De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen

 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978–1979.

 I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande:

Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna.

Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978

 Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val.

När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning till svenska kyrkan av muslimer alltså en konvertering till kristendom i smyg. Detta kan endast upptäckas på deklarationsblanketten då de får betala skatt till svenska kyrkan, alltså inte endast den begravningsavgift som alla får betala, utan de har ovetandes blivit påtvingade ett medlemskap I den svenska kyrkan vilket verkar helt rättsvidrigt.

För det tredje, invandrarnas riksförbunds roll I demokratin och den roll som de eventuellt spelat när det gäller det kaos som nu uppstått I regeringen. Demokratin och religionsfriheten måste hela tiden diskuteras.

Uteslutning I regeringssamarbete av SD bl a pga sin historiska bakgrund, rasism och främlingsfientlighet, vilket de inte tagit avstånd ifrån. Likaså om L och KD inte avstår från att försvara Israels politik men däremot är det självklart att de ska försvara det judiska folket på samma sätt som det palestinska folket.

Trots detta betraktas den nuvarande regeringen, S och MP, som den mest jämställda regeringen då den består av hälften kvinnor och flera med olika invandrarbakgrunder som statsråd. En regering med sådan mångfald ska uppmuntras även i fortsättningen.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685811.ab

 


Startskottet för Europeiska våren

I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur , lyckades det modiga isländska folket genom solidaritet med ICIJ starta en europeisk vår . Det har på ett fredligt snabbt och effektivt sätt och utan offer uppnått sitt mål .

Emellertid, kan ett yrkande på misstroendevotum mot statsministern leda till hela regeringens avgång . Detta har större effekt än att bara byta ut honom mot någon annan som inte är vald.

Som jämförelse: Dåvarande svenska oppositionen, nuvarande alliansen, agerade vid fd statsminster Göran Perssons besök i Kina genom att yrka på misstroendeförklaring mot honom . Alliansen, speciellt KD:s brott mot D-överenskommelsen och försvarandet av Israels politik när vår utrikesminister representerar hela svenska folket är allvarligare än Panamaskandalen. Detta minskar även flyktingarnas /invandrarnas tron på demokrati.

När man nu har visat att svenska banker och direktörer och kanske politiker kan dyka upp i det sk Panamadokumentet , brevlådeföretagen , borde svenska folket kunna tillämpa den sk Tre radikaliteters åtgärder .

Tr e radikaliteters åtgärder omfattar

  1. Det isländska folkets agerande i form av uppror

  2. Alltingets agerande som stöd till folket , oppositionen i form av yrkande på misstroende mot statsministern

  3. Överföra den gömda förmögenheten till folket att finansiera välfärden med.

Den internationella organisationen för grävande journalister, ICIJ:s avslöjande och det isländska folkets uppror är ett startskott för den europeiska våren

Det självstyre som Island har, deras parlament betraktas som världens äldsta ännu aktiva demokrati. Det isländska parlamentet Alltinget har sina rötter i det ting som hölls år 930 i Tingvalla. Emellertid, det finns fortfarande folk som kämpar för sin rätt att existera som t ex romer och folket i Västsahara . Det ena folket tillhör ett EU- land som redan har demokrati medan det andra tillhör u-länderna .

Det senare folket har aldrig smakat på demokratin. Kan romer ta lärodom av den samiska, åländska och isländska modellen av självstyre; och vad kan Västsharara lära sig av det kurdiska självstyret?

Europiska våren kan vända på utvecklingen så att det blir lättare att lösa konflikterna och garantera andra minoriteters rättigheter.,

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arga-kunder-lamnar-nordea

 

 

 


Politiken & demokratin är i ständigt behov av utveckling, del I I

Självstyrelsesystem , Romernas självstyre

Liksom ålänningar, samer och kurder dvs Kurdistan behöver även romerna stöd för sin självständighet .

#Rom / roma kommer från ordet dom och betyder 'en människa', och mänskliga rättigheter gäller även dem.

Hela världspressen ägnar sig åt att bevaka en massmördare , landsförrädare och terrorist som gör anspråk på sina rättigheter samtidigt som flyktingarna behöver deras stöd och bevakning av deras #mänskliga rättigheter jämför med fångarna i #Guantanamo fängelset. . Även andras rättigheter såsom romernas har glömts.

Romerna har genomlidit och utsatts för tre förföljelser faser

Religionen var en av de största orsakerna till utvandring av romer mellan 1001-1027 från Rajasthan en delstat i nordvästra Indien. enligt överenskommelse mellan den turkiska sultanen Mahmud av Ghazni och Kara-Khanid Khanate .

Romernas situation i Sverige

I Sverige finns mellan 10-100000 romer med en historia av förföljelse, trakasserier och diskriminering

#Romerna under andra världskriget.

Under Förintelsen i Nazityskland hörde romerna (och sinti), vid sidan av judarna, till de hårdast drabbade. Romer förföljdes och dödades urskiljningslöst av tyska Einsatzgruppen på östfronten och hundratusentals romer från det av Tyskland ockuperade Europa fördes till arbets- och utrotningsläger. En romsk benämning för nazisternas folkmord är Porajmos, en romsk motsvarighet till judarnas Shoah. Omkring en miljon romer och sinti dog under Förintelsen. FN löste judarnas problem genom bildandet av Israel som inte tar emot några flyktingar medan romerna ännu ej erhållit något stöd

Romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse eller diskriminering och utvisning som splittrar dessa och att de hamnar i olika länder som flyktingar utan stöd med tiggeri som ett sätt att överleva.

#Självstyre /Autonomi innebär självbestämmanderätt, oberoende av territorium, politik . Ordet autonomi kommer av grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag).

Romerna är en minoritet antalet registrerade romer uågår till 621 573. Vissa romer väljer att kalla sig själva rumäner eller ungrare. Övriga inkluderar mindre grupper folk med ursprung från grannländerna, runt tusentalet polacker i Suceava.

Romerna behöver stöd och uppmuntran för sin bestämmanderätt , ett självstyre inom det territorium som de har rätt till

Nu när #Rumänien är medlem av militäralliansen Nato och #Europeiska unionen skulle detta kunna underlätta för romerna att organisera sig och välja ett politiskt organ som ska erkännas som representant för alla romer .

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Internationella kvinnodagen 8:e Mars 2016

De Nya Svenskarna gratulerar världens kvinnor på den dagen samtidigt som vi understryker betydelsen av flyktingkvinnors kamp i exil

 Vi firar den internationella kvinnodagen för att hedra kvinnorörelsen . År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp och på grund av detta avstod många män från att rösta. Emellertid, invandrarkvinnor i exil fick sina rättigheter i Sverige utan kamp bl a rösträtt liksom invandrarmän,

 Det är därför De Nya Svenskarna understryker betydelsen av solidaritet med andra kvinnor som befinner sig under krig, ockupation , kränkning , brist på mänskliga rättigheter och ha rätt att få skydd i EU länderna.

Invandrarnas kamp skall inte upphöra vid EU ländernas gränser då flyktingkvinnorna som söker skydd och de som redan har fått skydd utsätts för rasism och diskriminering.

 Invandrarkvinnor i exil i Sverige är ännu inte jämställda med infödda svenskor

ej heller har de rätt att inneha statsministerposten, då den är reserverad för partiledaren .

 .FN:s generalförsamling resolution från 1977 och erkännande av internationella kvinnodagen den 8 mars

 1978 bör kompletteras med “ de kvinnor som redan har fått sina rättigheter i exil genom solidaritet med andra flyktingar som också har rätt till skydd inte drabbas då varje misstag kan utnyttjas av rasistiska organisationer vilket kan drabba andra flyktingar vilket är en ohållbar flyktingpolitik

 Invandrarkvinnor solidaritet i exil i Kampen för Fred -Demokrati och Hållbar utveckling , FDU, förena människor bl a i Sverige och de som ska återvända .

EU skall inte missa den unika möjligheten att passa på att utrusta flyktingar med FDU så att de kan tillämpas vid återvändande och återuppbyggande.

Det är en exilpraxis som skapas så att nästa generations flyktingar lyckas med återvändande och återuppbyggnad.

 Emellertid kvinno kampen i exil måste belysas så att solidaritet med andra kvinnor som befinner sig

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.svd.se/familjehem-lockar-nyanlanda-barn-med-pengar/om/barn-under-samhallets-vard

 


Inför påvens besök och möte med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i Sverige


De Nya Svenskarna föreslår en fredsplan  mellan religionerna

Utan tvekan är det påven som är  överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som kommer att ta upp konflikten mellan judar och muslimer , kristna i mellanöstern och problemet i Södertälje där syrianer omfamnar sin kyrka  vid sidan om flyktingkatastrofen. Den fredliga dialogen , den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén   har ett gyllene tillfälle att ta upp frågan om införande av MULTIRELIGIONVAL i de länder som påven kan påverka.
Den fredliga dialogen är bäst genomförbar och kan endast få effekt med  en dagordning innehållande ett huvudämne nämligen MULTIRELIGIONVAL där Sverige tillämpar kyrkoval som inte förekommer i de romersk-katolska  länderna.
Mot denna bakgrund föreslår DPNS inför påvebesöket att antingen införa kyrkoval även i de områden som omfattas av dem romersk-katolska tron eller att den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén upphäver kyrkovalet och ersätter det med MULTIRELIGIONVAL. MULTIRELIGIONVAL  går nämligen att genomföra i många länder , Sverige kan vara förebild när det gäller den fredliga dialogen mellan religionerna .
Det är inte lämpligt att bara riksdagspartierna som har minst  4%  får delta i ytterligare  ett val  förutom  allmänna val  nämligen kyrkoval medan andra inte får delta . Detta är inte ett eu val. Inte heller muslimer, buddister eller hinduer får delta .
 Är det förenat med kyrkans tradition att ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen
 har mandat bland kyrkomötets ledamöter 2014-2017?  Sverigedemokraterna (SD)  har 13 mandat

 Genom införande av MULTIRELIGIONVAL kan man utesluta SD:s roll i  kyrkomötet
 Religion är ett opium för folket  enligy Marx  som vänstern    med sina  6 mandat förknippas med.

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Fråga till EU- parlamentet , väljarna vill veta !


På uppdrag av  EU-ländernas väljare skickades två burkar innehållande två kemiska ämnen till två EU-länder, Frankrike och Storbritannien för  analys .  Det gällde att få fram huruvida de giftiga ämnena orsakade att  två  personer från länder vilka inte tillhörde EU dog . Den ene var politiker, president och fredspristagare som om han hade fått leva vidare hade  kunnat undvika den politiska anarkin , nämligen Yaser Arafat .
Frankrike kom efter analysen fram till  att Arafat blev förgiftad genom att israeliska soldater placerat gift i hans mat , giftet smygplacerades i hans mat medan han satt i husarrest och enbart israelisk militär hade kontroll över området.
Den andre en rysk oppositionspolitiker blev förgiftad.
Storbritannien konstaterade att hans död orsakades av ett gift och att ryska staten stod bakom hans död.
Det sista fallet blev mer uppmärksammat som en tydlig och säker förgiftning, medan man i det första fallet har lagt locket på .
Frågan gäller Frankrikes och Storbritanniens trovärdighet och politikernas och  journalisternas mod.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H


För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen
 betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.

Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .

Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt.

 Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .
Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har råd med och de kan därför inte bo kvar i sina lägenheter som de har bott i under många år och tvingas flytta ,en del blir avhysta från sin bostad
trots att de batalat mellan en och två miljoner till samma hyresvärd. Fastighetsägarens vinstmaximering bör inkluderas i termen vinst i välfärdens minimering .Fastighetens läge, skolor, affärer,
daghem, nära till idrottsanlägningar, bad och kommunikationer har betydelse vad gäller hyran , den ökade standarden höjer hyran.

Fasighetsägare skall inte  från en fastighet eller flera förfoga över ett kapital som stiger tre gångar fastighetens värde på banken. Staten kan t.ex
genom subventioner  jämka förlusten och i gengäld underlätta för staten genom att bostadsbidraget slopas för dessa som är inkluderade i den modellen .

Motverka urbanisering dvs folkförflyttning från landsbygd till stadsområden då en hyresgäst som har bott utanför storstaden många år hos samma fastighetsägare eller på gräns 30 år
kan tillgodoräkna sig  denna fördel. Ingen vill missa det tillfället om den modellen blir godkänd i riksdagen.

Den hyresgäst som skött sitt åtagande/förpliktelse gentemot hyresvärden under många år och har tex genomsnittligt betalat 6000 * 12 * 30 , 75 000 /år  har gett fastighetsägaren två o en kvarts miljoner kr.
om fastigheten har 5 våningar och varje våning består av 5 *25 lägenheter * två och en kvart miljon vilket ger fastighetsägaren närmare 60 miljoner under den perioden ,
 varje månad ökar fastighetsägarens kapital med 25* 6000

Jämkning av hyror /storleken på en lägenhet  innebär att en fastighet som har 5 våningar med 5 lägenhet i varje våningar med olika storlek och hyror räknas som genomsnitt 6000 kr i hyra  

Modellen strider inte varken mot JB , regeringen och försäkringskassan kan överföra bostadsbidrag och tillägg som varje månad utbetalas till de som omfatter av modellen
till annan verksahet som i relation till tex fastighetens underhåll enligt BIM modellen från energieffektivisering till en grön utemiljö .

Att bygga flera bostäder skymmer staden och den öppna miljön , det blir ännu trängre att gå, brist på  plats för gående, äldre , barnfamiljer, handikappade ,  lekplatser för barnen.
 
De som omfattas av den modellen kan öka sin välfärd och får mer i plånboken utan att behöva rösta på de som under valrörelsen lovar mer pengar I plånboken , den modellen har även en demokratisk
effekt .Den i sin tur kan öka välfärden även för hyresgästerna som inte omfattas av modellen
 
 De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och menar att en bostadspolitiken  har sina brister och fel b.la är det  svårt för invandrare att få hyreskotrakt i innerstan

och att en del utnyttjar sin ställning och på det sättet får en lägenhet ,  varför bostadspolitiken kompletteras eller reformeras   enligt model H, med ett innehåll om bostadsägande med fri hyra om hyresgästen har bott i sin lägenhet i minst 30 år. Det är också nödvändigt att flytta förbunden som Kommunal, LO. TCO till förorter som Alby, Rinkeby eller Fittja vilket underlättar för anställda att söka bostad i de områden som integrerar sig med invandrare
 
Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten
 
 


Jihadiska konflikter & rabinernas konflikter

Måtte år 2016 bli ett fredens år, slut på ockupation, bosättningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Flyktingar som räddas, torka och  hunger förknippas alltid med profeten Mose som både judar , kristna och muslimer hänvisar till . Mänskligheten räddades även undan översvämning med hjälp av profeten  Noa och hans  ark.
Mose sade till Aron att ta sin stav och slå på Nilens vatten och förvandla det till blod. .
I vers 4 Mos 17:2     : Säg till israeliterna att varje stamöverhuvud skall ge dig en stav, en för varje stam, sammanlagt tolv stycken. På varje stav skall  stammens namn skrivas. I  Jos vers 4:23 står skrivet  : i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut framför eder, till dess I hade gått över den, likasom HERREN, eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför oss, till dess vi hade gått över det.
 
De som tror på miraklet skulle inte förvänta sig att Israel som själv inte tar emot flyktingar ,skall lämna från sig Moses stav , så att  man kan rädda flyktingarna från att drunkna i havet.  Översvämningskatastrofen i Kina 1931 dödade mellan 800 000 - 4 000 000 människor och  1928-30 dog  över 3 miljoner människor av svält också det i Kina. De som tror på på Noa och hans ark skulle inte förvänta sig att FN  kan skapa en sådan ark som kan rädda människor från översvämninger. USA har i Haiti  tusentals odetonerade bomber i havet , provskjutningar , orsakat slaveri med handel med barn  och cancersjukdomar . Jordbävningen i Haiti 2010 krävde        200 000 människors liv . Trots att 10.000 hjälporganisationer varit  involverade, bara Sverige skänkte 50 miljoner kronor  till jordbävningsoffren i Haiti,  men fortfarande säljs barn som slavar, svälter med restavek systemet.
 
Den Amerikanska ockupationen orsakade konflikt mellan  Haiti och Dominikanska republikens diktator Rafael Trujillo , Persiljemassakern , då 20.000 haitier slaktades och mördades och utvecklade en för Dominikanska republiken unik politik av rasdiskriminering, antihaitianismen, riktad mot de svarta i grannlandet.
En sådan naturkatastrof sker under s k utomobligatoriska förhållanden dvs att människor  inte har kontroll över det. Medan att gasa ihjäl människor , starta krig eller uppmana till det skapar dominoeffekt , flyktingkatastrof  då flyktingarnas lik flyter i havet . Tidigare tilldelades två gånger Nobels fredspris Förenta Nationernas flyktingkommissariat  1954 och 1981.  1963 gick det till Internationella rödakorskommittén och 1965 till FN:s barnfonds Biståndsorganisation. De som har fått Nobelpris bör påminnas om vilken roll de har. FN, Kofi Annan  från Ghana fick Nobels fredspris 2001   och medlade senare i konflikten i Syrien.

De  flyktingar som klarade sig har skapat  arbetstillfällen åt EU-länderna så att  pensionerade poliser kallats in medan det finns hundratals arbetslösa ungdomar . Dessutom  har invandrare som själva varit flyktingar utnyjttjats i byggandet av stängsel mot flyktingarna. Svenska budgeten skall inte användas  till sådant förtryck och slöseri. Byt därför stängslen mot fiberbredband  . Stängsel påminner hela tiden om den israeliska  muren som en symbol för förtryck  och frihetsbegränsning..!
Utrycket Exodus  användes för ett fartyg med judiska flyktingar och med det avses resa till Brittiska Palestina. 

Den United Nations Special Committee on Palestine sk FN:s Palestinakommissionen, som leddes av den svenska juristen och ordförande för Internationella Röda Korset 1947 tillika ledamot av FN:s kommission för folkrätten, International Law Commission ,Sandström, som fick i uppdrag av FN att dela in området i en judisk och en palestinsk stat .
Här användes  uttrycket en arabisk  i stället för muslimisk stat och en judisk stat i stället för israelisk.
 När engelsmännen som kolonialmakt i området  under  premiärministrarna  Clement Attlee  och  Winston Churchill misslyckades med att hitta lösning och senare  USAs president  Harry S. Truman  motsatte sig  delning  överlämnades saken till FN.  Sverige  hade roll som ordförande för det internationella Röda Korset och Sandström var domare vid den permanenta skiljedomstolen i Haag.
Under   68 år av konflikt och lidande tilldelades  så många  Nobelpris för fred   USA har fått det elva gånger, bl a två presidenter.
( 1947 -Friends Service Council, American Friends Service Committee )
(1953 - George C. Marshall  USA, )
(1950 - Ralph Bunche     Medling i Palestina, 1948 USA,)
 (1962 -Linus Pauling  USA, 1964 Martin Luther King  USA,  )
(1970 - Norman Borlaug  USA, 1973     Henry Kissinger,
Le Duc Tho      USA med  Vietnam)
( 1986     Elie Wiesel          USA, )
(2002 - Jimmy Carter      USA  president)
(2007     -Al Gore, IPCC     USA, )
(2009 - Barack Obama     USA  president)
För fred med Israel fick  Egyptens  Anwar al-Sadat och Israels Menachem Begin  Nobels pris för fred  1978 och 1994 fick , Israels Shimon Peres och Yitzhak Rabin samt Palestinas Yassir Arafat Nobels fredspris. Två av dessa blev mördade.
 

Fördöm de som inte fördömer ockupation, bosättningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Sverige ensidigt upphövde NR på samma sätt som Kd ensidigt upphövde DÖ

Ingå man en sådan viktigt övernskommelse skall man se till att de som täcknade DÖ inte omdelbart försvinnar, avgå eller byttas ut.

Det är nämligen bara de som tecknat DÖ kan argumentera och försvara varför de dodtog en sådana övernskommelse !
Föer det tredje , Rienfält som utgör storsta av de allianspartiet och Häglund sommista av de de ändå utgöt majoritetn blan allianspartierna ,
C & Kd ensama har ente demokratiska legitmitet att upphöva DÖ.Inte heller Kd enssidigt upphöva det.
 
De partierna som ingick DÖ är nämligen medlemmar i Nårdiskarådet som grundades 1952 då S och C styred Sverige genom
samlingregeringen , Erlander- Hedlund.Att bonden skall inte leva fattigare än arbetare

Syftet med NR  är att stärka samarbeta mellan nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland
socialt och ekonomiskt, upphöva den obligatoriskakrav på passet,
Detta har också bidraget att den olymiska soomar spelet i Finland ocg ge bättre bild om Finland och dessuton få Åland självstyre.

Då spelade Sverige en internationel politisk roll bla nedrurtnings fråga och Sverige genom valet av Hammar skjöld  som FN:s GS och mot

Flyktingskriden
att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.
svensk id-kontroll , Id-kontroller på Öresundsbron kan betraktas som esidigt upphövde av NR .

Öresundsbron, järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn , och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
 Borttagandet av Ring 5 skulle avsevärt förändra förutsättningarna för en framtida Helsingborg–Helsingör-förbindelse.

utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder

 Den svenska delegationens i NR , inga medelemar av invandrar bakgrun.
M, Hans Wallmark , ordförande
M, Lars-Arne Staxäng
M, Lena Asplund
M, Pia Hallström
M, Thomas Finnborg
Sverigedemokraterna (SD) , Aron Emilsson
Sverigedemokraterna (SD), Paula Bieler
Sverigedemokraterna (SD), Richard Jomshof
Kd, Penilla Gunther
FP, Lars Tysklind
C, Staffan Danielsson
S Eva Sonidsson
S, Lennart Axelsson
S, Peter Johnsson
S, Phia Andersson , Vice ordförande
S, Pyry Niemi
S, Rikard Larsson
S, Suzanne Svensson
V Håkan Svenneling
MP, Jan Lindholm

I den svenska Ungdomens Nordiska råd sitter

Carl Olehäll från Kd
Thorgny Arwidson
http://u0752217.fsdata.se/kontakt/
Oskar Annermarken med gmail adress  oskar.annermarken@gmail.com


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och att utveckla demokrati .

Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre

angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara

statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt

eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet.

Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att

fördelas av ”Nämnden för statligt stöd ”, till trossamfund .

Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en

gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund

Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i

samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

lagen 198:1591 om svenska kyrkan

Av lagen framgår att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund, en

öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och som bedriver en rikstäckande

verksamhet. Vidare reglerar lagen kyrkans organisatoriska uppbyggnad bl.a. med

församlingarna som lokala enheter och stiften som regionala enheter.

 

Kyrkovalet finansieras ändå av skattebetalarna trots att inte alla får delta

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


Militärt stöd ges till de länder som inte tar emot flyktingar men som själva till stor del orsakat krig i regionen och deklarerade genom George W. Bush att USA inte skulle ratificera Kyotoprotokollet.. Detta är att betrakta som hämnddemokrati.

 

Hämnddemokrati, enligt De Nya Svenskarna , innebär att en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator , att en del av folket utnyttjar demokratiska medel för att hämnas på de svaga eller startar krig . Israeliska folket valde Ariel Sharon trots att han begick massakern i Sabra och Shatila . Likaså när Israel med stöd av Frankrike och Storbritannien ockuperade Suez-kanalen i Egypten 1956 då Sverige införde förbud mot bilkörning på söndagar. Oljeembargot 1973 var den största oljekrisen och den största energikrisen i världen . Mordet på Yitzhak Rabin Israels premiärminister och mottagare av Nobels fredspris 1994 . Mordet på Palme Sveriges statsminister1982–1986 och som var FN:s medlare i Iran–Irak-kriget. Moderatleadre och huvudmotståndare mellan 1981– till 23 augusti 1986 var Ulf Adelsohn vilken efterträddes av Carl Bildt.

Hämnddemokrati omfattar det amerikanska folkets val av George Bush att efterträda sin far som är orsaken till dagens konflikter Inte nog med det även delar av den europeiska befolkningen som är medlemmar i EU röstade på främlingsfientliga partier för att hämnas på invandrare och 14% av svenska folket röstade på SD detta främlingsfientliga parti två gånger trots vissheten om att ingen vill samarbeta med det partiet

Trots att omsättningen för Frankrikes handel med konventionella vapen är världens tredje största efter USA och Ryssland och att Ryssland är världens näst största vapenexportör och USA är världens överlägset största vapenhandlare, begär de militär hjälp av Sverige och Iran mot IS. IS kan egentligen endast besegras av den kurdiska milisen , Peshmerga.

De Nya Svenskarna har tidigare värderat det kurdiska självstyret och funnit stora brister när det gäller demokrati , miljö , fred och välfärd. Det kurdiska självstyret har inte bidragit till stabilitet i Irak och inte heller tagit emot flyktingar. Inte ens kurder från grannländerna som kurder från Syrien, Turkiet, Iran, ej heller irakiska flyktingar eller minoriteter som inte är kurder.

I stället för att rusta kurderna militärt skall man se till att den kurdiska milisen införlivas med den irakiska militären , ett enat Irak mot IS. Riksdagspartier som är folkvalda och stiftar lagar måste känna till att varken samerna eller Åland har egen militär . Genom att prioritera att utveckla självstyre och välfärd för det kurdiska folket kan detta stå som förebild för andra minoriteter. Många kurder söker fortfarande skydd i andra länder, bl a Sverige,

Peshmerga , som den kurdiska milisen heter måste upplösas i och med Iraks övergång till demokrati .

Trots att FN:s fredsmäklare , Stefan den store, som inte kan skilja på syrier och syrianer och som misslyckades med sin uppdrag i Afghanistan och Irak fick han fortsätta med sitt förtroendeuppdrag som medlare i Syrienkonflikten .

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Det Internationella politiska samfundet

Hur mycket resurser och människor skall det #Internationella politiska samfundet offra för att rätta till den avvikelse och misstag om tidigare politikergeneration har begått .
 
Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

Så väljer du rätt politiskt parti

Folkvalda politiker skall inte skapa kaos , sätta upp murar och taggtrådstängsel. Genom att vi väljer rätt parti kan vi byta ut muren och taggtrådstängslet mot fiberbredband så att befolkningen får tillgång till frihet , kommunikation och utveckling, välfärd i Europa .

Innan du ansluter dig till ett politiskt parti eller övergerett bör du överväga följande råd och tips !

De Nya Svenskarna skriver inte uppsats utan lägger tyngdpunkten på orden .

Makten utgår från folket, heter det , vi medborgare måste ställa hårda krav på riksdagsmän , Eu-parlamantiker , statsråd och även kontrollmakten som vi upplever som handlingsförlamad .

Här är anledningen till varför vi måste engagera oss politiskt och välja rätt parti att satsa på .

- Alliansen bestående av ( M,Fp,C och Kd) som egentligen skall agera som oppositionspartier försummar sin roll , i och med Decemberövernskommelsen .

-Regeringenspartierna (S och Mp ) utgör en svag regering och hindras att genomföra sina politiska åtaganden . V fungerar som stödparti till regeringen .

- SD är ett parti som ingen vill samarbeta med .

- Uppgörelsen om flyktingpolitiken ingicks nyligen mellan regeringen och Alliansen, V och SD fick inte vara med . Även om SD får 40 % av väljarna och lyckas med att få ingå i en regering med något parti kommer de att fällas . SD förblir ensamt. Det hjälper inte även om SD öppet ändrar sin politik och ideologi , avstår från diskriminering och främlingsfientilghet . I sådana fall kommer SD att likna Fp, C, KD eller M .

- En del av riksdagsmännen , Eu-politikerna och näringslivet reagerade mycket negativt på den svenska regeringens erkännande av den palestinska staten , vill de inte ha fred ? Näringslivet som består av 60.000 företagare är mycket dåligt på att anställa invandrare .

Varför har rasismen och bränder på olika flyktingförläggningar ökat? (f.n 15 st) och dessutom varför har två mord skett I en skola ?

De informationsblad som SD tryckte i tre olika omgångar , stora affischer i tunnelbanestationerna riktade mot romerna, informationsblad som delas ut utomlands och som uppmanar flyktingar att inte komma till Sverige och ett tredje informationsblad som uppmanar svenska folket att folkomrösta om flyktingar . Vem finansierar detta, statsbidrag, partistöd , skattebetalare ?

I början av 90-talet utsattes flyktingarna för mer än hundra attacker och lasermannen härjade .

Bränder i 15 olika flyktingförläggningar och attentatet mot skolbarn i Kronans skola i Trollhättan måste betraktas som terrorism och de som har begått brotten är terrorister .

Det räcker tydligen inte med att de har ett eget parti, SD med mandat både i riksdagen och Eu-parlamentet, utan de betraktar SD som förolyckat och därför behöver de ta till våld med exempelvis järnrör.

SD som är det åttonde partiet i riksdagen med 50 mandat tjänar var och en 60 000 kr per månad dvs varje SD- kandidat tjänar motsvarande 6 fattigpensionärer , SD har hitintills inte kommit med någonting vettigt under sina två mandatperioder

Ingen med invandrarbakgrund har möjlighet att bli statsministerkanditat , den är öronmärkt för partiledare , vi har ingen partiledare med invandrarbakgrund och därför måste vi arbeta för jämställdhet med tanke på nästa generations invandrare . Man skall inte beröva nästa generation, av båda könen, möjlighet att bli statsminster.

- Målet för FN:s stora klimatmöte i Paris är att vi alla måste jobba i det gemensamma projekt som ska rädda oss från översvämningar och stormar. Freden har ingen plats på deras agenda och de som startade krigen undgår ansvar trots att de har erkänt sina misstag. Samma gäller för hets mot folkgrupp, rasism och grova tjänstefel .

JK, JO och DO betraktas som byråkratiska och handlingsförlamade kontrollmakter.

Den politiken är ohållbar och därför måste vi som medborgare agera annorlunda.

Vi behöver därför ytterligare ett parti i Riksdagen som kan reda ut allt det här och som kan ersätta SD och FI.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten


DPNS kräver skyddsrum åt flyktingarna och tillämpning av Civilförsvarslagen

Om staten inte kan skydda sina medborgare då är alla svenskar att betrakta som flyktingar .

De flesta attackerna mot flyktingar drabbar också grannarna , den kan sprida sig ända till MIG.

Fyra flyktinganläggningar har utsatts för brand med fara för flyktingarnas och barnens liv och hälsa. I ett annat enskilt fall topsade polisen 800 personer och krävde resultat av SKL samma dag inom tre timmar under det att när Sverige brinner och där attackerna riktats mot flyktingar , barn, äldre och kvinnor vilka befinner sig i underläge, då agerade inte polisen på samma sätt som i det förstnämnda fallet .

Sverige har tillräckligt många skyddsrum med förnödenhet som räcker till en befolkning på 10 miljoner.

1 § civilförsvarets verksamhet och organisation.
Civilförsvarsverksamheten har till syfte att b.la

2. utrymning, omflyttning och inkvartering,
3. anordnande av skyddsrum och andra skydd,
4. mörkläggning,
5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,
6. brandsläckning,

I Punkt 11. planläggning och andra för verksamheten behövliga förberedelser står det att .
Civilförsvarsverksamheten omfattar också bistånd åt andra samhällsorgan i fråga om
1. hälso- och sjukvård samt omhändertagande av flyktingar,
4. brådskande begravningar,


Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftigt-hojd-flyktingprognos/

 


Flyktingkrisen och den religiösa konverteringshysterin

Flyktingarna mellan Bert Karlssons asylboendeimpirum och entreprenörerna Jan Emanuel Johansson å ena sidan och den pågående religiösa konverteringsaggressionen å den andra sidan

De Nya Svenskarna och KUS föreslår att Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ändras till svenska multireligiösa samfundet och ersätta Kyrkoval med Multireligionval .

Fred kan endast nås genom att andra etniska minoriteter får delta i valet i form av multireligionval som bidrar till fred och ökat deltagande som utvecklar demokratin..

 

De Nya Svenskarna & KUS

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

  • Anno:MCMXCVIII

    Facebook
    <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

    Fred - Demokrati - Hållbar utveckling solidaritet@spray.se denyasvenskarna@gmail.com