Hade en svensk blivit skjuten hade man begärt justitieministerns avgång

Svenska regeringen måste betrakta det som händer mot invandrare som en terrorhandling och de som skjuter mot invandrare är terrorister.

Hade en svensk blivit skjuten hade man begärt justitieministerns och länspolismästarens avgång och ett gemensamt uttalande av regeringen.

Vi börjar med att ställa följande fråga nämligen :

Hur kommer det sig att lasermannen härjar bara under borgerliga regeringar .

Under den första borgerliga regeringen (M, FP, C, KD) med Carl Bildt som statsminister 1991-94 ökade rasismen och främlingsfientligheten kraftigt och lasermannen härjade och sköt invandrare till höger och vänster över hela Sverige.

Under nuvarande borgerliga regeringen ( M, Fp, C, Kd) med Reinfeldt som statsminister , härjar en ny laserman som skjuter invandrare och sprider skräck i hela Sverige

Inte nog med det även den fängslade lasermannen ansöker om nåd under den borgerliga regeringen. Regeringen och polisen jämför det med att skjuta vargar jmf med kungen och säljakten.

Dessutom kom SD in i riksdagen , stiftar lagar och förhandlar med regeringen. Just under den borgerliga regeringen .

Egentligen fann polisen kulan , står det i en stor rubrik .

Invandrare har utsatts för beskjutning sedan den 24 januari och många har skadats

Detta handlar om terrorism och man sprider terror och skräck i hela Sverige , han har redan dödat en invandrare och skadat 8

De Nya Svenskarna betraktar det som en terrorism som ligger under lag om straff för terroristbrott

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Europeiska unionens rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/475/RIF)2.

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

 

  1. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

3 §

14. uppsåtligt vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),

4 § För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att avslöja terroristbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 § Om någon begår ett brott enligt 8 kap. 1, 4-6 §§, 9 kap. 4 § eller 14 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott skall detta, om gärningen inte omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § eller medverkan till sådana brott, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

 

Åtgärd

De Nya Svenskarna kräver en ny metod , att riksdagen beslutar om att polisstation i varje kommun som har register över de personer som har vapenlicens och att förvara vapnen vid den polisstation i den kommun man tillhör . En jägare eller hemvärnpliktig få hämta sitt vapen vid den polis stationen där han eller hon bor om han eller hon behöver ha tillgång till det vid jakten eller hemvärnsövningen.

Förvarande av vapen i bostaden kan komma i orätta händer tex genom inbrott eller försummelse .Polisen ska registrera när man hämtar och lämnar sitt vapen.

De Nya Svenskarna utgår från kritik och självkritik och menar att polismästare , justitieminister och regering inte har agerat tillräckligt och därför bör en oberoende granskningskommission inträda vid sidan av KU. .

De nya svenskarna vill att svenskarna utreder sina egna misstag, dels försäljning av de vapen som används i kriget i Irak och som nyligen avslöjats där tusentals irakier dödats , och f d statsminister Göran Perssons agerande i det sammanhanget .

 

De Nya Svenskarna

DPNS


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0