Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik

 

Självstyre innebär att de invandrare/flyktingar som utgör majoriteten i en stadsdel

som exempelvis Rosengård, Biskopsgården, Gottsunda, Husby eller Rinkeby, ska tillåtas att styra sina stadsdelar utan att störas.

 

Mål & Syfte

är att i sitt eget land tillämpa vad man har lärt sig här och att rädda den arabiska våren så att den inte misslyckas totalt och samtidigt begränsa det lidande som orsakas av den så kallade arabiska vårens misstag.

-Freds faktor blir att de få lära sig politiskt samarbete och att kompromissa

-Demokratifaktorn blir att den politiska dialogen kan ske öppet och fritt.

Selma som kommer från ett av den arabiska vårens länder är folkbokförd i Rinkeby och hon har rösträtt till allmänna val och EU-valet.

Selma kan pga att hon är folkbokförd i sin stadsdel ta sin identitetshandling tillsammans med röstkortet och avge sin röst i den vallokal som står på röstkortet.

Selma tillhör inte något av de åtta riksdagspartierna och kan därför rösta på vilket parti som helst. Men Selma ser inte någon infödd svensk som bor i Rinkeby och har därför bestämt sig att inte rösta på något svenskt parti. Hon fördrar en modell för självstyre.

Selma vänder sig nu till De Nya Svenskarna som är en partipolitisk organisation liksom andra riksdagspartierna, och när hon får röstkorten röstar hon på De Nya Svenskarna.

I Rinkeby bor 14 000 invånare och cirka 9 000 har rösträtt .

Pga att endast ett fåtal infödda svenska r finns i Rinkeby kan de flesta av de 9 000 rösterna gå till De Nya Svenskarna.

Den som bor i Solna och tillhör Moderaterna får inte rösta i Rinkeby. Han/hennes parti, M, strävar däremot att få många röster från Rinkeby.

 

Om M , S, Fp, Mp, C, V, Kd, Sd, vill har makt i Rinkeby skall de se till att uppmana sina medlemmar att flytta till Rinkeby, annars förlorar de makt där.

Detta bidrar till att infödda svenskar flyttar ditt, en effektiv migrations- och asylpolitik

som begränsar de odemokratiska krafternas framfart

 

 

 

 

fb/denyasvenskarna            @DPNS              denyasvenskarna@gmail.com

 

 

 

Trackback
RSS 2.0