Syrien-Solferino och Svenska Röda Korset

Kriget som Henry Dunant upplevde, slaget vid Solferino 1859, ledde till grundandet den 26 oktober 1863 i Geneve. av internationella Röda Korset, Röda Halvmånen och Genevekonventionen till skydd för krigens offer.

Hans tanke var en fredlig värld där solidaritet och medmänskligt handlingssätt ska råda.

Han var utan pengar, utan packning, sjuk och svag. Många länder har bildat egna RK-föreningar

bl a Sverige samt de länder som nu befinner sig i blodigt inbördeskrig.

Emellertid har det svenska Röda Korset visat imponerande och varierande verksamhet endast i fredstid. RK arrangerar olika aktiviteter för svenska barn och äldre, har omvandlats till en underhållningsorganisation. Skandaler, avhopp och svårigheter med att värva medlemmar, särskilt bland flyktingar.

Svenska RK har ofta styrts av folkpartister b la Bengt Westerberg vars höga lön ledde till debatt och hans avgång. Folkpartiet är pro-israelisk vilket bekräftas bl a av dess f d partiledare, Per Ahlmark och numera av dess framstående partimedlem, Palm.

Henry Dunant som hyllades av sionisterna om ( det judiska folkets återuppbyggnad av Palestina) ledde till ett långvarigt krig som har pågått i mer ån sextio år och det är ännu inte avslutat.

Henry Dunant fick 1901 Nobels fredspris. Det blodiga slaget vid Solferino som utkämpades den 24 juni 1850 ledde till 1000-tals döda, sårade utan mat och vatten och utan läkarvård och annan medicinsk behandling. Ett brutalt krig som påminner oss om vad som nu pågår i Syrien. Det svenska RK behövs i Syrien.

Det här problemet, det rasistiska partiet i riksdagen och de övriga nordiska parlamenten samt i Europaparlamentet motsätter sig mottagandet av flyktingar dessutom går den svenska regeringen och utser en generaldirektör för Migrationsverket vilken tidigare varit chef för SÄPO istället för att utse någon som tidigare verkat i en humanitär organisation som Amnesty eller RK. Eller varför inte från någon invandrarorganisation?

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna

Trackback
RSS 2.0