PARTILEDARDEBATT

Föreställ er en partiledare med invandrarbakgrund som medverkar i en partiledardebatt.

 

OM DE NY SVENSKARNA FÅR MANDAT I RIKSDAGEN

Det kommer att gynna både infödda svenskar och invandrare.

Om DU röstar på De Nya Svenskarna vid nästa val och vi får fyra procent av rösterna får vi minst sjutton mandat d v s sjutton flyktingar/invandrare från sjutton olika länder som representerar ett enda parti nämligen De Nya Svenskarna. I motsats till den nuvarande sammansättningen i Riksdagen där åtta riksdagspartier har få flyktingar/invandrare ofta från samma land som t ex en kurd eller en syrian. De Nya Svenskarnas modell som här presenteras visar att den svenska riksdagen som består av 349 mandat kan bli en förebild internationellt när det gäller jämställdhet-

Tänk er modell av en same, en rom, en kongoles, en somalier, en egyptier, en syrier, en sudanes, en iranier, en afghan och en palestinier m fl, som tillhör ett enda parti som verkar aktivt för FRED, DEMOKRATI och EN HÅLLBAR UTVECKLING. Politiskt samarbete utanför gränserna och utanför olika föreningar och religiösa samfund .som judar, muslimer , buddister m fl.

Det har visat sig att syrier i Sverige såsom druser, kurder araber och syrianer inte har kunnat samarbeta inom riksdagspartierna vilket gör att deras land har ännu svårare att komma överens om att avsluta krig och få ordning på landet. Frågan är om riksdagspartierna inte har kännedom eller struntar i hur samarbetet går mellan syrier i sitt eget parti och att syrier som själva inte kan samarbeta eller är kapabla att göra det i en demokratisk stat ska kunna samarbeta i sitt eget land under krig och komma överens och kunna bilda en gemensam regering

Det som vi behöver i Sverige är en stark opposition och en handlingskraftig regering.

Åtta riksdagspartier: M,FP,C,KD

                                   SD

                              S,V,MP

När SD fick mandat 2010 orsakade det obalans i riksdagen. Inget riksdagsparti vare sig från Alliansen eller oppositionen vill samarbeta med SD vilket fått till följd att det bildades en fungerande regering. Däremot om De Nya Svenskarna får mandat kommer både Alliansen och oppositionen att samarbeta med dem. Även SD kommer att försöka att söka samarbete med De Nya Svenskarna. På det sättet kan vi bilda en stark regering.

SVERIGES RIKSDAG ÄR INTE JÄMSTÄLLD NÄR DET GÄLLER REPRESENTATION AV SVENSKA FOLKET

Det är därför vi uppmanar de röstberättigade att lära sig mera om De Nya Svenskarna, söka kontakt och medlemskap. Vi bryr oss inte om din bakgrund utan fäster stor vikt vid ditt engagemang för fred, demokrati och hållbar utveckling-

Vi understryker att vid val av kandidat ska vi skilja oss från de nuvarande riksdagspartierna genom att:

Den medlem som har varit längst i partiet och engagerat sig för fred, demokrati och hållbar utveckling kommer vi att satsa på i motsats till en del av riksdagspartierna vars riksdagskandidater väljs in efter endast en kort tid vilket kan kännas diskriminerande för den med lång erfarenhet och som har tjänat partiet under lång tid.

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna


EU:s medborgarinitiativ

Svenska folkets medborgarinitiativ & Almedalen
 
Efter Sovjets upplösning , EU :s utökning och arabiska våren märkte man att 
medborgarna hade olika tolkning av demokratin vilket gjorde det svårare att
genomföra valet klanderfritt , utan fusk och behov av valövervakare. Att komma överens om demokratins fem grundpelare , Införa de i FN:s stadgar ,
EU fördraget och i varje lands konstitution , lära ut dessa i skolorna så att
alla vet om att demokratin har en enig defination med fem grundpelare. De Nya svenskarna menar att på samma sätt som judar och kristna känner till
tio Guds bud och muslimerna de fem bud och mantra hos buddisterna som
också lärs ut i skolorna borde de kunna genomföra detta med ämnet
Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik”. 1) Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament,
verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen få
r påverka eller ändra deras domar eller beslut. 2) Allmänna val kompletteras med folkomröstning 3) Fri partibildning med partistöd så att partierna inte få anonyma bidrag som
 påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till
 riksdagsmandat får partistöd. Fri press som får presstöd så att den inte blir
 påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll. 4) Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall
buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen
 en moske. 5) Yttrandefrihet Integrationen Innebär enligt De Nya Svenskarna att både infödda svenskar och invandrare
skall integreras i den europeiska gemenskapen , eftersom vi alla är europeer.
 Dels att tex FOLKPARTIET ska  se till att deras medlemmar med invandrarbakgrund
kan skriva motioner och inlägg utan hinder  , eftersom tidningar saknar deras inlägg ,
och att Ali skall vara jämställd som man med Jan som är infödd svensk och att
Sara som kvinna med invandrabakgrund skall vara jämställd med Cecilia och på det
sättet uppnår Sverige jämställdhet mellan män och kvinnor oavsett bakgrund och
dessutom avvärjs rasismn och främlingsfientlighet. Detta ovan stärks genom att alla funktionshindrade skall få samma rättigheter som
 en handikappad medborgare som är nöjd med service och vård i ett typiskt land,
förebildsland, som man går efter så  att ingen funktionshindrad diskrimineras eller
får sämre vård och hjälp. Att alla medborgare i ett land kan läsa och skriva det gynnar också demokratin och
underlättar  för  dessa att hävda sin rätt gentemot staten m.m Det är önskvärt att ett land som gynnar rasistiska organisationer utsluts eller att deras
medlemskap fryses eftersom massmedia har spelat en aktiv roll i deras framgång i valen
 i Europa. En Nobelstat som Sverige skall inte var en skådeplats för främlingsfientlighet
och rasism. Ett land som betraktas som demokratins vagga och vars medborgare själva varit flyktingar
bildar ett  rasistiskt parti som vill kasta ut flyktingar från Grekland . Vill en viss grupp inte ta
emot flyktingar  skall de se till att förhindra krig och arbeta för fred. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten De Nya Svenskarna

RSS 2.0