Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativ som riksdagspartierna fick del av tidigare

Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och leda till hållbar utveckling. 

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Arabiska våren.

Partiordföranden för Moderataterna ska börja med att kalla endast de syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

Vi utgår ifrån att de syriska flyktingar som är medlemmar i M är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. Vidare utgår vi ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar hur man tillämpar politiska kompromisser i syfte att uppnå konfliktlösning och på sikt övergå till demokrati , stärka och utveckla den .

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Att komma överens om demokratins fem grundpelare

  1. Allmänna och fria val med lika rösträtt kompletteras med folkomröstning

  1. Fri partibildning med partistöd så att partierna inte får anonyma bidrag som  påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till  riksdagsmandat får partistöd. Fri

press som får presstöd så att den inte blir  påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll.

  1. Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen  en moske. Detta kopletteras med multireligionval

     
  1. Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament, verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen får påverka eller ändra deras domar eller beslut.

  1. Yttrandefrihet

 

 Eftersom de syriska flyktingarna och andra flyktingar tillhör var sitt invandrarriksförbund bidrar det, när detta tillämpas, till ökat valdeltagande, en utveckling av demokratin som då även blir starkare

.

 

 De nyanlända flyktingarna och de ensamkommande barnen får delta i denna process som en utbildning för återupbyggande och återanpassning , utbildningen tar sex månader . Ett mellan 6-12 månader långt tillfälligt uppehållstillstånd beviljas alla . Efter utbildningstiden få var och en ett återanpassningsbidrag med 75.000-100.000 kr.

Den som redan har fått avslag på sin ansökan får välja mellan det första alternativet eller riskerar han att med tvång bli tillbakavisad till sitt land vilket inte rekommenderas.

Det är uteslutet att uppnå fred utan deltagande av de religösa samfunden , detta kan uppnås genom ändring av kyrkovalet till ett Multireligionval .

I fall M misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan S eller andra riksdagspartier kanske lyckas med denna grupp . M kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar : Irakier ,

Sedan fortsätter arbetet med miljöfrågor,hållbar utveckling och återuppbyggnad.

Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , judar, nigerianer , egyptier

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i övriga partier.

Att skapa fred kräver arbete utifrån och inifrån .

Om SD misslyckades med att förhandla med en demokrat som Stefan Löven i sitt eget land hur kan de då tro att de kan lyckas med att förhandla med en diktator i ett främmande land !

Frågan är hur finansierade SD sin resa till Syrien , med skattepengar, partistödet eller av diktatorn .

 SD:s agerandeoch de som gav SD uppdrag i Syrien fördöms i hårda ordalag . SD kan inte ha fått uppdraget av den syriska oppositionen , SD saboterar även FN:s uppdrag i Syrien , motarbetar svensk utrikes och säkerhetspolitik ock skapar dessutom motsättningar mellan olika syriska minoriteter här i Sverige . SD med sina 50 mandat I Riksdagen har inte ens lyckats med att komma I närheten av det inflytande som MP har med ungefär hälften så många mandat.

Dessa har bildat regering med flera statsråd. Detta beror naturligtvis på att SD saknar politisk erfarenhet och kan gå samma öde till mötes som NYD, Junilistan och Piratpartiet.

Utan kontinuitet i demokratisk utveckling kan det hända vad som helst i Spanien-Katalonien, Irak-Kurder mfl. Det kan skada andra minioriteter som strävar efter att bli självständiga stater. De Nya Svenskarna anser att romernas problem kan lösas genom självstyre såsom Åland och samerna .Genom utbildning på samma sätt som flyktingarna vilka vi nämnt tidigare kan de rädda sin situation från tiggeri till att få ett eget område med självstyre.


Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De Ny Svenskarna

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0