Mot era argument

S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjligas konst vad har då SD för politisk konst som lockar vissa riksdagspartier till samarbete och därmed kväver oppositionen . SD kan gå samma öde tillmötes som Ny Demokrati.

Anledning till att SD fått en sådan spridning och uppmärksamhet I svensk media beror främst på rädsla för att De Nya Svenskarna som en svensk partiorganisation och som deltar i valet plötsligt kan bli ett stort parti och komma in I riksdagen .

Redan Gustav V tog emot tusentals flyktingar I Hindås trots att Sverige då inte hade samma ekonomiska möjlighet som nu och trots detta hördes inga protester från det svenska folket.

Svenska folket måste på ett demokratiskt och solidariskt sätt markera att det är fel att SD till storlek är lika stort som Fp, C, KD och V tillsammans.

Till er besvikelse kan SD aldrig bilda regering även om de får 45 % av rösterna . Detta beror helt enkelt på att inget parti är berett att samarbeta med SD. SD kan fällas på samma sätt som de själva fällde den röd-gröna budgeten. Ni som har röstat på SD har under två mandatperioder kastat bort era röster. SD har heller inte visat att de har åstadkommit någonting vettigt.

De Nya Svenskarna har kontinuerligt diskuterat även med de invandrare som röstar på SD.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

lejonet Cecil och Gråskjorta

lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom .

Deras liv som flyktingarbörjade tidigt , när den erfarne krigaren, Sautomer ,som tillhörde stammen Forvagraen dag tvingades att fly, att lämna sitt Saukamara som han älskade och bli flykting och lämna sin son Svitiod vilken föddes där . På grund av faderns frånvaro blev Svitiod ledsen och deprimerad. Han blev alkoholist och flyttade från det ena området till det andra . I fall han träffade på en människa passade han på att berätta sagor och omhistoriska händelseroch på det sättet fortsätta att umgås med människor .

Detta gladde naturligtvis hans far när han under sin flykt hörde om det för att han var rädd att sonen försummade kunskap om vapenhantering och konsten att krigavilket skulle försvaga deras stam. Därför rekommenderade han sonen att samarbeta med sin bror för att av honom lära sig och få stridserfarenhet.

En av stamkonflikterna började genom att en främmande inkräktare kom in deras stams territorium och som upptäcktes när Sautomer en dagmed sina män patrullerade i området. Vidslaget vid Blodsälv dödades många av fienderna,en del blev fångar och en del av dessa släpptes fria.Detta slag uppmanade sonen Svitjod att träna i stridkonst med sina bröder vilket senare kom att kallas för Ynglingaskald samtidigt som han fortsatte att ha kontakt med sin far i exil och att informera honom om stammen och att informera om områdeti allmänhet.För att öka sin stams makt och stärka bandet med andra stammar och för att få handelsförbindelser gifte han sig med Ylva dotter till Bure Fyfisdotter en av de stora stamledarna .

Emellertid, en dag medan Svitjod var på handelsresa fick han veta att hans far hamnatien blodig strid med en björn och blivit dödad. Han började omedelbart att söka efter sin fars lik och han tillbringade hela natten med sitt sökande . Plötsligt fick han syn på björnen som kallades för Gråskjorta , björnarnas björn , den stora björnen och handödade honom, och stack ut ögonen på honom och inte nog med detta hanplockadeäven hjärtat ur hans kropp och offrade detsom Nidlycka.

Emellertid visste inte Svitjod att den björnen betraktades som helig för de främmande inkräktarnaoch när de fick veta det började de kräva Svitjodshuvud.

Det var inte lätt för inkräktarna att mötaSvitjod han blivit stamhövding efter sin far och då han dessutom hade stöd från en annan stam sin frus sida.

Dentragedivilken han befann sig i och sättet på vilket hans far dog och det tragiska dödandet av den heliga björnen och den fortsatta konflikten med andra stammarorsakade ekonomiska problem vilket i sin tur ledde till stopp i handelnoch det rådde svält och fattigdom .

Tandläkaren Walter Palmer som sköt ihjäl lejonet Cecil med pil och båge påminner lite om Svitjod och Gråskjorta .

Vi hoppas att den 91 årige presidenten Robert Gabriel Mugabesom har styrt landet sedan 1987 alltså i 28 år och som startade en process för att överföra jordbruksmark till den svarta majoriteten kan komma till den besinning och inte agera på samma sätt som inkräktarnas stamhövding gjorde.

Däremot krävs ett förbud att jaga och att ingen i hela världen får inneha vapenlicens. Detta kommer att minska antalet konflikter och bidra till mångfald.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten  


Lösning på grekiska krisen genom att folkomrösta om monarki eller republik

 Grekerna måste utveckla demokratin , den har stagnerat sedan 1967 militären, ledd av Georgios Papadopoulos och med understöd av USA, genomförde en statskupp, vilket ledde till att militärjuntan kom att styra landet.
 

Det räcker naturligtvis inte bara med att ha allmänna val , demokratin måste hela tiden skyddas och utvecklas inte bara i Grekland utan i hela EU och övriga länder , USA, Storbritannien mfl.så att andra länder som arabiska våren följer efter.

1) Folkomröstning bör gälla huruvida Grekland ska återgå till monarki eller fortsätta som republik.

I den folkomrösting som ägde rum 1974 röstade 69 procent mot monarki trots att kung Konstantinos II, var emot juntan . Majoriteten av grekiska folket valde militärjuntan framför kungen . Majoriteten berövade kungens familj rätten att ärva tronen.

Kung Konstantin II , Alexia , Pavlos, Nikolaos , Theodoraoch Philippos .

Är det demokratisk att avsätta Konstantin och tvinga honom att tillsammans med sin familj gå i landsflykt för att i stället utse överste Georgios Papadopoulos till premiärminister?

Är det demokratisk tillämpning av mänskliga rättigheter att grekisk lag fråntog honom det grekiska medborgarskapet . Den svenska historien har genom en kupp 1809 berövat kung Gustan IV och hans familj rätten till kronan och skickade hela familjen i exil till Schweiz.

Lösningen på grekiska krisen är att folkomrösta om monarkin erkänna det misstag som skett visa solidaritet med kungens familj så att man kan välkomna tillbaka familjen till sitt land. Kungafamiljen har goda kontakter , förmögenhet, och kan hjälpa till med att mildra krisen .

 Det kompletteras med att den grekisla regeringen begränsar antalet ambassader så att EU bara har en ambassad och därifrån utfärdar bl a visum försedda med stämplar , personnummer , OCR m.m.

De grekiska kyrkorna utomlands och grekiska riksförbundet i Sverige , grekiska restauranger, fastigheter , fonder m fl ska redovisa sin förmögenhet öppet så att att den också bidrar till att man visar solidaritet med sitt folk och land eftersom de själva kommit som flyktingar till bl a Sverige .

Minska försvarskostnaderna

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten 

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

 

Flyktingar, studerande och ungdomar får bo i billigare bostäder, mellan

Vallentuna och Norrtälje , som drivs med solpaneler och vindkraft . Se bilden

Migrationsverket betalade 9 miljarder till finansiering av bostäder till

ensamkommande flyktingbarn och 130 miljoner till fd Ny demokratis ledare som

var främlingsfientlig men numera älskar han invandrare och ger dessa bostäder

 

 

 http://story.aftonbladet.se/flyktingarna#section-3

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Vad har decemberöverenskommelsen(DÖ) för betydelse för demokratin och invandrarnas riksorganisationer i Sverige och de övriga nordiska länderna .

Är det någon mening med att vi går till val och röstar om man genom en övenskommelse upphäver medborgarnas roll , oppositionens existens och sätter demokratin ur spel och dessutom bidrar till en byråkratisk riksdag med ineffektiva riksdagmän under en känslig period med krig , flyktingkatastrofer och miljöförstöresle till följd av krig. Biståndet från SIDA gör ingen nytta samtidigt som de rasistiska partierna i Europa växer.

Ineffektiva riksdagmän som motsätter sig ett extraval kan bero på lathet , trötthet och fruktan för att

förlora sitt mandat i riksdagen, de tjänar 60.000 kronor i månaden med garanterad anställning i minst fyra år medan många svenskar står utan jobb och där invandrare, handikappade och fattigpensionärer drabbas hårdast. Dessutom hoppades många pensionärer att valet skulle innebära en förbättring för dem. Även bönderna hoppades på en förbättring för deras del.

 

Alt 1: Tillämpa direktdemokrati effektivt. Låt svenska folket genom folkomröstning avgöra huruvida DÖ eller liknande kan ersätta allmänna val eller inte.

Även Natofrågan måste avgöras genom att regering och riksdag vänder sig till folket för ett avgörande . Nordiska länder, särskilt Finland, är mycket dåliga på att utnyttja direktdemokrati. I republiken Finlands fall kan det bero på presidentens roll.

 

Alt: 2 Ett extraval eller omval . De som förespråkar regeringens samarbete med SD i stället för ett extraval är affärsmän som kan vara en del av SD eller sympatiserar med dessa och sätter demokratiutvecklingen sist i sin agenda ..

 

Alt:3 Vad gäller samarbete utanför partigränserna

Bilda samlingsregering som omfattar alla riksdagspartierna med undantag för SD jmf med andra världskriget då kommunisterna uteslöts från att medverka i en sådan . Andra värdskriget = Nazismen och rasism.

Sverige saknar en lag som reglerar partiorganisationer och skattemyndigheten ska inte tillåtas att ogiltigförkara föreningar och organisationer utan stöd av en sådan lag . Därför, gör det möjligt att ogiltigförkara en organisation genom dom och inte genom att skattemyndigheten avregistrerar föreningar utan stöd i lagen.

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 

Det är därför de partiledare som ingick i decemberöverenskommelsen försvarar militarisering genom att vara tysta som sköldpaddor !

 

Det är mer lämpligt att ACE i ställetövaride områdenvilkaIS ockuperar !

 

Regeringens nederlag blir allt fler men trots det vågar Alliansen inte ta initiativ till att yrka på misstroendeförklaring ej heller upphäva decemberöverenkommelsen och gå till till det extraval som den planerade innan den 27 december 2014 . Alliansen och SD fällde nyss regeringens förslag om vinster i välfärden men vågar trots detta inte ta ytterligare ett steg mot extraval!

 

Om svenska folket hade givit mandat till DPNS i valet 2014 hade den svenska politiken ändrats från grunden enligt nedan .

 

Att utesluta att SD får en vågmästarroll

Att utesluta att det uppstår en regeringskris

Att den odemokratiska decemberöverenskommelsen eller liknande uppgörelser inte får förekomma.

Att utesluta att sådanainternationella militärövningar som den s k Arctic Challenge Exercise , ACE, äger rum på svensk mark. Att samiska folkets vilja respekteras och att samernas områden liksom Åland blir demilitariserade ochatt det som på Åland inte får finnas någon militär aktivitet i fredstid.

De svenska , finska och norska regeringarna nonchalerar Sametinget, Ålands parlament ochStortinget .

Det är obegripligt att ett land som delar ut Nobels fredspris är med i Nato , deltog aktivt i dess bildande och även aktivt i hetsar upp för krig .

Socialdemokratiska partierna i Norge och Sverige vilar i Natos famn , Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare och f d Arbeidarpartiets ledare och statsminster och det svenska Arbetarpartiet som leds av Stefan Löfven .

 

Den finskestatsministernAlexander Stubb som ordförande för Samlingspartiet har sina rötter i Österbotten,han harstuderat i USA och kan ha blivit påverkad av USA:s politik .

 

Flyktingarna i dessa länder kan bli förvirrade vad gäller respekt av minoriteternas självständighet och vad gäller folkrätten

 

Åk i stället och öva ide områdensom IS ockuperar.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Engagera er ni Nobelfredspristagare !

 

Den andra Operation Desert Storm

 

De är duktiga på att starta ett krig och sätta etiketter och koder på sina operationer ,

Den amerikanska med koden Desert Storm , den brittiska med kodnamnet Operation Granby, den franska med kodnamnet Opération Daguet och den italienska med kodnamnet Operazione Locusta . De är dock dåliga på att åstadkomma fred och att lösa de flyktingsproblem som de själva orsakat.

Dessutom använder de planeten Mars för sin krigshärjning. Ökenstorm eller sandstormar som härjar över Mars yta i veckor ändrar planetens färg. Det land som utforskat denna planet mest, minst fem gånger , är USA. Det enda vi har fått veta är att det på Mars en gång funnits rinnande vatten . Kriget mot IS liknar världarnas krig där varelser försöker invadera jorden .

 

Al-Ramadis som som igår föll i händerna på IS omfattar en tredjedel av Irak vilket motsvarar hela Götaland. De kom över en stor mängd vapen och andra tillgångar och cirka 40.000 uppges ha flytt från staden.

Alanbar är den irakiska porten.

Var är staten och kurdernas milis som de är stolta över ?

När milisen har rymt och det saknas en stat och de irakier som skulle bygga upp Irak har återvänt till Sverige , se punkt 2 nedan. De som nu har makten i Irak kräver av medborgarna att ha med sig en betrodd irakisk person som kan intyga att personen ifråga är irakisk medborgare. Detta gör det svårare för en en del att återvända. De sunitiska stammarna i det av IS ockuperade området hävdar att IS inte fick tillgång till moderna vapen utan endast till gamla ryska Kalashnikov . Ifall det stämmer att stammarna inte hade någon modern militär utrustning så stämmer argumentet och att IS inte har beslagtagit de vapen med vilka de kan avskräcka amerikanerna och irakiska miliser.

 

Lösningen

1) att folkomrösta om att Irak ska återgå till monarki eller fortsätta som republik som uppkommit genom revolutioner. Samma sak gäller de länder vilka omfattas av den arabiska våren.

 

2)Inget motstånd sker mot IS och på det sättet minimeras personliga tragedier .

Låt IS ockupera Alramadi samtidigt som de ansvariga evakuerar medborgarna därifrån , de är redan flyktingar i sitt eget land.

På det sättet identifieras vilka som ingår i IS och vilka de länder är som står bakom IS. För det andra respektera och följa krigslagarna och ta hand om krigsfångar .

 

I händelse av att IS ockuperar hela Irak och dess regering hamnar i exil så har liknande händelser skett tidigare i historien.

Iran mot IS .

Vid IS ockupation av Irak kommer IS-anhängare från arabiska vårens länder att understödja IS i Irak. Detta minskar i sin tur våldet i de länder som omfattas av den arbiska våren. Det är bättre att strida i ett land än att strida i många länder.

 

3) Utbilda irakerna i exil i fred, demokrati och hållbar utveckling , FDU , och att ingen undantas från det. , Religionsfrihet ska gälla. Minskad religiös makt i moskeer och kyrkor. Föreningar och även ambassader ska delta för att undvika att upprepa samma misstag som skedde efter regimens fall. Minska stammarnas roll och förbjuda all milis från Mahdimilisen till kurdisk milis samtidigt som man värderar den kurdiska självständigheten.

Gör samma sak med flyktingar från andra länder . De nya utbildade krafterna ska delta i återuppbyggandet .

 

4) Inget riksdagsparti får hetsa upp för krig och rasism eller uppmana till våld. De partier som har flyktingar / invandrare i sitt parti, utrusta gärna de med FDU .

 

5) SIDA:s och exportrådets roller granskas. Irak har redan efter regimens fall fått 6 miljarder kr och ytterligare många miljarder har Sverige lämnat som bistånd. , En del irakier som varit inblandade i återuppbyggandet finns kvar i Sverige . Ingen direkt utfrågning har skett av dessa, vi måste få veta hur pengarna har använts och varför de har misslyckats .

En del av dessa är medlemmar i riksdagspartierna b.la i ett feodalt parti , ett religiöst parti och ett rasistiskt parti.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

 

 

 


Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.Voltaire ,

 

Vad Åsa Romson säger , vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz

Detta skedde under partiledardebatten och kan inte betraktas som ett officiellt uttalande och hon kunde likaså ha jämfört med Gaza Massacre eller när engelsmännen dödade 80 000 indiska tigrarm fl. Kommittén mot antisemitismfår nöja sig med vadfilosofen sade !

 

Enligt boken, de svenska partiernas rötter tvingades statsminister , Åkerheilm Af Margretelund som i sin regering hade en krigsminister att avgå 1891 när han uttalade

 “ den nya härordningen skulle sätta oss i stånd att tala svenska med normännen ”

. Detta var ett officiellt uttalande .

 

Åsa Romson behöver inte be om nåd ,

kommittén mot antisemitism och Judiska församlingens

kunskapsbrist om att att varje massaker är unik i mänsklighetens historia , skapar onödiga hinder för regeringens arbetevilket gynnar SD .

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyen-varre-helvete-an-resan-over-havet/

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 

 

 

 


Det glömda Sverige, och ett nyval utlystes

Försvarsutskottets prop om hur mycket svenska försvaret får kosta och att återmilitärisera Gotland är på väg att klubbas i riksdagen .

 Försvarsutskottet,FU, där majoriteten är män, visade sig ha samma argumet som SD som hotar med att fälla varje budget som ger ökat stöd till invandring och flyktingar

FU:s argument att hota medatt samarbeta eller söka medlemskap i Nato och öka budgetanslaget till försvaretoavsett flyktingarnas lidande pga krigen och attde somflytt från pågående krig , hatar alla krig och saknar bostäder . Oavsett om flyktingarnas önskemål är att återvända till sina hemländer när det bli fred. Småpartierna vill öka anslaget till försvaret samtidigt som de hetsar upp för krig trots den humanitära tragedin i Medelhavet, Detandra Poltava.

 

Karl XII var en ung äventyrare som hade jakt och vapen som sina huvudintressen.

Hur många av riksdagmännen och Försvarsutskottets medlemmar har jaktlicenser, jaktintresse och intresse för vapen ? Det är ytterst viktigt att vapenlicensen omprövas varje år, ställsamma krav som gäller för tolkar . En tolk tvingas varje år att betala 2 300 kronor för att kunna fortsätta som auktoriserad tolk. Dessutom vara känd för sin redbarhet och i övrigt lämpad som auktoriserad tolk eller translator. Dessutom krävs underlag på redbarhet från Rikspolisstyrelsen och Kronofogden. Tolkning sker ofta per

telefon. Därför har migrationsverket problem med olika dialekter.

Ställ samma krav på vapenlicenser, det ska vara mycket dyrt att inneha en sådan licens.

 Lagstiftarna verkar har problem med att skilja mellan att vara utrustad med vapen och utrustad med språk.

Skjutningar i offentlig miljö , jägare och tävlingsskyttar

Det hävdas att bara en liten del av de vapen som används när brott begås sker med licensierade vapen.

 

De tar från Solcellsenergi och ger till försvaret

 Många svenskar står i kö under flera år för att få ekonomiskt stöd till solceller , en del av dessa kommer att hinna dö utan att ha fått detta stöd . Energiministern som får stöd av Miljöpartiet hävdar att det är slut på pengarna , det saknas pengar och de prioriterar något annat. Vi kan inte se någon skillnad mellan, fp, C, Kd och Mp , dessutom vet man inte vad SD står för., efter splittringen kan SD hamna på samma nivå som Fp, Cp och Kd..

 

Småpartiernas ambition bl a FP om Sveriges medlemskapi Nato kan betraktas som ett svar på Bertil Ohlins bok om ” det glömda Sverige ”

 

Trots att han var partiledare och försvarsvän, ställde han sig alltid bakom neutralitetspolitiken,

 

Bertil Ohlin somledde fp i 27 år var också oppositionsledare , nu saknas opposition i Sverige , den är död eller som förlamad .

Bertil Ohlin hade 24,4 procent av väljarstödetoch för att få buktmed arbetslösheten samarbetade han med Gunnar Myrdal som också fick Nobelpris i ekonomi, och de kom med en lösning på hur man skulle bekämpa arbetslösheten .

När nyval utlystes med anledning avtjänstepensionsfrågan pga stridighet om folkpensionen, ATP, förlorade fp hälften av sina sympatisörer och det blev en katastrof för partiet.

Bertil Ohlin skrev om småbrukare, småföretagare, änkor och pensionärer medan den nuvarande fp-ledarenJan Björklund med sins5,42  %och flera andra små riksdagspartier som ligger nära spärren på 4 %tjatar om medlemskap i Nato.

Björklund anser, liksom folkpartiet officiellt, att Sverige bör gå med i NATO

 

Vill ni inte att flyktingarnaska återvända till sina hemländer och delta i återuppbyggandet ?

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 


Den svenska demokratins stora brister ,personvalsproblem och frikyrkopredikanter i politiken .

 

1) Det anonyma finansiella stödet och partistödet

I förra valet tog sig åtta personer in i riksdagen genom lyckade personvalskampanjer

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rvalkrets/02/personroster.html

 

2) Det moraliska stödet

Tyvärr verkar kombinationen sex och politik vara det enda som funkar säger den feministiska , partiledarenoch statsministerkandidaten , Kinberg Batra.

Den andra feminstenCecilia Wikström som var präst i Svenska kyrkanblev vald genom personval och genomatt överge prästerskapet och Gud och bli politiker tolkas som om hon tror mer på politik än religion .

 

kritisk till Lars Adaktussons personvalskampanj inför EU-valet.

Adaktusson uppträder under falsk flagg

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/norm-b-adaktusson-upptrader-under-falsk-flagg_3585830.svd

Var och en har en massa uppdrag

- Ledamot i utrikesutskottet

- Ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter

- Ersättare i transportutskottet

- Medlem i delegationerna för relationer med Afghanistan och Bosnien3) Orsak samband

 

Vad har detta förfarande för effekt på flyktingar ?

 

Flyktingar & demokratin

Exil är enligt vi, De Nya Svenskarna, en tillfälligt station där flyktingen förebereder sig för åtevändande och för att delta i återuppbyggandet och att tillsammans med andra exilmän som kommer från samma land utveckla landet.

 

Den arabiska vårens misslyckande har visat att de flyktingar som kommer från dessa länder inte har lärt sig något om demokrati och hur man styr en stadsdel och att fördela budgeten rättvist och ej j heller lärt sig att samarbeta med andra minoriteter från samma land vilket har förlängt lidandet vid genomförandet av den arabiska våren.

 

Det har visat att en flykting kan betala hur mycket som helst till smugglare

Anta att Mohammad Ali är beredd att betala 10 tusen Euro motsvarande hundratusen kronor. Sannolikheten är att en av 20 dessa flyktingar är ingenjör eller läkare .

I stället för att han betalar till smugglaren och uppmuntrar till en sådan blomstrande marknad som har lett till massdöd skulle han i stället vända sig till Sveriges ambassad i det land han befinner sig och ansöka om att studera, forska ,arbeta , besöka en anhörig , visum för att starta eget eller studera Sveriges statsskick, valsystem , väfärd , hållbar utveckling m.m . Som krav från svenska Migrationsverket kan vedebörande sätta in detta belopp på Migrationsverkets konto som garanti för sin försörjning under hela perioden. Då lever han inte på bidrag !

Pengarna räcker för hans försörjning I låt oss säga 10 månader, en del har familj och släkt vilket gör att pengarna kan räcka ännu längre . Under tiden kan han söka skydd i Sverige.

Det ankommer på Migrationsverket , Länsrätten och kammarätten som avgör hans fall att arbeta enligt principen effektivitet, snabbhet och billighet.

 

Invandrare som har kapital måste visa solidaritet med flyktingar I nöd.

Under tiden uppmuntar de med invandrarbakgrund som har kapital att investera i deras kunskap som arbetskraft genom att vända sig till dessa och alla som går på SFI Sverige och varför inte hålla föredrag på deras eget språk. De ska även besöka flyktingförläggningrna.

 

För att undvika främlingsfientlighet är det inte lämpligt att Migrationsverken är placerade i små kommuner , att placera en sådan myndighet i en liten kommun där det bor många pensionärer, som bara ser att många invandrare går runt utan sysselsättning gynnar SD .

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Varför fick två turkar ministerposter i Löfven- Romson regeringen när det finns 120 länder .

I fall Löfven saknar ministerkandidater utanför Turkiet kan han låta De Nya Svenskarna få veta det så att vi kan skicka flera kandidater till honom.

Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ibrahim Baylan , energiminister

 Den ene håller igång brasan och den andre släcker !

 
 
Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.
 
KUS
De Nya Svenskarnas ungdomsförbund

Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

Det är du som i första hand skall samarbeta med dina landsmän här i Sverige och inte med svenskarna så att ni vid återvändandet och återuppbyggandet är beredda att samarbeta även där och detta skall prioriteras , Samarbetet med svenskarna sker i andra hand pga av det inte är svenskarna som skall åka dit .

Det finns ett filosofiskt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

 

Flyktingar & demokratin

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.

 

De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia i detta land , denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss inte drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med nästa generation invandrare & flyktingar och med folket i asyllandet.

 

Frågan är hur fungerar demokratin och hur tillämpas den hos invandrarföreningar och organisationer i Sverige och vad ger de för demokratistöd till respektive hemländer, särskilt vid förberedelse till och under systemskifte till demokrati med hjälp av främmande makt ? Och slutligen, hur ser samarbetet ut mellan kristna och muslimer som lever som flyktingar samt minoriteternas anspråk på självständighet?

 

FRED

Exilländerna och dess partiers roll Majoriteten av Invandrare har en gemensam nämnare ; de är flyktingar

Som oppositionsrörelse , hur många medborgare får de offra och hur mycket av

landets infrastruktur ska de förstöra för att få bort diktatorn och skapa demokrati

?

Fredskretslopp

 

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och en hållbar utveckling.
I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig pågår eller där oroligheter eller konflikter med  grannländer eller minoritetsgrupper pågår.

Partiordföranden för Moderaterna börjar med att kalla endast de syriska flyktingar vilka är bosatta i Sverige och  som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

 

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i M och övriga partier.fredskretslopp

 

1) Flyktingar:
Syrier, Egyptier,Somalier, sudaneser, , salvadorianer , Afghaner,kongoleser, Jemeniter,Irakier,yazider eriterianer,iranier, palestinier , judar, nigerianer, tibetaner 

2) Riksdagspartier:
M,Fp,C ,Kd ,SD , S , V ochMp.

 

Riksdagspartiernas , SIDA , IDEA och hjälporganisationens roll

 

Innan tillämpningen ställer vi nämligen en fråga till Riksdagspartierna , i vår del fråga utgår vi från att 
samarbetet mellan svenskar och invandrare i
Riksdagspartierna fungerar någorlunda bra ,
men huvudfrågan är hur samarbetet mellan olika invandrare minoriteter och religioner som är medlemmar
i
Riksdagspartierna ser ut

 

Tillämpning

De syriska flyktingar i Sverige som tillhör Moderaterna, M , är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. 
Vi utgår därför ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar att tillämpa politiska kompromisser när det gäller att lösa konflikter
verka för demokrati och arbeta med miljöfrågor och inte bara delar ut valsedlar och värvar medlemmar pga stamtillhörighet då det
är ohållbart
och endast får till följd att rasism och flyktingfientlighet ökar inte bara i Sverige utan i hela EU.
Rundabordskonferens gällande syriska flyktingar i M
 

I fall Moderata samlingspartiet ,M, misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan M arbeta vidare med dessa parallellt med andra grupper av flyktingar och minoriteter såson sudanier och försöka igen , fredskretslopp ,
Stödet till de redan självstyrande regionerna  i form av Fred – Demokrati – Hållbar utveckling är viktigt.

Parallellt med det håller riksdagspartiet KD en Rundabordskonferens gällande d
e palestinska flyktingarna .
 
 I fall KD misslyckas går partiet till andra såsom judarna , som är medlemmar hos KD. KD fortsätter sedan med andra minoriteter såsom assyrier, buddister och hinduer . KD får samtidigt undersöka möjligheten till införande av MULTIRELIGIONVAL.

 

Parallellt med det håller partiet S en Rundabordskonferens gällande de afghanskaflykt

 

 Till sin hjälp kan S involvera den svensk-afghanska vänskapsföreningen

 

Parallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.
 Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna

Parallellt med det håller partiet C en Rundabordskonferens gällande de flyktingar från Eritrea.

 

Parallellt med det håller partiet V en Rundabordskonferens gällande de kongolesiska flyktingarna.

 

arallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.

 

Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna


Varje riksdagsparti tar samma initiativ med varje flyktinggrupp från ett land i taget .fredskretslopp.
 

För varför flyr folk från sina länder kan ni läsa här .

 

http://refugee.wordpress.com/

 

De Nya Svenskarna som är initiativtagare till modellen gällande fredskretsloppet har redan börjat att tillämpa modellen.

Trots uppmaning till riksdagspartierna att tillämpa modellen har vi inte sett något tecken på intresse. Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

 

 

De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Två svenska utrikesministrar som utmanat världen

Den svenska regeringen med Olof Palme som statsminister och Torsten Nilsson som utrikesminister erkände staten Nordvietnam och Ho Chi Minh premiärminister 1954 och president i 1954-1969.
 

Den svenske utrikesministern i Olof Palmes regering ,Sten Andersson , gick till amerikanska ambassaden bärande på sina axlar en säck innehållande svenska folkets protester mot Vietnamkriget för att överlämna säcken till ambassadören.

 
Hur mycket vågar utrikesminister Carl Bildt göra när det gäller Palestina

 

En statsminister , Olof Palme , gav stöd till befrielserörelserna i två länder Nordvietnam och Grekland .

 

Efter militärkuppen i Grekland 1967 flydde kung Konstantin med sin familj , politiker som Papandreous arresterades och statsminister Papandreous och Giorgios

Mikis Theodorakis sattes i husarrest och samtidigt fanns risk för inbördeskrig , Grekland blev republik utan folkomrösting och mot grekiska folkets vilja .

 

 Vilken är den grekiska invandrarens roll i Sverige ?

 

Hur mycket vågar statsministern göra när det gäller Palestina

 

 Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drängen som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall

Drängen  som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall och symbolen för 1920-talets

vågmästarpolitik

Han fällde regeringen  Branting 1923 , Han fällde regeringen Sandler 1926 

 Dessutom fällde han högerregeringen Lindman 1930  

 Han var en drivande kraft bakom Liberala samlingspartiets sprängning 1923  

 

 De Nya Svenskarna

En politisk hållbar utveckling

Om vi inte får ett parti bland de åtta svenska riksdagspartierna som leds av människor med invandrarbakgrund, kommer vi att beröva nästa generation av invandrare möjlighet att bli statsminister .

 

Vad är det för fel att vi får ett parti bland de övriga riksdagspartierna , där majoriteten utgörs av invandrare ?

Vad är det för fel att ha en partiledare med invandrarbakgrund bland de åtta nuvarande riksdagspartiernas ledare ?

Solidaritet . Jämställdhet och rättvisa kräver en sådan politisk hållbar utveckling

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com