Inför påvens besök och möte med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i Sverige


De Nya Svenskarna föreslår en fredsplan  mellan religionerna

Utan tvekan är det påven som är  överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som kommer att ta upp konflikten mellan judar och muslimer , kristna i mellanöstern och problemet i Södertälje där syrianer omfamnar sin kyrka  vid sidan om flyktingkatastrofen. Den fredliga dialogen , den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén   har ett gyllene tillfälle att ta upp frågan om införande av MULTIRELIGIONVAL i de länder som påven kan påverka.
Den fredliga dialogen är bäst genomförbar och kan endast få effekt med  en dagordning innehållande ett huvudämne nämligen MULTIRELIGIONVAL där Sverige tillämpar kyrkoval som inte förekommer i de romersk-katolska  länderna.
Mot denna bakgrund föreslår DPNS inför påvebesöket att antingen införa kyrkoval även i de områden som omfattas av dem romersk-katolska tron eller att den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén upphäver kyrkovalet och ersätter det med MULTIRELIGIONVAL. MULTIRELIGIONVAL  går nämligen att genomföra i många länder , Sverige kan vara förebild när det gäller den fredliga dialogen mellan religionerna .
Det är inte lämpligt att bara riksdagspartierna som har minst  4%  får delta i ytterligare  ett val  förutom  allmänna val  nämligen kyrkoval medan andra inte får delta . Detta är inte ett eu val. Inte heller muslimer, buddister eller hinduer får delta .
 Är det förenat med kyrkans tradition att ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen
 har mandat bland kyrkomötets ledamöter 2014-2017?  Sverigedemokraterna (SD)  har 13 mandat

 Genom införande av MULTIRELIGIONVAL kan man utesluta SD:s roll i  kyrkomötet
 Religion är ett opium för folket  enligy Marx  som vänstern    med sina  6 mandat förknippas med.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Fråga till EU- parlamentet , väljarna vill veta !


På uppdrag av  EU-ländernas väljare skickades två burkar innehållande två kemiska ämnen till två EU-länder, Frankrike och Storbritannien för  analys .  Det gällde att få fram huruvida de giftiga ämnena orsakade att  två  personer från länder vilka inte tillhörde EU dog . Den ene var politiker, president och fredspristagare som om han hade fått leva vidare hade  kunnat undvika den politiska anarkin , nämligen Yaser Arafat .
Frankrike kom efter analysen fram till  att Arafat blev förgiftad genom att israeliska soldater placerat gift i hans mat , giftet smygplacerades i hans mat medan han satt i husarrest och enbart israelisk militär hade kontroll över området.
Den andre en rysk oppositionspolitiker blev förgiftad.
Storbritannien konstaterade att hans död orsakades av ett gift och att ryska staten stod bakom hans död.
Det sista fallet blev mer uppmärksammat som en tydlig och säker förgiftning, medan man i det första fallet har lagt locket på .
Frågan gäller Frankrikes och Storbritanniens trovärdighet och politikernas och  journalisternas mod.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H


För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen
 betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.

Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .

Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt.

 Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .
Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har råd med och de kan därför inte bo kvar i sina lägenheter som de har bott i under många år och tvingas flytta ,en del blir avhysta från sin bostad
trots att de batalat mellan en och två miljoner till samma hyresvärd. Fastighetsägarens vinstmaximering bör inkluderas i termen vinst i välfärdens minimering .Fastighetens läge, skolor, affärer,
daghem, nära till idrottsanlägningar, bad och kommunikationer har betydelse vad gäller hyran , den ökade standarden höjer hyran.

Fasighetsägare skall inte  från en fastighet eller flera förfoga över ett kapital som stiger tre gångar fastighetens värde på banken. Staten kan t.ex
genom subventioner  jämka förlusten och i gengäld underlätta för staten genom att bostadsbidraget slopas för dessa som är inkluderade i den modellen .

Motverka urbanisering dvs folkförflyttning från landsbygd till stadsområden då en hyresgäst som har bott utanför storstaden många år hos samma fastighetsägare eller på gräns 30 år
kan tillgodoräkna sig  denna fördel. Ingen vill missa det tillfället om den modellen blir godkänd i riksdagen.

Den hyresgäst som skött sitt åtagande/förpliktelse gentemot hyresvärden under många år och har tex genomsnittligt betalat 6000 * 12 * 30 , 75 000 /år  har gett fastighetsägaren två o en kvarts miljoner kr.
om fastigheten har 5 våningar och varje våning består av 5 *25 lägenheter * två och en kvart miljon vilket ger fastighetsägaren närmare 60 miljoner under den perioden ,
 varje månad ökar fastighetsägarens kapital med 25* 6000

Jämkning av hyror /storleken på en lägenhet  innebär att en fastighet som har 5 våningar med 5 lägenhet i varje våningar med olika storlek och hyror räknas som genomsnitt 6000 kr i hyra  

Modellen strider inte varken mot JB , regeringen och försäkringskassan kan överföra bostadsbidrag och tillägg som varje månad utbetalas till de som omfatter av modellen
till annan verksahet som i relation till tex fastighetens underhåll enligt BIM modellen från energieffektivisering till en grön utemiljö .

Att bygga flera bostäder skymmer staden och den öppna miljön , det blir ännu trängre att gå, brist på  plats för gående, äldre , barnfamiljer, handikappade ,  lekplatser för barnen.
 
De som omfattas av den modellen kan öka sin välfärd och får mer i plånboken utan att behöva rösta på de som under valrörelsen lovar mer pengar I plånboken , den modellen har även en demokratisk
effekt .Den i sin tur kan öka välfärden även för hyresgästerna som inte omfattas av modellen
 
 De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en bostadspolitiken  har sina brister och fel b.la är det  svårt för invandrare att få hyreskotrakt i innerstan

och att en del utnyttjar sin ställning och på det sättet får en lägenhet ,  varför bostadspolitiken kompletteras eller reformeras   enligt model H, med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 30 år. Det är också nödvändigt att flytta förbunden som Kommunal, LO. TCO till förorter som Alby, Rinkeby eller Fittja vilket underlättar för anställda att söka bostad i de områden som integrerar sig med invandrare
 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten
 
 


Jihadiska konflikter & rabinernas konflikter

Måtte år 2016 bli ett fredens år, slut på ockupation, bosättningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Flyktingar som räddas, torka och  hunger förknippas alltid med profeten Mose som både judar , kristna och muslimer hänvisar till . Mänskligheten räddades även undan översvämning med hjälp av profeten  Noa och hans  ark.
Mose sade till Aron att ta sin stav och slå på Nilens vatten och förvandla det till blod. .
I vers 4 Mos 17:2     : Säg till israeliterna att varje stamöverhuvud skall ge dig en stav, en för varje stam, sammanlagt tolv stycken. På varje stav skall  stammens namn skrivas. I  Jos vers 4:23 står skrivet  : i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut framför eder, till dess I hade gått över den, likasom HERREN, eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför oss, till dess vi hade gått över det.
 
De som tror på miraklet skulle inte förvänta sig att Israel som själv inte tar emot flyktingar ,skall lämna från sig Moses stav , så att  man kan rädda flyktingarna från att drunkna i havet.  Översvämningskatastrofen i Kina 1931 dödade mellan 800 000 - 4 000 000 människor och  1928-30 dog  över 3 miljoner människor av svält också det i Kina. De som tror på på Noa och hans ark skulle inte förvänta sig att FN  kan skapa en sådan ark som kan rädda människor från översvämninger. USA har i Haiti  tusentals odetonerade bomber i havet , provskjutningar , orsakat slaveri med handel med barn  och cancersjukdomar . Jordbävningen i Haiti 2010 krävde        200 000 människors liv . Trots att 10.000 hjälporganisationer varit  involverade, bara Sverige skänkte 50 miljoner kronor  till jordbävningsoffren i Haiti,  men fortfarande säljs barn som slavar, svälter med restavek systemet.
 
Den Amerikanska ockupationen orsakade konflikt mellan  Haiti och Dominikanska republikens diktator Rafael Trujillo , Persiljemassakern , då 20.000 haitier slaktades och mördades och utvecklade en för Dominikanska republiken unik politik av rasdiskriminering, antihaitianismen, riktad mot de svarta i grannlandet.
En sådan naturkatastrof sker under s k utomobligatoriska förhållanden dvs att människor  inte har kontroll över det. Medan att gasa ihjäl människor , starta krig eller uppmana till det skapar dominoeffekt , flyktingkatastrof  då flyktingarnas lik flyter i havet . Tidigare tilldelades två gånger Nobels fredspris Förenta Nationernas flyktingkommissariat  1954 och 1981.  1963 gick det till Internationella rödakorskommittén och 1965 till FN:s barnfonds Biståndsorganisation. De som har fått Nobelpris bör påminnas om vilken roll de har. FN, Kofi Annan  från Ghana fick Nobels fredspris 2001   och medlade senare i konflikten i Syrien.

De  flyktingar som klarade sig har skapat  arbetstillfällen åt EU-länderna så att  pensionerade poliser kallats in medan det finns hundratals arbetslösa ungdomar . Dessutom  har invandrare som själva varit flyktingar utnyjttjats i byggandet av stängsel mot flyktingarna. Svenska budgeten skall inte användas  till sådant förtryck och slöseri. Byt därför stängslen mot fiberbredband  . Stängsel påminner hela tiden om den israeliska  muren som en symbol för förtryck  och frihetsbegränsning..!
Utrycket Exodus  användes för ett fartyg med judiska flyktingar och med det avses resa till Brittiska Palestina. 

Den United Nations Special Committee on Palestine sk FN:s Palestinakommissionen, som leddes av den svenska juristen och ordförande för Internationella Röda Korset 1947 tillika ledamot av FN:s kommission för folkrätten, International Law Commission ,Sandström, som fick i uppdrag av FN att dela in området i en judisk och en palestinsk stat .
Här användes  uttrycket en arabisk  i stället för muslimisk stat och en judisk stat i stället för israelisk.
 När engelsmännen som kolonialmakt i området  under  premiärministrarna  Clement Attlee  och  Winston Churchill misslyckades med att hitta lösning och senare  USAs president  Harry S. Truman  motsatte sig  delning  överlämnades saken till FN.  Sverige  hade roll som ordförande för det internationella Röda Korset och Sandström var domare vid den permanenta skiljedomstolen i Haag.
Under   68 år av konflikt och lidande tilldelades  så många  Nobelpris för fred   USA har fått det elva gånger, bl a två presidenter.
( 1947 -Friends Service Council, American Friends Service Committee )
(1953 - George C. Marshall  USA, )
(1950 - Ralph Bunche     Medling i Palestina, 1948 USA,)
 (1962 -Linus Pauling  USA, 1964 Martin Luther King  USA,  )
(1970 - Norman Borlaug  USA, 1973     Henry Kissinger,
Le Duc Tho      USA med  Vietnam)
( 1986     Elie Wiesel          USA, )
(2002 - Jimmy Carter      USA  president)
(2007     -Al Gore, IPCC     USA, )
(2009 - Barack Obama     USA  president)
För fred med Israel fick  Egyptens  Anwar al-Sadat och Israels Menachem Begin  Nobels pris för fred  1978 och 1994 fick , Israels Shimon Peres och Yitzhak Rabin samt Palestinas Yassir Arafat Nobels fredspris. Två av dessa blev mördade.
 

Fördöm de som inte fördömer ockupation, bosättningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Sverige ensidigt upphövde NR på samma sätt som Kd ensidigt upphövde DÖ

Ingå man en sådan viktigt övernskommelse skall man se till att de som täcknade DÖ inte omdelbart försvinnar, avgå eller byttas ut.

Det är nämligen bara de som tecknat DÖ kan argumentera och försvara varför de dodtog en sådana övernskommelse !
Föer det tredje , Rienfält som utgör storsta av de allianspartiet och Häglund sommista av de de ändå utgöt majoritetn blan allianspartierna ,
C & Kd ensama har ente demokratiska legitmitet att upphöva DÖ.Inte heller Kd enssidigt upphöva det.
 
De partierna som ingick DÖ är nämligen medlemmar i Nårdiskarådet som grundades 1952 då S och C styred Sverige genom
samlingregeringen , Erlander- Hedlund.Att bonden skall inte leva fattigare än arbetare

Syftet med NR  är att stärka samarbeta mellan nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland
socialt och ekonomiskt, upphöva den obligatoriskakrav på passet,
Detta har också bidraget att den olymiska soomar spelet i Finland ocg ge bättre bild om Finland och dessuton få Åland självstyre.

Då spelade Sverige en internationel politisk roll bla nedrurtnings fråga och Sverige genom valet av Hammar skjöld  som FN:s GS och mot

Flyktingskriden
att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.
svensk id-kontroll , Id-kontroller på Öresundsbron kan betraktas som esidigt upphövde av NR .

Öresundsbron, järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn , och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
 Borttagandet av Ring 5 skulle avsevärt förändra förutsättningarna för en framtida Helsingborg–Helsingör-förbindelse.

utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder

 Den svenska delegationens i NR , inga medelemar av invandrar bakgrun.
M, Hans Wallmark , ordförande
M, Lars-Arne Staxäng
M, Lena Asplund
M, Pia Hallström
M, Thomas Finnborg
Sverigedemokraterna (SD) , Aron Emilsson
Sverigedemokraterna (SD), Paula Bieler
Sverigedemokraterna (SD), Richard Jomshof
Kd, Penilla Gunther
FP, Lars Tysklind
C, Staffan Danielsson
S Eva Sonidsson
S, Lennart Axelsson
S, Peter Johnsson
S, Phia Andersson , Vice ordförande
S, Pyry Niemi
S, Rikard Larsson
S, Suzanne Svensson
V Håkan Svenneling
MP, Jan Lindholm

I den svenska Ungdomens Nordiska råd sitter

Carl Olehäll från Kd
Thorgny Arwidson
http://u0752217.fsdata.se/kontakt/
Oskar Annermarken med gmail adress  oskar.annermarken@gmail.com


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och att utveckla demokrati .

Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre

angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara

statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt

eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet.

Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att

fördelas av ”Nämnden för statligt stöd ”, till trossamfund .

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en

gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i

samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

lagen 198:1591 om svenska kyrkan

Av lagen framgår att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en

öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och som bedriver en rikstäckande

verksamhet. Vidare reglerar lagen kyrkans organisatoriska uppbyggnad bl.a. med

församlingarna som lokala enheter och stiften som regionala enheter.

 

Kyrkovalet finansieras ändå av skattebetalarna trots att inte alla får delta

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


Militärt stöd ges till de länder som inte tar emot flyktingar men som själva till stor del orsakat krig i regionen och deklarerade genom George W. Bush att USA inte skulle ratificera Kyotoprotokollet.. Detta är att betrakta som hämnddemokrati.

 

Hämnddemokrati, enligt De Nya Svenskarna , innebär att en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator , att en del av folket utnyttjar demokratiska medel för att hämnas på de svaga eller startar krig . Israeliska folket valde Ariel Sharon trots att han begick massakern i Sabra och Shatila . Likaså när Israel med stöd av Frankrike och Storbritannien ockuperade Suez-kanalen i Egypten 1956 då Sverige införde förbud mot bilkörning på söndagar. Oljeembargot 1973 var den största oljekrisen och den största energikrisen i världen . Mordet på Yitzhak Rabin Israels premiärminister och mottagare av Nobels fredspris 1994 . Mordet på Palme Sveriges statsminister1982–1986 och som var FN:s medlare i Iran–Irak-kriget. Moderatleadre och huvudmotståndare mellan 1981– till 23 augusti 1986 var Ulf Adelsohn vilken efterträddes av Carl Bildt.

Hämnddemokrati omfattar det amerikanska folkets val av George Bush att efterträda sin far som är orsaken till dagens konflikter Inte nog med det även delar av den europeiska befolkningen som är medlemmar i EU röstade på främlingsfientliga partier för att hämnas på invandrare och 14% av svenska folket röstade på SD detta främlingsfientliga parti två gånger trots vissheten om att ingen vill samarbeta med det partiet

Trots att omsättningen för Frankrikes handel med konventionella vapen är världens tredje största efter USA och Ryssland och att Ryssland är världens näst största vapenexportör och USA är världens överlägset största vapenhandlare, begär de militär hjälp av Sverige och Iran mot IS. IS kan egentligen endast besegras av den kurdiska milisen , Peshmerga.

De Nya Svenskarna har tidigare värderat det kurdiska självstyret och funnit stora brister när det gäller demokrati , miljö , fred och välfärd. Det kurdiska självstyret har inte bidragit till stabilitet i Irak och inte heller tagit emot flyktingar. Inte ens kurder från grannländerna som kurder från Syrien, Turkiet, Iran, ej heller irakiska flyktingar eller minoriteter som inte är kurder.

I stället för att rusta kurderna militärt skall man se till att den kurdiska milisen införlivas med den irakiska militären , ett enat Irak mot IS. Riksdagspartier som är folkvalda och stiftar lagar måste känna till att varken samerna eller Åland har egen militär . Genom att prioritera att utveckla självstyre och välfärd för det kurdiska folket kan detta stå som förebild för andra minoriteter. Många kurder söker fortfarande skydd i andra länder, bl a Sverige,

Peshmerga , som den kurdiska milisen heter måste upplösas i och med Iraks övergång till demokrati .

Trots att FN:s fredsmäklare , Stefan den store, som inte kan skilja på syrier och syrianer och som misslyckades med sin uppdrag i Afghanistan och Irak fick han fortsätta med sitt förtroendeuppdrag som medlare i Syrienkonflikten .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Det Internationella politiska samfundet

Hur mycket resurser och människor skall det #Internationella politiska samfundet offra för att rätta till den avvikelse och misstag om tidigare politikergeneration har begått .
 
Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Så väljer du rätt politiskt parti

Folkvalda politiker skall inte skapa kaos , sätta upp murar och taggtrådstängsel. Genom att vi väljer rätt parti kan vi byta ut muren och taggtrådstängslet mot fiberbredband så att befolkningen får tillgång till frihet , kommunikation och utveckling, välfärd i Europa .

Innan du ansluter dig till ett politiskt parti eller övergerett bör du överväga följande råd och tips !

De Nya Svenskarna skriver inte uppsats utan lägger tyngdpunkten på orden .

Makten utgår från folket, heter det , vi medborgare måste ställa hårda krav på riksdagsmän , Eu-parlamantiker , statsråd och även kontrollmakten som vi upplever som handlingsförlamad .

Här är anledningen till varför vi måste engagera oss politiskt och välja rätt parti att satsa på .

- Alliansen bestående av ( M,Fp,C och Kd) som egentligen skall agera som oppositionspartier försummar sin roll , i och med Decemberövernskommelsen .

-Regeringenspartierna (S och Mp ) utgör en svag regering och hindras att genomföra sina politiska åtaganden . V fungerar som stödparti till regeringen .

- SD är ett parti som ingen vill samarbeta med .

- Uppgörelsen om flyktingpolitiken ingicks nyligen mellan regeringen och Alliansen, V och SD fick inte vara med . Även om SD får 40 % av väljarna och lyckas med att få ingå i en regering med något parti kommer de att fällas . SD förblir ensamt. Det hjälper inte även om SD öppet ändrar sin politik och ideologi , avstår från diskriminering och främlingsfientilghet . I sådana fall kommer SD att likna Fp, C, KD eller M .

- En del av riksdagsmännen , Eu-politikerna och näringslivet reagerade mycket negativt på den svenska regeringens erkännande av den palestinska staten , vill de inte ha fred ? Näringslivet som består av 60.000 företagare är mycket dåligt på att anställa invandrare .

Varför har rasismen och bränder på olika flyktingförläggningar ökat? (f.n 15 st) och dessutom varför har två mord skett I en skola ?

De informationsblad som SD tryckte i tre olika omgångar , stora affischer i tunnelbanestationerna riktade mot romerna, informationsblad som delas ut utomlands och som uppmanar flyktingar att inte komma till Sverige och ett tredje informationsblad som uppmanar svenska folket att folkomrösta om flyktingar . Vem finansierar detta, statsbidrag, partistöd , skattebetalare ?

I början av 90-talet utsattes flyktingarna för mer än hundra attacker och lasermannen härjade .

Bränder i 15 olika flyktingförläggningar och attentatet mot skolbarn i Kronans skola i Trollhättan måste betraktas som terrorism och de som har begått brotten är terrorister .

Det räcker tydligen inte med att de har ett eget parti, SD med mandat både i riksdagen och Eu-parlamentet, utan de betraktar SD som förolyckat och därför behöver de ta till våld med exempelvis järnrör.

SD som är det åttonde partiet i riksdagen med 50 mandat tjänar var och en 60 000 kr per månad dvs varje SD- kandidat tjänar motsvarande 6 fattigpensionärer , SD har hitintills inte kommit med någonting vettigt under sina två mandatperioder

Ingen med invandrarbakgrund har möjlighet att bli statsministerkanditat , den är öronmärkt för partiledare , vi har ingen partiledare med invandrarbakgrund och därför måste vi arbeta för jämställdhet med tanke på nästa generations invandrare . Man skall inte beröva nästa generation, av båda könen, möjlighet att bli statsminster.

- Målet för FN:s stora klimatmöte i Paris är att vi alla måste jobba i det gemensamma projekt som ska rädda oss från översvämningar och stormar. Freden har ingen plats på deras agenda och de som startade krigen undgår ansvar trots att de har erkänt sina misstag. Samma gäller för hets mot folkgrupp, rasism och grova tjänstefel .

JK, JO och DO betraktas som byråkratiska och handlingsförlamade kontrollmakter.

Den politiken är ohållbar och därför måste vi som medborgare agera annorlunda.

Vi behöver därför ytterligare ett parti i Riksdagen som kan reda ut allt det här och som kan ersätta SD och FI.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


DPNS kräver skyddsrum åt flyktingarna och tillämpning av Civilförsvarslagen

Om staten inte kan skydda sina medborgare då är alla svenskar att betrakta som flyktingar .

De flesta attackerna mot flyktingar drabbar också grannarna , den kan sprida sig ända till MIG.

Fyra flyktinganläggningar har utsatts för brand med fara för flyktingarnas och barnens liv och hälsa. I ett annat enskilt fall topsade polisen 800 personer och krävde resultat av SKL samma dag inom tre timmar under det att när Sverige brinner och där attackerna riktats mot flyktingar , barn, äldre och kvinnor vilka befinner sig i underläge, då agerade inte polisen på samma sätt som i det förstnämnda fallet .

Sverige har tillräckligt många skyddsrum med förnödenhet som räcker till en befolkning på 10 miljoner.

1 § civilförsvarets verksamhet och organisation.
Civilförsvarsverksamheten har till syfte att b.la

2. utrymning, omflyttning och inkvartering,
3. anordnande av skyddsrum och andra skydd,
4. mörkläggning,
5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,
6. brandsläckning,

I Punkt 11. planläggning och andra för verksamheten behövliga förberedelser står det att .
Civilförsvarsverksamheten omfattar också bistånd åt andra samhällsorgan i fråga om
1. hälso- och sjukvård samt omhändertagande av flyktingar,
4. brådskande begravningar,


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftigt-hojd-flyktingprognos/

 


Flyktingkrisen och den religiösa konverteringshysterin

Flyktingarna mellan Bert Karlssons asylboendeimpirum och entreprenörerna Jan Emanuel Johansson å ena sidan och den pågående religiösa konverteringsaggressionen å den andra sidan

De Nya Svenskarna och KUS föreslår att Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ändras till svenska multireligiösa samfundet och ersätta Kyrkoval med Multireligionval .

Fred kan endast nås genom att andra etniska minoriteter får delta i valet i form av multireligionval som bidrar till fred och ökat deltagande som utvecklar demokratin..

 

De Nya Svenskarna & KUS

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Demokratin och överenskommelser

 

Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ?

 

Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt.

KD som sin hemsida med rubriken “Lag och rätt” b.la säger

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. Kristdemokraterna inom Allians för Sverige medverkat till den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Men Kristdemokraterna som är minsta partiet i riksdagen har nyligen i sitt riksting upphävt en viktigt överenskommelse /avtal som gäller Sveriges styre , skapat problem , kaos och misstroende för politiker . KDS har i princip brutit mot avtalet , DÖ som skulle gälla i 8 år.

Ponera att DÖ som KD undertecknade gällde fred med en främmande makt , Ryssland .

De 6 parterna , S,Mp å den ena sidan och Alliansen M,C,Fp och KD å den andra , ingick sk DÖ

för att undvika folkomröstning eller nyval pga SD efter valet dec 2014 . Svenska folket vilket de fick en fullmakt av gav de 6 att ingå ett avtal sk DÖ . Svenska folket fick förklaring till varför .

DÖ skal gälla i 8 år med Löven (S) som statsminister .Ingen misstroendeförklaring eller nyval skall äga rum under den tiden.

Ponera att en av parterna i det här fallet KD med sin nya ledare ogillar statsministerns utrikespolitik och flyktingpolitik och i rikstinget skulle ta upp den frågan och ge dem som är missnöjda möjlighet att i en motion yrka på att rikstinget förklarar att DÖ är upphävt . KD kör med sk hämnddemokrati .

Det är I och för sig inte konsigt att de missnöjda kd:sarna fick majoritet då den nye medlemmen och Eu-parlamentarikern , Adaktusson är en av de missnjöda , en kändis , fd journalist . Utgångsläget skulle ha varit annorlunda om Peter Altin som är advokat var med i KD och han har också större erfarenhet än Adaktusson. KD:s ungdomsförbund firade med att öppna en flaska champagne I stället för bibeln som om KD hade vunnit i allmänna val.

Frågan är huruvida KD agerade enligt konstitutionen.

De Nya Svenskarnas lösning är att förklara KD:s rikstings beslut för ogiltigt , och att minst hälften av alliansen måste rösta mot DÖ för att beslutet om upphävande skall gälla . Alternativt att utlysa en folkomröstning med två alternativ

- För DÖ

- För nyval

 

Då har vi två lösningar .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


How to pay for the war

Mr. Obama, tear down this wall !

 Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan år 1777 . Den 4 juli 1776 blev George Washington USA:s förstepresident . Gustav III skrev följande om den amerikanska revolutionen:

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärv.

 Redan i 27 maj 1782 utfärdade Gustav III det judiska reglementet som gav judarna rätt att idka handel och utöva sin religion i Sverige. Gustav III nämnde inte Israel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judereglementet#/media/File:Judereglementet_1782.jpg

I juli 1950 beslöt den svenska regeringen att upprätta diplomatiska förbindelser med Israel.

 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser äri behov av att reformeras. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 och konventionen om konsulära förbindelser från 1963.

 

- Diplomatins övergripande syftet är att lösa internationella konflikter på fredlig väg med förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen , dialoger och överenskommelser .

 

- EU:s övergripande mål enligt fördraget om Europeiska unionen är att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

 

Eu har 28 länder men med dubbla reprasentanter , varför ?

 

I de 28 länderna finns onödigt dubbla represetanter , två ambassadbyggnader , två ambassadörer och dubbla diplomater gånger 28.

Sverige som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , samtidigt som Sverige har 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater också på vart och ett av de 27 Eu-ländernas territorium .

Danmark har 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater i EU länderna , Danmark har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater i Danmark .

Grekland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Grekland har också ambassadbyggnad , ambassadör och diplomater i Sverige .

Finland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Finland har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater på de 27 Eu-ländernas respektive territorium .

De diplomatiska, politiska och ekonomiska aktiviteterna sker ändå i Bryssel där representanter från de 28 länderna träffas dagligen.

27 * 28 länder = 756 ambassadbyggnader .

Sverige skramlar , har samlat in 40 miljoner svenska kronor

40 miljoner * 60,000 kr i månad = 667 lägenheter att hyra för flyktingarrna under en månad .

Är det rimligt att 40 miljoner kr bara räcker till att hyra 667 lägenheter under en månad?

 

Fortfarande begåskrigsbrott, folk flyr, ockupation, rasismen ökar, miljöförstöringen ökar, därför ska för varje skott som avfyras betalas miljöavgift.

Effektiv användning av EU:s resurser, minimera byråkratin med koncentration på konfliktlösning särskilt i EU:s områden dock förhoppningsvis utan diktatoriskt styre.

I Sverige , poliser i Göteborg slår larm om att kriminella har tagit över hela bostadsområden i stans förorter. Skottlossningar, hot och våld har blivit vardag.

 

De Nya Svenskarnas åtgärder

- MULTIRELIGIONVAL i stället för kyrkoval, lösa religionskonflikter

- SJÄLVSTYRE i de invndrartäta stadsdelarna, utveckla stadsdelarna

- Investerar i sina länder ccTLDs domain , lösa arbetslösheten bland utrikes födda

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Den svenska budgeten och minoriteterna.

Kan den ungerska muren , taggtrådsstängslet mot flyktingarna betraktas som om de tagit lärdom från den israeliska muren och vad gäller romernas bosättning i Sverige har de tagit lärdom från den israeliska bosättningen och ockupationen

Strategi för romsk inkludering med en budget på 46 miljoner kronor , vad uppnås med det ?.

I TV- programmet, Uppdrag granskning företräddes romerna av en tolk som talade både romani och svenska och i lägret företräddes de av en annan rom som kunde tala engelska och även tolken var med . Båda försökte hävda romernas rättigheter .

De som företrädde romerna kunde inte säga om romerna hade bättre villkor under kommuniststyret än vad de har nu.

Inte heller kom frågan varför romerna saknar förmåga att organisera sig upp , om romerna själva kan organisera sig , bilda ett eget politiskt organ som kan företräda alla romer och hävda deras rätt . Rätt till sjävbestämmande , skolor, bostäder, hälsovård m.m. Vill romerna vara en del av Bulgarien eller Rumänien ?

Romerna har ett brett stöd sedan f d folkpartiledaren Maria Leissner hade detta ansvarområde med en bra budget . De Nya Svenskarna vill gärna veta vad Fp åstadkommit . Romerna har även en egen företrädare den folkvalda eu-parlamentarikern Soraya Post. De Nya Svenskarna vill gärna veta vad hon har åstadkommit . Då Post var en av grundarna till bildandet av partiet Feministiskt Initiativ borde det inte vara något problem för henne att hjälpa romerna att organisera sig politiskt och på ett fredligt och demokratiskt sätt få ordning på problemet och få bort tiggeriet som Post själv ser varje dag särskilt de kvinnliga tiggarna.

-Integrationsåtgärder fördelas på olika poster med följande budget .

Kommunersättningar vid flyktingmottagande 9 450 532 , Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 029 000 , Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 2 710 000 , från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare 22 300 , Diskrimineringsombudsmannen med 97 665 , åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 38 608

Man finner även flera poster med anslag till samma mål , förutom internationellt bistånd med 29 miljarder kr , internationell samverka med cirka 2 miljarder , migration med cirka 18 miljarder, integration och jämställdhet med cirka16 miljarder kr., projekt för minskat utanförskap med 1,1 miljard kr. Skydd mot tvångsäktenskap och forum för levande historia okänd budget.

 

Migration

19 419 719

Migrationsverket

4 698 564

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

Migrationspolitiska åtgärder

427 117

Domstolsprövning i utlänningsmål

562 436

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

Offentligt biträde i utlänningsärenden

434 150

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

186 450

 

 Majoriteten av de som har sysselsättning i Migrationsministeriet, Integrationsminister och arbetsmarknads­minister som ansvarar för minoritetetspolitiken , integrationspolitiken, diskrimineringsfrågor , mänskliga rättigheter , DO, Nämnden mot diskriminering är infödda svenskar.

Arbetslösheten och Bostadsbrist , lösning

Strukturpolitikens mål är att öka effektiviteten i användningen av olika produktionsfaktorer t ex arbetskraften . Men staten med sina samtliga 23 departement , myndigheter och företag som ingår i varje departement har brister i jämställdhet i och med att antalet anställda invandrare är mycket få i förhållande till svenskarna. Den ekonomiska politikens syfte är bl.a en effektiv användning av de ekonomiska resurserna.

Strukturpolitiken omfattar även bostadspolitiken , byggnader som är en produktionsfaktor.

Den politiken påverkas negativt när fackföreningar och arbetsgivarorganisationer , LO, Unionen, SKL m fl förfogar över stora byggnader.

SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten angående flyktingmottagandet . SKL borde ta initiativ till att flytta ut till förorten Alby eller Tensta och samma sak borde LO, Unionen och ST göra samtidigt som man omvandlar byggnaderna till hotell liknande Hotellhem med många lägenheter både för flyktingar och studenter . Detta gäller även riksdagpartiernas högkvarter som bör flyttas ut till förorter där medlemmar kan värvas och på det sättet får man ett brett politiskt och demokratiskt deltagande . ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan bör flytta till kvarter i förorterna där flyktingar och invandrare får möjligheter till en bredare utbildning eller komplettering . Likaså flyttas International IDEA som har misslyckats med demokratseringen till Rosengård , Biskopsgården ellerr Rinkeby där de får praktisera demokrati. En intensiv demokratiprocess bör genomföras bland nyanlända flyktingar och även invandrarnas riksorganisationer.

De Nya Svenskarnna vill gärna debattera detta.

Den svenska den svenska avgiften för medlemskap i EU är 40 126 178 miljarder , är Centerpartiets medlemmar medvetna om vad ett medlemskap i NATO kostar ?

Sverige kan inte ha en stark röst i världen om NATOs anhängare får bestämma !

Enligt Mike Winnerstig, som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut skulle ett sådant medlemskap kosta Sverige runt en halv miljard kronor.

Dessutom försvinner anslag på 54 310 miljoner till från försvaret. Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, även anslag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut ,SIPRI, försvinner eller krymper .Inte nog med det anslag till Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet försvinner eller krymper.

NATO medlemskap strider mot det försvarets mål som är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Värnandet av Sveriges suveränitet är en förutsättning för att kunna uppnå de övergripande målen.

Detta innebär att man tar bort 44 801 592 miljarder kr från försvarsbudgeten och överför till skola, vård och omsorg . Skälet till det är att Sverige få skydd från NATO och betalar för det.

Vid Centerns partistämma i Falun röstade majoriteten för Sveriges medlemskap i NATO , C -partiet blev ett feodalt parti , övergav bönderna , samarbetar med SD och hetsar upp för krig som

NATOförespråkare . C -partiet som fick i uppdrag av USA att återuppbygga Irak. Amerikanarna utropade sin seger , uppdraget avslutat , diktatatorm störtad och det irakiska folket har fått demokrati , så lät det från Vita Huset. Kan C-partiet talar om huruvida det stämmer eller ej ? Irakiska folket kräver svar !

C har trots sin budget på 22 miljarder misslyckats med sin integrationspolitik och skapat en svag och ineffektiv förvaltning och även misslyckats med insatser för snabbare bosättning och att påskynda och förbättra nyanlända flyktingars bosättning i en kommun. Annie Lööf som Näringsminister har även misslyckats med sitt mål; Attraktionskraft Sverige , lokal och regional attraktivitet.

De Nya Svenskarna vill gärna debattera om detta.

http://www.di.se/artiklar/2015/9/26/c-sager-ja-till-nato---nu-kan-det-bli-en-valfraga/

 UD-och Utlandsmyndigheter

De nya svenskarnas mål är att få se ett effektivt och handlingskraftigt EU.

Detta kan ske genom att varje land kandiderar sina medlemmar genom hårda förhör av journalister om de olika politiska frågor som de kommer att representera.

I stället för att som nu EU representeras av olika partier med oilka ideologier som i sin tur ingår i olika politiska grupperingar med okända idiologier . De representerar hela sverige och svenska befolkningen även de som bara har permanent uppehållstillstånd , freden gäller alla. Detta innebär att de utgör en EU- delegation som representerar hela Sverige . Den avgift på 40 126 178 miljarder som går till medlemskap överförs i stället till vård, skola och omsorg .

Minska på antalet ambassadörer och andra diplomater från 27 länder som ingår i EU och i stället ha en enda ambassadbyggnad i EU . Sverige sparar även här och överför kostnaderna till fred, miljö och bistånd .

Det svenska miljösamarbetet i internationella organisationer ska omfatta även krigförande länder .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://darbarnensover.aftonbladet.se/

 

 


Den svenske flyktingen

 

Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land?

Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin ungdom med att föra krig , saknade barn som kunde ärva kronan och om han skulle bli mördad eller hastigt dö kunde detta orsaka en svensk katastrof .

Hur kunde svensk mark bli ockuperad , varför uppstod dåliga relationer med grannländerna? Dessutom sökte den kristne kungen asyl i ett muslimskt land och lämnade efter sig en ekonomi i misär genom att han tömde statens budget för att finansiera kriget. Han orsakade också att 25.000 svenskar blev krigsfångar i Sibirien . Sverige var ett land som befann sig i ett utsatt läge. Det härjade pest och andra sjukdomar och tusentals dog som flugor. Detta var Karl XII vars staty SD samlas vid den 30 nov varje år . Kungen lämnade efter sig en skuld på cirka 500 riksdaler till Sultanen Ahmed II av Turkiet förutom det socialbidrag som beviljades till kungen och hans trupper .

Samtidigt blåste tsaren av Ryssland med stolthet sin segerfanfar i en stor demonstrationscermoni på Moskvas gator vilket det ryska folket var stolt över.

I likhet med folket i arabiska våren tappade svenska folket tålamodet och ville bli av med sin diktator tillkung .

Skottet i Fredrikshald, Herre Jesus ! Konungen är skjuten, sök upp general Schwerin och berätta det . Operation kung Karl XII:s likvidering år 1718 var ett faktum . Stormaktstiden var över och att frihetens tid var nu inne ochsatte stopp för karolinernas kungs envälde.

En revolution omvandlade Sverige till ett unikt system men inte i den moderna demokratins mening, den flyttade makten till parlamentet som genom ständerna representerade det svenska folket. I Sverige uppkom två partier, Hattarna och Mössorna .

Trots att den svenske kung Fredrik den förstetillsammans med statsminister, kanslipresident, Mösspartilledaren Arvid Horn för 294 år sedan, den 30 augusti 1721genomfreden i Nystad satte stopp för det stora nordiska kriget skrev senareAugust Strindberg följande:

Fredrik I , Sveriges sämsta regent , som icke kunde tala svenska, och egentligen var tysk lantgreve .

Den franske filosofen Voltier beundrade 1730 den svenska utvecklingen som unik och att Sverige var det mest befriade landet i världen . Även Rosseau beskrev den svenska grundlagen som typisk för en ordnad konstitution .

De svenska flyktingarna i Denper mottogs under den tid då det inte fanns vare sig den numera glömda krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord:

FN- konventionerna ska ge skydd för de som inte är delaktiga i striderna , den pågående flyktingkatastrofen visar att krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord och även samtligaFN- konventioner inte hellerföljsav de länder som har ratifiserat dessa. Riksdagspartierna behöver därför lära sig vad krigslagarna står för och lokalt uppmana sina medlemmar att flytta till de stadsdelar som har en majoritet av invandrare, mångfald. De skall även skilja mångfaldfrån multikultur .

 

Krigsfångar behandlas humanare än flyktingar. Ska det vara så?

 

Krig
utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.svd.se/akesson-europa-ska-inte-ta-emot-fler-flyktingar/om/flyktingstrommarna-i-europa

 

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com