby bor 14 000 invånare och cirka 9 000 har rösträtt .

Pga att endast ett fåtal infödda svenska r finns i Rinkeby kan de flesta av de 9 000 rösterna gå till De Nya Svenskarna.

Den som bor i Solna och tillhör Moderaterna får inte rösta i Rinkeby. Han/hennes parti, M, strävar däremot att få många röster från Rinkeby.

 

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, Sd, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där.

Detta bidrar till att infödda svenskar flyttar ditt, en effektiv migrations- och asylpolitik

som begränsar de odemokratiska krafternas framfart

 

 

 

 

fb/denyasvenskarna            @DPNS              denyasvenskarna@gmail.com

 

 

 


FDU- modellen


Självstyre, Multireligionval, Pensionsfond och U-ländernas ccTLD topdomainen är en del av FDU (Fred - Demokrati och hållbar utveckling) som tillämpas vid återuppbyggnad även när det gäler integrationspolitik och Svenskt bistånd

1) Självstyre : Invandrare / flyktingar får lära sig om hur man styr sig själva
Tillämpas med fördel även vid återvändande och återuppbyggnad ...
Lära sig hur man styr en stadsdel.  Syftet med den här modellen  är att invandrare och flyktingar får    Praktiserar politiskt samarbete och kompromissa  mellan olika folkgrupper.

2) Multireligionval i stället för Kyrkoval

3) Pensionsfond , kompensera  fattiga pensionäre Anta att S har 121 mandat i Riksdagen .
Från en S-riksdagsman drar partiet S 17700 * 12
 
121 *17700 *12 = 25700400, Slutsumman som S överföres till S pensionsfond varje år .
 
En fattig pensionär som är medlem i S ,  betalar medlemsavgift och som  dessutom sliter  under valrörelsen, och konferenser mm skall ha rätt till en del av partiets egendom , partistöd, bidrag mm

4) U-ländernas ccTLD topdomainen , få igång de fattiga ländernas topdomain liksom .se , .us. .uk
 
 
 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 De Nya Svenskarna

Studie över folkets dynamiska motion, fördelningspolitik

 

Vid införande av den modellen kan du som pensionär förlora din en del om du ansluter dig till ett ohållbart parti som SD jmf med Ny demokrati

Svenska folket valde 349 riksdagsledamöter under perioden 2010-2014 och dessutom valde folket EU-parlamentariker för perioden 2009-2014. Var och en av dessa får en lön uppgående till minst

59 800 kronor i månaden med hög tjänstepension.

De politikerna har bidragit till uppkomsten av en klass av fattiga pensionärer . En del har suttit i Riksdagen sedan Hedenhös och en del sitter fortfarande i EU-parlamentet medan andra är tvungna att gå i pension med fattigdom.

De här politikerna bor antingen i bostadsrätt , radhus eller villa långt från allmänheten och väljarkåren. Dessutom har deras politiska prestation kritiserats, frånvaro kvittningssystem, FRA, resor och sprit till Nato , övergav neutralitet på samma sätt som riksdagspartierna övergav sina ideologier

i frånvaro av oppositionen och ökat våld och rasistiska partier i Europa..

För att kommunernas skatteutjämningssystem, där de rika kommunerna betalar till de fattigare, solidaritet, ska vara rättvist bör även riksdagsledamöterna överföra 30 % av sin månadslön till en pensionsfond som senare fördelas på partiets pensionärsmedlemmar /väljare.

Anta att S har 121 mandat i Riksdagen .

Från en S-riksdagsman drar partiet S 17700 * 12

121 *17700 *12 = 25700400, Slutsumman som S överföres till S pensionsfond varje år .

En fattig pensionär som är medlem i S , betalar medlemsavgift och som dessutom sliter under valrörelsen, och konferenser mm skall ha rätt till en del av partiets egendom , partistöd, bidrag mm .

På samma sätt gör man med övriga riksdagspartier.

Detta förutom solidaritet med fattiga pensionärer får flera att gå till vallokalen, ökar valdeltagandet.

I det fall en pensionär blir gynnad när han/hon ansluter sig till ett stort parti kan man göra jämförelse med hur mycket en pensionär får som är med i ett parti med många mandat än med ett ett litet parti som SD som har en osäker framtid.

 

Solidaritet

De Ny Svenskarna

 


Din röst kan bli värdelös i nästa val !

 

Din röst kan bli världslös om S & M bildar regering efter valet 2014

Om du tillhör något av partierna fp, sd, c, kds,v eller mp , måste du kräva svar av din partiledare om kommande regeringsbildning. Om du är organiserad eller sympatiserar med något partierna måste du kräva svar redan under valrörelsen, innan du lägga din röst.

Din röst kan var värdelös om de två största partierna, S och M bildar regeringen.

 

Moderaterna betonar att de är ett arbetarparti liksom socialdemokraterna vilket

tolkas så att de båda ämnar bilda regering i syfte att utesluta SD och att kravet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ministerposter blir verkningslöst.

C och Kd kan förlora valet och lämna riksdagen . Detta gynnar SD .

Tänk på att eftersom SD är ett litet parti och utgör en vågmästarroll , vill inget parti samarbeta med det och därför utgör partiet ett hinder mot demokratin .Demokratin behöver alltid utvecklas och skyddas. Det innebär att om mer än

90 % av de röstberättigade går till vallokalerna då har vi skyddat demokratin .

Ett historiskt val i den svenska demokratin

 

 

 

 

Valet år MCMLXXXII var ett historik i den svenska demokratin

För att utveckla demokratin måste vi se till att invandrare och flyktingar som kommer från diktaturstater deltar i valet. Detta kan uppnås genom att partiet, De Nya svenskarna också få samma möjlighet till uppmärksamhet som FI , SD, Junilistan och Piratpartiet. Svensk massmedia har den uppgiften.

Sveriges riksdag blir om De Nya Svenskarna får mandat mera jämlikt då folk från olika länder väljs till riksdagen. Politiken blir intressantare, flera kan engagera sig och valdeltagandet ökar som på bilden nedan . Detta stärker demokratin och bidrar till fred .

De flesta svenskar kan mycket om miljö och hållbar utveckling , satsning på förnybar energi och går på kurser och utbildar sig hela tiden medan de flesta invandrare saknar den möjligheten. Men om De Nya Svenskarna få mandat kan vi komma till samma nivå, vi får en kunskapsbalans .

Detta bidrar till bildandet av en stark regering som kan genomföra åtgärder och som kan tala med omvärlden.

Detta sticker hål på SD bubblan och hindrar att två partier kan bilda regering 2-partisystem vilket tillämpas i USA , Storbritannien och Frankrike och som under 1700-talet med Möss & Hattpartierna i Sverige.

 

Detta kan genomföras genom att (c,fp,sd,v,mp och kds) skänker sina röster till antigen M eller S.

Säg att S & M tillsammans får 230 mandat av 349 , 30% var , medan övriga partier delar på 119 mandat. OBS bandet mellan S & M blir starkare i och med att de båda kallar sig för arbetarpartier innebär det ideologiernas undergång, medan de övriga 6 saknar detta samband.

 

 

Solidaritet
De Nya Svenskarna

 

 

 

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com