Multireligionvalsystemet

#Multireligionvalsystemet

 Vad är grundlagsutredningens uppgift ?

En av de främsta uppgifterna är att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

Genom införande av ett multireligionvalsystem i stället för kyrkoval får 16- åringarna behålla sin rösträtt . Kyrkan hävdar att det finns 6 miljoner röstberättigade kristna i Sverige inklusive 16- åriga kristna men 82 % deltog inte i kyrkovalet 2017.

Är det inte någonting som borde ha uppmärksammats av den minister som ansvarar för demokratin och även ha utretts?

När alla 16- åringar som tillhör något annat religiöst samfund också får rösträtt kan vi genom ett multireligionvalsystem uppfylla grundlagsutredningens uppgift nämligen att höja valdeltagandet.

Detta har betydelse när de så småningom deltar i allmänna val då de tidigare har deltagit i den demokratiska processen och har förståelse för demokratin .

Detta motverkar att ungdomarna hamnar eller utnyttjas i krig eller annan otillåten verksamhet eller att de hotar så kallade vår demokrati eller blir extremister.

Detta uppfyller också utredningens övergripande mål nämligen att arbeta med att stärka och fördjupa det svenska folkstyret, Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, samt lämnar förslag på områden eller frågeställningar som bör bli föremål för fördjupade studier och analyser . I händelse av ett starkt motstånd mot övergång från kyrkoval till multireligionval får folket avgöra denna fråga genom en folkomröstning.

Då folkomröstning gällande flyktingfrågan ägde rum i Skåne , varför skulle det då vara så svårt för demokrater att genomföra en sådan gällande övergång till multireligionval?

Utvärdering och översyn av valsystemet i sin helhet görs efter genomförandet av det första #multireligionval som förhoppningsvis kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Multireligionvalsystem börjar med att tillämpas i Sverige och sedan i övriga nordiska länder och efter det inom hela EU.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0