Den osynlige generalsekreteraren vid FN:, den dolda makthavaren

Medan media oavbrutet skriver och rapporterar om Trump har den nye FN:s generalsekreterare António Guterres varit osynlig som en dold makthavare sedan han tillträdde sin tjänst den 1 januari 2017 .

António Manuel de Oliveira Guterres med följande meriter bl a som portugisisk politiker och diplomat. Portugals premiärminister , ledare för Socialistinternationalen , kommissarie för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och nu som FN:s generalsekreterare borde använda sig av dessa meriter.

Från Freden i Sèvres misslyckande till Lausannefreden

Sju länders överenskommelse med ett enda land, Turkiet, är orsaken till dagens konflikter som varit pågående sedan 1923.

 

Folk lider av krig, svält , vattenbrist och markkonflikter

Folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljöfaktorer..

Olja, gas , luft , mark och vatten är enligt De Nya Svenskarna att betrakta som allmän egendom dvs folkets resurser och FN bör verka för gemensamma bestämmelser för de 190 medlemsländerna att fördela dessa resurser rättvist. Ren luft åstadkommes genom olika klimatmål som tex den svenska regeringens beslut att införa flygskatt och en höjning av bilskatten även på tunga lastbilar samt begränsa utsläpp från industrin, , biltvättar , nagel-hårsalonger, kemtvätt, däckfirmor och verkstäder..

Om maktdelningsprincipen är grundpelare i en demokrati , borde resursfördelning såsom markfördelning vara en lika viktig fråga för Sverige att ta upp i FN så att marken fördelas rättvist eftersom folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljökatastrofer...

Frågan är om det är lämpligt ur demokratisk, fredlig och rättvis synvinkel att en enda man styr så så många människor som 322 miljoner med en enorm yta på 9 834 000 km² 10 gånger större än Frankrike Och med bara två partier ...

Frågan är om det är rimligt att ett enda land som Kanada med en Yta: 9 985 000 km² och en befolkning på 35,16 miljoner och USA med lika stor yta med 50 delstater med över 322 miljoner invånare,

bara New York har över 18 miljoner invånare, motsvarande, Finland, Danmark, Norge och en del av Sveriges befolkning.

 

Den skottska försteministern , Nicola Sturgeon har genom hämnddemokrati deklarerat SkExit från Storbritannien . Detta är en signal till andra att vidta likadana åtgärder . Jämför med den kvinnliga svenska politikern och partiledaren Anna Kinberg Batra som I sitt möte I Karlstad gav signal om hopp för SD att ingå I en regering så länge hon kvarstår som partiledare.

 

Exit II är mer nödvändig än Exit I

Exit I, Brexit är exit eller fly från ansvar att ta emot flyktingar som som flytt från kriget som i princip orsakats av USA och Storbritannien.

Storbritannien med Yta: 243 610 km² och befolkning på 64,1 miljoner

När Skottland röstade om självständighet från Storbritannien 2014 blev resultatet nej. Men en stor majoritet av skottarna röstade sedan för att stanna i EU , detta har hänt I historien tidigare då Åland gick med I EU och sedan följde Finland efter.,

Folkomröstningar måste tillämpas så att de gynnar hela befolkningen och inte bara de främlingsfientliga krafterna .

 

Exit II är en rättvisefråga .

UsExit & UkExit , FrExit , ItExit mfl stora länder är en demokratisk ,rättvis och fredlig fråga som kan lösa flyktingskrisen

Frankrike med 66,03 miljoner och en yta på 643 801 km² styrs också av en enda man

och två partier . Bara Paris motsvarar Finland och Norge och en del av Sverige

Tyskland med en Yta: på 357 376 km² , befolkning: 80,62 miljoner styrs av en enda person och motsvarar hela Norden med Yta: 357 376 km²

Det är mycket invecklat när ett land lämnar EU-unionen medan det är lättare att frigöra sig som självständig stat som I fallet Skottland..

Att frigöra sig från stormakterna genom demokratiska och fredliga medel är en lösning på dagens konflikter , resurserfördelning och markfördelning. Små självständiga stater klarar sig bättre när ,de frigör sig.

Folket kan leva i välfärd med bra pension och klara miljön bättre

De som hävdar att det är inhumant att ta emot många flyktingar som bara får vänta , är det humant att få se tiggarna I de nordiska länderna som sitter och sover på gatorna när det är minusgrader och där de utsätts för kränkningar och folk ibland låter hundarna nosa på dem.Inför därför hundskatt i hela EU och  de fredsbevarande styrkorna ska bestå endast av kvinnor

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Mot ert argument , svenska kyrkan är ännu inte separerad från staten

Låt oss utgå från svenska domstolars argument när de fattar ett viktigt beslut eller avkunnar en dom mot enskilda , nämligen s.k presumtion och anta vidare att några svenska politiker som sitter i riksdagen vill lämna svenska kyrkan pga någon eller några av följande anledningar:

Att Sverigedemokraterna, Felix Lindau , Bengt Lindahl , Dick Johansson  sitter i kyrkofullmäktige , de är förtroendevalda kyrkofullmäktige under mandatperioden 2014-2017 och.att genom Svenska kyrkan sprida sitt hat och sin främlingsfientlighet vilket inte är acceptabelt.

Samt att skattemyndigheten fortfarande sköter svenska kyrkans angelägenheter såsom betalningar dvs Skattemyndigheten drar automatiskt från medborgarnas lön i stället för att Svenska kyrkan själv skickar inbetalningskort till sina medlemmar och därmed befriar skattemyndigheten från denna uppgift, Jämför med Radiotjänsts räkningar .Genom att skattemyndigheten befrias från denna uppgift sparas tid och pengar då köerna till Skattemyndigheten och väntetiden är långa.

Skattemyndigheten ska inte agera som Kronofogdemyndighet för Svenska Kyrkan och på det sättet binda folk till Svenska Kyrkan och även göra det svårare för de med andra religioner och som blivit automatiskt tvingade till medlemskap i den svenska kyrkan att lämna densamma .

Krfm vid skuldsanering kan å andra sidan överföra medlemsavgifterna från skattemyndigheten till borgenärerna och tillämpa detta på samma sätt som vid villkoren för försörjningsstöd. Kyrkans medlemskapsavgift , andra samfund, alla föreningar i Sverige inklusiv partiorganisationer som får partistöd beaktas vid ansökan om skuldsanering, då alla har egna medlemsregister och medlemmarna betalar medlemsavgift . Alternativt gör medlemskap avgiftsfria I föreningar inklusive idrottsföreningar då de får föreningsbidrag.

Den reform som presenteras av De Nya Svenskarna är att man ska ersätta kyrkoval med Multireligionval.vilket är nödvändigt att genomföra med början här i Sverige och på detta sätt utveckla detta så att det blir möjligt att tillämpa i övriga nordiska länder. Sytftet är att dels lösa inre och yttre religionskonflikter , öka valdeltagandet med utökad demokrati och dessutom vet man vem som representerar en viss religion och som kan yttra sig om ett visst område. Samtidigt isolerar man fanatiker från att dominera. Det motverkar även rasismen och den hysteri som nu råder i b la Borlänge om byggandet av en moské som religionfriheten ger människor rätt till att bygga.

Multireligionval bidrar till ett lugnare klimat i stadesdelarna. Invandrarriksförbunden , föreningar för de samfunden , kristendom, islam, judendom, buddismen , hinduism m fl som får bidrag får engagera sig och arbeta aktivt för demokrati inom sin religion.

De nyanlända får direkt kunskap om multireligionval vilket bidrar till samförstånd även i flyktingförläggningar.

Donald Trump , SD,, Marine Le Pen Nigel Farage , Geert Wilders m fl får lära sig något vettigt att syssla med .

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


Ståthållarsytem eller segregation

Råd till allianspartiernas partisekreterare,

 Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området, pakt och murar mot flyktingar . Visa solidaritet med flyktingar och inte tvärtom ?

 Upprepa inte samma politiska misstag tre gånger och under tre mandatperioder!

 Undvik att er partihistoria och ideologi får koppling till SD som nyligen inte var välkomna av Nobelkommitten vilket tolkas som att SD inte följer de svenska värderingarna . Som alla känner till har SD:s medlemmar begått fler brott i förhållande till sitt antal än övriga riksdagspartiers medlemmar. Nu senast var det justitieministerkandidaten som blev misstänkt för brott . Den personen kvitterar ut 60.000 kr per månad i lön medan en flykting /invandrare förlorar sitt försörjningsstöd pga arbetsförmedlingens krav på ifyllda excellark och blanketter som visar att man har sökt jobb. De som grundade SD är högerextrema , rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt , BSS.

SD har inte åstadkommit någonting under de två mandatperioder de suttit i Riksdagen och de har inte lyckats med att hävda sin politik och inte fått något parti att samarbeta med dem eller visat någon skicklighet i politiken. Frågan är vad planerar ni inom Alliansen att genomföra tillsammans med SD under nästa mandatperiod ?

 

Era två upprepade misstag, ståthållaresystem, har lett till ett uppblomstrande av främlingfientlighet, ökad rasism , svaga regeringar, slöseri med resurser , splittring och dessutom hindrande av genomförande av åtgärder som svenska folket har väntat på och planerat för under lång tid och som gäller allt från stabilitet till ökad välfärd . Sven Hedins varningsord som uppmanade till satsing på försvaret och att glömma den svenska bonden påminner om dagens politik .

 

 1. Mandaterioden 1991-1994

vid bildandet av er borgerliga fyrpartiregering bestående av tidigare partiledare Carl Bildt som Statsminister, moderat,

Folkpartiet med Bengt Westerberg som socialminister, KD med Alf Svensson som biståndsminister,

Centerpartiet med Olof Johansson som Miljöminister blomstrade främlingsfientligheten dels genom lasermannens härjningar och uppkomsten av Ny Demokrati med krav på kraftigt minskad invandring. till främlingsfientlig retorik . Under den perioden är det bara DO och polisen som kan redovisa de anmälningar som gjordes av de med invandrarbakgrund som utsattes för hatbrott m.m .

 Under den andra mandatperioden med Alliansregeringen , Reinfeldt mellan 2006–2014 ersattes Ny Demokrati med Sverigedemokraterna, SD .

 2) Som borgerlig koalitionsregering 2006–2014 bestående Moderata med Reinfeldt som statsminister , Centerpartiet med Maud Olofsson som näringsminister , Folkpartiet med Jan Björklund som Högskole & forskningsminister , Kristdemokraterna med Göran Hägglund som socialminister , sk Alliansen för Sverige blev SD vald av en del av svenska folket som en av de som styr den svenska kyrkan med Antje Jackelén som ärkebiskop .

Den svenska ärkebiskopen delar ut stipendium till enbart kristna flyktingar i mellanöstern . Att en stor del av amerikanska folket valt Trump

visar att även demokratin har brister vilket är em upprepning av detta faktum att en stor del av det svenska folket röstade på SD. I vissa kommuner utanför Stockholm samarbetar en del av allians partierna och även regeringspartierna i smyg med SD .

 Ert tredje misstag var upphävandet av D-överenskommelsen som innebar att svenska folket tappade förtroendet för er som Allians för Sverige och att ni ska kunna komma överens om hur landet skall styras och ingå en hållbar överenskommelse. Er politik tillsammans med regeringspartierna har lett till ett Ståthållarsystem i de invandrartäta stadsdelarna, dvs invandrarna administrerar sina stadsdelar medan svenskarna styr politiskt.

För att rätta till D_Ö misstag krävs av er att att ni arbetar hårt för en demokratisk utveckling. Dessutom skall ni starkt poängtera och understryka att ni inte ska samarbeta med främlingsfientliga partier och icke tolerera främlingfientlighet i synnerhet när man t ex sätter eld på flyktingförläggningar .

 Vad gäller Ståthållarsystem krävs av er som partiledare att uppmana era partimedlemmar att flytta till invandrartäta stadsdelar så att mångfalden får styra och för en grön och hållbar stadsdel .

Ståthållarsystem har redan utvecklats i industriländer som USA , Storbritannien, Tyskland och i Norden med fl.

 Även regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får markera för Försäkringskassan att det det är inte är acceptabelt och strider mot folkrätten att skicka förmåner och pensioner till de svenskar som bosatt sig i de av Israel ockuperade områden som FN har fördömt Israel för.

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-med-centrala-roller-i-usas-extremhoger/


Demokrati eller patriotism, råd till de amerikanska politiska rådgivarna

Ur det amerikanska valet har det uppstått en ny demokratisk företeelse nämligen när flera ledande politiker inom republikanerna under avgörande valet uppmanar sina medlemmar att rösta på en politisk motståndare, Demokraterna, och icke på sin partikamrat vilket ställer de amerikanska väljarna inför ett demokratiskt dilemma , either patriotism eller demokrati .

 Bruket av patriotism utgör hinder för fred och däremed försvagar demokratin , de amerikaner som motsätter sig krig och deltagande i detta och de patriotiker som vill offra sina egna och sina barns liv för fosterlandet vilket av krigshistorien får stöd av majoriteten .

 Patriotism med krigspropaganda skapar hjältar för fosterlandet andra kallar det för Jihad .

 Demokratins avvikelser kallar vi, De Nya Svenskarna, för hämnddemokrati. dvs när en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator, EU:s flyktingavtal med Turkiet och hotet om att upphäva detta eller en far som tidigare varit president och som har utnyttjat sin ställning och sina resurser för att se till att sonen också blev president viket har orsakat att halva världen fortfarande brinner , eller en make som tidigare varit president ser till att hans hustru också ska bli president , varför inte ?

 Jo, detta förekom på 1300- talet , då Birger Jarl som inte härstammade från någon kunglig familj såg till att hans söner också fick ärva den svenska kronan. Detta resulterade i krig inte bara i Sverige utan det spred sig även till Norge och Danmark .

 I den amerikanska politiska traditionen har andra partier som Green Party med Jill Stein, och Libertarian Party med Gary Johnson

inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans sedan Whigpartiet , Whig Party som existerade mellan 18341860 under den svenska migrationen till USA då Millard Fillmore var president mellan 1850-1853.

alltså sedan Louis De Geers tid som justitiestatsminister mellan 1858–1870

 Rådet till de amerikanska politiska rådgivarna är följande nämligen att få igång en diskussion huruvida det är möjligt att bilda en koalitionsregering eller en samligsregering med Libertarian Party och Green Party , under tiden bearbetar det amerikanska folket sin demokrati och utvecklar den så att nya och gamla flyktingar kan bidra med demokratiska ideer och arbeta för dessa vid återvändandet och återuppbyggandet av de länder som de har flytt ifrån.

 Vidare, gör vapen sällsynta och icke så lätt tillgängliga, de ska endast gå att titta på på museer , inga vapen ska säljas på den öppna marknaden .

 Vidare, locka inte med pengar, det gäller även den svenska regeringen och SIDA, utan bidra med fredliga och demokratiska medel redan i exil..

 Genom en tillfällig koalitionsregering uppnår man reslutat såsom i Sverige , t ex Saltsjöbadsavtalet vilket genomfördes av koalitionsregeringen Hansson Branstorp 1936. Ålandsfrågan löstes genom koalitionsregeringen Erlander-Hedlund 1951 , Åland var nämligen involverat i Krimkriget .

 Efter 44 år tvingades S lämna ifrån sig makten, i USA däremot har man inte lyckats med att bryta demokraternas och republikanernas dominans.

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Almedalsveckan borde ägnas åt att presentera konfliktlösning , fredsplan och invandrarriksförbundens roll

 

Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner

 

Från svenka riksdagspartiernas sida

- att riksdagspartierna som plikt uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta områdena

- att svenskarna gå tillbaka till sitt ursprung att arbeta med städning, taxikörning och i tobaksaffärer samt restauranger så att mångfald blir verklighet att både invandrare och svenskar tar initiativ till att anställa varandra i olika företag.

- Avveckla 26 svenska ambassader från de länder som är medlemstater i EU, likadant gör de övriga 26 EU-länderna , allting koncentreras i EU, där de träffas varja dag .De Nya Svenskarna har tidigare presenterat den modellen i detalj .

 

Från invandrarriksorganisationernas sida

Att skapa politisk praxis i exil som vägledning för alla flyktingar vid återuppbyggandet och återvändandet och även vid avslag på uppehålltillstånd .

Att varje invandrarförening som ingår i riksförbunden har en hemsida på sitt eget språk under en svensk topdomän .SE. Informationsplikt En tydligt mailadress under topdomain @syriskariksforbundet.se och ej hotmail .

 

Revolution, val eller internationell fredskonfrens om Irak

 

Det är ostridigt att Sverige genom fd statsminister Göran Persson 1996-2006 , gav stöd till George Bush och Tony Blair till det pågående kriget ., Nu ålägger det Göran Persson att träda fram och förklara sig .

Systemet med vetorätt , FN som har misslyckats med att lösa konflikter och skapa fred samt skydda människor från att utsättas för övergrepp. Franska soldater under FN-flagg misstänks för att ha begått de mest avskyvärda brott och detta under Jan Eliasson som FN vice GS .

 

Flyktingkatastrof pågår och ett svagt EU arbetar under Cecilia Malmström som Sveriges EU-kommissionär , en av unionens mäktigaste institutioner, Ökat antal främlingsfientliga partier I EU som ledde till mordet på den brittiska politiker som hade samma rätt som motståndarna till EU I sitt argument under valrörelsen . Det är inte helt fel att hävda att de som röstade för utträde indirekt gav stöd till mordet på en politiker som valts av det brittiska folket .

 

EU och FN har dessutom misslyckats med att få flera länder i Mellanöstern, Afrika och även i Asien t ex grannen till FN:s generalsekreterare att gå över till demokrati ,

Valet av personer som inte är politiker eller med liten politisk erfarenhet till EU- paramentet har lett till ett ännu svagare EU . Dessutom finns det fortfarande länder inom EU vilka saknar Top Domän vilket är avgörande för ländernas utveckling , bekämpande av arbetslöshet och till ökad produktivitet. Det är också avgörande för ländernas infrastuktur och utveckling .

 

Sverige är redan innan valet till den tillfälliga platsen i FN:s säkerhetsråd ett mäktigt land i världen , SIDA med sitt bistånd och utdelning av 5 olika Nobepris gör Sverige ännu mäktigare i världen.

 

De Nya Svenskarna uppmanar till att använda dessa positiva faktorer effektivt för att förändra världen med fred – demokrati och hållbar utveckling

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23126138.ab

 

 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen

 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978–1979.

 I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande:

Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna.

Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978

 Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val.

När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning till svenska kyrkan av muslimer alltså en konvertering till kristendom i smyg. Detta kan endast upptäckas på deklarationsblanketten då de får betala skatt till svenska kyrkan, alltså inte endast den begravningsavgift som alla får betala, utan de har ovetandes blivit påtvingade ett medlemskap I den svenska kyrkan vilket verkar helt rättsvidrigt.

För det tredje, invandrarnas riksförbunds roll I demokratin och den roll som de eventuellt spelat när det gäller det kaos som nu uppstått I regeringen. Demokratin och religionsfriheten måste hela tiden diskuteras.

Uteslutning I regeringssamarbete av SD bl a pga sin historiska bakgrund, rasism och främlingsfientlighet, vilket de inte tagit avstånd ifrån. Likaså om L och KD inte avstår från att försvara Israels politik men däremot är det självklart att de ska försvara det judiska folket på samma sätt som det palestinska folket.

Trots detta betraktas den nuvarande regeringen, S och MP, som den mest jämställda regeringen då den består av hälften kvinnor och flera med olika invandrarbakgrunder som statsråd. En regering med sådan mångfald ska uppmuntras även i fortsättningen.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685811.ab

 


Startskottet för Europeiska våren

I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur , lyckades det modiga isländska folket genom solidaritet med ICIJ starta en europeisk vår . Det har på ett fredligt snabbt och effektivt sätt och utan offer uppnått sitt mål .

Emellertid, kan ett yrkande på misstroendevotum mot statsministern leda till hela regeringens avgång . Detta har större effekt än att bara byta ut honom mot någon annan som inte är vald.

Som jämförelse: Dåvarande svenska oppositionen, nuvarande alliansen, agerade vid fd statsminster Göran Perssons besök i Kina genom att yrka på misstroendeförklaring mot honom . Alliansen, speciellt KD:s brott mot D-överenskommelsen och försvarandet av Israels politik när vår utrikesminister representerar hela svenska folket är allvarligare än Panamaskandalen. Detta minskar även flyktingarnas /invandrarnas tron på demokrati.

När man nu har visat att svenska banker och direktörer och kanske politiker kan dyka upp i det sk Panamadokumentet , brevlådeföretagen , borde svenska folket kunna tillämpa den sk Tre radikaliteters åtgärder .

Tr e radikaliteters åtgärder omfattar

 1. Det isländska folkets agerande i form av uppror

 2. Alltingets agerande som stöd till folket , oppositionen i form av yrkande på misstroende mot statsministern

 3. Överföra den gömda förmögenheten till folket att finansiera välfärden med.

Den internationella organisationen för grävande journalister, ICIJ:s avslöjande och det isländska folkets uppror är ett startskott för den europeiska våren

Det självstyre som Island har, deras parlament betraktas som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet Alltinget har sina rötter i det ting som hölls år 930 i Tingvalla. Emellertid, det finns fortfarande folk som kämpar för sin rätt att existera som t ex romer och folket i Västsahara . Det ena folket tillhör ett EU- land som redan har demokrati medan det andra tillhör u-länderna .

Det senare folket har aldrig smakat på demokratin. Kan romer ta lärodom av den samiska, åländska och isländska modellen av självstyre; och vad kan Västsharara lära sig av det kurdiska självstyret?

Europiska våren kan vända på utvecklingen så att det blir lättare att lösa konflikterna och garantera andra minoriteters rättigheter.,

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arga-kunder-lamnar-nordea

 

 

 


Politiken & demokratin är i ständigt behov av utveckling, del I I

Självstyrelsesystem , Romernas självstyre

Liksom ålänningar, samer och kurder dvs Kurdistan behöver även romerna stöd för sin självständighet .

#Rom / roma kommer från ordet dom och betyder 'en människa', och mänskliga rättigheter gäller även dem.

Hela världspressen ägnar sig åt att bevaka en massmördare , landsförrädare och terrorist som gör anspråk på sina rättigheter samtidigt som flyktingarna behöver deras stöd och bevakning av deras #mänskliga rättigheter jämför med fångarna i #Guantanamo fängelset. . Även andras rättigheter såsom romernas har glömts.

Romerna har genomlidit och utsatts för tre förföljelser faser

Religionen var en av de största orsakerna till utvandring av romer mellan 1001-1027 från Rajasthan en delstat i nordvästra Indien. enligt överenskommelse mellan den turkiska sultanen Mahmud av Ghazni och Kara-Khanid Khanate .

Romernas situation i Sverige

I Sverige finns mellan 10-100000 romer med en historia av förföljelse, trakasserier och diskriminering

#Romerna under andra världskriget.

Under Förintelsen i Nazityskland hörde romerna (och sinti), vid sidan av judarna, till de hårdast drabbade. Romer förföljdes och dödades urskiljningslöst av tyska Einsatzgruppen på östfronten och hundratusentals romer från det av Tyskland ockuperade Europa fördes till arbets- och utrotningsläger. En romsk benämning för nazisternas folkmord är Porajmos, en romsk motsvarighet till judarnas Shoah. Omkring en miljon romer och sinti dog under Förintelsen. FN löste judarnas problem genom bildandet av Israel som inte tar emot några flyktingar medan romerna ännu ej erhållit något stöd

Romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse eller diskriminering och utvisning som splittrar dessa och att de hamnar i olika länder som flyktingar utan stöd med tiggeri som ett sätt att överleva.

#Självstyre /Autonomi innebär självbestämmanderätt, oberoende av territorium, politik . Ordet autonomi kommer av grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag).

Romerna är en minoritet antalet registrerade romer uågår till 621 573. Vissa romer väljer att kalla sig själva rumäner eller ungrare. Övriga inkluderar mindre grupper folk med ursprung från grannländerna, runt tusentalet polacker i Suceava.

Romerna behöver stöd och uppmuntran för sin bestämmanderätt , ett självstyre inom det territorium som de har rätt till

Nu när #Rumänien är medlem av militäralliansen Nato och #Europeiska unionen skulle detta kunna underlätta för romerna att organisera sig och välja ett politiskt organ som ska erkännas som representant för alla romer .

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Internationella kvinnodagen 8:e Mars 2016

De Nya Svenskarna gratulerar världens kvinnor på den dagen samtidigt som vi understryker betydelsen av flyktingkvinnors kamp i exil

 Vi firar den internationella kvinnodagen för att hedra kvinnorörelsen . År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp och på grund av detta avstod många män från att rösta. Emellertid, invandrarkvinnor i exil fick sina rättigheter i Sverige utan kamp bl a rösträtt liksom invandrarmän,

 Det är därför De Nya Svenskarna understryker betydelsen av solidaritet med andra kvinnor som befinner sig under krig, ockupation , kränkning , brist på mänskliga rättigheter och ha rätt att få skydd i EU länderna.

Invandrarnas kamp skall inte upphöra vid EU ländernas gränser då flyktingkvinnorna som söker skydd och de som redan har fått skydd utsätts för rasism och diskriminering.

 Invandrarkvinnor i exil i Sverige är ännu inte jämställda med infödda svenskor

ej heller har de rätt att inneha statsministerposten, då den är reserverad för partiledaren .

 .FN:s generalförsamling resolution från 1977 och erkännande av internationella kvinnodagen den 8 mars

 1978 bör kompletteras med “ de kvinnor som redan har fått sina rättigheter i exil genom solidaritet med andra flyktingar som också har rätt till skydd inte drabbas då varje misstag kan utnyttjas av rasistiska organisationer vilket kan drabba andra flyktingar vilket är en ohållbar flyktingpolitik

 Invandrarkvinnor solidaritet i exil i Kampen för Fred -Demokrati och Hållbar utveckling , FDU, förena människor bl a i Sverige och de som ska återvända .

EU skall inte missa den unika möjligheten att passa på att utrusta flyktingar med FDU så att de kan tillämpas vid återvändande och återuppbyggande.

Det är en exilpraxis som skapas så att nästa generations flyktingar lyckas med återvändande och återuppbyggnad.

 Emellertid kvinno kampen i exil måste belysas så att solidaritet med andra kvinnor som befinner sig

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.svd.se/familjehem-lockar-nyanlanda-barn-med-pengar/om/barn-under-samhallets-vard

 


Inför påvens besök och möte med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i Sverige


De Nya Svenskarna föreslår en fredsplan  mellan religionerna

Utan tvekan är det påven som är  överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som kommer att ta upp konflikten mellan judar och muslimer , kristna i mellanöstern och problemet i Södertälje där syrianer omfamnar sin kyrka  vid sidan om flyktingkatastrofen. Den fredliga dialogen , den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén   har ett gyllene tillfälle att ta upp frågan om införande av MULTIRELIGIONVAL i de länder som påven kan påverka.
Den fredliga dialogen är bäst genomförbar och kan endast få effekt med  en dagordning innehållande ett huvudämne nämligen MULTIRELIGIONVAL där Sverige tillämpar kyrkoval som inte förekommer i de romersk-katolska  länderna.
Mot denna bakgrund föreslår DPNS inför påvebesöket att antingen införa kyrkoval även i de områden som omfattas av dem romersk-katolska tron eller att den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén upphäver kyrkovalet och ersätter det med MULTIRELIGIONVAL. MULTIRELIGIONVAL  går nämligen att genomföra i många länder , Sverige kan vara förebild när det gäller den fredliga dialogen mellan religionerna .
Det är inte lämpligt att bara riksdagspartierna som har minst  4%  får delta i ytterligare  ett val  förutom  allmänna val  nämligen kyrkoval medan andra inte får delta . Detta är inte ett eu val. Inte heller muslimer, buddister eller hinduer får delta .
 Är det förenat med kyrkans tradition att ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen
 har mandat bland kyrkomötets ledamöter 2014-2017?  Sverigedemokraterna (SD)  har 13 mandat

 Genom införande av MULTIRELIGIONVAL kan man utesluta SD:s roll i  kyrkomötet
 Religion är ett opium för folket  enligy Marx  som vänstern    med sina  6 mandat förknippas med.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Fråga till EU- parlamentet , väljarna vill veta !


På uppdrag av  EU-ländernas väljare skickades två burkar innehållande två kemiska ämnen till två EU-länder, Frankrike och Storbritannien för  analys .  Det gällde att få fram huruvida de giftiga ämnena orsakade att  två  personer från länder vilka inte tillhörde EU dog . Den ene var politiker, president och fredspristagare som om han hade fått leva vidare hade  kunnat undvika den politiska anarkin , nämligen Yaser Arafat .
Frankrike kom efter analysen fram till  att Arafat blev förgiftad genom att israeliska soldater placerat gift i hans mat , giftet smygplacerades i hans mat medan han satt i husarrest och enbart israelisk militär hade kontroll över området.
Den andre en rysk oppositionspolitiker blev förgiftad.
Storbritannien konstaterade att hans död orsakades av ett gift och att ryska staten stod bakom hans död.
Det sista fallet blev mer uppmärksammat som en tydlig och säker förgiftning, medan man i det första fallet har lagt locket på .
Frågan gäller Frankrikes och Storbritanniens trovärdighet och politikernas och  journalisternas mod.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H


För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen
 betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.

Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .

Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt.

 Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .
Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har råd med och de kan därför inte bo kvar i sina lägenheter som de har bott i under många år och tvingas flytta ,en del blir avhysta från sin bostad
trots att de batalat mellan en och två miljoner till samma hyresvärd. Fastighetsägarens vinstmaximering bör inkluderas i termen vinst i välfärdens minimering .Fastighetens läge, skolor, affärer,
daghem, nära till idrottsanlägningar, bad och kommunikationer har betydelse vad gäller hyran , den ökade standarden höjer hyran.

Fasighetsägare skall inte  från en fastighet eller flera förfoga över ett kapital som stiger tre gångar fastighetens värde på banken. Staten kan t.ex
genom subventioner  jämka förlusten och i gengäld underlätta för staten genom att bostadsbidraget slopas för dessa som är inkluderade i den modellen .

Motverka urbanisering dvs folkförflyttning från landsbygd till stadsområden då en hyresgäst som har bott utanför storstaden många år hos samma fastighetsägare eller på gräns 30 år
kan tillgodoräkna sig  denna fördel. Ingen vill missa det tillfället om den modellen blir godkänd i riksdagen.

Den hyresgäst som skött sitt åtagande/förpliktelse gentemot hyresvärden under många år och har tex genomsnittligt betalat 6000 * 12 * 30 , 75 000 /år  har gett fastighetsägaren två o en kvarts miljoner kr.
om fastigheten har 5 våningar och varje våning består av 5 *25 lägenheter * två och en kvart miljon vilket ger fastighetsägaren närmare 60 miljoner under den perioden ,
 varje månad ökar fastighetsägarens kapital med 25* 6000

Jämkning av hyror /storleken på en lägenhet  innebär att en fastighet som har 5 våningar med 5 lägenhet i varje våningar med olika storlek och hyror räknas som genomsnitt 6000 kr i hyra  

Modellen strider inte varken mot JB , regeringen och försäkringskassan kan överföra bostadsbidrag och tillägg som varje månad utbetalas till de som omfatter av modellen
till annan verksahet som i relation till tex fastighetens underhåll enligt BIM modellen från energieffektivisering till en grön utemiljö .

Att bygga flera bostäder skymmer staden och den öppna miljön , det blir ännu trängre att gå, brist på  plats för gående, äldre , barnfamiljer, handikappade ,  lekplatser för barnen.
 
De som omfattas av den modellen kan öka sin välfärd och får mer i plånboken utan att behöva rösta på de som under valrörelsen lovar mer pengar I plånboken , den modellen har även en demokratisk
effekt .Den i sin tur kan öka välfärden även för hyresgästerna som inte omfattas av modellen
 
 De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en bostadspolitiken  har sina brister och fel b.la är det  svårt för invandrare att få hyreskotrakt i innerstan

och att en del utnyttjar sin ställning och på det sättet får en lägenhet ,  varför bostadspolitiken kompletteras eller reformeras   enligt model H, med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 30 år. Det är också nödvändigt att flytta förbunden som Kommunal, LO. TCO till förorter som Alby, Rinkeby eller Fittja vilket underlättar för anställda att söka bostad i de områden som integrerar sig med invandrare
 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten
 
 


Jihadiska konflikter & rabinernas konflikter

Måtte år 2016 bli ett fredens år, slut på ockupation, bosättningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Flyktingar som räddas, torka och  hunger förknippas alltid med profeten Mose som både judar , kristna och muslimer hänvisar till . Mänskligheten räddades även undan översvämning med hjälp av profeten  Noa och hans  ark.
Mose sade till Aron att ta sin stav och slå på Nilens vatten och förvandla det till blod. .
I vers 4 Mos 17:2     : Säg till israeliterna att varje stamöverhuvud skall ge dig en stav, en för varje stam, sammanlagt tolv stycken. På varje stav skall  stammens namn skrivas. I  Jos vers 4:23 står skrivet  : i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut framför eder, till dess I hade gått över den, likasom HERREN, eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför oss, till dess vi hade gått över det.
 
De som tror på miraklet skulle inte förvänta sig att Israel som själv inte tar emot flyktingar ,skall lämna från sig Moses stav , så att  man kan rädda flyktingarna från att drunkna i havet.  Översvämningskatastrofen i Kina 1931 dödade mellan 800 000 - 4 000 000 människor och  1928-30 dog  över 3 miljoner människor av svält också det i Kina. De som tror på på Noa och hans ark skulle inte förvänta sig att FN  kan skapa en sådan ark som kan rädda människor från översvämninger. USA har i Haiti  tusentals odetonerade bomber i havet , provskjutningar , orsakat slaveri med handel med barn  och cancersjukdomar . Jordbävningen i Haiti 2010 krävde        200 000 människors liv . Trots att 10.000 hjälporganisationer varit  involverade, bara Sverige skänkte 50 miljoner kronor  till jordbävningsoffren i Haiti,  men fortfarande säljs barn som slavar, svälter med restavek systemet.
 
Den Amerikanska ockupationen orsakade konflikt mellan  Haiti och Dominikanska republikens diktator Rafael Trujillo , Persiljemassakern , då 20.000 haitier slaktades och mördades och utvecklade en för Dominikanska republiken unik politik av rasdiskriminering, antihaitianismen, riktad mot de svarta i grannlandet.
En sådan naturkatastrof sker under s k utomobligatoriska förhållanden dvs att människor  inte har kontroll över det. Medan att gasa ihjäl människor , starta krig eller uppmana till det skapar dominoeffekt , flyktingkatastrof  då flyktingarnas lik flyter i havet . Tidigare tilldelades två gånger Nobels fredspris Förenta Nationernas flyktingkommissariat  1954 och 1981.  1963 gick det till Internationella rödakorskommittén och 1965 till FN:s barnfonds Biståndsorganisation. De som har fått Nobelpris bör påminnas om vilken roll de har. FN, Kofi Annan  från Ghana fick Nobels fredspris 2001   och medlade senare i konflikten i Syrien.

De  flyktingar som klarade sig har skapat  arbetstillfällen åt EU-länderna så att  pensionerade poliser kallats in medan det finns hundratals arbetslösa ungdomar . Dessutom  har invandrare som själva varit flyktingar utnyjttjats i byggandet av stängsel mot flyktingarna. Svenska budgeten skall inte användas  till sådant förtryck och slöseri. Byt därför stängslen mot fiberbredband  . Stängsel påminner hela tiden om den israeliska  muren som en symbol för förtryck  och frihetsbegränsning..!
Utrycket Exodus  användes för ett fartyg med judiska flyktingar och med det avses resa till Brittiska Palestina. 

Den United Nations Special Committee on Palestine sk FN:s Palestinakommissionen, som leddes av den svenska juristen och ordförande för Internationella Röda Korset 1947 tillika ledamot av FN:s kommission för folkrätten, International Law Commission ,Sandström, som fick i uppdrag av FN att dela in området i en judisk och en palestinsk stat .
Här användes  uttrycket en arabisk  i stället för muslimisk stat och en judisk stat i stället för israelisk.
 När engelsmännen som kolonialmakt i området  under  premiärministrarna  Clement Attlee  och  Winston Churchill misslyckades med att hitta lösning och senare  USAs president  Harry S. Truman  motsatte sig  delning  överlämnades saken till FN.  Sverige  hade roll som ordförande för det internationella Röda Korset och Sandström var domare vid den permanenta skiljedomstolen i Haag.
Under   68 år av konflikt och lidande tilldelades  så många  Nobelpris för fred   USA har fått det elva gånger, bl a två presidenter.
( 1947 -Friends Service Council, American Friends Service Committee )
(1953 - George C. Marshall  USA, )
(1950 - Ralph Bunche     Medling i Palestina, 1948 USA,)
 (1962 -Linus Pauling  USA, 1964 Martin Luther King  USA,  )
(1970 - Norman Borlaug  USA, 1973     Henry Kissinger,
Le Duc Tho      USA med  Vietnam)
( 1986     Elie Wiesel          USA, )
(2002 - Jimmy Carter      USA  president)
(2007     -Al Gore, IPCC     USA, )
(2009 - Barack Obama     USA  president)
För fred med Israel fick  Egyptens  Anwar al-Sadat och Israels Menachem Begin  Nobels pris för fred  1978 och 1994 fick , Israels Shimon Peres och Yitzhak Rabin samt Palestinas Yassir Arafat Nobels fredspris. Två av dessa blev mördade.
 

Fördöm de som inte fördömer ockupation, bosättningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Sverige ensidigt upphövde NR på samma sätt som Kd ensidigt upphövde DÖ

Ingå man en sådan viktigt övernskommelse skall man se till att de som täcknade DÖ inte omdelbart försvinnar, avgå eller byttas ut.

Det är nämligen bara de som tecknat DÖ kan argumentera och försvara varför de dodtog en sådana övernskommelse !
Föer det tredje , Rienfält som utgör storsta av de allianspartiet och Häglund sommista av de de ändå utgöt majoritetn blan allianspartierna ,
C & Kd ensama har ente demokratiska legitmitet att upphöva DÖ.Inte heller Kd enssidigt upphöva det.
 
De partierna som ingick DÖ är nämligen medlemmar i Nårdiskarådet som grundades 1952 då S och C styred Sverige genom
samlingregeringen , Erlander- Hedlund.Att bonden skall inte leva fattigare än arbetare

Syftet med NR  är att stärka samarbeta mellan nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland
socialt och ekonomiskt, upphöva den obligatoriskakrav på passet,
Detta har också bidraget att den olymiska soomar spelet i Finland ocg ge bättre bild om Finland och dessuton få Åland självstyre.

Då spelade Sverige en internationel politisk roll bla nedrurtnings fråga och Sverige genom valet av Hammar skjöld  som FN:s GS och mot

Flyktingskriden
att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.
svensk id-kontroll , Id-kontroller på Öresundsbron kan betraktas som esidigt upphövde av NR .

Öresundsbron, järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn , och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
 Borttagandet av Ring 5 skulle avsevärt förändra förutsättningarna för en framtida Helsingborg–Helsingör-förbindelse.

utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder

 Den svenska delegationens i NR , inga medelemar av invandrar bakgrun.
M, Hans Wallmark , ordförande
M, Lars-Arne Staxäng
M, Lena Asplund
M, Pia Hallström
M, Thomas Finnborg
Sverigedemokraterna (SD) , Aron Emilsson
Sverigedemokraterna (SD), Paula Bieler
Sverigedemokraterna (SD), Richard Jomshof
Kd, Penilla Gunther
FP, Lars Tysklind
C, Staffan Danielsson
S Eva Sonidsson
S, Lennart Axelsson
S, Peter Johnsson
S, Phia Andersson , Vice ordförande
S, Pyry Niemi
S, Rikard Larsson
S, Suzanne Svensson
V Håkan Svenneling
MP, Jan Lindholm

I den svenska Ungdomens Nordiska råd sitter

Carl Olehäll från Kd
Thorgny Arwidson
http://u0752217.fsdata.se/kontakt/
Oskar Annermarken med gmail adress  oskar.annermarken@gmail.com


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och att utveckla demokrati .

Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre

angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara

statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt

eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet.

Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att

fördelas av ”Nämnden för statligt stöd ”, till trossamfund .

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en

gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i

samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

lagen 198:1591 om svenska kyrkan

Av lagen framgår att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en

öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och som bedriver en rikstäckande

verksamhet. Vidare reglerar lagen kyrkans organisatoriska uppbyggnad bl.a. med

församlingarna som lokala enheter och stiften som regionala enheter.

 

Kyrkovalet finansieras ändå av skattebetalarna trots att inte alla får delta

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com