Multireligionval Dell III, Judendom

Vilka av de två rabbiner som representerar judarna i de nordiska länderna väljes utifrån fred och demokratiska engagemang och ej pga att han /hon är mäktig.Väljes de av judarna i Israel eller av judarna i Sverige

Syftet med att ersätta kyrkoval med multireligionval är inte att försöka konvertera en rabbin till muslim eller en Lama till muslim utan att på ett enkelt och billigt sätt lösa gamla och förhindra att nya konflikter uppstår: Detta måste ske med stöd inifrån och utifrån.

Vi börjar med att ställa denna fråga , hur fungerar samarbetet mellan en jude och muslim som båda är medlemmar i samma politiska parti,socialdemokraterna och båda ha mandat i riksdagen och samma fråga ställs till de övriga riksdagspartierna med annan formulering men mellan araber och judar.

Majoriteten av muslimer och araber är flyktingar i de nordiska länderna medan majoriteten av judarna i Norden var flyktingar eller barn till en flykting . Judarna var utsatta för förintelsen och de var flyktingar. Nu har många judar i Europa rösträtt vid det israeliska valet. De är mera medvetna om ockupation, förtryck, israeliska muren , bosättningar och dödandet än andra eftersom de ofta reser till Israel.. Genom att judarna i Sverige har judiska begravningsplatser i Solna vid KI , där Alfred Nobel och Strindberg ligger begravda kräver stora resurser och stor plats. Att driva sådana enorma begravningsplatser under längre tid är ur miljösynvinkel ohållbart. Är det de Judiska Församlingarna i Sverige som finansierar allt detta , skattebetalarna eller okända vilket påverkar deras verksamhet.

Det är därför multireligionvalstödet som motsvarar partistödet är viktigt att införa vid övergång från kyrkoval till multireligionval.

Judarna är mest utsatta i händelse av krig eller krigsfara särskilt om de pågående krigen fortsätter . Det är tre pågående krig, Den arabiska vårens haveri på grund av de bristfälliga övergångsanalyserna , kriget som startades av USA och Storbritannien utan mandat från FN och som har lett till anarki och flyktingkatastrof och kriget mellan Israel och Palestina. Det ena kriget påverkar det andra .

Judarna har ett aktivt Judiska Centralrådet i Sverige med sina politiska grupper där det

vart tredje år hålls församlingsval där Judiska Församlingens medlemmar väljer ledamöter till fullmäktige, Politiska grupper
Som medlem i Judiska Församlingen kan du genom val påverka församlingens verksamhet. Det finns för närvarande fyra politiska grupper att välja mellan. För att komma i kontakt med representanter för de olika politiska grupperna eller erhålla partiprogram går det bra att vända sig till respektive grupps hemsida: Judisk Enhet, Judisk Mångfald, Judisk Samling och Judisk Framtid

Judiska skolanHillelskolan

 Hillelskolans profilämnen är hebreiska och judiska studier. Genom undervisningen i dessa ämnen ges eleverna grundläggande kunskaper i den judiska kulturen, historien och religionen. Bråket om friskolornas vara eller icke vara är en het pågående debatt.

Freden kräver ansträngningar utifrån och i inifrån med två kampanjer som drivs parallellt med internationellt stöd från EU och FN.

En grön helig plats

De heliga platserna som är öppna och tillgängliga för allmänheten utnyttjas inte dagligen och effektivt . En övergång till gröna heliga platser med solpaneler borde räcka för detta ändamål. Detta skapar många arbetstillfällen genom b la renovering av kyrkor, synagoger , tempel och moskéer , dessa heliga platser med miljövänligt meterial och solpaneler .

 

Tillämpning

Vi har två rabbiner som kandidater

En rabbin som representerar reformister går ut för att presentera sig öppet för alla judar i Sverige .

En rabbin som representerar andra grupper går också ut och presenterar sig öppet för alla judar i Sverige .

Oavsett riktningar inom judendomen får båda rabbinerna gå runt till olika synagoger där de får presentera sig för båda riktningarna . De får svara på frågor och om de kan visa att de stöder demokrati och fredprocessen i sina respektive hemländer och andra länder där judendomen utövas . Detta är nyttigt , minskar spänningen mellan olika judiska uppfattningar och inom judendomens olika riktningar .

Från interna diskussioner i synagogerna till en öppen och allmän debatt i Svt och SR, en debatt som ser till att hela processen bevakas.

Nästa steg blir att välja en av de två rabbinerna att representera alla judar i Sverige och sedan i hela EU . Genom att multireligionvalet äger rum i samband med valet till EU-parlamentet får det spridning med stor effekt.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många judar inte kan tala hebreiska .

Information till röstberättigade judar skall vara tillgänglig på olika språk . Till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk. Detta underlättar spridning av valinformation gällande multireligionvalet. Information om multireligionval och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige .

Judarna begär vid beställning av valsedlarna hos Valmyndigheten att trycka namnen på de båda kandidaterna på två olika valsedlar i olika färger.

Valsedlerna delas ut till samfunden där de har sina säten samt placeras i olika vallokaler i hela landet där det i det här fallet finns judiska röstberättigade och i samråd med samfunden och valmyndigheten . En noggrann statistik skall inhämtas från Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom alla som tillhör olika religioner ska rösta på samma dag kan det inträffa att en röstberättigad buddist röstar på en jude och tvärtom . Det kan också inträffa att en kristen röstar på en rabbin eller att en buddist röstar på en kristen osv.

Den rabbin som i slutänden vinner skall ha rätt att utttala sig officielltgällande viktiga judiska angelägenheter . Judarna , media och politikerna får vända sig till honom eller henne .

Vinnaren bildar ett kansli där den kandidat som förlorade skall ingå , det skall vara hälften judar från den ena gruppen och hälften judar från den andra gruppen där även kvinnorna skall ha mandat.

Detta kan underlätta att ta upp samt lösa fall av antisemitism och begravningsfrågor.

 

Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0