Det Internationella politiska samfundet

Hur mycket resurser och människor skall det #Internationella politiska samfundet offra för att rätta till den avvikelse och misstag om tidigare politikergeneration har begått .
 
Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Så väljer du rätt politiskt parti

Folkvalda politiker skall inte skapa kaos , sätta upp murar och taggtrådstängsel. Genom att vi väljer rätt parti kan vi byta ut muren och taggtrådstängslet mot fiberbredband så att befolkningen får tillgång till frihet , kommunikation och utveckling, välfärd i Europa .

Innan du ansluter dig till ett politiskt parti eller övergerett bör du överväga följande råd och tips !

De Nya Svenskarna skriver inte uppsats utan lägger tyngdpunkten på orden .

Makten utgår från folket, heter det , vi medborgare måste ställa hårda krav på riksdagsmän , Eu-parlamantiker , statsråd och även kontrollmakten som vi upplever som handlingsförlamad .

Här är anledningen till varför vi måste engagera oss politiskt och välja rätt parti att satsa på .

- Alliansen bestående av ( M,Fp,C och Kd) som egentligen skall agera som oppositionspartier försummar sin roll , i och med Decemberövernskommelsen .

-Regeringenspartierna (S och Mp ) utgör en svag regering och hindras att genomföra sina politiska åtaganden . V fungerar som stödparti till regeringen .

- SD är ett parti som ingen vill samarbeta med .

- Uppgörelsen om flyktingpolitiken ingicks nyligen mellan regeringen och Alliansen, V och SD fick inte vara med . Även om SD får 40 % av väljarna och lyckas med att få ingå i en regering med något parti kommer de att fällas . SD förblir ensamt. Det hjälper inte även om SD öppet ändrar sin politik och ideologi , avstår från diskriminering och främlingsfientilghet . I sådana fall kommer SD att likna Fp, C, KD eller M .

- En del av riksdagsmännen , Eu-politikerna och näringslivet reagerade mycket negativt på den svenska regeringens erkännande av den palestinska staten , vill de inte ha fred ? Näringslivet som består av 60.000 företagare är mycket dåligt på att anställa invandrare .

Varför har rasismen och bränder på olika flyktingförläggningar ökat? (f.n 15 st) och dessutom varför har två mord skett I en skola ?

De informationsblad som SD tryckte i tre olika omgångar , stora affischer i tunnelbanestationerna riktade mot romerna, informationsblad som delas ut utomlands och som uppmanar flyktingar att inte komma till Sverige och ett tredje informationsblad som uppmanar svenska folket att folkomrösta om flyktingar . Vem finansierar detta, statsbidrag, partistöd , skattebetalare ?

I början av 90-talet utsattes flyktingarna för mer än hundra attacker och lasermannen härjade .

Bränder i 15 olika flyktingförläggningar och attentatet mot skolbarn i Kronans skola i Trollhättan måste betraktas som terrorism och de som har begått brotten är terrorister .

Det räcker tydligen inte med att de har ett eget parti, SD med mandat både i riksdagen och Eu-parlamentet, utan de betraktar SD som förolyckat och därför behöver de ta till våld med exempelvis järnrör.

SD som är det åttonde partiet i riksdagen med 50 mandat tjänar var och en 60 000 kr per månad dvs varje SD- kandidat tjänar motsvarande 6 fattigpensionärer , SD har hitintills inte kommit med någonting vettigt under sina två mandatperioder

Ingen med invandrarbakgrund har möjlighet att bli statsministerkanditat , den är öronmärkt för partiledare , vi har ingen partiledare med invandrarbakgrund och därför måste vi arbeta för jämställdhet med tanke på nästa generations invandrare . Man skall inte beröva nästa generation, av båda könen, möjlighet att bli statsminster.

- Målet för FN:s stora klimatmöte i Paris är att vi alla måste jobba i det gemensamma projekt som ska rädda oss från översvämningar och stormar. Freden har ingen plats på deras agenda och de som startade krigen undgår ansvar trots att de har erkänt sina misstag. Samma gäller för hets mot folkgrupp, rasism och grova tjänstefel .

JK, JO och DO betraktas som byråkratiska och handlingsförlamade kontrollmakter.

Den politiken är ohållbar och därför måste vi som medborgare agera annorlunda.

Vi behöver därför ytterligare ett parti i Riksdagen som kan reda ut allt det här och som kan ersätta SD och FI.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


DPNS kräver skyddsrum åt flyktingarna och tillämpning av Civilförsvarslagen

Om staten inte kan skydda sina medborgare då är alla svenskar att betrakta som flyktingar .

De flesta attackerna mot flyktingar drabbar också grannarna , den kan sprida sig ända till MIG.

Fyra flyktinganläggningar har utsatts för brand med fara för flyktingarnas och barnens liv och hälsa. I ett annat enskilt fall topsade polisen 800 personer och krävde resultat av SKL samma dag inom tre timmar under det att när Sverige brinner och där attackerna riktats mot flyktingar , barn, äldre och kvinnor vilka befinner sig i underläge, då agerade inte polisen på samma sätt som i det förstnämnda fallet .

Sverige har tillräckligt många skyddsrum med förnödenhet som räcker till en befolkning på 10 miljoner.

1 § civilförsvarets verksamhet och organisation.
Civilförsvarsverksamheten har till syfte att b.la

2. utrymning, omflyttning och inkvartering,
3. anordnande av skyddsrum och andra skydd,
4. mörkläggning,
5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,
6. brandsläckning,

I Punkt 11. planläggning och andra för verksamheten behövliga förberedelser står det att .
Civilförsvarsverksamheten omfattar också bistånd åt andra samhällsorgan i fråga om
1. hälso- och sjukvård samt omhändertagande av flyktingar,
4. brådskande begravningar,


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftigt-hojd-flyktingprognos/

 


Flyktingkrisen och den religiösa konverteringshysterin

Flyktingarna mellan Bert Karlssons asylboendeimpirum och entreprenörerna Jan Emanuel Johansson å ena sidan och den pågående religiösa konverteringsaggressionen å den andra sidan

De Nya Svenskarna och KUS föreslår att Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ändras till svenska multireligiösa samfundet och ersätta Kyrkoval med Multireligionval .

Fred kan endast nås genom att andra etniska minoriteter får delta i valet i form av multireligionval som bidrar till fred och ökat deltagande som utvecklar demokratin..

 

De Nya Svenskarna & KUS

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Demokratin och överenskommelser

 

Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ?

 

Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt.

KD som sin hemsida med rubriken “Lag och rätt” b.la säger

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. Kristdemokraterna inom Allians för Sverige medverkat till den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Men Kristdemokraterna som är minsta partiet i riksdagen har nyligen i sitt riksting upphävt en viktigt överenskommelse /avtal som gäller Sveriges styre , skapat problem , kaos och misstroende för politiker . KDS har i princip brutit mot avtalet , DÖ som skulle gälla i 8 år.

Ponera att DÖ som KD undertecknade gällde fred med en främmande makt , Ryssland .

De 6 parterna , S,Mp å den ena sidan och Alliansen M,C,Fp och KD å den andra , ingick sk DÖ

för att undvika folkomröstning eller nyval pga SD efter valet dec 2014 . Svenska folket vilket de fick en fullmakt av gav de 6 att ingå ett avtal sk DÖ . Svenska folket fick förklaring till varför .

DÖ skal gälla i 8 år med Löven (S) som statsminister .Ingen misstroendeförklaring eller nyval skall äga rum under den tiden.

Ponera att en av parterna i det här fallet KD med sin nya ledare ogillar statsministerns utrikespolitik och flyktingpolitik och i rikstinget skulle ta upp den frågan och ge dem som är missnöjda möjlighet att i en motion yrka på att rikstinget förklarar att DÖ är upphävt . KD kör med sk hämnddemokrati .

Det är I och för sig inte konsigt att de missnöjda kd:sarna fick majoritet då den nye medlemmen och Eu-parlamentarikern , Adaktusson är en av de missnjöda , en kändis , fd journalist . Utgångsläget skulle ha varit annorlunda om Peter Altin som är advokat var med i KD och han har också större erfarenhet än Adaktusson. KD:s ungdomsförbund firade med att öppna en flaska champagne I stället för bibeln som om KD hade vunnit i allmänna val.

Frågan är huruvida KD agerade enligt konstitutionen.

De Nya Svenskarnas lösning är att förklara KD:s rikstings beslut för ogiltigt , och att minst hälften av alliansen måste rösta mot DÖ för att beslutet om upphävande skall gälla . Alternativt att utlysa en folkomröstning med två alternativ

- För DÖ

- För nyval

 

Då har vi två lösningar .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


How to pay for the war

Mr. Obama, tear down this wall !

 Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan år 1777 . Den 4 juli 1776 blev George Washington USA:s förstepresident . Gustav III skrev följande om den amerikanska revolutionen:

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärv.

 Redan i 27 maj 1782 utfärdade Gustav III det judiska reglementet som gav judarna rätt att idka handel och utöva sin religion i Sverige. Gustav III nämnde inte Israel.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judereglementet#/media/File:Judereglementet_1782.jpg

I juli 1950 beslöt den svenska regeringen att upprätta diplomatiska förbindelser med Israel.

 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser äri behov av att reformeras. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 och konventionen om konsulära förbindelser från 1963.

 

- Diplomatins övergripande syftet är att lösa internationella konflikter på fredlig väg med förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen , dialoger och överenskommelser .

 

- EU:s övergripande mål enligt fördraget om Europeiska unionen är att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

 

Eu har 28 länder men med dubbla reprasentanter , varför ?

 

I de 28 länderna finns onödigt dubbla represetanter , två ambassadbyggnader , två ambassadörer och dubbla diplomater gånger 28.

Sverige som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , samtidigt som Sverige har 27 ambassadbyggnader , 27 ambassadörer och diplomater också på vart och ett av de 27 Eu-ländernas territorium .

Danmark har 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater i EU länderna , Danmark har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater i Danmark .

Grekland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Grekland har också ambassadbyggnad , ambassadör och diplomater i Sverige .

Finland som Eu-medlem har på sitt territorium 27 ambassadbyggnader, 27 ambassadörer och diplomater från EU länderna , Finland har också ambassadbyggnader , ambassadörer och diplomater på de 27 Eu-ländernas respektive territorium .

De diplomatiska, politiska och ekonomiska aktiviteterna sker ändå i Bryssel där representanter från de 28 länderna träffas dagligen.

27 * 28 länder = 756 ambassadbyggnader .

Sverige skramlar , har samlat in 40 miljoner svenska kronor

40 miljoner * 60,000 kr i månad = 667 lägenheter att hyra för flyktingarrna under en månad .

Är det rimligt att 40 miljoner kr bara räcker till att hyra 667 lägenheter under en månad?

 

Fortfarande begåskrigsbrott, folk flyr, ockupation, rasismen ökar, miljöförstöringen ökar, därför ska för varje skott som avfyras betalas miljöavgift.

Effektiv användning av EU:s resurser, minimera byråkratin med koncentration på konfliktlösning särskilt i EU:s områden dock förhoppningsvis utan diktatoriskt styre.

I Sverige , poliser i Göteborg slår larm om att kriminella har tagit över hela bostadsområden i stans förorter. Skottlossningar, hot och våld har blivit vardag.

 

De Nya Svenskarnas åtgärder

- MULTIRELIGIONVAL i stället för kyrkoval, lösa religionskonflikter

- SJÄLVSTYRE i de invndrartäta stadsdelarna, utveckla stadsdelarna

- Investerar i sina länder ccTLDs domain , lösa arbetslösheten bland utrikes födda

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Den svenska budgeten och minoriteterna.

Kan den ungerska muren , taggtrådsstängslet mot flyktingarna betraktas som om de tagit lärdom från den israeliska muren och vad gäller romernas bosättning i Sverige har de tagit lärdom från den israeliska bosättningen och ockupationen

Strategi för romsk inkludering med en budget på 46 miljoner kronor , vad uppnås med det ?.

I TV- programmet, Uppdrag granskning företräddes romerna av en tolk som talade både romani och svenska och i lägret företräddes de av en annan rom som kunde tala engelska och även tolken var med . Båda försökte hävda romernas rättigheter .

De som företrädde romerna kunde inte säga om romerna hade bättre villkor under kommuniststyret än vad de har nu.

Inte heller kom frågan varför romerna saknar förmåga att organisera sig upp , om romerna själva kan organisera sig , bilda ett eget politiskt organ som kan företräda alla romer och hävda deras rätt . Rätt till sjävbestämmande , skolor, bostäder, hälsovård m.m. Vill romerna vara en del av Bulgarien eller Rumänien ?

Romerna har ett brett stöd sedan f d folkpartiledaren Maria Leissner hade detta ansvarområde med en bra budget . De Nya Svenskarna vill gärna veta vad Fp åstadkommit . Romerna har även en egen företrädare den folkvalda eu-parlamentarikern Soraya Post. De Nya Svenskarna vill gärna veta vad hon har åstadkommit . Då Post var en av grundarna till bildandet av partiet Feministiskt Initiativ borde det inte vara något problem för henne att hjälpa romerna att organisera sig politiskt och på ett fredligt och demokratiskt sätt få ordning på problemet och få bort tiggeriet som Post själv ser varje dag särskilt de kvinnliga tiggarna.

-Integrationsåtgärder fördelas på olika poster med följande budget .

Kommunersättningar vid flyktingmottagande 9 450 532 , Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 029 000 , Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare med 2 710 000 , från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare 22 300 , Diskrimineringsombudsmannen med 97 665 , åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 38 608

Man finner även flera poster med anslag till samma mål , förutom internationellt bistånd med 29 miljarder kr , internationell samverka med cirka 2 miljarder , migration med cirka 18 miljarder, integration och jämställdhet med cirka16 miljarder kr., projekt för minskat utanförskap med 1,1 miljard kr. Skydd mot tvångsäktenskap och forum för levande historia okänd budget.

 

Migration

19 419 719

Migrationsverket

4 698 564

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

Migrationspolitiska åtgärder

427 117

Domstolsprövning i utlänningsmål

562 436

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

Offentligt biträde i utlänningsärenden

434 150

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

186 450

 

 Majoriteten av de som har sysselsättning i Migrationsministeriet, Integrationsminister och arbetsmarknads­minister som ansvarar för minoritetetspolitiken , integrationspolitiken, diskrimineringsfrågor , mänskliga rättigheter , DO, Nämnden mot diskriminering är infödda svenskar.

Arbetslösheten och Bostadsbrist , lösning

Strukturpolitikens mål är att öka effektiviteten i användningen av olika produktionsfaktorer t ex arbetskraften . Men staten med sina samtliga 23 departement , myndigheter och företag som ingår i varje departement har brister i jämställdhet i och med att antalet anställda invandrare är mycket få i förhållande till svenskarna. Den ekonomiska politikens syfte är bl.a en effektiv användning av de ekonomiska resurserna.

Strukturpolitiken omfattar även bostadspolitiken , byggnader som är en produktionsfaktor.

Den politiken påverkas negativt när fackföreningar och arbetsgivarorganisationer , LO, Unionen, SKL m fl förfogar över stora byggnader.

SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten angående flyktingmottagandet . SKL borde ta initiativ till att flytta ut till förorten Alby eller Tensta och samma sak borde LO, Unionen och ST göra samtidigt som man omvandlar byggnaderna till hotell liknande Hotellhem med många lägenheter både för flyktingar och studenter . Detta gäller även riksdagpartiernas högkvarter som bör flyttas ut till förorter där medlemmar kan värvas och på det sättet får man ett brett politiskt och demokratiskt deltagande . ABF, Medborgarskolan och Vuxenskolan bör flytta till kvarter i förorterna där flyktingar och invandrare får möjligheter till en bredare utbildning eller komplettering . Likaså flyttas International IDEA som har misslyckats med demokratseringen till Rosengård , Biskopsgården ellerr Rinkeby där de får praktisera demokrati. En intensiv demokratiprocess bör genomföras bland nyanlända flyktingar och även invandrarnas riksorganisationer.

De Nya Svenskarnna vill gärna debattera detta.

Den svenska den svenska avgiften för medlemskap i EU är 40 126 178 miljarder , är Centerpartiets medlemmar medvetna om vad ett medlemskap i NATO kostar ?

Sverige kan inte ha en stark röst i världen om NATOs anhängare får bestämma !

Enligt Mike Winnerstig, som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut skulle ett sådant medlemskap kosta Sverige runt en halv miljard kronor.

Dessutom försvinner anslag på 54 310 miljoner till från försvaret. Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, även anslag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut ,SIPRI, försvinner eller krymper .Inte nog med det anslag till Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet försvinner eller krymper.

NATO medlemskap strider mot det försvarets mål som är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Värnandet av Sveriges suveränitet är en förutsättning för att kunna uppnå de övergripande målen.

Detta innebär att man tar bort 44 801 592 miljarder kr från försvarsbudgeten och överför till skola, vård och omsorg . Skälet till det är att Sverige få skydd från NATO och betalar för det.

Vid Centerns partistämma i Falun röstade majoriteten för Sveriges medlemskap i NATO , C -partiet blev ett feodalt parti , övergav bönderna , samarbetar med SD och hetsar upp för krig som

NATOförespråkare . C -partiet som fick i uppdrag av USA att återuppbygga Irak. Amerikanarna utropade sin seger , uppdraget avslutat , diktatatorm störtad och det irakiska folket har fått demokrati , så lät det från Vita Huset. Kan C-partiet talar om huruvida det stämmer eller ej ? Irakiska folket kräver svar !

C har trots sin budget på 22 miljarder misslyckats med sin integrationspolitik och skapat en svag och ineffektiv förvaltning och även misslyckats med insatser för snabbare bosättning och att påskynda och förbättra nyanlända flyktingars bosättning i en kommun. Annie Lööf som Näringsminister har även misslyckats med sitt mål; Attraktionskraft Sverige , lokal och regional attraktivitet.

De Nya Svenskarna vill gärna debattera om detta.

http://www.di.se/artiklar/2015/9/26/c-sager-ja-till-nato---nu-kan-det-bli-en-valfraga/

 UD-och Utlandsmyndigheter

De nya svenskarnas mål är att få se ett effektivt och handlingskraftigt EU.

Detta kan ske genom att varje land kandiderar sina medlemmar genom hårda förhör av journalister om de olika politiska frågor som de kommer att representera.

I stället för att som nu EU representeras av olika partier med oilka ideologier som i sin tur ingår i olika politiska grupperingar med okända idiologier . De representerar hela sverige och svenska befolkningen även de som bara har permanent uppehållstillstånd , freden gäller alla. Detta innebär att de utgör en EU- delegation som representerar hela Sverige . Den avgift på 40 126 178 miljarder som går till medlemskap överförs i stället till vård, skola och omsorg .

Minska på antalet ambassadörer och andra diplomater från 27 länder som ingår i EU och i stället ha en enda ambassadbyggnad i EU . Sverige sparar även här och överför kostnaderna till fred, miljö och bistånd .

Det svenska miljösamarbetet i internationella organisationer ska omfatta även krigförande länder .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://darbarnensover.aftonbladet.se/

 

 


Den svenske flyktingen

 

Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land?

Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin ungdom med att föra krig , saknade barn som kunde ärva kronan och om han skulle bli mördad eller hastigt dö kunde detta orsaka en svensk katastrof .

Hur kunde svensk mark bli ockuperad , varför uppstod dåliga relationer med grannländerna? Dessutom sökte den kristne kungen asyl i ett muslimskt land och lämnade efter sig en ekonomi i misär genom att han tömde statens budget för att finansiera kriget. Han orsakade också att 25.000 svenskar blev krigsfångar i Sibirien . Sverige var ett land som befann sig i ett utsatt läge. Det härjade pest och andra sjukdomar och tusentals dog som flugor. Detta var Karl XII vars staty SD samlas vid den 30 nov varje år . Kungen lämnade efter sig en skuld på cirka 500 riksdaler till Sultanen Ahmed II av Turkiet förutom det socialbidrag som beviljades till kungen och hans trupper .

Samtidigt blåste tsaren av Ryssland med stolthet sin segerfanfar i en stor demonstrationscermoni på Moskvas gator vilket det ryska folket var stolt över.

I likhet med folket i arabiska våren tappade svenska folket tålamodet och ville bli av med sin diktator tillkung .

Skottet i Fredrikshald, Herre Jesus ! Konungen är skjuten, sök upp general Schwerin och berätta det . Operation kung Karl XII:s likvidering år 1718 var ett faktum . Stormaktstiden var över och att frihetens tid var nu inne ochsatte stopp för karolinernas kungs envälde.

En revolution omvandlade Sverige till ett unikt system men inte i den moderna demokratins mening, den flyttade makten till parlamentet som genom ständerna representerade det svenska folket. I Sverige uppkom två partier, Hattarna och Mössorna .

Trots att den svenske kung Fredrik den förstetillsammans med statsminister, kanslipresident, Mösspartilledaren Arvid Horn för 294 år sedan, den 30 augusti 1721genomfreden i Nystad satte stopp för det stora nordiska kriget skrev senareAugust Strindberg följande:

Fredrik I , Sveriges sämsta regent , som icke kunde tala svenska, och egentligen var tysk lantgreve .

Den franske filosofen Voltier beundrade 1730 den svenska utvecklingen som unik och att Sverige var det mest befriade landet i världen . Även Rosseau beskrev den svenska grundlagen som typisk för en ordnad konstitution .

De svenska flyktingarna i Denper mottogs under den tid då det inte fanns vare sig den numera glömda krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord:

FN- konventionerna ska ge skydd för de som inte är delaktiga i striderna , den pågående flyktingkatastrofen visar att krigslagen , krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord och även samtligaFN- konventioner inte hellerföljsav de länder som har ratifiserat dessa. Riksdagspartierna behöver därför lära sig vad krigslagarna står för och lokalt uppmana sina medlemmar att flytta till de stadsdelar som har en majoritet av invandrare, mångfald. De skall även skilja mångfaldfrån multikultur .

 

Krigsfångar behandlas humanare än flyktingar. Ska det vara så?

 

Krig
utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.svd.se/akesson-europa-ska-inte-ta-emot-fler-flyktingar/om/flyktingstrommarna-i-europa

 

 


Mot era argument

S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjligas konst vad har då SD för politisk konst som lockar vissa riksdagspartier till samarbete och därmed kväver oppositionen . SD kan gå samma öde tillmötes som Ny Demokrati.

Anledning till att SD fått en sådan spridning och uppmärksamhet I svensk media beror främst på rädsla för att De Nya Svenskarna som en svensk partiorganisation och som deltar i valet plötsligt kan bli ett stort parti och komma in I riksdagen .

Redan Gustav V tog emot tusentals flyktingar I Hindås trots att Sverige då inte hade samma ekonomiska möjlighet som nu och trots detta hördes inga protester från det svenska folket.

Svenska folket måste på ett demokratiskt och solidariskt sätt markera att det är fel att SD till storlek är lika stort som Fp, C, KD och V tillsammans.

Till er besvikelse kan SD aldrig bilda regering även om de får 45 % av rösterna . Detta beror helt enkelt på att inget parti är berett att samarbeta med SD. SD kan fällas på samma sätt som de själva fällde den röd-gröna budgeten. Ni som har röstat på SD har under två mandatperioder kastat bort era röster. SD har heller inte visat att de har åstadkommit någonting vettigt.

De Nya Svenskarna har kontinuerligt diskuterat även med de invandrare som röstar på SD.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

lejonet Cecil och Gråskjorta

lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom .

Deras liv som flyktingarbörjade tidigt , när den erfarne krigaren, Sautomer ,som tillhörde stammen Forvagraen dag tvingades att fly, att lämna sitt Saukamara som han älskade och bli flykting och lämna sin son Svitiod vilken föddes där . På grund av faderns frånvaro blev Svitiod ledsen och deprimerad. Han blev alkoholist och flyttade från det ena området till det andra . I fall han träffade på en människa passade han på att berätta sagor och omhistoriska händelseroch på det sättet fortsätta att umgås med människor .

Detta gladde naturligtvis hans far när han under sin flykt hörde om det för att han var rädd att sonen försummade kunskap om vapenhantering och konsten att krigavilket skulle försvaga deras stam. Därför rekommenderade han sonen att samarbeta med sin bror för att av honom lära sig och få stridserfarenhet.

En av stamkonflikterna började genom att en främmande inkräktare kom in deras stams territorium och som upptäcktes när Sautomer en dagmed sina män patrullerade i området. Vidslaget vid Blodsälv dödades många av fienderna,en del blev fångar och en del av dessa släpptes fria.Detta slag uppmanade sonen Svitjod att träna i stridkonst med sina bröder vilket senare kom att kallas för Ynglingaskald samtidigt som han fortsatte att ha kontakt med sin far i exil och att informera honom om stammen och att informera om områdeti allmänhet.För att öka sin stams makt och stärka bandet med andra stammar och för att få handelsförbindelser gifte han sig med Ylva dotter till Bure Fyfisdotter en av de stora stamledarna .

Emellertid, en dag medan Svitjod var på handelsresa fick han veta att hans far hamnatien blodig strid med en björn och blivit dödad. Han började omedelbart att söka efter sin fars lik och han tillbringade hela natten med sitt sökande . Plötsligt fick han syn på björnen som kallades för Gråskjorta , björnarnas björn , den stora björnen och handödade honom, och stack ut ögonen på honom och inte nog med detta hanplockadeäven hjärtat ur hans kropp och offrade detsom Nidlycka.

Emellertid visste inte Svitjod att den björnen betraktades som helig för de främmande inkräktarnaoch när de fick veta det började de kräva Svitjodshuvud.

Det var inte lätt för inkräktarna att mötaSvitjod han blivit stamhövding efter sin far och då han dessutom hade stöd från en annan stam sin frus sida.

Dentragedivilken han befann sig i och sättet på vilket hans far dog och det tragiska dödandet av den heliga björnen och den fortsatta konflikten med andra stammarorsakade ekonomiska problem vilket i sin tur ledde till stopp i handelnoch det rådde svält och fattigdom .

Tandläkaren Walter Palmer som sköt ihjäl lejonet Cecil med pil och båge påminner lite om Svitjod och Gråskjorta .

Vi hoppas att den 91 årige presidenten Robert Gabriel Mugabesom har styrt landet sedan 1987 alltså i 28 år och som startade en process för att överföra jordbruksmark till den svarta majoriteten kan komma till den besinning och inte agera på samma sätt som inkräktarnas stamhövding gjorde.

Däremot krävs ett förbud att jaga och att ingen i hela världen får inneha vapenlicens. Detta kommer att minska antalet konflikter och bidra till mångfald.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten  


Lösning på grekiska krisen genom att folkomrösta om monarki eller republik

 Grekerna måste utveckla demokratin , den har stagnerat sedan 1967 militären, ledd av Georgios Papadopoulos och med understöd av USA, genomförde en statskupp, vilket ledde till att militärjuntan kom att styra landet.
 

Det räcker naturligtvis inte bara med att ha allmänna val , demokratin måste hela tiden skyddas och utvecklas inte bara i Grekland utan i hela EU och övriga länder , USA, Storbritannien mfl.så att andra länder som arabiska våren följer efter.

1) Folkomröstning bör gälla huruvida Grekland ska återgå till monarki eller fortsätta som republik.

I den folkomrösting som ägde rum 1974 röstade 69 procent mot monarki trots att kung Konstantinos II, var emot juntan . Majoriteten av grekiska folket valde militärjuntan framför kungen . Majoriteten berövade kungens familj rätten att ärva tronen.

Kung Konstantin II , Alexia , Pavlos, Nikolaos , Theodoraoch Philippos .

Är det demokratisk att avsätta Konstantin och tvinga honom att tillsammans med sin familj gå i landsflykt för att i stället utse överste Georgios Papadopoulos till premiärminister?

Är det demokratisk tillämpning av mänskliga rättigheter att grekisk lag fråntog honom det grekiska medborgarskapet . Den svenska historien har genom en kupp 1809 berövat kung Gustan IV och hans familj rätten till kronan och skickade hela familjen i exil till Schweiz.

Lösningen på grekiska krisen är att folkomrösta om monarkin erkänna det misstag som skett visa solidaritet med kungens familj så att man kan välkomna tillbaka familjen till sitt land. Kungafamiljen har goda kontakter , förmögenhet, och kan hjälpa till med att mildra krisen .

 Det kompletteras med att den grekisla regeringen begränsar antalet ambassader så att EU bara har en ambassad och därifrån utfärdar bl a visum försedda med stämplar , personnummer , OCR m.m.

De grekiska kyrkorna utomlands och grekiska riksförbundet i Sverige , grekiska restauranger, fastigheter , fonder m fl ska redovisa sin förmögenhet öppet så att att den också bidrar till att man visar solidaritet med sitt folk och land eftersom de själva kommit som flyktingar till bl a Sverige .

Minska försvarskostnaderna

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten 

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .

 

Flyktingar, studerande och ungdomar får bo i billigare bostäder, mellan

Vallentuna och Norrtälje , som drivs med solpaneler och vindkraft . Se bilden

Migrationsverket betalade 9 miljarder till finansiering av bostäder till

ensamkommande flyktingbarn och 130 miljoner till fd Ny demokratis ledare som

var främlingsfientlig men numera älskar han invandrare och ger dessa bostäder

 

 

 http://story.aftonbladet.se/flyktingarna#section-3

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Vad har decemberöverenskommelsen(DÖ) för betydelse för demokratin och invandrarnas riksorganisationer i Sverige och de övriga nordiska länderna .

Är det någon mening med att vi går till val och röstar om man genom en övenskommelse upphäver medborgarnas roll , oppositionens existens och sätter demokratin ur spel och dessutom bidrar till en byråkratisk riksdag med ineffektiva riksdagmän under en känslig period med krig , flyktingkatastrofer och miljöförstöresle till följd av krig. Biståndet från SIDA gör ingen nytta samtidigt som de rasistiska partierna i Europa växer.

Ineffektiva riksdagmän som motsätter sig ett extraval kan bero på lathet , trötthet och fruktan för att

förlora sitt mandat i riksdagen, de tjänar 60.000 kronor i månaden med garanterad anställning i minst fyra år medan många svenskar står utan jobb och där invandrare, handikappade och fattigpensionärer drabbas hårdast. Dessutom hoppades många pensionärer att valet skulle innebära en förbättring för dem. Även bönderna hoppades på en förbättring för deras del.

 

Alt 1: Tillämpa direktdemokrati effektivt. Låt svenska folket genom folkomröstning avgöra huruvida DÖ eller liknande kan ersätta allmänna val eller inte.

Även Natofrågan måste avgöras genom att regering och riksdag vänder sig till folket för ett avgörande . Nordiska länder, särskilt Finland, är mycket dåliga på att utnyttja direktdemokrati. I republiken Finlands fall kan det bero på presidentens roll.

 

Alt: 2 Ett extraval eller omval . De som förespråkar regeringens samarbete med SD i stället för ett extraval är affärsmän som kan vara en del av SD eller sympatiserar med dessa och sätter demokratiutvecklingen sist i sin agenda ..

 

Alt:3 Vad gäller samarbete utanför partigränserna

Bilda samlingsregering som omfattar alla riksdagspartierna med undantag för SD jmf med andra världskriget då kommunisterna uteslöts från att medverka i en sådan . Andra värdskriget = Nazismen och rasism.

Sverige saknar en lag som reglerar partiorganisationer och skattemyndigheten ska inte tillåtas att ogiltigförkara föreningar och organisationer utan stöd av en sådan lag . Därför, gör det möjligt att ogiltigförkara en organisation genom dom och inte genom att skattemyndigheten avregistrerar föreningar utan stöd i lagen.

 

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 

Det är därför de partiledare som ingick i decemberöverenskommelsen försvarar militarisering genom att vara tysta som sköldpaddor !

 

Det är mer lämpligt att ACE i ställetövaride områdenvilkaIS ockuperar !

 

Regeringens nederlag blir allt fler men trots det vågar Alliansen inte ta initiativ till att yrka på misstroendeförklaring ej heller upphäva decemberöverenkommelsen och gå till till det extraval som den planerade innan den 27 december 2014 . Alliansen och SD fällde nyss regeringens förslag om vinster i välfärden men vågar trots detta inte ta ytterligare ett steg mot extraval!

 

Om svenska folket hade givit mandat till DPNS i valet 2014 hade den svenska politiken ändrats från grunden enligt nedan .

 

Att utesluta att SD får en vågmästarroll

Att utesluta att det uppstår en regeringskris

Att den odemokratiska decemberöverenskommelsen eller liknande uppgörelser inte får förekomma.

Att utesluta att sådanainternationella militärövningar som den s k Arctic Challenge Exercise , ACE, äger rum på svensk mark. Att samiska folkets vilja respekteras och att samernas områden liksom Åland blir demilitariserade ochatt det som på Åland inte får finnas någon militär aktivitet i fredstid.

De svenska , finska och norska regeringarna nonchalerar Sametinget, Ålands parlament ochStortinget .

Det är obegripligt att ett land som delar ut Nobels fredspris är med i Nato , deltog aktivt i dess bildande och även aktivt i hetsar upp för krig .

Socialdemokratiska partierna i Norge och Sverige vilar i Natos famn , Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare och f d Arbeidarpartiets ledare och statsminster och det svenska Arbetarpartiet som leds av Stefan Löfven .

 

Den finskestatsministernAlexander Stubb som ordförande för Samlingspartiet har sina rötter i Österbotten,han harstuderat i USA och kan ha blivit påverkad av USA:s politik .

 

Flyktingarna i dessa länder kan bli förvirrade vad gäller respekt av minoriteternas självständighet och vad gäller folkrätten

 

Åk i stället och öva ide områdensom IS ockuperar.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Engagera er ni Nobelfredspristagare !

 

Den andra Operation Desert Storm

 

De är duktiga på att starta ett krig och sätta etiketter och koder på sina operationer ,

Den amerikanska med koden Desert Storm , den brittiska med kodnamnet Operation Granby, den franska med kodnamnet Opération Daguet och den italienska med kodnamnet Operazione Locusta . De är dock dåliga på att åstadkomma fred och att lösa de flyktingsproblem som de själva orsakat.

Dessutom använder de planeten Mars för sin krigshärjning. Ökenstorm eller sandstormar som härjar över Mars yta i veckor ändrar planetens färg. Det land som utforskat denna planet mest, minst fem gånger , är USA. Det enda vi har fått veta är att det på Mars en gång funnits rinnande vatten . Kriget mot IS liknar världarnas krig där varelser försöker invadera jorden .

 

Al-Ramadis som som igår föll i händerna på IS omfattar en tredjedel av Irak vilket motsvarar hela Götaland. De kom över en stor mängd vapen och andra tillgångar och cirka 40.000 uppges ha flytt från staden.

Alanbar är den irakiska porten.

Var är staten och kurdernas milis som de är stolta över ?

När milisen har rymt och det saknas en stat och de irakier som skulle bygga upp Irak har återvänt till Sverige , se punkt 2 nedan. De som nu har makten i Irak kräver av medborgarna att ha med sig en betrodd irakisk person som kan intyga att personen ifråga är irakisk medborgare. Detta gör det svårare för en en del att återvända. De sunitiska stammarna i det av IS ockuperade området hävdar att IS inte fick tillgång till moderna vapen utan endast till gamla ryska Kalashnikov . Ifall det stämmer att stammarna inte hade någon modern militär utrustning så stämmer argumentet och att IS inte har beslagtagit de vapen med vilka de kan avskräcka amerikanerna och irakiska miliser.

 

Lösningen

1) att folkomrösta om att Irak ska återgå till monarki eller fortsätta som republik som uppkommit genom revolutioner. Samma sak gäller de länder vilka omfattas av den arabiska våren.

 

2)Inget motstånd sker mot IS och på det sättet minimeras personliga tragedier .

Låt IS ockupera Alramadi samtidigt som de ansvariga evakuerar medborgarna därifrån , de är redan flyktingar i sitt eget land.

På det sättet identifieras vilka som ingår i IS och vilka de länder är som står bakom IS. För det andra respektera och följa krigslagarna och ta hand om krigsfångar .

 

I händelse av att IS ockuperar hela Irak och dess regering hamnar i exil så har liknande händelser skett tidigare i historien.

Iran mot IS .

Vid IS ockupation av Irak kommer IS-anhängare från arabiska vårens länder att understödja IS i Irak. Detta minskar i sin tur våldet i de länder som omfattas av den arbiska våren. Det är bättre att strida i ett land än att strida i många länder.

 

3) Utbilda irakerna i exil i fred, demokrati och hållbar utveckling , FDU , och att ingen undantas från det. , Religionsfrihet ska gälla. Minskad religiös makt i moskeer och kyrkor. Föreningar och även ambassader ska delta för att undvika att upprepa samma misstag som skedde efter regimens fall. Minska stammarnas roll och förbjuda all milis från Mahdimilisen till kurdisk milis samtidigt som man värderar den kurdiska självständigheten.

Gör samma sak med flyktingar från andra länder . De nya utbildade krafterna ska delta i återuppbyggandet .

 

4) Inget riksdagsparti får hetsa upp för krig och rasism eller uppmana till våld. De partier som har flyktingar / invandrare i sitt parti, utrusta gärna de med FDU .

 

5) SIDA:s och exportrådets roller granskas. Irak har redan efter regimens fall fått 6 miljarder kr och ytterligare många miljarder har Sverige lämnat som bistånd. , En del irakier som varit inblandade i återuppbyggandet finns kvar i Sverige . Ingen direkt utfrågning har skett av dessa, vi måste få veta hur pengarna har använts och varför de har misslyckats .

En del av dessa är medlemmar i riksdagspartierna b.la i ett feodalt parti , ett religiöst parti och ett rasistiskt parti.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

 

 

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com