Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Vad förväntar man sig av deltagare i partikongress/stämma respktive klimatmötet när världens befolknings frihet begränsas steg för steg ?

Världens befolknings frihet är redan begränsad på grund av krig, kärnvapensområden , restriktionsområden kring militära anläggningar , danger areas på grund av skjutning , bombfällning, sprängning , förbjudna områden , särskilda områden samt farlig verksamhet. Till och med riktiga vapen används vid filminspelningar .

Oljeindustri , vapenindustri , u-båtar och länder som innehar kärnvapen.

Till detta har vi å andra sidan skogs- och fastighetsägare , feodaler, jägare och hundägare som blir fler och fler med ännu farligare hundar .

Vapenlöst samhälle eller kontantlöst samhälle ?

Pågående skottlossning och mord inträffar under partikongresser och stämmor.

Felprioteringen tyder på att den som är folkvald till olika politiska uppdrag inte kan hävda sina grundläggande rättigheter och inte heller hävda någon annan medborgares grundläggande rättigheter, de som röstade på honom /hennes rättigheter. Ett typisk exempel är valet som ägde rum den 19-sep 2021 där alla riksdagspartierna deltog.

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som saknar rösträtt.

När riksdagens talman som är Sveriges riksdags främste representant och som leder riksdagens arbete inte påpekar för riksdagledamöterna att om man innehar multiuppdrag kan det leda till bl a att man inte klarar av något uppdrag och dessutom orsakar frånvaron problem i riksdagen med belastning på budgeten. Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Nedanstående visar varför riksdagsledamöterna inte kan komma på något nytt utan debatterar samma sak om och om igen, som en grammofonskiva.

Medan Lars Adaktusson (KD) har 18 olika uppdrag .

Anne Oskarsson (SD) har 15 olika uppdrag och Kinnunen (SD) har 15 olika uppdrag .

 

 

Hanif Bali (M) har 15 olika uppdrag, Coenraads (M) har 16 olika uppdrag, Arin Karapet (M)

Har 15 olika uppdrag .

Fredrik Malm (L) Med 15 olika uppdrag medan Allan Widman (L) Har 17 olika uppdrag

Martina Johansson (C) med 16 olika uppdrag.

Yasmine Posio (V) med 18 olika uppdrag

Jamal El-Haj (S) med 15 olika uppdrag, Thomas Hammarberg (S) med 16 olika uppdrag .Azadeh Rojhan G (S) med 15 olika uppdrag.

Sibinska (MP) med 19 olika uppdrag

Krig och konflikter , Olje- och vapenindustri, ubåtar och kärnvapen är bland de punkter som måste prioriteras på klimatmötets dagordning och av varje deltagande land .

Frågan till de nordiska länderna som deltar i klimatmötet är hur mycket energi hur och hur stora resurser och utsläpp har varje ambassadbyggnad ? Börja exempelvis med den amerikanska och den italienska i Stockholm?

Politiska flyktingar har enligt flyktingkonventionen samma immunitet som diplomatiska beskickningar har utan krav .Ett adopterat barn är att betrakta som en flykting och skall ingå i flyktingkvoten som alla andra flyktingar.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Medborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat

Samband mellan topdomänen ,ccTLDs , fatttigdomen och arbetslösheten

En meningsfull sysselsättning för nyanlända / invandrare , en förbredelse i exil

En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall arbetsmarknadspolitik med åtgärder som ger flyktingar/invandare en meningsfull sysselsättning å ena sidan och å andra sidan gynnar både de länder som nyanlända /invandrare kommer från och de länder som sökt skydd i.samtidigt som biståndet effektiviseras och samarbetet med infödda svenskar blir bättre .

Vad som gör att det fattiga länderna som de flesta flyktingar/ inavandrae kom från trots bistånd inte har fungerande topdomän ,ccTLDs. som den svenska topdomänen .se.

Att skapa eller bidra till två olika IT-system ska fortsätta trots bistånd , den ena väl fungerande och stabil It- infrastruktur vilar på topdomän som i-länderna har , och de fattiga länderna som de flesta flyktingar kommer från trots bistånd saknar en fungerande it-infrastruktur dvs en död ccTLDs,

Bangaladesh och Burma två biståndsberoende länder saknar en fungerande ccTLDs .

SIDA som bland de biståndsorganisationer som ger bistånd till de här länderna , saknar kunskap om ccTLDs, betydelse dessutom ligger organisationen i fel område i en enorm lyxbyggnad på Valhallavägen , Östermalm. Den bästa placeringen skulle vara i Järfälla där de flesta flyktingarna kommer ifrån , nära till Arlanda , bra för miljön , billigare att driva , lättare för flyktingar/ invandrare att få kontakt med svenskarna och organisationen , kanske flera med invandrabakgrund kan få arbete där, mångfald .

Det skulle inte vara någon svårighet för personalen med avancerad utrustning som Iphone och Ipad och bärbar Mac, datorer söker information om varje land ccTLDs som SIDA ger bistånd till. Särskilt när De Nya Svenskarna mejlade initiativet och även vid ett besök förklarat vikten och sambandet för några ansvariga och anställda.

Ett enormt kapital av personal som springer med sina IPAD och Iphone mellan olika våningar saknar kunskap om ccTLDs, Även docenter /föreläsare i nationalekonomi vid Stockholms universitet saknar kunskap om ccTLD s.

Ännu värre när en docent i national konomi som har undervisat flera generationer ekonomer saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs.

När de saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs. från de länder som ger bistånd å ena sidan och att de som styr i de fattiga länderna som tar emot bistånd inte prioriterar sin ccTLDs. Detta gör att fattigdomen och arbetslösheten fortsätter på samma nivå eller ökar kanske i samband med befolkningsökning .

Under diktaturens styre och sedan under pågående krig , tex arabiska våren där flera länder är i krig , folk som flyr från de här länderna saknar kunskap om ccTLDs och dess betydelse och och även samband...

 

Ytterligare problem som folket upplever att de IT-bolag som landets ccTLDs har delegerats till är utländska bolag med mål att maximera sin vinst där det inte råder fri konkurrens som Yemen kostar det 5000:- femtusen svensk kr att registrera .ye under Internetcountry codetop-level domain (ccTLD) for Yemen. Ytterligare fakta är de religösa länder som motsätter sig ett fritt Internet att vara tillgängligt för alla medborgare till ett rimligt pris . Det är inte heller lätt att registrera någon domän direkt under landet ccTLDs då det är svåra krav och säkerhetskravet är ganska svårt att uppfylla

Trots diktaturer, krig , religiösa styren kan faktisk flyktingar driva sitt eget lands ccTLDs från exil på samma sätt som Sverige driver NU.

Många med invandrarbakgrund som har bolag i Sverige i olika former har registrerat sin verksamhet direkt under den svenska ccTLDs .se till ett rimligt pris och utan svårighet , ,

Många med invandrarbakgrund har rösträtt och det är lätt att hitta information om varje parti de vill rösta på genom bara gå på deras hemsida som är registrerad direkt under .se .

#ccTLDs är en del av demokratin och friheten därför är det viktigt vid åteuppbyggnaden efter diktaturens fall eller fred se till att förbereda övergången redan i exil genom att bilda en grupp som har företroende att bilda ett IT-bolag , få ditt lands ccTLDs delegerat till er och samma sak gör andra från andra länder . Så att ni kan

  1. bilda övergångs partier direkt under ditt lands ccTLDs , likaså tidning m.m

  2. Kom ihåg att en domännamn kan vara ovärderligt så att om den säljs på offentliga akutionen kan värderas till över en halv miljard .

  3. Genom det It-bolaget kan ni lösa arbetslösheten bland era landsmän som flyktingar bl a.

  4. När ni börjar samarbeta skapar ni fred samtidigt som ni utövar demokrati så att andra från samma land gör likadant I ett annt län eller land.

Sedan du har begripit problemet genom att ha gått igenom denna problemanalys blir det din uppgift att sätta igång med projekt för återuppbyggnad, då sätter du omedelbart igång en diskussion med dina landsmän i exil samla dina landsmän i exil och genom demokratiska metoder få flera diskussioner att utvecklas till ett freds och demokratiprojekt .

Sedan kontaktar SIDA, AF , SDN . Du tänker slå två flugor i en smäll , lösa arbetslösheten med en meningsfull sysselsättning samtidigt som du får igång ditt landets ccTLDs.

SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.#it- grupp för en grön IT infrastruktur .Genom satsing på solceller får länderna tillgång till el försörjning så att alla serverhallar drivs med en förnybar energi.

Bildar It- grupp, It bolag

Varje It-grupp som kommer från samma land bildar ett it- bolag liknande loopia.se . www.loopia.se. En gemensam styrelse för alla It-grupper bildas.

Den har till uppgift att fullfölja , granska och förbättra så att hemlandets ccTLDs fungerar och är tillgänglig för alla, fri att registreras till ett rimligt pris och att internetet fungerar och är tillgängligt för alla medborgare. 

Finansiering

Biståndet från SIDA överförs till IT-bolagen . Genom skattemyndigheten har man kontroll . Varje it-bolags utrustning och lönerna finansieras genom biståndspengarna .När det går bra för bolagen upphör SIDAs finansiering till dessa it-bolag.

IT-bolagets styrelse lyder under den gemensamma styrelsen för alla It-grupper

It- bolaget registreras i Sverige och följer de svenska reglerna. I varje styrelse väljs en från varje minioritet  så att en rimlig mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor råder . En meningsfull sysselsättning

Krav : Vad som krävs av dig

Delta med vilja till fred och samarbete

#Fred

Du intygar att du  kommer överens med dina landsmän i exil om att du aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla  minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat. Du följer och tillämpar de demokratiska spelreglerna.

#Demokratin

Det  är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet  . Det är därför alla trossamfund som uttnyttjar denna rättighet måste införa demokrati i sin religionsutövning. konfliktösning.

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Du skriver under  detta medborgar o  Eu- initiativ

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0